Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Vânju Mare


DATA: 17.10.2020
CLASA: a IV-a B
PROF.ÎNV.PRIMAR: Săftoiu Liliana
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Picături de coloare
SUBIECTUL: Păpușa bunicii
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI:
Formarea deprinderii de a identifica materialele necesare realizării unui produs ,
precum şi etapele de lucru;
Formarea capacităţii de a confecționa și evalua produse simple.
COMPETENŢE GENERALE:
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice, folosind materiale şi tehnici adecvate
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj
intenționat
2.3. Realizarea de produse unicat personalizate și utilizabile , în urma desfășurării unor activități
dominant manuale , creative și ludice.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- să recunoască răspunsul la ghicitoare;
O2- să numească materialele necesare lecției;
O3- să confecționeze păpușa;
O4- să evalueze obiectiv după criteriile date propria lucrare şi lucrările altora.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversaţia,explicaţia,exerciţiul ,demonstraţia, turul galeriei
 Mijloace didactice: batiste, mingi de polistiren, ochișori mobili, creioane colorate,
foarfece, mătase de porumb, elastice, vată.
 Forma de organizare: frontal, individual
 Tip de învățare: receptiv, reproductiv, operațional și creativ

■ Resurse spațiale: sala de clasă


■ Resurse umane: 17 de elevi
■ Resurse temporale: 40 de minute
BIBLIOGRAFIE:
 -Programa şcolară pentru disciplina ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI
PRACTICE ,clasele a III-a şi a IV-a,aprobată prin OM nr.5003 din
02.12.2014
Strategii didactice
Nr. ETAPELE Ob.
crt LECȚIEI Op. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC Tip de Evaluare
Metode şi Mijloace Forma de
. ȘI învăţare
procedee didactice organizare
DURATA
Se asigură asigura condiţiile necesare
1. Moment unei bune desfăşurări a lecţiei .
organizatoric Se distribuie materialele elevilor. conversaţia frontal Observarea
sistematică a
1’ elevilor
Se va realiza print-o ghicitoare:
2. Captarea ,, Chip de om dar minte n-are/ Nici nu
atenţiei cere de mâncare/ E-ndrăgită de copii/ Ce conversaţia frontal receptiv Aprecieri
(Discuție le-aduce bucurii/ Ce e? operaţional verbale
pregătitoare)
4’-5’ O1

Astăzi la ora de arte vizuale şi abilități


3. Anunţarea practice v-am pregătit o surpriză.Vă Observarea
subiectului şi a propun să ne întoarcem în timp şi să ne conversaţia frontal receptiv sistematică a
obiectivelor gândim cum se jucau bunicii noştri. explicaţia elevilor
operaționale Credeţi că existau pe vremea lor atât de
1’-2’ multe jucării?
Se discută despre faptul că lumea a
evoluat şi că acum putem găsi tot ce ne
dorm în magazine, însă pe vremuri
situaţia era alta.Oamenii erau, uneori,
nevoiţi sa-şi confecţioneze singuri
obiecte, ca de exemplu păpuşi.
Cu siguranţă aveţi foarte multe jucării
acasă, dar, sunt sigură că cea la care
m-am gândit eu să o confecţionăm nu se
numără printre ele.
Se anunţă subiectul lecţiei și obiectivele
operaţionale într-un limbaj accesibil.
,,Astăzi vom confecţiona păpuşă
bunicii,,

4. Demonstrarea Se vor prezenta diverse păpusi din


modului de material textil. explicaţia planşa model receptiv
execuție Se va analiza lucrarea model, pătratul frontal
8’-10’ precizându-se materialele şi tehnicile conversaţia tangram Observarea
folosite: forfece sistematica
 Materiale: batiste, mingi de demonstaţia lipici
polistiren, ochișori mobili, creioane hârtie colortă
colorate, foarfece, mătase de observarea
porumb, elastice, vată. dirijată
 Tehnici de lucru: lipire.
Se intuiesc materialele pe care le au
elevii pe bancă.
Se explică şi se demonstrează etapele de
lucru:
1.În mijlocul batistei se fixează capul și
se prinde cu elastic;
2.Colțurile sunt mâinile, care se vor
trage una în stânga, una în dreapta și se
vor prinde în două locuri( o parte sub
braț și a doua parte la terminarea
mâinii);
3.Apoi corpul se umple cu vată și se
leagă cu elastic pe mijloc;
4.Se va contura fața;
5.Părul va fii din mătase de porumb
care se aplică prin lipire;
6.Se va decora păpușa

5. Executarea Înainte de a începe realizarea lucrării muncă Observarea


lucrării O2 se fac exerciţii de încălzirea a muşchilor independentă batiste, mingi individual operațional sistematică
O3 mici ai mâinii. de polistiren, reproductiv Aprecieri
18’-20’ Li se va atrage atenţia asupra curăţeniei exerciţiul ochișori creativ verbale
la masa de lucru şi asupra respectării explicaţia mobili,
etapelor de lucru. creioane
În continuare se va urmări modul de colorate,
execuţie, se vor dau explicaţii foarfece,
suplimentare, individuale, se va acorda mătase de
ajutorul celor mai puţin îndemânatici,se porumb,
vor face observaţii asupra acurateţei elastice, vată
lucrării.

6. Evaluarea Lucrările se expun în ordinea Turul galeriei Analiza


O4 finalizării lor. produselor
4’-5’ Se va face turul galeriei, se fac aprecieri Conversaţia frontal creativ activitãţii
asupra modului în care au lucrat, au Autoevaluare
participat la activitate, asupra a
comportamentului lor, a modului în care Evaluarea
au răspuns şi sunt recompensați. colegilor
Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale Aprecieri
7. activității asupra comportamentului elevilor și a conversaţia frontal verbale
modului în care s-a desfășurat
activitatea.

S-ar putea să vă placă și