Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Disciplina: Consiliere si orientare


Propunător: Dinovici Irina
Clasa: VII, VIII
Modul: Comunicare si abilitati sociale
Tema: Comunicareat asertiva si agresiva
Consiliere de grup
Scopul lecţiei: Promovarea comunicării asertive ca mijloc de dezvoltare a
comportamentului nonviolent, la elevii de gimnaziu.
Obiectivul general: Dobândirea abilităţilor de explorare şi exersare a comunicarii eficiente
Obiective operaţionale: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

 Identificarea comportamentului agresiv şi a consecinţelor acestuia;


 Înţelegerea de către elevi a principiilor comunicării asertive;
 Conştientizarea avantajelor comportamentului asertiv;
 Descoperirea propriului tip de comportament.

METODE – Icebreacking, brainstorming, jocul de rol, chestionar, studiul de caz, discutia


dirijată.
MIJLOACE – Fişe de lucru, flipchart, markere, scoci.
ARANJAREA CLASEI – Elevii vor sta în semicerc, pentru facilitarea comunicării (fără
pupitre)
Desfasurarea lectiei:
1. Capterea atentiei 3 min
Introducerea temei se va realiza printr-un joc numit ,,Un vânt rece bate,, , cu rol de
identificare a comportamenului violent.
Un scaun este scos din rând, astfel încât un elev va rămâne întotdeauna în picioare (restul
elevilor stau pe scaun). Elevul care nu are scaun trece în faţă şi spune, de exemplu : ,,Un vânt
rece bate pentru persoanele care se ceartă cu părinţii,,/el caracterizându-se prin comportamenul
pe care-l anunţă. Elevii care ştiu despre ei că se ceartă cu părinţii (deci, care au un comportament
comun cu colegul din mijloc) trebuie să-şi schimbe scaunul, astfel încât va rămâne iar un elev
fără scaun, care va veni în mijlocul grupului şi va anunţa un alt comportament agresiv pe care l-a
identificat la sine.

2. Anunţarea titlului şi a obiectivelor operaţionale: Ob. op. sunt scrise pe tablă de


profesor.
3. Dirijarea invatarii:

Activitatea 1. 10 min (5 minute jocul de rol, 5 minute discuţiile)


Se prezintă clasei un caz (vezi anexa 1) şi, pe bază de voluntariat se selectează doi elevi
care vor juca rolurile cazului propus spre analiză – un rol va fi cel al mamei, iar alt rol va fi cel al
adolescentei de 13 ani. Restul elevilor au roluri de observatori.
Elevii (cei doi) sunt anunţaţi că au la dispoziţie 5 minute pentru a lămuri situaţia – sunt
rugaţi să intre în rolul personajelor. Li se prinde în piept un ecuson cu ,,mama,, şi ,,Maria,, , în
funcţie de rolul pe care-l joacă.
Elevii observatori sunt rugaţi să fie atenţi la colegii lor.
După expirarea celor 5 minute, indiferent de rezultatul negocierii, se anunţă terminarea
jocului de rol – elevii sunt scoşi din rol prin scoaterea acusoanelor din piept cu numele
personajelor. Sunt rugaţi să-şi dea feed-back descriptiv unul altuia, faţă în faţă (cel puţin un feed-
back) – dacă nu ştiu, li se dă modelul (,,atunci când tu ai spus...., eu m-am
simţit....,,- ,,mulţumesc,, SE MULŢUMEŞTE DUPĂ FIECARE FEED-BACK ŞI NU SE
COMENTEAZĂ ACESTA. Cel care primeşte feed-back doar mulţumeşte.)
Următoarele 5 minute sunt acordate discuţiilor, pe două planuri:
a) Investigarea emoţiilor pe care le-au trăit actorii (ex. ,,Cum te-ai simţit în rolul
fiicei/mamei,,?, ,,Ce seamănă din ceea ce ai jucat cu viaţa ta,,?, ,,Ce crezi că se poate obţine
prin această manieră de comunicare,,?);
b) Discuţii cu clasa centrate pe : consecinţele comunicării agresive şi a relaţionării agresive.

Activitatea 2. 5 min (2 minute listarea ideilor, 3 minute trecerea lor în revistă şi


încercuirea celor care fac obiectul discuţiei noastre)
Dezavantajele comportamentului agresiv. Ce reuşim să facem dacă manifestăm un
comportament agresiv: atitudinal, verbal, comportamental?
Se foloseşte brainstormingul. Se adresează întrebarea de mai sus clasei; elevii sunt
încurajaţi să dea cât mai multe răspunsuri, care se trec pe flipchart. Sunt atenţionaţi că nu au voie
să comenteze răspunsurile niciunui coleg, chiar dacă nu sunt de acord cu el.
Se realizează trecerea în revistă a tuturor ideilor propuse de clasă (pe care le-a scris
coordonatorul pe flipchart) şi se încercuiesc doar cele care fac obiectul discuţiei noastre – se
hotărăşte cu ajutorul clasei.
Activitatea 3. 20 min (5 min lucrează fiecare în grupul său, 5 min prezintă fiecare grup)
Alternative la comportamentul violent – comunicarea asertivă; studiu de caz.
Clasa este împărţită în trei grupe egale şi li se dă consemnul : ,,Transformaţi scenariul
prezentat la jocul de rol folosindu-vă de consecinţele comportamentelor agresive şi asertive
prezentate pe fişa de lucru (toate grupele au aceeaşi temă) – vezi fişa de lucru la anexa 2. Pentru
această sarcină aveţi 5 minute de lucru şi 5 minute de prezentare. Maniera de lucru este aleasă de
fiecare grup, după cum doreşte,,.
Se mulţumeşte fiecărei grupe pentru prezentare.

Activitatea 4. 7 min (5 minute aplicare, 2 minute interpretare)


Chestionar de asertivitate. (vezi anexa 3)
Se împart elevilor fişele de lucru şi sunt rugaţi să parcurgă întrebările în maxim 5 minute,
răspunzând cu ,,da,, sau ,,nu,, la ele, încercuind răspunsul care li se potriveşte. La final işi vor
acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns pozitiv şi vor insuma punctele.
În timp ce elevii răspund la întrebările din chestionar, coordonatorul va trece pe tablă
interpretarea testului (vezi anexa 4). Chestionarul cu interpretarea rămân la portofoliul elevului.
5. Asigurarea feed-bavk-ului – 5 min.

Feed-back. Se dă clasei o fişă (o fişă pentru toată clasa, care va trece pe la fiecare elev)
unde elevii vor trebui să bifeze coloana care xprimă cel mai bine starea lui din timpil orei (vezi
anexa5). Fişa rămîne la coordonator.
6. Asigurarea retenţiei şi a transferului – 1 min.

Tema pentru acasă. Se împarte elevilor fişa pe care vor lucra, dându-le următorul
consemn : ,,Completaţi fişa pe care aţi primit-o, folosindu-vă şi de materialul anexat ei,,. Se dau
explicaţii şi lămuriri dacă nu s-a înţeles sarcina. (vezi anexa 6)

ANEXA 1

Maria este o adolescentă de 13 ani, care doreşte să se îmbrace în pas cu moda la şcoală,
deşi cunoaşte regulamentul de funcţionare al şcolii. Mama nu este de acord cu părerile fiicei ei.
Discuţiile lor se realizează pe un ton ridicat, fiecare susţinând că are dreptate. Maria
ameninţă că nu se mai duce la şcoală dacă nu este lăsată să se înbrace cum vrea ea, mama
ameninţă că o dă afară din casă dacă nu face cum spune ea,...........
Discuţia continuă.
ANEXA 2

CONSECINŢELE COMPORTAMENTELOR ASERTIVE ŞI AGRESIVE

ASERTIV AGRESIV
 Problema este discutată;  Problema este atacată;
 Drepturile tale sunt susţinute;  Drepturile tale sunt susţinute fără a ţine
 Îţi alegi tu activitatea; cont de drepturile celorlalţi;
 Au încredere în ei;  Îţi alegi activitatea ta şi pe a celorlaţi;
 Recunoşti ţi drepturile tale şi al celorlalţi;  Ostili, blamează, acuză, folosesc şantajul;
 Nu foloseşti şantajul şi ameninţările.  Drepturile tale sunt mai importante decât
ale celorlalţi.
ANEXA 3

CHESTIONAR DE ASERTIVITATE

1. Pot să-mi exprim cinstit sentimentele. DA NU


2. Pot să spun NU fără să mă acuz sau să mă simt vinovat. DA NU
3. Pot să recunosc când sunt supărat. DA NU
4. Încerc să găsesc cauza supărării mele. DA NU
5. Aştept să cunosc toate faptele înainte de a lua o decizie. DA NU
6. ,,Critic comportamentul unei persoane şi nu persoana,,. DA NU
7. Îmi asum responsabilitatea pentru sentimentele mele în loc să-i învinovăţesc pe alţii. DA NU
8. Reuşesc să-i exprim atât sentimentele pozitive cât şi pe cele negative. DA NU
9. Când spun cum mă simt, nu-i jignesc pe alţii. DA NU
10. Când nu sunt de acord cu cineva nu uzez de agresiuni verbale. DA NU
11. Reuşesc să găsesc soluţii pentru probleme şi nu stau să mă plâng. DA NU
12. Respect drepturile celorlalţi când mi le exprim pe ale mele. DA NU
ANEXA 4

INTERPRETARE CHESTIONAR DE ASERTIVITATE

10-12 PUNCTE
Eşti o persoană asertivă.
7-9 PUNCTE
Ai tendinţe de a manifesta comportamente şi atitudini asertive, dar încă nu reuşeşti să scapi de
agresivitate.
Sub 7 PUNCTE
Cele mai multe comportamente ale tale sunt mai degrabă agresive.
ANEXA 5

PUNE UN ,,X,, ÎN COLOANA CARE ŢI SE POTRIVEŞTE

INTERESAT PLICTISIT INDIFERENT


ANEXA 6
TEMA PENTRU ACASĂ
Răspunde asertiv şi agresiv la următoarele mesaje:
1. Prietenul tău fumează şi te roagă şi pe tine să fumezi cu el.

RĂSPUNS AGRESIV.....................................................................................................................
RĂSPUNS ASERTIV......................................................................................................................
2. Ţi-ai cumpărat o bluză pe care o preferi şi observi că prietena ta o portă fărăr să-ţi fi cerut voie.

RĂSPUNS AGRESIV.....................................................................................................................
RĂSPUNS ASERTIV......................................................................................................................

3. Colegul tău de bancă îţi ia mâncarea din geantă fără să-ţi fi cerut voie, iar ţie îţi este foame.

RĂSPUNS AGRESIV.................................................................................................................
RĂSPUNS ASERTIV..................................................................................................................

4. Aţi stabilit că mergeţi cu colegii la film la o anumită oră şi zi, dar ei au modificat între timp ziua
fără să te anunţe şi pe tine. Tu ai fost la data stabilită iniţial şi ai aşteptat degeaba. Ce faci?

RĂSPUNS AGRESIV.................................................................................................................
RĂSPUNS ASERTIV..................................................................................................................

CITEŞTE URMĂTORUL TEXT.


Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate eficientă la situaţii conflictuale
interpersonale. Lipsa asertivităţii este una dintre cele mai importante surse de inadecvare socială.
Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi comportamente învăţate care au ca şi
consecinţe pe termen lung îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine,
respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţă sănătos, imbunătăţirea de luare a
deciziilor responsabile, dezvoltarea abilitaţilor de management a conflictelor.
Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoţiile şi convingerile fără a afecta şi ataca
drepturile celorlaţi; asertivitatea în comunicare reprezintă abilitatea:
 De comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne face să avem încredere în noi şi să
câştigăm respectul prietenilor şi colegilor
 De exprimare a emoţiilor şi gândurilor într-un mod în care ne satisfacem nevoie şi
dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului
 De a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie într-un mod plăcut
 De a împărtăşi opiniile şi experienţele cu ceilalţi
 De a exprima emoţiile negative, fără a te simţi stânjenit sau a-l ataca pe celălat
 De a solicita cereri sau de a refuza cereri
 De exprimare a emoţiilor pozitive
 De a face complimente şi a le accepta
 De a spune NU fără să te simţi vinovat sau jenat
 Este modalitatea prin care elevii îşi dezvoltă respectul şi stima de sine
 Este modalitata prin care adolescenţii por să facă faţă presiunii grupului şi să-şi exprime
deschis opniile personale
 Este recunoaşterea responsabilităţii faţă de ceilalţi
 Este respectarea drepturilor celorlalte persoane.