Sunteți pe pagina 1din 5

Numele și prenumele Data

_____________________________________
_________________

TEZĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – SEM. AL II-LEA


CLASA A VIII-A

 Se acordă din oficiu 1 punct.


 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

1. (0,6 p.) Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție
subordonată atributivă.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________
2. (0,6 p.) Alcătuiește o frază în care să existe o propoziție completivă indirectă,
introdusă prin adjectivul pronominal „oricare”, al cărei termen regent să fie verbul „a
povesti”.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

3. (0,6 p.) Transcrie propoziția subordonată din fraza „– Nu este ăsta adevărul, domnule
general, și nu vreau să vă înșel o clipă mai mult.”, menționând felul acesteia.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

1
4. (0,8 p.) Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în
enunțul: „Primele clipe de lumină ale zilei mă găsesc urcând în ritm susținut
serpentinele unui drumeag înnoroiat, ce mă duce în linie ascendentă deasupra
localității Hobița.”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

5. (0,6 p.) Transformă construcția activă din fragmentul următor în construcție pasivă:
Mama gătește ciorbă în fiecare săptămână.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________
6. (0,6 p.) Construiește un enunț despre sportul preferat care să fie alcătuit din două
propoziții principale aflate în raport de coordonare adversativă.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

7. (0,9 p.) Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la indicativ, timpul prezent la
timpul imperfect, modul indicativ: „Când sunt cu tata acasă lucrurile se desfășoară
mult mai în avantajul meu. Mă trimite la culcare cu o voce care ar vrea să fie
imperativă. Și-ncepea ritualul...”.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

8. (0,6 p.) Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul „pădure” să fie atribut și
o propoziție interogativă în care verbul „a rămâne” să aibă valoare copulativă.
2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________

9. (0,9 p.) Scrie 3 trăsături ale textului narativ literar/epic.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________
__________________________________________________________________________
_____________

10.(0,6 p.) Conțin diftong toate cuvintele din seria:


a) amândoi, căciula, usturimea;
b) boieri, izbutea, mâinile;
c) cauză, copilărie, franțuzească;
d) deasupra, picioare, zmeul.

11.(0,6 p.) În enunțul „Nicio comoară nu putea plăti acea izbândă.”, subiectul este
exprimat prin:
a) pronume negativ;
b) substantiv comun;
c) verb predicativ la formă nepersonală;
d) pronume demonstrativ.

12.(0,6 p.) Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură.


Întru cât toți ce-i interesați de participarea la competiție trebuiesc implicați am decis că
ar fii bine să stabilim data înpreună.
__________________________________________________________________________
_____________

3
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________

13.(1 p.) Asociază două texte literare studiate la clasă sau citite ca lectură suplimentară,
prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o
secvență relevantă din fiecare text.
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
4
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________________________
_____________

Ai ajuns la finalul evaluării. Cum te simți în acest moment?


Alege, dintre emoticoanele date, pe cel care descrie cel mai bine starea ta.

😊 😀 ☹ 😥 😠
Autoevaluare
Ce notă crezi că vei obține la acest test? Notează mai jos nota pe care consideri că o
vei lua.

Notă: