Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII Chişcăreni Elev:…………………..

Profesor: Nicoleta Redinciuc

Teză la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea


Anul şcolar 2011/2012
Clasa a VI-a

I. Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă.

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică


Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoiae sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde


Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos.[…]

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale


Cu cel râu care-n veci curge, fără-a se opri din cale,
Lunca-n juru-mi clocoteşte; o şopârlă de smarald
Cată ţintă, lung la mine, părăsind nisipul cald.

(Vasile Alecsandri, Malul Siretului)

A. Limba română
1. Găseşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: ţintă, trecător, fantasme, se
schimbă.
2. Motivează folosirea cratimei, în structura se schimbă-n vălurele.
3. Construieşte un enunţ în care adverbul lin să fie la gradul comparativ de superioritate.
4. Transcrie din text un adverb de mod, o prepoziţie simplă, un verb predicativ şi un
pronume personal.
5. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în poezia de mai sus.

B. Înţelegerea textului
6. Identifică două figuri de stil diferite. Menţionează-le!
7. Rescrie o structură care indică prezenţa eului liric.
8. Menţionează două argumente care susţin apartenenţa textului la specia literară pastel.
9. Transcrie din text o imagine vizuală şi una auditivă.

II. Redactează o compunere 25-30 de rânduri, în care să înfăţişezi un tablou nocturn


impresionant. În compunerea ta, vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu sugestiv, potrivit;
- folosirea descrierii, ca mod principal de expunere;
- folosirea figurilor de stil studiate;
- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și