Sunteți pe pagina 1din 8

IV.

Monografii contabile privind TVA la


S.C. BETA S.R.L.
1. In data de 01.01.2010 se achita prin casa furnizorul Praktiker pe baza bonului fiscal cu
numarul 0734721 in suma de 4.827.500 lei. ( ANEXA 1)
401 = 5311 4.827.500
2.a) In data de 06.01.2010 achitam salariile aferente lunii decembrie 2009 in suma de 2.114.840
lei.
421 = 5311 2.114.840
b) Tot in data de 06.01.2010 incasam din banca pe baza retragerii de numerar suma de
5.000.000 lei.
5311 = 581 5.000.000
3. In data de 07.01.2010 achit pe baza bonului cu numarul 165 furnizorului SNP Petrom suma de
1.500.083 lei, contravaloare combustibil.(ANEXA 2)
401 = 5311 1.500.083
4. In data de 14.01.2010 incasam prin viramente bancare pe baza extrasului de cont suma de
7.000.000 lei.
5311 = 581 7.000.000
5. Pe baza bonului cu numarul 00087 se achizitioneaza prin casa un hanorac in suma de
1.599.000 lei. (ANEXA 3)
6581 = 5311 1.599.000
6. In data de 17.01.2010 incasam din banca pe baza retragerii de numerar suma de 1.000.000 lei.
5311 = 581 1.000.000
7. In data de 18.01.2010 se achita prin casa furnizorul Pro Expert Standard pe baza chitantei cu
numarul 5512893 in suma de 3.300.000 lei. (ANEXA 4)
401 = 5311 3.300.000
8. In data de 20.01.2010 incasam prin casa de la clientul(persoana fizica) Stoian Gabriel pe baza
chitantei cu numarul 05158451 suma de 30.000.000 lei. (ANEXA 5)
5311 = 461 30.000.000
9. Se achita prin casa in data de 21.01.2010 pe baza documentului 1863794 furnizorul Selgros cu
suma de 2.092.767 lei. (ANEXA 6)

401 = 5311 2.092.757


10. S.C. BETA S.R.L. emite factura de prestari servicii in data de 14.01.2010 catre Directia
Regionala Vamala pe baza facturii numarul 06902701/02 in valoare de 134.481.710 lei.
(ANEXA 7)
4111 = %

134.481.710

704

113.009.840

4427

21.471.870

134 .481 .71, x100


= 113 .009 .840
119

134 .481 .710 113 .009 .840 = 21 .471 .870

11. S.C. BETA S.R.L. emite factura fiscala cu numarul 06902702/02 din data de 31.01.2010
catre AIC Construction S.R.L. in valoare de 51.001.496 lei. (ANEXA 8)
4111 = %

51.001.496

704

42.858.400

4427

8.143.096

51 .001 .496 x100


= 42 .858 .400
119

51 .001 .496 42 .858 .400 = 8.143 .096

12. S.C. BETA S.R.L. primeste factura numarul 8806087 din data de 18.01.2005, cu valoarea
totala de 3.300.000 de la S.C. Pro Expert Standard S.R.L. pentru prestari servicii financiarcontabile aferente lunii decembrie 2009. (ANEXA 9)
628 = 401 3.300.000
13. S.C. BETA S.R.L. primeste factura numarul 2233733 din data de 17.01.2010 in valoare de
782.689 lei, de la furnizorul S.C. Orange Romnia pentru convorbirile+abonament aferente lunii
ianuarie 2010. (ANEXA 10)
% = 401 782.689
626

657.722

4426

124.967

782 .689 x100


= 657 .722
119

782 .689 657 .722 = 124 .967

14. Societatea primeste factura cu numarul 2233732 in ziua de 17.01.2010 in valoare de 281.312
lei de la furnizorul S.C. Orange Romnia pentru convorbirile+abonamentul aferent lunii ianuarie
2010. (ANEXA 11)
% = 401 281.312
626

236.397

4426

44.915

281 .312 x100


= 236 .397
119

281 .312 236 .397 = 44 .915

15. Societatea primeste factura cu numarul 2233734 in valoare de 348.784 de la funizorul S.C.
Orange Romnia pentru convorbirile=abonamentul aferent lunii ianuarie 2010. (ANEXA 12)
% = 401 348.784
626

293.096

4426

55.688

348 .784 x100


= 293 .096
119

348 .784 293 .096 = 55 .688

16. S.C. BETA S.R.L. a achizitionat un autoturism prin leasing financiar prin Eurial Invest S.A.
Pe baza facturii numarul 210065630 din data de 12.01.2010 in valoare totala de 12.873.795 lei se
platesc ratele lunare. (ANEXA 13)
% = 404

8.265.785

% = 404

167

6.946.038

665

4426

1.319.747

4426

8.265 .785 x100


= 6.946 .038
119

3.353.390
2.817.975
535.415
3.353 .390 x100
= 2.817 .975
119

8.265 .785 6.946 .038 = 1.319 .747

1671 = 404 892.525

6651 = 404

3.353 .390 2.817 .975 = 535 .415

362.093

17. S.C. BETA S.R.L. achizitioneaza de la Praktiker Romnia pe baza facturii cu numarul
0734712/05 din data de 04.01.2010 cu suma de 4.827.500 lei urmatoarele:
- obiecte de inventar(covor) 3.899.000
- materiale consumabile 928.500(ANEXA 14)

Avnd in vedere legislatia in vigoare sunt considerate cheltuieli deductibile doar cele care fac
obiectul activitatii societatii consider ca ciorapii sunt cheltuieli nedeductibile.
6581 = 401 27.251
Cheltuielile cu mncarea consider ca sunt cheltuieli aferente obiectului de inventar intruct au
fost necesare in vederea efectuarii unei mese de protocol cu potentiali viitori clienti.
% = 401 901.249

% = 401 3.899.000

6231

757.353

303

4426

143.896

4426

3.276.471
622.529

901 .249 x100


= 757 .353
119

3.899 .000 x100


= 3.276 .471
119

901 .249 757 .353 = 143 .896

3.899 .000 3.276 .471 = 622 .529

603=303

3.276.471

18. S.C. BETA S.R.L. achizitioneaza cu factura numarul 8572098 din data de 25.01.2010 in
suma de 3.345.120 lei de la S.C. Hyundai Auto Romnia S.R.L. piese auto. (ANEXA 15)
% = 401

3.345.120

3024

2.811.025

4426

534.095

3.345 .120 x100


= 2.811 .025
119

3.345 .120 2.811 .025 = 534 .095

6024=3024

2.811.025

19. S.C. BETA S.R.L. achizitioneaza in data de 06.01.2010 de la SNP. Petrom benzina in suma
totala de 1.500.083 lei cu bonul numarul 165.
% = 401

1.500.083

3022

1.260.574

4426

239.509

1.500 .083 x100


=1.260 .574
119

1.500 .083 1.260 .574 = 239 .509

6022=3022

1.260.574

20. In data de 31.01.2010 se inregistreaza statul de plata aferent lunii ianuarie 2010. (ANEXA
16)

641 = 421 3.100.000


421 = %

732.760

6451 = 4311

4312

325.500

644.800
6452 = 4371

15.500

CASs =

4372

15.500

4314

170.500

444

414.160

6453 = 4313
622 = 462

24.800

10 ,5
x3.100 .000 = 325 .500
100
5,5
x3.100 .000 = 170 .500
100

CASSs =

0,5
x3.100 .000 = 15 .500
100

SOMs =

Im pozit = [3.100 .000 ( 325 .500 +170 .500 +15 .500 ) ] x


= 2.588 .500 x

CASu =

161.200

16
16
= ( 3.100 .000 511 .500 ) x
=
100
100

16
= 414 .160
100

20 ,8
x3.100 .000 = 644 .800
100

CASSu =
SOMu =

5,2
x3.100 .000 = 161 .200
100

0,5
x3.100 .000 = 15 .500
100

COM .risc =

0,8
x3.100 .000 = 24 .800
100

21. In data de 31.01.2010 dupa introducerea tuturor cheltuielilor, veniturilor se inchid conturile
de venit si cheltuieli si se inchide TVA-ul.
a) Se inchide contul de TVA
4427 = %

29.614.966

4426

3.680.761

4423

25.934.205

4427 = 21 .471 .870 +8.143 .096 = 29 .614 .966


4426 =124 .967 + 44 .915 +55 .688 +1.319 .747 +535 .415 +143 .896 + 622 .529 +534 .095 +
+ 239 .509 = 3.680 .761
4423 = 4427 4426 = 29 .614 .966 3.680 .761 = 25 .934 .205

b) Se inchide contul 6022


121=6022 1.260.574
c)Se inchide contul 6024
121=6024

2.811.025

d) Se inchide contul 603


121 = 603

3.276.471

e) Se inchide contul 611


121 = 611

2.811.025

f) Se inchide contul 6231


121 = 6231 1.427.470
g) Se inchide contul 626
121 = 626

1.187.215

h) Se inchide contul 628


121 = 628

3.300.000

i) Se inchide contul 635


121 = 622

24.800

j) Se inchide contul 641


121 = 641

3.100.000

k) Se inchide contul 6451


121 = 6451

644.800

l) Se inchide contul 6452


121 = 6452

15.500

m) Se inchide contul 6453


121 = 6453

161.200

n) Se inchide contul 6581


121 = 6581 1.626.251
o) Se inchide contul 655
121 = 665

2.817.975

p) Se inchide contul 666


121 = 666

q) Se inchide contul 704

704 = 121 155.868.240

V. Concluzii privind S.C.BETA S.R.L.


la sfrsitul lunii ianuarie 2010
Societatea BETA S.R.L. inregistreaza la sfrsitul lunii ianuarie 2010 urmatoarele:
- un profit brut in suma de 101.314.773,9 lei
- datoriile societatii catre furnizori sunt in suma de 1.412.785 lei cu termen scadent 28.02.2010
- clienti de incasat in suma de 111.001.496 lei
- TVA de recuperat in suma de 17.114.022 lei care provine din:
a) TVA de recuperat de la sfrsitul lunii decembrie 2009 in suma de 50.409.749 lei.
b) TVA colectat in luna ianuarie 2010 in suma de 29.614.966 lei care provine de la facturile
emise catre clienti cu numarul 06902701 din data de 14.01.2005 si factura cu numarul 06902702
din data de 31.01.2005.
c) TVA deductibil in luna ianuarie 2010 in suma de 3.680.761 lei care provine de la achizitiile
facute de societate pe parcursul lunii ianuarie 2010
Concluzie la TVA:
-50.409.749 + 29.614.966 3.680.761 = -17.114.022