Sunteți pe pagina 1din 12

Comenzi Oferta este valabilă până la

Booklet Tel.: 021 411 31 37 / 021 430 30 95


comenzi@booklet.ro
15.04.2021,
în limita stocului disponibil.

OFERTĂ LIMBA ENGLEZĂ - GIMNAZIU ȘI LICEU

Acum știu! PREȚ


NO Expresii uzuale în limba engleză
15 lei
U

format 7 X 14/ 32 de pagini/ COLOR/ plastifiat


• Format inovator, ușor de parcurs, de utilizat și de învățat, mereu la îndemână.
• Cele mai importante expresii din limba engleză, traduse în limba română, din domenii diverse precum:
conversație, familie, timp, meteo, culori, ocupații, timp, sănătate, călătorii, alimentație, timp liber,
activități economice, cumpărături.
• Codurile de culoare specifice fiecărei secțiuni permit identificarea rapidă a secțiunii căutate.

INSTITUȚII
AT THE BANK/ La bancă
The National Bank Banca Națională
The Romanian Bank for Banca Română de Comerț
Foreign Trade Exterior
I have a cheque to the Am un cec în valoare de…
value of… on your bank. în cadrul băncii dvs.
I want to cash this Doresc să încasez acest cec
Traveler’s cheque. de călătorie.
I am sorry, it is not yet Îmi pare rău, acesta nu
due/it is overdue/it is not este încă scadent/ este
OCUPAȚII, SPORT, SĂNĂTATE
covered. expirat/ nu are acoperire.
Your signature, please. Semnătura dvs., vă rog.
I have some money in monedă – OCCUPATIONS/ Muncă - Ocupații
Am niște bani înWORK
foreign currency. străină. What is your profession/ Care este profesia/
What is the day’s exchange Care este cursul de schimb
occupation? ocupația dvs.?
rate? azi?
What kind of work do
AT THE POST OFFICE/ La poștă you do?
Ce fel de muncă prestați?
Where is the post office? Unde se află poșta?
I am a teacher. I give
Sunt profesor. Predau
lessons in English
Care sunt orele de
What are the working lecții de literatură engleză.
literature.
funcționare a oficiului
hours for the post office?
poștal? I do a lot of fieldwork. Fac multă muncă de teren.
Where can I find a Unde pot găsi o cutie
I am a physician. I take
mailbox? poștală? Sunt medic. Îngrijesc și
care and cure the people
Where are the forms? Unde sunt formularele? vindec bolnavii.
who are ill.
Vă rog să-mi dațiI un
am a lawyer. I defend Sunt avocat. Îmi apăr
Please give me a stamp.
timbru. my clients. clienții.
I would like to send a Aș vrea să trimitIoam a trained mechanic. Sunt mecanic calificat.
registered letter/a parcel. scrisoare recomandată/
un pachet. I work in a workshop. Lucrez într-un atelier.
I would like to send a Aș dori să trimit Io work on a building site. Lucrez pe un șantier de
regular/express/ telegramă obișnuită/ construcții.
international telegram express/ internațională Aveți un job cu normă
to Paris. către Paris. Have you got a full-time
întreagă sau cu jumătate
job or a part-time job?
When will this arrive? Când va sosi? de normă?
Aveți SPORTS AND GAMES/ Sporturi și jocuri
Are there any letters scrisori
Do you play any sports? Practicați vreun sport?
for me? pentru
mine? În timpul meu liber îmi
In my spare time I like to
place să joc șah/ să merg
29 play chess/going fishing.
la pescuit.
I take great interest in Mă interesează mult
winter sports/summer sporturile de iarnă/ de
sports, indoor games/ vară, jocurile de interior/
outdoor games. în aer liber.
Are you a member of any Sunteți membru al
sports association? vreunei asociații sportive?
Are you fond of football? Vă pasionează fotbalul?
What is the score? Care este scorul?
What is
the main Cum se numește stadionul
stadium principal?
called?
9

Go Smart. The verb

format 7 X 14/ 32 de pagini/ COLOR/ plastifiat

• Format inovator, ușor de parcurs, de utilizat și de învățat,


mereu la îndemână.
• Tabele clare cu conjugarea verbelor regulate și neregulate, a
verbelor auxiliare și a verbelor modale.
• Lista principalelor verbe neregulate.
• Codurile de culoare specifice fiecărei secțiuni permit
identificarea rapidă a secțiunii căutate.

PREȚ
15 lei

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți


REDUCERI (cumulat discuri și pliante) (cumulat discuri și pliante)

reducere 3 lei / buc. reducere 4 lei / buc.


U Pliante de limba engleză PREȚ
9 lei / PLIANT
NO
format A4/ 6 pagini/COLOR/ plastifiat

• Gramatica limbii engleze: • Greșeli tipice în limba engleză:


Articolul, Substantivul, Adjectivul, Vocabular și morfologie, Gramatică,
Adverbul, Numeralul,Verbul, Pronumele, Scriere corectă și punctuație,
Conjuncția, Prepoziția. Pronunție, Stil.

• Verbul în limba engleză: • Timpuri verbale în limba engleză:


Verbe predicative și auxiliare, Forme lungi Cele mai importante 12 timpuri
și forme scurte, Verbe modale, Diateza verbale - formare, utilizare, cuvinte și
pasivă, Particularități ortografice. expresii cu care sunt folosite..

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți


REDUCERI (cumulat discuri și pliante) (cumulat discuri și pliante)

reducere 2 lei / buc. reducere 2,5 lei / buc.


Limba engleză. Verbul PREȚ
Diametru disc central: 12 cm; diametru discuri laterale: 11,5 cm.
9 lei

• Format inovator, ușor de utilizat.


• Peste 70 de verbe, cu forme pentru: Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past,
Past Perfect, Past Participle, Future I, Conditional I, Conditional II, cu explicații despre regulile de
formare ale timpurilor.
• Mod de utilizare: prin rotire, se selectează un verb de pe discul exterior, iar în ferestrele discului frontal
pot fi citite formele verbului la fiecare dintre timpurile de mai sus.

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți


(cumulat discuri și pliante) (cumulat discuri și pliante)
REDUCERI
reducere 2 lei / buc. reducere 2,5 lei / buc.

Din aceeași serie:

Lb. franceză Lb. germană Lb. italiană Lb. latină Lb. spaniolă
English - Grammar practice - THE NOUN
Ana-Maria Ghioc/ format 20,5x26/ 192 de pagini

• Cele mai importante noțiuni gramaticale organizate în tabele.


• Exerciții variate cu spații de lucru.
• Conține:
– Substantivul și determinanții săi, Adjectivul, Adverbul,
Pronumele, Numeralul;
– WH Questions, Formarea cuvintelor, Conectori;
– Rezolvări. OBA
APR N
T

ME

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți PREȚ


REDUCERI (cumulat cărți) (cumulat cărți)
26 lei
reducere 5,5 lei / buc. reducere 6,5 lei / buc.

English - Grammar practice - THE VERB


Laura Anton/ format 20,5x26/ 224 de pagini

• Cele mai importante noțiuni gramaticale organizate în tabele.


• Exerciții variate cu spații de lucru.
• Conține:
– Formarea timpurilor verbale, Modurile verbale
(imperativ și infinitiv);
– Verbele cu terminație -ING, Verbele modale,
Verbele frazale; OBA
APR N
T

– Condiționalele de tip 1, 2 și 3; ME
– Vorbirea indirectă;
– Diateza pasivă.
– Rezolvări. PREȚ
26 lei
Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți
REDUCERI (cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 5,5 lei / buc. reducere 6,5 lei / buc.

English Grammar
Mihaela Stârceanu, format 21x26 / 240 de pagini
• Lucrarea oferă o prezentare amănunțită, clară și riguros
compartimentată a morfologiei limbii engleze, completând
explicațiile teoretice cu numeroase exemple edificatoare.
• Exerciții variate cu spații de lucru.
• Conține:
– Prezentarea detaliată a părților de vorbire;
– Phrasal verbs, false friends și alte probleme de vocabular; T
– Exerciții de verificare a cunoștințelor asimilate; OBA
APR N
– Rezolvări. ME

PREȚ
Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți 28 lei
REDUCERI (cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 6 lei / buc. reducere 7 lei / buc.

Auxiliarele didactice sunt aprobate prin OMEN 3022/08.01.2018 și OMEN 3530/04.04.2018.


Speaking for the BAC exam
Ana-Maria Ghioc/ format 17x24/ 208 de pagini

• Speaking for the BAC exam se adresează atât elevilor de


clasa a XII-a care urmează să susțină Examenul de
competență lingvistică orală la limba engleză (limba modernă
1 și 2), cât și celor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile
de exprimare orală în această limbă.
• Lucrarea conține 300 de subiecte rezolvate pentru proba PREȚ
orală prezentate sub forma a 100 de variante integrale, 24 lei
structurate pe grade de dificultate.

Prepare yourself for the BAC exam

Ana Maria Ghioc, Iulia Perju/ format 17x24/ 160 de pagini

• Materialul urmează o structură clară, adaptată fiecărei


competenţe lingvistice
• Cuprinde criterii de evaluare, modele de subiecte prezen-
tate gradat, pe niveluri de dificultate (A1-A2 și B1-B2),
PREȚ
urmate de întrebări-suport şi sfaturi practice, scheme cu 24 lei
noţiuni de vocabular, teste şi o amplă secţiune cu sugestii de
rezolvare.

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți


REDUCERI (cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 5 lei / buc. reducere 6 lei / buc.

Evaluare pentru clasa a VI-a. Limbă și comunicare


Limba română și Limba engleză
Alina Hristea, Elena Sticlea, format 17x24 / 160 de pagini

ste
16 teOI
T
OBA
APR N
N ME

● Cele 33 de teste sunt realizate în conformi-


tate cu modelele actuale, incluzând în-
treaga varietate de itemi propuși de MEN
● CADOU: Cartea Test your English (format
17x24, 48 pg), ce conține 15 teste de limba
engleză.

T
OBA
APR N
ME
PREȚ PREȚ
18,9 lei 18,9 lei
REDUCERI REDUCERI
Între 15 și 49 de bucăți Între 15 și 49 de bucăți
(cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 4,5 lei / buc. reducere 4,5 lei / buc.


Începând cu 50 de bucăți Începând cu 50 de bucăți
(cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 5 lei / buc. reducere 5 lei / buc.

Auxiliarele didactice sunt aprobate prin OMEN 5318/21.11.2019 și OMEC 6250/21.12.2020.


English for fun GRATUIT
format 21x26 / 64 de pagini color
materiale audio

T T
OBA OBA OBA
T
APR N APR N
ME ME
APR N
ME

Clasa 0 Clasele I-II Clasele III-IV


PREȚ PREȚ PREȚ
15 lei 15 lei 15 lei

• Jocuri și exerciții de îmbogățire a vocabularului uzual, adaptate nivelului de vârstă (rebus, careu,


activități de asociere, de colorat, decupare și lipire, joc de rol, joc cu zarul etc.).
• Structurate în șapte capitole, ce respectă programele școlare în vigoare.
• Fiecare carte conține recapitulări, evaluări și autoevaluări.
• Cărțile sunt însoțite de materiale audio accesibile online, gratuite, oferind un plus de interactivitate.

Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți


(cumulat cărți) (cumulat cărți)
REDUCERI
reducere 3,5 lei / buc. reducere 5 lei / buc.

Limba engleză. Jocuri de vocabular


format 14,5x20,5/ color/ 128 de pagini

• Mijloace de învățământ omologate prin Rezoluția


MEN nr. 43.225/15.01.2018.
• O colecție de jocuri realizate de prestigioasa editură
germană Compact, cu cerințe traduse în limba
română.
• Exercițiile distractive îmbogățesc vocabularul și
sistematizează noțiuni de gramatică funcțională.
• 75 de jocuri: puzzle-uri, căutări de cuvinte,
ordonări de noțiuni, cuvinte încrucișate.
• Dificultatea exercițiilor crește treptat.
• Rezolvările se regăsesc în a doua parte a
cărții, permițând autoevaluarea cunoștințelor.
Nivelul A1 - A2 Nivelul A2 - B1

PREȚ PREȚ
16 lei REDUCERI 16 lei
Între 15 și 49 de bucăți Începând cu 50 de bucăți
(cumulat cărți) (cumulat cărți)

reducere 4 lei / buc. reducere 5 lei / buc.

● Pentru comenzile între 100 și 300 de lei,


Detalii livrare
Comenzi transportul este gratuit prin Poșta Română, iar prin curier costă 10 lei
Tel.: 021 411 31 37 / 021 430 30 95 ● Pentru comenzile mai mari de 300 de lei,
transportul este gratuit prin curier
comenzi@booklet.ro

Auxiliarul didactic este aprobat prin OMEN 5318/21.11.2019.


OFERTĂ EXTINSĂ LIMBA ENGLEZĂ
Manual limba engleză clasa a II-a - Aprobat • Limba modernă 1. Engleză. Caiet de lucru
• Manual pentru clasa a II-a structurat pe unități - clasa a V-a - Aprobat
Elena Sticlea, Cristina Mircea/ format 21x26/ color/ Liliana Putinei, Cristina Mircea, Cristina Truță/ format
120 p./ 24 lei 21x26/ color/ 96 p./ 21.9 lei
• Limba engleză. Caiet de lucru - clasa a V-a
Manual limba engleză clasa a III-a - Aprobat - Aprobat
• Manual pentru clasa a III-a - Sem. I + CD Cristina Mircea, Liliana Putinei/ format 21x26/ color/
Elena Sticlea, Cristina Mircea/ format 21x26/ color/ 144 p./ 23.9 lei
72 p./ 14 lei • Limba engleză. Caiet de lucru - clasa a VI-a
• Manual pentru clasa a III-a - Sem. II + CD - Aprobat
Elena Sticlea, Cristina Mircea/ format 21x26/ color/ Cristina Mircea, Liliana Putinei/ format 21x26 / color/
72 p./ 14 lei 144 p./ 23.9 lei
• Caiet de lucru - clasa a III-a - Aprobat • Limba engleză. Caiet de lucru - clasa a VII-a
Elena Sticlea, Cristina Mircea/ format 21X26, color/ - Aprobat
96 p./ 19.9 lei Valentina Barabaș, Laura Stanciu/ format 21x26/
• Ghidul profesorului color/ 144 p./ 23.9 lei
Elena Sticlea, Cristina Mircea/ format 21x26/ 96 p./ • Limba engleză. Caiet de lucru - clasa a VIII-a
16 lei - Aprobat
Manual limba engleză clasa a IV-a - Aprobat
Cristina Truță, Liliana Putinei/ format 21x26/ color/
144 p./ 23.9 lei
• Manual pentru clasa a IV-a - Sem. I + CD • Gramatica limbii engleze -
Elena Sticlea, Valentina Barabaș, Laura Stanciu/ nivel intermediar (sinteze)
format 21x26/ color/ 80 p./ 14 lei Mihaela Stârceanu/ format 11x16/ 176 p./ 10 lei
• Manual pentru clasa a IV-a - Sem. II + CD • English pocket grammar
Elena Sticlea, Valentina Barabaș, Laura Stanciu/ Cecilia Croitoru / format 11x16/ 176 p./ 10 lei
format 21x26/ color/ 80 p. / 14 lei • Ghid de conversație român-englez
• Caiet de lucru - clasa a IV-a - Aprobat Oana Mihalache/ format 11x16/ 176 p./ 8 lei
Valentina Barabaș, Laura Stanciu/ format 21X26/ • Dicționar de expresii uzuale
color/ 96 p./ 19.9 lei Cosmina Drăghici/ format 11x16/ 144 p./ 8 lei
• Ghidul profesorului • Dicționar englez-român
Valentina Barabaș, Laura Stanciu/ format 21x26/ Cosmina Drăghici/ format 9x13/ 256 p./ 15 lei
96 p./ 16 lei
• Limba engleză. Sinonime
Clasele primare Cosmina Drăghici/ format 9x13, 128 p./ 7 lei
• English for kids - clasa pregătitoare - • Limba engleză. Antonime
Aprobat Cosmina Drăghici/ format 9x13, 112 p./ 7 lei
Cristina Mircea/ format A4/ color/ 64 p./ 15 lei Pliante - sinteze - gimnaziu și liceu
• English for kids - clasa I - Aprobat • Pliantul 1 - Substantivul, Articolul, Posesivele
Cristina Mircea/ format A4/ color/ 64 p./ 15 lei
(‘S/ S’ și OF), Adjectivul, Pronumele
• English for kids - clasa a II-a- Aprobat format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
Cristina Mircea/ format A4/ color/ 64 p./ 15lei
• Pliantul 2 - Verbul (timpurile verbale), USED TO,
• English for kids - clasa a III-a- Aprobat BE GOING TO vs. WILL, Condiționalele
Rodica Dincă/ format A4/ color/ 80 p./ 15 lei format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
• English for kids - clasa a IV-a - Aprobat • Pliantul 3 - Conjuncția, Prepoziția, Diateza pasivă,
Elena Sticlea/ format A4/ color/ 80 p./ 15 lei SO / NEITHER, Adverbul, Numeralul, Verbele modale
• Learn English with music - clasa format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
pregătitoare - Aprobat • Pliantul 4 - Verbele neregulate și Alfabetul fonetic
Elena Sticlea/ format A4/ color/ 64 p./ 15 lei format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
• Learn English with music - clasa I - Aprobat • Pliantul 5 - Substantivul, Pronumele, Articolul,
Elena Sticlea/ format A4/ color/ 64 p./ 15 lei Numeralul, Adjectivul, Prepoziția
• Learn English with music - clasa a II-a - Aprobat format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
Elena Sticlea/ format A4/ color/ 64 p./ 15 lei • Pliantul 6 - Verbul, Adverbul
Gimnaziu și liceu format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
• Pliantul 7 - Concordanța timpurilor, Tag Questions,
• Manual pentru clasa a V-a + CD -Aprobat Ordinea în propoziție, Condiționalele, Sintaxa
Liliana Putinei, Cristina Mircea, Cristina Truță/ format format A4 extins/ 6 pagini fiecare/ color/ 7 lei
21X26/color/152 p./ 24 lei

Comenzi începând cu valoarea de 350 de lei Comenzi începând cu valoarea de 800 de lei
REDUCERI (din oricare titlu din oferta extinsă (din oricare titlu din oferta extinsă
sau cumulat cu oferta specială) sau cumulat cu oferta specială)
OFERTA
reducere 15% pentru titlurile din oferta reducere 20% pentru titlurile din oferta
EXTINSĂ
extinsă extinsă
Comenzi Oferta este valabilă până la
Tel.: 021 411 31 37 / 021 430 30 95 15.04.2021,
comenzi@booklet.ro în limita stocului disponibil.

OFERTĂ Limba engleză - Ficțiune

Noapte bună, Rita!


Ediție bilingvă, română - engleză
de Adina Lateș

Povești cu animale
Recomandare de vârstă: clasa 0 - clasa a II-a
Format 17x24 / copertă broșată, cu clape / 64 pagini
Ilustrații: Raluca Guraliuc
Copertă: andreea Chele

Domnul și doamna Arici vor din toată inima să aibă un


pui. Și iată că, într-o bună zi, dorința li se îndeplinește:
doamna Arici naște o fetiță, pe care o numește Rita.
Numai că Rita e un bebeluș tare neastâmpărat: când
se face ora de culcare, nu vrea sub nicio formă să-și
închidă ochii negri, ca niște năsturei. Ba se pune pe
plâns, chițăind și suspinând. Mama urmează toate
sfaturile citite în cărți, dar Rita tot nu se oprește din
plâns.

22 lei
Cine oare poate să o facă pe Rita să se ducă la culcare? Carte
de co
CaDO lorat
u

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
22 lei / volum 16,9 lei / volum 2 lei / volum
Marea Urletelor
Băiatul-Corb și Fata-Spiriduș
Ediție bilingvă, română-engleză
Marcus Sedgwick
Roman de aventuri
Recomandare de vârstă: clasele a IV-a – a VI-a
Format 14x20 / copertă broșată, cu clape / 224 de pagini
Traducere: Oana Badea
Ilustrații: Pete Williamson

l Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză


A2-B1.
Băiatul-Corb și Fata-Spiriduș își continuă aventurile în
căutarea temutului Rege Orc, care le-a distrus pădurea și a
încercat să-i ia prizonieri pe ei și pe toți vecinii lor. Cei doi
eroi de-abia au scăpat cu viață din Munții Monștrilor, iar
acum trebuie să traverseze înfricoșătoarea Mare a
Urletelor, unde mișună atâtea și atâtea lighioane

30 lei
nemaivăzute. Dar monștrii marini sunt ultima grijă a eroilor
noștri, fiindcă unde e o întindere de apă cât de mică, sunt
Jurnal
de le
CaDO ctură
și pirați, firește – pirați care doar par fioroși, dar de fapt u
sunt cam prostovani, cum e căpitanul Scrim de pe corabia Delfinul Ghiduș, căruia ajunge
să-i pară rău că nu poate să fie bun, dar și pirați cu adevărat fioroși, cum e căpitanul Sângenegru, care
de-abia așteaptă să-i pună pe Băiatul-Corb și pe Fata-Spiriduș să meargă pe scândură. Noroc că Băiatul-Corb
și Fata-Spiriduș și-au făcut și prieteni în călătoria lor și, cu puțin ajutor din partea unor sirene recunoscătoare
și a unui vrăjitor zăpăcit pe nume Mervin, scapă de pirați și ajung cu bine la următoarea lor destinație:
Deșertul Groazei. Aici se spune că se găsesc misterioasele obiecte magice cu care poate fi învins Regele Orc:
Sabia Cântătoare și Lacrimile Lunii. Dar nici măcar pirații cei mai fioroși n-au curaj să se avânte după astfel
de comori prin Deșertul Groazei. Vor reuși Băiatul-Corb și pe Fata-Spiriduș să le găsească?

Marcus Sedgwick a primit Premiul Blue Peter pentru Lunatics and Luck și are mai multe nominalizări la
Medalia Carnegie, Premiul Costa și Premiul The Guardian, categoria Literatură pentru Copii.

— Ei sunt. Ce părere ai? ‘There they are. What do you think?’


Căpitanul s-a apropiat de Băiatul-Corb și de Fata-Spiriduș, The captain walked over to Raven Boy and Elf Girl, and looked
măsurându-i din priviri. (…) them up and down. (…)
— Cincizeci, a spus el. ‘Fifty,’ he said.
— Poftim? a zbierat bătrânul.Două sute! (…) ‘What?’ roared the old man. ‘Two hundred!’ (…)
— Două sute? a rânjit căpitanul. Șaizeci. ‘Two hundred?’ sneered thecaptain. ‘Sixty.’
— Șaizeci? Ăsta-i jaf la drumul mare! O sută cincizeci. ‘Sixty? Are you trying to rob me?’ A hundred and fifty.’
— Nu te jefuiesc, pentru că nu-s ai tăi. Nu sunt obligat să-ți dau ‘I’m not robbing you since they’re not yours anyway. I don’t
niciun ban, așa că îți sugerez să îmi accepți oferta finală. Adică have to pay you anything, so I suggest you take my final
patruzeci. offer.Which is forty.’
— Poftim? a strigat bătrânul. Acum o clipă mi-ai oferit șaizeci! ‘What?’ shouted the old man. ‘You offered me sixty a second
— Așa e, dar pe urmă mi-am dat seama că nu-mi placi, așa că ago!’
am scăzut prețul. ‘So I did, but then I realised that I don’t like you, so it went
— Bine! Bine, accept patruzeci. down.
Bătrânul a întins mâna, iar căpitanul s-a căutat prin buzunare ‘Fine! Fine, I’ll take forty.’
după o punguță cu monede. A numărat patru și le-a pus în The old man held his hand out, and the captain fished in his
palma bătrânului. pocket for a bag of coins. He counted four of them into the old
— Vânduți, a spus el. man’s hand.
‘Sold,’ he said.

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
30 lei / volum 22,9 lei / volum 2 lei / volum
Victor de la ziar
Ediție bilingvă, română - engleză
de Vince Vawter

Roman al formării
Recomandare de vârstă: clasa a V-a - clasa a VIII-a
Format 14x20 / copertă broșată, cu clape / 368 de pagini
Copertă: andreea Chele
Traducere: Diana Geacăr

l Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză B1


Multe s-au schimbat pentru Victor în cei șase ani care au
trecut de când împărțea ziare în cartier. Acum este ucenic în
redacția unui ziar, se gândește să renunțe la baseball și
urmează să înceapă primul an de facultate. Dar moartea
domnului Spiro îl tulbură adânc și îi oprește viața în loc.
Înainte de orice, Victor vrea să îndeplinească ultima dorință
a înțeleptului său prieten. Pentru asta, trebuie să pornească
într-o călătorie extraordinară, de sute de kilometri, în care
va descoperi că nenumăratele obstacole care îi răsar în cale
Jurnal de lectură

sunt tot atâtea confruntări cu sine însuși. 35 lei


CaDOu

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
35 lei / volum 24,9 lei / volum 2 lei / volum

Băiatul cu ziare
Ediție bilingvă, română - engleză
de Vince Vawter

Roman al formării
Recomandare de vârstă: clasa a V-a - clasa a VIII-a
Format 14x20 / copertă broșată, cu clape / 368 de pagini
Copertă: andreea Chele
Traducere: Diana Geacăr

l Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză B1


În cartierul Central Gardens din Memphis, a apărut peste
vară un nou băiat cu ziare. Se pricepe de minune să arunce
ziarele pe verandă, însă ar face orice ca să evite să intre în
vorbă cu clienții. Este atât de bâlbâit, încât nici numele nu
și-l poate pronunța. Numai că noul băiat cu ziare nu îi mai
poate ocoli pe ceilalți: se găsește prins în conflicte
neașteptate, dar și cucerit de frumusețea sufletească a
unora dintre locuitori și, mai presus de orice, află că sub
aparențele banalității se ascunde întreaga complexitate a
Jurnal de lectură

naturii umane. 35 lei


CaDOu

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
35 lei / volum 24,9 lei / volum 2 lei / volum
O sută de cuvinte
Ediție bilingvă, română - engleză
Sandy Hall

Roman de dragoste
Recomandare de vârstă: young adult
Format 14x20 / copertă broșată / 320 de pagini
Traducere: Oana Badea
Ilustrații: Pete Williamson

l Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză B2.

Lea și Gabe sunt făcuți unul pentru altul. Merg la același


curs de scriere creativă, se dau în vânt după Buffy, spaima
vampirilor, comandă același fel de mâncare chinezească,
își iau cafea de la același Starbucks din campus și umblă,
în general, prin aceleași locuri. Toată lumea vede că sunt
suflete-pereche: Victor, morocănosul lor coleg de curs,
barista de la Starbucks, băiatul care le aduce mâncarea
chinezească, șoferul de autobuz, profesoara de scriere
creativă… până și veverița din parc.
Numai Gabe și Lea mai au îndoieli. Și asta numai pentru că 33 lei
sunt amândoi așa de timizi și de nesiguri pe ei, încât le se
pare de-a dreptul imposibil ca iubirea să le fie împărtășită.
De aici urmează un șir nesfârșit de gafe caraghioase și
interpretări absurde, care nu fac decât să-i țină pe Gabe și Jurnal
Lea departe unul de celălalt, spre exasperarea tuturor
de le
CaDO ctură
celorlalți. Gata, așa nu se mai poate! În ritmul ăsta, Gabe
u
și Lea n-o să afle niciodată cât de mult se iubesc de fapt.
Trebuie luate măsuri. Așa că toată lumea se hotărăște să
intervină – mai mult sau mai puțin discret – pentru a-i
aduce împreună.
Romanul e scris ca o comedie romantică, în care
aventurile celor doi îndrăgostiți sunt spuse, pe rând, din
perspectiva celor din jurul lor.

***
„O poveste de dragoste distractivă și ușoară, care o să le placă
și fetelor, și băieților.
O alegere inspirată pentru tinerii reticenți la lectură.“

School Library Journal

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
33 lei / volum 23,9 lei / volum 2 lei / volum

pentru comenzi din catalogul de ficțiune pentru comenzi din catalogul de ficțiune
REDUCERI în valoare de minimum 350 de lei în valoare de minimum 800 de le
CATALOG
FICȚIUNE
reducere 15 % reducere 20 %
pentru titlurile din catalogul de ficțiune pentru titlurile din catalogul de ficțiune
Prizonierul B-3087
Ediție bilingvă, engleză - română
de Alan Gratz
Roman istoric
Recomandare de vârstă: 12+
Format 14x20 / copertă broșată, cu clape / 320 pagini
Traducere: Diana Morărașu

l Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză B1


Zece lagăre de concentrare. Zece locuri în care ești
înfometat, torturat și pus să muncești până la epuizare.
Deviza tuturor: să supraviețuiască. Și asta cu orice preț.
Așa arată iadul pe care trebuie să-l înfrunte Yanek, un
băiat evreu care se trezește dintr-odată la mila naziștilor.
Smuls cu brutalitate din copilăria fericită pe care o are în
Cracovia, este luat prizonier și i se tatuează pe braț un
număr: B-3087. Va reuși oare Yanek să înfrunte ororile
naziștilor fără să-și piardă speranța, și fără să uite cine
33 lei Jurnal de lectură
este cu adevărat? CaDOu

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
33 lei / volum 23,9 lei / volum 2 lei / volum

Lungul drum către apă


Ediție bilingvă, engleză - română
de Linda Sue Park
Roman istoric
Recomandare de vârstă: 12+
Format 14x20 / copertă broșată, cu clape / 240 pagini
Traducere: Diana Morărașu
● Ediție recomandată pentru nivelul de limba engleză B1
Lungul drum către apă spune două povești
tulburătoare despre supraviețuire și determinare, chiar și
în locurile în care s-ar părea că nu mai există nici urmă de
speranță. Romanul istoric conține poveștile alternante a
doi copii: Nya (2008) și Salva (1985), amândoi din Sudan.
Bazat pe fapte reale, Lungul drum către apă spune
povestea războiului civil din Sudan, când mai mult de

30 lei
20 000 de așa-ziși Băieți Pierduți au fost nevoiți să-și
găsească adăpost în taberele de refugiați ale țărilor vecine Jurnal de lectură
și chiar în Statele Unite sau au rămas orfani. CaDOu

Preț școală pentru o comandă minimă de Reducere suplimentară pentru o comandă


Preț standard
15 exemplare (cumulat cărți) minimă de 15 exemplare (cumulat cărți)
30 lei / volum 22,9 lei / volum 2 lei / volum

● Pentru comenzile între 100 și 300 de lei, transportul este gratuit prin Poșta
Română, iar prin curier costă 10 lei.
Comenzi

● Pentru comenzile mai mari de 300 de lei, transportul este gratuit prin curier.
Tel.: 021 411 31 37 / 021 430 30 95
comenzi@booklet.ro

S-ar putea să vă placă și