Sunteți pe pagina 1din 17

1.Ce se dă în sindromul de întrerupere la Benzodiazepine?

GRILE TOXICO
diazepam, flumazenil – antidot

2.Reactivatorul de colinesterază acţionează pe:


a)sindrom muscarinic
b)tulburări neuromusculare (s. nicotinic)
c)deprimare respiratorie
d)aritmie

3.Antidot în intoxicaţia cu ETILENGLICOL:


etanol (piridoxina şi tiamina)

4.Hipertermia malignă:
face parte din sindromul neuroleptic: hipertermia, HTA, hipertonie musculară striată, conştienţa
fluctuantă, fenomene reflexe vegetative, sindrom extrapiramidal sever

5.Antidot la METANOL:
a)etanol (principal)
b)4-metil pirazol (inhibă enzima de metabolizare a metanolului)
c)acid folic (grăbeşte metabolizarea acidului formic)
d)leucovorin

6.Triada în intoxicaţia cu HIN:


convulsii
coma
acidoza

7.Compuşi care acidifică urina:


NH4Cl
Acid ascorbic

8.Purgative:
sulfat de Mg (cel mai folosit)
citrat de Mg
sorbitol
manitol

9.Sindrom neuroleptic:
sindrom extrapiramidal
aritmii
mioza
HTA
Hipertonie
Hipertermie
Conştienţă fluctuantă

10.Decontaminarea în intoxicaţia cu METANOL: (vezi si grila 98 )


Ipeca în primele 4 h
Ipeca în primele 2 h
Spălătură până la 4 h
Cărbune activat

1
11.Intoxicaţiile cu Paracetamol:
au debut rapid
debut la 4h
debut cu letargie
debut cu anorexie
debut cu vomă şi diaforeză

12.Se dă Lapte şi NU Ipeca pentru:


corozive (acizi, baze)
caustice

13.Doza de Cărbune activat:


30-100 g (aprox. 50 g)

14.Metaboliţi toxici ai METANOL-ului:


acidul formic
formaldehida

15.Riscul vital al intoxicaţiei cu CCl4:


leziuni hepato-renale datorate I.R. şi tulburărilor ritmice

16.Indicaţii pentru hemodializă:


compuşi toxici care nu sunt legaţi de proteine
volum de distribuţie mic
greutate moleculară mai mică de 500 daltoni
hidrosolubilitate mare

17.În intoxicaţia cu Pb acesta se fixează în:


ţesuturi moi – 40 zile
os – 20-30 ani
hematii 35 zile

18.Excreţia urinară a fenobarbitalului este crescută dacă:


Se acidifică urina
Se alcalinizează
administrăm cărbune activat
creşte Diureza

19.Efectul toxic al METANOLULUI este consecutiv:


funcţiei directe
metaboliţilor
acidozei

20.Simptome comune sindromului de întrerupere la opiacee şi sindromului muscarinic:


lacrimaţii
rinoree
voma
colici abdominale
midriaza
mioza

2
21.Indicaţii de EMEZĂ sunt, cu EXCEPȚIA:
inparacetamol
secticide
barbiturice
hidrocarburi

22.Indicaţiile naloxonei:
HIN
Opioizi
Paracetamol
Arsenic
Alcool etilic pentru etilism cronic

23.Simpomatologia în intoxicaţia cu barbiturice este, cu EXCEPȚIA:


deprimare cardio-respiratorie
insuficienţă circulatorie
EPA
Hipertermie
Edem cerebral
Convulsii
Coma

24.Mecanismul toxic în intoxicaţia cu Pb:


blocarea legăturilor tiolice

25.Prin ce se caracterizează intoxicaţia cu –CN:


anemie
hipoxie histotoxică
hipoxemie
methemoglobinemie

26.Mecanismul intoxicaţiei cu ETANOL:


deprimare SNC
deprimate SRAA
scăderea transportului Na membranar

27.Antidot în intoxicaţiile cu Paracetamol:


N acetil-cisteina
Metionina
Cisteamina

28.Rolul ETANOLULUI în intoxicaţia cu METANOL:


blochează metabolizarea METANOLULUI

29.Ce NU are sindromul anticolinergic?


retenţie urinară
midriază
mioza
hiperpirexie
coma
mucoase uscate
agitatie, halucinaţii

3
30.Antidot în intoxicaţia cu ETANOL:
naloxona, glucoza, vitamina B1, B2

31.Tratamentul sindromului de sevraj la alcool:


benzodiazepine
betablocante
haloperidol (când apar halucinaţii)

32.Cel mai bun pentru acidifierea urinii:


NH4Cl
Vitamina C

33.Ce anume se tratează întâi în intoxicaţia cu ETANOL:


depresa respiratorie

34.Contraindicaţii în spălătur i gastrice:


coma
convulsii
corozive
hemoragie digestivă

35.Cărbunele activat seriat este indicat în: (TOATE)


HIN
Clorhidrat
Digoxin
Barbiturice
Salicilaţi
Neuroleptice (fenotiazina)
Triciclice

36.Comparaţi sindromul colinergic şi intoxicaţia cu opioide:


sindrom colinergic – hipersecreţie, comă, depresă respiratorie, mioză punctiformă,
incontinenţa urinară, fasciculaţii musculare, bradicardie, bronhospasm, hTA
intoxicaţia cu opioide – comă, depresie respiratorie, mioză (pupila punctiformă)
bradicardie, bronhospasm, hipotermie, hTA,

37.Intoxicaţia cu cianuri se caracterizează prin:


sânge venos
hiperlactacidemie masivă
hipoxie tisulară histotoxică

38.Acidifierea urinii este ridicată în intoxicaţiile cu:


chinidina
stricnina
amfetamina

39.Semne oculare în intoxicaţia cu METANOL:


midriaza fixă
nistagmus
fotofobie
scăderea acuităţii vizuale până la orbire
câmp de zăpadă

4
40.Cum acţionează CCl4:
direct
prin metabiliţi toxici (radicali liberi)
la nivelul căii de eliminare

41.Pentru care intoxicaţii e necesară diureza alcalină:


salicilaţi
barbiturice
neuroleptice
opiacee

42.În ce stadiu de comă bolnavul NU răspunde la durere, dar mai ARE reflexele păstrate:
stadiul II

43.Cele mai adecvate purgative în intoxicaţii sunt:


Cele saline (osmotice)

44.Antidot pentru benzodiazepine:


Flumazemil

51.Antidot în intoxicaţia cu Fe:


deferoxamina

52.Antidot în intoxicaţiile cu opiacee:


naloxona

45.În intoxicaţia cu Fe absorbţia digestivă este:


masivă
limitată
blocată

46.Manifestările acute ale sindromului de întrerupere la alcoolici cronici se tratează cu:


benzodiazepina
vitamina B1, B2
barbiturice
naloxona
47.Durata tratamentului cu deferoxamina:
până la dispariţia roz a urinii

48.În intoxicaţia cu CN simptomul revelator este:


culoarea roşie deschisă a sângelui venos

49.Sindromul muscarinic este caracterizat prin:


midriază
mioză
tahicardie
hipersecreţie glandulară

50.Debutul în intoxicaţia cu ETILENGLICOL:


stadiul I – deprimare SNC
stadiul II – deprimare cardio-respiratorie
stadiul III – deprimare renală

5
53.Care dintre Etanol şi Metanol se metabolizează mai rapid: *ETANOL = RAPID
metanol/etanol – 1/10 *Viteza metaboliz e mult mai MICĂ

54.Contraindicaţii la EMEZĂ:
hematemeză
convulsii
coma
corozive
caustice
hidrocarburi
toxice cu efecte foarte rapide

55.Prin ce se manifestă eficacitatea neutralizării în intoxicaţia cu Fe:


scade Fe în sânge
dispariţia hemoragiei
coloraţia normală a urinii

56.În intoxicaţia cu paracetamol, acţiunea acetilcisteinei se face prin:


efect direct
depresia miocardului
creşte sinteza de glutation

57.În intoxicaţia cu ce există următoarele, CU EXCEPTIA:


convulsii
aritmii
letargie
hipotermie
HTA (poate apare paradoxal)
Efect colinergic

58.În intoxicaţia cu barbiturice debutul este:


Depresie respiratorie

59.ETILENGLICOL are acţiune toxică prin:


metaboliţi toxici
acidoza

60.NU apare în intoxicaţia cu opiacee:


tahipnee
agitaţie

61.Simptomatologia semnificativă în intoxicaţia cu Fe:


hemoragia digestivă
bradicardie

62.Intoxicaţia cu –CN se caracterizează prin:


absenţa cianozei
tahipnee
convulsii rapide
coma cu debut rapid
cefalee

6
63.Doza de ATROPINĂ în intoxicaţiile cu organo-fosforice:
doza uzuală
doze mai mici decât cele uzuale
doze mult mai mari decât cele uzuale
doze mari

64.Antidot în intoxicaţia cu HIN:


piridoxina

65.În sindromul neuroleptic malign avem următoarele, cu EXCEPTȚIA:


hipotermia
hipertermia
HTA
Hipertonia musculară

66.Mecanismul de acţiune al cărbunelui activ:


adsorbţie
absorbţie
67.Diagnosticul intoxicaţiei cu ARSENIC se pune pe:
dureri abdominale crescute
albuminurie
diaree sangvinolentă
fasciculaţii musculare
halena (usturoi)

68.Substanţele care au ca mecanism antidotic interferarea metabolismului:


etanol

69.Metabiliţi toxici ai ETILENGLICOL -ului:


glicoaldehida
acid oxalic
glicolat
glicoxilat
leg de SH
inhibă fosforilarea oxidativă

70.Antidot în intoxicaţia cu CN:


nitriţi
tiosulfat de Na

71.Dezavantaj principal al apomorfinei: APOMORFINA


poate da edem cerebral
acţiune prea lentă
poate deprima cardio-respiraţia

72.Care sunt simptomele ce NU aparţin sindromului muscarinic şi intoxicaţiei cu opiacee:


sudoraţia

7
73.Cărbunele activ se dă în intoxicaţia cu:
barbiturice
diazepam
Fe

74.Simptomatologia ce NU există la ADT:


HTA
Bronhospasm

75.Viteza de metabolizare a Metanolului comparativ cu Etanolul este:


mai mare
egală
mai mică
mult mai mică * Viteza METANOL e mult mai MICĂ

76.Tratamentul în intoxicaţia cu Amitripitilina se face cu:


NaHCO3 (acidoza)
Diazepam (convulsii)
Fenitiona (antiaritmice)
Lidocaina
Dopamina (hTA)

77.Compuşii care acţionează prin antagonism farmacodinamic sunt:


etanol
tiamina
atropina
pralidoxima

78.În intoxicaţiile cu neuroleptice, sugestive sunt:


mioza
convulsii
midriaza

79.Intoxicaţia cu ETILENGLICOL determină:


convulsii
deprimare SNC
oftalmoplegie

80.Efectele toxice ale CN se datorează:


acidoza lentă
HIPERlactacidemie lentă
HIPERlactacidemii masive şi rapide

81.ADT dau următoarele simptome, CU EXCEPTIA:


mioza
convulsii
aritmii
HTA

8
82.Simptomele din intoxicaţia cu neuroleptice curpind următoarele CU EXCEPTIA:
coma
aritmii
letargie
hipotermia
HTA
Efect colinergic

83.Baza antidozajului în intoxicaţia cu CN este:


geneza de methemoglobină
venodilataţie
vasodilataţie

84.Neutralizarea causticelor şi corozivelor se face cu:


apa
lapte
sucuri acide
baze

85.Decontaminarea digestivă în intoxicaţia cu Fe se face prin:


emeză
lavaj
deferoxamina

86.În intoxicaţiile cu doze crescute de Fe:


creşterea absorbţiei cu depăţirea transportului saturabil

87.Antidot în intoxicaţia cu benzodiazepina:


flumazenil

88.Coma fără convulsii apare în:


intoxicaţia cu barbiturice
intoxicaţia cu paracetamol / etanol

89.Hipertermia malignă apare la:


neuroleptice
halotan
succinil Co

90.Eliminarea fenobarbitalului se face:


renal
metabolizare hepatică

91.Sindromul anticolinergic este dat de:


antihistaminice
anticolinergice
atropina
scopolamina

92.Nu există antidot pentru:


barbiturice, neuroleptice, hidrocarburi

9
93.Edemul cerebral este prevenit cu:
corticoizi
diuretice
hiperventilaţie
manitol

94 .Hipertermia malignă este tratată cu:


bromocriptina sau benztropina
dentrolen

95. MIOZA este dată de:


neuroleptice
organofosforice ( creşte Ach)
opiacee
carbamaţi ( creşte Ach)
nicotina
amanita ( creşte Ach)

96. MIDRIAZA este dată de:


ADT
Metanol
Benzodiazepine
Atropina
Simpatomimetice
Amfetamina

97.În intoxicaţia cu CN apar:


sânge venos roşu
respiraţie cu miros de migdale amare
absenţa cianozei
tahipnee
coma cu debut rapid
acidoza rapidă
hipoxie celulară

98.Decontaminarea în intoxicaţia cu METANOL se face cu:


Ipeca în primele 2 ore
Spălături gastrice în primele 2 ore
Cărbune activat

99.Efectele clinice ale intoxicaţiei cu CN:


hipoxie acută toxică

100.Combaterea efectelor toxice ale ETANOL-ului se face cu:


naloxona
vitamina B1
fructoza
hemodializa
proteza respiratorie

10
101.În intoxicaţia cu Benzodiazepina apar:
diplopie
dizartrie

102.Cine produce reactivarea colinesterazei:


pralidoxima

103.Eliminarea salicilaţilor creşte prin:


alcalinizarea urinii

104.Cum acţionează paracetamolul:


prin glutation

105.Intoxicaţia cu organo-fosforice determină:


deprimă SNC
insuficienţă respiratorie

106.Ce are sindromul anticolinergic:


hipertermie

107.Reactivatori de Colinesterază:
pralidoxima
obidoxima

108.Calea de eliminare a Paracetamolului:


sulfoconjugare la copil
glucuronoconjugare la adult
metabolizare 10%
conjugare 90%

109.În intoxicaţiile cu Paracetamol ce este caracteristic metabolizării:


se face lent
se face rapid
iritativă
absorbţie rapidă

110.Cea mai gravă manifestare la HIN nefrotic:


anafilaxie

111.Chelatorii se dau:
în intoxicaţiile cu metale grele

112.Fenobarbitalul se elimină prin urină:


parţial modificat (40%)

113.Indicaţia EMEZEI:
Bolnav conştient

114.Sindrom toxic cu diaforeza, tremurături, convulsii apare în intoxicaţiile cu:


amfetamina
cofeina

11
115.Care toxice dau tulburări toxice:
Fe
Arsenic
Cianuri

116.Simptome care apar în sindromul de întrerupere la opiacee:


tahicardie
midriaza
insomnii
halucinatii

117.Culoarea URINII în intoxicaţia cu Fe:


neagră (Fe, chinina, metildopa)

118.HALENA cu miros de usturoi apare în intoxicaţiile cu:


arsenic
paration
organo-fosforice
fosfor
taliu
dimetilsulfoxin

119.Medicamente ce scad pragul convulsivant (cresc convulsiile)


clorpromazina (neuroleptice)
diazepam (creşte pragul convulsivant)
amitriptilina

120.În intoxicaţia cu opiacee apar:


mioza
convulsii
depresie respiratorie

121.Hiatusul osmolar apare în intoxicaţia cu:


HIN
Etanol
Methanol

NOTĂ:
-RASPUNSURILE SUBLINIATE –SUNT CELE CORECTE

-Grilele în care apar 1, 2, 3, etc. raspunsuri– sunt corecte TOATE – pt ca nu sunt chiar “
grile”ci formulări- la care pui raspunsul …. vezi exemplele de mai jos:

14.Metaboliţi toxici ai metanolului:


acidul formic
formaldehida
104.Cum acţionează paracetamolul:
prin glutation

12
din paginile de mai sus am grupat o parte din grile:

GRILE cu ETANOL

ETANOL se metabolizează mai rapid decât METANOL

ETANOL=antidot principal la METANOL


26.Mecanismul intoxicaţiei cu ETANOL:
deprimare SNC
deprimate SRAA
scăderea transportului Na membranar

28.Rolul ETANOLULUI în intoxicaţia cu METANOL:


blochează metabolizarea METANOLULUI

30.Antidot în intoxicaţia cu ETANOL:


naloxona, glucoza, vitamina B1, B2

33.Ce anume se tratează întâi în intoxicaţia cu ETANOL:


Depresa respiratorie

100.Combaterea efectelor toxice ale ETANOL-ului se face cu:


naloxona
vitamina B1
fructoza
hemodializa
proteza respiratorie

13
GRILE cu METANOL

METANOLUL dă MIDRIAZĂ - Grila 96


5.Antidot la METANOL:
a)etanol (principal)
b)4-metil pirazol (inhibă enzima de metabolizare a metanolului)
c)acid folic (grăbeşte metabolizarea acidului formic)
d)leucovorin

10.Decontaminarea în intoxicaţia cu METANOL: (vezi si grila 98 )


Ipeca în primele 4 h
Ipeca în primele 2 h
Spălătură până la 4 h
Cărbune activat

14.Metaboliţi toxici ai metanolului:


acidul formic
formaldehida

19.Efectul toxic al METANOLULUI este consecutiv:


funcţiei directe
metaboliţilor
acidozei

39.Semne oculare în intoxicaţia cu METANOL:


midriaza fixă
nistagmus
fotofobie
scăderea acuităţii vizuale până la orbire
câmp de zăpadă

53.Care dintre Etanol şi Metanol se metabolizează mai rapid: *ETANOL = RAPID


metanol/etanol – 1/10 *Viteza METANOL e mult mai MICĂ

75.Viteza de metabolizare a Metanolului comparativ cu Etanolul este:


mai mare
egală
mai mică
mult mai mică * Viteza METANOL e mult mai MICĂ

98.Decontaminarea în intoxicaţia cu METANOL se face cu:


Ipeca în primele 2 ore
Spălături gastrice în primele 2 ore
Cărbune activat

14
GRILE cu ETILENGLICOL
3.Antidot în intoxicaţia cu ETILENGLICOL:
etanol (piridoxina şi tiamina)

50.Debutul în intoxicaţia cu ETILENGLICOL:


stadiul I – deprimare SNC
stadiul II – deprimare cardio-respiratorie
stadiul III – deprimare renală

59.ETILENGLICOL are acţiune toxică prin:


metaboliţi toxici
acidoza

69.Metabiliţi toxici ai ETILENGLICOLULUI:


glicoaldehida
acid oxalic
glicolat
glicoxilat
leg de SH
inhibă fosforilarea oxidativă

79.Intoxicaţia cu ETILENGLICOL determină:


convulsii
deprimare SNC
oftalmoplegie

CĂRBUNE ACTIV
13.Doza de Cărbune activat:
30-100 g (aprox. 50 g)

66.Mecanismul de acţiune al cărbunelui activ:


adsorbţie
absorbţie
73.Cărbunele activ se dă în intoxicaţia cu:
barbiturice
diazepam
Fe

35.Cărbunele activat seriat este indicat în: (TOATE)


HIN
Clorhidrat
Digoxin
Barbiturice
Salicilaţi
Neuroleptice (fenotiazina)
Triciclice
15
TOXICO EXAMEN PRACTIC

Exemple de SUBIECTE la PRACTIC


1.Mecanisme de crestere a eliminarii unui subst toxice. 
2. Antidotul in intox cu paracetamol si mecanismul prin care actioneaza.
3. Toxidrom colinergic.
4. Dezavantajul principal al antidotului pt BZD

Au fost in general mecanisme de actiune in intoxicatiile cu diferite


substante( pe nr meu am avut cianuri parca) si proprietatile substantelor
dializabile, decontaminare externa/interna (producerea emezei cred ca a mai
fost).

Au fost multe bilete si erau 2 subiecte pe fiecare, unele se mai repetau.

16
SPM
De la Madalina Badea- sursa : “ Intreaba-ti colegii medicinisti”
https://we.tl/t-vIJ4zmiGJ6 SPM :

1.Unde vedeti !!! / grila / pt examen sunt chestii posibil sugerate la curs.

2. Lp-ul incepe cu niste notite de la curs pe care le-am transcris pe cursuri deci
ignorati-le.

3. Graficele au notate explicatiile de la curs pt. ca uneori sunt grile si din ele.

4. Le pun o singura data deci cine le vrea, sa le descarce acum. Succes!

ai crescut nota la spm la tot anul cu 1-2 pct 🤣😆... daca vad astia din catedra ca
imparti la lume pe moca

17