Sunteți pe pagina 1din 12

O privire de la răscruce

(2 dimensiuni x 2 laturi)
de Mircea-Valer Paucă
mircea.pauca@gmail.com

• Învăţăcel / Cadru didactic - în sistemul obişnuit


obişnuit
fătuitor pentru “normalii” care relaţionează cu
oane din spectrul autist: părinţi, educatori, psihologi
sihologi
Familia – ‘profesorală’ 3-5 generaţii
• diferite trăsături uşoare din Spectru, sub pragul
clinic
• părinţi în vârstă (41 ani)
al de fertilitate al mamei
l de fertilitate al mamei
ice ‘maschează’ detecţia ?
tal interventricular (DSV)
e’, necoordonare musculară
ntare, alergii necunoscute
şcări, interese repetitive
Etape de dezvoltare – ritmuri decalate
[Se putea constata şi interveni ?]
• Vorbire ~ normală 2-3 ani; inversarea pronumelor,
uşoară ecolalie
• Hiperlexie – citire devreme 3-4 ani
• Mers stabil târziu 3-4 ani
• Curiozitate, interese speciale: trenuri, hărţi,
electronică, calculator programabil
• N-am găsit niciodată colegi ‘egali’ (peers) - jocul
fizic împreună imposibil; interes slab pt. jocurile lor
• ‘În normalul familiei’ – trăsături nealarmante ?
• 6 ani, 14 kg – operaţia DSV => creştere explozivă
Şcolarizare – grădiniţă, şcoală obişnuită
• Profesionişti dăruiţi, avizaţi de părinţi, adaptări de
bun-simţ – atitudine pozitivă de ‘experiment în curs’
• Mediu structurat, predictibil, disciplinat – favorabil pt
învăţarea tuturor ! Mai puţini distractori/‘concurenţă’
• echilibru: Înv. algoritmică / descoperire / înţelegere
• metode “Asemănări şi deosebiri”, arbori de clasificare
• Hărţuire subtilă şi permanentă (bullying)
– mai gravă în ciclul gimnazial
• Şocuri sociale – neînţelegerea şi nerăspunsul adecvat
la colegi; auto-separare apoi reintegrare lentă
• Avansat la învăţătură – olimpiade [Nu exageraţi!]
Liceu de elită (Informatică/“Tudor Vianu”)
• respectul colegilor, “Magister”
• concurenţă intensă, rămânere relativă în urmă

Probleme de integrare
• 17 ani – criză cu refuz şcolar / de carieră / viaţă de
adult [prognoză ‘prea departe’: Absurd să te chinui
pt ‘privilegiul’ de a te chinui mai departe!]
• Psihiatru: “să fac mai multă mişcare, să merg pe jos”
• 19 ani, recrutare mil. – “Personalitate uşor imatură”
• diagnostice tatonante… “tulb. pers. anxios-evitantă”
• …31 ani, “tulburare Asperger”
Academia de Studii Economice –
Fac. Cibernetică Economică
• aleasă pt. interesele speciale (calcule de optimizare) şi
îndepărtarea de colegii de liceu
• licenţă (5 ani)+studii aprofundate (1 an) =>
preparator (4.5 ani), asistent (2 ani)
• neadecvare cu mediul social, “a fi între ciocan şi
nicovală”, contradicţii scopuri oficial/implicit/de fapt
(înţelegerea clară de către studenţi / “vânat granturi”)
• avânt > rutine întrerupte > tortură zilnică > blocaje,
renunţat (pt evitarea reacţiei explozive)
Cum percep diferenţele spectrului autist
• Cunoaşterea, analiza detaliată DESPRE sisteme –
uşoară, naturală, stimulativă
• a fi ÎN situaţii complexe, cu oameni – dificil, aversiv,
epuizant. [reduse parţial la DESPRE – nefluent]

• ‘Scurtături’ (=abilităţi speciale?) uneori incomplete


• ‘Lungături’ f. frustrante (=lipsă abilităţi de fundaţie?)
- ambele transparente, greu explicabile altora
• Calea normal-trudnică - între cele două.
⇒ Folosit scurtăturile, înlocuit lungături >calea trudnică
• Cele 3 pot coexista/interfera (ex. personal: muzica)
Probleme auto-observate în continuare
• comorbiditate ~ stres post-traumatic (~PTSD?) –
flash-back, asocieri, ruminaţii; activarea s. simpatic
(contracţii stomacale, greaţă, transpiraţie, accelerare cardiacă)
• (dis)funcţia executivă, probleme în multitasking
= ‘a-ţi fi bun sclav, stăpân şi secretară’
• anti/motivaţia socială, regenerare lentă
(+ slab pt statut, bani etc. – puternic pt presiuni umane)
• ‘timp mort auditiv’ 1-2 s, copleşire senzorială
• intoleranţe alimentare, reacţii inegale la medicamente
Dizabilitate invizibilă,
consecinţe mai profunde decât par
• Presupunerile de normalitate (şi peste) ale altora – >
neînţelegeri devastatoare pe termen lung
• Dilema: I. fără ajutor, presupus normal/+, neînţelegeri
/ II. stigmat + “ajutor” (perspectivă externă rigidă) ? _
=> III. Ajutor real (empatic cu perspectiva proprie)
• De lărgit cunoaşterea Spectrului autist la toate
vârstele. Şi cazurile mai aproape de normal suferă!
• Lărgirea înţelegerii în societate (părinţi, familie
extinsă, şefi/colegi de lucru, grupuri de hobby...)
• Recunoaşterea efortului de adaptare – ŞI epuizant ŞI
insuficient dpdv al altora. Economisire şi concentrare
pe obiective mai uşoare / max. importanţă
• Îmbunătăţire reală := creşterea Rezervei =
= Posibilităţi – Cost intern * Solicitări
Rezerva în sensul strategiei militare - resurse neconsumate
încă, disponibile pt. a controla situaţia şi a face faţă surprizelor
• Există “rezerve de urgenţă” dar
• NU se poate trăi o viaţă în regim de urgenţă!

• “Pedepsit de recompense”
• Depresia, anxietatea etc. sunt doar efecte secundare;
variază mult după mediu
Schimbare, (re)integrare socială incertă
• Statut: adult? sau “copilaş bătrân” 11…88 ani
(curios, naiv, jucăuş ... epuizat, rigid, sentenţios)
• De construit o reţea de sprijin social,
mentori/”traducători”, experimente controlate
• Învăţare socială explicită; “simulator de zbor social”
+ să poţi experimenta fără să (te) răneşti
• Servicii publice şi private. Tranziţii. Angajare asistată
• De folosit cât mai bine interesele speciale!
• Traducător certificat de Min. Culturii
Recomandări pt sistemul educaţional
• Depistarea devreme – dar şi mai târziu la nevoie - cazurile
mai aproape de normal (potenţial risipit mai mare)
• Colaborarea cu părinţii ca parteneri în educaţie
• - în unele cazuri, dublarea elevului – shadow
• Psihologul şcolar – resursă pt elev, profesori, părinţi
• Abilităţi generale pt. viaţă şi muncă învăţate explicit
– NU “se prind din aer”
• Multe măsuri care ajută învăţarea în spectrul autist
(structurare, orare/indicii vizuale, claritatea scopurilor,
împărţirea pe paşi) ajută pe TOŢI elevii
• Evitarea hărţuirii, protecţie + instruire explicită ‘cum’
• Administraţie: Nu stresaţi pe profesori în plus ! (+criterii
de selecţie, promovare etc. necontradictorii)