Sunteți pe pagina 1din 31

Introducere in economie TRUE/FALSE 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. Ans: a 2.

Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. Ans:a 3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. Ans:f 4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor. Ans:a 5. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe, nu constituie o situatie de cerere atipica. Ans:f 6. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului. Ans:a 7. Bunurile economice au un caracter nelimitat. Ans:f 8. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu valoarea costului marginal. Ans:a 9. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de evolutie a salariului nominal. Ans:f 10. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar. Ans:a 11. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor. Ans:a 12. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste perioada de gratie.

Ans:a 13. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. Ans:f 14. Oferta este o functie crescatoare fata de pret, daca celelalte conditii raman constante. Ans:a 15. Resursele economice sunt factori de productie. Ans:f 16. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta. Ans:f 17. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. Ans:f 18. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca. Ans:f 19. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetara. Ans:a 20. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este principala functie activa a bancilor. Ans:a 21. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor. Ans:a 22. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. Ans:a 23. Un agent economic va face angajari numai daca costul marginal al muncii este mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii. Ans:f 24. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului. Ans:a 25. Procesul consumarii capitalului fix se manifesta prin fenomenul uzurii. Ans:a

26. Piata muncii este o piata omogena Ans:f 27. Piata muncii este o piata derivata. Ans:a 28. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg. Ans:a 29. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca. Ans:f 30. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa. Ans:a 31. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii. ANS: a 32. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. Ans:a 33. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata. Ans:a 34. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala scade. Ans:f 35. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt egale. Ans:f 36. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti. Ans:a 37. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare. Ans:a 38. Economia Politica este o stiinta economica functional Ans:f

39. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real. Ans:a 40. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa. Ans:a 41. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile. Ans:a 42. Costul implicit este insusi costul contabil. Ans:f 43. Costul explicit este insusi costul contabil Ans:a 44. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil. Ans:a 45. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita. Ans:a 46. CMT = CMF + CMV Ans:a 47. Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la intreg la parte. Ans:a 48. Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) nu sunt incluse in preturile pietei. Ans:f 49. Consumul intermediar este inclus in Produsul Global Brut. Ans:a 50. Inflatia prin costuri nu implica neaparat cresterea preturilor. Ans:f 51. Spunem ca rata dobanzii este real pozitiva atunci cand este mai mare decat rata inflatiei. Ans:a 52. Spunem ca rata dobanzii este real negativa atunci cand este mai mare decat rata inflatiei.

Ans:f 53. Perioada inchisa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii ale ciclului economic. Ans:a 54. Perioada deschisa a ciclului economic este perioada dintre 2 contractii ale ciclului economic. Ans:f 55. In calculul indicatorilor macroeconomici atributul national are in vedere apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in propria tara sau in alte tari. Ans:a 56. Produsul Intern Brut real exprima valoarea bunurilor finale in preturi curente. Ans:f 57. PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi curente a valorii bunurilor si serviciilor produse intr-o perioada data. Ans:a 58. Tipul intensiv de crestere este specific tarilor avansate economic. Ans:a 59. Este corecta relatia: V = C - E . Ans:f 60. Rata consumului ia intotdeauna valori pozitive si subunitare. Ans:a 61. Este corecta relatia: c + e = 1 . Ans:a 62. Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient supraunitar. ANS:a 63. Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice sunt determinate de factori sau evenimente neprevazute. ANS:F 64. Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic. ANS:F 65. Ciclurile Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri.

ANS:a 66. Rata somajului este un indicator absolut. ANS:F 67. Cand ritmul mediu anual de crestere a preturilor este de pana la 6% avem de-a face cu inflatie taratoare. ANS:F 68. Statul fixeaza preturi maxime in perioada de boom. ANS:F 69. T.V.A. este un impozit direct. ANS:F MULTIPLE CHOICE 1. In functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate: a. nevoi primare, sociale, secundare c. nevoi fiziologice, sociale, secundare b. nevoi fiziologice, sociale, rationale d. nevoi primare, sociale, complexe ANS: B 2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de: a. curba productiei; c. curba posibilitatilor de productie; b. curba costului de productie; d. curba venitului. ANS:C 3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece: a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus; c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul; b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat; d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie. ANS:A 4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:

a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo; c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson; b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill; d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall. ANS: B 5. Economia politica este o stiinta economica: a. fundamentala; c. functionala; b. de ramura; d. de granita. ANS: A 6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul: a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori; c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori; b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori; d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori. ANS: B 7. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret: a. elastica; c. unitara; b. inelastica; d. perfect elastica. ANS: B 8. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este: a. elastica; c. inelastica; b. cu elasticitate unitara; d. perfect elastica ANS: A 9. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:

a. factor activ si determinant; c. factor derivat; b. activitate constienta; d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala ANS: C 10. Capitalul - factor de productie se refera la: a. creditele contractate la banci; c. investitiile unei firme; b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii; d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata. ANS: B 11. Costul mediu scade atunci cand: a. salariul creste iar productia scade; c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul; b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu; d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata. ANS: B 12. Daca productia creste, iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu: a. costul fix este descrescator; c. costul total mediu descreste; b. costul variabil mediu descreste; d. costul variabil mediu creste. ANS: D 13. Costul mediu nu depinde de: a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs; c. pretul factorilor de productie utilizati; b. nivelul productivitatii; d. veniturile consumatorilor. ANS: D 14. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:

a. cost si profit; c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi; b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute; d. profitul brut si profitul net. ANS: B 15. Rolul concurentei este: a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor producatorului; c. cresterea preturilor factorilor de productie; b. asigurarea cooperarii intre producatori; d. favorizarea vanzatorilor. ANS: A 16. Pretul are rolul de: a. stimulare a economisirii; c. diminuare a risipei; b. informare; d. indicator al nivelului de trai. ANS: B 17. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este : a. plata prin salariu; c. existenta concurentei; b. aparitia de noi intreprinderi; d. existenta ofertei de munca. ANS: A 18. Profitul reprezinta: a. excedentul costurilor totale fata de incasari; c. venitul posesorului factorului natural b. venitul factorului munca; d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.

ANS: D 19. Renta este o consecinta a: a. preturilor de monopol ridicate; c. cresterii puterii de cumparare a populatiei; b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri; d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie . ANS: D 20. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara: a. taxa rescontului: c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa; b. taxa pe valoarea adaugata; d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva. ANS: B 21. Actionarii sunt: a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile; c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor; b. creditori ai societatii care a emis actiunile; d. brokeri specialisti. ANS: A 22. In principiu, este mai riscanta pentru emitent: a. emisiunea de obligatiuni; c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni; b. emisiunea de actiuni; d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni. ANS: A 23. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga: a. vanzatorul actiunilor;

c. firma care a emis actiunile; b. cumparatorul actiunilor; d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor. ANS: B 24. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni: a. la termen; c. Swap; b. la vedere; d. Hedging. ANS: B 25. Ce tip de piata se caracterizeaza prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii: a. piata cu concurenta monopolistic c. oligopson b. oligopol d. monopol ANS: A 26. In situatia monopsonului: a. functioneaza atomicitatea cererii; c exista un singur cumparator b. exista un singur producator; d preturile sunt stabilite de catre stat ANS: C 27. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane: a. masa profitului; c. profitul normal b. rata profitului; d. profitul net ANS: D 28. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma: a. N < R;

c. N = R b. N > R; d nu se poate stabili o asemenea relatie ANS: B 29. Atunci cand costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste, costul variabil mediu: a. creste; c este egal cu zero b. se reduce; d creste, apoi scade pana la zero ANS: B 30. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u.m.: a. 100 u.m.; c 10 u. m. b. 1000 u.m.; d 110 u.m. ANS: A 31. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu: a. materii prime; c combustibil b. materiale; d salariile personalului administrativ ANS: D 32. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este: a. costul total; c amortizarea b. cheltuiala cu capitalul circulant; d cifra de afaceri ANS: C 33. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara: a. este eterogena si segmentata; c. este mai putin reglementata decat celelalte

piete; b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii economico-sociale; d. piata muncii este piata derivata. ANS: C 34. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera, pe termen scurt: a. o reducere a cererii de munca; c. o reducere a ofertei de munca; b. o crestere a cererii de munca; d. nu are nici o influenta. ANS: A 35. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara: a. marimea salariului; c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale; b. utilitatea si dezutilitatea muncii; d. programele de investitii. ANS: D 36. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ: a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente; c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura; b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente; d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente. ANS: D 37. Obiectivul principal al producatorului este:

a. obtinerea de castiguri legale; c maximizarea profitului b. inregistrarea de profit mediu; d minimizarea pierderilor ANS: C 38. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie: a. invers proportionala; c negativa b. directa; d de la parte la intreg ANS: B 39. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de producatori: a. pietei cu concurenta imperfecta in general; c pietei cu concurenta monopolistica b. pietei cu concurenta neloiala; d oligopolului ANS: C 40. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca: a. a crescut cu 230%; c a crescut cu 130% b. a crescut la 130%; d a crescut de 1,3 ori ANS: C 41. Consumul de capital fix se include in costul de productie: a. sub forma uzurii fizice a acestuia; c proportional cu productia obtinuta b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia d. prin amortizare ANS: D 42. O activitate economica eficienta inseamna:

a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate ANS: C 43. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru: a. cresc; c pretul creste, cantitatea scade b. scad; d pretul scade, cantitatea creste ANS: C 44. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru: a. cresc; c pretul creste, cantitatea scade b. scad; d pretul scade, cantitatea creste ANS: B 45. Avantajul relativ este : a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata; c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale concurentilor; b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara; d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor. ANS: D 46. Avantajul absolut reprezinta

a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul productiei si desfacerii pe piata unui produs; c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele mai scazute fata de cele ale altor producatori; b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate superioara; d. castigul total realizat dintr-o afacere economica ANS: C 47. Aproximati numarul actual al statelor nationale: a. circa 100; c circa 150 b. circa 400; d circa 200 ANS: D 48. Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare: a. aparitia unor mari superputeri economice capabile sa unifice economiile statelor nationale; c. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii diviziunii mondiale a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi; b. aparitia unei puternice nazuinte de colaborare internationala intre statele lumii, promovate de conducatorii lor luminati; d. dorinta tarilor mici de a fi protejate de cele

puternice si interesul puterilor economice de a-si subordona tarile mai slabe economic. ANS: C 49. Anul 2000 2001 2002 2003 2004 Rata inflatiei (%) 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 Sursa: Raport de Monitorizare Romania 2005, CE, p. 93 Considerand datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in Romania a fost: a. inflatie moderat; c inflatie galopant b. inflatie linistit; d hiperinflatie ANS: C 50. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia: a. avantajeaza pe creditori; c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii; b. avantajeaza pe debitori; d. nu are nici un efect ANS: B 51. Inflatia are ca efect: a. stimularea inclinatiei spre consum; c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung; b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu; d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt. ANS: A 52. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a : a. inflatiei prin structuri; c. inflatiei prin costuri; b. inflatiei importate;

d inflatiei prin moneda. ANS: C 53. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si oferta de munca (Ol) se afla in relatia: a. Ol = Cl; c Ol < Cl b. Ol > Cl; d Ol - Cl = 0 ANS: B 54. Dupa legea psihologica fundamentala, formulata de J.M. Keynes, la o crestere a venitului: a. C> V c. C< V b. V< C; d C= V ANS: C 55. Care din urmatoarele relatii este corecta: a. V=C-E; c C=E+V b. V=C+E; d E=C+V ANS: B 56. Indexarea salariilor si a pensiilor este o masura:u a. de protejare a consumatorilor; c. de crestere a economiilor; b. de reducere a inflatiei; d. nici un raspuns nu e valabil. ANS: A 57. Cand cererea agregata este mai mare decat oferta agregata se poate spune ca este o stare: a. de presiune; c de echilibru b. de absorbtie;

d de inflatie ANS: B 58. Cand cererea agregata este mai mica decat oferta agregata se poate spune ca este o stare: a. de absorbtie; c de echilibru b. de presiune; d de criza ANS: B 59. Cand exista starea de presiune sunt avantajati: a. cumparatorii; c. concurenta dintre cumparatori se intesifica; b. vanzatorii; d. cresc preturile. ANS: A 60. Indicatorii economici masoara: a. numai cheltuielile; c. numai rezultatele; b. numai profitul; d atat cheltuielile cat si rezultatele. ANS: D 61. Produsul Intern Brut se calculeaza: a. P.G.B. - A; c P.N.B. - A b. P.G.B. C.I.; d P.N.B. C.I.; ANS: B 62. Produsul National Net se calculeaza: a. P.G.B. + C.I.; c P.I.B. - A b. P.G.B. - A; d P.N.B. - A ANS: D 63. Principalul instrument de interventie a statului in economie este:

a. creditul; c. preturi garantate; b. subventiile; d. bugetul de stat. ANS: D 64. In perioada de recesiune statul: a. reduce cheltuielile publice; c. reduce investitiile; b. mareste rata de impozitare; d. reduce rata dobanzii. ANS: D 65. In perioada de recesiune statul: a. sporeste cheltuielile publice; c. creste rata dobanzii; b. creste rata de impozitare; d. nu intervine. ANS: A 66. In perioada de boom prelungit statul: a. creste rata de impozitare; c. scade rata dobanzii; b. scade rata de impozitare; d. creste cheltuielile publice. ANS: A 67. Impozite indirecte sunt: a. T.V.A. si accize; c. platite numai de vanzatori; b. cele platite la venituri; d. nici un raspuns nu este valabil. ANS: A NUMERIC RESPONSE 1. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%. ANS: 2

2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc. ANS: 0,5 3. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1. ANS: 30 4. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul productiei zero este 70 u.m.? ANS: 70 5. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la pragul de rentabilitate ? ANS: 20 6. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren? ANS: 1000 7. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca? ANS: 25 8. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii.

ANS: 40000 9. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste rata profitului raportata la cost? ANS: 50 10. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru? Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 ANS: 8 11. Populatia activa disponibila reprezinta 10 milioane de persoane, iar numarul somerilor este de 2 milioane persoane. Cate procente reprezinta rata somajului? ANS: 20 12. Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 20 000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu 10. ANS: 2000 13. Daca economiile cresc de la 320 la 350 u.m., iar venitul creste de la 500 la 600 u.m., determinati inclinatia marginala spre consum. ANS: 0,7

14. Daca inclinatia marginala spre consum este 0,6, determinati multiplicatorul investitiilor. ANS: 2,5 15. In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 20% iar preturile scad cu 20% sa se calculeze cu cate procente cresc veniturile reale. ANS: 50 COMPLETION 1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor. ANS:cerinte/trebuinte 2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta ____________ economice. ANS:interese/interesele 3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice. ANS:resurse/resursele 4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie, circulatie, distributie si _________ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii trebuintelor. ANS: consum consumul

5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta _________. ANS: productia productie 6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii. ANS: Microeconomia Microeconomie 7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona economica. ANS: Mezoeconomia Mezoeconomie 8. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. ANS: Macroeconomia Macroeconomie 9. __________________ reprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor. ANS: Mondoeconomia Mondoeconomie 10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul ___________ . ANS: secundar 11. Activitatea din ramurile: piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul ___________ .

ANS: primar 12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul _____________ . ANS: tertiar 13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul _____________ . ANS: cuaternar 14. Autorul lucrarii de referinta, din anul 1936: Teoria generala a folosirii mainii de lucru, a dobanzii si a banilor a fost John Maynard ____________. ANS: Keynes 15. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si _________ care este regulatorul principal. ANS: concurenta 16. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________ economic. ANS: circuitul 17. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza ________, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de concurenta. ANS: preturile, pretul 18. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret. ANS: invers 19. Cererea _______ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul. ANS: atipica 20. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe _______, la un moment dat. ANS: piata

21. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt ______, la pretul pietei. ANS: egale 22. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru __________. ANS: creste 23. __________ este factorul de productie derivat. ANS: capitalul capital 24. Uzura _______ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor, instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali. ANS: fizica 25. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _________. ANS: productie rezultate 26. Productivitatea exprima ________ combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi. ANS: eficienta 27. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si __________ de bunuri materiale si servicii. ANS: desfacerea vanzarea

distributia 28. Costul explicit este insusi costul _________. ANS: contabil 29. Pretul este expresia _________ a valorii unei marfi. ANS: baneasca monetara 30. Populatia ____________ disponibila este reprezentata de populatia ocupata si de cei care cauta un loc de munca. ANS: activa 31. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru _________. ANS: angajator 32. Efectul de ____________ consta in reducerea timpului liber si cresterea corespunzatoare a timpului destinat muncii. ANS: substitutie 33. Efectul de ____________ consta in micsorarea timpului destinat muncii si sporirea, corespunzatoare a timpului liber. ANS: venit 34. Profitul _______ reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arenda si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxele suportate direct din profit. ANS: net 35. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile, a carei oferta este __________ in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acesteia. ANS:

insuficienta deficitara, rigid 36. __________ reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a mijloacelor banesti imprumutate. ANS: dobanda 37. Obligatiunile _____________ sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile. ANS: ipotecare 38. Piata _______ a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise. ANS: primara 39. Piata ____________ a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu titlurile de valoare emise si plasate anterior. ANS: secundara 40. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumele solicitate, scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se numesc valute _____________. ANS: convertibile 41. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta __________ datoriei externe. ANS: serviciul 42. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de

productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp. ANS: fix 43. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie. ANS: circulant 44. _______ de valori este o institutie infiintata pe baza de lege si supravegheata de stat, ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior emise, dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase. ANS: bursa 45. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta ________ profitului. ANS: masa 46. Piata de tip ___________ este piata caracterizata prin existenta unui singur cumparator si a numerosi vanzatori. ANS: monopson 47. Masa _________ este constituita din totalitatea instrumentelor necesare circuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat. ANS: monetara 48. Cererea ________ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si serviciile existente. ANS: agregata

globala 49. Efectul Giffen este o situatie de cerere ________. ANS: atipica 50. Veniturile fundamentale sunt: salariul, profitul, dobanda si __________ . ANS: renta 51. ___________ reprezinta situatia in care, pe fondul unei stari de declin economic, productia nationala scade, iar inflatia se manifesta cu intensitate ridicata. ANS: slumpflatia 52. Somajul ________ este forma de somaj generata de evolutia ciclului economic. ANS: ciclic 53. ____________ constituie o forma speciala de evolutie a activitatii economice, in cadrul careia alterneaza perioade de crestere sustinuta cu perioade de incetinire a cresterii, de stagnare sau chiar declin economic. ANS: ciclicitatea 54. _________ caracterizeaza situatia in care productia stagneaza, fara ca masa monetara sa se micsoreze, accentuandu-se dezechilibrul dintre cerere si oferta precum si fenomenul inflatiei. ANS: stagflatia stagflatie 55. Rata dobanzii este raportul procentual intre masa dobanzii si capitalul ___________ . ANS: imprumutat 56. _______ este opusul inflatiei, reflectand situatia, existenta in economie, in care, pe termen lung,

oferta de bunuri si servicii este mai mare decat cererea, avand loc scaderea preturilor. ANS: deflatia deflatie