Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

MANAGEMENT ȘI AUDIT IN ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI

PROIECT

LA DISCIPLINA:„CERCETARI APLICATIVE PE PIAȚA SERVICIILOR”

Masteranzi :

Mădălin – Lucas BORDIANU

Ionuț – Alexandru DELEANU

Ciprian GÎNDU

Florin LEONTE

Mugurel – Constantin ROMAN

Anul 1, grupa 1

1
TEMA: ”PERCEPȚIA ANGAJAȚILOR CU PRIVIRE LA NOUL CONCEPT DE
TELEMUNCĂ”

2
Mă numesc Ionuț Deleanu, Mădălin Bordianu, Ciprian Gîndu, Florin Leonte, Mugurel
Roman, suntem masteranzi la Universitatea ”Ștefan Cel Mare” Suceava, Facultatea de Științe
Economice și Administrație Publică și dorim să realizăm o cercetare cu privire la ”Percepția
Angajaților cu Privire la Noul Concept de Telemuncă”.

Chestionar
Răspundeţi la intrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs sau
completând informațille cerute.
Nu trebuie sa vă semnati, acest chestionar este anonim!

Răspunsurile dvs. sunt importante pentru noi!

1.Sexul dumneavoastră:

 Femeie
 Bărbat

2. Vârsta dumneavoastră:

….. ani

3.Domicilul:

………………………………………………………………..

4. Domeniul de activitate:

...................................................................................................

5. Funcția ocupată:

………………………………………………………………...

6. Contractul dumneavoastră de muncă este pe perioadă:

 Determinată
 Nedeterminată
 Șomaj tehnic

3
9. Lucrați la:

 Stat
 Privat

6. Utilizați ca formă de organizare a muncii conceptul de telemuncă ?

 Da
 Nu

In cazul în care răspunsul este da, vă rog să continuați să răspundeți la întrebările ce urmează.

7. Lucrați adesea cu această formă de organizare sau doar în contextul actual (pandemia)?

 Adesea
 Doar în contextul actual

Evaluați pe o scară de la 1 (în foarte mică masură) la 5 (în foarte mare măsură), următoarele
întrebări:

10. Știți ce presupune telemunca?

1 2 3 4 5

11. Sunteți / Cunoașteți un telelucrător?

1 2 3 4 5

12. Vi se pare util acest concept?

1 2 3 4 5

13. Credeți că eficiența unui telelucrător este influențată de vârsta acestuia ?

1 2 3 4 5

14. Telemunca poate duce la reducerea costurilor, și totodată să influențeze în mod pozitiv
calitatea mediului înconjurător?

1 2 3 4 5

4
15. Telemunca are ca beneficiu creșterea performanței calculatoarelor și telecomunicațiilor?
1 2 3 4 5

16. Telemunca duce la îmbunătațirea serviciilor

1 2 3 4 5

17. Telemunca are ca rezultat o productivitate mai mare?

1 2 3 4 5

18. Facilitează recrutarea personalului?

1 2 3 4 5

19. Oferă personalului o mai bună motivație?

1 2 3 4 5

20. Duce la evitarea concediilor medicale?

1 2 3 4 5

21. Oferă o mai mare stabilitate a personalului?

1 2 3 4 5

22. Crează un program de lucru flexibil?

1 2 3 4 5

23. Oferă o legătură mai bună cu familia?

1 2 3 4 5

24. Implică unele cheltuieli suplimentare pentru achiziționarea de echipamente de resortul


Tehnologiei Informației și Comunicațiilor?

1 2 3 4 5

25. Facilitează accesul la lucru a persoanelor cu dificultăți specifice?

1 2 3 4 5

5
26. Apare riscul ca telelucrătorii să se dedice prea mult timp muncii?

1 2 3 4 5

27. Poate să apară izolarea profesională?

1 2 3 4 5

28.Poate duce la probleme legate de accesibilitatea personalului?

1 2 3 4 5

29. Influențează negativ comunicarea cu managementul firmei?

1 2 3 4 5

30. Implică costuri suplimentare pentru perfecționarea personalului?


1 2 3 4 5

31.Este în pericol firma de a pierde controlul asupra personalului?

1 2 3 4 5

32.Salarizarea și drepturile personalului care lucrează ca telelucrător sunt similare cu cele ale
personalului care își desfășoară activitatea la sediul firmei?

1 2 3 4 5

Vă mulțumim!

Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki – secțiunea ”Telemunca”.