Sunteți pe pagina 1din 5

Probleme rezolvate

1. Pe 01.01.N se achizitioneaza un utilaj cu 300.000 u.m. si se pune in functiune. Se estimeaza


urmatoarele: durata de utilitate 4 ani, amortizare liniara, valoare reziduala 9.000, cheltuieli estimate cu
dezafectarea 40.000 u.m. Pentru urmatorii 4 ani, se estimeaza o rata de actualizare de 5%. La 31.12.N se
reestimeaza cheltuielile cu dezafectarea la 30.000 u.m.. Sa se determine: valoarea neta contabila a
utilajului si valoarea contului 1513 Provizioane pt dezafectare la 31.12.N:
245.452 u.m.; 25.915 u.m.;
244.165 u.m.; 34.553 u.m.;
243.203 u.m.; 25.915 u.m.;
242.931 u.m.; 32.908 u.m.;

Pact 01.01.N = 40.000/1.054 = 32.908 2131 = 1513 32.908


Ch fin N = 32.908*5%=1.645 => sold 1513 = 34.553 6861 = 1513 1.645

Pact 31.12.N = 30.000/1.053 = 25.915 2131=1513 25.915-34.553= -8.638

Am N = (300.000+32.908-8.638-9.000)/4=78.818
VNC = 300.000+32.908-8.638-78.818=245.542

2. La 1 ianuarie N-1 este pus în funcţiune un utilaj achiziţionat la un cost de achiziţie de 42.000 lei. La
31.12.N amortizarea contabilă cumulată este de 10.500 lei. La 31.12.N utilajul este reevaluat la o valoare
justă de 38.700 lei. La 31.12.N+3 utilajul este reevaluat la o valoare justă de 14.350 lei. Amortizarea
contabilă cumulată la 31.12.N+3 este de 19.350 lei. Care este mărimea rezervei din reevaluare la
31.12.N şi care este înregistrarea reevaluării la 31.12.N+3?

3.300 lei;
2813 Amortizarea utilajelor = 2131 Utilaje 19.350 lei
1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale = 2131 Utilaje 5.000 lei
7.308 lei;
2813 Amortizarea utilajelor = 2131 Utilaje 29.850 lei
1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale = 2131 Utilaje 6.048 lei

7.200 lei;
2813 Amortizarea utilajelor = 2131 Utilaje 19.350 lei
1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale = 2131 Utilaje 5.000 lei

7.200 lei;
2813 Amortizarea utilajelor = 2131 Utilaje 19.350 lei
2131 Utilaje = 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 5.000 lei

31.12.N
VNC=42.000-10.500=31.500
Vj=38.700 => reevaluare pozitiva = 7.200
2813=2131 10.500
2131=1052 7.200
31.12.N+3
VNC=38.700-19.350=19.350
Vj=14.350 => reevaluare negative = 5.000

2813=2131 19.350
1052=2131 5.000

3. Pe 01.01.N se achizitioneaza un utilaj cu 140.000 u.m. si se pune in functiune. Se estimeaza


urmatoarele: durata de utilitate 4 ani, amortizare liniara, valoare reziduala 5.000, cheltuieli estimate cu
dezafectarea 10.000 u.m. Pentru urmatorii 4 ani, se estimeaza o rata de actualizare de 4%. Sa se
determine: valoarea neta contabila a utilajului si soldul contului Provizioane pentru dezafectare la
31.12.N:

a) 112.661 u.m.; 8.890 u.m.;


b) 113.750 u.m.; 10.000 u.m.;
c) 107.661 u.m.; 8.890 u.m.;
d) 112.661 u.m.; 8.548 u.m.;

Provizion 01.01.N=10.000/1.044 = 8.548 2131=1513


31.12.N:
Ch fin N=8.548*4%=342 6861=1513 => sold 1513 N = 8.890 (10.000/1.04 3)

Am N = (140.000+8.548-5.000)/4 = 35.887

VNC = (148.548-35.887) = 112.661

4. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii cu privire la activele și datoriile unei societăți:


1) cladiri: valoare contabilă înainte de reevaluare 65.000 lei; valoare după prima reevaluare 50.000 lei.
Reevaluare nu este recunoscută fiscal;
2) datorii cu dobânda 12.000 lei. Cheltuielile cu dobânda au incidenţe fiscale în momentul plăţii;
3) Datorii financiare care cuprind cheltuieli cu diferente de curs valutar 9.000 lei, din care 3.000 vor fi
deductibile in viitor;
4) utilaje achiziţionate pe 1.01.N-1 cu 150.000, durata de utilitate 3 ani; durata de amortizare fiscală 4;
5) valoarea brută a materiilor prime a fost de 20.000 lei, şi există o ajustare pentru deprecierea acestora
constituită la 31.12.N, în valoare de 4.000 (din care deductibilă fiscal 1.000).
Să se determine diferenţele temporare deductibile şi impozabile şi apoi să se înregistreze creanţele,
respectiv datoriile cu impozitul amânat aferente exerciţiului N. Cota de impozit pe profit 16%.
Să se realizeze şi reconcilierea între cheltuiala total cu impozitul pe profit și produsul între rezultatul
contabil și cota de impozit, precum și între cota medie de impozit şi cota de impozit utilizată, dacă
rezultatul contabil brut este 150.000 lei.
1) VC=50.000
BF=65.000 => VC A < BF A => DTD = 15.000 => CREANTA IA = 2.400

4412=792 2.400
2) VC DAT DOB = 12.000
BF DAT DOB = 12.000 – 12.000 = 0 => VC DAT > BF DAT => DTD = 12.000 => CREANTA IA =
1.920
4412=792 1.920
3) VC DAT = 9.000
BF DAT = 9.000 – 3.000 = 6.000 => DTD = 3.000 => CREANTA IA = 480
4412=792 480
4) VC UTILAJ = 150.000-2*50.000=50.000
BF UTILAJ = 150.000-2*37.500=75.000 => DTD = 25.000 => CREANTA IA SF = 4.000
CREANTA IA N = 2.000
4412=792 2.000
5) VC MP = 20.000-4.000=16.000
BF MP=20.000-1.000=19.000 => DTD = 3.000 => CREANTA IA = 480
4412=792 480

RECONCILIEREA:
Ch nedeductibile = 15.000+12.000+9.000+50.000+4.000=90.000
Deduceri = 37.500+1.000=38.500
Rez impozabil=150.000+90.000-38.500=201.500

Ip curent=201.500*16%=32.240

Ip total = 691+692-792=32.240+0-7.280=24.960

Rez brut%cota imp=150.000*16%=24.000


+efect dif permanente-ch dif de curs valutar= 6.000*16%=960 (+)
 Ip total = 24.000+960=24.960

Cota medie = 16%+0.64% = 16.64%


Efectul dif perm = 960*100/150.000 = 0.64% (+)
Ip total=150.000*16.64%=24.960

5. Care din următoarele elemente nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere a activelor biologice:

a) Vița de vie; câini de pază; porci;


b) Roșii; lavandă; găini;
c) Mușețel; vite; puiet de brad;
d) Oi; pui; floarea soarelui;
6. La 01.01.N-1 a fost achiziţionat un utilaj la un preţ de cumpărare de 100.000 lei. Conducerea
estimează: durata de utilitate 5 ani, valoarea reziduală 5.000 lei si metoda de amortizare lineară. La 31
decembrie N managerii reestimează durata totala de utilitate 9 ani, valoarea reziduală devine 3.000 lei,
iar metoda de amotizare este cea degresiva cu indicele de degresie 1,9. Care este inregistrarea
amortizarii in exercitiul N:
6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea utilajelor 19.000 lei
6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea utilajelor 16.467 lei
6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea utilajelor 18.525 lei
6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea utilajelor 9.750 lei

amN-1 = 95.000/5 = 19.000

%al=100/(9-1) = 12.5% => %ad = 12.5%*1.9 = 23.75%

amN = (100.000-19.000-3.000)*23.75% = 18.525

7. La 1 ianuarie N se achizitioneaza o cladire la un cost de achiziţie de 500.000 lei, durata de utilitate 40


de ani, amortizare liniara. La 31.12.N cladirea este reevaluata la o valoare justă de 600.000 lei. Care sunt
inregistrarile la 31.12.N, stiind ca din punct de vedere fiscal, amortizarea este liniara pe 50 de ani si
reevaluarea nu este recunoscuta?
2812 Amortizarea cladirilor = 212 Cladiri 10.000 lei
212 Cladiri = 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 110.000 lei
1034 Impozit pe profit amânat de inreg. pe seama capitalurilor proprii = 4412 Impozit amanat 17.600
212 Cladiri = 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 112.500 lei
1034 Impozit pe profit amânat de inreg. pe seama capitalurilor proprii = 4412 Impozit amanat 17.600
2812 Amortizarea cladirilor = 212 Cladiri 12.500 lei
212 Cladiri = 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 112.500 lei
1034 Impozit pe profit amânat de inreg. pe seama capitalurilor proprii = 4412 Impozit amanat 18.000
4412 Impozit amanat = Venituri din impozite amanate 400
2812 Amortizarea cladirilor = 212 Cladiri 12.500 lei
212 Cladiri = 1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale 112.500 lei
692 Cheltuieli cu impozitul amanat = 4412 Impozit amanat 400
1034 Impozit pe profit amânat de inreg. pe seama capitalurilor proprii = 4412 Impozit amanat 18.000

Am c = 500.000/40=12.500 6811=2812

VNC = 500.000-12.500=487.500
Val justa = 600.000 => reevaluare pozitiva (CP) = 112.500

2812 = 212 12.500


212 = 1052 112.500

Am f = 500.000/50 = 10.000

VNC = 600.000
BF = 490.000 => DTI = 110.000 => sold Datorie IA = 17.600
- Aferent reevaluarii pozitive = 112.500*16% = 18.000 (CP)
- Aferent amortizarii = creanta ia = 2.500 * 16% = 400 (CPP)

1034 = 4412 18.000

4412 = 792 400

8. Pe 01.01.N se achizitioneaza un utilaj cu 300.000 u.m. si se pune in functiune. Se estimeaza


urmatoarele: durata de utilitate 3 ani, amortizare liniara, cheltuieli estimate cu dezafectarea 30.000 u.m.
Pentru urmatorii 3 ani, se estimeaza o rata de actualizare de 8%. Sa se determine: cheltuiala cu
amotizarea si cheltuiala financiara ce se inregistreaza in anul N, daca la 31.12.N se reestimeaza
cheltuielile cu dezafectarea la 25.000 si rata de actualizare 6%.
106.781 u.m.; 1.905 u.m.;
108.333 u.m.; 2.400 u.m.;
107.417 u.m.; 1.905 u.m.;
107.938 u.m.; 1.429 u.m.;

Provizion 01.01.N = 30.000/1.083 = 23.815 2131 = 1513


31.12.N
Ch fin N = 23.815*8% = 1.905 6861 = 1513 => sold cont 1513 = 25.720

Provizion 31.12.N = 25.000/1.062 = 22.250 => dimunare activ si provizion = 25.720-22.250 = 3.470

2131 = 1513 -3.470

Am N = (300.000+23.815-3.470)/3 = 106.781

9. Care din următoarele elemente nu reprezinta o politica contabila?


Decizia cu privire la alegerea metodei de amortizara;
Modalitatea in care se determina costul de achizite;
Posibilitatea de a reevalua imobilizarile corporale;
Inregistrarea unei creante de impozit amanat, daca exista o diferenta temporara deductibila;

S-ar putea să vă placă și