Sunteți pe pagina 1din 3

Denumește fiecare imagine și marchează varianta corectă

Prof. logoped Valeria Pârșan

ŞAPCĂ ŞORŢ
sau sau
JAPCĂ JORŢ

ŞERVEŢELE ŞOFER
sau sau
JERVEŢELE JOFER

ŞAH ŞAMPON
sau sau
JAH JAMPON

ŞAL ŞCOALĂ
sau sau
JAL JCOALĂ

ŞOTRON ŞUBLER
sau sau
JOTRON JUBLER

ŞOPÂRLĂ
sau ŞORICEL
JOPÂRLĂ sau
JORICEL

Imaginile folosite sunt free cliparts preluate din internet


Denumește fiecare imagine și marchează varianta corectă

ŞTAMPILĂ
sau ŞA
JTAMPILĂ sau
JA

ŞURUB ŞOBOLAN
sau sau
JURUB JOBOLAN

ŞURUBELNIŢĂ ŞIR
sau sau
JURUBELNIŢĂ JIR

ŞARPE ŞINĂ
sau sau
JARPE JINĂ

ŞTERGE ŞAIBĂ
sau sau
JTERGE JAIBĂ

IEPURAŞ COŞ
sau sau
IEPURAJ COJ

PEŞTE UMERAŞ
sau sau
PEJTE UMERAJ

Imaginile folosite sunt free cliparts preluate din internet


Denumește fiecare imagine și marchează varianta corectă

CĂPŞUNĂ
sau VIŞINE
CĂPJUNĂ sau
VIJINE

MĂNUŞI POŞETĂ
sau sau
MĂNUJI POJETĂ

FRIŞCĂ RĂŢUŞCĂ
sau sau
FRIJCĂ RĂŢUJCĂ

PUIŞOR COCOŞ
sau sau
PUIJOR COCOJ

EŞARFĂ MĂGĂRUŞ
sau sau
EJARFĂ MĂGĂRUJ

ŞIRET BOTOŞEI
sau sau
JIRET BOTOJEI

Imaginile folosite sunt free cliparts preluate din internet

S-ar putea să vă placă și