Sunteți pe pagina 1din 2

IPG Ciobanovca

s. Ciobanovca
Raport de autoevaluare la disciplina Matematica / Fizica

Profesor: Renchez Natalia

recuperare/consolidare/evaluare privind realizarea curriculei pentru perioada 28.01.2022 – 04.02.2022

Clasa Nr ore
planificate desfășurate Gradul de Unitățile de competanță Unitățile de competanță / Perioada de realizare
(conform Planului realizare / conținuturile conținuturile curriculare
de învățământ)
curriculare ce necesită ce necesită consolidate /
recuperate evaluate

1 2 3 4 5 6 7
Clasa a 5 8 8 80 % - 1.Operații asupra fracțiilor Aprilie / mai
ordinare;
2. Noțiunea de număr
zecimal;
3. Citirea și scrierea
numerelor zecimale;
4. Reprezentarea numerelor
zecimale sub formă de
fracție;
5. Compararea numerelor
zecimale.
Clasa a 7 8 8 70 % - 1. Criteriile de congruiență Aprilie / mai
în triunghi oarecare;
2. Criteriile de congruiență
în triunghi dreptunghic;
3. Noțiunea de funcție;
4. Funcția de gradul I.
1 2 3 4 5 6 7
Proprietăți;
5.Funcție constantă f(x)= b:
6. Funcția Proporționalitate
directă f(x) = ax.
Clasa a 8 8 8 65 % - 1. Noțiunea ecuației de Aprilie / mai
gradul II.
2. Ecuații de gradul II forma
incompletă. Rezolvare.
3. Rezolvarea ecuațiilor de
gradul II prin Discriminant;
4. Relațiile lui Viette.
Clasa a 9 8 8 90 % - 1. Noțiunea de Sistem de Aprilie / mai
ecuații cu două
necunoscute;
2. Metode de rezolvare a
sistemelor de doua ecuații
cu două necunoscute;
3. Descompunerea
trinomului în produs de
factori.
Fizica
Clasa a 7 4 4 70 % - 1. Presiunea Hidrostatică; Aprilie / mai
2. Presiunea în gaze. Legea
lui Pascal;
3. Presiunea atmosferică;
4. Rezolvarea problemelor
Clasa a 9 4 4 90 % - 1. Câmpul Magnetic. Aprilie / mai
Interacțiunea dintre
conductoare paralele;
2. Acțiunea câmpului
electric și a celui magnetic
asupra sarcinilor electrice
aflate în mișcare.

S-ar putea să vă placă și