Sunteți pe pagina 1din 15

Decembrie, 2022

PLAN DE AFACERI
al Î.I
privind inițierea afacerii de
spălarea și cosmetizarea automobilelor

Administratorul: Mazur Eduard, Mitrofan Iulian


Adresa juridică: or. Soroca, str. Independenței 51/9

Telefon de contact : 079336209

E-mail: app.eduard.m@gmail.com

Informația inclusă în acest plan este confidențială

și nu poate fi difuzată fără permisiunea conducerii înterprinderii.


Cuprinsul planului de afaceri
Nr. Compartimentul planului Pagina
1. Sumarul 3-4
1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate 4
1.2. Scopul și obiectivele afacerii 5
1.3. Analiza SWOT 5
1.4. Strategia afacerii 5-6
1.5. Descrierea produsului/serviciului 6
2. Planul de marketing 6
2.1. Piaţa și consumatorii 6
2.2. Concurenţii 6-7
2.3. Plasamentul și distribuţia 7
2.4. Politica de preţ 7
2.5. Promovarea 7
3. Planul operaţional 7-8
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională) 8
3.2. Schema fizică 8
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și costurile 8-9
acestora
3.4. Furnizorii 9
4. Necesarul de resurse umane 9
4.1. Structura organizatorică 9
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor 9
5. Planul de finanţare 10
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 10
5.2. Bilanţul contabil 10
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor 11
5.4. Fluxul de numerar 11
5.5. Raportul privind rezultatul financiar 11
Sumarul
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AFACEREA
 Î.I, deoarece sunt costurile reduse de
infiintare si administrare si mai ales
posibilitatea deducerii unor cheltuieli
Forma oraganizatorico-juridica realizate pentru derularea afacerii.

Genul activitate al afacerii  Servicii

Producerea / prestarea
or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare 40.
serviciului va fi plasată în
localitatea:
Implementarea ideii de afaceri  Realizarea propriei idei de afaceri
prin
Activitatea de baza este prestarea
Mărfuri/servicii prestate serviciilor de spălare, curățire a
autoturismelor și a covoarelor.
2.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PIAȚA ȘI CONSUMATORII
Destinatarul produsele /serviciile Posesorii de automobile din orașul
Glodeni.
85% dintre persoanele chestionate în
Cererea pentru produsul/ cadrul cercetării de piaţă efectuate au
manifestat intere şi dorinţă de a utiliza
serviciul propus serviciile date.
Actualmenete în orașul Glodeni este
doar o întreprindere care prestează
serviciile respectiv, insă e situată la o
distanță satisfăcătoare pentru a nu crea
Produsele /serviciile propuse sînt concurență pentru "MT-LUX", iar
unice prin: cererea pentru aceste servicii este
destul de mare. Considerăm ca reușita
afacerii se va datora în mare parte
calității serviciilor și prețului redus, fapt
care va duce la sporirea numărului de
clienți.

3. ANALIZA AFACERII
□ experiența managerială în
Punctele forte ale afacerii gestionarea afacerilor; amplasarea
favorabilă a spălătoriei; cererea mare a
pieței locale pentru serviciile
menționate; inexistența unei
concurențe locale merituoase

Punctele slabe Insuficienţa utilajului, a resurselor


financiare pentru dezvoltare.
4. NECESARUL DE PERSONAL (nr. și postul)
Administratorul/Contabilul/Fondatorul/ 2 spălători.
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor financiare
necesare pentru 103.278lei
lansarea/succesul ideii de
afacere
Tipul de finanţare vă este  Investiții proprii 73.287 lei
necesar:  Grand 30.000 lei
Cheltuieli anuale prognozate 282.292 lei
Venituri anuale prognozate 346.600lei
Profitul anual 67.158lei
Perioada de recuperare ~ 1 ani 5 luni
Rentabilitatea financiară 23%
Rentabilitatea economică 17%
Rentabilitatea vînzărilor 60%

1. Descrierea ideii de afaceri


1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii
desfășurate
Activitatea afacerii constă în prestărea serviciilor de spălare - curățire auto și a
covoarelor. Necesitatea prestării unor asemenea servicii de către
întreprinderea noastră s-a datorat studiului pieței serviciilor și a cererii locale,
fapt care a și determinat înregistrarea întreprinderii și orientarea spre
prestarea serviciilor de spăiare-curățire a autoturismelor. Construcția
spălătoriei auto (destinată pentru spălarea automobilelor) are o suprafață de
150 m2.

1.2. Scopul și obiectivele afacerii


Scopul afacerii
Scopul afacerii este acela de a aduce valoare oamenilor, clienţilor şi să le facă
viaţa mai bună, mai frumoasă sau mai uşoară la un preţ accesibil.
Afacerea își propune sa mărească volumul vînzărilor cu 10 % în al doilea
trimestru anul 2022)
Obiectivele afacerii
Obiectivele afacerii îmi oferă o direcţie, mă ajută să nu pierd din vedere lucrurile
esenţiale şi în acelaşi timp îmi oferă un instrument de evaluare a succesului
afacerii.
* Salarizarea şi condiţiile de muncă ale salariaţior;
*Satisfacerea clienţilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea şi preţul.
*Profitul;
* Productivitatea muncii;
* Calitatea produselor şi serviciilor.

1.3. Analiza SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Experiență de lucru în domeniul prestării
serviicilor de spălare-curățire a  Lipsa utilajelor necesare.
autovehicolelor.  lipsa spatiu recreativ pentru
Servicii solicitate permanent pe piață. muncitori.
 Situarea firmei in apropierea
Diversitatea de oferte de servicii unei benzinarii care ofera si
acordate clientului servicul de spalare al
autovehiculului;
OPORTUNITĂȚI RISCURI
Existența oportunităților de extindere a Criza financiară internațională.
afacerii
Forță de muncă disponibilă. Surse financiare limitate.

Prestarea calitativă a serviciilor. Falimentul

1.4. Strategia afacerii


Pentru diminuarea punctelor slabe se Participarea la diferite concursuri de
vor întreprinde următoarele măsuri: granturi pentru a ne dezvolta afacerea.
Si nemijlocit primii 3 ani de activitate
din resursele acumulate vor fi
reinvestite în afacere la procurarea
noilor utilaje.
Pentru diminuarea riscurilor se vor Participarea la diferite concursuri de
întreprinde următoarele măsuri: granturi pentru a ne dezvolta afacerea,
și pentru a stabili sursele financiare.
1.5. Descrierea serivicului
Caracteristicile tehnologice și Procesul tehnologic este respectat în
calitative ale produsului/serviciului conformitate cu cerinţele firmei
producătoare a vehiculelor auto
Asortimentul și nomenclatura, cu Denumirea Clienti
precizarea cantităţilor anuale produsului/serviciului
exprimate în unităţi fizice Spalarea vehicului auto 2250
Spălarea vehicului auto 1190
(COMPLEX)
Necesităţile pe care le satisface Proprietarii de automobile nu vor mai fi
produsul sau serviciul dat nevoiţi să se deplaseze în oraşele
învecinate pentru a
beneficia de servicii de spălare a
vehiculelor auto.
Calitatea produsului/serviciului Conform cerinţelor tehnice şi
standardelor în vigoare: Euro
Ambalajul, design-ul produsului Nu se referă
Deservirea clienţilor Comunicarea adecvată şi respectuoasă
cu clienţii.

2. Planul de marketing
2.1 Piața și consumatorii
Conform cercetărilor de piaţă efectuate şi
cu datele de la „Secţia Examinare şi
Caracteristicile pieții Înregistrare” în orasul Glodeni sînt
înregistrate peste 1000 de mijloace de
transport si este in crestere
Consumatorii și potențialii clienți Proprietarii de autovehicule din orasul
Glodeni, si satele vecine
Din datele acumulate avem 630 de
posesori de automobile care reprezinta
Tendințele de dezvoltare a pieții piaţa potenţială a serviciului nostru.

2.2 Concurenții
Denumirea Produs/serviciul Avantaje Dezavantaje
firmei oferit
Î.I. “SP-Auto” Spălarea auto Prețul mai Servicii necalitative
redus

2.3 Plasamentul și distribuția


Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării
Spălătoria va fi amplasat în or. Glodeni Înterprinderea nu este situată pe
str. Ștefan cel Mare 40 . strada centrală, fapt care face ca
Pe o suprafaţă de 150 mp in încapere cu întreprinderea să nu fie bine
aspect de garaj pentru 2 maşini. vizualizată de un număr mare de
În preajma spălătoriei este o parcare de 7 posesori de automobile;
maşini.

Metoda de comercializare cu amănuntul (la unitate) specificul


serviciului, spălătoria poate oferi
maxim 2 spălătorii concomitente.
2.4 Politica de preț
Denumirea serviciului Preț unitate(lei)
Spălarea auto (exterior) 80 lei
Spălarea auto (complex) 140 lei

2.5 Promovarea
Metoda de Costul(lei) Eficiența
promovare (rezultatul obținut)
Panou publicitar în faţa 1000 Va atrage atenţia şoferilor
spălătoriei care trec prin cartierul dat
Va informa potenţialii
Cărţi de vizită 500 consumatori despre
serviciile date
Sistemul de reduceri de 0 Atelierul va deveni mai
5% pentru clienţii fi deli atractiv pentru clienţi.
Total 1500

3. Planul Operațional
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema
operaţională)
Procesul tehnologic spălare a autovehiculului este următorul:
1. Primirea clientului
2. Se efecueaza spălarea cu șampon, care iese din lancea de presiune odată cu
apă
3. Apoi cu o perie spumantă, adică o perie moale, cu peri destul de lungi, prin care
iese și spumă
4. Clătirea automobilului cu apă demineralizată
5. Predarea automonilului clientului
3.2 Schema fizică
Legenda:
Numarul Descifrarea
1 Intrarea
2 Aparat cu șampon, care iese din lancea de presiune
3 Aparat cu presiune fără incălzire
4 Aspirator curățire salon
5 Scurgere de apă

3.3 Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și


costurile acestora
Materiale necesare Nr. de Costul unității, Suma
unități lei totală, lei
Aspifttor Vum 100 Super 1 9 389 9 389
Curatitor cu presiune fara 1 24 345 24 345
incalzirea apei HD 9/20
Curatitor cu presiune cu șampon 1 30 580 30 580
Curatitor cu presiune 1 24 874 24 874
Aspirator curățire salon 1 5 090 5 090
Arendarea localului 1 6000 6000
Sampon/Aromatizate 1 3000 3000
Total 6 103278 103278
3.4 Furnizorii
Denumirea Materiale Nr. unități Preț unitate Suma totală (lei)
furnizorului furnizate (lei)
SRL “FR- Șampon 10 litri 100 1000
AUTO”
Aromatizate 100 buc. 20 2000
4. Necesarul de resurse umane
4.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

4.2 NECESARUL DE RESURSE UMANE ȘI


REMUNERAREA
Nr. Funcția Nr. de persoane Salariul lunar, lei
1. Administratorul 1 4000
2. Contabil 1 3500
3. Fondator 1 3000
4. Spălători 2 2500
Total 5 13000

5. Planul de finanțare
5.1 CHELTUIELI DE LANSARE A AFACERII
Cheltuieli Suma totală, Surse proprii, Surse
lei lei imprumutate,
lei
Aspifttor Vum 100 9 389 9 389
Super
Curatitor cu presiune 24 345 3734 20 611
fara incalzirea apei
HD 9/20
Curatitor cu presiune 30 000 30 000
cu șampon
Curatitor cu presiune 24 874 24 874
Aspirator curățire 5 090 5 090
salon
Arenda localului 6000 6000
Sampon/Aromatizat 3000 3000
Total investiții, lei 103278 73278 30 000
Ponderea(%) 100% 72% 28%
5.2 BILANȚUL CONTABIL
Active Suma Pasive Suma
Active pe termen lung Capital propiu 73 278
Aspifttor Vum 100 Super 9 389 Grand 30000
Curatitor cu presiune fara 24 345
incalzirea apei HD 9/20
Curatitor cu presiune cu 30000
șampon
Curatitor cu presiune 24874
Aspirator curățire salon 5090
Arenda localului 6000
Sampon/Aromatizate 3000
Total / Active / Pasive 103278 103278

5.3 PROGNOZA VENITURILOR


Produs/Serviciu Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Total
Spălarea Clienti 150 150 150 210 210 210 200 210 200 190 190 180 2250
Pret, lei 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
auto
Suma,Lei 12 12 12 16 168 16 16 16 16 15 15 14 180
(exterior) 000 000 000 800 00 800 000 800 000 200 200 400 000
00
Spălarea Clienti 95 100 100 90 90 95 110 110 110 100 95 95 1190
Pret, lei 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
auto Suma,Lei 13 14 14 12 12 13 15 15 15 14 13 13 166
(complex 300 000 000 600 600 300 400 400 400 000 300 300 600
)
Total venit 25 26 26 29 29 30 31 32 31 29 28 27 346
300 00 000 400 400 100 400 200 400 200 500 700 600
Cheltuieli Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Total
t
I.Investitii/
Cheltuieli
materiale
Sampon/ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Aromatizat
e
Energia 500 520 520 580 580 590 550 550 550 540 540 520 6540
Electrica
Apa 600 620 620 680 680 690 650 650 650 640 640 620 7740
Arenda 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
localului
II.Cheltuieli
salarii
Salariu 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Angajatilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributii 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 5760
Sociale
medicale
III.General 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
administra 0
tive
Taxa de 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1992
impozitare
Promovare 1500 1500 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16500
a
IV.Cheltuiel 2000 1500 1500 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 7000
i
neprevazut
e
Total 24 22 23 22 22 23 22 23 24 23 23 23 282
cheltuieli 706 746 746 636 636 156 806 076 076 786 056 016 292
5.4.Fluxul de numerar
Fluxul de
Total
numerar Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec.

Soldul iniţial 0 1880 3760 5640 12520 19400 23158 26916 30674 29432 28190 31948

Venituri băneşti 25300 26000 26000 29400 29400 30100 31400 32200 31400 29200 28500 27700 346600

Cheltuieli 24706 22746 23746 22636 22636 23156 22806 23076 24076 23786 23056 23016 279442
băneşti
Soldul final 594 3848 6102 12866 19630 26574 35168 44292 51616 57030 62474 67185 67158

5.5. Raportul privind rezultatul financiar


Rezultatul
Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Total.
financiar

1. Venit 25300 26000 26000 29400 29400 30100 31400 32200 31400 29200 28500 27700 241200
vînzări

2. Costul 1350 1390 1390 1510 1510 1530 1450 1450 1450 1430 1430 1390
vînzărilor 0
3. Profit din 329
23950 24610 24610 27890 27890 28570 29950 30750 29950 27700 27070 26310 320
vînzări
(3=1-2)
4. Cheltuieli 36
general- 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 000
administrativ
e
5. Profit pînă 293250
20950 21610 21610 24890 24890 25570 26950 27750 26950 24700 24070 23310
la impozitare
(5=3-4)
6. Impozit pe 5028 5186,4 5186,4 5973.4 5973.6 6136.8 6468 660 6468 5928 5776.8 5594.4 70380
venit
7. Profit net 15922 16423.6 16423.6 18916.6 18916.6 19443.2 20482 27090 20482 18772 18293.2 17715.6 211
(7=5-6) 164.8

S-ar putea să vă placă și