Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

INTERVALE DE NUMERE REALE

Profesor:
Rugu Andreea Nicoleta
Liceul Tehnologic de Turism Calimanesti
Proiect Didactic
Profesor: RUGU ANDREEA
Data: 05.10.2020
Clasa: a IX-a C
Obiectul: Matematica
Subiectul lectiei: INTERVALE DE NUMERE REALE
Tipul lectiei: predare-invatare
Obiective operationale: In urma participarii la lectie elevii trebuie:
O1:- sa recunoasca tipurile de intervale;
O2:-sa reprezinte pe axa numerelor reale intervalele;
O3:-să efectueze operaţii cu intervale,
Metode si procedee: explicatia, exercitiul, munca independentă, conversaţia,
Mijloace didactice: manual clasa a IX-a (C. Nastasescu,I. Chitescu,C. Nita, D. Mihalca),culegere clasa a IX-a
(Marius Burtea), fisa de lucru

1 2 3 4 5
Secventele Obiectiv Activitatea profesorului Activitatea Metode şi
lecţiei e elevilor procedee
1.Moment Profesorul verifica prezenţa, verifică dacă este cretă burete şi cere elevilor să-şi Elevii îşi Conversaţia
organizatoric pregătească materialele necesare desfăşurării lecţiei în condiţii optime. pregătesc
. Pregatirea manualele,
clasei pentru caietele şi
lecţie instrumentel
e de scris.
2.Captarea Verificarea efectuarii temei pentru acasa prin sondaj folosind dialogul profesor-elev; elev- Elevii Conversatia
atentiei. elev, prin confruntarea rezultatelor (în cazul în care apar diferenţe se rezolvă exerciţiile la răspund. euristica
Verificarea tablă ).
cunostintelor Se actualizeaza cunostinte teoretice referitoare la mulţimi de numere, în special numere
predate in reale.
lectia

1
precedenta.
3.Anunţarea Lecţia de astăzi se numeşte “Intervale de numere reale” şi vom face o recapitulare din Elevii Conversaţia
lecţiei noi şi clasa a VIII-a la intervalele de numere reale şi la operaţiile dintre intervale. ascultă.
a
obiectivelor
urmărite
4.Prezentarea O1, O2, “ Intervale de numere reale” Explicatia,
continutului O3, Intre doua numere rationale date, exista o infinitate de numere rationale. Multimea de demonstraţia
nou si numere reale cuprinse intre doua numere reale date o numim interval. Avem mai multe ,
dirijarea tipuri de intervale: marginite si nemarginite. munca
invatarii Intervale marginite independenta

( a , b ) =¿ ¿ Interval deschis in ambele capete.


[ a,b ] = { x ∈ R|a≤x≤b } Interval inchis in ambele capete.
[ a ,b )=¿ ¿ Interval inchis in stanga si deschis in
dreapta.
( a , b ]= ¿ ¿ Interval deschis in stanga si inchis in Elevii ascultă si
noteaza
dreapta. observaţiile

Exemple.

     
-6 -3 -1 4 9 25
(−6,−3] [ −1,4 ] ( 9,25 )
2

Intervale nemarginite
Elevii vor trasa

  ( a ,+∞ ) =¿ ¿
a x intervalele
Conversaţia
euristică.
Interval deschis la Explicaţia.
stanga in a si Exerciţiul.
Observaţia
nemarginit la
dreapta



a x
 [a ,+∞)= { x ∈R|a≤x }
Interval inchis la
stanga in a si

 
nemarginit la
dreapta.
 x
a (−∞ , a )=¿ ¿
Interval nemarginit
la stanga si deschis
la dreapta in a.
 (−∞,a]={ x∈ R|x≤a }
 x a  Interval nemarginit
la stanga si inchis
la dreapta in a.
3
Operaţii cu intervale
Intersecţia
Reuniunea
Diferenţa
Observatii
 Multimea numerelor reale R se scrie ca interval: (−∞,+∞ )
Daca

¿
p ¿ 0⇒ ¿ ¿ ¿
Se vor rezolva în continuare exerciţii din fişa de lucru
5.Aprecierea Profesorul face aprecieri, notează si menţionează eleviii (nominal) care au participat activ Elevii sunt
elevilor si la desfăşurarea lecţiei. atenţi.
evaluarea
cunoştinţelor
6.Incheierea Tema pentru acasă: exerciţiile nerezolvate din fişa de lucru Elevii
lecţiei notează tema

4
Fişa de lucru: Intervale de numere reale

1) Fie multimile:

a) Enumerati elementele multimilor A, B, C


¿ ¿ ¿ ¿
b) Calculati : A B,A B, A C, B C, A \ C

2) Efectuati:
a)
b)
3) Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor :
a) – 1 ∈(−1;5] A F
b) π ∈ [ −3; 4 ] A F
4) Notaţi mulţimile următoare folosind simboluri:
a) interval închis de la 3 la 15 …………..
b) interval de la 93 la 2006, închis la stânga şi deschis la dreapta …………..
c) interval închis de la –2 la + ∞ …………..
d) interval deschis de la –5,7 la 12 …………..
e) interval de la 93 la 2006, închis la stânga şi deschis la dreapta …………..
f) interval deschis de la – ∞; la –21 …………..
5) Precizati cel mai mic numar intreg care apartine intervalului I daca:
a)I=[-2;5) b)I=(-7;-3]
6) Precizati cel mai mare numar intreg care apartine intervalului I daca:
a)I=[-4;3) b)I=(-2;5]
5
6

S-ar putea să vă placă și