Sunteți pe pagina 1din 1

Nani Angela

Numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor prin Hotărârea Parlamentului


Republicii Moldova nr. 177 din 21 iulie 2017 pe un termen de 7 ani

Data și locul 18 iulie 1983, or. Șoldănești, Republica Moldova


nașterii
Starea civilă căsătorită, doi copii

Experienţa 2017- prezent – Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Consilier


profesională pentru Soluționarea Contestațiilor
2016-2017- Agenția Achiziții Publice, mun. Chișinău, str. Hâncești 53. Șef Direcția
statistică și achiziții electronice
2015-2016 - Agenția Achiziții Publice, mun. Chișinău, str. Hâncești 53. Șef adjunct
Direcția statistică și achiziții electronice
2014-2015 - Agenția Achiziții Publice, mun. Chișinău, str. Hâncești 53. Șef adjunct
Direcția administrativ financiară
2010-2014 - Agenția Achiziții Publice, mun. Chișinău, str. Hâncești 53. Specialist
principal Direcția Statistica și Achiziții Electronice
2007-2010 - II Curcubeu Nani, or. Șoldănești, str. Eminescu 42. Administrator.

Studii 2017-2019 – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Master în Drept


2013-2016 - Academia de Administrare Publica, Master în științe politice
2001-2005 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică si
Informatică, Specialitatea Management Informațional

Mențiuni în 2017 – diplomă a Guvernului


activitatea 2017 – diplomă de onoare a Agenției Achiziții Publice
profesională 2014 – diplomă de onoare a Ministerului Finanțelor

Lucrări Articol, “Sistemul achizițiilor publice – realități și perspective”, Teoria și practica


ştiinţifice, administrării publice, Conferința științifică, Academia de Administrare Publică
publicaţii

Limbi română, rusă, engleza


vorbite

Contacte Tel. 022820657


E-mail: angela.nani@ansc.md