Sunteți pe pagina 1din 2

Curăţarea utilajelor de la locul de muncă

Curăţarea este operaţia de îndepărtare a diferitelor impurităţi, praf, scame sau


pelicule de ulei de pe suprafeţele şi piesele componente ale maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor, care se depun în timpul funcţionării acestora.
Operația de curățarea se execută în scop de întreținere, dar și înainte de reparații şi se
realizează frecvent atât de lucrătorul care deservește utilajul, cât și de lucrătorii de la
întreţinere.
Operaţia poate fi executată în locurile în care funcţionează maşina sau în ateliere
special amenajate pentru spălare şi curăţare.
Înainte de curăţare, maşina va fi oprită, iar în situaţia în care substanţele folosite sunt
inflamabile, se va îndepărta orice sursă deschisă de foc. De asemenea, instalaţiile de răcire
şi ungere vor fi golite şi se va schimba uleiul, în scopul îndepărtării impurităţilor.
Se vor curăţa cu regularitate:
 sistemele de etanşare;
 filtrele instalaţiilor de ungere;
 filtrele instalaţiilor de evacuare a reziduurilor;
 suprafeţele active de lucru;
 sculele, dispozitivele şi verificatoarele
În general, materialele utilizate la curăţarea utilajelor sunt: materiale textile
(lavete, deşeuri de bumbac, pânză de sac moale), piele de căprioară, perii, pensule, mături,
saci pentru colectarea impurităţilor. Acestea trebuie să aibă următoarele caracteristici:
- să absoarbă bine lichidele;
- să aibă rezistenţă mare la rupere;
- să nu lase scame;
- să nu conţină aşchii metalice.
Pentru curăţarea părţilor utilajelor unde se execută prelucrări de precizie mare, se
folosesc lavete moi, iar suprafeţele cromate se curăţă cu piele de căprioară.
Pentru efectuarea corectă a curăţării utilajelor cu un grad de complexitate ridicat, se
impune
respectarea unor instrucţiuni precise.
În cazul spălării maşinilor, în funcţie de recomandări, de zona spălată, dar şi de
prelucrările de finisare, se pot folosi următoarele produse de curăţare: petrol lampant,
motorină, apă cu săpun, apă cu sodă, detergenţi speciali. După spălare, zonele spălate se şterg
cu lavete uscate, fără scame sau se usucă cu aer comprimat.
Curăţarea utilajelor se face:
Zilnic- se execută atât în timpul schimbului de lucru, cât şi la sfârşitul programului, de către
lucrătorul care deserveşte utilajul, conform graficului de curăţare stabilit.
Săptămânal- se execută la sfârşitul fiecărei săptămâni de lucru. Pe lângă operaţiile zilnice de
curăţare, lucrătorul care deserveşte utilajul, curăţa mecanismele de transmisie, roţile dinţate,
surplusul de ulei se opresc maşinile, se întrerupe curentul electric şi se scot curelele de
transmisii de pe roţi.
Generală- se execută o dată pe lună şi se poate stabili în acelaşi timp cu revizia tehnică a
utilajului. În acest caz, se demontează piesele şi se curăţă, urmărindu-se şi gradul de uzură
sau eventualele defecţiuni.

S-ar putea să vă placă și