Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME:.............................................................................................................

Lucrare semestrială la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea


Clasa a V-a
Subiectul I
Citeşte cu atenţie textul dat:
„Floarea cu coroană aurie se clătină spre copilă, la adierea vântului lin.
- Îmi pare bine că esti înaltă şi frumoasă, urmă Lizuca. Noi ne ducem la bunicuţa şi la bunicul.
- Foarte bine, aprobă floarea-soarelui şi zâmbi ca un copil mulţumit.
- Căci acasă nu mai putem sta. Tata a bătut din picior la bunici şi nu mă mai lasă la ei. Şi când era
tata acasă, mămica se certa cu el: ţipa cu vocea ei cea subţire, cerea să vândă livezile şi pădurea. Tata nu
voia şi zicea că sunt ale mele, rămase de la mama bună. Iar mămica tropăia cu pas mărunţel şi se uita holbat
şi a căzut pe scaun leşinată; şi tata a sărit şi a stropit-o cu apă rece. Pe urmă şi tata s-a dus... iar mămica mă
tot bătea, dar eu nu plângeam. Mă strecuram la Patrocle, în cuşca lui, şi stam acolo ascunsă şi mă gândeam
la mama mea bună si cumsecade, care s-a dus într-o altă lume şi nu s-a mai întors. Mama mea a murit, Sora-
Soarelui!
Floarea lăsă să cadă deasupra copilei două petale ca nişte fluturi de lumină şi clătină întristată din
cap.
-Asa-i ca pe aici e drumul spre bunicii mei?Haide sa mergem, Patrocle drag, altfel întarziem.
La doi pasi de duduia Lizuca, catelul maro scurma cu o labă un musuroi de furnici...în jur mirosea ca o
primăvară proaspătă...”(...)”
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos
I.Stabileste daca urmatoarele enunturi sunt adevarate/false:
1. Lizuca se întâlneşte cu o floare -de –colţ in padure.
2. Patrocle este fratele mai mic al Lizucăi.
3. Lizuca şi Patrocle merg spre casa părinţilor acesteia.
4. Mama vitregă o iubeşte pe Lizuca.

II.1.Formuleaza doua idei principale sau secundare, pe baza textului citit.


2.Scrie o propozitie in care sa numesti o trasatura a Lizucai, asa cum se deduce din text, folosind un
adjectiv.
3.Scoate din text un indice temporal si un indice spaţial.
4.Transcrie o comparatie si o personificare din text.
5.Explica in 3-5 randuri ce anume este supranatural/miraculos în textul de mai sus.

III.1.Transcrie, din text:


- un substantiv comun şi unul propriu.....................................................................................................
- un substantiv articulat cu articol hotarât....................................................................................................
- un adjectiv propriu-zis................................................................................................................................
- un pronume personal forma accentuată.......................................................................................................
- -un pronume personal forma clitica......................................................................................................
2.Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) pentru cuvintele subliniate:
vocea - .................................. lui.........................
cea - ............................................. maro...................... mirosea.................................
3.Alcătuieşte enunţuri in care substantivul “lumină” sa aiba următoarele funcţii sintactice:
- Subiect: .......................................................................................
- atribut substantival cu prepozitie............................................................................
- atribut substantival fara prepozitie .....................................................................

4.Pune adjectivul ,,frumoasă” la gradele de comparație comparativ si superlativ relativ

5. Determina cate forme flexionare au adjectivele :


rece

bună

IV.Scrie o compunere de minim100 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare ciudata/ miraculoasa


la care ai luat parte. În compunerea ta trebuie:
- să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redactat de tine; ...........................................
- să utilizezi doua adjective invariabile, trei pronume personale forme accentuate si doua substantive
proprii, pe care le vei sublinia.;
- să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.

Notă! În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea


trebuie să aibă minimum 15 rânduri.

S-ar putea să vă placă și