Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ARHEOLOGIE ŞI MEDIU ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Arheologie funerară
- Tematică curs -
Dr. Dan ȘTEFAN

Partea I-a. Evoluția comportamentul funerar din Preistorie și până în prezent


 Metode și tehnici de analiză
 Modele de comportament funerar în societățile din trecut – survey general din Paleoliticul
inferior și până în perioada medievală
 Modele de comportament funerar în societățile din prezent (etnoarheologie - utilitatea și
limitele analizei comparativ-etnografice)
 Teorii interpretative utilizate pentru reconstrucția semnificației sociale a modelelor de
comportament funerar
 Terminologie și vocabular controlat, exemple de termeni discutați: arheologie funerară,
etnoarheologie funerară, comportament funerar, schelete și material osteologic uman în
context funerar/nefunerar, rit, ritual funerar, inhumaţie, incineraţie, înmormântare
simplă/multiplă, înmormântare principală/secundară, centru ritual, osuar, necropolă,
înmormântare izolată, cultul craniului, inventar funerar, bunuri de prestigiu, antropofagie
etc.
 Studii de caz (necropola tumulară din epoca fierului de la Celic Dere; necropola birituală
romană de la Adamclisi; necropola tumulară regală de la Sveshtari, Bulgaria) etc.; numeroase
alte exemple din necropole, grupuri de morminte și morminte izolate din diferite epoci și
spații geografice

Partea II-a. Elemente de Antropologie fizică


 Tafonomia și procesele de formare a sitului funerar (moartea, procesiunea și expunerea,
tratamentul și depunerea corpulului, descompunerea corpului și interacțiunea cu factori
externi, detectarea și escavarea mormântului/corpului, documentarea și colectarea
resturilor funerare, conservarea și valorificarea muzeală)
 Caracteristicile biometrice și morfologice ale scheletului uman. Analize și determinări
metrice (osteometrice, craniometrice și dentale) și non-metrice, elemente de bază: stabilirea
sexului, a vârstei, determinări rasiale (posibilități și critica metodei)
 Elemente de paleopatologie – analiza și intepretarea traumelor scheletale
 Analize fizico chimice: datare prin metoda radiocarbon, extragerea și prelucrarea ADN fosil,
analiza izotopică a dietei (studiu de caz necropola elenistică de la Asine, Grecia), analiza
izotopică a mobilității etc.
 Elemente de paleodemografie
 Antropologie virtuală (Virtual Anthropology)
Partea III-a. Modelarea și interpretarea statistică a înregistrărilor arheologice și a inventarului
funerar
 Statistica descriptivă/inductivă
 Statistica univariată/bivariată/multivariată
 Clasificarea
 Analiza exploratorie multivariată
 Testarea și validarea ipotezelor
 Instrumente informatice ce pot fi utilizate pentru modelarea și intepretarea statistică a
înregistrărilor din domeniul arheologiei funerare
 Studii de caz (necropola de la Ialyssos, Grecia; necropole tumulare din arealul cultural
Ferigile; necropola de la Stoicani; necropola birituală de la Kragulevo, Bulgaria)