Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume preșcolar:……………………………

Unitatea de învățământ:…………………………………
Cadru didactic îndrumător:……………………………..

OLIMPIADA PREȘCOLARILOR
Concurs județean de cunoștințe generale
Faza Județeană-Grupa mare
19.05.2022

1. Uneşte imaginea cu litera corespunzătoare sunetului de la începutul cuvântului. (20 p- 5 pentru fiecare
litera identificata)

M A E V
2. Desparte cuvintele în silabe și silabele în sunete. Reprezintă grafic ( 20 puncte- 2,5/ sarcină/cuvânt)

*prin sarcina se înțelege reprezentare silabe (sarcina 1) si reprezentare sunete (sarcina 2)


3.Taie sau adaugă, astfel încât să ai atâtea obiecte cât arată cifra! (20 puncte/ 5 pentru fiecare rând corect)

4
6

8
9

4. Încercuiește cifra corespunzătoare rezultatului operației ( 10 puncte )

3
- = 4
2
Nume și prenume preșcolar:……………………………
Unitatea de învățământ:…………………………………
Cadru didactic îndrumător:……………………………..

5. Identifică anotimpurile și numerotează-le în ordinea corespunzătoare.( 10 puncte- 2,5 / anotimp)

6.

6. Completează chipul, astfel încât să reprezinte un copil fericit.( 10 puncte)


NOTARE

TOTAL- 100 PUNCTE

Se acorda 10 puncte din oficiu

Subiectul 1- 20 puncte

Subiectul 2- 20 puncte

Subiectul 3- 20 puncte

Subiectul 4- 10 puncte

Subiectul 5- 10 puncte

Subiectul 6- 10 puncte

S-ar putea să vă placă și