Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

MODULUL: AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE


PERSONALĂ

CLASA: a II-a
PSIH.POSTOLACHE ANDREEA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ŞCOALA GIMNAZIALA ″PRINCIPESA
ELENA BIBESCU″
DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

TEMA: Sunt unic! – Unicitatea persoanei. Diferenţe individuale..

OB. DE REFERINŢĂ:
O1.1: să-şi perfecţioneze abilităţile de autoevaluare realistă a
propriilor caracteristici;
OB. OPERAŢIONALE:
O1: să demonstreze pe baza exemplelor că oamenii au
caracteristici diferite;
O2: să ofere exemple de asemănări şi deosebiri între oameni;
O3: să identifice şi să descrie caracteristici personale esenţiale;
O4: să explice modul în care oamenii sunt unici.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: discuţia colectivă, problematizarea,
jocul, exerciţii de relaxare, completarea fişei de lucru.
 Mod de organizare: individual, pe grupe, frontal- în perechi.
 Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, foai albe, culori
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. Moment organizatoric
- Elevii sunt aşezaţi în semicerc pentru a se privi unii
pe alţii.
- Primesc o fişă de lucru şi foi albe
2. Exerciţii de „spargere a gheţii”: „Portocala”, „Simbolul”

3. Provocarea
- Vor juca jocul: „Cât de bine ne cunoaştem?” Fiecare elev scrie
pe un bileţel calitatea reprezentativă a unui coleg, culoarea ochilor şi
activitatea preferată a acestuia. Bileţelele se amestecă într-un coşuleţ
de unde fiecare elev va extrage unul . Vor citi cu voce tare ce scrie pe
bilet şi vor preciza numele colegului prezentat.

 Discuţie colectivă
o Pe toate bileţelele s-au scris aceleaşi caracteristici?
o Se potriveşte fiecăruia dintre voi oricare dintre bilete?
o Sunt anunţaţi că vor discuta despre diferenţele care există
între oameni.
 Metode şi procedee: discuţie colectivă, explicaţia;
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru
 Mod de organizare: frontal, individual
4. Tema nouă

- cum sunt oamenii dacă ne gândim la calităţile lor


fizice?
Concluzie: diferă din punct de vedere al calităţilor fizice.
- ce alte diferenţe mai există între oameni?
- Completează la prima cerinţă pe fişa de lucru
- Cum sunt oamenii dacă ne gândim la statutul
social?
Concluzie: diferă din punct de vedere social. Li se cere să exemplifice.

 Metode şi procedee: discuţie colectivă, explicaţia;


 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru
 Mod de organizare: frontal, individual
Studiu de caz : Anexa 1

 Metode şi procedee: discuţie colectivă, studiu de caz;


 Mijloace de învăţământ: foi albe
 Mod de organizare: frontal, individual

Problematizarea: activitate frontală


- ce ne face să fim diferiţi?
- -Aceste calităţi care ne diferenţiază de alţi oameni
pot fi uneori şi asemănări. Justificaţi prin exemple.

 Activitatea trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă relaxantă,


fără răspunsuri jignitoare.
 Răspunsurile nu trebuie apreciate ca bune sau rele, sunt doar
păreri şi opinii personale.

- Se completează a doua cerinţă pe fişa de lucru


 Metode şi procedee: explicaţia;
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru
 Mod de organizare: individual
5. Feed – back – ul
– Pe baza întrebărilor adjuvante, elevii vor încerca să explice ce au
învăţat din această activitate. Concluzia se va scrie personal pe fişa
de lucru la rubrica: „Ce am învăţat?”

 Metode şi procedee: discuţie colectivă, completarea


fişei;
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru
 Mod de organizare: frontal, individual

6. Activitate de relaxare: Autoportret în 3 minute


Caricatură

 Mijloace de învăţământ: foi albe, culori


 Mod de organizare: individual
7. Evaluarea

- Autoevaluarea – fiecare copil completează pe fişa de


lucru, rubrica „Cum m-am simţit la activitatea de
azi?”
- Aprecieri asupra desfăşurării activităţii

S-ar putea să vă placă și