Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului…………………..

Clasa a VII-a

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ

Semestrul I , An şcolar 2021-2022

Subiectul I (40 de puncte) –scrieţi numai răspunsurile corecte

(4p) 1.a) Rezultatul calculului 12√ 3 + 7√ 3−5 √ 3este egal cu ..........

(4p) b) Introducând factorul sub radical 3 √ 5se obține ......... .

(4p) 2.a) Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu…..


(4p) b) Media aritmetică a numerelor a=7 și b=9 este...
(4p) c) Dintre numerele a=5√ 3 și b=6√ 2 mai mare este.....

3. Pătratul ABCD are latura de 6 cm .


(4p) a) Perimetrul pătratului este egal cu ...cm .
(4p) b) Rombul cu un unghi drept se numește….
(4p) 4.a) Desenaţi un dreptunghi MNPQ .
(4p) b) Trapezul cu baza micã perpendicularã pe una din laturile neparalele este un trapez ….

(4p) c) Un romb MNPQ are MP=14 cm și NQ=8 cm . Aria rombului este egală cu...cm 2 .

Subiectul II (50 de puncte) - scrieţi rezolvările complete


16 14
(12p) 1. Efectuaţi: a) 7 √ 2+18 √2 b) 29 √ 5−17 √ 5 c) (−4 √ 6 ) ∙2 √ 5 d) ( 5 √ 3 ) : ( √ 75 )

(15p) 2. Ordonează descrescător următoarele numere reale: √ 23 , √ 12 ,3 √ 2 ,2 √ 5 ,|−3 √ 3| .


4
(8p ) 3. Baza unui triunghi măsoară 36 dm , iar înălțimea este egală cu din lungimea acesteia.Calculează
9

aria triunghiului.

(15p) 4. Trapezul dreptunghic ABCD are AB ∥CD , AB=38 cm, CD=14 cm , m ( ¿ A )=m ( ¿ D )=90⋄și
m ( ¿ B ) =45∘.Calculaţi:

a) înălţimea trapezului
b) aria trapezului

Notă:

 Timp de lucru : 50 minute.Toate subiectele sunt obligatorii


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10.

S-ar putea să vă placă și