Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE CLASA a VIII-a C.

Intervale de numere reale


1. Completați spațiile punctate, astfel încât să obțineți afirmații adevărate.
a. Scrisă sub formă de interval, mulțimea M = {x  ℝ5 ¿ x ≤ 2} este :…..……………………….
b. Suma dintre cel mai mic și cel mai mare număr întreg din intervalul I = [ 3, 2]…………… .
c. Se consideră intervalul [ 4, 3). Trei numere iraționale care aparțin acestuia sunt:………………... .
d. Dacă A=[ −3 √ 3 ,5 ] și B¿ (−√ 29 , 3 ) , atunci …………….
e. Dacă A = {x  ℝ 4  x  1}, B = {x  ℝ| x | = 4}, C = {x  ℝ 1 < x  4}, atunci A  B  C =………. .
2. Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este falsă

a) 1  ( 2,  1) A F
b) −7 A F
∉ [ 2, 3]
3

c) √ 15  ( 4,  15) A F

d) ( 7, 3)=[ −6 , 2 ] A F

1. Se consideră mulțimile M = {x  ℝ 2  x  4}, N = {x  ℝ| 2x + 1 |  3}.

Calculați: a) M  N, b) M ∩ N, c) N  M.

70
Dacă A = [ 3 , 5] și B = (

S-ar putea să vă placă și