Sunteți pe pagina 1din 48

1.

Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:


A) de a favoriza cooperarea Est-Vest;
B) de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului;
C) distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene.
Răspuns corect: B
2. Consiliul European
A) este reuniunea sefilor de stat sau de guvern ai statelor membre UE;
B) este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana;
C) este institutie politica a UE.
Răspuns corect: B
3. Organele Consiliului European sunt:
A) Consiliul Ministrilor si secretariatul;
B) Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul;
C) Comitetul Ministrilor si Secretariatul General al Consiliului.
Răspuns corect: B
4. Sistemul Monetar European
A) a fost realizat pe baza Acordului de la Bretton Woods;
B) se baza pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale;
C) a luat fiinta prin Tratatul de la Nisa.
Răspuns corect: B
5. Uniunea Economica si Monetara
A) a fost realizata in baza planului Pierre Werner;
B) a avut la baza raportul Jaques Delors;
C) a avut moneda nationala.
Răspuns corect: B
6. Serviciile sunt definite:
A) ca fiind ansamblul prestaţiilor care nu cad sub incidenţa reglementărilor privitoare la libera
circulaţie a mărfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
B) orice activitate lucrativă desfăşurată în spaţiul Uniunii Europene;
C) prestaţiile efectuate în beneficiul instituţiilor Uniunii Europene.
Răspuns corect: A 7.
Libera circulaţie a serviciilor este definită ca:
A) posibilitatea oricărui prestator de servicii de a efectua servicii ce intră în obiectul său de
activitate;
B) posibilitatea de a presta servicii către instituţiile Uniunii Europene de către orice agent
economic ;
C) dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricărui stat membru, plecând de la un sediu principal
sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.
Răspuns corect: C
8. Libera circulaţie a capitalurilor vizează:
A) plasarea şi investirea sumelor în cauză;
B) plata serviciilor şi mărfurilor cu ocazia deplasărilor cu trecerea frontierelor interne ale
Uniunii;
C) deplasarea de capital care corespunde unei obligaţii de plată decurgând dintr-o tranzacţie.
Răspuns corect: A
9. Cum este cetaţenia europeană?
A) distinctă de cea naţională;
B) aboleşte cetăţeniile naţionale;
C) asemănătoare cu cea naţională.
Răspuns corect: A
10. Prin ce tratat este introdusă cetăţenia europeană?
A) tratatul de la Amsterdam;
B) tratatul de la Nisa;
C) tratatul de la Maastricht.
Răspuns corect: C
1. Care sunt izvoarele primare(principale) ale dreptului comunitar ?
a. tratatele constitutive si cele care le-au modificat;
b. tratatele bilaterale dintre statele membre;
c. tratatele UE cu alte tari terte.
RASPUNS: A
2. Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii Europene?
a. drepturile si libertatile fundamentale;
b. acquis-ul comunitar;
c. drepturile fundamentale ale omului.
RASPUNS: B
3. Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?
a. obligatoriu pentru toate statele membre;
b. se adreseaza numai anumitor state;
c. este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: A
4. Care este scopul unei directive ?
a. implementarea directiilor stabilite in consens;
b. directionarea normelor de drept comunitar;
c. armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar si cel national.
RASPUNS: C
5. Ce caracter are regulamentul fata de statele membre?
a. partial;
b. obligatoriu;
c. limitat;
RASPUNS: B
6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar ?
a. luarile de pozitie din sesiunile Parlamentului European;
b. declaratiile si tratatele interstatale;
c. regulamentul, directiva, decizia, recomandarile.
RASPUNS: C
7. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive ?
a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. acelora care o accepta.
RASPUNS: B
8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene ?
a. o specie suigeneris a dreptului in general;
b. o ramura de drept international;
c. un summum de drepturi ale statelor membre.
RASPUNS: A
9. In cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act obligatoriu
a. Pentru toate statele membre;
b. Pentru statele destinatare;
c. Pentru statele care o accepta.
RASPUNS: B
10. Care este rolul recomandarilor si avizelor
a. de a stabili prioritatea adoptarii legilor;
b. de a interzice adoptarea unor legi neconstitutionale;
c. de a orienta comportamentul si legislatia statelor
RASPUNS: C
11. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare?
a. inlocuirea tratatelor constitutive;
b. a completa tratatele deja existente;
c. a desfiinta un tratat deja existent.
RASPUNS: B
12. Ce au la baza izvoarele de drept comunitar?
a. izvoare primare de drept comunitar;
b. izvoare colaterale de drept comunitar;
c. izvoare adiacente ale dreptului comunitar.
RASPUNS: A
13. In structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupa un loc important?
a. Izvoarele cutumiare de drept comunitar;
b. Izvoarele constitutionale de drept comunitar;
c. Izvoarele derivate de drept comunitar.
RASPUNS: C
14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise,cine ocupa cel mai important loc?
a. declaratiile sefilor statelor membre in Parlamentul European;
b. obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene;
c. jurisprudenta Curtii de Justitie Europene.
RASPUNS: C
15. Ordinea juridica comunitara a fost definita de:
a. Curtea Drepturilor Omului
b. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene
c. Curtea Suprema de Justitie
RASPUNS: B
16. Care pilon al U.E ii apartine in exclusivitate Consiliului:
a. pilonul III
b. pilonul I
c. pilonul II

RASPUNS: C
17. In care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii European si Parlamentul
European se implica toate in luarea deciziilor:
a. Pilonul I
b. Pilonul II
c. Pilonul III
RASPUNS: A
18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamata in:
a. La Nice decembrie 2000
b. Viena in aprilie 2006
c. Lisabona in 2007
RASPUNS: A
19. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului?
a. Haga
b. Strasbourg
c. Luxemburg
RASPUNS: B
20. In procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt
aplicabile obligatoriu pentru statele membre?
a. Recomandarile si avizele
b. Directiva
c. Actele atipice comunitare
RASPUNS: B
21. Aplicarea regulamentului are caracter:
a. Obligatoriu pentru toate statele membre
b. Aplicarea lui este facultativa pentru statele uniunii
c. Obligatoriu pentru o parte din statele membre
RASPUNS: A
22. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei?
a. Are efect asupra tuturor statelor membre
b. Reprezinta un sistem de legiferare indirect
c. Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul
RASPUNS: C
23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:
a. Are efect indirect in ceea ce il priveste pe destinatar.
b. Este obligatoriu in toate elementele sale dar numai pentru destinatarul sau.
c. Nu este un act administrativ individual.
RASPUNS: B
24. CEDO este adoptata in cadrul si sub egida Consiliului Europei la:
a. Maastricht 992
b. Roma 4 noiembrie 950
c. Nice 7 decembrie 2000
RASPUNS: B
25. Tratatul de la Lisabona semnat la 3 decembrie 2007 va intra in vigoare:
a. In anul 200
b. In anul 202
c. Dupa ratificarea sa de toate statele membre
RASPUNS: C
26. Care din urmatoarele acte se afla in virful ierarhiei actelor comunitare
a. Regulamentele si directivele
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului; Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa
RASPUNS: B
27. Ordinea Juridica Europeana:
a. este o ordine juridica veche
b. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala
c. nu este integrata in sistemul national al statelor membre
RASPUNS: B
28. Al treilea pilon al Uniunii Europene priveste:
a. tratatele constitutive
b. colaborarea politiei si justitiei in materie penala
c. se refera doar la colaborarea sistemelor judiciare
RASPUNS: B
29. Directiva:
a. este obligatorie
b. este direct aplicabila ti creeaza drepturi si obligatii de care jurisdictiile nationale
trebuie sa tina seama
c. Nu este direct aplicabila
RASPUNS: A
30. Directiva:
a. este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea legislatiilor
nationale si care obliga orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie
atins;
b. are o forta normativa nelimitata.
c. este direct aplicabila
RASPUNS: A
31. O trraspunspunere incorecta a directivei:
a. nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare;
b. este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de Justitie a
Comunitatilor Europene;
c. face ca persoana vatamata sa nu poata pretinde repararea prejudiciului suferit
RASPUNS: B
32. Caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:
a. este o ordine juridica autonoma;
b. este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre;
c. este o ordine juridica dependenta
RASPUNS: A
33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,
b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu
character personal.
c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.
RASPUNS: A
34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este :
a. un document obligatoriu pentru statele membre,
b. un document complet nou care a protejat drepturi ce nu se regaseau in nici un al tact
pana la acel moment,
c. o lege déjà stabilita care aduna intr-un singur document drepturile déjà recunoscute
in alte acte.
RASPUNS: C
35. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana este comun cu cel de aderare
al:
a. Croatiei,
b. Lituaniei,
c. Bulgariei.
RASPUNS: C
36. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost elaborat pe baza
acelorasi principii ca si:
a. Tratatul de la Lisabona;
b. Tratatul de aderare a celor zece state care au aderat la mai 2004;
c. Tratatul de aderare al Belgiei.
RASPUNS: B
37. Actul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana are:
a. un continut total diferit de cel al Protocolului de aderare;
b. un continut aproape identic cu cel al Protocolului de aderare;
c. un continut specific Romaniei
RASPUNS: B
38. Partea intai a Protocolului de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana cuprinde:
a. Principiile;
b. Adaptarea Constitutiei:
c. Dispozitii introductive.
RASPUNS: A
39. Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de Romania inainte de aderare:
a. vor fi adminstrate de Uniune;
b. vor fi abrogate;
c. vor fi adminstrate in continuare de tara noastra.
RASPUNS: A
40. Dupa semnarea Tratatului de aderare si pana la momentul aderarii efective a
Romaniei la U.E., aceasta a beneficiat de:
a. statutul de stat nemembru;
b. statutul de observator pasiv;
c. statutul de observator activ in cadrul institutiilor europene.
RASPUNS: C
41. Primul Raport de monitorizare al Romaniei de catre Comisia europeana in vederea
aderarii la U.E. a fost publicat la data de:
a. 25 octombrie 2005;
b. 6 mai 2006;
c. 26 septembrie 2006.
RASPUNS: A
42. Raportul de monitorizare privind situatia pregatirii Romaniei si Bulgariei pentru
aderarea la U.E. a fost prezentat la:
a. Bruxelles- 6 mai 2006;
b. Strasbourg - 26 septembrie 2006;
c. Luxemburg - 20 ianuarie 2005.
RASPUNS: A
43. Raportul Comisiei europene prezentat la data de 26 septembrie 2006 cuprinde date
despre progesele facute de Romania in:
a. economie si agricultura;
b. politica fiscala;
c. lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.si in domeniul justitiei.
RASPUNS: C
44. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare la:
a. 7 mai 2005;
b. 26 septembrie 2006;
c. 27 mai 2007.
RASPUNS: A
45. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare prin:
a. Legea 57/2005;
b. Legea 25/2006;
c. Legea 69/2007.
RASPUNS: A
46. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea
Europeana la data de:
a. 20 octombrie 2005;
b. 2 februarie 2007;
c. 27 mai 2005.
RASPUNS: C
47. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea
Europeana:
a. inainte de Bulgaria;
b. dupa Bulgaria;
c. concomitetnt cu Bulgaria.
RASPUNS: C
48. Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de aderare al
Romaniei la UE a avut loc la:
a. Paris;
b. Bruxelles;
c. Roma.
RASPUNS: C
49. Statul care a indeplinit functia de depozitar al Tratatului de aderare al Romaniei la
UE este:
a. Italia;
b. Franta;
c. Germania.

RASPUNS: A
50. Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene de la:
a. ianuarie 2004;
b. ianuarie 2007;
c. ianuarie 2008.
RASPUNS: B
51. In contextul coordonarii procesului de trraspunspunere, Departamentul pentru
Afaceri Europene din cadrul Guvernului Romaniei va furniza informatii catre:
a. Consiliul European;
b. Comisia Europeana;
c. Ministerul Integrarii Europene.
RASPUNS: B
52. In anul 2006, a fost initiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care au
fost preluate in dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de catre:
a. Ministerul Integrarii Europene;
b. Comisia Europeana;
c. Guvernul Romaniei.
RASPUNS: A
53. Departamentul pentru Afaceri Europene avizeaza, in mod obligatoriu:
a. actele normative comunitare;
b. proiectele de acte normative care urmaresc trraspunspunerea in legislatia nationala a
actelor normative comunitare;
c. regulamentele comunitare.
RASPUNS: B
54. Atunci cand Comisia apreciaza ca un stat membru nu si-a indeplinit una dintre
obligatii asumate prin tratat, aceasta emite:
a. un aviz motivat;
b. un regulament;
c. o hotarare.
RASPUNS: A
55. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni?
a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a
Drepturilor Omului;
b. Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie.
RASPUNS: A
56. Unde isi are sediul Curtea Europeana de Justitie?
a. la Haga;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.
RASPUNS: C
57. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?
a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;
b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei
Publice;
c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.

RASPUNS: B
58. Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana?
a. 7 judecatori;
b. 9 judecatori;
c. judecatori.
RASPUNS: A
59. Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie Europene?
a. 3 ani;
b. 4 ani;
c. 6 ani.
RASPUNS: C
60. La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii Europene de Justitie?
a. la fiecare 6 ani;
b. la fiecare 3 ani;
c. anual.
RASPUNS: B
61. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea Europeana de Justitie?
a. 27 de judecatori si 8 avocati generali;
b. 24 de judecatori si 8 avocati generali;
c. 27 de judecatori si 2 avocati generali.
RASPUNS: A
62. De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana de
Justitie?
a. de Parlamentul European;
b. de Consiliul European;
c. de statele membre al Uniunii Europene.
RASPUNS: C
63. Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii Europene de Justitie?
a. 6 ani;
b. 4 ani;
c. 3 ani.
RASPUNS: C
64. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii Europene de Justitie?
a. Parlamentul European;
b. plenul Curtii Europene de Justitie;
c. Comisia Europeana.
RASPUNS: B
65. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator
al Curtii Europene de Justitie?
a. prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces;
b. numai prin demisie;
c. numai prin deces.
RASPUNS: A

66. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de Justitie?
a. 4 ani;
b. 6 ani;
c. avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata.
RASPUNS: B
67. Care dintre membrii Curtii Europene de Justitie sunt specifici jurisdictiei europene?
a. judecatorii Curtii Europene de Justitie;
b. grefierii Curtii Europene de Justitie;
c. avocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: C
68. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?
a. 6 octombrie;
b. 9 mai;
c. ianuarie.
RASPUNS: A
69. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?
a. Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze;
b. recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor
membre;
c. Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa
judece nici un fel de cauze.
RASPUNS: B
70. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii Europene de
Justitie sau a "Camerelor" sale?
a. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este secreta;
b. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este
contradictorie, publica si mixta;
c. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale comporta doar o
faza scrisa.
RASPUNS: B
71. Cum sunt adoptate deciziile Curtii Europene de Justitie?
a. cu majoritate de voturi;
b. in unanimitate;
c. fie cu majoritate de voturi, fie in unanimitate, in functie de gravitatea cauzei judecate.
RASPUNS: A
72. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
a. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
b. interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in interpretare;
c. Curtea Europeane de Justitie, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o
competenta.
RASPUNS: B
73. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
a. controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu
dispozitiile tratatelor, trraspunsand litigiile dintre acestea;
b. elaboreaza legi;
c. amandeaza tratate internationale.
RASPUNS: A

74. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?


a. vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;
b. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
c. efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe calea
recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta
RASPUNS: C
75. In ce scop a fost creat, in 989, Tribunalul de Prima Instanta?
a. pentru a eficientiza activitatea Curtii Europene de Justitie;
b. pentru a supraveghea activitatea Curtii Europene de Justitie;
c. pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie.
RASPUNS: A
76. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului de Prima
Instanta?
a. 25;
b. 26;
c. 27.
RASPUNS: C
77. Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?
a. la Berlin;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.
RASPUNS: C
78. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului?
a. Curtea de la Haga;
b. Curtea de la Strasbourg;
c. Curtea de la Munchen.
RASPUNS: B
79. Cati judecatori are, in prezent, in componenta, Curtea Europeana a Drepturilor
Omului?
a. 27 de judecatori;
b. 35 de judecatori;
c. 43 de judecatori.
RASPUNS: C
80. De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana a
Drepturilor Omului?
a. de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;
b. de statele membre ale Uniunii Europene;
c. de Comisia Europeana
RASPUNS: A
81. Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, Curtea Europeana a
Drepturilor Omului?
a. in camere compuse din 7 judecatori;
b. in camere compuse din 9 judecatori;
c. in camere compuse din judecatori.
RASPUNS: A
82. Din cati judecatori este compusa Marea Camera a Curtii Europene a Drepturilor
Omului, care functioneaza in cazuri exceptionale?
a. din 7 judecatori;
b. din 7 judecatori;
c. din 27 de judecatori.
RASPUNS: B
83. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
a. numai un particular care se considera victima unei violari a Conventiei Europene a
Drepturilor Omului;
b. numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr-un stat
membru al Uniunii Europene;
c. orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se considera
victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin plangere
individuala).
RASPUNS: C
84. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
a. in unanimitate;
b. cu majoritatea voturilor judecatorilor care intra in componenta Curtii;
c. cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti la judecarea cauzei respective.
RASPUNS: C
85. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?
a. comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale
Uniunii Europene;
b. cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;
c. cetatenia nationala la nivel european.
RASPUNS: A
86. De cine este reglementata cetatenia Europeana?
a. de dreptul national al statelor europene;
b. de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene;
c. de dreptul Uniunii Europene.
RASPUNS: C
87. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul la viata;
b. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale;
c. dreptul la greva.
RASPUNS: B
88. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul de petitie in fata Parlamentului European;
b. dreptul de petitie in fata Comisiei Europene;
c. dreptul de petitie in fata Consiliului European.
RASPUNS: A
89. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul de a se adresa Avocatului Poporului ("Ombudsman") pentru examinarea
cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor
comunitare;
b. dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;
c. dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare.
RASPUNS: A

90. Cine se bucura de cetatenie europeana?


a. cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa;
b. cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene;
c. cetatenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen.
RASPUNS: B
91. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul la viata;
b. la dreptul la munca;
c. la dreptul la buna administrare.
RASPUNS: C
92. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de acces la documente;
b. la dreptul la viata privata;
c. la dreptul de proprietate.
RASPUNS: A
93. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de a participa la intruniri;
b. la dreptul la protectie diplomatica si consulara;
c. la dreptul la greva.
RASPUNS: B
94. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?
a. numai Parlamentul sau Comisia Europeana;
b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu sediul
social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene.
RASPUNS: C
95. Puterea legislativa a Parlamentului European se exercita in mod schematic, dupa
urmatoarele proceduri legislative:
a. consultarea;
b. consultarea, cooperarea, codecizia si avizul conform;
c. consultarea si codecizia;
RASPUNS: B
96. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica in:
a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b. Monitorul Oficial al fiecarui sat membru;
c. Carta Uniunii Europene.
RASPUNS: A
97. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura care duce la:
a. demiterea in bloc a Comisiei Europene;
b. demiterea unei parti a Comisiei Europene;
c. demiterea Curtii Europene de Justitie.
RASPUNS: A
98. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune:
a. avizul Parlamentului;
b. propunerea Comisiei, avizul Parlamentului si hotararea Consiliului U.E.;
c. hotararea Parlamentului.
RASPUNS: B
99. Comisia europeana, in functionarea sa are la baza:
a. principiul colegialitatii;
b. principiul egalitatii;
c. principiul subsidiaritatii;
RASPUNS: A
100. Uniunea Europeana se bazeaza pe un raspunsamblu de reguli juridice, a caror
respectare este obligatorie pentru:
a. institutiile comunitare;
b. persoanele juridice;
c. institutiile comunitare, statele membre si persoanele fizice.
RASPUNS: C
101. Atributiile Comisiei Europene sunt urmatoarele:
a. de asistare;
b. de organ executiv al uniunii Europene;
c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de reprezentare.
RASPUNS: C
102. Rolul Consiliului European este de a:
a. impulsiona politicile comunitare generale;
b. defini noile sectoare de activitate comunitara,
c. impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile
sectoare de activitate comunitara si orienta constructia comunitara.
RASPUNS: A
103. Organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene sunt reglementate prin:
a. decrete;
b. dispozitii ale tratatelor comunitare si dispozitii cuprinse in Regulamentul interior al
Consiliului;
c. legi;
RASPUNS: B
104. Rolul Curtii de Conturi Europene este de a :
a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;
b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;
c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor bugetului
comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a sa.
RASPUNS: C
105. Comunitatea Europeana are la baza tratatul:
a. Tratatul de la Nice - 200
b. Tratatul de la Amsterdam - 997
c. Tratatul de la Roma - 957
RASPUNS: C
106. Uniunea Europeana are la baza tratatul:
a. Tratatul de la Roma - 957
b. Tratatul de la Maastricht - 992
c. Tratatul de la Amsterdam.
RASPUNS: B
107. Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?
a. 5
b. 8
c. 7
RASPUNS: C
108. Dintre urmatoarele organisme, care are personalitate juridica?
a. Consiliul European
b. Comunitatea Europeana
c. Uniunea Europeana
RASPUNS: B
109. Cati piloni are la baza U.E?
a. 2
b. 4
c. 3
RASPUNS: C
110. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:
a. inlocuite
b. modificate
c. anulate
RASPUNS: B
111. Care sunt Comunitatile Europene?
a. CECO, CEEA(Euratom), CEE
b. ECSC, OEEC, OECD
c. WEU, ECD, EEC
RASPUNS: A
112. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E?
a. Politica externa si securitatea comuna
b. Cooperarea judiciara si politieneasca in materie
c. Domeniul stiintific
RASPUNS: C
113. Ce semnifica CEEA?
a. Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii
b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa

RASPUNS: B
114. Uniunea politica a U.E este data de pilonii:
a. I si III
b. II si III
c. numai pilonul III
RASPUNS: B
115. Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii:
- Competentele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera in domenii precum
uniunea vamala, politica comerciala comuna sau concurenta.
- Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare:interventia Uniunii se limiteaza
la sustinerea actiunilor intreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul
ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educatia sau industria.
Competentele partajate acopera celelalte domenii (protectia mediului,
trraspunsporturile si protectia consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare
intre Uniunea Europeana si statele membre se face respectand principiul subsidiaritatii.
a. Amsterdam
b. Maastricht
c. Lisabona
RASPUNS: C
116. Tratatul de la Lisabona :
a. a fost negociat conform concluziilor Consiliului european din 2 si 22 iunie 2007
b. a fost semnat la Lisabona, in acelasi an, sub presedintia germana
c. a intrat in vigoare dupa ratificarea sa de catre Franta
RASPUNS: A
117. In hotararea Costa c. ENEL, CJCE a enuntat:
a. prioritatea dreptului comunitar fata de cel national;
b. prioritatea regulamentului fata de legea fundamentala a unui stat membru;
c. prioritatea directivei fata de dreptul national.
RASPUNS: A
118. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual dintr-un
stat membru in:
a. hotararea Simmenthal;
b. hotararea Internationale Handelsgesellschaft;
c. hotararea Factortame III.
RASPUNS: C
119. Tratatele institutive consacra:
a. teoria dualista conform careia norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea
internationala, existand un raport de supra sau subordonare
b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediata
c. monismul si impun respectarea sa de catre statele membre; dreptul european
aplicandu-se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, avand prioritate fata de
sistemele juridice si reglementarile existente in statele membre.
RASPUNS: C
120. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:
a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele
modificatoare.
c. in Actul unic european
RASPUNS: B
121. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:
a. Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii
b. Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii
c. Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si principiul
proportionalitatii
RASPUNS: C
122. Potrivit hotararii Simmenthal II:
a. aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si uniforma a
reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii lor in vigoare si
atata timp cat acestea continua sa fie in vigoare
b. respectarea drepturilor fundamentale este parte integranta a principiilor generale de
drept aparate de Curtea de Justitie
c. competentele trebuie exercitate la un nivel cat mai aproape posibil de cetateni.
RASPUNS: A
123. Potrivit principiului proportionalitatii:
a. mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit
b. o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul
direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna
c. instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul
ca efect direct al dreptului comunitar
RASPUNS: A
124. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona:
a. dupa ce propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse
b. Consiliul trraspunsmite parlamentelor nationale proiectele de acte legislative emise
de un grup de state membre sau de Curtea de Justitie, precum si proiectele modificate
c. fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana
RASPUNS: C
125. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii:
a. in termen de sase saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ
in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui
parlament national poate adresa presedintelui Consiliului un aviz motivat in care sa se
expuna motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu
principiul subsidiaritatii.
b. in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justitie, de Banca
Centrala Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, presedintele Consiliului
trraspunsmite avizul Parlamentului European
c. in termen de opt saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ in
limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament
national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si, respectiv,
al Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca
proiectul in cauza nu este conform cu principiul subsidiaritatii.
RASPUNS: C
126. Aplicabilitatea directa semnifica faptul ca:
a. dispozitiile tratatelor sau ale actelor institutiilor comunitare care indeplinesc anumite
criterii nu pot fi invocate in fata propriilor jurisdictii nationale si nu sunt susceptibile sa
creeze drepturi si obligatii in favoarea, respectiv in sarcina particularilor
b. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca
orice masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este
interzisa
c. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca
orice masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este
permisa
RASPUNS: B
127. Generalizarea aplicabilitatii directe a fost realizata prin hotararea C.J.C.E:
a. Van Gend & Loos
b. Grogan
c. Schlüter
RASPUNS: A
128. In cazul unei incalcari a obligatiei de trraspunspunere a unei directive, trebuie
avute in vedere urmatoarele:
a. intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat nu trebuie
sa existe o cauzalitate
b. continutul acestor drepturi nu trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi
c. obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror persoane
si continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi
RASPUNS: C
129. O dispozitie comunitara trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a i se
recunoaste efectul direct:
a. aplicabilitate generala si claritate
b. claritate, precizie si neafectarea de conditii
c. efect direct si neafectarea de conditii
RASPUNS: B
130. Curtea de justitie de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor
directivelor numai pentru:
a. cazul in care prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor
b. cazul in care prevederile directivelor nu cad in sarcina statului
c. atunci cand prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor si cad in sarcina
statului (asa numitul efect direct vertical)
RASPUNS: C
131. Prevederile directivelor care impun obligatii tertilor:
a. nu pot produce niciodata efect direct
b. produc intotdeauna efect direct
c. sunt obligatorii si generale
RASPUNS: A
132. Obligatia statelor membre de compensare a unei daune exista, in principiu, daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a. dreptul comunitar confera oricarei persoane drepturi subiective
b. statul membru nu a depasit "evident" si "considerabil" limitele atributiilor sale
c. prin aceasta, reclamantului nu i-a fost provocata o dauna
RASPUNS: A
133. Ordinea juridica comunitara:
a. nu este distincta de ordinea juridica nationala
b. este o ordine juridica supranationala, care se intemeiaza pe acceptarea
trraspunsferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente
decizionale catre institutiile comunitare
c. este o ordine juridica nationala
RASPUNS: B
134. Obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona sunt:
a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care apartin minoritatilor
b. respectarea demnitatii umane
c. sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un spatiu
de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este
asigurata libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata interioara.
RASPUNS: C
135. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea
a. Uniunea isi urmareste obiectivele prin mijloace corespunzatoare, in functie de
competentele care ii sunt atribuite prin tratate
b. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, cu frontiere
interne
c. Uniunea urmareste sa promoveze pacea, valorile sale si bunastarea institutiilor sale
RASPUNS: A
136. Uniunea se intemeiaza pe urmatoarele valori:
a. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii si stabilirea unei piete
interne
b. respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin
minoritatilor si promovarea pacii, valorilor sale si buna-starea popoarelor sale
c. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept,
precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care
apartin minoritatilor
RASPUNS: C
137. Uniunea europeana dispune de urmatoarele competente:
a. competente exclusive si competente partajate intre Uniune si statele membre
b. competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste
domenii.
c. competente exclusive, competente partajate intre Uniune si statele membre si
competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste
domenii
RASPUNS: C
138. Delimitarea competentelor Uniunii este guvernata de
a. Principiul efetului direct
b. Principiul atribuirii
c. Principiul certitudinii juridice
RASPUNS: B
139. Exercitarea competentelor Uniunii este reglementata de
a. principiile subsidiaritatii si proportionalitatii
b. principiul egalitatii
c. principiul prioritatii si principiul loialitatii
RASPUNS: A
140. Printre competentele exclusive ale Uniunii intalnim:
a. protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie, piata interna;
b. educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, protectia si imbunatatirea
sanatatii umane, turismul
c. uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei
interne, politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro,
conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind pescuitul.
RASPUNS: C
141. Competentele partajate intre Uniune si statele membre se aplica in urmatoarele
domenii principale:
a. politica comerciala comuna, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul
politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativa
b. mediul, trraspunsporturile, coeziunea economica, sociala si teritoriala, energia
c. stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, industria
RASPUNS: B
142. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre in urmatoarele domenii:
a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura; turismul;educatia,
formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila; cooperarea administrativa
b. protectia consumatorului; trraspunsporturile;retelele trraspunseuropene;) energia;
c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta
de un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite
competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.
RASPUNS: A
143. In temeiul principiului atribuirii
a. Uniunea actioneaza numai in limitele competentelor care i-au fost atribuite de statele
membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.
b. in domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Uniunea intervine numai daca
si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate in mod
satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional si local, dar
datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul
Uniunii
c. Uniunea dispune de competenta pentru a intreprinde actiuni si pentru a duce o
politica comuna, fara ca exercitarea acestei competente sa poata avea ca efect lipsirea
statelor membre de posibilitatea de a-si exercita propria competenta.
RASPUNS: A
144. In domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si spatiului
a. Uniunea intervine numai daca si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu
pot fi realizate in mod satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
regional si local, dar datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii
b. actiunea Uniunii, in continut si forma, nu depaseste ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor
c. Uniunea dispune de competenta pentru a desfasura actiuni si, in special, pentru
definirea si punerea in aplicare a programelor, fara ca exercitarea acestei competente sa
poata avea ca efect impiedicarea statelor membre de a-si exercita propria competenta
RASPUNS: C
145. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii competenta exclusiva intr-un domeniu
determinat
a. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu
b. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
c. statele membre isi exercita competenta in masura in care Uniunea nu si-a exercitat
competenta
RASPUNS: B
146. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii o competenta partajata cu statele
membre intr-un domeniu determinat
a. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
b. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu. Statele membre isi exercita competenta in masura in care
Uniunea nu si-a exercitat competenta. Statele membre isi exercita din nou competenta
in masura in care Uniunea a hotarat sa inceteze sa si-o mai exercite
c. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre
RASPUNS: B
147. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la
a. 3 noiembrie 2007
b. ianuarie 2009
c. 3 decembrie 2007
RASPUNS: C
148. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa
a. a fost semnat la 29 octombrie 2004
b. a fost semnat la 3 decembrie 2007
c. a fost semnat la 3 decembrie 2007
RASPUNS: A
149. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa
a. a fost respins in urma referendumului din Franta
b. a fost respins in urma referendumului din Olanda
c. a fost respins in urma celor doua referendumuri din Franta si Olanda
RASPUNS: C
150. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana?
a. Maastricht,
b. Lisabona
c. Nisa
RASPUNS: B
151. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:
a. Noi atributii
b. Postul de Presedinte al Consiliul European
c. Schimbarea denumirii
RASPUNS: B
152. Conform Tratatului de la Lisabona, numarul deputatilor din PE nu poate depasi
a. 750, plus presedintele
b. 785,
c. 623.
RASPUNS: A
153. In care Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European
a. Amsterdam,
b. Actul Unic European,
c. Lisabona
RASPUNS: C
154. Conform Tratatului de la Lisabona, incepand cu noiembrie 204, Comisia va fi
compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, corespunzator
a. cu 2/3 din numarul statelor membre
b. cu 2/3 din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate,
c. ½ din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.
RASPUNS: B
155. Care este noul sistem de vot in Consiliul de Ministri
a. votul cu majoritate simpla
b. deciziile trebuie sa fie sustinute de 65% din statele membre reprezentand cel putin
55% din populatia UE
c. votul cu majoritate calificata iar deciziile trebuie sa fie sustinute de 55% din statele
membre (in prezent, 5 din 27 de tari ale UE), reprezentand cel putin 65% din populatia
UE
RASPUNS: C
156. Functia de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externa si de securitate
comuna (PESC) va fi alaturata celei dea
a. Vicepresedinte al Comisiei
b. Presedinte al Comisiei
c. Vicepresedinte al Consiliului
RASPUNS: A
157. Tratatul de la Lisabona
a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care sunt
de acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii
supranationale
b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand
atributiile fiecarei parti implicate
c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta
drepturilor fundamentale
RASPUNS: A
158. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC si cooperarea judiciara si politieneasca in
materie penala)
a. se mentin potrivit Tratatului de la Lisabona
b. vor fuziona potrivit Tratatului de la Lisabona
c. dispar
RASPUNS: B
159. In materie de cooperare judiciara si politieneasca, cele mai multe decizii vor fi luate
cu:
a. majoritatea voturilor statelor membre
b. unanimitate
c. nici una din variante
RASPUNS: A
160. Tratatul de la Lisabona :
a. creeaza postul de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de
securitate care este si vicepresedintele Consiliului
b. recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se retraga
din Uniune
c. 2 milioane de cetateni din diferite state membre vor putea cere direct Comisiei sa ia o
initiativa care prezinta interes pentru ei si tine de competenta Uniunii.
RASPUNS: B
161. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European:
a. se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul
b. va avea cel mult 700 de membri
c. nu va mai avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile
internationale
RASPUNS: A
162. Pentru ca un stat membru sa se retraga din Uniune:
a. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza
b. acordul trebuie votat in Consiliu in unanimitate
c. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza, acord votat in
Consiliu cu majoritate calificata si aprobat de Parlament
RASPUNS: C
163. Directiva:
a. are aplicabilitate generala
b. este obligatorie in toate elementele sale
c. obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de atins
RASPUNS: C
164. Decizia:
a. are aplicabilitate generala
b. se adreseaza unor destinatari precisi
c. nu este obligatorie in totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia
RASPUNS: B
165. Regulamentul
a. este direct aplicabil in toate statele membre
b. nu este obligatoriu in toate elementele sale
c. nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene
RASPUNS: A
166. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa ramane:
a. o Constitutie
b. un tratat international
c. un act fara putere juridica de constrangere
RASPUNS: C
167. La sfarsitul anului 2006, Constitutia europeana a fost ratificata:
a. in 8 state membre reprezentand peste 50% din populatia Uniunii
b. de un un numar mic de state membre, cele mai multe suspendand procedura
nationala de ratificare
c. nicio varianta nu este corecta intrucat tratatul n-a intrat in vigoare in urma
referendumurilor negative din Franta si Olanda
RASPUNS: A
168. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:
a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele
modificatoare.
c. in Actul unic european
RASPUNS: B
1.Care a fost menirea Comitetului European de Cooperare Economica ?
A.de a realiza un studiu privind necesitatile europene de import din zona dolarului
B.de a pregati tarile candidate pentru participarea la politica agricola comuna
C.distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene.
Ras A
2.Ce a propus Robert Schuman la 9 mai 1950 ?
A. crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze productia si desfacerea carbunelui si
otelului in Europa
B crearea unei „inalte autoritati” supranationale
C crearea planului lui Jean Monnet
RAS A
3. Ce a stat la baza propunerii lui Robert Schuman din data de 9 mai 1950 ?
A planul elaborat de Jean Monnet
B crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze productia si desfacerea carbunelui si otelului in
Europa
C Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea de a realiza un studiu privind
necesitatile de import din zona dolarului
RAS A
4. Cand s-a semnat Tratatul C.E.C.O. si care au fost statele fondatoare ?
A 18 aprilie 1951 la Paris,Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda si Luxemburg
B 9 mai 1950 la Luxemburg,Franta si Belgia
C 18 aprilie 1967 la Paris,Franta,Germania si Olanda
RAS A
5. Ce viza Tratatul C.E.C.O. ?
A plasarea productiei franco-germane de carbune si otel sub o Inalta autoritate comuna, intr-un
organism deschis participarii celorlalte tari ale Europei
B luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii Guvernelor
C plasarea productiei franco-italiene
RAS A
6. Care au fost principiile fundamentale ale Tratatului C.E.C.O.?
A statele nu vor fi obligate prin decizii contra vointei lor,deciziile vor obliga numai statele care le
accepta si luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii Guvernelor
B deciziile vor obliga numai statele care le accepta
C luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii Guvernelor
RAS A
7. Care este fundamentul economic al C.E.C.O.?
A taxele la import si export,masurile si practicile discriminatorii intre producatori,intre
cumparatori si consumatori,subsidiile si ajutoarele acordate de state,practicile restrictive care
tind spre impartirea si exploatarea pietei
B Taxele la import si export
C luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii Guvernelor
RAS A
8. Ce viza Tratatul instituind Comunitatea Europeana de Aparare?
A crearea unei armate europene care sa asigure apararea comuna a statelor, prin integrarea
fortelor terestre si aeriene ale tarilor membre
B o autoritate militara comuna la nivel european
C practicile restrictive care tind spre impartirea si exploatarea pietei
RAS A
9. Ce a decis Conferinta la nivel inalt de la Messina?
A viitorul cooperarii europene sa se bazeze pe integrarea economica si pe realizarea unei piete
comune intre statele membre
B constituirea unui comitet interguvernamental
C formarea unei armate europene
RAS A
10. Cand s-a semnat Tratatul instituind C.E.. si Tratatul instituind C.E.E.A.?
A 1957 la Roma
B 1967 la Paris
C 1951 la Paris
RAS A
11. Care au fost principalele institutii politice ale C.E.C.O.?
A Inalta Autoritate, Adunarea responsabila cu controlul politic,Consiliul Ministrilor si Curtea de
Justitie
B Curtea de Justitie
C Inalta Autoritate
RAS A
12. Ce a realizat Tratatul de fuziune din 1967?
A. a unificat executivele celor 3 comunitati;
B .pricipalele institutii politice ale CECO au fost Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de
Justitie si comisarii delegati pentru conturi
C. alegerea reprezentantilor in Adunarea cu sufragiu universal direct
RAS A
13. Cand au avut loc pentru prima data alegeri pentru Parlamentul European si pe ce baza?
A .1979 pe baza Actului pentru alegerea reprezentantilor in Adunarea cu sufragiu universal
direct din 1976
B 1951 prevedea alegerea membrilor acestuia
C 1967 pe baza Actului pentru alegerea reprezentantilor
RAS A
14. Care sunt prevederile majore al Actului Unic European?
A introducerea a sase noi domenii de strategie incluzand cooperarea monetara, politicile
sociale, piata unica,coeziunea, cercetarea si dezvolatarea, standardele de mediu
B extinderea competentelor Parlamentului European
C acordarea unui statut oficial Consiliului European
RAS A
15. Care au fost obiectivele T.U.E.?
A trecerea de la piata unica la o uniune economica si monetara,afirmarea identitatii, intarirea
protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor si dezvoltarea unei cooperari mai
stranse in JAI
B anihilarea domeniului JAI
C unirea pietii unice
RAS A
16. Care sunt cei trei piloni ai U.E. si in ce consta fiecare?
A. 3 comunitati europene(CECO,CEE si Euratom),politica externa si de securitate comuna(PESC)
si justitia si afecerile interne(JAI)
B. caracter supranational
C. CECO,CEE SI PESC
RAS A
17. Care au fost prevederile majore ale T.U.E.?
A infiintare U.E intr-o structura cu 3 piloni(CE,PESC si JAI),crearea unui program si a conditiilor
pentru UEM,crearea cetateniei UE,extinderea CE,acordul a 11 state membre
B introducerea competentelor legate de Justitie si Afaceri Interne
C creearea fondului de coeziune
RAS A
18. Care au fost obiectivele U.E. reformulate prin Tratatul de la Amsterdam?
A promovarea unui progress economic si social ,afirmarea identitatii sale pe scena
internationala,intarirea protectiei drepturilor si intereselor cetatenilor, mentinerea integrala a
acquisului comunitar si dezvoltarea lui
B mentinerea si dezvoltarea Uniunii
C introducerea competentelor legate de Justitie si Afaceri Interne
RAS A
19. In ce consta „conceputul flexibilitatii”?
A acceptarii unei ,,cooperari mai stranse,, a unui grup de state hotarate sa atinga un nivel mai
ridicat de integrare
B intarirea protectiei drepturilor si intereselor cetatenilor statelor membre
C mentinerea si dezvoltarea Uniunii ca zona a libertatii
RAS A
20. Care au fost prevederile majore ale Tratatului de la Nisa?
A. anumite intruniri la nivel inalt,majoritatea masurilor referitoare la vize,azil si imigratie,
acordarea de sprijin financiar,anumite actiuni pentru a le permite cetatenilor sa se bucure de
libertatea de miscare
B majoritatea masurilor de politica industriala
C anumite aspecte ale elaborarii acordurilor internationale
RAS A
Ce curente (orientari) s-au conturat in privinta constructiei comunitare?
A functionalismul sectorial, interguvernamentalismul, neofunctionalismul si federalismul
interguvernamental
B interguvernamentalismul
C neofunctionalismul
RAS A
CAP.II. Uniunea Europeana si Consiliul Europei
22. Cand, unde si prin ce s-a infiintat Consiliul Europei?
A TUE
B AUE
C Statutul adoptat la 5 mai 1949 la Londra de 10 state
RAS C
23. Ce fel de organizatie este Consiliul Europei?
A este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana,interguvernamentala si
interparlamentara
B este institutie politica a UE
C este reuniunea sefilor de stat sau de guvern ai statelor membre UE
RAS A
24. Care este scopul Consiliului Europei?
A realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai pentru salvgardarea,realizarea,facilitarea
progresului economic si social, a idealurilor si principiilor care sunt mostenitrea lor comuna
B competente in chestiunile referitoare la apararea nationala
C realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai
RAS A
25. Prin ce se realizeaza scopul Consiliului Europei?
A prin organele Consiliului,discutarea chestiunilor de interes comun si prin incheierea de
acorduri si adoptarea unor actiuni comune in diverse domenii
B incheierea de acorduri
C unei mai mari unitati intre membrii sai
RAS A
26. Care sunt organele Consiliului Europei si care sunt competentele acestora?
A Comitetul Ministrilor care este competent sa actioneze in numele Consiliului Europei si
Adunarea Parlamentara si secretariatul care este competenta sa delibereze sau sa faca
recomandari in numele CE
B Comitetul Ministrilor, Parlamentul European si Secretariatul General al Consiliului
C Consiliul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul
RAS A
27. Care sunt principalele domenii de activitate ale Consiliului Europei?
A drepturile omului, media,democratia,cooperarea juridica, Protectia sanatatii, sport, tineret,
educatie,cultura si patrimoniu
B competenta exclusiva statele legifereaza
C Coeziune sociala
RAS A
28. Ce s-a realizat prin Carta Europeana a Autonomiei Locale?
A protectia legala a autonomiei locale;
B promovarea si asigurarea constanta a dr.si libertatilor fundamentale ale omului
C promovarea educatiei,culturii si a patrimoniului
RAS A
29. Ce consacra si ce stabileste Conventia Europeana a Drepturilor Omului?
A apararea,promovarea si asigurarea constanta a dr.si libertatilor fundamentale ale omului
B drepturile omului
C democratia
RAS A
30. Care este procedura la Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
A de examinare a cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale
amiabila
B sa se instituie cetatenia europeana cu mentinerea cetateniei corespunzatoare a statelor
membre
C sa consolideze protectia drepturilor si interesele resortisantilor statelor member
RAS A
31. Care este compunerea si competenta Curtii Europene a Drepturilor Omului?
A comitete si camere
B un nr.de judecatori egal cu cel al inaltelor parti contractante,comitete(3 judecat.), camere ( 7
judecat.) si Marea Camera(17 judecat.) iar curtea judeca toate problemele privind interpretarea
si aplicarea Conventiei si a Protocoalelor
c comitete si Marea Camera
RAS B
CAP.III. Competentele U.E.

32.Care sunt competentele Uniunii Europene?


A complementare, abolite, implicite, exclusive si partajate cu statele member;
B suplementare,abolite si exclusive
C unice si implicite
RAS A
33.Care sunt obiectivele Uniunii Europene?
A comune,economice,sociale si externe
B drepturile omului si cele cetatenesti
c implicite
RAS A
34.Care sunt mijloacele de realizare a obiectivelor Uniunii Europene?
A adoptarea pozitiilor
B adoptarea actiunilor
C stabilirea strategiilor comune,adoptarea actiunilor si pozitiilor comune si prin consolidarea
cooperarii sistematice
RAS C
35.Ce este competenta de control a U.E.?
A priveste dreptul de a legifera
B in domeniile de competenta exclusiva statele legifereaza si adopta acte juridice cu forta
obligatorie
C UE exercita doar competentele care i-au fost repartizate
RAS B
36.Ce este competenta de actiune?
A actiuni de sprijinire,coordonare sau completare a actiunii statelor membre
B actiuni de vanzare
C actiuni de caritate
RAS A
37. Care este competenta internationala a U.E.?
A negocierea acordurilor internationale,Comunitatea Europeana detine competente explicite
intr-un domeniu anume
B trasaturile clasice ale unei uniuni a statelor si ale cooperarii interguvernamentale
C transferul de suveranitate catre o organizatie cu puteri de constrangere
RAS A
38.Sistemul comunitar de atribuire a competentelor
A competente explicite, implicite si subsidiare
B competente sociale
C competente cognitive
RAS A
39.Competente explicite de atribuire
A educatia,pregatirea profesionala,tineret,cultura,sanatate publica,protectia consumatorilor,
infrastructura pentru transport,telecomunicatii si energie
B politici industriale
C negocierea acordurilor
RAS A
40.Competentele subsidiare
A competente in privinta pregatirii profesionale
B competente in privinta protectiei consumatorilor si a culturii
C Consiliul adopta masurile pe care le considera necesare, prin vot unanim
RAS C
41.Competentele implicite
A competente care au fost considerate a fi competente implicite
B competente in ce priveste relatiile internationale in acelasi domeniu, negocierea acordurilor
internationale
C competente care nu au fost considerate a fi competente implicite
RAS B
42.Competentele rezervate statelor
A Statele membre pot legifera pe calea delegarii de competenta sau pentru punerea in aplicare
a actelor Uniunii
B Uniunea decide numai pentru coordonarea sau completarea masurilor intreprinse de statele
membre
C Uniunea decide pentru ca demersul sau aduce valoare adaugata masurilor intreprinse de
statele member
RAS A
43.Competentele exclusive
A Uniunea decide singura in numele tuturor statelor membre:uniunea vamala,la reglementarea
concurentei necesare functionarii pietei interne, la politica monetara si la politica comerciala
comuna
B Uniunea decide pentru ca demersul sau aduce valoare adaugata masurilor intreprinse de
statele membre
C Uniunea decide numai pentru coordonarea sau completarea masurilor intreprinse de statele
member
RAS A
44.Principiul subsidiaritatii
A presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si obiectivelor conferite de tratate,
Comunitatea intervenind in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate satisfacator la
nivelul statelor membre
B nu limiteaza interventia comunitara
C este un principiu fundamental al dreptului comunitar
RAS A
45.Principiul proportionalitatii
A actiunea intreprinsa nu poate sa depaseasca ceea ce este necesar in vederea atingerii
obiectivelor Tratatelor institutive
B este consacrat expres in protocolul asupra aplicarii principiului subsidiaritatii anexat la
Tratatulde la Amsterdam
C nu limiteaza interventia comunitara
RAS A
46.Principiul fidelitatii si cooperarii loiale
A CEE creeaza o obligatie de cooperare loiala intre statele membre si institutiile comunitare
B este consacrat expres in protocolul asupra aplicarii principiului subsidiaritatii
C JAI creeaza o obligatia de cooperare
RAS A
CAP.IV. Libertatile fundamentale, concurenta si ajutorul de stat
47.Care sunt cele patru libertati fundamentale ale U.E.?
A libera circulatie a marfurilor,a serviciilor, a persoanelor si a capitalului;
B libera circulatie a persoanelor si eliminarea controalelor
C libera circulatie a lucratorilor
RAS A
48.Ce presupune realizarea pietei unice ca obiectiv al Tratatului de la Roma?
A libera circulatie a bunurilor,persoanelor,serviciilor si a capitalului
B liberalizarea persoanelor
C libera circulatie a bunurilor
RAS A
49.Pe ce obiective principale au fost grupate masurile legislative stabilite prin Carta Alba a
Comisiei Europene din 1985 privind piata unica?
A eliminarea frontierelor politice,tehnice si eliminarea frontierelor datorate de sistemele de
taxe
B eliminarea controalelor interne
C eliminarea frontierelor fizice
RAS A
50.In ce consta masurile de standardizare?
A conditiile introducerii pe piata si utilizarii produselor, obligatiile producatorului,
reprezentantului autorizat sau importatorului, procedura de evaluare a conformitatii
produselor, marcajul de conformitate al produsului
B introducerea a sase noi domenii de strategie
C extinderea competentelor
RAS A
51.Cum este definita libera circulatie a serviciilor?
A dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricarui Stat Membru, plecand de la un sediu principal
sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene
B posibilitatea oricarui prestator de servicii de a efectua servicii ce intra in obiectul sau de
activitate
C Nici o definitie nu este corecta
RAS A
52.Care sunt criteriile de identificare a serviciilor?
A prestatia sa fie remunerata si prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul PieNei unice a UE
B prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii.
C prestarea serviciilor catre institutiile Uniunii Europene de catre orice agent
RAS A
53.Care sunt felurile de libera circulatie a serviciilor?
A activa si diplomatic
B teritorial si diplomatic
C activa si pasiva
RAS C
54.Cum se asigura libera circulatie a serviciilor de tip activ?
A Interdictia discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului
B Interdictia masurilor nationale restrictive aplicate in mod nediscriminatoriu
C Interdictia de instrainare
RAS A
55.In ce conditii sunt admise restrictii nationale la libera circulatie a serviciilor?
A sa fi fost armonizat
B masura sa nu fie discriminatorie,sa urmareasca un interes general, sa fie in mod obiectiv
necesara
C sa nu fie necesara
RAS B
56.Ce se intampla cu beneficiarul in cazul liberei circulatii a serviciilor de tip pasiv?
A beneficiarul la protectia dreptului sau national
B beneficiarul nu trebuie sa aiba acces la toate serviciile
c trebuie sa aiba acces la toate serviciile, fara sa fie supus unor restrictii pe criteriul nationalitatii
sau rezidentei.
RAS C
57.Ce desemneaza conceptul de libera circulatie a capitalurilor?
A operatiunile financiare care vizeaza in mod esential plasarea si investirea sumelor in cauza si
nu plata pentru o anumita prestatie
B operatiunile bancare
C operatiunile scutite fara drept de deducere
RAS A
58.In ce consta libera circulatie a persoanelor?
A operatiunile financiare care vizeaza
B eliminarea discriminarilor dintre cetatenii oricarui Stat Membru si cetatenii celorlalte State
Membre care stau si muncesc pe teritoriul sau
C eliminarea controalelor la frontierele interne
RAS B
59.Care a fost scopul Conventiei Schengen?
A operatiunile scutite fara drept de deducere
B eliminarea controalelor la frontierele interne pentru toate persoanele in paralel cu intarirea
controalelor la frontierele externe
C eliminarea discriminarilor dintre cetatenii oricarui Stat Membru si cetatenii celorlalte State
Membre care stau si muncesc pe teritoriul sau
RAS B
60.Ce drepturi implica libera circulatie a lucratorilor?
A de a circula liber in acest scop pe teritoriul statelor membre,de a accepta ofertele reale de
incadrare in munca
B de sedere intr-un stat membru pentru a desfasura o activitate salarizata
C de a accepta ofertele reale de incadrare in munca
RAS A
61.Prin ce se asigura libera circulatie a lucratorilor?
A cooperarea intre serviciile nationale de ocupare a fortei de munca,eliminarea obstacolelor,
eliminarea perioadelor, restrictiilor
B stabilirea de mecanisme proprii pentru corelarea si echilibrarii cererii si ofertei de locuri de
munca
C eliminarea obstacolelor
RAS A
62.Ce masuri comunitare s-au adoptat in domeniul securitatii sociale?
A cumulul tuturor perioadelor lucrate in diferite state membre in vederea dobandirii si
pastrarea dreptului la prestatii
B plata prestatiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile
C eliminarea perioadelor
RAS A
63. Ce acte normative cu putere de lege ori administratvie si practici administrative vizand
libera circulatie a lucratorilor nu pot fi aplicate?
A restrang sau supun unor conditii diferite de cele cerute propriilor cetateni cererea si oferta de
locuri de munca
B accesul la ocuparea unui loc de munca
C desi se aplica indiferent de cetatenie scopul sau efectul lor exclusiv sau principal
RAS A
64.Cand lucratorii sunt asimilati celor nationali la acordarea de beneficii intreprinderilor?
A desi se aplica indiferent de cetatenie scopul sau efectul lor exclusiv sau principal, este de a
impiedica accesul resortisantilor altui stat membru la locurile de munca diferite
B restrictioneaza incadrarea in munca a strainilor, ca numar sau ca procentaj, in functie de
intreprindere, de ramura de activitate, sau de regiune ori la nivel national
C atunci cand acordarea unor beneficii intreprinderilor, de orice natura ar fi ele, este
conditionata de incadrarea unui procentaj minim de lucratori nationali, lucratorii proveniti din
celelalte state membre sunt considerati lucratori nationali
RAS C
65.Ce drepturi de asistenta au lucratorii care cauta un loc de munca?
A beneficiaza de aceeasi asistenta ca si cea acordata propriilor cetateni
B nu beneficiaza de aceeasi asistenta
C accesul la ocuparea unui loc de munca
RAS A
66.Cand lucratorul european poate fi supus unei examinari in vederea angajarii?
A au drept egal de acces la formare in scoli profesionale si centre de recalificare
B atunci cand un lucrator este destinatarul ofertei este personal angajatorul poate sa il supuna
unei examinari profesionale
C beneficiaza de aceeasi asistenta ca si cea acordata propriilor cetateni.
RAS B
67.Ce drepturi au lucratorii privind accesul la formare in scoli profesionale si cursuri de
recalificare?
A remunerarea sau alte conditii de munca
B sunt nule de drept clauzele conventiilor
C au drept egal de acces la formare in scoli profesionale si centre de recalificare
RAS C
68.Care este sanctiunea pentru conditiile discriminatorii vizand lucratorii din alte state membre
U.E.?
A sunt nule de drept clauzele conventiilor colective sau individuale privind accesul, incadrarea,
remunerarea
B beneficiaza de egalitate de tratament privind afilierea si exercitarea drepturilor sindicale,
inclusiv de vot
C au drept egal de acces la formare in scoli profesionale si centre de recalificare
RAS A
69.Ce conditii sunt in privinta drepturilor sindicale ale lucratorilor?
A beneficiaza de egalitate de tratament privind afilierea si exercitarea drepturilor sindicale,
inclusiv de vot
B dreptul de proprietate asupra locuintei de care are nevoie
C sa se inscrie pe lista cererilor de locuinte
RAS A
70.Ce drepturi au lucratorii privind locuintele?
A sunt nule de drept clauzele conventiilor
B dreptul lucratorilor de a ramane pe teritoriul unui stat
C dreptul de proprietate asupra locuintei de care are nevoie,sa se inscrie pe lista cererilor de
locuinte, in regiunea in care astfel de liste sunt tinute
RAS C
71.Ce drepturi au lucratorii privind ramanerea pe teritoriul unui stat membru?
A o activitate sau un ansamblu de activitati profesionale
B dreptul lucratorilor de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa ce au ocupat un loc de
munca
C utilizarea unui titlu profesional limitata prin acte
RAS B
72.Ce este profesia reglementata?
A sa se inscrie pe lista cererilor de locuinte, in regiunea in care astfel de liste sunt tinute.
B dreptul lucratorilor de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa ce au ocupat un loc de
munca.
C o activitate sau un ansamblu de activitati profesionale al caror acces, exercitare sau una
dintre modalitatile de exercitare este conditionata, direct sau indirect, in temeiul unor acte cu
putere de lege si acte administrative, de posesia anumitor calificari profesionale
RAS C
73.Ce reglementari sunt privind nivelul minim, de calificare?
A dreptul lucratorilor de a ramane pe teritoriul unui stat
B statele membre isi mentin dreptul de a stabili nivelul minim de calificare necesar pentru a
garanta calitatea serviciilor
C orice stat membru gazda este obligat sa ia in considerare calificarile obtinute in alt stat
membru si sa verifice daca acestea corespund celor pe care le solicita
RAS C
74.Cand un stat poate impune o masura compensatorie?
A conditiile minime de formare profesionala pentru accesul la profesiile reglementate de
sistemul general, statul gazda poate sa impuna o masura compensatorie
B calificarile atestate printr-un titlu de calificare
C un atestat de competenta si/sau experienta profesionala
RAS A
75.Ce este o calificare profesionala?
A un atestat de competenta si/sau experienta profesionala
B calificarile atestate printr-un titlu de calificare,un atestat de competenta si experienta
profesionala
C conditiile minime de formare profesionala
RAS B
76.Ce este un titlu de calificare?
A atestatele de competente
B diplomele recunoscute doar in interiorul unui stat membru
C certificatele si alte titluri oficiale de calificare eliberate de autoritate a unui stat membru
desemnata in temeiul actelor cu puterede lege si al actelor administrative ale respectivului stat
membru si care certifica formarea profesionala in special in Comunitate,diplomele
RAS C
77.Ce este experienta profesionala?
A exercitarea efectiva si legala a respectivei profesii intr-un stat membru
B succesiune de etape in urma carora individul ajunge intr-o functie importanta, cu
recunoastere sociala si bine platita
C contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca
RAS A
78.Ce ceste stagiul de adaptare?
A exercitarea unei profesii reglementate in statul membru gazda,sub responsabilitatea unui
profesionist calificat si insotita eventual de o formare profesionala suplimentara
B exercitarea supravegheata a profesiei pe o durata de maxim 3 ani, in unitati corespunzatoare
C finalizeaza cu o evaluare a cunostintelor acumulate de solicitant pe durata acestuia, efectuata
de catre indrumatorul de stagiu
RAS A
79.Ce este diploma de invatamant superior?
A care au fost eliberate de o autoritate competenta dintr-un stat membru, desemnata in
conformitate cu actele cu putere de lege sau acte administrative ale statului membru
B orice diploma, certificat sau alt titlu de calificare oficiala sau ansamblu de astfel de diplome
C arata ca titularul are calificarea profesionala ceruta care ii permite accesul la profesie
reglementata in statul membru respectiv sau exercitarea respectivei profesii, daca educatia si
formarea atestate de diploma, certificatul sau titlul de calificare oficiala au fost obtinute in
special in Comunitate
RAS C
80.Ce este libertatea de stabilire?
A . priveste atat persoanele fizice cat si societatile constituite in conformitate cu legislatia unui
stat membru si avand sediul social, administratia centrala sau locul principal de desfasurare a
activitatii in cadrul Comunitatii
B sunt incluse si societatile cooperative si alte persoane juridice de drept public sau privat, cu
exceptia celor fara scop lucrative
C dreptul recunoscut resortisantilorstatelor membre de a accede la activitatile nesalariale pe
teritoriul statelor membre, prinintermediul unei “instalari” materiale si, eventual, juridice
RAS C
81.Ce obiectiv avea Planul Pierre Werner si ce urmarea?
A principalele elemente ale Uniunii Monetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lung
totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor
B prevederi potrivit carora realizarea UEM urma sa se faca, potrivit planului Pierre Werner, in 4
etape in decurs de 50 ani
C Planul Pierre Werner urmarea libera circulatie a serviciilor si persoanelor
RAS A
82.Pe ce se baza Sistemul Monetar European?
A a fost realizat pe baza Acordului de la Bretton Woods
B se baza pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale
C a luat fiinta prin Tratatul de la Nisa
RAS B
83.Ce a propus Raportul Delors?
A un proces de realizare a UEM care viza coordonarea stransa a politicilor economice nationale
B a propus realizarea UEM in trei etape, dar era necesara elaborarea unui temei juridic
pentru UEM
C modificat tratatele fondatoare ale Comunitatilor Europene prin adaugarea unui nou capitol
privind politica economica si monetara
RAS B
84.Care sunt criteriile de convergenta pentru introducerea monedei euro?
A deficitul public anual nu trebuie sa fir mai mare de 3 % din PIB pentru indeplinirea criteriilor
de convergenta la UEM;
B stabilitatea schimburilor este un avantaj al trecerii la Euro
C independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu economic de convergenta la
UEM
RAS A
85.Care sunt avantajele monedei euro?
A stimularea integrarii politicilor economice ca urmare a unei politici valutare comune,rate
scazute ale inflatiei si ale dobanzii,transparenta preturilor
B eliminarea riscului valutar
C economii privind moneda de rezerva
RAS A
86.Care sunt dezavantajele monedei euro?
A posibila crestere a somajului in statele cu o economie ce nu poate tine pasul cu economiile
mai performante din comunitate si de aici o migrare necontractuala cu consecinte imprevizibile,
in plan social si economic, a fortei de munca
B reducerea veniturilor institutiilor financiar-bancare
C pierderea autonomiei politicilor monetare si valutare
RAS A
CAP.VI. Uniunea vamala
87.Ce forme poate imbraca intelegerea vamala si cooperarea economica?
A. institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de guvern se intalnesc pentru
a stabili politici
B printre prevederile majore ale AUE se afla si introducerea a sase noi domenii de strategie
incluzand cooperarea monetara, politicile sociale, piata unica, coeziunea, cercetarea si
dezvolatarea, standardele de mediu
C uniunile vamale si zonele de liber schimb
RAS C
88.Ce sunt zonele de liber schimb?
A consta in eliminarea totala a drepturilor de vama si a restrictiilor asupra schimburilor intre
statele participante
B vizeaza o integrare economica fara restrictii in interiorul granitelor ei
C pierderea autonomiei politicilor monetare si valutare
RAS A
89.Ce sunt uniunile vamale?
A . vizeaza o integrare economica fara restrictii in interiorul granitelor ei, fara frontiere vamale
si cu un tarif vamal comun aplicabil frontierelor externe
B consta in eliminarea totala a drepturilor de vama si a restrictiilor
C uniunile vamale si zonele de liber schimb
RAS A
90.Ce rol are Comisia Europeana in politica vamala?
A independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu
B stimularea integrarii politicilor economice ca urmare a unei politici valutare comune
C competenta in ce priveste initiativele de dezvoltare si perfectionare a politicii vamale, face
propunerile in domeniul legislatiei vamale si asigura cooperarea dintre administratiile Statelor
Membre
RAS C
91.Care sunt instrumentele politicii vamale?
A tariful vamal comun si nomenclatura comunitara
B uniunile vamale si zonele de liber schimb
C independenta bancii centrale nationale
RAS A
92.Ce sarcini are Europol (Conventia privind infiintarea Oficiului European de politie –
EUROPOL)?
A facilitarea schimbului de informatii intre statele membre, Obtinerea, centralizarea si
analizarea datelor si informatiilor
B dezvoltarea cunostintelor specializate in domeniul procedurilor de investigatie
C furnizarea de informatii strategice pentru a sprijini si a promova utilizarea eficienta
RAS A
93.Ce sarcini au unitatile nationale de legatura cu Europol (Conventia privind infiintarea
Europol)?
A sa furnizeze Oficiului Europol, din proprie initiativa, datele si informatiile necesare indeplinirii
sarcinilor care le revin,sa actualizeze datele si informatiile;
B elaborarea de rapoarte privind situatia generala
C furnizarea de informatii strategice
RAS A
94.Care domenii sunt excluse de la aplicarea Conventiei din 27 septembrie 1968 privind
competenta judiciara si executarea hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala
(art.1)?
A facilitarea schimbului de informatii
B furnizarea informatiilor
C starea si capacitatea persoanelor fizice,regimurile matrimoniale,testamente si succesiuni,
falimente, concordate sau proceduri similare,securitate sociala si arbitraj
RAS C
95.In ce materii poate fi actionat in judecata un parat domiciliat intrun stat contractant pe
teritoriul altui stat contractant (art.5 din Conventia din 27 septembrie 1968) ?
A in materie contractuala, obligatiei de intretinere, delictuala si cvasidelictuala ;
B facilitarea schimbului de informatii
C furnizarea informatiilor
RAS A
96. Care sunt competentele exclusive in materie civila si comerciala (art.16 Conventia din 27
septembrie 1968)?
A instanta sesizata ulterior isi declina competenta in favoarea acesteia
B Actiunea poate fi introdusa impotriva consumatorului de catre cealalta parte la contract
numai inaintea instantelor din statul membru pe teritoriul caruia consumatorul isi are domiciliul
c Masurile provizorii si de conservare prevazute de legislatia unui stat membru pot fi solicitate
instantelor
RAS B
97.Cum sunt recunoscute hotararile judecatoresti pronuntate intrun stat contractant in alt stat
contractant (art.26 Conventia din 27 septembrie 1968)?
A instanta sesizata ulterior isi declina competenta in favoarea acesteia
B masurile provizorii si de conservare prevazute de legislatia unui stat membru pot fi solicitate
instantelor
C cereri avand acelasi obiect si aceeasi cauza sunt introduse intre aceleasi parti inaintea unor
instante din state membre diferite
RAS C
98.Cum sunt puse in executare hotararile judecatoresti in alt stat contractant (art.31 din
Conventia din 27 septembrie 1968)?
A. masurile provizorii si de conservare prevazute de legislatia unui stat membru pot fi solicitate
instantelor statului in cauza chiar daca, in temeiul prezentului regulament, o instanta dintr-un
alt stat membru este competenta sa judece cauza pe fond
B cererile sunt introduse intre aceleasi parti inaintea unor instante din statele membre
C instanta sesizata isi declina competenta in favoarea acesteia
RAS A
99.Ce este mandatul european de arestare, care este domeniul de aplicare si cum se executa
(Decizia cadru a Consiliului nr.2002/584/JAI – art.1-2)?
A apartenenta la o organizatie criminala
B o decizie judiciara emisa de un stat membru in vederea arestarii si a predarii de catre un alt
stat membru a unei persoane cautate, pentru efectuarea urmaririi penale sau in scopul
executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta privative de libertate
C traficul ilicit de arme, munitie si materiale explosive
RAS B
100.Motive de neexecutare a mandatului european de arestare (Decizia cadru a Consiliului
nr.2002/584/JAI art.3, vezi si 30 – T.U.E.)?
A atunci cand infractiunea care se afla la baza mandatului de arestare este acoperita de
amnistie in statul membru executare, atunci cand acesta ar avea competenta sa urmareasca
aceasta infractiune in temeiul dreptului sau penal
B atunci cand persoana care face obiectul mandatului european de arestare nu poate
C atunci cand din informatiile aflate la dispozitia autoritatii judiciare de executare rezulta ca
persoana cautata a fost judecata definitiv
RAS A
CAP.VII. Politicile Uniunii Europene
1. Cum este cetatenia europeana?
A este complementara cetateniei nationale si este o creatie unica a unei organizatii unice
B are fundamentul in nationalitatile statelor
C este subsidiara
RAS A
2.Prin ce tratat este introdusa cetatenia europeana?
A Tratatul de la Maastricht
B Tratatul Consiliului Europei
c Tratatul de la Nisa
RAS B
3.Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege si de a fi ales?
A Tratatul de la Maastricht
B Tratatul de la Nisa
C Tratatul de la Amsterdam
RAS A
4. Care sunt protectiile conferite de cetatenia europeana?
A dreptul de petitionare si dreptul de a se adresa mediatorului
B dreptul la libera trecere
C drepturile diplomatice si consulare
RAS A
5. Cum poate fi petitia?
A o plangere,o sesizare,o cerere individuala sau un apel adresat Parlamentului
B o declaratie
C o cerere
RAS A
6. Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului?
A Tratatul de la Roma
B Tratatul de la Nisa
c Tratatul de la Maastricht
RAS C
7. Cand incepe mediatorul studiul problemei?
A in momentul primirii plingerii
B in momentul incheierii plingerii
C constata o administrare defectuoasa
RAS A
8. Caror institutii transmite mediatorul raportul?
A institutiilor sau organismelor Comunitatii,in cauza
B Parlamentului European si institutiei in cauza
C institutie moderna in statul de drept
RAS B
9. Ce presupune dreptul de a comunica cu institutiile si organele comunitare?
A orice cetatean al Uniunii poate scrie oricarui organ sau institutii intr-una din cele 2 limbi
oficiale ale Comunitatii si sa primeasca un raspuns redactat in aceeasi limba;
B dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu institutiile si anumite organe
ale comunitatilor
C protectia acordata de autoritatile diplomatice si consulare, dreptul de petitionare
RAS A
10. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe si de securitate a U.E.?
A pozitiile comune si actiunile comune;
B acordurile internationale si strategiile comune
C pozitiile comune, actiunile comune, acordurile internationale si strategiile commune
RAS C
11. Ce include politica externa si de securitate comuna?
A ansamblul problemelor relative la securitatea U.E.
B definirea unei politice de aparare comuna si ansamblul problemelor relative la securitatea U.E
C apararea comuna
RAS B
12. Ce includ politicile comune ale Uniunii in asigurarea spatiului de liberate, securitate si
justitie
A politica in domeniul controlului frontierelor, politica comuna in domeniul azilului si protectia
temporara, politica comuna de imigratie;
B politica comuna de imigratie, politica in domeniul frontierelor
C politica comuna in domeniul azilului si protectiei temporare, politica comuna de imigratie
RAS A
13. Pe ce principiu sunt reglementate politicile Uniunii in domeniul controlului, frontierelor,
azilului si imigratiei?
A pe principiul solidaritatii
B pe principiul distribuirii echitabile a responsabilitatilor statelor membre, inclusiv pe plan
financiar
C pe principiul solidaritatii si distribuirii echitabile a responsabilitatilor statelor membre, inclusiv
pe plan financiar
RAS C
14. Ce respecta Uniunea din perspectiva unui spatiu de libertate, de securitate si de justitie?
A . drepturile fundamentale, diversitatea traditiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor
membre
B sistemele juridice ale statelor membre
C drepturile fundamentale
RAS A
15. Care sunt garantiile oferite de Uniunea Europeana plecand de la principiile care guverneaza
spatiul de liberatate, securitate si justitie?
A neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne;    
B dezvoltarea unei politici comune in domeniul azilului, emigrarii si controlului la frontierele
externe;    
C neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne, dezvoltarea unei politici
comune in domeniul azilului, imigrarii si controlului la frontierele externe intemeiata pe
solidaritatea intre statele membre care este echitabila fata de resortisantii tarilor terte.
RAS C
16. Pe baza carui principiu Uniunea faciliteaza accesul la Justitie?
A al recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti si extrajudecatoresti in materie civila;
B al autoritatii de lucru judecat;
C al egalitatii
RAS A
17. Ce faze a cunoscut procesul de unificare a politicilor economice si monetare?
a.sarpele monetar european, sistemul monetar european
b.sarpele monetar european, sistemul monetar european, Uniunea Economica si monetara
c.Uniunea Economica si Monetara, Sarpele monetar European
RAS B
18. De cine este definita si pusa in aplicare politica monetara?
a.de bancile centrale ale statelor membre
b.de Uniunea Economica si monetara
c.de Sistemul European al Bancilor Centrale
RAS C
19. Care este obiectivul Sistemului European al Bancilor Centrale?
a.de a mentine stabilitatea preturilor
b.eliminarea avantajelor concurentiale pe piata comuna
c.respectarea principiului unei economii de piata deschisa
RAS A
20. In ce tratat sunt prevazute obiectivele si principiile directoare ale politicii economice si
monetare?
a.tratatul de la Nisa
b.tratatul Constitutional
c.tratatul de la Amsterdam
RAS B
21.Ce includ obiectivele si principiile directoare ale politicii Economice si Monetare prevazute in
Tratatul Constitutional?
a.adaptarea unei politici economice bazate pe stransa coordonare a politicilor economice ale
statelor membre; definirea de obiective comune; respectarea principiului unei economii de
piata deschisa
b.definirea de obiective comune, eliminarea avantajelor concurentiale pe piata comuna  
c.respectarea principiului unei economii de piata deschisa, acces reciproc la pietele financiare
RAS A
22.Ce necesita pietele Comune ale U.E.?
a.aplicarea unui tarif extern comun
b.eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative
c.politici comerciale comune
RAS C
23.Ce a constituit obiectivul central al politicii comune?
a.infiintarea unei uniuni vamale;
b.infiintarea unei uniuni vamale si a unui tarif vamal comun;
c.infiintarea unui tarif extern comun;
RAS B
24.Care a fost scopul politicii Comerciale Comune?
a.de a institui o Uniune Vamala in spatiul comunitar;
b.aplicarea unui tarif extern comun
c.existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor pe teritoriul Uniunii
RAS A
25.Cand a fost atins scopul politicii Comerciale Comune?
a.2 august 1970;
b.1 iulie 1968;
c.4 septembrie 1967;
RAS B
26.Care sunt fazele in care se realizeaza procesul decizional al Uniunii Europene?
a.stabilirea obiectivelor negocierilor, adoptarea rezultatelor          
b.stabilirea obiectivelor, purtarea negocierilor
c.stabilirea obiectivelor si purtarea negocierilor, adoptarea rezultatelor
RAS C
27.Cui apartine competenta de a stabili obiectivele negocierilor in procesul decizional al UE
asupra comertului?
a.Consiliului Uniunii Europene la propunerea Comisiei Europene 
b.Comisiei Europene in numele Uniunii Europene
c.Uniunii Europene
RAS A
28.Cui apartine competenta de a purta negocierile in procesul decizional al U.E. asupra
comertului?
a.Comisiei Europene in numele Uniunii Europene
b.Uniunii Europene
c.Consiliului Uniunii Europene
RAS A
29. Cui apartine competenta de a adopta rezultatele finale in procesul decizional al U.E. asupra
comertului ?
a.Consiliului Uniunii Europene
b.Comisiei Europene 
c.Uniunii Europene
RAS A
30.Prin ce se stabilesc masurile necesare pentru punerea in aplicare a politicii comerciale
comune?
a.legi europene
b.legi comune statelor membre Uniunii Europene
c.legi sau legi-cadru europene
RAS C
31.Care a fost scopul declarat de Politica Agricola Comuna (PAC)?
a.mentinerea unui sector economic institutional si social distinct  
b.mentinerea unui sector economic institutional economic si social distinct, multifunctional si
orientat catre fermele de familie, cu reglementari stufoase pentru intreaga uniune
c.adoptarea unor acte normative cu reglementari pentru intreaga Uniune Europeana
RAS B
32.Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune?
a.cresterea productivitatii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil
b.asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pietelor         
c.cresterea productivitatii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea
pietelor
RAS C
33.Cand a fost atins scopul politicii comerciale comune de a institui Uniune Vamala in spatiul
comunitar?
a.1 iulie 1968 
b.4 decembrie 1970
c.17 ianuarie 1979
RAS A
34.Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene in ceea ce priveste
politica comerciala comuna?
a.eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor cantitative si normative, aplicarea unui tarif
extern comun, existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare
ar fi provenienta lor
b.aplicarea unui tarif extern comun, existenta unei libertati totale in circulatia marfurilor pe
teritoriul Uniunii
c.aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea totala a taxelor aferente, a restrictiilor
cantitative si normative
RAS A
35.Cand au fost atinse obiectivele majore mai profunde ale U.E. privind politica comerciala
comuna?
a.1 ianuarie 1993
b.20 februarie 1999
c.4 decembrie 2001
RAS A
36.Care sunt elementele cheie ale politicii comerciale comune?
a.elaborarea deciziei in Uniunea Europeana, stabilirea obiectivelor negocierilor
b.elaborarea deciziei in U.E. si competentele institutionale
c.competentele institutionale, purtarea negocierilor
RAS B
37.Cum este evidentiata importanta consacrata Politicii Comerciale Comune?
a.prin atribuirea competentei reglementarii masurilor de aplicare a politicii comerciale comune
numai legilor europene sau a legilor-cadru europene
b.prin incheierea de acorduri tarifare si comerciale
c.prin uniformizarea masurilor de liberalizare
RAS A
38.Cui apartine competenta negocierilor acordurilor cu unul sau mai multe state sau organizatii
internationale in ceea ce priveste politca comerciala comuna?
a.Consiliului de Ministri
b.Comitetului Special
c.Comisiei, cu consultarea Comitetului Special
RAS C
39.Cu cine supravegheaza Comisia, ca acordurile negociate (privind politica comerciala) sa fie
compatibile cu politicile si normele interne ale U.E.?
a.cu Comitetul Special
b.cu Consiliul Uniunii
c.cu Consiliul de Ministri
RAS C
40.Ce presupune principiul “preferinta pentru produsele comunitare”?
a.sa fie favorizat consumul produselor originare din Europa in raport cu cele din alte tari, iar
patrunderea acestor produse pe piata comunitara sa fie descurajata prin taxe prohibitive
b.circulatia libera a produselor agricole
c.organizarea comuna a pietei
RAS A
41.Ce presupune principiul “o organizare comuna a pietei”?
a.favorizarea consumului produselor originare din Europa
b.inlocuirea sistemelor nationale cu un pret unic in interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare
produs;
c.circulatia libera a produselor         
RAS B
42.Ce presupune principiul “circulatia libera a produselor”:
a.favorizarea consumului produselor
b.fixarea unui pret unic in interiorul Uniunii pentru fiecare produs
c.constituirea unui spatiu unic comun fara taxe vamale, impozite sau subventii, dar cu
reglementari administrative, sanitare si veterinare armonizate progresiv
RAS C
43.Care a fost scopul adoptarii sistemului garantarii preturilor?
a.garantarea veniturilor producatorilor
b.mentinerea costului vietii in limite rezonabile; dezvoltarea unor produse anume
c.de a favoriza o anumita perioada dezvoltarea unor produse anume; garantarea veniturilor
producatorilor si mentinerea costului vietii in limite rezonabile    
RAS C
44.Ce presupune sistemul garantarii preturilor?
a.stabilirea unui pret orientativ care se aplica importurilor la intrarea in Uniune  
b.stabilirea unui pret prag care se aplica importurilor la intrarea In Uniune
c.stabilirea unui pret orientativ, un pret de prag care se aplica importurilor si un pret de
interventie, corespunzator unui minim garantat
RAS C
45.Ce constituie Politica Agricola Comuna?
a.un mecanism politic si economic
b.un mecanism politic avand ca obiect central integrarea populatiei nationale a fermierilor in
politica nationala si in cea comunitara
c.un mecanism economic si politic avand ca obiect central integrarea populatiei nationale a
fermierilor in politica nationala si in cea comunitara, protectionismul agricol, reflectat in
preturile alimentelor interne, fiind instrumentul de baza
RAS C
46.Care sunt obiectivele majore ale Politicii agricole Comune fixate prin Tratatul C.E.?
a.garantarea securitatii aprovizionarii si preturi rezonabile pentru cumparator
b.asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producatori si prin mentinerea si securitatea
veniturilor fermierilor, stabilizarea cursului si a pietelor, ameliorarea productivitatii, garantarea
securitatii aprovizionarii si preturi rezonabile pentru cumparatori
c.ameliorarea productivitatii, stabilizarea cursului si a pietelor
RAS B
CAP.VIII. Cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala
101.Prin ce se realizeaza obiectivul U.E. de a oferi cetatenilor un nivel ridicat de protectie intr-
un spatiu de libertate, securitate si justitie (art.29 T.U.E.)?
a.drepturile fundamentale, diversitatea traditiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor
membre
b.sistemele juridice ale statelor membre
c.drepturile fundamentale
RAS A
102.La ce se refera actiunea comuna in domeniul cooperarii politienesti (art.30 T.U.E.)?
a. cooperarea operativa intre autoritatile competente, inclusiv intre serviciile de politie,
serviciile vamale si alte servicii specializate de aplicare a legii, din statele membre, in domeniul
prevenirii, depistarii si cercetarii infractiunilor
b. evaluarea comuna a tehnicilor speciale de investigare privind depistarea unor forme grave de
criminalitate organizata
c. o mai stransa cooperare intre for?ele de politie
RAS A
103.Ce rol are Europol (art.30 T.U.E.)?
a. favorizeaza stabilirea de contacte si realizeaza o retea de cercetare, de documentare si de
statistici privind criminalitatea transfrontaliera
b. faciliteaza si sprijina pregatirea
c. incurajeaza coordonarea si punerea in aplicare a unor actiuni
RAS A
104.Ce poate solicita Europol autoritatilor competente din statele membre (art.30 T.U.E.)?
a. sa dezvolte competente specializate, sa conduca si sa coordoneze cercetarile in cauze anume
b. distrugerea informatiei care a fost transmisa
c. informatii necesare solutionarii unor cause
RAS A
105.Ce vizeaza actiunea comuna in domeniul cooperarii judiciare in materie penala (art.31
T.U.E.)
a. faciliteaza extradarea si accelereaza cooperarea intre ministerele competente si autoritatile
judiciare
b. asigurarea compatibilitatii normelor aplicabile in statele membre
c. prevenirea conflictelor de competente intre statele membre
RAS A
106.Ce rol joaca Eurojust (art.31 T.U.E.)
a. contribuie la o buna coordonare intre autoritatile nationale de urmarire penala din statele
membre
b. incurajeaza participarea Eurojust la cercetarile privind criminalitatea transfrontaliera grava
c.    faciliteaza o stransa cooperare intre Eurojust si Reteaua judiciara europeana
RAS A
CAP.IX. Cooperare judiciara in materie civila.
107.Ce urmaresc masurile de cooperare judiciara in materie civila cu incidenta transfrontaliera
(art.65 T.C.E.)
a.    sa imbunatateasca si sa simplifice: sistemul de comunicare, cooperarea in materie de
obtinere a probelor, recunoasterea si executarea hotararilor
b.     eliminarea obstacolelor din calea bunei desfasurari a procedurilor civile
c.     favorizarea compatibilitatii normelor aplicabile
RAS A
108.Cum se notifica si se transmit (comunica) intre statele membre actele judiciare si
extrajudiciare in materie civila si comerciala (Regulamentul C.E. nr.1348/2000 al Consiliului din
29 mai 2000)
a. direct si prin orice mijloace corespunzatoare, cu conditia ca actul primit sa aiba un continut
conform si fidel cu cel al actului inaintat si ca toate informatiile continute de acesta sa poata fi
citite cu usurinta
b.    direct cu conditia ca actul primit sa sa fie compatibil cu prezentul regulament
c.    indirect
RAS A
109. Cum sunt actionate in judecata persoanele care au nationalitatea statului membru (art.2
din Regulamentul Consiliului nr.44/2001 din 22.12.2000)
a.    persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt actionate in justitie, indiferent
de nationalitatea lor, in fata instantelor statului membru in cauza
b.    sunt solutionate inca din prima faza
c.    actioneaza ca o instanta administrativa atunci cand controleaza
RAS A
110.Cum sunt actionate in judecata persoanele care nu au nationalitatea statului membru (art.2
din Regulamentul C.E. nr.44/2001 din 22.12.2000)
a.       sunt solutionate inca din prima faza
b.      actionate in justitie, indiferent de nationalitatea lor
c.     supuse normelor de competenta aplicabile cetatenilor statului in cauza
RAS C
111.In ce condiii o persoana care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi
actionata in judecata in alt stat membru (art.5 din Regulamentul C.E. nr.44/2001)
a. in materie contractuala,in sensul aplicarii prezentei dispozitii si in absenta vreunei conventii
contrare
b. in cazul prestarii de servicii
c. locul dintr-un stat membru unde, in temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit sa fie
prestate
serviciile
RAS A

S-ar putea să vă placă și