Sunteți pe pagina 1din 2

Barem test de evaluare sumativă clasa a VIII-a Sem I

Varianta 2

SUBIECTUL 1
1. c
2. b
3. a
4. d
5. d

SUBIECTUL II
1. a
2. c
3. b
4. b
5. a

1. O muchie a unui cub are lungimea egala cu 7 cm. Suma tuturor muchiilor este egală cu:
a) 84cm b) 28 cm c) 56 cm d) 90 cm

SUBIECTUL al III-lea Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)


1.
a) Trei stilouri vor costa 16 ∙ 5=80 deci cu 74 lei nu putem cumpara 5 stilouri si 4 pixuri. 5p
b) notam cu x pretul unui pix si cu y pretul pretul unui stilou

Obtinem sistemul {34 xx +2+5 y=38


y=74
După ce rezolvăm obtinem pretul unui stilou 10 lei 2p
2. Se dă expresia:
a E ( x )=12 x −45 5p

b) Calculați E ( 13 )=12∙ 13 −45

E( 13 )=¿-41 3p
3. a) Deseneaza o piramida regulata VABCD, cu vârful V . 2p
b) În piramida regulata VABCD , cu vârful V , ABCD pătrat deci AD ∥ BC. Dar BC inclusă in (V BC)
deci AD ∥(V BC). 3p
c) Daca AV = AB triunghiul AVB echilateral , triunghiul VDC echilateral deci m(¿ VDC )=60 °,
Dar AB ∥ DC atuni unghiul dintre dreptele VD si AB este egal cu unghiul dintre dreptele VD si DC m
(¿ VDC )=60 °. 5p
d)
Fie VE mediana ∆ VAB ,VG mediana ∆ VAD și VF mediana ∆ VCB .
Dacă punctele M, N , P sunt centrele de greutate ale triunghiurilor VAB, VBC și respective VAD
VM 2 VN 2 VP 2
atunci: = , = și =
VE 3 VF 3 VG 3
VM 2
=
VE 3
VN 2
Și =
VF 3
VM VN
Deci = Conform RTFA. MN∥ EF . Dar EF⊂ ( ABC ) ⟹ MN∥( ABC )
VE VF
VN 2 VP 2 VN VP
= și = deci =¿ Conform RTFA. PN∥ FG . Dar FG⊂ ( ABC ) ⟹ NP∥( ABC )
VF 3 VG 3 VF VG
NP si MN ⊂( MNP)
MN∩ NP= { N } Deci
(MNP) ∥( ABC ) 5p

S-ar putea să vă placă și