Sunteți pe pagina 1din 107

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVI TE FACULTATEA DE TEOLOGIE DISCIPLINA TEOLOGIE PASTORAL

UNIREA IPOSTATIC I IMPORTAN A EI PENTRU MNTUIREA OMULUI


Tez de licen la disciplina Teologie Dogmatic

Coordonator : Pr. Conf. Dr. Stoica Ion Absolvent : Ciulei Ionu

Trgovi te 2010
1

Preliminarii

Biserica Ortodox a nv at dintotdeauna c Iisus Hristos este Dumnezeu adev rat i om adev rat, avnd doua firi , dumnezeiasc dou neamestecat. Aceast nv tura a fost intemeiat pe Revela ia divin cuprins n Sfnta Scriptur i Sfnta Tradi ie. ntr-un mod explicit, existen a celor dou firi prezente n Persoana Fiului lui Dumnezeu se constat atunci cand uneia i aceleia i persoane I se atribuie uneori, ca unui Dumnezeu, calit i dumnezeie ti, spunndu-se spre exemplu: ca daca iudei l-ar fi cunoscut, n-ar fi infraznit sa rastigneasca pe Domnul slavei (I Cor. 2,8), ca au omorat pe Incepatorul vietii (Fapte 3, 15), ca Dumnezeu a rascumparat Biserica cu scump sangele Sau (Fapte 20, 28), sau m rturisind c nimeni nu s-a suit la cer dect Cel ce s-a cobort din cer, Fiul Omului care este n cer (Ioan 3, 13), c acest Fiu al Omului care s-a n scut n timp era inaintea lui Avraam (Ioan 8, 58). Astfel toate aceste m rturisiri presupun faptul c cele dou firi unite n Iisus Hristos sunt unite n mod real ntr-un singur ipostas 1. n limbajul teologic cuvantul ipostas ( ) este echivalent cu termenul persoan . De i cea omeneasc s-au unit n aceea taina ntrup rii, unirea naturii divine cu cea uman n Persoana Fiului lui Dumnezeu ntrupat Iisus Hristos, este numit unire ipostatic . Firea dumnezeiasc ipostasul Fiului lui Dumnezeu prin inhabitare reciproc sau cum spunea Sfantul Ioan Damaschin prin perihorez 2 ce a determinat ndumnezeirea firii umane a Cuvntului. Perihoreza exprim n acelasi timp att dualitatea firilor existente n Persoana lui Iisus Hristos ct i unitatea Persoanei Sale, respingnd prin acestea orice tirbire, fie a dumnezeirii, fie a omenit ii n El. Putem men iona de la nceput c nv tura despre unirea ipostatic , sistematizat i prezentat n chip magistral de P rin ii Bisericii are n vedere cele dou firi n Hristos, Persoana cea unica a Lui i modul de unire i de lucrare a celor doua firi n El. i omeneasc , ntr-o singur persoan sau ipostas. Cele i firi n persoana lui Hristos sunt unite n mod nemp r it, nedesp r it, neschimbat

Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu, nv tura Ortodox despre iconomia divin Editura Antim Ivireanu, Rmnicu Vlcea, 2001, p. 270. 2 Sfntul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, Bucuresti, 1993, pp. 104-105.

i iconomia bisericeasc ,

Capitolul I

NTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU DUP SFNTA SCRIPTUR I.1. Profe iile mesianice din Vechiul Testament cu referire la cele dou firi ale Mntuitorului Iisus Hristos Dumnezeu se afl ntr-o continu revela ie care se manifest nc din ve nicie iar mai apoi n timp, odat cu crearea lumii i pn n zilele noastre. Ac iunea creatoare a lui Dumnezeu este i un fapt revelativ ndreptat asupra existen ei pe care o creeaz i c ruia i d ruie te toate cele necesare ca substrat n care omul, cununa a crea iei s l descoper pe Dumnezeu cel Personal. Lucrarea revelativ a lui Dumnezeu i-a f cut prezen a i n Vechiul Testament ce s-a manifestat sub lucrarea preg tirii omenirii pentru venirea unui Mntuitor. Dar lucrarea aceasta nu a avut influen numai asupra poporului ales a lui Dumnezeu ci asupra tuturor popoarelor, v zndu-se aceasta prin multitudinea de practici i idei religioase existente nc de timpuriu la popoarele p gne.3 Trebuie s recunoa tem totodat c spre deosebire de revela ia transmis poparelor p gne, ac iunea lui Dumneze a fost ndreptat cu mult mai ndestul tor poporului ales a lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu i-a f cut prin revela ia Vechiului Testament mai prezent preg tindu-I pe ace tia pentru venirea lui Personal deplin clar rela ia Lui cu oamenii n Iisus Hristos i apropiat

Cuvntul lui Dumnezeu cel ntrupat. Prezen a i lucrarea revela iei lui Dumnezeu s-a f cut mai clar i mai eficient n Vechiul Testament prin cuvinte optite direct proorocilor i prin fapte care se destingeau de orice ntmplare care nu avea la baz lucrarea unei divinit i de factur personal . Prin rela ia personal dintre Dumnezeu i proorocii c rora li se reveleaz se instituie prima ac iune direct a dialogului dintre om i Dumnezeu dup c derea primilor oameni, la ini iativa lui care implica Dumnezeu, de i acesta nu intr direct ca persoan n comunitatea persoanelor umane. Rela ia dintre Dumnezeu i om n revela ia Vechiului Testement este o rela ie personal monoteismul, Dumnezeu. Nu exista i o prezen direct a persoanei Cuvntului cobort ontologic

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia dogmatic Editura Rena terea ,Cluj-Napoca, 2005, p. 15.

i simbolic , vol. II,

n rndul oamenilor. Persoanele divine r mn cu toate acestea deasupra persoanelor umane pe care le nc lze te, le nfioreaz i transmite gndurile i nv turile necesare preg tirii poporului pentru primirea Sa n haina trupului enipostaziat. Sfntul Maxim M rturisitorul g se te ntre prezen a Logosului prin lucrurile i prin ra iunea uman , i prezen a Lui n Vechiul Testament o identitate de fond.
4

Dumnezeu s-a descoperit

n Vechiul Testament sub dou c i, una natural iar alta

supranatural dar nedeplin .5 Aspecte ale revela iei naturale se g sesc n special la psalmul David care vede n natura creat de Dumnezeu urme ale n elepciunii i iubirii lui Dumnezeu cusute prin actul crea ional: Cerurile spun slava lui Dumnezeu iar facerea minilor Lui o veste te t ria. Ziua spune zilei cuvnt i noaptea veste te nop ii tiinta. Nu sunt graiuri nici cuvinte, ale c ror glasuri s nu se aud n soare a pus loca ul S u . ( Psalmul 18, 1-5 ). Referitor la prezen a lui Dumnezeu n Vechiul Testament ca preg tire a venirii Sale n trup Sfntul Maxim M rturisitorul spune c : nainte de venirea v zut i n trup Cuvntul lui Dumnezeu venea n mod spiritual la patriarhi i la prooroci, prenchipuind tainele venirii Lui 6 iar n alt loc : Cuvintele legii i ale proorocilor, fiind nainte-merg toarele venirii Lui n trup, c l uzeau sufletele la Hristos. 7 Vorbind de revela ia lui Dumnezeu n Vechiul Testament trebuie s accedem ideea preg tirii poporului ales prin ac iunea haric care iradia din persoana Cuvntului care se descoperea persoanelor umane cele ce aveau s se ntmple la plinirea vremii (Galateni 4, 4) a a cum i noi cei de azi astept m v direa celor ascunse de la sfr itul lumii actuale. Sfntul Maxim referindu-se la acest fapt spunea : Precum cuvintele legii i ale proopocilor, fiind nainte-merg toarele venirii Lui n trup, c l uzeau sufletele la Hristos, la fel i Cuvntul lui Dumnezeu cel ntrupat, ridicat ntru slav , S-a f cut nainte-merg torul venirii Sale duhovnice ti, c l uzind sufletele prin propriile Sale cuvinte spre primirea luminoasei Sale veniri duhovnice ti. Aceast venire o nf ptuie te El pururea, preschimbnd prin virtu i pe cei vrednici, din trup n duh. Dar o va nf ptui i la sfr itul veacului ,
4

Sfntul Maxim M rturisitorul Ambigua, n colectia PSB vol. 80, traducere, note i introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti,1983, p. 152. 5 n acela i timp omul, cu toate c e unit intim cu Dumnezeu, nu-L cunoa te altfel dect ca incunoscibil, deci infinit dep rtat prin natura Lui, r mnnd inaccesibil n ceea ce e dup esen chiar n aceast unire, pp. 40-41 : Deci aceasta nu va fi o teologie abstract , opernd prin concept, ci o teologie contemplativ , radicnd spiritele spre realit tile care dep esc ntelegerea. Iat de ce dogmele Bisericii se prezinta adeseori ra iunii umane sub forma unor antinomii cu att mai insolubile cu ct taina pe care o exprim e mai sublim . : Vladimir Losky, Teologia mistic a Bisericii de R s rit, trad. studiu introductiv i note de Pr. Vasile R duc , Editura Anastasia, Bucuresti 1990, p. 36 6 Sfntul Maxim M rturisitorul, Capete gnostice n Filocalia vol. II, traducere, note i introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Harisma, Bucure ti, 1993, p. 177. 7 Ibidem. p. 178.

descoperind n chip v dit cele ce erau mai nainte ascunse tuturor. 8 Datorit acestui fapt nu numai revela ia culmineaz n Logosul ntrupat fapt ce se va descoperi n via a viitoare, ci i cosmosul ntreg i va face v dit boga ia de sensuri n persoana lui Hristos. I.1.1 Profe ii referitoare la firea divin a Mntuitorului Hristos Profe iile prezente n Sfnta Scriptur a Vechiului Testament cu referire clar la firea divin a lui Iisus Hristos se afl acolo unde se spune c Mesia este n scut din Dumnezeu, mai nainte de Luceafar, din eternitate, subiect abordat n special n cartea Psalmilor. 9 La psalmul II versetul 7 se spune : Domnul a zis c tre Mine : Fiul Meu e ti Tu, Eu ast zi Te-am n scut. iar mai apoi n psalmul 109 versetul 3: Din pntece mai nainte de luceaf r Te-am n scut. Aspecte ale firii dumnezeie ti a lui Hristos se afl i n versetele unde Dumnezeu este numit : Domn i Dumnezeu, Adonai, Elohim, i chiar Iehova : Veni i s ne nchin m i s c dem naintea Lui i s plngem naintea Domnului, Celui ce ne-a f cut pe noi, c El este Dumnezeu nostru i noi poporul p unii Lui i oile minii Lui.( Psalmul 94, 6-7), : Zis-a Domnul Domnului Meu : ezi de-a drepta Mea, pn ce voi pune pe vr jma ii T i a ternut picioarelor Tale ( Ps 109, 1), n zilele lui Iuda va fi izb vit i Israel va tr i n lini te; iat numele cu care-L voi numi : Domnul-dreptatea- noastr .( Ieremia 23, 6), n zilele acelea i n vremea aceea voi ridica lui David Odrasl dreapt face judecat i aceea va i dreptate pe p mnt. (Ieremia 33, 16). Iat eu trimit pe ngerul Meu i va g ti

calea naintea fe ii Mele i va veni ndat n templul S u Domnul pe Care l c uta i i ngerul leg mntului pe Care voi l dori i. Iat vine! Zice Domnul Savaot. ( Maleahi 3,1), Piatra pe care n-au b gat-o n seam ziditorii, a ajuns n capul unghiului(Psalmul 117, 5)

I.1.2 Profe ii referitoare la firea uman a Mntuitorului Hristos Profe iile Vechiului Testament care fac referire la firea uman a Cuvntului ntrupat, Iisus Hristos sunt cele care fac referire la apartenen a p mnteasc a izb vitorului lui Israel. Na terea lui Mesia este anun at de Dumnezeu nsu i imediat dup c derea n p cat, prin Cuvintele : Du m nie
8 9

Ibidem pp. 177-178. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti,2005, p. 192.

voi pune ntre tine i femeie, ntre s mn a ta i s mn a ei, ea va zdrobi capul t u, iar tu i vei n epa c lciul (Facere 3, 15). Aceast prim profe ie mesianic este rennoit n forme din ce n ce mai clare, ncepnd cu Avraam, Isaac i Iacob, c rora Dumnezeu le spune ca prin ei se vor binecuvnta toate neamurile p mntului ( Facere 12, 3).10 Din Iuda, fiul lui Iacob, se va na te Mntuitorul : Nu va lipsi Domn din Iuda i pov uitor din coapsele lui i Acela va fi a teptarea neamurilor (Facere 49, 10).Vr jitorul p gn Balaam:l v d, dar acum nc nu-i; l privesc dar nu de aproape; o stea r sare din Iacob; un toiag se ridic din Irsael (Numerii 24,17). Moise nsu i a spus: Prooroc din mijlocul t u asemenea mie i va ridica Domnul Dumnezeul T u: pe Acela s -L asculta i (Deuteronom 18, 15). Profetul Miheea ar ta locul unde se va na te Mntuitorul: i tu Betleemecu nimic nu esti mai micc din tine va ie i st pnitor peste Israel(Miheia 5, 1). Profetul Isaia anun a na terea din Fecioar : Iat Fecioara va lua n pntece i va na te Fiu i i va pune numele Emanuel care nseamn Dumnezeu este cu noi (Isaia 7, 14). Tot el anun a cu lux de am nunte patimile Domnului : Dispretui era i cel din urm dintre oameni: om al durerilor i cunosc tor al suferin ei; dispre uit i desconsiderat. Si noi l socoteam pedepsit, b tut i chinuit de Dumnezeu. Dar El fusese b tut i str puns pentru p catele noastre i zdrobit pentru f r delegile noastreca un miel spre junghiere S-a adus i ca o oaie f r de glas naintea celor care o tund, a a nu i-a deschis gura SaMormntul Lui a fost pus lng cei f r de lege i cei f c tori de relecu toate c nu s vr ise nicio nedreptate. (Isaia capitolul 53). Profetul Iezechel spunea :Oaia pierdut i r t cit o voi ntoarce la staul, pe

cea r nit o voi lega i pe cea bolnav o voi vindecaVoi pune peste ele un singur P stor Care le va pa teVoi ncheia cu Acela leg mntul p cii (Iezechel capitolul 32). Tot el vorbe te despre fecioria Maicii Domnului n capitolul 44 unde spune: Poarta aceasta va fi nchis , nu se va mai deschide i nici un om nu va intra pe ea, c ci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi nchis . Profetul Zaharia anun Intrarea triumfal n Ierusalim: Bucur -te fiica Sionului,c iat , mp ratul t u vine la tine drept i biruitor, smerit i c lare pe asin, pe mnzul asinei (Zaharia capitolul 9), i tot Zaharia n capitolul 11, 12-13 ne aduce aminte de vinderea cu 30 de argin i a Mntuitorului: Dac socoti i cu cale, da i-mi simbria, iar dac nu, s nu mi-o pl ti i. i mi-au cnt rit simbria mea 30 de argin i. Atunci a gr it Domnul c tre mine: Arunc -I olarului pre ul acela scump cu care Eu am fost pre uit de ei. i am luat cei 30 de argin i i i-am aruncat n vistieria templului Domnului, pentru olar.

10

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , op. cit. p. 16.

I.2. Dovezi din Noul Testament despre cele dou naturi prezente n Persoana lui Iisus Hristos

Revela ia Noului Testament este o revela ie clar

care limpeze te

i n acela i timp

mpline te toate acele prooroci din Vechiul Testement referitoare la Persoana Fiului lui Dumnezeu ntrupat Iisus Hristos. Tot ceea ce se spune n Noul Testament despre Hristos e imprimat de eficienta Lui asupra autorilor, eficien Lui.11 n elegerea noastra a Persoanei lui Hristos st sub aspectul credin ei, c ci nimeni nu poate s n eleag modul existen ei celor dou firi n persoana Sa cea una. De aceea eficien a Mntuitorului asupra oamenilor este i o revela ie care face prezent pe Dumnezeu intim n fiecare dintre ace tia admi nd cele descoperite nu produsul vreunei fantezi date de leg tura sentimental cu El a celor ce au tr it n preajma Lui sau a unei deduc ii logice ce vine din activitatea Lui. Evangheli tii nu au fost doar martorii Acelui Hristos lng care au stat tot timpul de la nceputul activit ii Lui ci i continuatorii lucr rii lui Hristos pe p mnt, ca unii care dup nvierea Lui i n l area la cer primesc darul Duhului Sfnt prin care Hristos le devine contemporan pn la sfr itul vie ii fiecaruia. Dar Hristos ne este contemporan i nou pentru fiecare din noi, care tr im i ne mp rt im de harul S u. i cuvintele Sfintei Scripturi ne sunt contemporane c ci ele ne prezint pe Hristos cel ve nic prezent prin lucrarea Duhului Sfnt peste veacuri, ca unul care este Dumnezeu adev rat i om adev rat. Dar s purcedem aupra ctorva versete din Noul Testament cu referire la cele dou naturi prezente n Persoana Sa. Iisus Hristos vorbind despre Sine, i atribuie i fire omeneasc dumnezeiasc , numindu-Se Fiul a lui Dumnezeu i Fiu al omului. n convorbirea cu Nicodim de la Ioan capitolul 3, versetele 13,15, 16, 18, Mntuitorul i atribuie omniprezen a, nsu ire a naturii divine, i se nume te Fiul cel Unul N scut al Tat lui, deci avnd fire dumnezeiasc , ntruct este omniprezent: pogort din cer i totu i existent n cer, prin care creznd omul se mntuie te; i nimeni nu s-a suit la cer, dect Cel ce S-a cobort din cer, Fiul Omului, Care este n cerfiindc nu a crezut n numele Celui Unuia-N scut, Fiul lui Dumnezeu.n alte locuri Mntuitorul i atribuie aceea i activitate cu Tat l: Tat l Meu pn acum i fire deosebit de a oric rei personalit i care a fost om. Ei m rturisesc despre Persoana lui Hristos ca unii ce stau n momentul n care scriu sub eficien a

11

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol. II, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978, p. 21.

lucreaz ; i Eu lucrez (Ioan 5, 17), aceea i putere taumaturgic , aceea i adorare i aceea i aseitate, ca i a Tat lui : C ci, dup cum Tat l scoal pe cei mor i i le d via , tot a a Fiul d via a celor ce voie te. Tat l nu judec pe nimeni ci toat judecata a dat-o Fiului, Ca to i s cinsteasc pe Fiul, precum cinstesc pe Tat l. Cel ce nu cinste te pe Fiul nu cinste te pe Tat l care L-a trimis. C ci precum Tat l are via a n Sine, a a I-a dat i Fiului s aib via atotputernicie : i Eu le dau via a ve nic fiin n Sine (Ioan 5 21-23,26), ca i ve nicia: Adev rat, adev rat v zic vou : Eu sunt mai nainte de a fi fost Avraam (Ioan 8,58), i nu vor pieri n veac (Ioan 10, 28), i cuno tin a divin : precum M cunoa te Tat l i Eu cunosc pe Tat l (Ioan 10, 15), declarndu- i unitatea de cu Tat l: Eu i Tat l Meu, una suntem (Ioan 10, 30), lucru pentru care iudeii c utau s -L ucid , i calitatea de Fiu a lui Dumnezeu: i arhiereul i-a zis: Te juri pe Dumnezeu cel viu, sa ne spui nou de e ti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a r spuns: Tu ai zis. (Matei 26, 63-64), declara ie considerat de iudei ca blasfemie. Despre firea dumnezeiasc a Mntuitorului Hristos se face referire nc i atunci cnd sfin ii evangheli ti l numesc : Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Marcu 1,1) sau Dumnezeu Cuvntul ntrupat : i Cuvntul S-a f cut trup i S-a s l luit ntre noi (Ioan 1, 14), sau via a etern , care era n Tat l i care a venit s se arate nou (I Ioan 1, 2), i despre care vorbe te Evanghelia, pentru ca s credeti c Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i creznd s aveti via n numele Lui (Ioan 20, 31). Legat de realitatea dumnezeirii lui Hristos st i proclamarea Tat lui la Botez i la Schimbarea la fa unde spune : Tu esti Fiul Meu cel iubit, ntru Tine am binevoit(Marcu 1, 11) i Acesta este Fiul Meu Cel iubit, n Care am binevoit; pe Acesta asculta i-L(Matei 17,5). Sfntul apostol Pavel face i el referire clar ar tand sorgintea dumnezeiasc a lui Iisus Hristos atunci cnd zice : Dumnezeu ar tat n trup ( I Timotei 3, 16), Domnul m ririi (I Corinteni 2, 8), Marele Dumnezeu (Tit 2, 11-13),Dumnezeu binecuvntat (Romani 8, 32), Chipul lui Dumnezeu (Filipeni 2, 6). n acela i timp to i apostolii m rturisesc credin a n divinitatea Fiului: Tu e ti Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu(Matei 16,16) 12 Despre firea Sa omeneasc Mntuitorul vorbe te cnd se face pe Sine om: Dar voi c uta i s m ucide i pe Mine, Omul care v-am spus vou adev rul pe care l-am auzit de la Dumnezeu (Ioan 8, 40), i foarte adesea Fiul Omului: Vulpile au vizuini iar p s rile cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde s - i plece capul (Matei 8, 20), i a nceput s -I nve e c Fiul Omului trebuie s patimeasc multe (Marcu 8, 31), Iuda, cu s rutare vinzi pe Fiul Omului? (Luca 22, 48). Natura omeneasc a Mntuitorului este pus n lumin de nenum rate ori n Noul Testament n
12

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , op. cit. p. 16.

special n genealogiile expuse de Sfin ii evangheli ti Matei i Luca, care l arat pe Hristos ca fiind urma al unor oameni adev rati, ca unul ce s-a n scut din poporul i semin ia cea aleas de Dumnezeu de la Avraam, precum i n istorisirile evangheli tilor despre Na terea Domnului i mprejur rile n care s-a petrecut acest eveniment. nc i faptele ce le s vr ea Mntuitorul n lume ne duce cu mintea la natura omeneasc a Persoanei Sale care pentru mntuirea noastr s-a r stignit pentru noi n zilele lui Pontiu Pilat, i a p timit i S-a ngropat. i a nviat a treia zi dup scripturi i S-a nal at la ceruri, i ade de-a dreapta Tat lui (Art. 4-6 din Simbolul Credin ei), Iisus Hristos a fost om adev rat avnd trup : Ea a f cut ceea ce avea de f cut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre nmormntare (Marcu 14, 8), Acesta, ducndu-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus(Matei 27, 58), Vede i minile Mele i picioarele Mele, ca Eu nsumi sunt; pip i i-M i vede i, c duhul nu are carne i oase, precum M vede i pe Mine c am (Luca 24, 39) i suflet omenesc :Atunci le-a zis : ntristat este sufletul Meu pn la moarte (Matei 26, 38), Iar Iisus , strignd iar i cu glas mare, i-a dat duhul (Matei 27, 50), P rinte n minile Tale ncredin ez duhul Meu( Luca 23, 46), i plecndu- i capul, i-a dat duhul (Ioan 19, 30), avnd toate propriet ile i func iile naturii omene ti precum cre terea, bucuria, ntristarea, mnia, plnsul, suferin a i afectele potrivite naturii umane : foame, sete, oboseal , trebuin a de lini te i odihn , somn etc.13 Dac pn n momentul acesta am aratat realitatea existen ei n Persoana Fiului lui Dumnezeu dou naturi sau dou firi, una dumnezeiasc i una omeneasc tratndu-se distinct rebuie afirmat c ele nu pot ap rea distincte i n realitate, dar afirm m realitatea existen ei lor n cuget dar nu i n act. Referitor la problema unirii celor dou firi n Hristos amintim cteva versete care s explice mai pe ndelete taina perihorezei naturilor n Persoana Fiului ntrupat Iisus Hristos. Sfntul apostol Pavel f cnd referire la unirea ipostatic spunea : Pe care mai nainte i-a cunoscut, pe aceea mai nainte i-a i rnduit s fie asemenea chipului Fiului S u, ca el s fie nti n scut ntre foarte mul i frati (Romani 8, 29), Acela i era ntru totul Dumnezeu, mpreun cu omenitatea Lui i ntru totul om, mpreun cu dumnezeirea Lui; Acela i, ca om, a supus n El i prin El, lui Dumnezeu i Tat lui ceea ce este omenesc i a fost ascult tor Tat lui, dndu-se pe El nsu i exemplu i pilda cea mai bun (Romani 7, 22). Temeiurile scrituristice referitoare la unirea celor dou firi n persoana lui Iisus Hristos sunt mai explicite n ceea ce prive te abordarea subiectului nostru cnd facem referire direct la locurile n care se vorbe te despre ntrupare : i Cuvntul S-a f cut trup i S-a s l luit
13

Pr. Lect. Tache Sterea, ndrum tor pentru preg tirea candida ilor la dogmatic n vederea sus inerii examenului de admitere la Facult ile de Teologie Ortodox , Editura Episcopiei Argesului, Curtea de Arge , 1997, p. 83.

ntre noi i am v zut slava Lui, slav ca a Unuia-N scut din Tat l, plin de har i de adev r (Ioan 1, 14), Ci S-a de ertat pe Sine, chip de rob lund, f cndu-Se asemenea oamenilor i la nf isare aflndu-Se ca un om. (Filipeni 2, 7), Iar cnd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S u, n scut din femeie, n scut sub Lege (Galateni 4,4), Despre Fiul S u, Cel n scut din s mn a lui David, dup trup (Romani 1,3), Ai c rora sunt p rin ii i din care dup trup este Hristos, Cel ce este peste toate Dumnezeu binecuvntat n veci. Amin (Romani 9,5) iar mai apoi despre faptul c Iisus Hristos este ar tat c Dumnezeu adev rat i om adev rat, cu nsu iri dumnezeie ti i omene ti totodat : Eu i Tat l Meu una suntem ( Ioan 10, 30), A- i auzit c v-am spus : M duc i voi veni la voi. De m-a i iubi v-a i bucura c M duc la Tat l, pentru c Tat l este mai mare dect Mine (Ioan 14, 28), Dar Iisus t cea. i arhiereul I-a zis : Te jur pe Dumnezeu cel viu, s ne spui nou de e ti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (Matei 26, 62), Vulpile au vizuini iar p s rile cerului cuiburi; ns Fiul Omului nu are unde s - i plece capul (Matei 8, 20), i venind Iisus n p r ile Cezareei lui Filip, i intreba pe ucenicii S i, zicnd : Cine zic oamenii c sunt Eu, Fiul Omului(Matei 16, 13), Iar Iisus, r spunznd i-a zis: Fericit e ti Simone, fiul lui Iona, ca nu trup i snge i-au descoperit ie acestea, ci Tat l Meu, Cel din ceruri (Matei 16, 17), Iisus a r spuns i a zis : D rma i templul acesta i n trei zile l voi ridica (Ioan 2, 19), i nimeni nu s-a suit la cer, dect Cel ce S-a cobort din cer, Fiul Omului care este n cer (Ioan 3, 13), Adev rat ,adev rat v zic vou : Nu Moise v-a dat pinea cea din cer; ci Tat l Meu va da din cer pinea cea adev rat (Ioan 6, 32), i ei n-au n eles c le vorbea despre Tat l (Ioan 8, 27), Iar despre ziua aceea i despre ceasul acela nimeni nu tie, nici ngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tat l (Marcu 13, 32), n locurile n care omului Iisus Hristos I se atribuie nsu iri dumnezeie ti, iar Dumnezeului Iisus Hristos nsu iri omene ti : i iat vei lua n pntece i vei na te fiu i vei chema numele lui Iisus (Luca 1, 35), Iar ca s ti i c Fiul Omului are pe p mnt putere s ierte p catele(Luca 5, 24), i atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere i cu slav mult (Luca 21, 27), Pe care nici unul dintre st pnitorii acestui veac n-a cunoscut-o, c ci, dac ar fi cunoscut-o, n-ar fi r stignit pe Domnul slavei. (I Corinteni 2, 8), El, Care pe nsu i Fiul S u nu L-a cru at, ci L-a dat mor ii, pentru noi to i, cum nu ne va da, oare, toate mpreun cu El? (Romani 8, 32), Drept aceea lua i aminte de voi n iv i de toat turma, ntru care Duhul Sfnt va pus pe voi episcopi, ca s p stra i Biserica lui Dumnezeu, pe care a c tigat-o cu nsu i sngele S u (Fapte 20, 28), Iar pe ncep torul vie ii L-a i omort pe Care ns Dumnezeu L-a nviat din mor i i ai C ror martori suntem noi. (Fapte 3, 15), n locurile n care se arat c Iisus, ca i Tat l, este numai Unul : Totu i
10

pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tat l, din Care sunt toate i noi ntru El; i un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate i noi prin El. (I Corinteni 8, 6), Este un Domn, o credin , un botez. (Efeseni 4,5). Deasemenea trebuie s spunem c Sfnta Scriptur a Noului Testament nume te pe Dumnezeu-Omul Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu (Matei 26, 16), Cel UnulN scut din Tat l (Ioan 1, 14), Fiu adev rat a lui Dumnezeu (I Ioan 5, 20), Fiu propriu a lui Dumnezeu (Romani 8, 32), Fiul cel iubit a lui Dumnezeu(Luca, 3, 22) 14. Multitudinea de versete biblice expuse mai sus men in cu t rie afirmarea nv hristologice cu privire la unirea ipostatic ca una ce are o deosebit importan turii pentru mntuirea

omului. De aceea trebuie s avem n vedere caracterul de tain al acestei uniri privind dualitatea firilor Mntuitorului Hristos precum i unitatea Persoanei Sale. Mergnd pe linia Scripturii, Sfin ii P rin i au afirmat nv tura despre Dumnezeu ntrupat adunnd ntr-un cuf r toata roada cea bun a tura lui tiin ei despre Dumnezeu prin lucrarea nemijlocit a Duhului Sfnt. Plecnd de la nv

Leon iu de Bizant care ar ta modul perihoretic al unirii celor dou firi prin enipostaziere i continund cu Sfntul Atanasie cel Mare care trateaz hristologia niceean dar mai cu seam problema existen ei celor dou naturi n Hristos i trecnd prin analogiile Sfntului Chiril al Alexandriei, vom ncerca n cele ce urmeaz s trat m mpreun cu acestea i tema perihorezei de la Sfntul Maxim M rturisitorul purceznd n capitolul urm tor la cateva idei mai cu seam ale p rin ilor ce fac obiectul lucr rii noastre.

14

Ibidem

11

Capitolul II

TAINA PERSOANEI I NTRUPAREA FIULUI LUI PREZENT N SCIERILE SFIN ILOR P RIN I I A P RINTILOR BISERICE TI

II.1. Leon iu de Bizan i enipostazia II.1.1 Identitatea lui Leon iu de Bizan n ceea ce prive te identificarea persoanei lui Leon iu, c lug rul scit rud cu generalul Vitalian de Zaldapa i unul dintre conduc torii grup rii monahale scite, au fost lansate dou ipoteze principale. Prima p rere, care cunoa te adeziunea cea mai larg n rndul teologilor, i n special n rndul teologilor i cercet torilor romni (P rintele profesor Dumitru St niloae, P rintele profesor Ioan G. Coman, . P. S. Nestor Vornicescu, Mihail Diaconescu . a.), sus ine c Leon iu, monahul amintit n rndul grup rii c lug rilor sci i, este acela i cu marele teolog Leon iu, care a oferit ultima i cea mai profund dezvoltare a hristologiei n epoca mp ratului Iustinian. O a doua opinie, sus inut cu fermitate n teologia romneasc de c tre Ilie Fr cea, renun la aceast identificare, afirmnd c Leon iu de Bizan este o persoan diferit de cea a lui Leon iu, c lug rul scit. Conform constat rilor teologului amintit, Leon iu de Bizan s-ar fi n scut n jurul anilor 480 - 485, n Constantinopol, fiind c lug rit n Lavra Sfntului Sava de lng Bethleem, el p strnd n mod constant leg turile cu ora ul s u de provenien
15

Ilie Fracea, Leon iu al Bizan ului. Via a i scrierile - expunere critic , tez de doctorat, Atena, 1984, p. 13 - 15. ndoindu-se de juste ea concluziilor la care a ajuns Ilie Fr cea, P rintele profesor Dumitru St niloae, spune: Nendoielnic ni se pare... identificarea lui Leon iu de Bizan cu Leon iu Scitul , faptul c n acela i timp apar doi c lug ri cam de aceia i vrst , cu acelea i idei hristologice, purtnd acela i nume cf. Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Contribu ia c lug rilor sci i la precizarea hristologiei de la nceputul sec. VI, studiu introductiv la: Scrieri ale c lug rilor sci i daco-romani din secolulul al VI-lea, n rev. Mitropolia Olteniei, an XXXVII (1985) nr. 3 - 4, p. 314.

15

12

innd cont de faptul c majoritatea teologilor romni l-au identificat pe Leon iu, c lug rul scit, cu Leon iu, renumitul teolog de la curtea mp ratului Iustinian, vom urma aceast linie n prezentarea unei schi e bio-bibliografice rezumative a personalit ii acestuia.

II. 1.2. Via a i scrierile lui Leon iu de Bizan :

Conform majorit ii p rerilor, Leon iu de Bizan s-a n scut ntr-o familie de daco-romani, originar din estul Moesiei Inferior, familie din care f cea parte i comandantul Vitalian din Zaldapa. n prima parte a vie ii, Leon iu de Bizan a tr it n sudul Scythiei Minor, unde se va forma teologic, n grup rile de teologi i scriitori daco-romani. Leon iu de Bizan este amintit de sursele istorice ncepnd cu anul 519, n Constantinpol, ca f cnd parte din gruparea c lug rilor sci i, format originar, la rndul s u, din Scythia Minor. Spre deosebire de operele celorlal i autori din gruparea c lug rilor sci i, scrise toate n limba latin , crea iile lui Leon iu de Bizan au fost redactate n limba greac . Aceste lucr ri sunt: Trei c r i mpotriva nestorienilor i eutihienilor, Combaterea argumentelor aduse de Sever i Treizeci de capitole contra lui Sever. Totodat , lui i se mai atribuie lucr rile: Scolii (care cuprind scrierile: Despre Secte. Contra nestorienilor i Contra monofizi ilor), precum i tratatul polemic Contra fraudelor apolinariste16. Leon iu va muri n intervalul cuprins ntre anii 542 - 545, la Constantinopol, l snd n urma sa o crea ie vast , intrat n mod definitiv n tezaurul celor mai importante scrieri patristice. Concep ia despre ndumnezeire este corelat cu Persoana lui Hristos n primul rnd prin conceptul de enhypostasia fundamentul acestei corel ri. Un factor principal al acestei leg turi dintre persoana ntrupat a Fiului i ndumnezeire ne pune s reflect m asupra modului de unire a celor dou firi, propunnd n acest sens teoria lui Leon iu de Bizan ce aduce o nou perspectiv asupra interpret rii dogmei de la Calcedon. La sinodul al cincilea ecumenic de la Constantinopol (553) Leon iu de Bizan propune o alta terminologie doctrinei ortodoxe despre intrupare folosindu-se de
16

n jurul personalit ii lui Ioan Maxen iu,

Nestor Vornicescu, Scrieri patristice n Biserica Ortodox Romn pn n secolul al XVII-lea (izvoare, traduceri, circula ie), tez de doctorat, n rev. Mitropolia Olteniei, 1983, nr. 1 - 2, p. 411.

13

termenul enhypostasia17 presupunnd conceptul de natura (phisis) ca fiind identic cu cel de esen a (ousia). Caracteristic lui Leon iu de Bizan este faptul c natura este real numai n ipostasuri, n ceea ce este indivizibil, iar ipostasul este persoan cnd facem referire la Dumnezeu i la om. Dar natura uman a lui Hristos pe care si-o asum nu este ipostatic , ci enipostatic c ci natura uman n Hristos nu este un ipostas distinct n rela ia cu Logosul. n actul ntrup rii Hristos este numele Logosului , iar Logosul prime te nu o natur uman n general, (n acest sens Leon iu de Bizan afirma c naturile sunt distinct unele de altele dar nu divizate), ci o natur uman ce este individualizat n ipostasul Logosului. Esen a acestei teorii sus inut de Leon iu de Bizan este c centrul personal al vie ii a lui Hristos ca ntrupare a lui Dumnezeu nu trebuie g sit n natura sa uman , ci n Cuvntul divin care S-a ntrupat. Teoria lui Leon iu de Bizan nu a fost neocolit nici de criticii, care nen elegnd concep ia sa referitoare la ntruparea Logosului i firile unite n persoana cea una a lui Hristos au denaturat sensul, aducndu-i grave acuza ii de origenism. Una din liniile critice de gndire a fost cea a lui Evans care sugera c Leon iu era de p rere c natura oric rei fiin e n modul s u de unire trebuia s fie enipostaziat
18

. Astfel n Hristos s-a ajuns ca i firea Sa dumnezeiasc s fie enipostaziat

mpreun cu cea omeneasc n actul ntrup rii, nct Dumnezeu i omul ar fi componente ale lui Iisus Hristos i, ca atare egali, nct se poate spune c Hristos nu este Dumnezeu. Daley, o autoritate recunoscut n studiul teologiei lui Leon iu, sus ine c interesul principal a lui Leon iu este n modul de unire i rezultatul lui 19. n concep ia lui Daley, o autoritate n studiul despre Leon iu de Bizan explica faptul c att fiin ele universale ct i cele individuale au caracteristici concrete ce au rolul de unificare i distingere. n Iisus Hristos apare astfel ideea unit ii de realit i distincte care nici nu i confund elementele, dar nici nu le condamn la un dualism radical, explicnd c ntre dumnezeire i umanitate are loc o unire substan ial pentru c implic dou substan e n caracterul lor esen ial formnd ca produs al ei un ipostas concret. Spunnd aceste lucruri Daley
17

nv tura despre enipostazie, ap rut mai nti la Ioan Gr m ticul ntre 514-518, ncheie dezvoltarea hristologiei Bisericii Ortodoxe calcedoniene in directiareceptarii preocuparilor legitime ale adversarilor hot rrii dogmatice de la Calcedon. nv tura despre enipostazie exista deja implicit in Simbolul de credinta niceo constantinopolitan, unde se spune c Hristos este lumin din lumin , Dumneyeu adev rat din Dumnezeu adev rat, n scut iar nu f cut, de-o fiin cu Tat l i Care pentru noi oamenii i pentru a noastr mntuire S-a pogort din cer i S-a f cut om etc. Karl Christian Felmy, Dogmatica experien ei ecleziale, Editura Deisis, Sibiu, 1999, pp. 115-116. 18 Pr. Prof. Dumitru St niloae, op. cit. p. 47. 19 Emil Barto , Conceptul de ndumnezeire n teologia lui Dumitru St niloae, Editura Cartea Cre tin , Oradea 2002, p. 252.

14

respinge ideea potrivit c reia contestata doctrin a lui Leon iu despre enipostazia este o concep ie care sus ine c calcedonian. natura uman impersonal a fost enipostaziat n Persoana Logosului,
20

devenind astfel persoan , dar picnd n cealalt problem a monofizismului comb tut la sinodul

II. 2. Sfntul Atanasie cel Mare

Teologia Sfntului Atanasie cel Mare este o teologie a Logosului v zut ca persoan dumnezeiasc egal cu Tat l. n scrierile sale, Sfntul Atanasie arat cum acela i Cuvnt care e totodat Ra iunea personal i subiectul care vorbe te prin toate oamenilor, v znd pe oameni c zu i de la vederea Lui i comunicarea cu El prin zidire a venit n mod mai ar tat ntre oameni prin ntrupare ca s se fac mai cunoscut lor. El le va vorbi acum oamenilor mai clar, dar va i cur i trupul omenesc de patimi, ca mintea oamenilor s poat vedea mai limpede prezen a Lui i s aud mai v dit cuvintele Lui21. Dar arat nc sunt, ci ne-a d ruit i faptul c motivul ntrup rii este dat de c derea lui Adam Dumnezeu prin Harul Cuvntului. Dar oamenii i implicit apari ia n firea uman a mor ii : C ci Dumnezeu nu ne-a f cut numai din cele ce nu i vie uirea cea dup desp r indu-se de la cele ve nice i prin sfatul diavolului ntorcndu-se spre cele ale stric ciunii, sau f cut ei n i i pricinuitori ai stric ciunii mor ii 22 . n viziunea Sfntului Atanasie motivul ntrup rii Domnului este acela al restabilirii umanit ii dinainte de c dere, c ci Logosul Divin a creat natura umana potrivit ntrup rii i spiritualiz rii acesteia. De aceea El a rnduit ca firea creat pe care i-a asumat-o prin ntrupare, limitat prin ea n puteri, de i stric cioas , s se men in nestric cioas , deci n veci prin mp rt irea de el. El a creat leg tura indisolubil dintre divinitate i omenitate crendu-l pe om special pentru comuniunea permanent prin ascultare far de El a a nct :stric ciunea cea dup fire nu s-a apropiat de ei23. n Hristos firea divin este aceea care scoate firea uman din moarte i o des vr e te pe aceasta f cnd-o transparent
20

divinit ii.

21

Ibidem, p. 253. Pr. Prof. Dumitru St niloae, nota 1, la Sfntul Atanasie cel Mare, Tratat despre ntruparea Cuvntului, n colec ia PSB vol. 15, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988, p.89. 22 Sfntul Atanasie cel Mare, Tratat despre ntruparea Cuvntului, n PSB 15, traducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988, p.95 23 Ibidem, p. 95

15

ntruparea devine clar condi ie a biruin ei asupra mor ii i a d ruirii nestric ciunii pentru firea uman . Din pricina aceasta Cuvntul netrupesc, nestric cios i nematerialnic al lui Dumnezeu vine n latura noastr nefiind departe nici nainte. Dar vine pogorndu-Se cu iubirea Sa de oameni i cu ar tarea Sa, C ci v znd neamul ra ional pierdut i moartea mp r ind asupra lui prin stric ciune, v znd amenin area cu stric ciunea de pe urma neascut rii st pnind asupra noastr i c nu se cuvenea s se nl ture legea mor ii nainte de a se mplini, v znd c nu mai avea nici un n eles s se piard cele ce El nsu i crease s-a milostivit de neamul nostru i S-a ndurat de neputin a noastr
24

II.2.1. Motivul ntrup rii Sfntul Atanasie face dese referiri la faptul c unirea Cuvantului cu trupul omenesc a avut rolul de a-l sc pa pe om de moarte f cndu-l viu prin nvierea Sa. Ca rezultat al operei mntuitoare realizat de Logosul ntrupat este distrugerea mor ii i biruin a mpotriva ei a acelora care m rturisesc i se mbrac cu Hristos, moartea fiind de acum nimicit prin harul nvierii transpus de acum ntregii crea ii. C ci prin lucrarea harului, omul s-a f cut lucr tor al celor sfinte si prin acesta piatr bine potrivit zidit de Domnul n mp r ia cea nou , a luminii i nvierii. Logosul s-a ar tat ntrupat pentru a atrage la El, ca om, pe oameni i a le orieta sim urile lor spre El i a le ar ta oamenilor c El nu este numai om ci mai nainte de toate Dumnezeu25. Dar Logosul s-a f cut om i pentru a renoi chipul nostru pentru a cunoa te c Dumnezeu nu ne putea mntui dect prin venirea Sa n natura noastr uman , adic a Fiului S u ntrupat Iisus Hristos. Mntuirea nu ar fost posibil prin mijlocirea oamenilor c ci ace tia erau crea i dup chip i se g seau la nivelul f pturilor, i nici prin mijlocirea ngerilor nu se putea nf ptui mntuirea pentru c ei nu au putere mntuitoare. De aceea Logosul a venit El nsu i pentru ca n calitatea Sa e chip al Tat lui s renoiasc pe om dup chip.26 ntruparea Cuvntului i ndumnezeirea firii umane nu sunt numai acte ale unei asimil ri fizice, ci roada dragostei divine, a unei lungi lucr ri de sfin ire i de prefacere duhovniceasc pn la mbr carea chipului Logosului, chip care fusese alterat i pe care Mntuitorul ne ajut s l
24

25

Ibidem, p. 99. Pr. Prof. Ioan G Coman, Aspecte soteriologice la Sfntul Atanasie cel Mare, n rev. Studii Teologice, anul XXIV (1972) , nr. 8-9, p. 465. 26 Sfntul Atanasie cel Mare Despre ntruparea Logosului mpotriva Arienilor, in colectia PSB vol. 15, traducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti 1988. p. 342.

16

restaur m progresiv. Restaurarea chipului uman c zut n urma p catului str mo esc este mai degrab o a doua crea ie deosebit de cea din Facere dar care o completeaz pe aceea. Aceasta este o crea ie n Hristos, a acelora care fiind crea i odat sunt recapitula i n El ca o a doua crea ie care dep e te perspectiva umanit ii pentru cea divin . n Hristos nu mai exist perspectiva mor ii i nici a p catului care aduce moartea, ci doar a vie ii, a luminii care ne-a ren scut pe noi la o nou via . Omul ren scut, descendent i mo tenitor al celui de al doilea Adam nu mai are de respectat i la des vr ire , porunci dumnezeie ti ci, ca frate a lui Hristos i fiu al Tat lui ceresc, el trebuie sa urmeze ndeaproape calea ar tat de Logosul ntrupat i nviat, cale care duce la slav dup ce a nceput prin chenoz i a trecut prin cruce i prin mormant. Este n elesul cuvintelor

Sfntului Atanasie c oamenii vor fi proprii sau apar in tori lui Hristos, prietenii s i pentru care Domnul i-a pus sufletul. (Ioan 15, 13) 27.

II.2.2.Cele dou firi ale lui Iisus Hristos n teologia Sfntului Atanasie cel Mare. Hristologia Sfntului Atanasie cel Mare, are n centrul s u nv tura despre Logosul divin

care se ntrupeaz pentru a scoate pe om din minile p catului i a mor ii. Deci ntruparea Cuvantului ia na tere din iubirea Sa pe care i-a manifestat-o dinainte de a crea lumea, apoi prin crea ie iar n sfr it prin mntuire, ca act fundamental realizat odata cu ntruparea i jertfa de pe cruce. ntre ntrupare i jertfa de pe cruce exista o identitate de sens, caci amandou se implic reciproc una pe alta, iar prin aceasta valoarea ntrup rii Logosului st n actul de jertf despre Logos scoate n eviden o nalt nv i invers. Sfntul Atanasie chiar dac nu vorbe te exclusiv despre cele dou firi ale Mntuitorului, ideile sale tur despre ntrupare i implica iile ei n Persoana Fiului lui Dumnezeu ntrupat, accentund n Hristos att realitatea firii divine ct i a celei omene ti. mpotriva sus inerii lui Arie, c Fiul era o creatur a Tat lui, un produs al voin ei Acestuia, Sfntul Atanasie afirm c numele de Fiu implic no iunea de n scut, de copil; iar a fi n scut nseamn a veni din fiin a Tat lui, iar nu din voia Lui. Dar na terea Fiului din Tat l nu e asem n toare celei omene ti: dac n na terea omeneasc copilul este unitate separat de p rin ii s i, n cea divin , Cel N scut e ve nic deofiin cu N sc torul. Fiul i Tat l sunt ntr-o unire dup fiin . Comb tnd i ironiznd pe arieni, Sfntul Atanasie zice c dac Logosul nu exist din

27

Pr. Prof. Ioan G Coman, art. cit, p. 470.

17

ve nicie cu Tat l, nu exist Sfnta Treime ve nic . Dac Fiul nu s-a n scut din fiin a Tat lui, i a ie it din nimic, Sfnta Treime se formeaz din acela i nimic.28 Tot la cele sus inute de Arie sfntul Atanasie afirm cu t rie : Noi ne inem cu ndr zneal de dreapta credin , pe temeiul i Cuvntul adev rat, i putere i dumnezeie tilor Scripturi, punnd-o ca un sfe nic n candelabru i zicnd : Acesta este Fiul cel adev rat al Tat lui, prin fire, propriu fiin ei Lui, n elepciunea unic n scut de-o fire cu Tat l adev rat...C ci este pecetea ipostasului Tat lui i lumin din lumin v zut pe Tat l (Ioan 12, 9) 29. Sfntul Atanasie explic comuniunea de natur i esen ntre Tat l i fiul, rezolvnd putin a s l luirii lui Iisus Hristos n snul Tat lui i n acela i timp ntruparea Lui. 30 El accentueaz ideea c singur Hristos ca Logos al Tat lui a fost n stare de a ridica pe omul c zut sub robia p catului. Pentru a l muri aceast chestiune, Sfntul P rinte afirm c r spndirea cre tinismului ct i ntemeierea Bisericii sunt opera Cuvntului ntrupat. Ceea ce au s vr it Apostolii i urma ii acestora, au s vr it i nc s vr esc prin El, prin Logosul ntrupat. Este intui ia sigur c totul n Biseric se realizeaz prin ac iunea Logosului ntrupat n care este prezent pn la sfr itul veacurilor 31. Logosul este nv tor i pedagog prin excelen . Logosul S-a ntrupat lund chip ca al nostru i f c ndu-Se prin aceasta Fiul omului. Lund firea omeneasc Logosul a intrat ncarnatia istoric a umanit ii. El va crea o istorie divino-uman pe fa a p mntului i va schimba nf i area acestuia. Prin ntrupare, fapte, moarte i nviere, Iisus Hristos este o persoan istoric cert , precizeaz Eusebiu. Dealtfel, naintea lui Eusediu, autori p gni ca Tacit, Suetoniu, Celsus i al ii, unii eretici, n frunte cu Arie i autori cre tini ca Sfntul Iustin Martirul, Origen i to i marii autori cre tini ai secolului al IV lea nu se ndoiesc niciun moment de existen a istoric a lui Iisus Hristos. Prin ntrupare, nv tura, suferin ele, moartea si nvierea S-a , Logosul ne-a mntuit, asigurndu-ne i privit multilateral de ntreaga doctrin patristic , ndeosebi n nemurirea sau via a ve nic . Personalitatea Logosului Iisus Hristos, Dumnezeu adev rat i om des vr it a fost bogat dezvoltat operele de controvers cu ereticii i uneori i cu gnditorii p gni. Sfntul Atanasie a contribuit
28

chip adev rat, al fiin ei Tat lui: C ci aceasta a spus-o nsu i Domnul : Cel ce m vede pe Mine a

Vasile. I. Bria, Contribu ia Sfntului Atanasie la fixarea dogmei hristologice, n rev. Ortodoxia, nr. 2, 1961, p. 198. 29 Ibidem, p. 201. 30 Ibidem, p. 202. 31 Diac. Prof. Nicolae Balca, nv tura despre Logosul ntrupat ca paradigm a vie ii cre tinului n telologia apostolic i patristic , n rev. Glasul Bisericii, anul. XXIX (1970) nr. 3-4, p. 285.

18

substan ial la conturarea personalit ii Fiul lui Dumnezeu i Fiul Omului, simultan. Telogii acelei vremi au pus uneori accentul mai mult pe divinitatea, dect pe umanitatea lui, lucru explicabil, ndeosebi de arieni care considerau c Iisus Hristos ca fiind numai o creatur . Pe de alt parte P rin ii s-au referit mai mult la natura divin a Logosului pentru c natura uman a fost vazut cu siguran de nainta ii lor care, nu au socotit niciodat a o nega 32. Logosul ntrupat a fost o persoan istoric divino-uman , care are ca i Adam cel vechi, un caracter reprezentativ, rezumnd perioada omenirii mntuite, i prin aceasta nu n chip simbolic, ci realiznd-o n propria Sa persoan , ntr-un chip ce dep e te puterea noastr de n elegere. Astfel am devenit i noi fii ai lui Dumnezeu. Sfntul Atanasie pune n gura trupului replica : Logosul s-a f cut om pentru ca noi s fim ndumnezei i, El s-a f cut v zut n trupul S u pentru ca noi s cunoa tem pe Tat l nev zut. El a ndurat ultragii din partea noastr pentru ca noi s particip m la nemurirea Lui 33 , adresat unui eretic care ntreba n tot chipul asupra posibilit ii trupului de a nvia i asupra comport rii lui dup nviere : Eu sunt din p mnt, muritor prin fire, dar mai pe urm am ajuns trupul Logosului i El a purtat patimile mele de i era nep timitor. M-am eliberat de aceste patimi i nu le mai sunt sclav din cauza Domnului care m-a izb vit de ele. Dac m repro ezi c m-am eliberat de stric ciunea natural , vezi, nu repro a c Logosul lui Dumnezeu a luat forma robiei mele. C ci dupa cum Domnul mbr cnd trupul a devenit om, tot a a i noi oamenii fiind lua i n trupul S u am fost ndumnezei i de c tre Logosul i mo tenind via a ve nic 34. Sfntul Atanasie n teologia sa pune un accent deosebit pe umanitatea Mntuitorului ca principiu al ndumnezeirii omului din persoana Cuvntului ntrupat. Men inem ca esen ial realizeaz nv tura c ntruparea e un act de manifestare a lui Dumnezeu, ar tnd ca unirea noastr cu Dumnezeu se n Logosul ntrupat, Care a introdus umanitatea n snul Sfintei Treimi. Hristos efectueaz eliberarea firii noastre de afecte i de moarte prin puterea S-a ca Logos dumnezeiesc, continuat cu voin a sa uman care se supune ntru totul i conlucreaz cu voia Sa dumnezeiasc , voind sa fie nu numai Dumnezeu ci i om. Ca om cere prin rug ciune puterea dumnezeiasc
35

i la actul S u de r scump rare la care au participat amandou firile, El a hot rt ca f ptura Sa supus p catului, stric ciunii i mor ii s fie restaurat de El n chipul noului. n acest sens El a adus

32
33

Pr. Prof. Ioan G Coman, art. cit . p. 672. Sfntul Atanasie cel Mare, Tratat despre ntruparea Logosului ....., p.96. 34 Idem, Despre ntruparea Cuvntului contra arienilor ....., p.345. 35 Pr. Prof. Dumitru St niloae, nv tura Sfntului Atanasie cel Mare despre Mntuire, n rev. Studii Teologice, anul. XXV (1973), nr. 7-8, p .333.

19

osndirea p catului pe p mnt, abolirea blestemului pe lemnul crucii, r scump rarea din stric ciunea mormntului, distrugerea mor ii n iad. Logosul a mers pretutindeni pentru a realiza mntuirea omului complet, trup i suflet. El purta n El n tot locul figura chipului nostru, El care, ca Dumnezeu, nu avea nevoie nici s fie n scut din femeie, nici de cre terea cu vrsta, nici de num rarea anilor; dar El a f cut acestea pentru a ne c uta pe noi, pentru a ne da via dup forma care ne e proprie i pentru a ne rechema la asem narea i la urmarea chipului des vr it. E vorba de dezbr carea omului vechi i de apati ia celui nou, care se renoie te dup chipul Creatorului S u. Prin aceast renoire a umanit ii, p gnii sunt mpreun -trupe ti i participan i la Hristos , cum zice apostolul (Efes. 3, 6) n n elesul c adev rat om, adic i omul este cu adev rat Dumnezeu i Dumnezeu este cu i om adev rat i Dumnezeu adev rat, ci nu un om existnd n Dumnezeu, a a i o unire

cum pretindeau apolinari tii. n fond, Dumnezeu Unul-N scut hot rse s restaureze n El nsu i f ptura omului-arhetip, o crea ie nou n snul Fecioarei, printr-o na tere fireasc nvierea Sa 36. Din acestea rezult faptul c pentru Sfntul Atanasie mntuirea subiectiv se ob ine prin eforul omului, cu puterea lui Hristos care i-a ndumnezeit trupul, sfnt i ndumnezeit, din aceast doctrin despre mntuire se degaja o mare ncredere n posibilitatea omului de a deveni sfnt, sau a se ndumnezeii37. indisolubila a firilor. n felul ascesta El realiza r scump rarea oamenilor prin patima, moartea i

II.3. Sfntul Chiril al Alexandriei i analogia suflet-trup

Referindu-se la unirea dintre cele dou firi n Iisus Hristos, Sfntul Chiril al Alexandriei se foloseste de o analogia suflet-trup prin care s explice mai pe deplin taina unirii ipostatice. Centrul hristologiei Sfntului Chiril al Alexandriei l ocup Logosul, Dumnezeu des vr it, care este identic cu Iisus Hristos.38 P rintele Dumitru St niloae citnd una din ideile sfntului p rinte spunea: a a cum trupul nostru datorit sufletului care l penetreaz , nu e numai o alc tuire material , i nu poate

36

Sfntul Atanasie cel Mare, Despre ntruparea Domnului nostru Iisus Hristos contra lui Apolinarie, n PSB, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti, 1988, p. 221. 37 Pr. Prof. Dumitru St niloae, nv tura Sfntului Atanasie cel Mare... p. 339. 38 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Momente i aspecte precalcedoniene n rev. Ortodoxia, Anul 1965, nr. 1, p. 49.

20

fi cugetat desp r it de suflet, a a e i cu firea omeneasc ipostaziat n Dumnezeu-Cuvntul 39 . Omul este un ipostas compus aflnd n alcatuirea lui suflet i trup. Cu acela i sens putem spune c i Hristos este un ipostas compus c ci are pe de-o parte o natura compus , pe cea uman pe care i-a enipostaziat-o iar pe de alt parte pentru c a unit n mod liber, n Sine, natura umana cu cea divin
40

. Aceast analogie are dou aspect : n primul rnd a a cum sufletul i trupul formeaz o singur ontologic (omul) tot a a unirea divinit ii cu umanitatea formeaz o singur realitate

fiin

ontologic (Iisus). n al doilea rnd rela ia suflet-trup ilustreaz deasemenea, tipul de rela ie dintre umanitate i divinitate. La acest punct, problema este c analogia suflet-trup a fost folosit pentru a ar ta nu numai unitatea divinit ii i a umanit ii ci i modul i natura unirii. ns n concep ia Sfntului Chiril ntruparea nu este unirea naturilor i nici nu se ntmpl ca unirea dintre suflet i trup, c ci Logosul i face a doua natur (cea umana) proprie persoanei Sale ca unul care exist din ve nicie. De aceea Sfntul Chiril face distinc ie ntre persoan i natur (ousie). Una i aceea i persoan care este ve nic Dumnezeu ajunge s existe ca om. ntruparea Cuvntului nu nseamn c firea Sa divin s-a unit i s-a amestecat cu cea uman sau c firea uman a luat locul celei dumnezeie ti prin ntrupare ci, mai degrab , Cuvntul unind personal n Sine trupul animat de un suflet ra ional, a devenit om ntr-un mod inefabil i de neconceput. Unirea n trup nu este o unire combinatorie de natur similar celei dintre suflet i trup, c ci persoana Fiului i asuma un nou mod de existen adic firea uman n totalitatea ei. n opozi ie Tertulian n elegea c , a a cum i interac ioneaz unul cu altul f r s i piard calit ile i i ntre divinitatea i umanitatea lui Hristos devenind una
41

sufletul i trupul rela ionalizeaz

propriet ile distinctive la fel se ntampl

din punct e vedere al substan ei . Prin urmare , o cercetare atent ar dezv lui c pentru Sfntul Chiril, Iisus este Persoana Fiului lui Dumnezeu, n plin tatea divinit ii sale existnd ca om, n plin tatea umanit ii. Mai mult modul de unire este diferit dect cel al sufletului de trup. Cei care l critic pe Sfntul Chiril al Alexandriei fac acest lucru pentru c sunt de p rere c el n elegea ntruparea n contextul analogiei trup-suflet, unirea compus a naturilor. i aceasta o f ceau pentru c nu puteau n elege unitatea Persoanei Fiului care era i Persoan divin Persoan i n acelasi timp, aceea i i umana. Sfntul Maxim M rturisitorul pentru a r spunde unor astfel de acuza ii aduse lui

Chiril prezint mai limpede ideea expus de acesta: n om exist o identitate a ipostasului i o diversitate a substan ei pentru c , n timp ce omul este unul singur, substan a sufletului s u este un
39

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p. 92. Ibidem, p.63. 41 Emil Barto , op. cit. p. 258.
40

21

lucru, iar substan a sufletului s u alt lucru. n acela i fel, n cazul Domnului Hristos exist o identitate a persoanei i o diversitate a substan ei, pentru c persoana este una, adic ipostasul, n timp ce divinitatea este de o substan , iar umanitatea de o alta 42. Trebuie s spunem tot aici ca Sfntul Chiril a respins indirect ideea hristologiei chenotice ce presupunea necesitatea ca Fiul s se goleasc pe Sine de acele atribute divine care sunt incompatibile cu ntruparea sau s renun e la ele cum ar fi omniprezen a sau omniscien a sau s le in neactivate n timpul vie ii sale p mnte ti, idee ce cuprinde n sine idee arian
43

II.4. Sfntul Grigore de Nyssa

Sfntul Grigore de Nyssa propune n hristologia sa aspectul mntuitor al ntrup rii Cuvntului, necesar omului c zut n p cat. De fapt el arat c motivul ntrup rii st n ridicarea omului din starea p c toas rezultat c derii primilor oameni: Firea noastr neputincioas avea nevoie de un lecuitor. Omul, care c zuse avea nevoie de un ndrept tor. Cel care se ndep rtase de via avea nevoie de un d t tor de via . Cel care alunecase de la nf ptuirea binelui avea nevoie de un aduc tor de via . Cel nv luit n ntuneric avea nevoie de venirea luminii. Cel prin i c uta r scump r torul; cel n lan uri, un tovar de lupt , cel inut de jugul robiei, liberatorul 44 . Completnd pe ceilal i p rin i, Sfntul Grigore de Nyssa stabile te o rela ie indisolubil ntre ntruparea Domnului i mntuirea omului c zut, acesta fiind i motivul pentru care Cuvntul ia cele ale noastre f cndu- i-le proprii n scopul mntuirii lumii, c ci omul fiind f cut s se bucure de bunurile dumnezeie ti, trebuia s aib n firea Sa ceva nrudit cu Acela de la care vine 45. Motivul cre rii lumii este ca omul s se fac p rta bunurilor dumnezeie ti, ca unul care este astfel alc tuit, n chip potrivit, s se poat bucura de aceste bunuri. Omul a fost nzestrat i cu via i cu cuvnt, si cu n elepciune i cu toate bunurile nsu ite de Dumnezeu, pentru ca prin fiecare dintre aceste
42

Sfntul Maxim M rturisitorul, Catre Prea Cuviosul presbiter Marin, in colectia PSB vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti 1987, p. 178. 43 Emil Barto , op. cit. , p. 259. 44 Sf Grigore al Nyssei, Despre ntrupare, din marele cuvnt catehetic, apud Sfin ii P rin i Despre Na terea i ntruparea Cuvntului, Editura Sophia, Bucure ti, 2007, p. 219. 45 Ibidem.

22

bunuri, s duc dorul Aceluia cu Care este nrudit. Si de vreme ce una dintre nsu irile firii dumnezeie ti este i pururea vecuirea, trebuia neap rat ca zidirea firii noasre s nu fie dezmo tenit nici de acest bun, ci s aib i ea nemurirea, pentru ca, prin aceast putere, s -L poat cunoa te pe Cel mai presus de ea i s fie st pnit de dorin a ve niciei dumnezeie ti 46. ntre om i Dumnezeu exist o coresponden care poate da posibilitate ntrup rii Fiului lui Dumnezeu. Omul este creat cu putin a ca s primeasc n sine pe Dumnezeu f r ca firea dumnezeiasc s ard firea uman prin unirea cu ea: cel ce ine firea nostr n fiin noastr omeneasc este amestecat n noi, iar atunci S-a amestecat cu firea s se fac pentru ca, prin amestecul cu dumnezeirea firea omeneasc

dumnezeiasc , fiind smuls de la moarte i scoas din tirania vr jma ului. C ci ntoarcerea Lui de la moarte este pentru neamul muritor ntoarcerea la via a nemuritoare.47 Modul unirii celor dou firi este unul necunoscut, dar Sfntul Grigore ncearc a explica acest tain folosindu-se de analogia suflet-trup. El spunea ca trupul n unire cu sufletul este m rginit de jur mprejur din p r ile din care este alc tuit, iar sufletul, prin puterea cugetului, se mi c liber toat zidirea, ridicndu-se pn la ceruri i coborndu-se n adncuri, str b tnd ntinderea p mntului i p trunznd sub aceasta, cteodat ajungnd cu mintea pn
48

i n preajma minunilor cere ti, f r s fie ngreunat

deloc de povara trupului . Unirea celor dou firi reprezint pentru Sfntul Grigorie o realitate veridic . Mntuitorul ntrupndu-se i ia n Sine firea uman n totalitatea ei c ci trebuia ca Acela ce S-a unit cu firea noastr omeneasc s primeasc amestecul cu noi n toate nsu irile acestei firi.
49

. Dar n acela i timp n actul ntrup rii rezid ntreaga fire dumnezeiasc , c ci dac nu ar fi fost i nu una real . ntruparea Cuvntului este rezultatul iar prin experimentarea

a a mntuirea ar fi ap rut ca o lucrare p rut

c derii omului n p cat, c ci Hristos s-a n scut om datorit mor ii care a venit n lume. Moartea cauzeaz na terea Domnului i implicit via a. Prin moarte ajungem la via ei s dim prin Hristos temelia nvierii noastre. nvierea Domnului este un fapt ce st la baza destinului uman, adic acela al luminii nvierii, c ci omul este predestinat luminii i vie ii ca unul care este purtat n acest parcurs de nsu i Fiul lui Dumnezeu. Cuvntul nu a luat asupra Sa na terea trupeasc fiindc avea nevoie de via , ci pentru a ne chema pe noi de la moarte la via . El ntinznd mna celui c zut i pentru aceasta privind spre c derea noastr S-a apropiat de moarte ntr-att, nct a atins moartea i a dat firii omene ti nceputul nvierii chiar prin trupul S u ca astfel
46

47

Ibidem, p. 231. Ibidem, p. 235. 48 Ibidem, p. 247. 49 Ibidem, p. 249.

23

tot omul s nvie cu puterea Sa 50. Trupul Domnului nu era de alt fire dect cea uman , el lund firea noastr care ridicndu-se prin nviere odat cu dumnezeirea a nviat ntreaga omenire. nvierea este un act care are valoare i n perspectiva ve niciei. C ci Biserica ca i trup a lui Hristos extins n umanitate reprezint prin sfintele taine prezen e ale lui Dumnezeu continui n via a credincio ilor. Tainele sunt lucr ri harice care nlesnesc naturii sensuri spirituale n scopul sfin irii omului, iar acesta conlucrnd cu ele se mp rt este de bunurile lor att trupe te prin sfintirea materiei i implicit a trupului ct mai ales suflete te prin lucrarea direct a harului, sau mai pe scurt lucr ri de sfin ire i ndumnezeire a oamenilor n virtutea unirii ipostatice a lui Hristos. Taina extinderii trupului ndumnezeit a lui Hristos n umanitate este foarte frumos ar tat de Sfntul Grigorie, ar tnd importan a tainelor pentru via a cre tin , ca unele care ne fac p rta e nestric ciunii n virtutea mor ii i nvierii Mntuitorului Hristos.

II.5. Sfntul Maxim M rturisitorul

O alt concep ie menit s exprime dualitatea firilor si unitatea personal a lui Iisus Hristos este aceea de perihoresis 51 pe care o g sim la nceput de secol VI i folosit n special de Sfntul Maxim M rturisitorul. Dup el, perihoresis exprim att modul existen ei persoanelor divine n cadrul Sfintei Treimi ct i modul de existen
50 51

a naturilor n persoana lui Iisus Hristos. Diferen a

Ibidem, p. 255. Termenul se traduce i prin circumincessio mpreuna-petrecere, i mi carea de iubire i de ntrep trundere a Ipostasurilor n interiorul vie ii treimice. Dumnezeu este Unul n fiin a Sa i subzista ntreit n Ipostasurile Sale ntr-o des vr it mpreun -petrecere. Dumnezeirea nu este o fire compus din trei ipostasuri ci o singur fiin n trei Ipostasuri des vr ite. n Dumnezeu exist deci o singur fiin , o singur voin i o singur lucrare. Dumnezeirea formeaza o unitate des vr it dar ea nu se limiteaz i nu se nchide ntr-o singur persoan . De i fiin eaza n mod unitar, Dumnezeu are un mod de subzisten treimic. Tat l, Fiul si Duhul au Persoan proprie, mi cndu-Se una c tre alta, n a a fel nct fiecare Se deschide i Se afl n cel lalt, f r contopire, amestecare sau confundare, ci prin posedare reciproc . Cele trei Ipostasuri exist unul n cel lat, ntr-o stare de mi care , o mi care de iubire interioar coerent , aceasta fiind perihoreza; astfel nct dumnezeirea fiin eaza unitar, perihoretic, subzistnd treimic. De aceea cnd spunem Sfnta Treime ne gndim la cele trei Ipostasuri care se afla unul n altul i comunic reciproc, se ntlnesc unul cu altul f r s confunde sau s suprime diferen a lor Ipostatic . n Tomosul pe care l prezint Sinodul din Constantinopol, n 1285 care respinge a a zisa Unire impus de Conciliul de la Lyon (1274), Gheroghe de Cipru patriarhul Constantinipopului , explic purcederea (ekporevsis) Duhului pornind de la monarhia Tat lui, dar insistnd asupra reciprocit ii (perihorezei) dintre Duhul i Fiul. Duhul purcede din Tat l dar str luce te i Se manifest prin Fiul. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dic ionar de Teologie Ortodox , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1987, p. 30.

24

dintre perihoreza trinitar aceeasi fiin

i cea hristologic ne dezv luie noi aspecte ale celeia din urm : i reciproc pentru c persoanele sunt una potrivit cu fiinta,

perihoreza trinitar este des vr it

n toate trei, pe cnd perihoreza hristologic este nedes vr it pentru ca naturile

sunt distincte 52. Mai mult baza ontologic a perihorezei trinitare i are obr ia n fiin a divin pe cnd cea hristologic n unitatea persoanei Fiului lui Dumnezeu. La Sfntul Maxim termenul perihoresis are o multitudine de sensuri. El este folosit mai nti n leg tur cu ntreaga doctrin despre ndumnezeire, definite ca urcusul spre Cauza i sfr itul lor. n al doilea rnd perihoresis exprim i p trunderea umanului n totalitatea naturii divine, rezultatul fiind o unire real f r confuzie.53. n perihorez , naturile existente se tr iesc una pe alta i se educ una pe cealalt potrivit existen ei lor. A a firea divin se mbog e te de aspecte ale celei umane, iar cea umana se ndumnezeie te prin raportarea ei la cea divina. Perihoresis este actul de ndumnezeire al naturii umane care ncepe din momentul ntrup rii lui Hristos i se des vr e te n veac mai nti prin unirea celor dou firi n Hristos iar mai apoi peste veacuri cu cei ce se mp rt esc de harul lui Dumnezeu spre ndumnezeirea lor. Perihoreza nu este numai o consecin a unirii ipostatice ci i un aspect al acesteia n care naturii divine I se atribuie propriet i umane i invers. Locuind mpreun n aceea i persoan , firile i comunic reciproc energia ca parte a unui proces de ntrep trundere reciproc a puterii lor. n Hristos potrivit Sfntului Maxim care urmeaz c lug rilor ci i avem un ipostas compus i nu o fire compus . Ipostasul poate fi unic i totu i complex, dar o fire nu poate fi compus f r a- i pierde identitatea. Se poate vorbi doar la om de o fire compus (din suflet i trup), pentru c ea face parte ca atare dintr-o specie i se na te astfel. Dar n Hristos e att firea dumnezeiasc ce apar ine Ipostasului Lui din veci, ct i firea omeneasc asumat de El ntr-un moment temporal, n mod liber, pentru a o mntui. Umanitatea lui Hristos aduce n con tiin a Lui con tiin a c ea este asumat de ipostasul dumnezeiesc54. Sfntul Maxim admitea pe Hristos nu numai n dou firi, ci mergnd mai departe spunea c El este din dou firi sau dou firi l rgind astfel formula de la Calcedon: Acestea fiind propov duite att de n elept potrivit n elegerii sfin ilor nv tori ai Bisericii, e cu totul binecredincios ca urmnd i noi lor s m rturisim c sunt dou firi neasemenea dup fiin , care s-au adunat ntr-o unire negr it ; dar s credem c acestea au
52

53

Emil Barto , op. cit. , p. 255. Sfntul Maxim M rturisitorul, R spunsuri c tre Talasie n Filocalia vol. III, Editura Humanitas, Bucure ti, 2007, p. 27. 54 Idem, Epistola c tre Ioan Scolasticul Alexandrinul despre dogma bisericeasc a ntrup rii Domnului, in colectia PSB vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1988, p. 149.

25

r mas neamestecate i dup ce s-au unit. ns a spune c au r mas neamestecate nu nseamn s introducem o mp r ire oarecare, ci nseamn c deosebirea r mne neschimbat
55

. mpotriva

monofizitilor Sfntul Maxim st ruie la explicarea termenilor calcedonieni, lega i de realitatea existen ei n unire indisolubil a celor dou firi. El accentuiaz faptul c firile sunt nemp r ite i nedesp r ite, iar num rul firilor arat realitatea existen ial a lor n unire i nu mp r irea lor. El merge pn acolo nct spune c firile sunt att de unite ntre ele c se poate vorbi nu numai de o nedesp r ire a lor ci chiar de o nemp r ire. El eviden iaz mereu taina unirii celor dou firi ntr-un ipostas i neputin a noastr de a o n elege. Uneori Sfntul Maxim ncearc s ntemeieze aceast unire pe baza unei nrudiri sau conformit i ntre firea uman i cea divin a a cum o anumit conformitate exist ntre materie i spiritul uman. Taina cea mare a lui Hristos este unirea celor dou firi ntr-o singur Persoan , ceea ce denot faptul c naturile ntre ele au putin a de a coexista amandou f r unire ntr-un ipostas care s fie propriu potrivit fiec reia dintre ele. Ipostasul n Hristos se exprim potrivit existen ei celor dou firi unite n El, dar i putin a lor de a fi mpreun . n Hristos avem unire f r contopire i unitate n dualitate f r a pricinuirea amestec rii. n general Sfntul Maxim arat valoarea firii omene ti n fa a lui Dumnezeu care a creat-o ca s o mntuiasc i s o desavr easc .

II. 6. Sfntul Ioan Damaschin II.6.1. nv tura despre unirea ipostatic pn la Sfntul Ioan Damaschin

nv

tura hristologic ce avea n vedere unitatea persoanei i dualitatea firilor n Iisus

Hristos, elementele ce reprezint caracteristicile de fond ale unirii ipostatice, apare n prim plan abia dup disputa arian din secolul patru n urma primului sinod ecumenic de la Niceea. Dup ce s-a stabilit nv
55

tura despre Persoana Fiului lui Dumnezeu ntrupat avndu-se mai mult n vedere

Idem, Epistola c tre Ioan Cubicularul, n colectia PSB vol. 81, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1988, p. 166.

26

natura Sa dumnezeiasca i raportul cu persoana Tat lui, n secolele urm toare aveau s vin n actualitatea vremii alte discutii referitoare si la firea uman a lui Hristos pe care i-a nsu it-o subliniindu-se realitatea trupului i a recapitul rii noastre n Hristos prin leg tura ce exist ntre ntrupare i mntuire.Tertulian i Origen sunt precursorii formulelor dogmatice ale secolului al Vlea, care au nv at c n Iisus Hristos exist dou substan e neschimbate ce i p streaza
56

proprietatea lor neschimbat ,unite ntr-o singur persoan

. Origen folose te, se pare, pentru prima

data expresia Dumnezeu-Om, n legatur cu persoana Mntuitorului Iisus Hristos. Apolinarie din Laodiceea ncercnd s accentueze natura divin a Fiului i raportul de egalitate cu Tat l, reduce la minim omenitatea Lui urmnd s afirme c n Iisus Hristos nu exist dect o singur natur mod suficient identitatea fundamental ridica i pe ea la demnitatea de persoan . Sfntul Chiril al Alexandriei, cunoscand eroarea lui Nestorie afirma c ntre umanitate i divinitate exist nu numai un contact sau o leg tur ci o des vr it unire dupa ipostas, nu ca i cum s-ar ivi aici un nou ipostas, ci c unirea ipostatic s-a f cut n ipostasul preexistent al Fiului 58.
57

Nestorie , antiohian de origine a deosebind prea mult cele dou naturi n Iisus Hristos n-a p strat n ntre Cuvntul lui Dumnezeu i Fiul Fecioarei nct avand dup p rerea nestorienilor , o autonomie care o umanitatea nu s-a unit cu firea dumnezeiasc

II.6.2. Unirea ipostatica la Sfantul Ioan Damaschin

Terminologia folosit de Sfntul Ioan Damaschin n expunerea nv asem n toare cu cea a predecesorilor s i Leon iu de Bizan Biseric n vederea l muririi dogmei hristologice.

turii hristologice este

i Sfntul Maxim M rturisitorul. Desi

au fost lua i din filosofiile p gne ale vremii, termenii au suferit muta ii de sens, fiind adapta i de Natura n gndirea Sfntului Ioan Damaschin se traduce prin ceea ce este comun, specia cea mai caracteristic . Natura este principiul mi c rii i al repaosului fiec rui lucru potrivit legii date prin actul creator fiec rei crea ii. Ipostasa care rezulta din unirea a dou natur deosebite, p streaza n chip necesar propriet ile naturale ale ambelor naturi. Natura nu este altceva dect fiin a sa. Fiin a
56 57

Emil Barto , op. cit. p. 254. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, ...p. 148. 58 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Aspecte soteriologice la Sfntul Atanasie cel Mare, p.50.

27

exist de la sine dar numai n ipostaz , c ci numai n ipostaz ia notele individuale. De aici rezult c fiecare ipostaz este alcatuit din fiin e i accidente, fiin a este un con inut al ipostazei deoarece ea este realizat n fiecare dintre ipostazele de aceea i specie. Tot ce ine de fiin a unui lucru oarecare este socotit element fiin ial. n acest sens Sfntul Ioan Damaschin afirma Spunem deci c dumnezeiasca ipostaz a Cuvantului lui Dumnezeu a preexistat f r de timp i ve nic, c este simpl , necompus , necreat , necorporal , nev zut , impalpabil , necircumscris are Tat l, pentru c este deofiin prin rela ie, este des vr it i are toate cte le cu el, se deosebe te de ipostasa p rinteasc prin modul na terii i

i nu se desparte niciodat de ipostasa Tat lui. n vremurile din urm , i ntr-un chip incomprehensibil i i-

Cuvntul ns , f r a se desparte de snurile p rinte ti, a locuit, cum numai el tie, n pntelece Sfintei Fecioare Maria, n chip necircumscris f r de s mn a luat n ns i ipostaza lui cea mai nainte de veci corp din Sfnta Fecioar 59. Sfntul Ioan Damaschin identific uneori termenii de : fiin , natur , form , persoan , ipostaz nv i individ. Cele dou firi n Iisus Hristos, cu dou voin e i dou lucr ri corespunz toare, persoana cea unic a lui Hristos i modul de unire a celor dou firi ntr-un singur ipostas reprezint tura teologic de baz n hristologia Sfntului Ioan Damaschin. n calitatea sa de cunosc tor al tainelor teologiei, sfntul p rinte c uta s explice fiin a acelor dogme, cu alte cuvinte, s arate cum ele i pot justifica pe deplin con inutul lor n via a Bisericii. II.6.2.1. Cele dou firi n Hristos cu dou voin e i cu dou lucr ri corespunz toare Ceea ce constituie o natur i ceea ce o deosebe te n acela i timp de alte naturi sunt dou propriet i naturale

propriet ile naturale. n Hristos g sim deci dou naturi i n consecin

potrivit fiec rei firi, cea dumnezeiasc prin faptul c se arat necreat , nesfar it de puternic , lucr toare a toate, f r de moarte, n eleapt dreapt mntuitoare avnd ntotdeauna puterea de a voi i a lucra, precum i cele ale firii umane ce se v d de acolo c trupul S u a avut ca toate trupurile omene ti t ierea i curgerea, c sufletul S u vital a avut ca toate sufletele umane tulburare, fric , repulsie, triste e i moartea. M rturisind existen a celor dou firi care s-au legat reciproc i s-au unit dup ipostaza compus a Cuvntului, Sfntul Ioan Damaschin face o direct confruntare ntre firea dumnezeiasc
59

i firea omeneasc , sco nd n eviden

nsu irile fundamentale care le deosebesc.

Sfntul Ioan Damaschin, op. cit. p. 107.

28

Astfel, dup natura dumnezeiasc , adic a Tat lui, Cuvntul este necreat, c ci : ceea ce este creat a r mas creat, iar ceea ce este necreat a r mas necreat, ceea ce este muritor a r mas muritor iar ceea ce este nemuritor a r mas nemuritor, ceea ce este circumscris a r mas circumscris iar ceea ce este necircumscris a r mas necircumscris, ceea ce este v zut a r mas v zut iar ceea ce este nev zut a r mas nev zut. Unul str luce te prin minuni iar cel lat s-a supus oc rilor . Dup firea dumnezeiasc El este f r de p timire, iar dup firea omeneasc el este p timitor. Dup firea dumnezeiasc el este Fiul lui Dumnezeu iar dup firea omeneasc este Fiul Omului. Dup firea dumnezeiasc El este Dumnezeu adev rat, iar dup firea omeneasc El este om adev rat 60. Cele dou firi se g sesc laolalt n Iisus Hristos pe baza unirii ipostatice. Unirea aceasta r mne neamestecat , iar ipostaza Cuvntului ntrupat, p streaz n chip necesar, propriet ile naturale ale ambelor firi. : Cuvntul i mpropriaz cele omene ti c ci ale Lui sunt toate cele ale sfntului Lui trup, mp rt e te corpului cele ale Lui proprii, potrivit modului comunic rii nsu irilor, din cauza ntrep trunderii reciproce a p r ilor i a unirii dup ipostas i pentru c a fost unul i acela i cel care a lucrat att pe cele dumnezeie ti ct i pe cele omene ti n fiecare dintre cele dou forme cu tov r ia celeilalte. Pentru acees se zice c s-a r stignit Domnul Slavei, de i firea lui dumnezeiasc nu a p timit.Tot astfel se m rturise te c Fiul Omului era n cer nainte de patim , dup cum nsu i Domnul a spus. Unul i acela i a fost Domnul slavei, care a fost prin fire i cu adev rat Fiul omului, adic om. Cunoa tem c att minunile ct i patimile sunt ale Lui, de i acela i cu alt natur f cea minunile i cu alta suferea patimile.Aceasta pentru motivul c dup cum se p streaz unitatea ipostasei Lui, tot a a se p streaz tim c i deosebirea substan ial a firilor.

i cum s-ar p stra deosebirea, dac nu s-ar pstra cele ce se osebesc unele de altele? Iar deosebirea este ceea ce face ca lucrurile s se deosebeasc ntre ele. A adar n ceea ce prive te modul prin care se deosebesc firile lui Hristos una de alta, adic cu privire la fiin , spunem c el se une te cu extremit ile : n virtutea dumnezeirii Sale se une te cu Tat l i cu Duhul; iar n virtutea omenirii sale se une te cu Maica Sa i cu to i oamenii. Firile se unesc n ipostasa Lui i au o ipostas comun , n virtutea c reia se deosebe te de Tat l i de Duhul, de Maica Sa i de noi 61. Aceasta este unirea ipostatic n virtutea c reia Hristos este Dumnezeu adev rat i om adev rat. Urmnd ntru totul Sfntului Maxim M rturisitorul, Sfntul Ioan Damaschin spune c cele dou voin e i dou lucr ri existente n Persoana Domnului nostru Iisus Hristos corespund celor

60 61

Ibidem,p. 106. Ibidem, p. 101.

29

dou naturi, adica celei dumnezeie ti i celei omene ti, c ci voin a sau actul de a voi este un act exclusiv al naturii sau al firii. Deci voin a i are obr ia din fire i nu din unitatea persoanei f cnd astfel ca n Hristos s nu avem o singur voin potrivit Persoanei Sale ci dou potrivit fiec rei naturi existente n sine. Voin a, facultatea de a voi i lucrarea sau actul apar in naturii, fiindc fiecare om este capabil de a voi i de a lucra cu adev rat. De aici putem avea n leg tur acceptul dat de Fecioara Maria la rug mintea ngerului de a se ntrupa Fiul lui Dumnezeu din ea, ca bun al ntregii firi umane potrivit voin ei ei, a firii i nu numai al persoanei Maicii Sale, c ci bunul se extinde asupra ntregii umanit i inclusiv Persoanei Maicii din care s-a n scut cu trup. Vorbind despre problema raportului dintre cele dou voin e i cele dou lucr ri n Hristos, Sfntul Ioan Damaschin spune c voin a uman fiind ntreag cu voin a divin , nu era deloc nclinat spre r u, i chiar dac nu tia lucrurile ce aveau s se ntample dinante totu i ea avea cunostin a tuturor lucrurilor. Pentru aceea sufletul Domnului nici n-a avut o voin voin gnomic , ci o natural , simpl , la fel cu aceea ce se vede la toate persoanele omene ti. n acest raport

voin a omeneasc r mnea tot timpul supus celei dumnezeie ti dar nu printr-o obligativitate sau constrngere ci printr-o d ruire total voind toate cele ale voin ei dumnezei ti. Voind s scoat mai mult n eviden aceast impletire a lucr rii firii dumnezeie ti cu lucrarea firii omene ti i a voin ei firii dumnezeie ti cu voin a firii omene ti, Sfntul Ioan Damaschin spunea c Dumnezeirea s vr ea minunile dar nu afar de trup ci n trup, c ci lucra cele dumnezeie te omene te iar pe cele omene ti dumnezeie te. Sunt nenum rate exemplele n care Mntuitorul vindecat bolnavii prin punerea minilor, sau atingerea degetelor etc. care s clarifice spusa noastr de mai devreme. II.6.2.2. Persoana cea unic a lui Hristos Sfntul Ioan Damaschin nv a c n Hristos sunt dou firi unite ntr-o singur persoan cea a Logosului ntrupat Iisus Hristos. Afirmnd dualitatea firilor, nu se nchide i ideea unit ii persoanei Iisus Hristos nct se afirma n Hristos pe de-o parte unitatea cnd se referea la Persoana Sa ct i dualitatea cnd se are n vedere num rul firilor. Persoana Fiului lui Dumnezeu nu ia na tere la ntruparea Mntuitorului c ci ea i are originea din Tat l mai nainte de veci prin na tere. Nu a fost cndva cnd Persoana Fiului nu a fost nascut din Tat l i nu a fost cndva cnd Ea nu era. Ea este din ve nicie, ca a doua persoan a Sfintei Treimi al turi de Tat l i de Duhul Sfnt. Persoana Fiului a fost dintotdeauna, pentru ca mai trziu n timp f r s se despart de snurile Tat lui S-a
30

s l luit numai cum El tie, n pntecele Sfintei Fecioare, f r de s mn a, i i-a luat n ns i ipostaza Lui cea mai nainte de veci corp omenesc devenind Dumnezeu i om 62. Prin faptul c Dumnezeu, ca nu i-a luat o alt dup nasterea din Fecioar persoan uman i nici nu a nghi it firea uman i-a f cut sie i firea uman Sfntul Ioan Damaschin spune c Persoana a r mas aceea i a Fiului lui n cea dumnezeiasc ci i-a p strat calitatea de persoan care nainte cuprindea doar firea dumnezeiasc iar i firea omeneasc dar care i este proprie Persoanei Sale. Trupul lui i nu a devenit o ipostaz separat de ipostaza Sa i Dumnezeu i om n acela i Hristos nu a primit o ipostaz independent

divin , ci (acest trup) a primit ipostaza divin n El, sau, mai curnd, a fost primit n ipostaza divin a Cuvntului. Prin urmare, noi propov duim una i aceea i persoan dou firi , divin timp: Dumnezeu des vr it i om des vrs it, ntru totul Dumnezeu i ntru totul om. Unirea celor i uman , spune Sfntul Ioan Damaschin ine de ipostas i ea r mne n veci. Ea a continuat s existe chiar i n momentul mor ii Domnului a a nct separate unul de altul, trupul i sufletul au r mas unite n ipostasul Cuvntului divin. II.6.2.3. Modul de unire al celor dou firi Unirea ipostatic n fa fiind o unire obiectiv i real a Logosului divin cu natura uman , ne pune

problema chenozei, prin care Fiul lui Dumnezeu s-a desertat de slava pe care a avut-o

nainte de ntrupare pentru a fi subiect pe m sura naturii omene ti. Pentru a exprima modul n care firea uman a fost primit n Persoana Fiului, Sfntul Ioan Damaschin folose te o terminologie noua pentru a exprima modul de existen perihoresis (ntrep trundere) folosit ale persoanelor treimice n Sfnta Treime i anume n special de predecesorul s u Sfntul Maxim

M rturisitorul. Aceast ntrep trundere provine de la firea dumnezeiasc c ci aceasta str bate prin toate dup cum voie te dar prin ea nu p trunde nimic. i ea mp rt e te trupului din puterile sale dar r mne impasibil i nu particip la patimile trupului. F cnd o compara ie ntre unirea firilor i unirea dintre suflet i trup n cazul firii umane, dup exemplu Sfntului Chiril al Alexandriei, Sfntul Ioan Damaschin precizeaz faptul c prin unirea firilor n Hristos nu rezult o persoan a a cum se ntampl n cadrul unirii dintre suflet i trup. Astfel cele dou firi prezent n Persoana Lui Hristos nu i au unirea dup modelul firi umane dintre suflet i trup c ci nu ele alc tuiesc o persoan , ci Persoana exista dinainte cu firea dumnezeiasc iar mai apoi r mne aceea i persoan
62

Ibidem, p. 106.

31

avnd n sine i firea uman pe care i-o asuma, sau i-o enipostaziaza dup cum afirma Leon iu de Bizan . Cele dou firi sunt prezente n Persoana lui Hristos f r schimbare i f r amestecare, f r cofundare i f r prefacere, f r mp r ire i f r desp r ire. Fiind c l uzit n ntreaga sa nv tur de defini ia hristologic de la Calcedon sfntul p rinte atrage aten ia c , de i unite ntr-o singur persoan totu i firile i p streaz propriet ile naturale nct nici firea dumnezeiasc nu devine p timitoare i nici firea omeneasc f c toare de minuni. Nu se poate spune c Dumnezeu a p timit prin trup ci cu trupul adic aceea i persoan a suferit n firea omeneasc , f r ca suferin ele s fie sim ite n firea dumnezeiasc . Trebuie s se tie, spune Sfntul Ioan Damaschin c trupul Domnului s-a f cut asemenea lui Dumnezeu , c ci cel care unge s-a f cut om, iar cel care a fost uns s-a f cut Dumnezeu. Aceasta nu prin schimbarea firii, ci prin unirea n vederea ntrup rii, adic dup ipostaz . Dup cum m rturisim c ntruparea s-a f cut f r modificare i f r schimbare, tot astfel credem c s-a f cut i ndumnezeirea trupului 63. Sfntul Ioan Damaschin a ap rat intregritatea celor doua firi n Iisus Hristos n fa a necalcedonienilor. Voin a uman a lui Hristos, dorind ceea ce este dup fire i avnd toate propriet ile apar innd firii umane a fost nt rit nu contrazis de firea divin pentru c nimic firesc sau natural nu se opune lui Dumnezeu. Prin hristologia sa, Sfntul Ioan Damaschin a precizat i a aprofundat nv nv tura Biserici despre unirea ipostatic , care a fost formulat n lupta dintre calcedonieni i necalcedonieni. Fiind un reprezentant de seam al teologiei neocalcedoniene, tura sa cuprinde o hristologie deschis i nuan at care p streaz , cu fidelitate, adev rurile fundamentale ale credin ei ortodoxe. II. 7. Sfntul Ioan Casian II.7.1. Hristologia la Sfntul Ioan Casian Sfntul Ioan Casian reprezint vocea teologiei daco-romane la problemele cu care Biserica sa confruntat n decursul celor trei sinoade ecumenice de la Niceea, Efes i Calcedon. Al turi pe p rin ii sci ii, Sfntul Ioan Casian l-a acuzat pe Nestorie de pelagianism. El formuleaz o hristologie unic bazat pe texte scripturistice din Vechiul si Noul Testament aducnd dovezi bine fundamentate privitoare la problema hristologic care se dezbatea.
63

Arhim. Chesarie Gheorghescu, op. cit., p. 283.

32

O viziune nou n ceea ce prive te ntruparea Mntuitorului o aduce Sfntul Ioan Casian prin imaginea unirii dintre b rbat i femeie a a cum este prezentat la Sfntul Apostol Pavel. Acest unire este asemenea celei dintre b rbat i femeie : Ceea ce Dumnezeu a unit, omul s nu despart . Taina aceasta mare este. (Efeseni 5, 28, 36). El se inspir din p rin ii vremurilor sale n special din Sfntul Ioan Gura de Aur. Sfntul Ioan Casian a scris trei opere fundamentale, cea mai importanta din punct de vedere hristologic fiind Despre ntruparea Cuvntului contra lui Nestorie, oper n 7 c r i, scris la ndemnul lui Leon cel Mare, a a cum reiese din prefa , paginile 2-5. La z mislirea Fiului n Fecioara Maria a contribuit ntreaga Sfnt Treime : Cuvntul-Fiul a cobort, slava Duhului Sfnt este de fa , iar puterea Tat lui aduce umbrirea 64. Se fac dezvolt ri ntinse asupra urc rii la cer i a coborrii de acolo a Fiului Omului dup textul de la Ioan capitolul 3 versetul 13 : i nimeni nu s-a suit la cer dect Cel ce s-a cobort din cer, Fiul Omului, care este n cer. Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu care s-a pogort din cer nu avnd un trup aparent sau un trup pe care l avea nc din cer, ci lund un trup n momentul n care s-a n scut din Fecioara Maria: Trupul acela care s-a n scut din trupul Fecioarei nu a existat dintotdeauna, ci Dumnezeu, care a existat totdeauna, a venit din trupul Fecioarei, n trup de om. C ci Cuvntul s-a f cut trup, dar El na avut trupul cu Sine, ci s-a unit cu trupul omului prin bun voin a dumnezeirii 65. Aceast menire a venirii trebuie posedat anterior de acela care putea s vin . Acesta nu era om, c ci el nu exista nainte de a fi z mislit i deci nu a avut n el menirea de a veni. Dumnezeu e Acela care a venit, care avea i puterea de a fi i de a veni. Dumnezeu a venit pentru c era i a fost totdeauna, pentru c totdeauna a putut veni 66. Sfntul Ioan Casian face apoi apel n ap rarea dumnezeirii i umanit ii Domnului Hristos la textul simbolului de credin ci i preot a i ns i persoana sa 67. Sfntul Ioan Casian sus ine inclusiv pe lng realitatea firii divine n Hristos i unirea acesteia cu firea uman . De aceea confirm acest adev r f cnd aluzie n special la cuvintele Sfntului Apostol Pavel unde vorbe te despre faptul c Mntuitorul e Dumnezeu, Iisus e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu. El aduce aminte de minunea prin care Sfntul Pavel fusese ales n ceata apostolilor prin minunea de pe drumul Damascului unde s-a ntlnit cu nsu i Hristos pe care
64

antiohian pe care nsu i Nestorie l m rturisise la

botez acuzndu-l pe acesta din urm c nu t g duie te prin nerespecatrea crezului numai pe Hristos,

Sfntul Ioan Casian, Despre ntruparea Cuvntului contra lui Nestorie, II, 6. p. 249 apud Pr. Prof. Ioan G. Coman, i Cuvntul trup s-a f cut, Editura Mitrolopiei Banatului, Timisoara, 1993, p.163. 65 Ibidem p. 164. 66 Ibidem p. 165 67 Ibidem, p. 166.

33

Tat l l inviase din mor i, (Galateni 1, 1) adic Iisus Hristos fusese i om, a c rui ridicare din mormnt el o acceptase nu att prin credin , ct prin ochii trupului. 68 Mergnd mai departe Sfntul Ioan afirma deasemenea unirea firii divine cu cea uman deodat ce o nume te pe Fecioara Maria N sc toare de Dumnezeu : Cum s-a f cut unirea ntre Dumnezeu i om? Dumnezeu a unit pe Dumnezeu i omul printr-o unire de nedezlegat, c ci Hristos cel n scut din Maria este cunoscut ca Mntuitor, dup cuvntul evangheliei 69. Prin taina ntrup rii Hristos i Cuvntul lui Dumnezeu a devenit acela i fiu al lui Dumnezeu n scut prin Tat l din ve nicie i de maic n timp. Unitatea tainei unirii celor dou firi este de negr it c ci Hristos i Cuvntul lui Dumnezeu sunt aceia i nefiind nici o distan ntre cei doi. De aceea Sfntul Ioan Casian exprima prin aceast unire, f cnd trimitere la textul de la Evrei capitolul 13 versetul 8,unde se spune c : Iisus Hristos ieri i azi i n veci este Acela i acela i dinaintea nceputului lumii, cu cel ntrupat, acela i din trecut, cu cel din prezent, cu cel de dinaintea vremurilor, pentru c el prin toate e acela i cu cel de toate, iar Domnul Iisus Hristos este toate acestea 70. Vorbind despre coborrea incomensurabil a lui Dumnezeu la noi i despre patimile r bdate cu trupul S u Sfntul Ioan Casian afirma : nc pnd prin sngele Crucii Sale fie pe cele ce sunt n ceruri, fie pe cele ce sunt pe p mnt 71. E vorba aci de Cel numit Primul n scut dintre cei mor i. Dar nu prin sngele Cuvntului sau al Duhului au fost mp cate toate, c ci n natura nep timitoare nu putea ap rea vreo suferin , v rsare de snge sau moarte. Acestea sunt n sfera omului. i totu i, Acela i despre care se spune c a murit e propov duit, este chip al celui indivizibil. Apostolii au evitat s nu apar o mp r ire n Hristos i ca Fiul lui Dumnezeu unit cu Fiul Omului, s nu nceap a avea dou persoane prin interpret ri eronate, iar Cel ce n Sine era Unul singur s nu fie doi pentru noi, gra ie unor p reri neevlavioae. De aceea, propov duirea apostolic coboar , frumos i minunat de la nsu i Fiul Unul- N scut al lui Dumnezeu pn la Fiul Omului unit cu Fiul lui Dumnezeu, pentru ca mersul nv turii s decurg potrivit ordinii lucrurilor, continund toate printr-o unire de nedesp r it, ca printr-un pod, pentru ca la sfr itul timpului s g se ti nemp r it i f r interval pe Acela pe care l-ai aflat la nceputul lumii; Fiul lui Dumnezeu e unul n trup i Duh. Magisteriul apostolic a unit a a fel pe Dumnezeu i omul prin taina na terii trupe ti nct i arat , mp cnd
Ibidem, p.266. Ibidem, p. 290. 70 Ibidem, p. 291. 71 Ibidem, p. 167.
69 68

34

toate pentru tine, pe Acela pe care i l-a propov duit drept chip al Domnului nev zut nainte de nceputul lumii 72. n Hristos nu a fost dou persoane a a cum ntelegea Nestorie ci Acela i Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu i Fiu al Omului, avnd ca om nsu irile mamei Sale. Prin unirea celor dou firi nu s-a adus nici o schimbare nicuneia dintre cele dou firi a a nct firea uman a r mas uman dar p truns de cea divin ea s-a ndumnezeit, i nu a devenit fire dumnezeiasc , iar firea divin tr ind cele ale umanit ii nu se face ea ns i uman . Prin unirea celor dou firi Cuvntul s-a n scut nu s-a schimbat. De i Dumnezeu a luat chipul robului, fragilitatea formei sale umane, n-a sl bit firea lui Dumnezeu, ci gra ie puterii intact i integer a Acestuia, tot ce s-a petrecut n trupul uman a fost progresul omului, nu mic orarea slavei.Cuvntul s-a n scut n trup nu ca El s nu mai fie Dumnezeu n Sine, ci ca El r mnnd Dumnezeu, omul s fie ndumnezeit. ndumnezeirea omului nu este un act magic, ci rodul ntrup riiCuvntului i al unei ascensiuni f r ncetare a chipului lui Dumnezeu spre piscurile Arhetipului.

II. 7. 2. Tendinte teopasite 73 la Sfntul Ioan Casian

Sfntul Ioan Casian are o afec iune deosebit n ceee ce prive te r stignirea Domnului, prin a c rui snge to i ne-am vindecat. Eu nu numai c nu mic orez aceast predic despre patima Domnului, ci o m resc pe ct st n putin a mea. Pe Cel ce a fost r stignit l voi predica nu numai ca putere i n elepciune a lui Dumnezeu, dect care nuci o alta nu e mai mare, ci i ca Domn al ntregii Dumnezeiri i slave. Aceasta cu att mai mult cu ct cuvntul meu este nv tura lui Dumnezeu., dup cuvntul apostolului care vorbe te despre n elepciunea lui Dumnezeu n taina cea ascuns pe care Dumnezeu mai nainte de veci a rnduit-o spre m rirea noastr , pe care nici unul dintre st pnitorii acestui veac n-a cunoscut-o, c ci dac ar fi cunoscut-o, n-ar fi r stignit pe Domnul slavei 74. Aceste serioase tendin e teopasite se g sesc n cap. 22 al c r ii a VI-a, n care strnsa unire ntre Hristos i Dumnezeu, pare a fi proiectat nainte de ntrupare. Sfntul Ioan Casian de i afirm c omul Hristos nu a existat nainte de ntrupare, totu i Hristos este propov duit
72

73

Ibidem p. 167. Expresia teophasit vine de la Theos paschei, Dumnezeu p time te. 74 Ibidem p. 168.

35

ca Dumnezeu f r de nceput, adic f r dat , n Sfnta Scriptur , iar unirea omului cu Dumnezeu e att de mare nct omul pare a fi coetern cu Dumnezeu din totdeauna, iar Dumnezeu pare a fi suferit cu omul, de i nu trebuie s se cread c omul n-are nceput, iar c Dumnezeu este p timitor. 75 Unit cu omul adic cu trupul S u Dumnezeu nu ng duie s fie vreun interval ntre om i Dumnezeu, adic s se cread c altul este Fiul omului i altul Fiul lui Dumnezeu. Cuvntul Domnului din Scriptur : Nimeni nu s-a suit la cer dect Cel ce a cobort din cer, Fiul Omului care este n cer (Ioan 3, 13), arat c n timp ce Fiul lui Dumnezeu vorbea pe p mnt, El d dea m rturie c Fiul Omului era n cer, i c acela i Fiu al Omului despre care zicea c se va sui la cer se i coborse din cer. Prin acestea deosebim faptul c numele Iisus Hristos desemneaz nu numai Persoana ci i naturile, pentru c i omul si Dumnezeu n scut mbr i eaz toate n a a fel nct se tie c din Ideea central a acestui tratat const n sus inerea dumnezeirii numele S u nu lipse te nimic.

Mntuitorului, mpotriva tuturor celor ce I-o t g duiesc76. Sfntul Ioan Casian face demonstra ii extinse pentru a enun a dumnezeirea Mntuitorului Iisus Hristos, utiliznd chiar textul simbolului de credin antiohian, utilizat de Nestorie pn la c derea n erezie77, precum i texte din autorii patristici apuseni sau r s riteni. n ton cu ntreaga hristologie patristic , Sfntul Ioan Cassian sus ine c Domnul Iisus Hristos este i Dumnezeu, i om. Unirea ntre Dumnezeu i om n Iisus Hristos s-a f cut printr-o unire de nedezlegat. Unitatea tainei prin care omul s-a unit cu Dumnezeu este de negr it, inefabil . Astfel, prin unirea celor dou firi, Dumnezeu a luat chipul robului, ns fragilitatea formei Sale umane nu a sl bit firea lui Dumnezeu, ci datorit puterii intacte i integre a Acestuia, tot ceea ce s-a petrecut n trupul uman a reprezentat progresul omului i nu mic orarea slavei divine. Cuvntul s-a n scut n trup nu pentru ca El s nu mai fie Dumnezeu n Sine, ci pentru ca El r mnnd Dumnezeu, omul s fie ndumnezeit78. Nu avem aici un teophasism complex n sensul c lug rilor ci i, iar capitolul citat nu dep e te nivelul speculativ al aposolilor Pavel i Ioan. Dar cu toate acestea tendin a teophasit deriv din scopul soteriologic al ntrup rii, scop pe care Fiul l-a avut dintru nceput de a p timii pe cruce. C lug rii ci i au mo tenit fr mnt turile

Ibidem p. 169. Ibidem, pp. 162 - 163. 77 Textul acestui crez afirma: Cred ntr-Unul i singurul adev ratul Dumnezeu, Tat atotputernic, f c tor al tuturor f pturilor v zute i nev zute; i n Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul S u, Unul-N scut i Primul n scut al ntregii f pturi, n scut din Tat l nainte de to i vecii i nu f cut, Dumnezeu adev rat din Dumnezeu adev rat, deofiin cu Tat l, prin care i veacurile au fost alc tuite i toate au fost f cute; Carele pentru noi a venit i S-a n scut din Fecioara Maria i a fost r stignit sub Pon iu Pilat i a fost ngropat i a nviat a treia zi dup Scripturi i s-a suit la ceruri i va veni iar i s judece viii i mor ii, Ibidem, p. 164. 78 Ibidem, p. 168.
76

75

36

hristologice acestea, n frunte cu Ioan Casian, care scria din Galia folosindu-se de autoritatea Sfntului Chiril al Alexandriei : Vezi zice el lui Nestorie, c Domnul chiar pus pe cruce se nume te Fiul lui Dumnezeu. nva de la persecutorii n i i sau de la diavol s crezi n Fiul lui Dumnezeu. Diavolul a b nuit c este Fiul lui Dumnezeu, chiar cnd Acesta a suferit moartea, dart u Nestorie, l t g duie ti chiar dup ce a nviat 79. n final Sfntul Ioan Casian fost unul dintre p rin ii care mpreuna cu Sfntul Irineu i Sfntul Atanasie a adus o contribu ie serioas la stabilirea adev rului privind dumnezeirea i umanitatea lui Hristos, marcnd prin nv tura Sa, ca de altfel al tuturor p rin ilor capadocieni grani ele mntuirii noastre, a fiec ruia dintre noi. I se cuvine un rol deosebit de important Sfntului Ioan Casian pentru lupta incredibil pe care cu osrdie a f cut-o spre cinstea lui Dumnezeu i Slava Lui n veci.

79

Pr. Prof. Ioan G Coman, Patrologie, vol I, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1984, p. 154.

37

Capitolul III

DOGMA DE LA CALCEDON Hristologia ortodox sau dogma despre cele dou naturi existente n Persoana Fiului lui Dumnezeu a fost tratat i elaborat n forma ei actual de sinoadele ecumenice din anii 325, 451, i teologia patristic . Tot n acest perioda s-a format sau ipostas, unirea ipostatic , perihoresis sau fire, persoan 553 i 686, prin sinteza dintre Sfnta Scriptur i vocabularul teologic : natur ndumnezeire. Urmnd nv

turii de la Sinodul I de la Niceea cnd s-a afirmat deofiin imea Fiului i clarific n fa a diferitelor erezii ce sau ivit dup anul 325 a Fiului lui Dumnezeu ntrupat. Sinodul IV de la

cu Tat l, Sinodul calcedonian dezvolt

probleme nou ap rute referitoare fie la unirea real a celor dou firi n Persoana Cuvntului, precum i realitatea voin ei umane n Persoana Unic Calcedon inut n 451 dorind s reafirme Crezul Niceo-Constantinopolitan, este confruntat cu problema interpret rii corecte a doctrinei hristologice, n fa a a dou mari erezii: nomofizismul i nestorianismul. n urma discu iilor celor dou sinoade ecumenice s-a stabilit nv hristologic prin care Fiul lui Dumnezeu are dou tura ortodox i una firi sau naturi, una dumnezeiasc

omeneasc (mpotriva monofizismului) precum i o singur persoan aceea a Fiului lui Dumnezeu care s-a ntrupat enipostaziindu- i firea uman , act dup care r mne aceea i Persoan a Cuvntului (prosopon i hypostasis) cu dou firi dumnezeiasc i omeneasc dyo physeis (mpotriva eutihianismului), f r amestecarea naturilor, f r schimbarea lor, f r mp r irea i desp r irea lor. n acest fel Hristos, ca ipostas al Cuvntului, este purt torul dumnezeirii i al umanit ii, Unul Hristos i Cuvntul, ntr-un singur ipostas, Dumnezeu i om.80

80

Nikolaos Matsoukas, Teologia Dogmatic 194.

i Simbolic , vol II, Editura Bizantin , Bucure ti, 2006, pp. 190-

38

III.1. Formula dogmatic hristologic de la Calcedon

ncepand cu secolul al IV-lea Biserica cunoaste trei erezii noi, apolinarismul, nestorianismul i eutihianismul, comb tute la sinoadele ecumenice III i IV, de la Efes i Calcedon, ntre cele dou fiind convocat nca i Sinodul local de la Constantinopol din 448, apoi Sinodul tlh resc de la Efes din 449 (concilium latrocinium). Un rol important l-a jucat Sfntul Chiril la Alexandriei, care a respins ereziile lui Nestorie c ruia i-a scris trei epistole n care a anexat i dou sprezece anatematisme ce comb teau tezele nestoriene. Nestorie la rndul s u neag acuzele i r spunde cu dou sprezece anatematisme ale lui respingnd tezele Sfntului Chiril. Dup aceast tulburare mp ratul Teodosie al II-lea convoac Sinodul al III-lea ecumenic sub conducerea Sfntului Chiril al Alexandriei i condamn pe Nestorie mpreun cu toat nv aproximativ o lun tura sa. Totu i, 43 de episcopi din R s rit sub conducerea lui Ioan al Antiohiei au sosit n Efes dup i au convocat un sinod special, nestorian, n care au comb tut cele dou sprezece anatematisme ale Sfntului Chiril socotindu-le eretice. n anul 443 lucrurile se calmeaz a a nct Ioan al Antiohiei se mpac cu Sfntul Chiril, din moment ce n 433 a fost redactat de c tre Teodoret al Cyrului celebra expunere a credin ei numit i a mp c rilor. La 28 iulie 450, mp ratul Teodosie al II-lea a moare, iar tronul Bizan ului a revenit, n lipsa unui mo tenitor, sorei sale Pulheria. Imediat dup urcarea pe tronul Bizan ului, Marcian i Pulheria, au hot rt s convoace un nou sinod ecumenic
81

. Sinodul IV ecumenic s-a inut ntre 8 i 25

octombrie 451, n biserica Sfnta Eufimia din Calcedon. Num rul episcopilor participan i a variat ntre 520 i 630, cifr neajuns de nici un Sinod ecumenic. Majoritatea episcopilor participan i erau din R s rit. Papa Leon cel Mare al Romei (440-461) a trimis la Sinodul IV ecumenic din Calcedon 5 delega i : trei episcopi i doi preo i. Se mai aflau printre sinodali doi episcopi africani, Aureliu si Rustician, afla i incidental la Constantinopol, refugia i din Africa, din cauza n v lirii vandalilor. mp ratul Marcian a prezidat sedin a din 25 octombrie 451, cnd s-a f cut proclamarea solemn a hot rrii de credin , iar el a inut cuvntarea de nchidere a sinodului 82. n edin a a V-a, din 22 octombrie 451, sinodalii au definit doctrina celor dou firi din persoana lui Iisus Hristos, prin urmatoarea m rturisire de credin :
81 82

Ibidem, p. 192. Pr. Prof. Dr. Ioan R mureanu, Istoria Bisericeasc Universal , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992, p.

39

Urmnd deci Sfin ilor P rinti, am nv at to i s m rturisim ntr-un glas pe Unul i Acela i Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, des vr it, pe Acela i n omenitate, Dumnezeu cu adev rat i om cu adev rat, pe Acela i, din suflet ra ional i trup, deofiin deofiin cu Tat l dup Dumnezeire i pe acela i

cu noi dup omenitate, ntru toate asemenea nou ,afar de p cat; nainte de veci n scut

din Tat l dup Dumnezeire, iar n zilele de pe urm , Acela i, pentru noi i pentru a noastr mntuire din Maria Fecioara, N sc toarea de Dumnezeu dup omenitate; pe Unul i Acela i Hristos, Fiu, Domn, Unul-n scut, cunoscut n dou firi, n chip neamestecat, neschimbat, nicidecum din cauza unirii, ci i ntr-un

nedesp r it i nemp r it, deosebirea firilor nefiind desfiin at

p strndu-se mai degrab , nsu irea fiecarei firi i concurgnd ntr-o singur persoan

ipostas, nu mp r it i divizat n dou persoane, ci pe Unul i Acela i Fiu, Unul-n scut, DumnezeuCuvntul, Domnul nostru Iisus Hristos, precum au nv at mai nainte profe ii despre El i precum ne-a nv at Iisus Hristos nsu i i precum ne-a predat simbolul. 83 Sinodul Al 6-lea Ecumenic completeaz aceasta defini ie cu cele de trebuin Unul i Acela i Hristos dou firi i dou mpotriva monoteli ilor : nv m a m rturisii n activit i naturale n chip nedesp r it, nemp r it, omeneasc

neschimbat i neamestecat ;deasemenea dou voin e naturale, nu contrare, ci voin urmnd, iar nu opunndu-se sau luptndu-se, ci mai degrab dumnezeie ti i atotputernice 84.

supunndu-se voin ei Lui

Cu sinodul al IV-lea de la Calcedon se ncheie o etap fundamental a disputelor teologice. Celebra defini ie dogmatic a Sinodului pecetluieste cu putere proclama ia credin ei ortodoxe pe deo parte i comdamn n mod categoric ereziile lui Apolinarie, ale lui Nestorie i ale lui Eutihie pe de alta. Sobrul i extrem de conving torul text al defini iei dogmatice, oglinde te n mod sigur n con inut toate izvoarele ortodoxe, actele sinoadelor precedente, dar n mod special teologia Sfntului Chiril al Alexandriei. Tot acum se pecetluiesc termenii teologici : fire, fiin , ipostas, persoan , i n acela i timp continuitatea nentrerupt a teologiei ortodoxe care are drept baz dimensiunea harismatic i istoricitatea Tradi iei de la istoria poporului f g duintei i pn la Sfin ii P rin i ai Bisericii lui Hristos. Leon iu de Bizan considera c formula calcedonian privind covergen a celor dou firi n persoana Cuvntului nu red suficient unitatea lui Hristos ca persoan . Folosind termenul de enipostaziere, Leon iu ar ta c : ipostasul Cuvntului dumnezeiesc nu s-a unit cu alt ipostas al firii omene ti, ci i-a format prin ntrupare o fire omeneasc , asumat i

83 84

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Hristologia sinoadelor n rev. Ortodoxia XXVII (1947), nr.4, p.574. Idem Defini ia dogmatic de la Calcedon, n rev. Ortodoxia (1951) , nr. 3-4, pp. 391-440.

40

ncadrat n ipostasul S u cel ve nic, iar prin aceasta S-a f cut i ipostasul firii omene ti

85

Acest adev r a fost afirmat de Sfntul Atanasie cel Mare care spunea de Cuvntul netrupesc c : Fiind puternic i f c tor al tuturor, i preg te te El nsusi n Fecioar trupul ca un tenmplu i i-l face propriu, ca pe un organ f cndu-Se cunoscut i locuind n El ca s ne scape de stric ciune i de moarte 86. Umanitatea lui Hristos nu are caracter autonom, c a fost personalizat prin ncadrarea ei n ipostasul S u. De aceea i Sfin ii P rin i au afirmat n umanimitate putin a ntrup rii Fiului lui Dumnezeu pe baza unei (putin e) ce caracterizeaz Dumnezeu, ca fiind pasibil s fie primit firea umana, ca dovad a crearii ei de i asumant de Cuvntul dumnezeiesc.Datorit acestui

fapt, Dumnezeu nu mai poarta dialog cu omul de pe un plan divin, care r mne sesizat numai de anumite persoane, pe baza unei revela ii speciale cum s-a ntmplat cu proorocii Vechiului Testament n trecut, ci acum, Persoana divin , Fiului lui Dumnezeu intr n planul experien ei comune a celor ce cred c El este o persoan din rndul persoanelor umane i care le d acestora putin a de a o sesiza ca Persoan dumnezeiasc . Cuvntul lui Dumnezeu r mne transcendent potrivit firii Sale divine, dar n acela i timp se face i imanent, pe firul energiilor necreate, ca s se ntlneasc cu oamenii i s fie prezent cu ei pn la sfr itul veacurilor n Biseric prin lucrarea sfintelor Taine n care se face prezent pentru sfin irea oamenilor. Formula dogmatic de la Calcedon scoate n relief i rela ia dintre cele dou firi ale Cuvntul ntrupat cea dumnezeiasc eviden caracter autonom. Pe de alt parte enipostazierea scoate n eviden i deosebirea dintre cele dou firi ale Mntuitorului, fiindc firea divin o are din eternitate prin na tere de la Tat l, iar pe cea omeneasc o are n timp prin ntruparea de la Duhul Sfnt i din Fecioara Maria. Cele patru adeverbe scoase n eviden la sinodul Calcedonian nemp r it, nedesp r it, neschimbat i neamestecat scoate unitatea firilor ct i neconfundabilitatea dintre ele. Distinc ia lor ne ajut s nu c dem n eviden i cea omeneasc . Pe de-o parte aceast rela ie pune n leg tura firii umane cu cea divin n Hristos, ca Logos ntrupat, fiindc firea uman nu are

n capcana nestorianismului, ct i monofizismului sau monotelismului disputat n sinodul din 686. Sinodul de la Calcedon nu condamn numai pe cei care afirm o singura fire n Iisus Hristos ct i pe cei care afirmau dou ipostase de naturi diferite n Persoana Cuvntului. Pe acest temei Leon iu
85

86

Idem, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p. 36. Sfntul Atanasie cel Mare, Cuvnt c tre elini, n colectia PSB, vol. 15, trad. note i introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1987, p. 99.

41

de Bizan spunea c : una din firi a ndumnezeit, ca fire dumnezeiasc , iar alta a fost ndumnezeit , fiind pasibil de ndumnezeire. Una a dat ale Sale, alta a primit darurile naturale. Ipostasul cel unul a lui Hristos, n scut din Tat l din veci i din Fecioara Maria n timp, nu se mparte din cauz ca are dou firi, ci r mne nemp r it, pentru ca firea Lui omeneasc s fie ndumnezeit de firea divin .
87

. Realitatea existen ei a dou naturi ntr-o singur Persoan aceea a Cuvntului este mai

nainte de toate un aspect al atotputerniciei lui Dumnezeu care fiind f r de p cat i i-a asupr - i prin ntrupare povara omului c zut ca prin puterea Sa dumnezeiasc s ndumnezeiasc firea uman n totalitate prin raportarea la El. Ra iunea, Cuvntul se face chip al ra iunii create dezvoltnd ra iunea creat a omului neie ind din totalitatea ei, adic nepierzndu- i calit ile naturale ale ei prin mp rt irea de darurile divine prin harul mntuitor, relevnd identitatea firilor, nsu iri proprii firii omene ti. Unirea firilor n ipostasul ve nic al Cuvntului nu a adus o schimbare n firea dumnezeiasc ci numai n firea omeneasc dumnezeiasc prin capacitatea de captare a bunurilor dumnezeie ti. Firea i nu s-a nnomenit pentru c ea este imposibil de penetrat potrivit proprei sale i putin a des vr irii celei omene ti prin cea dumnezeiasc iar cea dumnezeiasc lund de la cea omenasc

transcenden e. Urmnd aceluia i principiu de la Calcedon, dup care cele dou naturi, divin Dumnezeu, neamestecat, neschimbat, nedesp r it

uman , des vr ite n structura lor, sunt unite n mod tainic, n Persoana unic a Fiului lui i nemp r it, Sinodul VI ecumenic de la i Constantinopol din 681, proclam cele dou voin e naturale i cele dou lucr ri una creat cealalt divin unite n mod neseparat n subiectul unic al Cuvntului lui Dumnezeu.

III. 2. Enipostazierea

Defini ia de la Calcedon, m rturisind pe Hristos ca o persoan omeneasca ipostaziat

n dou

firi, dar firea tura

n Persoana Cuvntului a fost providen ial pentru ntreaga nv

hristologic a Bisericii. Ea a salvat umanitatea n Hristos, adic realitatea existen ei sale n veci n
87

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p.40.

42

cea mai adnc

intimitate a lui Dumnezeu. Prin aceasta s-a putut eviden ia

demnitatea

comuniunea noastr cu Dumnezeu nsu i prin omenitatea primit de El, adic mntuirea noastr , c ci chiar Dumnezeu a devenit pentru veci persoan a firii omene ti, persoan omeneasc prezent n mijlocul oamenilor. 88 n defini ia calcedonian se subliniaz n acela i timp i convergen a firii omene ti cu firea dumnezeiasc n Iisus Hristos. Leon iu de Bizan
xx

subliniaz faptul c declara ia i ntr-un

de la Calcedon prin care se afirma c cele dou firi converg ntr-o singur persoan c ipostasul Cuvntului dumnezeiesc nu S-a unit cu alt ipostas omenesc, ci ntrupare o fire omeneasc , asumat f cut i ipostasul firii omene ti .
89

singur ipostas este nc incomplet fapt ce l face s completeze defini ia calcedonian cu afirma ia i-a format prin i ncadrat n Ipostasul S u cel ve nic, iar prin aceasta s-a

Leon iu este primul teolog mare al secolului al V-lea care pentru a demonstra no iunile sale recurge la filosofia aristotelic fapt pentru care va fi considerat mai trziu primul teolog scolastic. El nu se mul ume te s afirme doar deosebirea dintre fire i ipostas ci caut s sine. Firea ca existen i arate n ceea ce const aceast deosebire. Firea spunea el : are sensul n existen , iar ipostasul, sensul existen ei de general , se mparte n genuri. Genurile se mpart n specii. Speciile se nasc din genuri prin primirea unor diferen e specifice. Acestea sunt niste calit i care nu sunt accidente, care deci pot lipsi unui lucru f r ca acela s i piard fiin a, ci ele sunt calit i esen iale ce constituie fiin a lui. Termenul de fire, sau fiin dndu-se i speciei n sens restrns, firea nseamn n acest ultim n eles genul cu diferen ele specific. Omul ca fiin , e deci animal - acesta e genulra ional i muritor - acestea sunt diferen ele specifice. De la specii la indivizi se ajunge prin adaosul unor propriet i dinstinctive. Ele sunt accidente c ci prezen a sau absen a lor nu schimb natura sau fiin a indivizilor, to i indivizii unei specii fiind de o fiin . Unele dintre aceste propriet i pot fi desp r ite de individ, altele nu. De pild , proprietatea unui individ de a avea nasul turtit e nedesp r it de el, dar s n tatea sau boala variaz . Propriet ile nedesp r ite constituie ceea ce e propriu individului, sunt pentru el ceea ce sunt diferen ele specifice pentru specie. Ele se deosebesc de accidentele n accidentele separabile.
90

sens propriu adic

88

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatic i Ecumenic , Editura Romania Cre tin , Bucure ti, 1999, p. 21. xx A se vedea subcapitolul despre Leon iu de Bizan . 89 Pr. Prof. Dumitru St niloae, Defini ia dogmatic de la Calcedon, p. 419. 90 Ibidem, p. 420.

43

Considernd ipostasul ca individ, Leon iu pe lng

determinarea general

a firii i a

ipostasului mai spune c : cea dinti are sensul de specie, iar ultimul indic pe cineva, cea dinti indic lucrul general, iar ultimul deosebe te ceea ce e propriu de ceea ce e comun 91. Cu privire la raportul dintre fire i ipostas, Leon iu spune c nu exist fire f r ipostas a a nct universalul exista numai n indivizi, n ipostasuri.
92

Aplicnd acestea la nv

tura

hristologic , Leon iu afirma mpotriva monofizi ilor c n Hristos existnd o realitate uman , caracterizat prin genul animal i prin diferen ele specifice ra ional i muritor, n El a existat o fire omeneasc , pe de alt parte avnd i atributele dumnezeirii : nestric ciunea i nemurirea, El a avut i fire dumnezeiasc
93

. n Cuvntul. Aceasta este doctrina lui despre

Firea omeneasc a lui Hristos nu este f r ipostas i nici nu este de Sine ipostatic ci e ipostaziat n Dumnezeu Cuvntul. Ea are subzisten enipostaziere. Leon iu d ca exemplu de unire a dou firi ntr-un ipostas, f r o contopire sau alterare a lor sufletul i trupul, dup modelul folosit i de Chiril al Alexandriei precum i exemplul cu fierul nro it n foc 94. n ceea ce prive te nv nv tuta despre enipostaziere, Leon iu de Bizant a f cut un pas important mai influen a unele cercuri religioase i implicit turii de la tura despre cele dou firi a lui edin ele sinodului de pentru abdicarea nestorianismului care nc

tura Bisericii care ns nu se generalizare peste tot imediat dupa afirmarea nv

Calcedon. Au trebuit s treac cteva decenii bune pentru ca nv

Hristos s fie n elese ca atare de unii slujitori ai Bisericii. De aceea apari ia c lug rilor sci i n frunte cu Ioan Maxen iu i Leon iu de Bizant n Constantinopol imediat dup la Calcedon nu au facut dect s consolideze nv ambi ia de a pune la ndoial adev rul expus aici. Ca urm tor a lui Leon iu de Bizant avea s vin mai trziu Sfntul Ioan Damaschin care intreprinde o uniformizare de nteles a formulei Sfntului Chiril al Alexandriei ca un comun cu antiohienii impotriva lui Nestorie: o singur ipostaz compus a Cuvntului lui Dumnezeu. n acest sens Sfntul Ioan spunea: Prin urmare m rturisim c El este unicul Fiu al lui Dumnezeu i dup ntrupare i acela i este i Fiul Omului, un Hristos, un Domn, singurul Fiul Unul n scut i
91 92

tura despre cele dou firi unite n persoana turii celei drepte a Bisercii

Cuvntului lui Dumnezeu , f r a mai da lupt torilor mpotriva nv

Ibidem, p. 421. Ibidem, p. 422. 93 Ibidem, p. 423. 94 Ibidem, p. 424.

44

Cuvntul lui Dumnezeu, Iisus Domnul nostru. Cinstin dou na teri ale Lui, una din Tat l nainte de veci, mai presus de cauz , de ra iune de timp i fire, i alta n vremurile din urm , pentru noi, asemenea nou i mai presus de noi. Pentru noi, pentru c este pentru mntuirea noastr . Asemenea nou pentru c s-a f cut om din femeie i la timpul firesc sorocit pentru na tere. Mai presus de noi pentru c nu S-a n scut din s mn , ci din Duhul Sfnt i din Sfnta Fecioar Maria, mai presus de legea na terii. Nu propov duim dou persoane deosebite, ci una i aceea i, i Dumnezeu i om n acela i timp, Dumnezeu des vr it i om des vr it; n totul Dumnezeu i om; acela i n totul Dumnezeu mpreun cu trupul S u i ntru totul om mpreun cu dumnezeirea Lui mai presus de dumnezeire
95

Deasemenea explicnd mai pe ndelete afirma ia lui Leon iu de Bizan referitor la diferen ele dintre ipostas i fire Sfntul Ioan Damaschin spunea : Prin urmare Domnul nostru Iisus Hristos n totul este Dumnezeu des vr it, dar nu n ntregime Dumnezeu, c ci nu este numai Dumnezeu ci i om.; si n totul este om des vr it, dar nu n ntregime om c nu este numai om, ci i Dumnezeu. C ci expresia n ntregime arat firea, iar n totul arat ipostaza, dup cum expresia alta arat firea, iar expresia altul arat ipostaza 96. Sfantul Atanasie cel Mare spune despre Cuvntul netrupesc c : Fiind puternic i factor al tuturor, i preg te te El nsu i n Fecioar trupul ca un templu i i-l face propriu, ca pe un organ f cndu-Se cunoscut i locuind n El 97. Prin ipostaziere firea prime te un mod de existen personal , specific unei entit i, n care de i firea r mne aceea i cu ntreaga fire a speciei umane, primeste pecetea ipostaului sau caracterul personal. n Hristos firea uman a fost personalizat n cel mai nalt grad, fiindca n ea s-a imprimat modul de existen sau caracterul personal al Persoanei Cuvntului ntrupat. De aceea, n ipostasul divin al lui Hristos, firea uman a fost valorificat la maxim, actualizat potrivit voin ei divine i deci adus la starea de conformitate deplin cu Persoana divin , care era baza i suportul ei ipostatic 98 . Firea uman a lui Hristos nu are un caracter autonom ci a fost personalizat prin ncadrarea ei n ipostasul divin. Datorit acestui fapt , Cuvntul lui Dumnezeu nu mai poart dialog cu persoanele umane de pe plan divin, care r mne sesizat numai de c tre anumite personae, n baza unei revela ii speciale, cum s-a ntmplat cu proorocii Vechiului Testament n trecut, ci acum,
95

Sfntul Ioan Damaschin, op. cit. pp. 106-107. Ibidem, p. 108. 97 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, op. cit., p. 205. 98 Ibidem p. 206.
96

45

Persoana divin a Fiului lui Dumnezeu intr n planul experien ei comune a celor ce cred c El este o persoan din randul persoanelor umane i care le d acestora putin a de a o sesiza ca Persoan dumnezeiasc coboar Fecioar
99

. Cuvntul ntrupat r mne att transcendent oamenilor, fiindc e necreat, dar faptul c Fiul lui Dumnezeu i alc tuie te El nsu i trup din Sfnta de noi, f r s nceteze de a fi

i n imanent, pe firul energiilor necreate, ca s se ntlneasc cu oamenii. Termenul de i c prin ntrupare a venit n maxim apropiere fa

ipostaziere pune n eviden

Cuvntul atotputernic al Tat lui 100.

III. 3. Unirea celor dou firi, dumnezeiasc

i omeneasc n Iisus Hristos

Unirea firii umane n ipostasul divin a fost cuprins de Fiul lui Dumnezeu prin actul ntrup rii de la Duhul Sfnt i din Fecioara Maria. n Iisus Hritos nu se g se te o singur fire prin unirea celor dou naturi, uman i divin ci dou firi una dumnezeiasc i alta omeneasc , nu dup modelul celei omene ti care cuprinde att trupul ct i sufletul c ci n Hristos nu se une te trupul cu sufletul i cu firea divin , ci firea uman care are n sine unite trupul i sufletul cu firea divin proprie dumnezeirii Lui. Prin aceasta ipostasul Mntuitorului devine un ipostas compus dar nu datorit unirii sufletului cu trupul a a cum se ntmpl la firea uman care are n componen a ei sufletul i trupul, ci datorit unirii n Sine n propriul S u Ipostas a celor dou firi, firea divin cu firea uman n totalitatea ei. Prin unirea celor dou firi n Iisus Hristos, Dummnezeu intr n cea mai intim leg tur cu natura uman dar aceasta nensemnnd faptul c se i limiteaz n granitele ei c ci prin firea Sa dumnezeiasc este absolut liber de aceast unire. Patintele St niloae spunea c : Leg tura cu Dumnezeu i este necesar omului, pentru dreapta dezvoltare, pentru care e f cut. Iar p catul a f cut necesar pentru sc parea de el a omului, unirea cea mai strns a lui cu Dumnezeu, n forma unirii firii lui cu Dumnezeu, ntr-un ipostas i anume n cel divin. 101

99

John Meyendorff, Hristos n gndirea cre tin r s ritean , trad. de Pr. Prof. Nicolai Buga, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1997, p. 73-98. 100 . Pr. Prof. Dumitru St niloae, Chipul nemuritor a lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 314. 101 Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p. 36.

46

Ideea despre calitatea lui Hristos ca Persoan compus a fost introdus mai nti de c lug rii sci i n preajma discu iilor teopasite, n special de Ioan Maxen iu i Leon iu de Bizant. Maxentiu s-a folosit de aceast idee a persoanei compuse pentru a nt ri formula teopasit sus inut cu t rie de c lug rii dobrogeni : Unul din Sfnta Treime a p timit n trup, idee care a nt rit hot rrile hristologice calcedoniene 102. Astfel cnd zicem c : Dumnezeu S-a ar tat n trup (I Timotei, 3, 16) i c Cuvntul s-a f cut trup (Ioan 1, 14), implicit afirm m c Dumnezeu a p timit n trup 103 . Sfntul Maxim M rturisitorul afirm pe Hristos ca ipostas compus nesocotind pe acesta apar innd unei specii sau naturi asem n toare celei omene ti, a a cum f ceau monofizi ii. El declara c tot ipostasul compus care st sub o specie nu e compus datorit lui, ci pentru firea care fiind compus cuprinde i specia de o anumit categorie sub care se afla el, ca particularul sau singularul, care are n sine totul ntreg, sub comunul i generalul deplin. Dar la El nu va putea afla nimeni nici gen, nici specie, care s supun pe Hristos vreunei categorii generale. Fiindc nu a venit la noi prin trup Cuvntul atotdumnezeiesc, datorit ra iunii firii, ci unind prin modul iconomiei cu Sine dup ipostas, firea noastr f r lips , nnoind-o 104. Omul este deci ipostas compus pentru ca ns i firea lui este compus . La Hristos ipostasul este compus nu numai pentru c are firea omeneasc compus , ci pentru c El nsu i a unit n Sine firea uman compus cu firea divin simpl . n El nu se face o singur fire compus a a cum n vechime au n eles nestorienii, ci prin unire se p streaz Fiului lui Dumnezeu ntrupat Iisus Hristos. Aceast unire se nf ptuie te ntr-o deplin libertate a Ipostasului divin, ea nefiind ca unirea sufletului cu trupul care n care sufletul nu poate avea o libertate fa de trupul lui cum era nteles n origenism. Nu unirea ntr-o fire a fiin ei divine i umane face ipostasul cel unul al lui Hristos compus, ci p strarea lor distincte, odat cu unirea lor ntru-un ipostas 105. amndou firile dumnezeiasc i omeneasc cu deosebirile lor ontologice infinite, care ns apar in acelea i persoane celei Una a

102 103

Idem , Defini ia dogmatic de la Calcedon, pp. 423-424. Idem, Chipul menuritor a lui Dumnnezeu, p. 316. 104 Sfntul Maxim M rturisitorul, Epistola a doua c tre Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu mpotriva ereticului Sever, n colectia PSB nr. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne Bucure ti, 1990, p. 69. 105 Idem, Epistola intai c tre Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu mpotriva ereticului Sever, n colectia PSB nr. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne Bucure ti, 1990, p. 54.

47

Unirea trupul cu sufletul are i un substrat ra ional n sensul c Dumnezeu le-a creat pe acestea dou ca putnd exista mpreun compunnd firea umana. Dar Dumnezeu nu creeaza numai firea umana simpl ci i d ruie te i calitatea de persoan cu care colaboreaz ve nic. Dincolo de aspectul de specie, naturii omului I se d i instituie dialog , cel ipostatic i un altfel de existen

sau mai degrab personal, c ci El, ca Dumnezeu s I se comunice ca unul care este personal ntr-o rela ie personal vie, c ci n teologie accentu m nu aspectul ontologic al naturii ci mai degrab pe cel personal al ei. Tot ce exist este creat de Dumnezeu ca omul s le personalizeze, pentru ca nsu i Dumnezeu este persoan . Iar persoana este pentru alte persoane, c ci a a este Dumnezeu, treime de persoane. Se poate spune deasemenea c unirea firii omene ti cu cea dumnezeiasc i are sensul i posibilitatea n Dumnezeu ca unul care este creatorul firii umane i care prin actul crea iei poart aprenta Lui, poart n Sine posibilitatea restaur rii omului 106. De aceea la baza unirii celor dou firi n Hristos st dragostea lui Dumnezeu ndreptat spre oameni :A a de mult a iubit Dumnezeu lumea nct pe Singurul S u Fiu L-a dat pentru ca to i care cred n El s nu moar ci s aib via ve nic (Ioan 3, 15). n acest sens Sfntul Maxim M rturisitorul n epistola a doua c tre Ioan Cubicularul spunea : Iubirea face pe f c torul s se arate om, prin asem narea deplin a celui ndumnezeit cu Dumnezeu, prin binele care devine propriu omului att ct i este cu putin nseamn afec iunea fa de primul Bine, pe care o are prin fire fa ntregul uman dup fire 107. Dar daca Fiul lui Dumnezeu une te prin iubire firea omeneasc cu firea dumnezeiasc , prin aceasta cele dou nu se contopesc una cu alta, ci ele r mn infinit de deosebite p strnd prin unire fiecare dintre ele calit ile lor distinctive i proprii. Persoana lui Hristos nu face firea dumnezeiasc omeneasc i nici firea omeneasc o face dumnezeieasc prin ac iunea unirii ipostatice. C ci El a putut exista din veci i f r firea omeneasc pe care i-a asumat-o n deplin tatea libert ii Sale. n taina unirii ipostatice Dumnezeu nu anuleaz libertatea firii umane i nici nu o transform pe aceasta ca supunndu-se celei divine, ci ns i firea uman se supune celei divine ca una care se face ascult toare aceleia potrivit persoanei 108.
106

LuiIar aceasta

de ntreaga Providen ,

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Sfnta Treime sau la nceputp 26. Sfntul Maxim M rturisitorul, Epistola a doua c tre Ioan Cubicularul, Despre Iubire, n colectia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1990 p. 38. 108 Vladimir Losky, Introducere n Teologia Ortodox , Editura Sophia, Bucure ti, 2006, p. 143-147.
107

48

Leg tura dintre cele dou firi precum i aspectele ce in de voin

i libertate se supun

Persoanei lui Hristos, c ci dac n-ar fi a a, crea ia s-ar cunoa te ca ngustare a lui Dumnezeu. Compozi ia ipostasul S u Divin ine att unitatea Personal ct i dualitatea firilor n Hristos. El este unul dar n acela i timp este compus pentru c persoana este una, iar firile sunt dou . Compozi ia persoanelor nu nseamn c El nsu i devine dublu, sau c n El sunt dou Persoane potrivit celor dou firi, a a cum a sus inut Nestorie, ci c n Persoana lui exist amndou firile unite i n acela i timp neamestecate i neschimbate. Prin unirea ipostatic ele nu se unesc f cnd o amestecare i nici nu se schimb una pe pe alta ci doar una se comunic celeilalte n cadrul unit tii persoanei care le are, adica a Fiului lui Dumnezeu. n acest sens trebuie s spunem c unirea firilor a avut ca fundament perfec ionarea firii umane prin ac iunea restauratoare a celei divine dat fiind unitatea Persoanei divino-umane. Sfntul Ioan Damaschin atr gea aten ia asupra acestui fapt zicnd : Trebuie s se tie c chiar dac spunem c firile Domnului p trund unele n altele, totu i tim c intrep trunderea provine din partea firii dumnezeie ti. Caci aceasta str bate prin toate, dup cum voie te, dar prin ea nu p trunde nimic. i ea mp rt e te trupului din m ririle sale, dar r mne impasibil i nu particip la patimile trupului. C ci dac soarele, care ne mp rt e te nou din energiile lui, nu particip la cele ale noastre, cu ct mai mult f c torul i Domnul soarelui 109. Prin enipostazierea firii umane n Persoana Sa, Fiul lui Dumnezeu se s r ce te f cndu-se i ipostas al firii umane. Aceasta s r cire face ns mai pe deplin rela ionarea cu persoanele umane care l caut ca pe singura menire a lor. El se coboar la ipostasurile umane f cndu-se ca unul din ele dar r mnnd n acela i timp i creatorul lor care i manifest dragostea Lui n scopul mplinirii lor. Prin El natura i persoanele umane se actualizeaz i se nal , n i prin El. El se coboar pentru a tr i umanul n ipostasul s u cel ve nic, readucnd firea uman n ve nicie i actualiznd deplin puterile firii umane n sensul ndumnezeirii prin iubire. nsu i actul ar t rii n trup a Domnului este un act de iubire chenotic . n sensul acesta vorbeste sfntul apostol Pavel despre s r cirea Fiului lui Dumnezeu i mbog irea noastr de darurile divine pe care le-am primit prin El : Cunoa te i harul Domnului nostru Iisus Hristos. C El, bogat fiind, pentru voi a s r cit, ca voi s v mbog i i n s r cia Lui (II Corinteni 8, 9). Renun nd la slava Lui pe care a avut-o nainte de ntruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos mbr cnd chipul nostru de rob smerit care a restabilit chipul nostru cel c zut. El se face ca unul din noi, prin iubirea ce d na tere chenozei, adic a coborrii
109

Sfntul Ioan Damaschin, op. cit. p. 107.

49

pn la noi, ca prin ntruparea Sa s - i arate puterea i s distrug din firea noastr pe care i-a asumat-o toate urm rile p catului i s posibilitate de existen luminoas o purifice aducnd-o lang Tat l, la cea mai nalt i ndumnezeit .

Asumarea firii umane de c tre Cuvntul, de i n-o anuleaza pe aceasta, nu desface n dou ipostasuri pe cel ce o asum , ci l face compus n manifest rile Lui, fiecare lucrare purtnt amprenta unit ii personale a Lui. Persoana Lui e ca un ntreg n orice loc ar fi ea, c ci unde e dumnezeirea acolo este i umanitatea Sa, mergndu-se pn ntra-colo nct oriunde prive te Hristos ca ipostas al omenescului este prezent i lucr tor acela i ipostas al dumnezeirii. Precum persoana este prezent n orice parte a trupului, sim indu-se atins de ceea ce o atinge n acel punct, ca i n orice act al ei, i oriunde prive te, a a i Hristos, ca ipostas al omenescului, este prezent oriunde poate fi prezent omenescul Lui
110

. V znd problemele disputate n jurul formulei adoptate la sinodul de la

Calcedon precum i cateva aspecte ce decurg din unirea firilor n Hristos vom purcede mai departe la un alt capitol n care vom ar ta mai pe ndelete din punct de vedere dogmatic ce a implicat unirea ipostatic precum i realitatea existen ei ei.

110

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Chipul menuritor a lui Dumnnezeu, p. 318.

50

Capitoulul IV PERSOANA CUVNTULUI, UNIREA IPOSTATIC I TEOLOGIA PERSOANEI

IV.1. Definirea termenilor de ipostas, natura, ousie, prosopon, persoan . Pentru definirea termenilor ce a ar tat adev rul despre Fiul lui Dumnezeu ntrupat Iisus Hristos a a cum o cunoa tem din formula de la Calcedon, s-a dus o lupta spectaculoas n ceea ce prive te acceptarea noilor sensuri atribuite lor ca urmare a fr mnt rii deosebite a p rin ilor participan i la primele sinoade ecumenice. Termenii ace tia nu au ap rut a a dintr-o dat ca noi n discu iile hristologice ci i-au avut originea n filosofiile vremii vechi n special cea greac i roman . Persoana n filosofia greac a fost la nceput n eleas prin apel la gndirea platonic , care n accep iunea ei dezlega ontologic persoana de natur . De aceea s-a i explicat aceast realitate prin exemplul teatrului n care personajele jucnd i g sesc libertatea lor fa de natur instan
111

La Platon, persoana este exclusa oarecum de natur , pentru c natura reprezint ultima a fiec rui individ a naturii respective. Nu se punea nicidecum accentul pe realitatea i indivizibilitatea persoanei, ci pe cre terea individului n raport cu natura sa. Se f cea un amalgan de indivizi ce tr iau mereu supu i propriilor lor naturi n care subzistau concret. De aceea termenul persoan va implica mai trziu un alt n eles legat n special de libertatea individului fa personal. Un prim aspect al filosofiei grece ti era acesta al realit ii libert ii care sau pe care l impunea persoana ca dat ontologic. Dar aceasta r mnea tot un dat care nu implica o realitate ontologic ntre individualul naturii umane i persoana. Acest caracter personal r mnea n afara ideii de natur i nicidecum nu se confunda cu vreunul din subzisten ele concrete ale ei ci ramanea cu totul ceva exterior care doar se putea impune dar nu i o realitate ontologic . Prin aceast idee
111

de natura

n care exista. Individul devine acum nu interior naturii ci superior naturii prin faptul de a fi

Ioannis Zizioulas, Fiinta eclesial , Editura Bizantin , Bucure ti, 2007, pp. 24-26.

51

platonic se pun bazele unei noi idei aceleia a realit ii cosmosului, a frumosului i a rela ionalit ii elementelor create din el. Dar ce loc are omul n el ? este n eleas ca un nonsens c ci n gndirea lui Platon att omul ct mai ales Dumnezeu este obligat s fac parte din cosmosul c ruia El nsu i trebuie s se supun potrivit ordinii sale. Locul omului n aceast lume unificat armonioas constiuie tema tragediei antice grece ti care l folose te pe om ca pe o marionet supus propriei sale naturi. Revenind la exemplul piesei de teatru, n om se stabile te potfa propriei sale libert i i identit i prin masca care l scoatea n afara universului naturii sale. Omul devine acum liber de cerin ele sale naturale iar raportarea sa ontologic i schimb destina ia prin faptul c poate accesa prin libertate dreptul de a alege f r a mai avea nevoie de consim mntul propriei sale naturi c reia pn acum individual i era supus. Se ntrep trunde acum o alt interpretare a acestei realit i n sensul c individul devine acum nu numai un organ al libert ii ci i unul care poate s - i creionele limitele sale libere prin proiectarea lui la o Persoan Deplin a a cum vom vedea mai trziu la P rin i R s riteni. Dar Persoana devine nu numai ceva supraadaugat cum se n elegea n cultura greac ci ceva ce apar ine real firii adic ipostasului, c ci ipostas la acea vreme nc se confundau termenii de fiin ecumenice
112

i ipostas, termeni ce vor fi explica i mai trziu n perioada sinoadelor

Spre deosebire de accep iunea greac referitoare la persoan , ipostas i fire, filosofia roman lega persoana de omul politic. Ea spunea, chiar dac concep ia aceasta a avut un iz grecesc, c persoana este rolul pe care omul trebuie s l joace n rela iile sale sociale i juridice, ipostasul uman fiind str in de ontologia persoanei. De fapt, filosofia roman nu era interesat n mod real de o rela ie ontologic ntre ipostas si persoan , ea canalizndu- i ideile n raportul indivizilor n fa a Statului. Att filosofia greac ct i cea roman prin multitudinea de idei cu privire la persoan i implica iile ei nu a reusit s traseze complet liniile care s exprime ct mai pe n eles adev rul privind aceasta dar trebuie s recunoa tem c au fost promotorii p rintilor care vor ncerca mai trziu s transmit nv tura ortodox despre persoan i implica ia ei n cadrul lungilor dezbateri despre Sfnta Treime i Persoana lui Iisus Hristos. n n elesul cre tin, termenul persoan provine de la grecescul prosopon, prepozi ia pros, mpreun cu genitivul oros, al substantivului pso, care nseamna privire, sedere.113 Persoana este un ipostas de natura ra ional , o substan
112
113

individual

de natur

ra ional

sau substan

Ibidem, pp. 25-26. Christos Yannaras, Abecedar al credin ei, Editura Bizantin , Bucuresti, 2007, p. 43.

52

independent existent a unei naturi ra ionale 114 . Deci persoana cuprinde n sine, ca elemente fundamentale individualitate i ra ionalitate. Boetiu define te persoana ca o substan unei naturi personale, ea deosebindu-se de natur existen
115

individual a

prin faptul c are principii individuale de

. Sfntul Ioan Damaschin spunea c : Persoana este subiectul ce se manifest el nsu i

prin lucr rile i propriet ile sale ca distinct de alte fiin e de aceea i natur . 116 Persoana are con tiin a de sine, puterea de a determina i de a fi n comuniune cu celelate persoane, precum i ra iune, voin o substan i iubire. Ipostasul care a fost n eles sinonim cu persoana este substan a care nu e parte dintr-un tot, ci individual complet existent n sine i pentru sine. Existnd n sine el este diferit fa de orice ipostas. El e felul de a fi al naturii. E natura n forma individual de sine st t toare. Aceasta nseamn c ipostasul este diferit de natur . El nu e identic cu ea i nici nu e un adaos de con inut n natur , ci el este forma de a exista al naturii, adic subiectul naturii. La nceput cuvntul ipostas era n eles ca sinonim cu ousia care nsemna fondul sau baza unei realit i sau mai pe n eles acel ceva care face ca un anumit lucru sa fie el i nu altceva. Mai trziu ns hipostasys a nceput s - i aib sensul lui propriu, deosebit de ousia, n ciuda diferen elor dintre apus i r s rit. Tot referitor la termenul ousia s-a stabilizat i sensul termenilor substan materialul din care const o realitate 117. Dar oare ipostasul este sinonim ontologic cu persoana asa cum a fost n eles de Sfin ii P rin i sau nu? Acest problematic s-a manifestat n cadrul discu iilor sinodului de la Efes, unde n spiritul nestorian s-a luat n vedere ideea desp r irii ipostasului de persoan i atribuit acesta firii. Adic mai pe ndelete, trecerea ipostasului ca sinonim al fiin ei, care s afirme ideea nestorian prin care orice fire din cele dou avea i un ipostas propriu. Discu iile sinodale au ar tat veninul i au respins n final accep iunea intreprins de nestorieni. Dar care, era de fapt, diferen a dintre ipostas si persoan ? n acest r spuns vom face aluzie la nv nv tura despre Sfnta Treime iar mai apoi la tura despre Persoana lui Iisus Hristos. n Treimea ve nic exista trei ipostasuri pe care le i natur care i erau sinonimi ei. S-a stabilit c substan a este esen a ce exist ntr-un lucru subsistent n sine i pentru sine, iar natura,

114

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic i Simbolic , vol. I, Editura Rena terea, Cluj-Napoca, 2004, p. 303. 115 Boetius, Proza VI, n colectia PSB vol. 72, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992, p. 166. 116 Sfntul Ioan Damaschin, op. cit. p. 113. 117 Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic i Simbolic , vol. I p. 302.

53

putem cinsti, iar persoanele lor respective reprezint modul de a le distinge ntre ele. Caci un ipostas trebuie definit drept o singura substan , care subzist n propria sa fiin unic i este una n num r. Se deosebe te de alte ipostasuri prin proprietatea special c posed persoana. Persoana fiec rui ipostas este, atunci, cea care l impiedic sa fie un altul i care determin ce fel de ipostas este. Persoana este o calitate a ipostasului. n Treime, este specific persoanei ipostasului numit Tat s fie nenascut , iar persoanei ipostasului numit Fiu s fie nascut . Doctrina Treimii vrea s spun c nici un ipostas nu poate s - i abandoneze natura i s devin de aceea i fiin un alt ipostas118. Formula dogmatic de la Cacedon vine n final i completeaz expunerea sinodului de la Efes asupra idei de existen personal i dual firilor, ar tnd putin a Persoanei Fiului lui Dumnezeu de a- i enipostazia i firea uman al turi de firea divin pe care o avea nc din ve nicie prin na tere de la Tat l. Formulele i termenii folosi i n expunerea calcedonian primesc sensuri bine stabilite pentru n elegerea adev rului i a nu l sa cale nen elegerii referitoare la Persoana divino-uman Mntuitorului Iisus Hristos. Folosirea termenilor n acest sens prezint o stabilitate a i o cu alta. ntruct ipostasul exist n fiin a sa, el nu poate sa fie asumat sau ad ugat la un alt ipostas cu care sa devin

uniformizare ce a fost adoptat dup o lung serie de dispute filosofico-teologice. Calcedonul foloseste termenul de hypostasis n sens de persoan sau personalitate, de subiect n care subzist naturile unite, nu n sensul de substan a a cum este folosit la Niceea. Ipostasul este divin i unic, i este ns i Persoana Fiului lui Dumnezeu i nu cel uman cum afirma teologia antiohian . Termenul physis arat substan a, realitatea sau natura, a a nct propriet ile fiec rei naturi se p streaz concur n fiecare persoan care are aceea i fire. Parintele St niloae citndu-l pe Leontiu de Bizant spunea : Ipostasul sau Persoana este starea de sine a unei firi spirituale, sau i spirituale; e una dintre unit ile unei astfel de firi, n strns corela ie cu celelalte unit i, iar n cazul persoanei umane, n rela ie i cu Dumnezeu cel personal. Ca atare persoana , care e modul de subzisten unitar al tuturor actelor i rela iilor sale mereu noi fa cu Dumnezeu cel personal.
119

concret a firii umane, e un centru

de alte persoane umane, dar i al rela iei

Ipostasul este acel ceva din care const o realitate, rotunjit ca un

ntreg ce- i are suportul n sine nsu i. Ipostasul nu e dect felul de a fi ca ntreg de sine st t tor, rotunjit n sine, cu suport propriu al substan ei sau al naturii. El nu e un adaos de con inut, de

118 119

Jaroslav Pelikan, Tradi ia cre tin , trad. Pr. Prof. Nicolae Buga, vol II, Editura Polirom, Iasi, 2005, pp. 73-74. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p. 37.

54

material, la ceea ce este natura sau substan a () Natura singur nu este nc ipostas, dar, de i, ipostasul nu este identic cu natura, nu e nici un adaos la natura, de acelasi fel cu ea, ci o form de a fi a naturii 120.

IV. 2. Natura uman enipostaziat n ipostasul preexistent al Cuvntului. ntruparea, propriu-zis umanizarea Fiului, arhetip al omului, reactualizeaz nou sintagma legat de crearea omului dup i sfin e te din

chipul lui Dumnezeu. Potrivit exprim rii lui

Tertulian, sufletele oamenilor sunt prin natura lor cre tine, adic sufletele umane , de la crearea lor sunt sunt orientate spre Hristos. Sfntul Chiril al Alexandriei precizeaz c : Cuvntul s-a pogort din cer i S-a f cut ca noi, slujitor al celor sfinte i n cortul adev rat pe care l-a zidit Domnul nu omul121. Acest cort este trupul omenesc, care ca i cortul marturiei a fost ales ca loc special n care s se slujeasc lui Dumnezeu. n Vechiul Testament, misiunea i semnifica ia cortului au trecut la templul sfnt i de aceea i Sfntul Chiril al Alexandriei ca i ceilal i p rin i numesc trupul lui Iisus Hristos ca templu : Cel netrupesc S-a facut vizibil, i Cel inteligibil, pip ibil, trupul S u cel p mntesc nemaifiindu-I un vesmnt str in ci f cndu- i-l templul S u propriu i mpreun cu El f cndu-Se cunoscut ca Dumnezeu i Domn 122. Adev rul fundamental privind ntruparea este acesta : trupul nostru a devenit trupul lui Hristos. De aici decurg toate consecin ele privind eficien a R scump r rii, C ci dac Hristos a luat trupul notru, l modeleaz i l sfin e te din interior, transform firea uman fiindc a asumat-o
123

f cndu-Si-o proprie, actualiznd-o i personaliznd-o, ceea ce face posibil refacerea i restaurarea cosmosului i redeschiderea perspectivei ndumnezeirii . De aceea ntruparea este temelia

120
121

Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, EdituraOmniscop, Craiova, 1993, p. 111. Sfntul Chiril al Alexandriei, nchinarea i slujirea n Duh i n Adev r, trad. De Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1991, p. 339. 122 Idem, Despre ntruparea Unuia- N scut i c Hristos unul este i Domn dup Scripturi, trad. de Lucian Turcescu in rev. Ortodoxia, XLV (1993), nr.3-4, p. 44. 123 Vasile Citirig , Importan a unirii celor dou firi n Hristos, n rev. Ortodoxia, 2004, nr. 3-4, p. 51.

55

ndumnezeirii. Pe de alt parte, Hristos p streaz trupul omenesc neschimbat pentru eternitate, nct se poate spune c n El, omul a umplut lumea de sus. 124 Prin toate acestea, Hristos a revalorificat toate posibilit ile i capacit ile pozitive ale trupului, l-a redescoperit ca valoare care dep e te cadrele lumii finite i a reactivat n el aspira iile ve niciei. Trupul omenesc ndumnezeit n Hristos este i el nve nicit prin unirea cu Fiul lui Dumnezeu, iar n virtutea consubstan ialit ii tuturor oamenilor cu omenitatea lui Hristos, din aceasta s-a transferat ontotogic fra ilor ntru omenitate n mod obiectiv, iar subiectiv, tuturor celor ce se lipesc de Hristos, pn la sfr itul veacurilor, sfin enie i puterea ndumnezeirii. 125 Importan a unirii firilor const n faptul c la baza ndumnezeirii s-a aflat firea uman . Fiul lui Dumnezeu ntrupeaz n Sine firea uman , coborndu-Se El nsu i mai nti pentru a ridica firea omeneasc i nu invers.Sfntul Grigore de Nazians spunea c : El vine la propriul S u chip i poart carne din pricina c rnii i se amestec cu sufletul cuget tor din pricina sufletului meu, ca prin cel asemenea s cure e pe cel asemeneap ind n lume Dumnezeu cu firea omeneasc luat-a asupr - i, una din dou ndumnezeindu-se 126. Umanizarea Fiului lui Dumnezeu a produs dealtfel i o posibilitate ca umanul s fie mediu de manifestare transparent a divinului. Aceast transparen muntele Taborului se schimb la fa a aratat-o Mntuitorul atunci cand pe n uimirea ucenicilor S i, ar tnd prin aceasta c este firi potrivnice, din carne i din Duh, una ndumnezeind iar alta

Dumnezeu i om. Prin interven ie supranatural , s-a realizat n Hristos o mplinire a naturii umane n unitatea mai larg a plin t ii existente deja : ipostasul divin al Logosului, care ca un centru divino-uman umanitatea nu exist ca o realitate existent n sine ci n contextul unirii ipostatice. Aceasta este diferen a ntre Hristos i celelalte personae umane, c ci n Sine se tr ie te i ca Dumnezeu i ca om n lumea creat . ntruparea schimb nivelul de experiere a lui Dumnezeu f cnd-o din special asa acum s-a afirmat ea n Vechiul Testament, ntr-una a experin ei comune a celor ce cred n El. n plus natura uman , nsu it fa i personalizat de Hristos n ipostasul propriu are cteva tr s turi personale diferite i valorificate de ceilal i oameni n vreme ce poten ialit ile naturii umane sunt puse n lumin

prin prisma naturii divine. n Hristos firea uman fiind unit cu firea dumnezeiasc n acela i
124

Pr. Prod. Dr. Ion Bria, Iisus Hristos, Dumnezeu-Mntuitorul. Hristologia, in rev. Ortodoxia (1991), nr.2, pp. 16-17. 125 Vasile Citirig , art, cit, p. 52. 126 Sfntul Grigore de Nazians, Cuvntarea la ar tarea lui Dumnezeu sau la Na terea Mntuitorului, trad. Pr. Dr. Gheorghe Tilea, n vol. Opere dogmatice, Editura. Herald, Bucure ti, 2002, p. 29.

56

Ipostas al Fiului lui Dumnezeu, tot ce a izbutit Hristos prin p timiri i moarte ncununat cu nvierea s-a r sfrns asupra ntregii umanit i, fiindc El purtnd prga fr mnt turii noastre a recapitulat n Sine pe toti oamenii. n Hristos, f cndu-Se Dumnezeu nsu i om, toate se readun : omul cu Dumnezeu, omenescul n sine nsu i, omul cu semenii s i. Spiritul S u omenesc nt rit de ipostasul S u divin poate s nving moartea, armonizeaz pe om cu om, pe om cu natura, cu for ele naturii. Readunndu-Se n El, ca un Dumnezeu, se armonizeaz toate 127. Fiul lui Dumnezeu, f cndu-se om pentru to i oamenii realizeaz n Sine omul cel adev rat, omul des vr it prin iubire, sau mai degrab omul iubitor. Iar ceea ce este mai important este c nsu i Domnul se face om pentru oameni ca s i nal e pe to i la ve nicia iubirii Sale.128 ntruparea l-a adus pe Dumnezeu mai aproape pe om, ba mai mult l-a umanizat pe Dumnezeu, devenind Hristos, omul total.129 Omul cel adev rat este omul liber de p cat, adic cel care nu se mai supune p catului, dar nimeni nu poate deveni om adeva at dect n unirea cu Dumnezeu pe care a s vr ito Hristos deschizndu-ne calea i putin a de a o actualiza i noi.

IV. 3.Actualizarea deplin a naturii umane n Persoana lui Hristos Realizarea omului n Hristos este o dreapt consecin a unirii ipostatice, care include pe om n rela ia direct cu Dumnezeu mai intim dect n orice leg tur posibil . De aceea n Hristos natura uman se actualizeaz prin rela ia cu natura dumnezeiasc , care o penetreaz pe aceasta, neschimbndu-I caracteristicile sale ontologice. ndumnezeirea firii umane deschise celei dumnezeie ti este o dovad a comunic rii firilor n ipostasul cel ve nic al cuvntului. Firea uman se personalizeaz potrivit Persoanei Cuvntului radicnd-o la cel mai nalt grad de ndumnezeire posibil , c ci : Toat sfin enia dumnezeirii Lui devine adecvat umanit ii sale14 Unirea firii umane cu cea dumnezeiasc n Hristos este dovada putin ei ndumnezeirii ei. Numai n Hristos firea uman intr n leg tur cu cea divin care i transmite bunurile sale dumnezeie ti, ca n legatura nentrerupt cu ea s se spele urm rile p catelor, iar mai apoi toate cele ale sale sa fie ridicate prin leg tura perihorezei la o nalt calitate ce dep e te starea uman existent pn la ntrupare. n
127

Pr. Prof. Dumitru St niloae, nota 292, n colec ia PSB, vol. 39, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988, p. 174. 128 Idem, nota 304, n colec ia PSB, vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988 p. 146. 129 Paul Evdokimov, Hristos n gndirea rus , trad. Pr. Ion Buga, Editura Symbol, Bucure ti, 2001, p. 158.

57

Hristos renf ptuie te un al doilea Adam, o a doua r d cin a rasei umane dupa cum spunea Sfntul Chiril al Alexandriei. n ntrupare Dumnezeu a renoit rasa uman , i pentru ca natura noastr uman a fost nascut de ipostasul divin al Fiului a devenit cu adev rat sfnt i dreapt n r d cina ei. Restabilindu-se natura uman n Hristos, s-a restabilit implicit i voin a i lucr rile naturii ca unele ce izvorasc din ea. Iar astfel vointa ei s-a repus n direc ia celei divine care apar inea firii dumnezeie ti, supunnduse nu printr-o ac iune obligatorie pe care i-ar fi impus-o cea divin ci prin unitatea Personal a Cuvntului care le dorea pe cele ale Sale potrivit fiec rei firi. Firea uman i modeleaz singur voin a sa dat fiind unirea personal cu firea dumnezeiasc . Dar firea uman se ndumnezeie te i prin faptul c n legatur cu ea este firea dumnezeiasc , a c rui ipostas este ns i sensul ei. Dac natura uman e f cut pentru tr irea neconfundat a ei n nem rginire, n existen ca ipostas aparte ea i tr ie te aceast tendin , dar nu o mplin te dintr-o dat , ci nainteaz ve nic n ea. Dar n existen a ei real n Ipostasul Cuvntului tr ie te dintr-o dat toat deschiderea real spre nem rginire, dar nu se confund cu nem rginirea dumnezeiasc . Ca om, Hristos, tie mereu c Se mp rt e te de infinitate, c Se odihne te n ea, dar tie n acela i timp c nu ca om este sursa acestei infinit i, ci ca Dumnezeu.130 Natura uman adun n Hristos voin a ei natural care nu este niciodat activate mpotriva naturii umane. Ipostasul Cuvntului a personalizat n modul cel mai autentic firea uman asumat , pentru c El n usi, ca model al omului se include virtual poten a caracterului personal al omului. Substan ierea perfect a naturii umane n Hristos este evident n orientarea vointei Sale n beneficiul tuturor oamenilor, n conformitae cu voin a lui Dumnezeu. Logosul divin este fundamentul i sensul naturii umane. n El se actualizeaz nu numai firea ca dat ontologic ci i voin a proprie i implicit ra iunea. Ra iunea naturii umane enipostaziat de Hristos este pus ntr-o deschidere dincolo de putin a ei de a n elege lucrurile, a a nct leg tura cu natura dumnezeiasc se poten eaz aceste fapte cognitive prin care ea devine deschis orizontului infinit al realit ii divine. Ra iunea uman ca organ activ i dinamic al min ii se deschide tot mai mult spre infinitul dumnezeiesc dep ind orizonturile proprii ei implicnd-se ntr-o nou rela ie cognitiv i recapitulativ a st rii naturale n care se afl . Prin Hristos se face astfel putin a de a afla pe Dumnezeu potrivit naturii noastre ra ionale. n El s-a deschis mai mult ca n oricine putin a ca

130

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol 2 pp. 48-49.

58

omul s comunice nemijlocit cu Dumnezeu. Umanitatea lui Hristos a devenit transparent pentru ndumenzeire i pentru omenire. Ca om pentru oameni n cel mai nalt grad posibil Hristos devine centrul personal omenesc, omul restabilit n conformitate cu Dumnezeu i central de iradiere al vie ii i puterii, n rela ia nemijlocit cu noi.131 IV.4. Realizarea maxim a unirii lui Dumnezeu i a omului n Persoana lui Hristos. Hristos este centrul umanit ii noastre i n acela i timp i centrul unit ii noastre, c ci n El exist m to i ca m dulare ale trupului Lui celui Tainic. Aceast unitate este realizat de fapt n Hristos, ca cel care a ngobat n sine voin a divin mpreun cu cea uman . n Hristos a a cum am spus mai devreme voin a umanit ii se face identic cu cea dumnezeieasca n sensul c le face i le lucreaz pe fiecare n accord cu cerin ele firii divine. Ea se supune din proprie ini iativ voin ei divine pentru c voin a firii divine este ns i modelul voin ei firii umane. De aceea nu exist n Hristos o voin uman care nu se supune voin ei dumnezeie ti a Lui. Trebuie nc s punem la socoteala i unitatea Persoanei sale care le face att pe cele omene ti cat i pe cele dumnezeiesti potrivit unit ii sale ipostatice sau Personale. Aceast unitate a persoanei Sale este i premisa oric rei func ionalit i a celor dou firi, c ci propriet ile fiec rei firi sunt ntr-o comun comunicare. Cele dou naturi n Hristos sunt ntr-o relatie de unire maxim , desi naturile nu sunt amestecate, fiecare fiind tr it de una i aceea i Persoan cu maxim intensitate ntr-o p trundere reciproc a lor. Prin ntrupare, Hristos ia n Sine modul cel mai propriu al umanit ii, putnd intra ntr-o leg tur mult mai favorabil cu oamenii dect ca legatura de dinainte de ntrupare. Hristos se face acum accesibil tuturora pentru c nsusi Ipostasul S u este ipostas al naturii umane. Dar existen a sa ca ipostas uman arat c natura uman pe care i-a f cut-o proprie are sine deschiderea n rela ie cu Dumnezeu. Ea a fost creat n a a fel nct s fie pasibil de Dumnezeu, avnd ra iunea care s fac posibil ntruparea Cuvntului. Dar nu numai att, ci i poten ialitatea de a se transfigura prin existen a Ipostasului Fiului lui Dumnezeu prezent n ea. Hristos i nv luie te intentionalitatea Sa n inten ionalitatea uman , revelndu-Se pe Sine ca om i ca Dumnezeu prin natura uman , ceea ce nseamn c natura uman i-a dat lui Dumnezeu transparen a potrivit pentru
131

i ve nic

Ibidem. pp. 44-45.

59

lucrarea Sa pe p mnt. Se poate spune n acest context c principala aspira ie a subiectului este dorinta de comuniune cu ceilal i oameni. Iisus Hristos devine inelul de leg tur prin care umanitatea se adun ca ntreg n Dumnezeu. Prin natura uman enipostaziat n ipostasul S u divin, Hristos se deschide mult mai deplin n legatura personal cu oamenii. Dar i n unitatea personal a Sa, umanul i devine propriu a a nct n natura Sa uman si cea divin toate ipostasurile umane au pe Ipostasul Cuvntului ca ipostas ultim. Cuvntul are posibilitatea i poten ialitatea unific rii tuturor fiin elor personale n unitatea Lui f r a pierde n aceast unire personalitatea oric ruia. Dialogul divinit ii i umanit ii se nscrie acum ntr-un nou mod a a nct progresul umanit ii se instituie numai prin participare la via a divin . Misterul armoniei ini iate n Hristos se reflect in cei pentru care S-a intrupat El. Poten ialitatea perfec iunii noastre este deschis prin faptul c Fiul lui Dumnezeu i revars natura uman cu puterea i darurile naturii Sale divine, nu pentru a o distruge, ci pentru a o aduce la perfec iune 132. Consecin ele unific rii acestor dou naturi n Hristos se reflect n om, n sensul c Hristos i nsu e te sim urile noastre n Sfintele Taine, i nsu e te gndirea i sensibilitatea noastr , transmite calit ile naturii Sale ndumnezeite trupurilor noastre, lucrnd toate acestea pentru a ne ndumnezei 133. Ca subiect divin Fiul lui Dumnezeu n actul intrup rii devine agentul central al mnturii. Numai n Hristos ne putem mntui comunicnd cu firea Sa uman care se afl ntr-o nemijlocit rela ie cu firea divina prin actul unirii ipostatice. De aceea cei care ne mp rt im de Hristos, ne mp rt im n prisma umanit ii lui ndumnezeite care ni se comunic nou peste veacuri. Numai n acest sens spunea Nicolae Cabasila c : trupul nostru se schimb n trupul celui care a murit i a nviat 134 . Unirea ipostatic a realizat n Hristos, apropierea absolut i comuniunea omului cu Dumnezeu, fiind deasemenea, model i putere pentru unitatea moral dintre om si Dumnezeu. Astfel, Hristos este ipostasul central, care leag ipostasurile umane ntre ele, ntrucat le leag de Sine 135.
Idem, nota 16, n colec ia PSB, vol. 80, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988 p. 61. 133 Emil Bartos, op. cit. p. 237. 134 Nicolae Cabasila, Tlcuirea dumnezeie tii Liturghii i Despre via a n Hristos. Editura Arhiepiscopiei Bucure tilor, Bucure ti 1996, p. 147. 135 Pr. Prof. Dumitru St niloae, nv tura ortodox desprep. 201.
132

60

n El divinitatea i umanitatea, modelul i chipul sunt ntr-o unitate perfect , iar umanitatea i g se te destinul n comuniunea cu Dumnezeu, adic n theosis sau ndumnezeire.136 Unirea celor dou firi n Hristos este cea mai nalt unire posibil prin faptul c ele sunt unite ntr-un singur ipostas. n acest fel ipostasul lui Hristos este baza unirii maximale dintre dou naturi diferite, ntocmai precum o natur comun este mijlocul care une te persoanele de aceea i natur . ntr-un anumit fel, toate fiin ele umane sunt unite prin natura lor n ipostasul Logosului. Pentru a realiza cea mai nalt unire posibila, Dumnezeu L-a f cut pe Fiul Sau om 137.

136

John Meyendorff, Teologia Bizantin , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne. Bucure ti, 1996, p. 185. 137 Emil Barto , op. cit. p. 238.

61

Capitoulul V URM RILE UNIRII IPOSTATICE V.1.1. Comunicarea nsu irilor Unirea celor dou naturi n Iisus Hristos au dat na tere i unor consecin e ce decurg din ea, consecin e sau urm ri care exprim mai am nun it adev rul unirii ipostatice. Prima urmare a unirii ipostatice este comunicarea nsu irilor. A a cum am afirmat mai devreme, n Hristos exist doua firi, f r ca una s se confunde cu alta, firea divin penetrnd-o pe cea uman denesfin nd-o sau lipsind-o de un aspect anume al ei, ci ndumnezeind-o redndu-i puterea de a devenii deplin spiritualizat n perspectiva perihorezei cu firea divin n persoana lui Hristos. Comunicarea nsu irilor nseamn c dat fiind unitatea persoanei lui Iisus Hristos, firii dumnezeiesti i se atribuie nsu iri omene ti, iar firii omene ti i se atribuie nsu iri dumnezeie ti. 138 n acest sens Sfnta Scriptur spune despre Iisus Hristos Dumnezeu c a c tigat Biserica cu propriu Lui snge (Faptele Apostolilor 20, 28), c a p timit (Evrei 5, 8), ca prin moartea lui a venit mp carea cu Tat l (Romani 5, 10; 8, 23, 1 Petru 3, 18, II Corinteni 13, 4), sau despre Iisus Hristos omul c este venit din cer (I Corinteni, 15, 47) Cel ce S-a coborat din cer, Fiul omului, care este n cer (Ioan 3, 18), c e Domn al smbetei (Matei 12, 8), c iart p catele (Luca 5, 24), c va judeca pe vii i pe mor i (Matei 25, 31). Asupra acestui aspect s-a avut n vedere unitatea persoanei lui Iisus Hristos care avea n sine cele dou firi. Sfintii P rin ii n urma dezbaterilor de la sinodul calcedonian accepta formula teopasit a c lug rilor sci i veni i s arate n Constantinopol i Roma c Unul din Sfnta Treime, adic Fiul lui Dumnezeu a p timit n trup. Formula teopasit este prima dovad a comunic rii nsu irilor. Numai n elegnd leg tura indisolubil a firilor care nu se confund ntre ele putem afirma ndumnezeirea firii umane i umanizarea firii divine, nu n sensul unei schimb ri a vreuneia din firi n mod ontologic, ci n sensul tr irii n cadrul perihoretic a celor dou firi, cea divin avnd pe cea uman , iar cea uman avnd-o pe cea divina mai propriu i mai intim ca oricnd. Odata iesit din conflictul generat de formula Sfntului Chiril, iar mai apoi de cea a

138

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia dogmatic 25.

i simbolic , vol. IIp.

62

c lug rilor sci i, ortodoxia a nceput s vorbeasc mai pe ndelete despre comunicarea nsi irilor, prin care fiecare fire i comunic atributele caracteristice ipostasului concret al Logosului ntrupat
139

. Pe temeiul acestei comunic ri este ng duit s spunem c iconomia este exprimat minunat

n afirmatia c unul din Treime a p timit. Comunicarea nsu irilor poate fi n eleas n modul prin care calcedonienii au realizat ceea ce au realizat iacobi ii prin ideea lor despre o singur fire compus . P rin ii au acceptat aceast idee avnd la baz nv cum a fost afirmat ea la Calcedon. Originea comunic rii nsu irilor vine indirect nc din timpul ereziei lui Arie n care P rin ii se mi cau n ar tarea originii divine a Fiului lui Dumnezeu, n scut din Tat l mai nainte de veci i din mam , n timp. Sfntul Atanasie ntr-o scrisoare adresat lui Adelfiu spunea : Noi nu ador m creaturaNoi ador m Logosul lui Dumnezeu, Domn al creaturii, ntrupat. Trupul, f r ndoial , e o creatur dac -l consider m n sine, dar el a devenit trupul lui Dumnezeu. Noi nu ador m acest trup aparte, separndu-l de Logos i nici cnd ador m Logosul nu-l separ m de trupul s u, ci tiind, cum am spus deja, c Logosul s-a ntrupat, noi l recunoa tem ca Dumnezeu existnd n trup 140. Sfntul Grigore de Nyssa a demonstrat pe larg c nsu irile-lucr ri sau patimi apar innd unui element pot i trebuie s fie atribuite i celuilalt element al lui Hristos, c ci acestea nu sunt luate n abstract ci n mod concret : Trupul cel luat n sine este ceea ce sesizeaz ra iunea i sim urile, dar amestecat cu dumnezeirea, el nu mai r mne n limitele i propriet ile sale, ci e ridicat la ceea ce domin ie superior. Dar r mne faptul c propriet ile trupului i ale dumnezeirii pot fi considerate deosebit, att ct sunt luate n sine, fiecare din ele, ca atunci cand zice : Logosul era naintea veacurilor, iar trupul a fost creat n vremile mai de pe urm . Cineva, ntorcnd-o nu putea spune c trupul a fost naintea veacurilor, nici c Logosul a fost creat n ultimele vremuri. Trupul e de natur p timitoare. Logosul e de natur p timitoare. Nici trupul nu este creatorul celor ce sunt, nici dumnezeirea nu are puterea p timitoare. La nceput Logosul era la Dumnezeu. n experien a mor ii se afl omul. Nici umanitatea nu este din veci, nici dumnezeirea nu este muritoare. Toate celelalte sunt considerate n acela i chip. Nu firea uman nviaz pe Laz r i nu puterea nep timitoare plnge pe cel ntins, ci lacrima e proprie omului. Iar via a e a vie ii reale. Nu s r cia omeneasc hr ne te miile, nici puterea
139 140

tura despre unirea ipostatic a a

Jaroslav Pelikan, op. cit. , p. 110. Sfntul Atanasie cel Mare, Scrisoare c tre Adelfiu, n colectia PSB vol. 16, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1991, p.181.

63

cea atotputernic trece spre smochin. Cine obose te pe drum i cine face universul f r oboseal prin Cuvant? Ce este ceea ce este str puns de cuie? Ce fa care fa prime te lovituri n timpul patimei i e slavit n veci? Acestea sunt evidente, de i cineva nu ar explica n cuvnt c loviturile

sunt ale robului n care se afla St pnul, iar cinstirile sunt ale St pnului n jurul c ruia se afl robul. nct prin unirea i leg tura fireasc , ambele serii de evenimente, devin comune fiec rei firi : Domnul lundu- i asupr - i loviturile robului iar robul sl vindu-Se cu cinstea St pnului. De aceea se spune crucea slavei Domnului i toata limba m rturise te c Domnul Iisus Hristos se afl n slava lui Dumnezeu Tat l 141. Mai plastic prezint comunicarea nsu irilor Sfntul Grigore de Nazians : Iar ajutorul era Logosul lui Dumnezeu cel dinaintea veacurilor, invizibil, de necuprins, netrupesc, principiu din principiu, lumin din lumin , izvorul vie ii si al nemuririi, ntip rirea frumuse ii arhetipului, pecetea cea nemi cat , chipul cel neschimbat, temeiul i ra iunea Tat lui. El vine la chipul S u, poarta trup din cauza trupului, se une te cu sufletul inteligibil din cauza sufletului meu, purificnd pe cel asemenea cu asemenea. El e om n toate privin ele, afar de p cat. Z mislit din Fecioar , care a fost purificat i la trup i la suflet de Duhul Sfnt, a venit Dumnezeu f cut om, unul din dou contrarii adic din trup i din Duh. Din acestea, pe unul l-a ndumnezeit, cel lat era ndumnezeit. O, amestec nou! O, amestec neobi nuit! Cel ce este, devine, cel necreat este creat, Cel necuprins de spa iu e cuprins prin intermediul sufletului ra ional care mijloceste ntre dumnezeire i materialul trupului. Cel ce mbog e te pe al ii, s r ce te. El ia s r cia trupului meu, pentru ca eu s cap t boga ia dumnezeirii lui. Cel ce e plin se gole te. Se gole te slava lui pentru pu in timp, pentru ca eu s particip la plenitudinea lui. Ce este aceast bog ie a bun t ii? Ce este aceast tain n legatur cu mine? Am participat la chip i nu l-am p zit. El particip la trupul meu pentru a mntui chipul i pentru a imortaliza trupul. El face a doua comuniune cu noi, mai minunat dect cea dinti. Prima dat El ne-a f cut pe noi p rta i unui lucru superior, acum El particip la ceea ce este inferior. Aceasta e mai dumnezeiesc ca lucru dinainte, aceasta e mai sublim pentru cei nzestra i cu minte 142. Fericitul Augustin a f cut pe Dumnezeu om i pe om Dumnezeu. nsusirile celor dou firi se comunic reciproc, mai ales n dou momente : al patimilor Domnului si al judec ii viitoare. Fiul omului care a luat chip de rob e acela i cu Fiul lui Dumnezeu, care se afl n chipul lui Dumnezeu;
Sfntul Grigore de Nyssa, Contra lui Eunomie , n colectia PSB vol. 31, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, 1992, p.254 . 142 Sfntul Grigore de Nazians, Cuvnt la ar tarea lui Dumnezeu, adic la Na terea Mntuitorului, Editura Sophia, Bucure ti, 2007, p. 143.
141

64

altfel Pavel n-ar fi zis de p rin ii lumii acesteia : Dac ar fi stiut, n-ar fi r stignit de Domnul Slavei(II Corinteni 2, 8). Cel R stignit sub chip de rob nu era altul dect Domnul slavei. ntruct este Dumnezeu, el sl ve te pe ai s i i totu i Domnul slavei a fost r stignit. Se zice pe drept : i Dumnezeu a fost r stignit, dar nu din puterea dumnezeirii, ci din sl biciunea trupului. ntruct e Dumnezeu, El judec , dar cu putere divina nu uman , i, totu i, omul va judeca, a a dup cum Domnul slavei a fost r stignit. El nsusi o spune clar : Cnd va veni Fiul Omului in slava Sa i cu El to i ngerii, atunci se vor aduna neamurile n fa a Lui (Matei 25, 31-32). Pentru ca i cei buni i cei r i nu-L vor vedea dect sub chipul de Fiu al omului. Dar vor vedea un Fiu al omului n starea de str lucire n care va judeca, nu n starea de umilin n care a fost judecat. P c to ii nu vor vedea acel chip a lui Dumnezeu, prin care Fiul e egal Tat lui, c ci ei nu sunt cura i cu inima. Numai drep ilor le este f g duit aceast rasplat , care va avea loc n momentul cnd Fiul va transmite lui Dumnezeu i Tat l, domnia. Fiul Omului va judeca ns cu putere dumnezeiasc nencetat pn ast zi. Comunicarea nsu irilor este i o mp rt ire i o nsu ire real de propriet i. Dac Dumnezeu este om i omul este Dumnezeu, unirea ipostatic , Dumnezeu Cuvntul i nsu e te calit ile i st rile naturii omene ti i l mp rt e te acesteia pe cele dumnezeie ti 144. Foarte clar putem rezuma c aceast comunicare f cea ca Hristos s s vrseasc cele omene ti dumnezeie te iar pe cele dumnzeie ti omene te, c ci nu era numai Dumnezeu i nici nu era numai om. n final spunem c existen a n trup a Logosului implic se comunic una celeilalte. Este o experien i o perihorez a celor dou firi, care n mpreuna lor locuire nu au o stare pasiv , ci una activ , n care firile se cunosc una pe alta i nou pentru fiecare dintre cele dou firi c se au una tura despre pe alta n ipostasul Logosului. Acesta va fi i temeiul pe care se va nal a nv ndumnezeirea firii omen sti a lui Hristos i de aici implicit a omenirii ntregi.
143

. A a au n eles

p rin ii Bisericii raportul de comunicare a nsu irilor n n elesul pe care biserica l va propov dui

143

Fericitul Augustin, Despre Sfnta Treime, apud Pr. Prof. Ioan G. Coman, i Cuvntul trup s-a f cut, Editura nvierea, Timi oara 1993, p. 145-146. 144 ***Dogmatica, Manual pentru uzul seminariilor teologice, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1958, p. 222.

65

V.1.2. ndumnezeirea firii omene ti

n unirea ipostatic firea uman a fost ridicat la cel mai nalt grad de perfec iune posibil , dar aceasta nseamn c nu a fost anulat , ori i-a pierdut nsu irile proprii. Sinodul al VI lea ecumenic afirma c firea omeneasc r mne n cadrele i n condi iile ei. n aceste condi ii pur omene ti, firea Sa prime te daruri excep ionale n special n sfera con tiin ei i a voin ei ei 145. Era i posibil aceasta deoarece trupul uman a avut dintotodeauna transparen a n fa a firii divine care a realizat-o deplin c ci starea de ndumnezeire este starea proprie care i se potrive te oricarei persoane umane. ndumnezeirea firii umane a constat n faptul c trupul Domnului s-a mbog it cu activit ile dumnezeie ti n virtutea unirii preacurate cu Cuvntul, adica dupa ipostaz , f r s sufere vreo pierdere din nsu irile cele fire ti 146 Pierderea nsu irilor s-a produs numai n snurile ereziei lui Eutihie care dizolva firea uman a lui Hristos n firea divina. Dar n realitate ea nu s-a produs, c ci firea umana i dup ntrupare i-a p strat caracteristicile ei proprii i deci putin a de a se ndumnezei prin ac iunea firii divine. Comunicarea de la o fire la alta precum i ipostazierea firii umane se face prin firul energiilor necreate147. Nu este necesar o amestecare a firilor c ci lucrarea celei divine nu i-ar mai avea sens; si nici putin a ca Logosul s lucreze cele omene ti dumnezeie te i cele dumnezeiesti omene te a a cum am ar tat la subcapitolul despre comunicarea nsu irilor. nv tura ortodox cu privire la ndumnezeirea firii umane i are temeiul n realitatea ntrup rii Cuvntul, adica a chenozei i implicit a unirii ipostatice. Chenoza st la baza unirii ipostatice, iar n aceasta stau premisele restaur rii omului i posibilit ile fiec rui om de a se ndumnezei. n virtutea unirii chenotice a celor dou firi, n Hristos se realizeaz sau se restaureaz firea uman asumat de Cuvntul lui Dumnezeu148. El este subiectul chenozei, c ci El i ipostaziaz Sie i firea uman pe care i-o i ndumnezeie te n timpul de la Buna Vestire i pn la nviere, odat cu ea. Acest parcurs al dumnezeirii firii umane este un parcurs al dragostei dumnezeie ti adresate de Dumnezeu omului prin Hristos. Iubirea este aceea care aduce omului posibilitatea redres rii ontologice dup tiparul emis de umanitatea ndumnezeit a lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu se d ruie te umanului, f cndu-Se ipostasul lui, umanul se d ruie te purtat de ipostasul divin filial, lui Dumnezeu. Fa a umanului n stare de jertf pe care Fiul o aduce
Ibidem. Sfntul Ioan Damaschin, op.cit. p. 161. 147 Pr. Prof. Dumitru Popescu, Omul f r r d cini, Editura Nemira, Bucure ti, 2001, p. 23. 148 Pr. Conf. Dr Vasile Citirig , art. cit, pp. 59-60.
146 145

66

Tat lui, face umanul iar i pl cut Tat lui ca la nceput, a a cum era el nainte de c derea n p cat
149

. Fiul lui Dumnezeu se face om pentru noi oamenii. El se umanizeaz pe Sine, tr ind cele ale

umanului, f cnd firea divin s aib acces la cele proprii umanului, pentru ca noi oamenii s avem parte de experien a divinului prin ac iunea Lui n omenitate. ntruparea l-a adus pe Dumnezeu mai aproape de om, l-a f cut ca prin iubire s tr iasc cele proprii ale umanit ii, afectele, plngerile, bucuriile omenit ii, ca mp rt indu-se de ele s le transfigure pe toate prin iubirea Lui. Domnul lea tr it pe cele ale noastre pentru ca noi s le tr im pe cele ale Lui. Le-a f cut pe ale Lui accesibile nou , ca noi s accedem ntru dragostea i bucuriile celor ve nice. Sfntul Grigore de Nazians spunea c Domul :lund chip de rob Se coboar cu robii i la cei mpreun robi i i nsu e te chipul str in, purtndu-m n Sine pe mine ntreg cu cele ale mele, ca s mistuie n Sine ceea ce e r u, a a cum mistuie focul ceara, sau soarele umezeala p mntului, iar eu s m mp rt esc de ale Lui, datorit ntrup rii 150. Mntuirea nf ptuit de Hristos are i o direc ie ndreptat i asupra omului, n sensul c Fiul lui Dumnezeu prin ntrupare i personalizeaz firea uman asumat , ca persoan dumnezeiasc . Astfel coborrea lui Hristos i tr irile Lui personale pentru mbun t irea condi iei umane trebuie s nasc n to i oamenii dorin a de n l are i transfigurare.151 S ne facem la fel cu Hristos, fiindc sa f cut la fel cu noi, zice sfntul Grigore de Nazians. S ne facem Dumnezeu pentru El, fiindc i El S-a f cut pentru noi; a luat asupr - i ceea ce era mai r u ca s dea ceea ce este mai bun. S-a s r cit pentru ca s ne mbog im noi prin s r cia Lui; a luat chip de rob ca s dobndim noi libertatea; S-a cobort El, ca s ne sl veasc pe noi; a murit El, ca s ne mntuiasc ; S-a n l at, ca s trag la El pe to i care z ceau jos n dec derea adus de p cat 152 . Dar a a cum Fiul lui Dumnezeu s-a cobort la noi i noi n ine avem datoria ct i obliga ia de a ne ridica la Dumnezeu, cel care care s-a cobort la noi n deplin smerenie pentru mntuirea omului. A renun a la el nsu i omul i-l face propriu pe Dumnezeu, nl turnd egoismul care i

149

Pr. Prof. Dumitru St niloae, nota 635, n colectia PSB vol. 39, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992, p. 353. 150 Sfntul Grigore de Nazians, Cuvntarea teologic 4 despre Fiul, apud Sfntul Maxim M rturisitorul, Ambigua, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, n colectia PSB vol. 80, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1983, p.50. 151 Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig art. cit., p. 61. 152 Sfntul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfntului Ioan, trad, de Pr. Prof. Dumitru St niloae n colectia PSB vol. 41, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 2000, p. 330.

67

umple c mara cea cu mult pre i l prime te pe Dumnezeu cel care l repozi ioneaz n leg tura cu Dumnezeu. Aceasta este starea omului umanizat, n care exist premisele ndumnezeirii, fiindc n acest om rode te voia lui Dumnezeu i se vede tot mai mult slava dumnezeiasc .

V.1.3. Lipsa de p cat n Persoana lui Iisus Hristos

Ca si consecin

a unirii ipostatice este i lipsa p catului la Hristos. Problema se poate pune

asa : dac putea s p c tuiasc Iisus sau nu putea s p c tuiasc ? Biserica r spunde c Iisus Hrisots nu putea s p c tuiasc , pentru c voin a Sa era ndumnezeit , iar unirea ipostatic arat c ipostaza dumnezeiasc este principiu conduc tor al ambelor naturi: rezulta c p c tuiasc i a celei omene ti i a celei dumnezeie ti. Din ntreaga Scriptur p c tuirea era o imposibilitate n Persoana iar Biserica l-a numit miel

Mntuitorului, c ci Fiind Dumnezeu nu putea s

nevinovat. Daca am fi afirmat c Iisus Hristos ar fi putut p c tui referindu-ne la firea uman nseamn ca am deta a firile a a nct nici una s nu aib contact cu cealalt iar unirea ar fi fost una doar n cuget i nu n act. Dar sensul unirii a fost acela al ndumnezeirii firii umane nsu ite n ipostasul ve nic al Cuvntului. Firea uman a lui Hristos nu era impasibil la firea divin , iar unirea ipostatic tocmai aceasta a ar tat. n Hristos nu au existat dou firi f r unire, i nici unirea nu a desfiin at cele dou firi. Dac firea uman a fost asumat de Fiul lui Dumnezeu de ce nu a fost asumat i p catul str mo esc? Aceasta este o alt ntrebare care va strni curiozitatea unora dintre cei care nu cunosc adev rul despre lipsa de p cat a Mntuitorului. Pentru aceasta trebuie s aducem o explica ie prin care s se ntrevad adev rul teologic despre ntruparea lui Hristos a a cum a fost ea ar tat la Sinodul de la Calcedon. n actul ntrup rii, cel care se ntrupeaz este Fiul lui Dumnezeu, cel care i ipostaziaz trupul n afar de p cat. Trupul lui Hristos era afar de p cat pentru c el apar inea ipostasului Fiului. El nu avea un ipostas propriu al S u asa cum l vedea Nestorie, ci unul de natur divin . Natura uman a lui Hristos nu a fost enipostaziat cu p catul venit n urma c derii, ci cu numai urm rile p catului, c ci p catul apare n firea uman incidentar, ira ional i involuntar. El nu devine propriu, ontologic firii umane, ci se ata eaza extern, a a cum i urm rile lui nu sunt create de

68

Dumnezeu ci ele care au venit n urma neascult rii. Deci Hristos i ia firea uman afar de p cat ca s o ndumnezeiasc . n plus n Hristos nu putea ap rea p catul, ca unul care era Dumnezeu. Prin unirea ipostatic , firea uman s-a deschis comuniunii treimice. Ea nu poate desf ura o du m nie fa de Dumnezeu, c ci ipostasul ei e Fiul lui Dumnezeu nsu i. Dar nu se poate nchide nici semenilor, pentru c ipostasul divin n care subzist real nu are nici du m nie fa de oameni, nici o voin de a se afirma mpotriva lor, nici o treab de strmtorare din partea lor 153. Lipsa p catului i chiar a posibilit ii lui n Hristos este implicat i n misiunea de Mntuitor. F r lipsa de p cat a Mntuitorului mntuirea omului nu se putea realiza. Mntuitorul nu a avut p cat personal c ci persoana Sa a fost dintru nceput dumnezeiasc iar dup ntrupare ea devine i omeneasc , f r a r mne i dumnezeiasc . Prin unirea ipostatic Persoana lui Hristos devine lipsit de p cat. Nu putea exista o Persoan Fiului ntrupat care nu putea s p c tuiasc
154

i cu p cat i f r p cat, c ci Persoana era a a faptelor bune

. n toat aceast purtare cu biruin

mpotriva celor rele n Hristos, punem accentul nu pe modelul Hristos din punct de vedere moral, ca unul la care trebuie s ne raport m, ci la faptul c prin ncordare la voin i prin har putem s nu mai p c tuim. Iisus ne este ntr-adev r pild moral de purtare pentru fiecare dintre noi, dar accentu m c nu acesta este rostul nostru, ci ca prin voin a noastr ndreaptat spre s vr irea binelui i prin ajutorul dat de El prin har, s putem i noi fiecare s dep im p catul. O putere mai mare decat o are omul n lupta cu p catul nu ne poate fi dat dect de Dumnezeu Omul, sau Omul Hristos. Numai conlucrnd cu Dumnezeu cel f r de p cat putem s sc p m de p cat i de urm rile lui n firea noastr .

V.1.4. Lui Iisus Hristos I se cuvine o singur nchinare

Adorarea dumnezeiasc a Persoanei Mntuitorului este dovada fireasc a unirii ipostatice. Noi nu trebuie s ador m numai firea dumnezeiasc , ci i pe cea omeneasc , pentru c amndou alc tuiesc persoana Sa i firea omeneasc este strans unit
153

i nedesp r it de cea dumnezeiasc .

Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol II, p. 89. 17. Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr,prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic p. 31.
154

i Simbolic vol. II,..

69

Dogma aceasta este m rturisit de Sfnta Scriptur , care arat c Fiul ntrupat I se cuvine aceea i cinstire ca i Tat lui : To i s cinsteasc pe Fiul, precum cinstesc pe Tat l. Cine nu cinste te pe Fiul, nu cinste te nici pe Tat l, care L-a trimis.(Ioan 5, 22-23) i Dumnezeu L-a pren l at i I-a d ruit Lui numele care este peste orice nume : ca, n numele lui Iisus, tot genunchiul s se plece, al celor cere ti i al celor p mnte ti i al celor dedesubt. (Filipeni2 9-10). Acela i adev r l stabile te Biserica n sfintele sinoade n special sinodul III ecumenic, prin aprobarea anatematismelor Sfntului Chiril al Alexandriei, n a c rui a 8-a anatematism se condamn cei ce nu aduc o singur nchinare, adorare dumnezeiasc , lui Dumnezeu Cuvntul ntrupat i sinodul V Ecumenic, canonul 9, i al VII-lea Ecumenic, canonul 5 155. n baza unirii ipostatice ct i a unit ii personale lui Hristos se cuvine o singur nchinare. Aceasta deoarece celui care ne nchin m este Persoana Fiului i nu naturii. Omul nu aduce nchin ciune naturii sau naturilor lui Hristos. nc din Vechiul Testament se constat faptul c Dumnezeu se reveleaz pe Sine n chip personal iar cinstirea adus Lui era adus ca a unuia care este Dumnezeul P rin ilor, deci unul care i comunic voile sale n revela ie prin intermediul Persoanelor umane. Mai trziu Sfin ii P rin i n cadrul diputelor dogmatice ale sinoadelor ecumenice au stabilit c nu exista fire neipostaziat , capitol dezb tut mai ales de Sfntul Ioan Damaschim, iar la Dumnezeu i la oameni firea exist numai n ipostasuri ra ionale. Firea nu se poate revela pe Sine numai n accep iunea persoanei. Pe de alt parte nchinarea implic io deasemenea i un dialog ntre dou persoane, ceea ce nu s-ar fi putut face ntre o persoan L-am mp r i n doua persoane 156. Lui Hristos Dumnezeu nu I se cuvine dou nchin ri, una firii dumnezeie ti iar alta firii Sale omene ti ndumnezeite. Nici nu vom putea concepe o astfel de cinstire, c ci omul nu se nchin umanit ii lui Hristos f r a avea i r spunsul dialogal cu Persoana a carei naturi umane o cinstim. Deasemenea nu putem s ne nchin m numai firii dumnezeie ti a lui Hristos f r a o cinsti i pe cea omeneasc , pentru c n Hristos, firea dumnezeiasc se afla ntr-o ntreag vie uire perihoretic cu firea uman ce nu poate fi desp r it . Nu putem accede idea unei cinstiri a vreunei firi n Hristos f r a avea defini ia unit ii personale. Cre tinul se nchin lui Hristos ca Celui care a luat cele ale
155

natur . P rintele Dumitru St niloae spunea c : dac i-am da lui Hristos dou feluri de nchin ri,

156

Ibidem, p. 30. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol. II, p. 101.

70

noastre i le-a f cut ale Lui. El intr n dialog cu Fiul lui Dumnezeu f cut Fiu al Omului, adica Cel care s-a cobort din cer pentru a se face mai deplin accesibil comunic rii cu omul. Naturile lui Hristos, fiecare din ele nu pot intra n dialog cu oamenii, f r aspectul ra ional al ipostasului celor dou firi. Noi nu ne nchin m naturii lui Dumnezeu celei incomprehensibile, c ci nu o cunoa tem. Nici nu ne nchin m naturii umane care este asemenea naturii noastre, ci persoanei Fiului lui Dumnezeu care se ntrupeaz f cndu-Se accesibil i comunicant cu oamenii. Cultul este expresia ac iunii revelatoare a lui Dumnezeu ca treime de persoane. Cele doua func ii ale lui, harismatic i latreutic, arat direc iile comunic rii omului cu Dumnezeu, mai nti din partea lui Dumnezeu care se reveleaz pe Sine ca persoan , iar mai apoi omul care l cinste te nencetat prin multitudinea de expresii cultice pe care le cultiv n Biseric la sfintele slujbe. Icoana lui Hristos este o dovad a realit ii uniunii ipostatice, iar cre tinul se nchin v znd mai nti pe Hristos potrivit firii umane, iar prin ea transcenznd mai sus spre chipul s u divin. Sfin irea icoanelor reprezint prezen a haric i comunicant a lui Hristos care se arat n icoan . El se arat ca Dumnezeu om, ca cel care mp rt e te credincio ilor energia divin proprie persoanei Lui care este i uman . Aureola reprezint ns i ac iunea sfin itoare i des vr itoare a Lui, care este pus peste capul omului Hristos. S nu uit m i de multitudinea de lucr ri imnografice prezente n cultul Bisericii noastre. Hristos este cinstit ca cel care este asemenea Tat lui, care se coboar la noi oamenii n scndu-Se din Fecioara Maria : Hristos se na te m ri- i-L, Hristos din ceruri ntmpina- i-L, Hristos pe p mnt157. Acest adev r l m rturisim nc si n Simbolul Credin ei : Si intr-unul Domn Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai nainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mntuire S-a pogort din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioama Maria si s-a facut om. Si s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si s-a ingropat, si a inviat a treia zi dupa Scripturi. Si s-a Inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi vas a vina sa judece vii si mortii a carei Imparatie nu va avea sfarsit, precum i n multitudinea de cnt ri doxologice prezente n cultul Bisericii noastre. Hristos este Pantocratorul n trupul omenesc ce str luce te infinitatea Tat lui i a Duhului Sfnt, este Cel care n deplin chenoz intr nving tor la Tat l

***Catavasier, Catavasiile Na terii Domnului, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2005, p. 218.

157

71

aducnd jertf firea sa omeneasc iubit de Duhul Sfnt a a cum umanitatea lui Hristos iube te pe Tat l i pe Duhul Sfnt, c prin iubire se nal lucrarea de mntuire a naturii noastre.

V.1.5. Fecioara Maria , N sc toare de Dumnezeu

Sfnta Fecioar Maria este ntr-adev r N sc toare de Dumnezeu, pentru c natura omeneasc a lui Hristos este nedesp r it de cea dumnezeiasc . Omul Iisus Hristos fiind acela i ca Persoan cu Fiul lui Dumnezeu este n scut de Fecioara Maria, care nu na te un om i un dumnezeu n sens Nestorian, ci pe Fiul lui Dumnezeu cel ve nic. Actul na terii l are ca subiect pe Dumnezeu, c ci El se na te din Fecioara Maria potrivit firii Sale umane. Cei care au n eles altceva despre na terea Fiului lui Dumnezeu au nteles n sensul n care din Fecioara Maria s-a n scut dou ipostasuri potrivit celor dou firi, i astfel ea ar fi fost nu teotokos ci N sc toare de Hristos, adica N sc toare doar de om. Nu omul Hristos s-a n scut din Fecioara Maria, ci Dumnezeu omul Hristos. El ia din pncele Sfintei Fecioare trup i suflet pe care i le face Sie i potrivit Persoanei Sale. Nu natura neipostaziat se na te din Fecioara Maria, ci natura uman enipotaziata n Persoan se s vr e te prin na tere. De aceea i na terea Fiului lui Dumnezeu este una supranatural , c ci cel ce se na te este nsu i Fiul lui Dumnezeu. El se na te om n timp din Fecioara Maria r mnnd i Dumnezeu n scut din Tat l din veci. Persoana este aceea care se na te din Fecioara Maria, Persoana divin a Fiului lui Dumnezeu se na te din N sc toarea de Dumnezeu. La oameni, na terea implic o nou persoan i natura proprie din care s-a n scut. La Dumnezeu natura persoanal era nc din ve nicie, ea neap rnd n momentul na terii trupe ti a a cum se observ la oameni. Fecioara Maria a n scut pe Domnul dup omenitatea sa, dar totu i nu este n sc toare de om, c ci omenitatea Fiului lui Dumnezeu este unit ipostatic cu Dumnezeu Cuvntul, care i-a mpropriat-o i i-a ndumnezeit-o n momentul primirii ei, la na tere. Astfel na terea i z mislirea apar in ipostasului Cuvntului iar cea n care se z misle te i care na te este N sc toarea acestei persoane a Cuvntului ntrupat. Fecioara Maria nu a n scut un om simplu, ci pe Dumnezeu ntrupat,

72

care nu i-a adus trupul din cer, ci l-a luat din Maica Lui n chip minunat i S-a n scut din ea mai presus de fire 158. Sfnta Scriptur ne arat dealtfel temeiurile cinstirii Domnului ca ceea care a n scut mai presus de fire pe Dumnezeu acolo unde spune : Duhul Sfnt Se va pogor peste tine i puterea Celui Preanalt te va umbri; pentru aceea i Sfntul care Se va na te din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. (Luca 1, 35) sau i de unde mie aceasta, s vin la mine Maica Domnului meu (Luca 1, 43), Despre Fiul S u, Cel n scut din s mn a lui David, dup trup(Romani 1, 3), Iar cnd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S u n scut din femeie, n scut sub Lege.(Galateni 4,4) Sfntul Grigore de Nazians arat o deosebit afec iune a termenului N sc toare de Dumnezeu a a cum va ar ta Sfntul Chiril n secolul urm tor. Dac cineva spunea : Sfntul Grigorie de Nazians, nu accepta pe Sfnta Maria ca N sc toare de Dumnezeu, acela este desp r it de Dumnezeu. Deasemenea este f r Dumnezeu acela care sus ine c Hristos a trecut prin Fecioar ca printr-un canal i c El nu s-a format n ea, n acela i timp dumnezeie te i omene te; dumnezeie te pentru c a fost f r de b rbat; omene te pentru c a fost prin legea z mislirii 159 . Preasfnta N sc toare de Dumnezeu nu a mprumutat numai func iile sale biologice lui Dumnezeu Cuvntul, deoarece o mam nu mprumut trupul copilului s u, ci edific cu trupul i sngele s u existen a acestuia, dup cum constituie i sufletul copilul s u prin al ptare, vorbire, mngiere i afec iune
160

. Maica lui Dumnezeu deci, Sfnta Fecioar Maria, a identificat n existen a sa via a creat cu

Creatorul s u. n acest fel, fiecare creatur , sau crea ia lui Dumnezeu ntreag afl n persoana sa u a spre via a cea adev rat , intrarea spre plin tatea posibilit ilor existen iale 161. Maica Domnului este noua Ev care recapituleaz natura uman nu n autonomia sa cea mpotriva firii i n moarte, ci n participarea sa cea mai presus de fire la dumnezeire i n realizarea vie ii ve nice. 162 Sfntul Ioan Damaschin spunea : Propov duim c Sfnta Fecioar este n sens propriu i real N sc toare de Dumnezeu. Prin faptul c Cel n scut din ea este Dumnezeu adev rat, este adev rata N sc toare de Dumnezeu aceea care a n scut pe Dumnezeu adev rat, ntrupat din ea. Spunem c Dumnezeu s-a n scut din ea, nu n sesnul c Dumnezeirea Cuvntului a luat din ea

N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr,prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit. p. 55. 160 Christos Yannaras, op. cit. p. 127. 161 Ibidem. 162 Ibidem.
159

158

i Simbolic ,vol. IIp. 31.

73

nceputul existen ei, ci n sensul c nsu i Cuvntul lui Dumnezeu, Cel n scut nainte de veci, n afar de timp, din Tat l, care exista f r de nceput i ve nic mpreun cu Tat l i cu Duhul Sfnt, n zilele cele mai de pe urm , pentru mntuirea noastr , S-a s l luit n pntecele ei, S-a ntrupat i S-a n scut din ea, f r s se schimbe. Sfnta Fecioar n-a n scut un om simplu, ci Dumnezeu adev rat; i nu un Dumnezeu simplu, ci un Dumnezeu ntrupat. Cuvntul nu i-a pogort din cer trupul, care s fi trecut prin ea ca printr-un canal, ci a luat din ea un trup deofiin n El nsu i. C ci dac cu noi, pe care l-a ipostaziat i-ar fi adus trupul din cer i n-ar fi luat firea noastr , la ce mai folose te

nomenirea? nomenirea lui Dumnezeu Cuvntul pentru aceasta s-a i f cut, c ns i firea, care a p c tuit, care a c zut i care s-a corupt, s nving pe tiranul care a n elat-o, i astfel s se elibereze de stric ciunepentru aceea, pe bun dreptate i cu adev rat numim N sc toare de Dumnezeu pe Sfnta Maria. Acest nume constituie toat taina ntrup rii 163. Din cele afirmate pn aici tragem concluzia c urm rile unirii ipostatice nu pot privite deta at i de alte consecin e pe care unirea ipostatica le-a dat. Sinodul de la Calcedon a afirmat deasemenea unitatea persoanal a Fiului ct i dualitatea firilor, dar lipsa trat rii despre lucr rile i voin ele celor dou firi va face ca subiectul despre dualitatea firilor s fie reluat mai trziu ntr-un alt sinod ecumenic inut de aceast dat la Constantinopol unde se va stabili nc o dat dogma hristolgic a a cum a fost ea conceput la Calcedon nt rindu-se nc o dat Biserica n urma luptelor cu ereziarhii. A a cum am afirmat mai sus putem accede pe lng cele cinci urm ri ale unirii ipostatice a a cum le-am prezentat mai sus, alte dou consecin e care au leg tura cu cele discutate, adic a faptului c n Hristos avem dou lucr ri i dou voin e, precum i cadrul general n care puteam vorbi despre unirea ipostatic , adic acela al chenozei Fiului lui Dumnezeu.

V.2.1. n Iisus Hristos avem dou lucr ri i dou voin e

Disputele sinodului IV ecumenic referitoare la cele dou firi n Iisus Hristos s-au continuat i n veacul urm tor. Problema voin ei sau a voin elor Mntuitorului era ceva mai veche decat

163

.Sfntul Ioan Damaschin, op. cit., pp. 114-116.

74

izbucnirea controversei nestoriene propriu-zise de la anul 429. Paul de Samosata nsu i ridicase chestiunea, f cnd din voin a Logosului factorul de unire al celor dou firi 164. Monotelismul a fost n primul rnd un fapt politic adic o formul politic oferit de patriarhul Serghie al Constantinopolului, mp ratului Heraclie, spre a apropia i a uni Biserica Ortodox i cu imperiul toate acele popula ii monofizite cu tendin e centrifuge i gata de a se alia cu du manii basileului bizantin 165. Pe lng acest fapt istoric, monotelismul este i o piedic pus naintea aspectului de mntuire a omului. Mai nti pentru ca acceptnd n Hristos doar o fire voitiv fantezie. n al doilea rnd acceptnd o singur voin i lucr toare, nseamn c firea uman asumat de Hristos nu era ntreag , i deci mntuirea ar fi fost doar o i o lucrare n Hristos nseamn c natura uman a lui Hristos ar fi fost lipsit de orice lucrare voit proprie n actul mnturii. Astfel mntuirea omului nu ar mai fi avut nimic uman n ea, iar ea ar fi devenit o lucrare exclusiv a lui Dumnezeu, ceea ce este cu totul fals. n Hristos nu putea exista doar o singur voin i o lucrare pentru c ea ar fi fost proprie, exclusivist , iar mntuirea ap rea doar ca o realitate pasiv , natura uman fiind exclus din orice mijloc de cooperare cu cea divin . Pe alt parte natura uman a lui Hristos neavnd voin mntuirea era nteleas ca act f r finalitate, c ci latura activ a firii putea doar s se supun celei ve nice n mod obligatoriu, ceea ce ar fi f cut ca ndumnezeirea omului s vin f r acceptul liber al firii umane. Aceast gre eal de la sinodul VI ecumenic a ap rut n timpul cnd ereziarhii concepeau c voin a i lucrarea apar in i izvor sc din Persoana subiectului. Adev rul nu a fost n eles a a i de p rin i care au ar tat c originea voin ei este ns i natura 166. Sfntul Maxim M rturisitorul pleac de la constatarea f cut de sinodul IV ecumenic, c cele dou firi ale Mntuitorului implic neapar t dou voin e i dou lucr ri: o voin dumnezeiasc voin omeneasc , o lucrare dumnezeiasc io i o lucrare omeneasc . Sfntul Maxim dezvolt pe larg

teoria voin ei naturale i a voin ei deliberative la om n general i apoi n omul din Hristos. Voin a natural , zice Sfntul Maxim reproducnd o teorie curent este puterea care n zuie te spre ceea ce exist potrivit naturii; ea mbr i eaz toate nsu irile proprii n chip ontologic. Esen a inut n chip natural de aceast voin , dore te s existe, s traiasc , s fie mi cat , cu sim urile i cu mintea.
Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit. p. 261. Ibidem. 166 Pr. Prof.Dumitru St niloae, Via a i nv 280.
165

164

tura Sfntului Grigore Palama, Editura Scripta, Bucure ti, 1993, p.

75

Esen a i dore te propria i deplina sa existen ialitate natural . Natura se voie te pe sine i toate cte intr n alc tuirea ei, ntruct ea e articulat din dorin e prin ns i natura ei de a fi. De aceea, al ii definind acest element natural al voin ei, zic c voin a este o tendin , o dorin vital
167

ra ional

. i o voin deliberativ , n legatur cu lucrurile care sunt

n afar de voin a natural , exist natural este o simpl dorin ra ional

n puterea noastr . Voin a aceasta electiv sau deliberativ nu e identic cu voin a natural . Voin a i vital , n timp ce voin a deliberativ este o sinteza dorit , deliberare i judecat . Noi dorind s deliber m n prealabil, iar dup ce am deliberat, judec m, dup ce am judecat, prefer m binele fa alegerea i n puterile noastre 168. Deosebirea fundamental dintre cele doua voin e, este c cea natural este o for liber a unui lucru, cu posibilitatea de a nclina ntr-un sens sau altul. Aceast voin propriu nu natura, ci persoana sau ipostasa 169. E o voin pur omeneasc , ezitant i imperfect . Voin a natural are certitudinea absolut a i obiectului spre care ndreapt pe cel ce voie te. Ca i cea deliberativ , voin a natural e liber aceast voin fiind mi cat aliniat ontologic pe cnd cea deliberativ este orientat electiv. Voin a deliberativ e o tendin de alegere caracterizeaz de r ul care s-a ar tat n actul judec ii. Voin a natural este articulat numai n lucruri naturale, pe cnd cea deliberativ e facut din lucruri care stau n

exclude posibilitatea gre elii i a p catului. n firea uman a lui Hristos avem dect voin a natural , i fasonat de voin a lui dumnezeiasc . De aceea i Sfntul Grigore de tura despre cele dou voin e i lucr ri Nazians spunea c voin a uman nu se opunea lui Dumnezeu , pentru c toat era ndumnezeit .170 n aceste accep iuni ale p rin ilor trebuie s concepem nv potrivit celor dou firi existente n Iisus Hristos, c ci numai astfel putem vedea mntuirea ca o realizare a omului n Dumnezeu, cel ce s-a cobort la noi n mod chenotic.

V.2.2. Chenoza Fiului lui Dumnezeu Umanizarea Fiului lui Dumnezeu prin unirea celor dou firi a descoperit nu numai

conformitatea dintre divin i uman ci si posibilitatea umanului de a fi mediu n care divinul s se poat
167

Sfntul Maxim M rturisitorul, Despre voin a natural sau despre voire, n colec ia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne , Bucure ti, 1990 , p. 178. 168 IbideM. 169 Sfntul Grigore de Nazians, Cuvntarea 4 Teologic despre Fiul p.54. 170 Ibidem.

76

manifesta. Dar nu numai compatibilitatea dintre cele dou firi a fost aratat prin ntrupare ci i coborrea firii divine n firea uman , coborre pe care noi o numim chenoz sau de ertare de slav . Faptul c Fiul lui Dumnezeu s-a cobort ca s ne nal e pe noi este redat printr-o admirabil exprimare de Sfntul Apostol Pavel : El, bogat fiind, pentru noi a s r cit, ca voi cu s r cia Lui s El, care ne-a comunicat-o nou dumnezeiasc v mbog i i(II Corinteni 8,9). Nu putea s ne mbog easc aducnd de la noi aceast bog ie, ci de la pentru a o putea primi. De aceea El S-a de ertat de boga ia i totu i a lucrat prin ea mbog irea noastr .

Sfntul Atanasie cel Mare nume te aceast mbog ire un mare adaos care s-a f cut trupului omenesc din comuniunea i unirea Cuvntului cu el : C ci din muritor l-a f cut nemuritor i fiind sufletesc, l-a f cut duhovnicesc i, alc tuit fiind din p mnt, a trecut prin por ile cere ti 171. Leg tura dintre aceast coborre a Fiului lui Dumnezeu i mbog irea firii umane a lui Hristos este explicat cu mult claritate de Sfntul Apostol Pavel n celebrul text despre chenoza Fiului lui Dumnezeu : S-a descoperit pe Sine, chip de rob lund, f cndu-Se asemenea oamenilor, i la nf isare aflndu-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascult tor f cndu-Se pn la moarte, i nc moarte pe cruce. Pentru aceea, i Dumnezeu L-a prean l at i I-a d ruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca ntru numele lui Iisus tot genunchiul s se plece, al celor cere ti i al celor p mnte ti i al celor de dedesubt. i s m rturiseasc toat limba c Domnul este Iisus Hristos, ntru slava lui Dumnezeu Tat l. (Filipeni 2, 7-11) Din interpretarea p rin ilor se pare c preasl virea lui Dumnezeu nu a fost o fapt juridic , exterioar , ci a faptului c prin chenoz n oameni s-a activat sim irea de fii ai Tat lui ceresc. Coborrea lui Dumnezeu la oameni a avut rolul de a trezii con tiin a ca Fiul este fratele nostru al tuturor iar Dumnezeu este Tat l nostru, c ruia toti i suntem fii dup har 172. n Hristos, firea uman fiind unit cu firea dumnezeiasc , i implicit ndumnezeit , tot ceea ce a izbutit Hristos prin p timiri i prin moarte a devenit bun al ntregii umanit i. C ci n firea uman a lui Hristos s-a aflat virtual intreaga umanitate. n Hristos s-a recapitulat ntreaga omenire, c ci El s-a f cut prga fr mnt turii noastre, fiind omul general. Spiritul lui omenesc nt rit de ipostasul divin a putut nvinge moartea armoniznd pe om cu natura i cu toate for ele ei. Coborrea

Sfntul Atanasie cel Mare, Epistola c tre Epictet, Episcopul Corintului, n colectia PSB vol. 16, trad. note si introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988, p. 176. 172 Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig , art. cit. p. 58.

171

77

Lui la noi a nsemnat i o nvingere a tuturor patimilor i a afectelor din noi, care nt rite n lupta cu p catul i-au schimbat ontologic pozi ionarea. Omul n Hristos a fost repozi ionat n fa a lui Dumnezeu, c ci n El a avut loc ncordarea mpotriva r ului i statornicirea hot rrii de a alege numai binele. Lucrarea lui Dumnezeu prilejuit de p timire i minuni n firea omeneasc cu ajutorul harului, a n l at umanul n planul dumnezeiesc. Aceast unire a fost des vr it prin moarte i nviere, adic prin suportarea mor ii ca ultima ncordare n lupt cu suferin a i prin biruin a asupra ei. Acceptarea mor ii de bun voie, adic a unei mor i neimpuse de p cat reprezint tr irea pn la cap t a st rii de chenoz sau coborrea pn la nivelul cel mai de jos posibil omului 173. Tocmai aceast unire a constituit baza noirii i n l rii noastre, a ndumnezeiri firii umane. noirea firii umane nseamn ampplificarea facult ilor i func iilor firii umane n vederea compatibilit ii cu Persoana dumnezeiasc a Cuvntului, sau ca urmare a unirii cu firea

dumnezeiasc n aceea i Persoan a Cuvntului. Fiindc Hristos este Cuvntul cobort la nivelul firii umane zicem despre El c s-a umanizat. Dar El nu s-a umanizat devenind compatibil cu firea uman c zut , ci a ridicat n El firea uman , f cnd-o i pe ea uman . Coborrea Cuvntului e n l area firii umane 174.

173

174

Ibidem, p. 59. Pr. Prof. Dumitru St niloae, nota 218, n colectia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1990, p. 114.

78

Capitolul VI

IMPORAN A PERSOANEI DIVINO-UMANE A LUI HRISTOS PENTRU MNTUIREA OMULUI VI.1. ntruparea ca realizare a unirii celor dou firi n perspectiva Persoanei Cuvntului lui Dumnezeu

Persoana divino-uman a Fiului lui Dumnezeu are o relevan

deosebit prin aportul pe care

l aduce umanit ii i mntuirii acesteia. n Persoana Logosului se ntrege te lucrarea teandric de mntuire a ntregii umanit i. Ea devine purt toarea firii umane deplin ndumnezeite prin ac iunea energiilor necreate ce izvor sc din Fiin a Divin . Firea uman n ntrupare se personalizeaz potrivit modelului persoanei dumnezeie ti. Ea devine al turi de fiin a divin purt toarea Persoanei lui Hristos, modelndu-se potrivit valorilor acesteia. Acest aspect are o implica ie soteriologic , c ci pe de-o parte unirea celor dou firi n Persoana lui Hristos d sens i valoare mntuirii, iar pe de alt parte mntuirea devine bun al ntregii omeniri, al c rei subiect n nf ptuirea ei obiectiv are i aportul umanit ii. A n elege sensul i importan a mntuirii legat de Persoana ntrupat a Fiului lui Dumnezeu nseamn c n elege transfigurarea credinciosului n Biseric prin lucrarea harului Duhului Sfant. Ceea ce a fost ref cut, nnoit i ndumnezeit n Hristos este natura Sa uman n plenitudinea ei asumat de Persoana divin a Logosului. Ceea ce trebuie s fie nnoit i ndumnezeit n noi este propria noastr natur uman ntreag , suflet i trup, con inut n persoanele noastre care trebuie s intre n unire cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfnt. 175 Dup ce Hristos a ndumnezeit firea uman asumat , to i oamenii au fost chema i s se mp rt easc de boga ia darului r scump r rii, care se transmite fiecaruia prin Sfintele Taine. Prin

175

Pr. Prof. Dumitru Radu, Mntuirea, a doua crea ie a lumii, n rev. Ortodoxia XXXVIII (1968), nr. 2, p. 62.

79

Tainele Bisericii n care lucreaz Duhul Sfnt, Hristos ne d cu m sur din aceast bog ie nemasurat a ndumnezeirii umanit ii Sale 176. Persoana lui Hristos, face posibil ntruparea ca mediu de realizare a celor dou firi, f r a mp r i unitatea ei n doua p r i distincte. Dac Fiul nu exista ca Persoan posibil s se ntrupeze f cndu- i proprie i alt fire dect aceea pe care o avea din veac, ntruparea ar fi putut fi privit ca o ac iune panteist , n care toate erau amestecate, lumea s se confunde cu Dumnezeu, iar crea ia cu Creatorul. ntruparea implic unitate i valoare ce este redat de calitatea de Persoan a lui Hristos. Numai privind la calitatea unitar i unicitar a persoanei dumnezeie ti a Cuvntului putem avea n i unirea celor dou firi sub bagheta vedere posibilitatea ntrup rii i implicit a realiz rii celor dou firi n acest act. ntruparea este implicat de unitatea Persoanei i n acela i timp implic personal a Persoanei Cuvntului care se ntrupeaz . Modul altfel prin care exist firea divin , atunci cand avem n vedere realitatea Persoanei, trebuie privit n prisma posibilit ii de a fi ntr-o continu posibilitate de a fi i ca mod n care firea uman subzist personal la fel ca i cea divin dar n perspectiv perihoretic n care modul ce a fi al firii omene ti, este acela i ca i acela al firii dumnezeie ti a Cuvntului, potrivit Persoanei Cuvntului. Identitatea firii divine n accep iunea ei personal poate s implice i realitatea perihoretic cu firea uman care exista n unire cu cea divin ntr-un alt mod propriu de a fi, potrivit celei divine. Unirea ce se realizeaz prin ntrupare devine chez ie ndumnezeirii firii umane i umaniz rii firii divine, nu ontologic, ci a a cum a fost ar tat mai devreme n capitolul despre comunicarea nsu irilor. Mntuirea nf ptuit de Hristos are o direc ie ndreptat asupra omului ca persoan i nu numai naturii acestuia, fiindc Fiul lui Dumnezeu a asumat firea uman ca Persoan dumnezeiasc , deci a personalizat firea uman n El. De aceea regenerarea firii umane n Hristos se r sfrnge asupra persoanelor care o vor purta, fiindc este firea actualizat de El ca Persoan . Intimitatea aceasta personal este proprie mai ales sfin ilor. De aceea spune Sfntul Simeon Noul Teolog : Cel ce este Dumnezeu prin fire Se ntre ine cu cei pe care i-a facut dumnezei prin har, a a cum un prieten se ntre ine cu prietenii s i fa c tre fa 177. Astfel, coborrea lui Hristos i tr irile Lui personale pentru mbun t irea condi iei umane trebuie s nasc n to i oamenii dorin a de n l are
176

. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Drumul cu Hristos Mntuitorul prin tainele i s rb torile Bisericii Ortodoxe, n rev. Ortodoxia XXVIII (1976), nr. 2, p. 407. 177 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, trad. de Maria Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 132.

80

i transfigurare. 178 S ne mut m la nestric ciune, fiind p mnte ti, s ne facem cere ti, fiind trupe ti i neavnd na terea din trup, s ne facem duhovnicesti, n scu i din nou i rezidi i de Duhul Sfnt.179 C ci Dumnezeu i Tat l i invrednice te de privire i i cunoa te numai pe cei care au nrudirea familiar duhovniceasc cu Fiul i au cstigat prin Duhul na terea din nou, a a cum i n Egipt i-a f cut cunoscu i pe cei ce au fost un i cu sngele mielului. (Iesire 12, 13) 180 Na terea din nou nseamn s purt m totdeauna n trup omorrea lui Hristos, pentru c arate n trupul nostru 181. i via a lui Hristos s se

VI. 2.Unirea celor dou firi ca premis fundamental a mntuirii.

Sensul unirii celor dou firi n Hristos a fost acela ce a fi ndumnezeit firea uman

umanitatea Sa deplin spiritualizat prin p timiri, moarte i nviere, s fie preaslavit de-a dreapta Tat lui. Trupul sl vit a lui Hristos i unirea pe veci a firilor n El au valoare mntuitoare pentru noi nu numai pentru c n trup i n firea uman a Lui suntem cuprin i cu to ii n mod virtual ci i pentru c prin omenitatea Lui n l at , Hristos r mne n legatur cu noi ca Dumnezeu i om. Trupul Lui ndumnezeit nu este numai o relicv la care s ne nchin m, despre care s vorbim i despre care trebuie s credem, ci infinit mai mult, i anume izvorul viu din care se mp rt esc pn la sfr itul veacurilor cei ce intesc ndumnezeirea. Iubirea dumnezeieasc a lui Hristos S-a comunicat n asemenea m sura umanit ii Sale, nct aceasta e devenit aluatul prin intermediul c ruia se comunic aceast iubire tuturor celor ce cred n Hristos, fr mnt tura n care se dospe te n l area noastr
182

Sfntul Maxim M rturisitorul spunea c : ntruparea lui Dumnezeu ne este chez ie sigur a n dejdii de ndumnezeire a oamenilor. Att de deplin l fa vace pe om Dumnezeu, ct de deplin S-a f cut Dumnezeu om. C ci e v dit c Cel ce S-a f cut om f r de p cat va ndumnezei
Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig , art. cit. p. 61. Sfntul Simeon Noul Teolog, A cincea cuvntare moral , trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, n Filocalia, vol. VI, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1977,p. 200. 180 Sf. Chril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfntului Ioan, traf. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2000, p. 220. 181 Pr. Nicoae Mladin, Iisus Hristos n via a moral a credincio ilor, n rev. Studii Teologice V (1953), nr. 910, p. 622. 182 .Pr. Conf. Dr. Vasile Cirtirig , art. cit. p. 64.
179 178

81

firea f r preschimbarea ei n Dumnezeu; i att l va ridica pe om din pricina Sa, ct S-a cobort El din pricina omului 183. Taina ntrup rii trimite la taina mntuirii omului i la posibilitatea nfierii lui ca fiu al lui Dumnezeu prin lucrarea haric a Duhului Sfnt. Mai nti prin act, n momentul ntrup rii Fiului lui Dumnezeu iar mai apoi n timp cu fiecare om n parte ca unire dup lucrare. Prin ntrupare omul este chemat i destinat nf ptuirii teandriei dupa modelul hristic, adic s vie uiasc divino-uman sfin indu-se prin participarea la Hristos 184. Cei care valorific pe deplin i actualizeaz unirea firilor n Hristos, experiind teandria, sunt sfin ii. Tr ind n ei via a lui Hristos sau experiind unirea cu Dumnezeu, ei devin ndumnezei i. Cu alte cuvinte, ndumnezeirea lor este dat tot de o prezen n ei a lui Hristos, dar spre deosebire de prezen a umanit ii n El, unirea omului cu Dumnezeu i face pe ace tia fii ai lui Dumnezeu dar dup har, i nu n modalitatea ntrup rii a a cum ne este cunoscut n Hristos. Unirea umanului cu divinul s-a nf ptuit odata cu ntruparea Fiului lui Dumnezeu la plinirea vremii i ea r mne ve nic . Omului actual i revine acest dar al posibilit ii ntrup rii n el a roadelor ndumnezeitoare ale Sfintei Jertfe ce s-a nf ptuit odat pentru totdeauna pe Golgota. Pentru a n elege mai deplin rela ia dintre mntuirea nf ptuit de Hristos ca dar oferit umanit ii i mntuirea ca nsu ire a roadelor ntrup rii i jertfei, trebuie s avem n vedere rela ia dintre mntuirea obiectiv i mntuirea subiectiv . Mntuirea obiectiv cuprinde toate acele fapte s vr ite de Mntuitorul Hristos, nc de la ntrupare i pn la n tarea Sa la cer, fapte ce devin bun al nostru subiectiv prin nsu irea roadelor aceastea de fiecare om n parte. Este mai degrab o participare a noastr la viata lui Hristos, nu n mod exterior ca imitare a a cum a fost n eleas de teologia catolic , si nici ca act juridic, ci ca tr ire real n snurile lui Hristos care ni se face prezent i dup n l area Sa la cer, prin lucrarea Duhului Sfnt. Sfntul Apostol Pavel vorbe te nc i despre mntuirea personal nu numai ca via nou n Hristos, ci i ca dreptate ce devine interioar cre tinului, ca via nou n Hristos prin Duhul Sfnt : pentru dreptate. Iar

Iar dac Hristos este n voi, trupul e mort pentru p cate; iar Duhul, via

dac Duhul Celui ce a nviat pe Hristos Iisus din mor i v face vii i trupurile noastre muritoare,
183

184

Sfntul Maxim M rturisitorul, Raspunsurile c tre Talasie, n Filocalia vol. III, Sibiu, 1948, p. 24. Andrew Louth, Originile tradi iei mistice cre tine, trad. de Elisabeta Voichita Sita, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 115.

82

prin Duhul S u care locuie te ntru voi. (Romani 8, 10-11).

ntruparea este real , adev rat

mntuitoare c ci Fiul lui Dumnezeu S-a unit prin coborrea Sa cu trupul omenesc i n ipostasul S u a unit firea dumnezeiasc cu firea omeneasc . n acest adev r al unirii ipostatice a firilor n Hristos se afl cheia n elegerii tainei lui Hristos i tainei mntuirii. Dac Hristos este Dumnezeu i om n aceea i Persoan , n tot ceea ce a s vr it El, Dumnezeu fiind unit cu omul, actele mntuitoare sunt att ale lui Dumnezeu ct i ale omului. Prin unirea firilor n Hristos au fost asigurate toate premisele R scump r rii, c ci unirea con ine virtual n ea R scump rarea, prin faptul c natura uman este asumat de Fiul lui Dumnezeu. Scopul suprem al ntrup rii a fost ndumnezeirea firii umane n Hristos i deschiderea perspectivei de ndumnezeire pentru to i oamenii, tocmai pentru c ntruparea a constat n unirea celor dou firi n Hristos 185. Unirea ipostatica st nc i la baza nv turii despre ndumnezeirea firi umane i spiritualizarea trupurilor umane prin mp rt irea acestora de bunurile de care ns i firea uman s-a mp rt it n actul de ntrupare a lui Hristos. De aceea darul cel mai de pre pe care Dumnezeu l-a f cut umanit ii a fost ns i Euharistia, sau trupul S u ndumnezeit f cut prezent n Biseric pn la sfr itul veacurilor. Euharistia este ns i mp rt irea de Hristos, n mod real i des vr it, c ci materia mp rt irii este ns i trupul i sngele Mntuitorului Hristos, adic umanitatea Sa ndumnezeit . ntre firea uman a lui Hristos asumat prin ntrupare i prezen a real a Sa cu trupul i sngele S u n euharistie nu este nici o diferen , c ci, acel trup a lui Hristos asumat i ndumnezeit este identic cu trupul i sngele Mntuitorului din euharistie, distinc ia fiind c n euharistie trupul i sngele sunt prezente n chipul pinii i al vinului. Cuvintele Mntuitorului a a cum le g sim in Sfnta Scriptur nu las nici un fel de ndoial , c El vorbe te la Cina cea de tain despre Trupul i Sngele S u ca despre o mncare i o bautur adev rat , nu luat n sens figurat. 186 Acest adev r este ar tat nc nainte de episodul Cinei cand Mntuitorul nsu i promite oamenilor mp rt irea cu trupul S u atunci cnd zice : Eu sunt pinea cea vie , care s-a pogort din cer. De va mnca cineva din pinea aceasta viu va fi n veci. Iar pinea pe care Eu o voi da-o este Trupul Meu, pe care Eu l voi da pentru via a lumii. (Ioan 6, 51) Mntuitorul spune limpede c pinea pe care o va da, Euharistia, este Trupul S u, pe care l va jertfi pentru via a lumii. Cuvintele Mntuitorului au
Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig , art. cit. pp. 67-68. . Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia dogmatic 232.
186 185

i simbolic , vol. IIp.

83

fost n elese a a cum trebuia , n sens propriu, de c tre iudeii din Capernaum, care, auzindu-le, s-au scandalizat, zicnd : Cum poate Acesta s ne dea Trupul S u s -L mnc m? (Ioan 6, 52) n r spunsul S u, Mntuitorul nu corecteaz pe ascult tori, ci nt re te ceea ce spusese mai nainte : Amin, amin, zic vou : de nu ve i mnca Trupul Fiului Omului i de nu ve i bea Sngele Lui, nu ve i avea via a n voi. Cel ce m nnc Trupul Meu i bea Sngele Meu are via a ve nic i Eu l voi nvia n ziua cea de apoi. C ci Trupul Meu este adev rata mncare i Sngele Meu adev rata b utur . (Ioan 6, 52-55). A adar cuvintele Mntuitorului au fost luate n sens propriu de cre tini i n elese sub acest mod prin refec ia asupra nv dintre firea uman ndumnezeit turii despre unirea ipostatic . M rturisind leg tura i umanitatea ndumnezeit prin mp rt irea euharistic putem

n elege sensul mntuitor a lucr rii teandrice a lui Hristos care se mp rt e te potrivit umanit ii Sale n veci prin lucrarea Duhului Sfnt n umanitate. n concluzie spunem c numai a a devenim subiec i ai realit ii transcedentare, c ci noi ne facem prezen i n ceilal i cu firea noastr comun iar El (Hristos) n to i prin Trupul S u care se comunic spre o nou leg tur dincolo de dialogul extern, ntr-unul intern al prezen ei Sale n umanitate. Hristos se face ca noi, intr n umanitatea noastr f cnd-o purt toare de Dumnezeu, asumndu-o ca valoare a dragostei Sale adresat umanit ii create, i valorificnd-o n snul S u, urcndu-o n realitatea Sa divin i f cndu-o accesibil i nou 187.

VI. 3. Moartea i nvierea ca evenimente fundamentale pentru mntuire

n lucrarea de mntuire a lui Iisus Hristos evenimentele fundamentale care au constituit baza mntuirii noastre sunt strns legate de moartea de pe cruce i nvierea din mor i. Dealtfel, nvierea apare ca o conseci real a ntregii activit i de lupt mpotriva p catului i a purific rii i perfec ion rii firii umane asumate. n ea se pune cap t ntregii lucr ri de ndumnezeire a firii umane asumate i tot n ea se ncepe lucrarea de mntuire a oamenilor. nainte de jertfa de pe Cruce, moartea ap rea ca o a doua natur a omului, prima fiind via a. Omul se obi nuise cu moartea ca i cu ceva natural, c ci nvierea era imposibil de realizat. Omul

Ciulei Ionu , Iisus Hristos Mntuitorul i prezenta Sa n noi prin Sfintele Taine, n Almanah Bisericesc, Editura Episcopiei Rmnicului, 2007, p. 89.

187

84

devenise supus acum propriei Sale imposibilit i, c ci p catul a alterat nu numai chipul lui Dumnezeu din om, ci i posibilitatea de a mai face ceva pentru a reajunge n Rai. Teodor de Mopsuestia spunea c : Prin p cat a intrat moartea; iar moartea care sl be te firea, a f cut ca nclinarea spre p cat s devin mai puternic ; i amndou (moartea i p catul) au crescut mari mpreun . Moartea a nt rit, a agravat mul imea p catului i a mortalit ii, prin sl biciune, a dat na tere la o mul ime de p cate, pn la atta c chiar legile puse de Dumnezeu pentru a le corecta au ajutat la nmul irea lor i pn la atta c nc lc torii acestor legi, prin mul imea p catelor, au constrns pe Dumnezeu s -I pedepseasc 188. Moartea a ap rut ca neascultate i privare liber fa de Dumnezeu care este izvorul vie ii. Dac nainte de ntruparea Mntuitorului moartea avea sensul de pierzanie a firii omene ti, n Hristos dup nvierea Sa moartea i schimb sensul n acela ca rezultat al lup ii nenfricate cu p catul. n Hristos, moartea devine din blestem, binecuvntare. C ci asa cum Adam a murit din via a a noi prin Hristos murim mor ii i nviem vie ii. Moartea devine acum o necesitate pentru nviere, i nu o a doua natur cu care omul s se obi nuiasc . Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte; Dumnezeu ns , prin nvierea Lui i condamn pe oameni la nemurire 189. Moartea implic via a atunci cnd este v zuta n legatura cu Hristos. nvierea este a adar manifestarea voii lui Dumnezeu direc ionat mpotriva mor ii. La Dumnezeu nu poate exista nemuritoare. nc i moarte, c ci fiinta lui Dumnezeu este ns i via a :Eu sunt calea adev rul i via a (Ioan 14, 6). De aceea nvierea lui Hristos este ceva firesc avnd n vedere firea divin asumarea firii umane i are menirea n trasfigurarea ei pentru a fi capabil mpotriva mor ii. Hristos i nt re te firea uman pentru a fi capabil nvierii. El o ndumnezeie te, dndu-i posibilitatea de a lupta mpotriva mor ii c reia i era destinat dup p catul str mo esc. Omul nu mai devine rob al propriei sale imposibilit i. El iese din cercul mor ii nscriindu-se n nemurire. minune care s-a f cut cu noi n trupul lui Hristos. Pentru Teodor de Mopsuestia nvierea reprezint des vr irea ntregii iconomi a lui Hristos i ac iunea capital ntre toate ac iunile de ndreptare pe care le-a s vr it Hristos: prin ea a fost distrus moartea i a fost desfiin at stric ciunea, au disp rut patimile, s-a sfr it nestatornicia,
188

Acesta este marea

Teogor de Mospuestia, Omilia a dou sprezecea, (ntia despre sfntul botez), trad. Paraschiv. V. Ion, n Glasul Bisericii, Anul XXXII (1973) Nr. 9-10, p. 1077. 189 Arhim.Iusin Popovici, Omul i Dumnezeul Om, trad. de Pr. Prof. Ioan Ic i Diac. Ioan Ic jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 64.

85

s-au stins imboldurile p catului, a fost nimicit puterea lui Satan, a fost distrus violen a demonilor i a fost dep it constrngerea Legii. La aceasta se adaug f g duin a unei vie i nemuritoare i neschimb toare, prin care va fi distrus i desfiin at
190

aceast

via , ntruct tocmai prin ea

p trunseser demonii ca s lupte mpotriva noastr

Mult mai sublim argumenta p rintele Iustin Popovici : Bietul neam omenesc nu are dect un singur prieten adev rat: pe Mntuitorul Hristos, pentru c El l-a izb vit de cel mai mare du man al s u: moartea. Prin sl vita Sa nviere, Domnul a aruncat neamul omenesc n curentul nemuririi care duce la via a ve nic 191. Prin nvierea Dumnezeului-om, natura omeneasc a fost condus n mod definitiv pe calea nemuririi, devenind nfrico toare chiar i mor ii, pentru c dac nainte de nvierea lui Hristos moartea era nfricos toare omului, dup nviere omul devine ceva nfricos tor pentru moarte. 192 Prin nvierea lui Hristos, omul a cunoscut ntreaga tain a mntuirii, c ci mntuirea nseamn a asigura pentru trup i pentru suflet nemurirea i via a vesnic
193

Pn la nvierea Lui, Domnul a nv at despre via a ve nic , dar prin nvierea Lui a ar tat c El nsu i este cu adev rat via a cea ve nic . Pn la nvierea Lui El ne-a nv at cele despre nvierea mor ilor, dar prin nvierea Lui a ar tat c El este cu adev rat nvierea mor ilor. Pn la nvierea Lui El a nv at c credin a n El trece de moarte la via , dar prin nvierea Lui a ar tat c El nsu i a biruit moartea i a asigurat, n acest fel celor mor i trecerea din moarte la nviere 194. A adar omul f r de p cat este n acela i timp omul cel mai real, fiindc numai ca atare este cu adev rat des vr it nemuritor i ve nic 195. nvierea lui Hristos este diferit de nvierile din mor i s vr ite nainte de patima Sa de pe Cruce. n trupul mort al lui L zar, sau a fiicei lui Iair, sau al tn rului din Nain, porunca lui Hristos restabile te func iile vitale a a cum a reu it s deschid ochii orbilor, s vindece paraliticul, auzul i vorbirea surdo-mu ilor dar trupurile celor nvia i r mn desigur i dup nviere supuse mai ales stric ciunii.196 Nu asta s-a ntmplat i cu trupul nviat a lui Hristos, care imediat dup moarte i nviere a luat un alt chip, des vr it i complet ndumnezeit. Acest adev r iese n eviden
190

Teodor de Mopsuestia, Explicarea Simbolului de credin . Omilia a aptea, n Glasul Bisericii XXXII (1973), nr. 6-7, p. 328. 191 Arhim.Iusin Popovici op. cit. p. 64. 192 Ibidem p. 46 193 Ibidem p. 68. 194 Ibidem p. 70. 195 Ibidem p. 123. 196 Christos Yannaras, op. cit. pp. 144-146

86

atunci cand imediat dupa momentul nvierii Maria Magdalena l confund pe Iisus cu Gr dinarul, sau cnd pe cale Luca i Cleopa nu l-au recunoscut pe Acel Str in, c ci nu tiau c nsu i este Hristos cel nviat. ndr znim ns s spunem c trupul cel nviat este natur uman liber de orice determinare sau necesitate, este un trup omenesc din carne i oase, care nu i trage ns existen a din func iile sale biologice, ci este ipostaziat ca existen Aceasta, l constituie i-I d via . 197 Ceea ce s-a f cut n chip deosebit din Dumnezeu om Hristos, o valoare mai presus de toate celelate valori, este faptul c El, Cel dinti i singur a dezlegat definitiv problema vie ii i a mor ii, i a dezlegat-o n chip real, l snd s se vad n Persoana Lui divino-uman nemurirea i via a ve nic ntrupat , nomenit . Lucrul acesta l-a ar tat i l-a dovedit mai ales prin nvierea Lui din mor i i prin n l area Lui la via a vesnic a Dumnezeirii. i, toat via a divino-uman a lui Hristos, nainte i dup nviere, este o dovad a faptului c El este personificarea nemuririi i a vie ii ve nice i, n consecin , st pnul asupra mor ii. Prin nvierea Lui Hristos a d ruit naturii umane biruin a asupra mor ii, iar prin n l area Sa la cer, i-a asigurat via a nemuritoare n sfin enia Dumnezeirii. De aceea El este singurul care a avut dreptul s spun despre Sine, c : Eu sunt nvierea i Viata. (Ioan 11, 25). Prin ntruparea Lui, Dumnezeu Cuvntul a ridicat organismul tainic al trupul omenesc la rangul de templu al S u. Aceast dumnezeiasc Hristos. Ca Biseric , Dumnezeul-om Hristos const tocmai din trupul S u divino-uman n care se unesc ntr-o unitate organic mai nti Dumnezeu i omul, iar mai apoi to i oamenii care cred n Hristos. Oamenii incorpora n trupul divino-uman al Bisericii sunt lega i n chip organic cu Dumnezeu i unii cu al ii. Altfel spus Dumnezeu Cuvntul S-a f cut carne ; a luat trup, i a lucrat toat mntuirea lumii prin carne si prin trup. Astfel trupul S u a devenit Biserica unde se continu nentrerupt ntreaga iconomie a mntuirii lumii, de moarte i de p cat. i sfnt tain a trupului a cunoscut des vr irea ei n trupul Dumnezeului om, Iisus Hristos, i ea a r mas sfnt pentru totdeauna n trupul divino-uman al Bisericii lui real datorit rela iei cu Dumnezeu, pe care numai

197

Ibidem p. 146.

87

De aceea ntruparea, nvierea, ndumnezeirea firii omene ti nu sunt altceva dect consecin e ale ntregii lucr ri de restaurare a omului n ntregul parcurs de mntuire, c ci a a spunem i noi cum zicea dumnezeiescul apostol Pavel c Mntuitorul a lucrat toate n trupul S u 198.

VI. 4. ncorporarea omului n Hristos i prin Hristos cu ceilal i oameni ca Biseric .

Biserica n defini ia ei cea mai cuprinz toare este trup a lui Hristos, iar cum trupul tine de aspectul material trebuie s n elegem faptul c apari ia ei este dat de momentul ntrup rii Cuvntului lui Dumnezeu. nomenirea Fiului lui Dumnezeu s-a produs ca un eveniment ce a avut n centru lucrarea de sfin ire i ndumnezeire a firii umane, mai nti prin asumarea ei n mod chenotic de Persoana Logosului iar mai apoi de ncoporarea n trupul ndumnezeit i transfigurat a lui Hristos, a ntregii umanit i. Modalitatea de sfin ire i ncoporare a oamenilor n Hristos se realizeaz prin lucrarea unificatoare a Duhului Sfnt, cel care une te umanitatea cu harul divin n Biseric , care este trupul lui Hristos. Lucrarea Sfntului Duh n Biseric se manifest prin Sfintele Taine care sunt continu ri ale lucr rii mntuitoare desf urate de Hristos n umanitate peste veacuri. Posibilitatea prezen ei lui Hristos n lume dup n l area Sa la cer s-a f cut prin lucrarea Sfntului Duh, Acela care valorific i dup acest act, unirea mntuitoare a celor doua firi, divin i uman . Persoana lui Hristos ni se dezv luie ca adev r tuturora care tr iesc n spa iu Bisericii prin i n Sfintele taine. n Taine noi experiem faptul c Fiul lui Dumnezeu nu a venit la noi ca om i nu a asumat firea uman numai ca s tim noi teoretic de existen a lui n Treime, ci pentru a experia n trupul i sufletul nostru, n mod personal unirea noastr cu El. Baza cre terii noastre n Hristos este unitatea firii noastre cu firea Lui, din care izvor te i ni se comunic Duhul Sfnt, Sfinti orul. Pref cnd trupul lui Hristos n duh, prin actul nvierii,

198

Arhim.Iusin Popovici, op. cit. p.123

88

Duhul Sfnt deschide calea de a se s l lui El nsu i n noi, nu printr-o comuniune consubstan ial cu noi, ci printr-o comuniune harismatic , prin mp rt irea noastr de energiile divine necreate. 199 Cuno tin a despre Hristos nu ne mntuie te dac ea ramane doar la nivelul intelectului. Iar rolul unirii firilor n Hristos st tocmai n faptul c firea Sa uman a fost ndumnezeit Dumnezeu mp rt indu-ne din n elepciunea Sa dumnezeiasc i trupul S u preasl vit , iar prin aceasta ne-a dat mereu posibilitatea s actualiz m mereu n noi unirea cu i din Trupul S u ndumnezeit. De aceea una din caracteristicile cre tinismului este hristocentrismul 200. Cre tinismul crede c orice alt unire cu dumnezeirea, deci aceea care nu se realizeaz prin Hristos i n Hristos, este o iluzie. C ci Hristos este singurul mijlocitor pe Care L-a dat Dumnezeu oamenilor, este puntea ntins de la Dumnezeu pan pe t rmul umanit ii noatre, prin ipostasul S u cel unul, care ntrune te i natura dumnezeiasc i natura omeneasc
201

. pe om la comuniunea i

Din Hristos, ca om ndumnezeit, se revars n omul care a crescut n El prin credin , virtute i contempla ie, con inutul transfigurator al energiilor necreate, care l nal cu Dumnezeu n Treime 202. Transfigurarea cre tinului se realizeaz prin proiectarea ntrup rii n om, s vr it perpetuate de misterul euharistic. Sfntul Simeon Noul Teolog ne ar ta cum un mistic ajunge la cea mai nalt culme a vie ii mistice cnd se ntlne te Personal cu Hristos, Care vorbe te n inimile oamenilor prin Duhul Sfnt 203. Idealul cre tinului este s reuneasc n el creatul cu necreatul, dup exemplul lui Hristos, la al C rui chip trebuie s ajung cel care vrea s se mntuiasc . Unirea care s-a realizat n Persoana lui Hristos trebuie s fie realizat i n persoanele noastre prin Duhul Sfnt i libertatea noastr 204. Astfel, n vederea transfigur rii suntem chema i s experiem n noi n ine i s punem n valoare unirea ntre creat i necreat pe care a realizat-o Hristos n mod culminant n ipostasul S u divino-uman. Sfin ii P rin i au v zut leg tura dintre ntrupare i ndumnezeire cu o profunzime uimitoare. Conform Sfntului Atanasie cel Mare, ndumnezeirea este un rezultat a ntrup rii, omul
199

Protos. Drd. Irineu Pop, Omul nou i umanitatea n Hristos prin lucrarea Duhului Sfnt, n rev. Studii Teologice, anul XLI (1989), nr. 4, p. 29. 200 Pr. Prof. Nicolae Mladin, Prelegeri de mistic ortodox , Editura Veritas, Trgu- Mure , 1996, p. 99. 201 Pr. Prof. Dumitru St niloae, Spiritualitatea Ortodox .Ascetica i Mistica, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992, p. 38-39. 202 Pr. Prof. Dumitru Popescu, Ortodoxie i contemporaneitate, Editura. Diogene, Bucure ti, 1996, p. 85. 203 Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. de Dr. Irineu Ioan Popa, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1996, p. 125. 204 Vladimir Lossky, Teologia mistic a Bisericiip. 215.

89

fiind ndumnezeit pe m sur ce e restaurant n conformitate cu Chipul lui Dumnezeu Care este Cuvntul (Coloseni 1,15), prin pogorrea Cuvntului nsu i la starea noastr c zut prin ntrupare.
205

n orice sfnt vedem reflectat taina ntrup rii, fiindc sfin ii tr iesc aceast tain n comuniunea Receptarea i tr irea

Bisericii. Adev rat Dumnezeu dup har este acela care i-a nsu it prin buna imitare lucrarea i nsu irea binef c toare a lui Hristos zice Sfntul Maxim M rturisitorul.206 misterului ntrup rii sunt esen iale pentru a ne uni cu Hristos, iar simpla vorbire despre Hristos sau raportarea lui la noi extern nu l poate aduce pe Hristos s locuiasc intim n noi. ntruparea nu se prelunge te dect n Biseric , prin Sfintele Taine i mai ales prin euharistie care este cea mai porfund unire a credinciosului cu Dumnezeu 207. Transfigurarea credinciosului este actul care evoc n tr irea personal a oamenilor ntruparea i tocmai faptul c Biserica este un reflex al ntrup rii, ntlnirea cu Fiul lui Dumnezeu ntrupat nu poate avea loc dect n snul Bisericii. C ci a a cum spune Sfntul Simeon Noul Teolog, vrful vie ii mistice este ntlnirea personal cu Hristos, care vorbe te n inimile noastre prin Duhul Sfnt
208.

Iar Duhul Sfnt fiind nedesp r it de Hristos, umple Biserica de sfin enie prin lucr rile Sfintelor Taine. Fiind prelungiri ale tainei originare Care este Hristos, tot taine se numesc i lucr rile sfin itoare ale Bisericii prin care se comunic Hristos. n ele experiem ,de fapt, Persoana divino-uman a lui Hristos n Duhul Sfnt, sau roadele unirii dintre divin i uman, actualiznd prin har n noi n ine aceast unire. De aceea, Biserica i sfintele Taine pun n valoare taina unirii dintre divin i uman n Hristos. Prin ele se actualizeaz mereu importan a i valoarea mntuitoare a Persoanei lui Hristos f r de care nimeni nu se poate uni cu Dumnezeu i ndumnezei 209.

205

206

Andrew Louth, op. cit. p. 116. Sfntul Maxim M rturisitorul, Mistagogia, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2000, p. 45. 207 Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig , art. cit. p. 67. 208 Paul Evdokimov, Iubirea nebun a lui Dumnezeu, trad. de Teolor Baconsky, Editura Anastasia, Bucuresti, p. 58. 209 Pr. Conf. Dr. Vasile Citirig , art. cit. p. 67.

90

Concluzii

nv

tura despre unirea celor dou firi n Iisus Hristos constituie fundamentul necesar

mntuirii noastre. Ea deserveste ideii de ndumnezeire i sfin ire a omului n totalitatea lui i arat c omul n genere este proiectat i creat pentru a-l primi nemijlocit n natura sa pe Dumnezeu. Umanitatea este apt de a primi n firea sa darurile divine mntuitoare care ni sau dat prin Hristos. C ci El este sensul, c p tiul i menirea noastra. n El ne mplinim ca oameni transcedetari i gust m fericirea ve niciei pentru care am fost crea i. Intrnd mai in deam nuntul nv turii despre unirea ipostatic , omul cunoa te taine pe care Dumnezeu le-a revelat direct, de la ntruparea Sa pn la n l area Sa la cer. Asa se explic faptul c dimensiunea mntuitoare a omului este dat de lucrarea nemijlocit cu Hristos. Este o mi care teandric de sus inere n sfin enie a naturii c zute destinat ridic rii i transfigurarii. Dar nu numai natura se trasnfigureaz ci i persoanele umane care se impartasesc de Hristos prin lucr rile tainice ale Lui. Am putea spune c exist un dor tainic al omului pentru Dumnezeu, tot a a cum exist i un dor tainic al lui Dumnezeu pentru om. i dup cum exist o na tere a omului n Dumnezeu tot a a exist i o na tere a lui Dumnezeu n om. Astfel

se explic venirea Fiului luio Dumnezeu la ai s i, pe care nu se ru ineaz a-i numi fra i (Evrei 2, 11) sau prieteni ( Ioan 15, 18). El vine pentru a-I readuce la o stare i o lucrare teandric , la nf ptuirea mp r iei dumnezeu-omenimii, mp r ie n care Dumnezeu se na te n mod definitiv n om i omul se na te n Dumnezeu, realiznd aceast mp r ie n Duhul. Nu se ntrupeaz Tat l i nici Duhul, ci Fiul se inomene te, Fiul care are n Sine i pe cel iubit att de mult de Tat l.210 Prin ntrupare se realizeaz ntrep trunderea celor dou naturi n Dumnezeul-Om Hristos i prin El n ntreaga fire de la Adam pn n veac. Chiar cei care nu s-au ntlnit cu Hristos au parte de slava viitoare prin El. ntruparea s-a nf ptuit prin Fecioara Maria care L-a primit de bun voie pe Dumnezeu pentru ntreaga fire; ntruparea se realizeaz n continuare teandric n fiecare om, n m sura n care l dore te i-L urmeaz pe Hristos, rezidind Trupul S u cosmic, dumnezeuomenimea Hristos.

210

Pr. Boris R dulescu, ntruparea Cuvntului lui Dumnezeu, n rev. Glasul Bisericii, Anul XXXIV (1975), Nr. 56, p. 501.

91

Hristos ca Logos ntrupat red naturii umane con inutul Sofiei cere ti. Prin ntrupare El i mpropriaz toate ipostasele umane, n scndu-Se nu numai Dumnezeu-Om ci i Dumnezeoi ascuns pe care a rnduit-o Omenimea. n El s-a ar tat n elepciunea lui Dumnezeu cea tainic

Dumnezeu mai nainte de veacuri spre slava noastr . (I Corinteni, 2, 7). Aceasta este iconomia tainei celei ve nice ascuns n Dumnezeu, cel care a f cut toate prin Iisus Hristos, pentru ca acum n Biseric s se fac cunoscut ncep torilor i st pnirilor din ceruri, n elepciunea cea felurit a lui Dumnezeu, dup hot rrea cea mai dinainte de veci, pe care El a mplinit-o prin Iisus Hristos, Domnul nostru (Efeseni 3, 9-12).

92

BIBLIOGRAFIE

Izvoare scripturistice : 1. Biblia sau Sfnta Scriptur , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1982 si 1991. 2. Biblia Comentat , Noul Testament, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1995. 3. Novum Testamentum Graece, Edition 25, Nestle Aland, Londra, 1975. 4. H KAINH IA HKH British and Foreign Bible Society, London, 1924. 5. Noul Testament cu Psalmi, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2006. Scrieri patristice 6. Boetius, Proza VI, in colectia PSB vol. 72, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1992. 7. Fericitul Augustin, Despre Sfnta Treime, apud Pr. Prof. Ioan G. Coman, i Cuvntul trup s-a f cut, Editura nvierea, Timi oara 1993. 8. Sfntul Atanasie cel Mare, Cuvnt c tre elini, n colectia PSB, vol. 15, trad. note si introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1987.
93

9. Idem Despre ntruparea Logosului mpotriva Arienilor, in colectia PSB vol. 15, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic Bucure ti 1988. 10. Idem, Despre ntruparea Domnului nostru Iisus Hristos contra lui Apolinarie, n PSB, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988. 11. Idem, Epistola c tre Epictet, Episcopul Corintului, n colectia PSB vol. 16, trad. note si introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988. 12. Idem, Scrisoare c tre Adelfiu, n colectia PSB vol. 16, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1991. 13 Idem, Tratat despre ntruparea Cuvntului, n PSB 15, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti, 1988. 14 .Sfntul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfntului Ioan, trad, de Pr. Prof. Dumitru St niloae n colectia PSB vol. 41, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti 2000. 15. Idem, nchinarea i slujirea n Duh i n Adev r, trad. De Pr. Prof. Dumitru St niloe, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1991. 16. Sfntul Grigore de Nazians, Cuvnt la ar tarea lui Dumnezeu, adic la Na terea Mntuitorului, Editura Sophia, Bucure ti, 2007. 17. Idem, Cuvntarea la ar tarea lui Dumnezeu sau la Na terea Mntuitorului, trad. Pr. Dr. Gheorghe Tilea, n vol. Opere dogmatice, Ed. Herald, Bucuresti, 2002.
94

i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne,

18. Idem, Cuvntarea teologic 4 despre Fiul, apud Sfntul Maxim M rturisitorul, Ambigua, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, n colectia PSB vol. 80, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1983. 19. Sfntul Grigore de Nyssa, Contra lui Eunomie , n colectia PSB vol. 31, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992. 20. Idem, Despre ntrupare, din marele cuvnt catehetic, apud Sfin ii P rin i Despre Na terea i ntruparea Cuvntului, Editura Sophia, Bucure ti, 2007. 21. Sfntul Ioan Casian, Despre ntruparea Cuvntului contra lui Nestorie, II, 6. p. 249 apud Pr. Prof. Ioan G. Coman, i Cuvntul trup s-a f cut, Editura Mitrolopiei Banatului, Timisoara, 1993 22. Sfntul Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura Scripta, Bucuresti, 1993. 23. Sfantul Maxim Marturisitorul Ambigua, n colectia PSB vol. 80, traducere, note i introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti, 1983. 24. Idem, Capete gnostice n Filocalia vol. 2, traducere, note i introducere de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Harisma, Bucure ti, 1993. 25. Idem, Catre Prea Cuviosul presbiter Marin, in colectia PSB vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti 1987. 26. Idem, Despre intruparea Unuia- Nascut si ca Hristos unul este si Domn dupa Scripturi, trad. de Lucian Turcescu in rev. Ortodoxia, XLV (1993), nr.3-4. 27. Idem, Despre voin a natural sau despre voire, n colactia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane , Bucure ti, 1990.
95

28. Idem, Epistola catre Ioan Scolasticul Alexandrinul despre dogma bisericeasca a intruparii Domnului, in colectia PSB vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti 1988. 29. Idem, Epistola c tre Ioan Cubicularul, n colec ia PSB vol. 81, trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1988. 30. Idem, Epistola intai c tre Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu mpotriva ereticului Sever, n colectia PSB nr. 81, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane Bucure ti, 1990 31. Idem, Epistola a doua c tre Ioan Cubicularul. Despre dreptele dogme ale lui Dumnezeu mpotriva ereticului Sever, n colectia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane Bucure ti, 1990. 32. Idem, Epistola a doua c tre Ioan Cubicularul, Despre Iubire, n colectia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1990. 33. Idem, Mistagogia, trad. de Pr. Prof. Dumitru St niloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2000 34. Idem, R spunsurile c tre Talasie, n Filocalia vol. III, Sibiu, 1948. 35. Idem, R spunsuri c tre Talasie n Filocalia vol. III, Editura Humanitas, Bucure ti, 2007. 36. Sfntul Simeon Noul Teolog, A cincea cuvntare moral , trad. Pr. Prof. Dumitru St niloae, n Filocalia, vol. VI, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1977

96

C r i i manuale 37. ***Catavasier, Catavasiile Na terii Domnului, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucuresti, 2005. 38. ***Dogmatica, Manual pentru uzul seminariilor teologice, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1958. 39. Balca Diac. Prof. Nicolae, nv n telologia apostolic

tura despre Logosul ntrupat ca paradigm a vie ii cre tinului

i patristic , n Glasul Bisericii, anul. XXIX(1970) nr. 3-4.

40. Barto Emil, Conceptul de ndumnezeire n teologia lui Dumitru St niloae, Editura Cartea Cre tin , Oradea 2002. 41. Bria Pr. Prof. Dr. Ion, Dic ionar de Teologie Ortodox , Editura Institutului Biblic i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1987.

42.Idem, Tratat de Teologie Dogmatic

i Ecumenic , Editura Romania Cre tin , Bucure ti, 1999. i Despre via a n Hristos, Editura

43. Cabasila Nicolae, Talcuirea dumnezeie tii Liturghii Arhiepiscopiei Bucure tilor, Bucure ti, 1992.

44. Coman Pr. Prof. Ioan G, Patrologie, vol I, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti 1984. 45. Chi escu Prof. N., Todoran Pr. Prof. Isidor, Petreu Simbolica, vol. I, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2004. 46. Chi escu Prof. N., Todoran Pr. Prof. Isidor, Petreu simbolic , vol. II, Editura Renasterea ,Cluj-Napoca, 2005. Pr. Prof. II., Teologia dogmatic Pr. Prof. I., Teologia Dogmatica si

97

47. Evdokimov Paul Iubirea nebun a lui Dumnezeu, trad. de Teolor Baconsky, Editura Anastasia, Bucuresti, 1997. 48. Idem, Ortodoxia, trad. de Dr. Irineu Ioan Popa, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1996. 49. Idem, Hristos in gandirea rusa, trad. Pr. Ion Buga, Editura Symbol, Bucuresti, 2001. 50. Ilie Fracea, Leon iu al Bizan ului. Via a i scrierile - expunere critic , tez de doctorat, Atena, 1984 51. Felmy Karl Christian, Dogmatica experien ei ecleziale, Editura Deisis, Sibiu, 1999. 52. Gheorghescu Arhim. Dr. Chesarie, nv

tura Ortodox despre iconomia divin

i iconomia

bisericeasc , Editura Antim Ivireanu, Ramnicu Valcea, 2001. 53. Losky Vladimir, Introducere n Teologia Ortodox , Editura Sophia, Bucure ti, 2006. 54. Idem, Teologia mistic a Bisericii de R s rit, trad. studiu introductiv i note de Pr. Vasile R duc , Editura Anastasia, Bucuresti 1990. 55. Idem, Vederea lui Dumnezeu, trad. de Maria Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1995. 56. Louth Andrew, Originile tradi iei mistice cre tine, trad. de Elisabeta Voichita Sita, Editura Deisis, Sibiu, 2002. 57. Matsoukas Nikolaos, Teologia Dogmatic 2006. 58. Meyendorff John, Hristos n gndirea cre tin r s ritean , trad, de Pr. Prof. Nicolai Buga, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti 1997.
98

i Simbolic , vol II, Editura Bizantin , Bucure ti,

59. Idem, Teologia Bizantin , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne. Bucuresti, 1996. 60. Mladin Pr. Prof. Nicolae, Prelegeri de mistic ortodox , Editura Veritas, Trgu- Mure , 1996. 61. Pelikan Jaroslav, Tradi ia cre tin , trad. Pr. Prof. NicolaeBuga, vol II, Editura Polirom, Iasi, 2005. 62. Popescu Pr. Prof. Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 2005. 63. Idem, Omul f r r d cini, Editura Nemira, Bucure ti, 2001. 64. Idem, Ortodoxie i contemporaneitate, Editura. Diogene, Bucure ti, 1996. 65. Popovici Arhim.Iusin, Omul i Dumnezeul Om, trad. de Pr. Prof. Ioan Ic Ed. Deisis, Sibiu, 1997. 66. R mureanu Pr. Prof. Dr. Ioan, Istoria Bisericeasc Universal , Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992. 67. St niloae Pr. Prof. Dumitru, Chipul nemuritor a lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987. 68. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Editura Omniscop, Craiova, 1993. 69. Idem, nota 1, la Sfntul Atanasie cel Mare, Tratat despre ntruparea Cuvntului, n PSB 15, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti, 1988. i Diac. Ioan Ic jr.,

99

70. Idem, nota 292, n colec ia PSB, vol. 39, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988. 71. Idem, nota 635, n colec ia PSB vol. 39, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992. 72. Idem, nota 16, n colec ia PSB, vol. 80, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucure ti, 1988. 73. Idem, nota 304, n colec ia PSB, vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1988. 74. Idem, nota 218, n colec ia PSB vol. 81, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii ortodoxe Romne, Bucure ti, 1990. 75. Idem, Spiritualitatea Ortodox . Ascetica i Mistica, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992. 76. Idem, Teologia Dogmatic Ortodox , vol. II, Editura Institutului Biblic i de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978. 77. Idem, Via a i nv tura Sfntului Grigore Palama, Editura Scripta, Bucure ti, 1993.

78. Sterea Pr. Lect. Tache, ndrum tor pentru preg tirea candida ilor la dogmatic n vederea sus inerii examenului de admitere la Facult ile de Teologie Ortodox , Editura Episcopiei Argesului, Curtea de Arges, 1997. 79. Vorrnicescu Nestor, Scrieri patristice n Biserica Ortodox Romn pn n secolul al XVIIlea (izvoare, traduceri, circula ie), tez de doctorat, n rev. Mitropolia Olteniei, 1983, nr. 1 2. 80. Yannaras Christos, Abecedar al credin ei, Editura Bizantin , Bucure ti, 2007.
100

81. Zizioulas Ioannis, Fiin a eclesial , Editura Bizantin , Bucure ti, 2007. Articole si studii 82. Bria Pr. Prod. Dr. Ion, Iisus Hristos, Dumnezeu-Mntuitorul. Hristologia, n rev. Ortodoxia (1991), nr.2. 83. Bria Vasile. I., Contribu ia Sfntului Atanasie la fixarea dogmei hristologice, n rev. Ortodoxia, nr. 2, 1961. 84. Citirig Pr. Conf. Vasile, Importan a unirii celor dou firi n Hristos, n rev. Ortodoxia, nr. 3-4/2004. 85. Ciulei Ionu , Iisus Hristos Mntuitorul i prezenta Sa n noi prin Sfintele Taine, n Almanah Bisericesc, Editura Episcopiei Rmnicului, 2007 86. Coman Pr. Prof. Ioan G, Aspecte soteriologice la Sfntul Atanasie cel Mare, n rev. Studii Teologice, anul XXIV (1972) , nr. 8-9. 87. Coman Pr. Prof. Dr. Ioan G., Momente i aspecte precalcedoniene n rev. Ortodoxia, Anul 1965, nr. 1. 88. Mladin Pr. Nicoae, Iisus Hristos n via a moral a credincio ilor, n rev. Studii Teologice V (1953), nr. 9-10. 89. Radu Pr. Prof. Dumitru, Mntuirea, a doua crea ie a lumii, n rev. Ortodoxia XXXVIII (1968), nr. 2. 90. Pop Protos. Drd. Irineu, Omul nou i umanitatea n Hristos prin lucrarea Duhului Sfnt, n rev. Studii Teologice, anul XLI (1989), nr. 4.
101

91. R dulescu Pr. Boris, ntruparea Cuvntului lui Dumnezeu, n rev. Glasul Bisericii, Anul XXXIV
(1975), Nr. 5-6

92. St niloae Pr. Prof. Dumitru, Drumul cu Hristos Mntuitorul prin tainele i s rb torile Bisericii Ortodoxe, n rev. Ortodoxia XXVIII (1976), nr. 2. 93. Idem, Contribu ia c lug rilor sci i la precizarea hristologiei de la nceputul sec. VI, studiu introductiv la: Scrieri ale Mitropolia Olteniei, an XXXVII, nr. 3 - 4, martie - aprilie, 1985. 94. Idem Defini ia dogmatic de la Calcedon, n rev. Ortodoxia nr. 3-4(1951) , pp. 391-440. 95. Idem, Hristologia sinoadelor n rev. Ortodoxia XXVII (1947), nr.4. 96. Idem, nv tura Sfntului Atanasie cel Mare despre Mntuire, n rev. Studii Teologice, anul.

c lug rilor sci i daco-romani din secolulul al VI-lea, n rev.

XXV (1973), nr. 7-8. 97. Teodor de Mopsuestia, Explicarea Simbolului de credin . Omilia a aptea, n Glasul Bisericii XXXII (1973), nr. 6-7, p. 328. 98. Idem, Omilia a dou sprezecea, (ntia despre sfntul botez), trad. Paraschiv. V. Ion, n Glasul Bisericii, Anul XXXII (1973) Nr. 9-10, p. 1077.

102

CUPRINS

Preliminarii p. 2 Capitolul I NTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU DUP SFNTA SCRIPTUR I.1. Profe ii mesianice prezente n Vechiului Testament referitoare la cele dou firi ale

Mntuitorului Iisus Hristos..p. 3 I.1.1. Profe ii referitoare la firea divin a Mntuitorului Hristos .. p. 5 I.1.2. Profe ii referitoare la firea umana a Mntuitorului Hristos...p. 5 I.2. Dovezi din Noului Testament despre cele doua naturi prezente in Persoana lui Iisus Hristosp. 7 Capitolul II TAINA PERSOANEI I NTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU

PREZENT N SCRIERILE SFIN ILOR P RIN I... p. 12

II.1. Leon iu de Bizan i enipostasia..p. 12 II.1.1. Identitatea lui Leontiu de Bizan p. 12 II.1.2. Via a i scrierile lui Leon iu de Bizan ...p. 13 II.2. Sfntul Atanasie cel Mare p. 15 II.2.1. Motivul ntrup rii.p. 16 II.2.2.Cele dou firi ale lui Iisus Hristos n teologia Sfntului Atanasie cel Mare.........................................................................................................................................p. 17 II.3. Sfntul Chiril al Alexandriei- analogia suflet i trup.....................................p. 20 II.4. Sfntul Grigore de Nyssa. p. 22 II.5. Sfntul Maxim M rturisitorul i perichoresis... p. 24 II.6. Sfntul Ioan Damaschin.. p. 26 II.6.1. nv tura despre unirea ipostatic pn la Sfntul Ioan Damaschin..p. 27
103

II.6.2. Unirea ipostatic la Sfntul Ioan Damaschin.. p. 27 II.6.2.1. Cele dou firi n Hristos cu dou voin e i cu dou lucr ri corespunz toare..p. 28 II.6.2.2. Persoana cea unic a lui Hristos..p. 30 II.6.2.3 Modul de unire al celor dou firi.......................p.31 II.7. Sfntul Ioan Casian p.32 II.7.1. Hristologia la Sfntul Ioan Casian..p. 32 II.7.2. Tendinte teopasite la Sfntul Ioan Casian..... p. 35

Capitolul III

FORMULA DOGMATIC DE LA CALCEDON....p. 38

III.1. Formula dogmatic p. 39 III.2. Enipostaziereap. 42 III.3. Unirea celor dou firi dumnezeieasc Capitoulul IV i omeneasc n Iisus Hristosp. 46 SAU TEOLOGIA

PERSOANA CUVNTULUI, UNIREA IPOSTATIC

PERSOANEIp. 51 IV.1. Definirea termenilor de ipostas, natura, ousie, prosopon, persoana..p. 51 IV.2. Natura uman enipostaziat n ipostasul preexistent al Cuvntului..p. 55 IV.3. Actualizarea naturii umane n Hristos.......p. 57 IV.4. Realizarea maxim a unirii lui Dumnezeu i a omului n Hristos...p. 59 Capitolul V URM RILE UNIRII IPOSTATICEp. 62 V.1.1. Comunicarea nsu irilor.p. 62 V.1.2. ndumnezeirea firii omene ti.p. 66 V.1.3. Lipsa de p cat n Persoana lui Iisus Hristos.p. 68 V.1.4. Lui Iisus Hristos I se cuvine o singur nchinare.p. 69 V.1.5. Fecioara Maria, N sc toare de Dumnezeu...p. 72

104

V.2.1. n Iisus Hristos avem dou lucr ri i dou voin e.p. 74 V.2.2..Chenoza Fiului lui Dumnezeu....p. 76 Capitolul VI IMPORTAN A PERSOANEI DIVINO-UMANE A LUI IISUS HRISTOS

PENTRU MNTUIREA OMULUI.....p. 79 VI.1. ntruparea ca realizare a unirii celor dou firi..p. 79 VI.2. Unirea celor dou firi ca premis fundamental a mntuirii...p. 81 VI.3. Moartea i nvierea ca evenimente fundamentale ale mntuirii..p. 84 VI.4. ncorporarea omului n Hristos si prin Hristos cu ceilalti oameni ca Biserica..p. 88 CONCLUZII...p. 91 BIBLIOGRAFIE....p. 93 CUPRINS....p. 103 DECLARA IE...p. 106 CURRICULUM VITAE....p. 107

105

DECLARA IE

Subsemnatul Ciulei Ionu , absolvent al Facult ii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodox bibliografie. Pastoral , Promo ia 2010, declar pe propria r spundere c i nu am folosit alt material n afar de cel indicat n lucrarea mi apar ine

Semn tura :

106

Curiculum Vitae

Nume: Prenume: Data na terii: Parintii : Domiciliu : Telefon: E-mail: Studii:

Ciulei Ionu 29 Mai 1985 Gheorghe i Delioara Sat P dureni, Com. P dureni, Jud. Vaslui 0767 554 285 ciuly3ro@yahoo.com

2000- 2003 : coala de cnt re i biserice ti Macarie Ieromonahul din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Sf. Ioan Gur de Aur Trgovi te 2003-2006 : 2006-2010 : 2006-2010 : din Trgovi te. Seminarul Teologic Sf. Ioan Gur de Aur Trgovi te. Modul Psiho-pedagogic Facultatea de Teologie Ortodox din cadrul Universit ii Valahia

107

S-ar putea să vă placă și