Sunteți pe pagina 1din 14

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „SOFER“ DIN CADRUL
S.C. PETRA DAPREST S.R.L. DEVA

4.1.Procesul de muncă

S.C. PETRA DAPREST S.R.L. DEVA are ca obiect de activitate transportul


terestru de marfuri si materiale cu autovehicule.

 Procesul de munca consta in transportarea terestra ,in siguranta si la termene stabilite a


marfurilor cu autoutilitare si remorci

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 autoutilitara ;
 remorca doua axe;
 cric, decalemitru , alte scule pentru intretinere si remedieri defectiuni intamplatoare;

b.Sarcina de muncă
 cunoaşterea modului de manevrare (conducerea autoutilitarelor);
 intretinerea autovehiculelor;
 cunoasterea si respectarea actelor si instructiunilor proprii de ssm si su;
 cunoasterea si respectarea legilor si hotararilor ce reglementeaza circulatia pe
drumurile publice;
 respecta programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interna;

28
 raspunde de integritatea si calitatea marfurilor transportate, cat si de termenele de
livrare ;

c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea în cabina închisă:
 aer conditionat si instalatie de climatizare;
 pat in vederea respectarii timpului de odihna conform normativelor in vigoare;
 se deplaseaza pe drumurile publice in orice anotimp ,in orice conditii climaterice pe
timp de noapte si de zi

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii executantului

a.Actiuni gresite:
 manevre gresite : iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor
economici cu spatele
 fixari – circulatia componentelor autovehicul remorca , cand una din acestea este
defecta
 caderi de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare de materiale la urcare- cobarare
de pe autovehicul
 stationari – statinarea mijlocului de transport auto in apropierea liniei de cale ferata
 deplasari – plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehica si estetica
necorespunzatoare , care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau
concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare
b.Omisiuni:
 rasturnarea autovehicului la executarea unei curbe si pe suprafata de teren
alunecos in conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente
 plecarea in cursa fara a fi dotati cu mijloace de protectie

B.Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a.Solicitare fizica:
 efort static datorita pozitiei sezut in timpul lucrului cu afectiuni dorso-lombare

29
 pozitie de lucru fortate sau vicioase
 efect dinamic pe parcursul timpului de munca

b.solicitare psihica:
 ritm de munca mare pe timpul incarcarii, decarcarii marfii
 monotonia muncii pe parcursul timpului de munca.

C.Factori de risc proprii mijloacelor de productie


aFactori de risc mecanic:
 deplasari ale mijlocelor de transport – circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre
rotile duble
 alunecari – patinarea autovehiculului insituatia in care cauciucurile au aderenta mica
fata de sol
 rulare pe roti – continuarea drumului autovehiculului cu o roata desumflata
 rasturnare – asezarea marfii in autovehicul , nu se face astfel incat sa fie asigurata
stabilitatea in timpul parcursului
b.Factori de risc termic:
 temperatura scazuta a metalelor in anotimpul rece – degeraturi
 temperatura ridicata a metalelor in anotimpul cald (frane, motor) - arsuri
c.Factori de risc electric:
 electrocutarea prin atingerea indirecta a elementelor componente al ET, aflate sub
tensiune.
d.Factori de risc chimic :
 incendiu la autovehicul datorita utilizarii incorecte a carburantilor

D.Factori de risc proprii mediului de munca

a.Factori de risc fizic:


 temperatura ridicata a aerului in perioada de vara (insolatii,insuficienta cardiaca
respiratorie);
 temperatura scazuta a aerului in perioada de iarna (viroze respiratorii);
 circulatia autovehiculelor pe timp nefavorabil;
 personal care lucreaza in microclimat cald peste 300C si rece sub 50C ;
 nivel iluminare scazut;

30
31
UNITATEA:
S.C. PETRA DAPREST S.R.L. DEVA
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2

SECŢIA: T.T. DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb


4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: ING.VANCEA
CONDUCATOR AUTO - SOFER NICOLAE ;MARIS RADU SOFER ;MARES
MIMI COORDONATOR TRAFIC

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
A.EXECUTANT 1.ACTIUNI 1. Manevre gresite:iesirea autovehiculelor din DECES 7 1 3
GRESITE parcare si din incintele agentilor economici cu
spatele
2Fixari – circulatia componentelor autovehicul- DECES 7 1 3
remorca cand una din acestea este defecta
3Caderi de la acelasi nivel prin alunecare , ITM 45- 3 3 3
impiedicare de materiale la urcare – cobarare de pe 180 zile
autovehicul
4Stationari – stationarea mijlocului de transport DECES 7 3 5
auto in apropierea liniei de cale ferata
5Deplasari – plecarea in cursa a autovehiculelor ITM 45- 3 2 2
care prezinta stare tehnica si estetica 180 zile
necorespunzatoare sau care depasesc limitele
admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile
maxime admise in gazele de evacuare

32
2.Omisiuni 6. Rasturnarea autovehiculului la executarea unei ITM 45- 3 3 3
curbe si pe suprafata de teren alunecos in conditii 180 zile
de ceata, ploi torentiale , ninsori abundente

7. Plecarea in cursa fara a fi dotati cu mijloace de DECES 7 1 3


protectie
B.Sarcina de 1.Solicitare fizica 8. Efort static datorita pozitiei sezut in timpul ITM 3-45 2 4 2
munca lucrului cu afectiuni dorso - lombare zile
9. Pozitii de lucru fortate sau vicioase ITM 3-45 2 4 2
zile
10. Efect dinamic pe parcursul timpului de munca ITM 3-45 2 4 2
zile
2.Solicitare psihica 11. Ritm de munca mare pe timpul incarcarii- DECES 2 6 3
descarcarii marfii
12. Monotonia muncii pe parcursul timpului de ITM 3-45 7 1 3
munca zile
C.Mijloace de 1.Factori de risc 13. Deplasari ale mijloacelor de transport – circulatia DECES 7 3 5
productie mecanic autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble
14. Alunecari-patinarea autovehiculului in situatia INV gr. III 4 2 3
cand cauciucurile au aderenta mica fata de sol
15. Rularea pe roti – continuarea drumului ITM 3-45 2 2 2
autovehiculului cu o roata dezumflata zile
16.Rasturnarea – asezarea marfii in autovehicul DECES 7 2 4
nu se face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea
lor in timpul parcursului
2.Factorii de risc 17. Temperatura scazuta a metalelor in ITM 3-45 2 3 2
termic anotimpul rece-degeraturi zile
18. Temperatura ridicata a metalelor in anotimpul ITM 3-45 2 5 3
cald (franelor, motor) - arsuri zile
3.Factori de risc 19. Electrocutarea prin atingerea indirecta a DECES 7 1 3
electric elementelor componente al ET, aflate sub tensiune

4.Factori de 20. Incendiu la autovehicul datorita utilizarii ITM 3-45 2 3 2


rischimic incorecte a carburantilor zile

33
0 1 2 3 4 5 6
D.Mediul de 1.Factori de risc fizic 21.Temperatura ridicata a aerului in perioada de vara DECES 7 3 5
munca (insolatii,insuficienta cardiaca respiratorie)
22.Temperatura scazuta a aerului in perioada de ITM 3-45 2 5 3
iarna(viroze respiratorii) zile
23.Circulatia autovehiculelor pe timp ne favorabil DECES 7 1 3
24.Personal care lucreaza in microclimar cald peste DECES 7 3 5
300C si rece sub 50C
25.Nivel de iluminare scazut ITM 3-45 2 4 2
zile

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

Nr=nivel de risc global pe loc de munca


ri=rangul factorilor de risc i
Ri=nivel de risc pentru factorul de risc i
N=numarul factorilor de risc identificati la locul de munca

34
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: conducator auto - sofer
Nivel global de risc: 3,21

35
36
LEGENDǍ

F1- Manevre gresite:iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici
cu spatele
F2- Fixari – circulatia componentelor autovehicul-remorca cand una din acestea este defecta
F3- Caderi de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare de materiale la urcare-cobarare de
pe autovehicul
F4- Stationari-stationarea mijlocului de transport auto in apropierea liniei de cale ferata
F5- Deplasari – plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau
concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare
F6- Rasturnarea autovehiculului la executarea unei curbe si pe suprafata de teren alunecos
in conditii de ceata , ploi torentiale, ninsori abundente
F7- Plecarea in cursa fara a fi dotati cu mijloace de protectie
F8- Efort static datorita pozitiei sezut in timpul lucrului cu afectiuni dorso-lombare
F9- Pozitie de lucru fortate sau vicioase
F10- Efect dinamic pe parcursul timpului de munca
F11- Ritm de munca mare pe timpul incarcarii- descarcarii marfii
F12- Monotonia muncii pe parcursul timpului de munca
F13- Deplasari ale mijloacelor de transport – circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre
rotile duble
F14- Alunecari-patinarea autovehiculului in situatia cand cauciucurile au aderenta mica fata
de sol
F15- Rulare pe roti – continuarea drumului autovehiculului cu o roata dezumflata
F16- Rasturnarea – asezarea marfii in autovehicul nu se face astfel incat sa fie asigurata
stabilitatea lor in timpul parcursului
F17- Temperatura scazuta a metalelor in anotimpul rece- degeraturi
F18- Temperatura ridicata a metalelor in anotimpul cald(frane,motor) - arsuri
F19- Electrocutarea prin atingerea indirecta a elementelor componente ale ET, aflate sub
tensiune
F20- Incendiu la autovehicul datorita utilizarii incorecte a carburantilor
F21- Temperatura ridicata a aerului in perioada de vara (insolatii,insuficienta cardiaca
respiratorie)
F22- Temperatura scazuta a aerului in perioada de iarna (viroze respiratorii)
F23- Circulatia autovehiculelor pe timp nefavorabil
F24- Personalul care lucreaza in microclimat cald peste 300C si rece sub 50C
F25- Nivel de iluminare scazut

36
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „conducator auto- sofer”
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F4: Stationarea mijlocului de transport auto in apropierea 5 Măsuri organizatorice:
liniei de cale ferata - instruirea soferilor si verificarea modului cum se respecta regulamentul de
circulatie pe drumurile publice;

2. F13: Deplasari ale mijloacelor de transport – 5 Măsuri tehnice:


circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile - inlocuirea rotilor duble de pe puntea din spate cu pneuri simple cu aceleasi
duble caracteristici
Masuri organizatorice:
- instruirea si verificarea respectarii normelor de ssm la transportul marfurilor cu
autoutilitare
3. F21:Temperatura ridicata a aerului in perioada de vara 5 Măsuri organizatorice:
(insolatii,insuficienta cardiaca – respiratorie) - evitarea perioadei de deplasare cand sunt temperaturi ridicate
4. F24: Personal care lucreaza in microclimat cald peste 5 Măsuri tehnice:
300 C si rece sub 50 C - dotarea cu instalatii de climatizare a cabinelor

5. F16:Rasturnare- asezarea marfii in autovehicol nu se 4 Măsuri tehnice:


face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor in -folosirea chingilor in vederea ancorarii marfurilor
timpul parcursului Măsuri organizatorice:
-respectarea instructiunilor proprii de pm privind transportul marfurilor cu
autoutilitare

38
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „conducator auto - sofer” este
egal cu 3,21, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic
spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 25
factori de risc identificaţi numai 5 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 încadrându-se în
categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti : 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu., 12 incadrandu-se la factori de risc mic si 8 incadrandu-se la factori de risc foarte mic.
Cei 5 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F4: Statioanari- Stationarea mijlocului de transport auto in apropierea liniei de cale
ferata . – nivel de risc parţial 5;
 F13: Deplasari ale mijloacelor de transport – circulatia autovehiculelor cu pietre
prinse intre rotile duble – nivel de risc parţial 5;
 F21: Temperatura ridicata a aerului in perioada de vara (insolatii,insuficienta cardiaca
– respiratorie)– nivel de risc parţial 5;
 F24: Personal care lucreaza in microclimat cald peste 30 0 C si rece sub 5 0 C –
nivel de risc parţial5
 F16:Rasturnare- asezarea marfii in autovehicol nu se face astfel incat sa fie
asigurata stabilitatea lor in timpul parcursului.- nivel de risc parţial4
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 20 %, factori proprii sarcina de munca ;
 20 %, factori proprii mediului de muncă;
 28 %, factori proprii executantului;
 32 %, factori proprii mijloace proprii de productie.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 48 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate.

39
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „conducator auto- sofer”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,21

40