Sunteți pe pagina 1din 8

Referat Istorie

Procesele de la Nrnberg

Elev: Cherechesu Andrei

Procesele de la Nrnberg
Procesele de la Nrnberg au fost o serie de procese celebre pentru faptul c n cadrul lor au fost inculpa i importan i membri ai conducerii politice, militare i economice a Germaniei Naziste. Procesele au avut loc ntre 1945 i 1949 n ora ul Nrnberg, Germania, n Palatul de Justi ie din Nrnberg. Primul i cel mai cunoscut dintre aceste procese a fost Procesul Principalilor Criminali de R zboi n fa a Tribunalului Militar Interna ional (TMI), n care au fost judeca i 24 dintre cei mai importan i lideri ai Germaniei naziste, att captura i ct i n contumacie. Dezbaterile proceslui s-au inut ntre 20 noiembrie 1945 i 1 octombrie 1946. Al doilea set de procese ale unor criminali de r zboi mai pu in importan i a avut loc conform Legii nr. 10 a Consiliului de Control la Tribunalele militare de la Nrnberg (TMN), printre care Procesul medicilor i Procesul judec torilor.

1. Originea
Documente publicate la Londra la 2 ianuarie 2006 de Ministerul de R zboi britanic arat c nc din decembrie 1942 guvernul britanic discutase politica de pedepsire a conduc torilor nazi ti n eventualitatea captur rii acestora. Prim-ministrul britanic Winston Churchill se exprimase atunci n favoarea execu iilor sumare pentru evitarea obstacolelor juridice, dar a fost determinat de conducerea Statelor Unite s renun e la idee. La finele lui 1943, la summitul tripartit inut la Teheran, conduc torul sovietic, Stalin, a propus executarea a 50.000 - 100.000 de ofi eri superiori germani. Creznd c Stalin glume te, pre edintele american Roosevelt a glumit i el, spunnd c poate 49.000 ar fi suficien i. Churchill a denun at ideea execu iei cu snge rece a solda ilor care au luptat pentru ara lor . A ad ugat ns c criminalii de r zboi trebuie s pl teasc pentru crimele lor i c , n conformitate cu Documentul de la Moscova pe care-l scrisese el nsu i, ace tia ar trebui s fie judeca i n locul unde s-au comis crimele. Churchill s-a opus ferm execu iilor n scopuri politice . [1] [2] Ministrul american al finan elor, Henry Morgenthau Jr., a propus un plan pentru denazificarea total a Germaniei, plan cunoscut ca planul Morgenthau . Acest plan prevedea dezindustrializarea for at a Germaniei, nso it de impunerea muncii for ate, precum i a altor m suri draconice, ca o ripost la cele pl nuite de nazi ti pentru Europa de Est. Att Churchill ct i Roosevelt au sus inut planul Morgenthau i au ncercat ob inerea autoriz rii lui la Conferin a din Quebec din septembrie 1944. Uniunea Sovietic a anun at ns c prefer un proces juridic. Detalii ale planului, date publicit ii, au strnit proteste de amploare. V znd dezaprobarea public , Roosevelt a renun at la plan, dar nu a adoptat o pozi ie alternativ . E ecul planului Morgenthau a f cut necesar un plan alternativ pentru a solu iona problema conduc torilor nazi ti. Planul pentru judecarea criminalilor de r zboi din Europa a fost elaborat de

ministrul american al ap r rii Henry L. Stimson i de subalternii s i din minister. Roosevelt a murit n aprilie 1945. Noul pre edinte, Harry S. Truman, a aprobat op iunea judiciar . Dup negocieri ntre SUA, Regatul Unit, URSS i Fran a au fost stabilite detaliile proceselor penale, care urmau s nceap la 20 noiembrie 1945, n ora ul Nrnberg.

2. nfiin area Tribunalului de la Nrnberg

La ntlnirile de la Teheran (1943), Ialta (1945) i Potsdam (1945), cele trei mari puteri din timpul r zboiului, Statele Unite, Uniunea Sovietic i Regatul Unit, au convenit asupra pedepselor care urmau s fie aplicate celor vinova i de crime de r zboi i crime mpotriva umanit ii n timpul celui de al doilea r zboi mondial. Fran a a primit i ea un loc n tribunale. Carta de la Londra, emis la 8 august 1945, a constituit baza legal a Tribunalului de la Nrnberg. Acest document a limitat procesul la pedepsirea principalilor criminali de r zboi din rile europene ale Axei . Aproximativ 200 de inculpa i germani au fost judeca i la Nrnberg pentru crime de r zboi i 1.600 de alte persoane au fost judecate prin modalit ile tradi ionale ale justi iei militare.Jurisdic ia tribunalelor a fost definit de Instrumentul de Capitulare a Germaniei. Conform acestui document, autoritatea politic pentru Germania fusese transferat Consiliului Aliat de Control, care, avnd putere suveran asupra Germaniei, putea decide pedepsirea pentru nc lc rea legisla iei interna ionale i a legilor r zboiului. ntruct competen a i-a fost limitat la nc lcarea legilor de r zboi, tribunalul de la Nrenberg nu a avut jurisdic ie asupra crimelor comise nainte de 1 septembrie 1939, data declan rii r zboiului mondial. Limitarea judec rii i pedepsirii de c tre tribunalul interna ional la personalul rilor Axei a dus la acuza ii c ar fi fost vorba de a a-zisa justi ie a nving torului i c crimele de r zboi comise de Alia i nu au putut fi judecate la rndul lor. Este, ns , obi nuit ca for ele armate ale unei ri civilizate[3] s furnizeze solda ilor ghiduri detaliate privind ceea ce este permis sau nu potrivit codului militar respectiv. Acestea con in i obliga iile n baza tratatelor interna ionale i cutumele r zboiului. De exemplu, la procesul lui Otto Skorzeny, ap rarea acestuia s-a bazat pe manualul publicat de ministerul american al ap r rii, din 1 octombrie 1940, i din manualul soldatului american.[4] Dac un membru al for elor armate ncalc propriul cod militar, acesta poate comp rea ca inculpat n fa a unei cur i mar iale. n urma nc lc rii unor prevederi ale codului militar, membrii for elor armate aliate au putut fi i au i fost judeca i, ca de exemplu, la procesul Masacrului de la Biscari.Capitularea necondi ionat a puterilor Axei a fost neobi nuit i a dus nemijlocit la constituirea tribunalelor interna ionale. De regul , r zboaiele interna ionale se termin condi ionat i tratamentul suspec ilor de crime de r zboi este stipulat n tratatul de pace. n majoritatea cazurilor, cei care nu sunt prizonieri de r zboi sunt judeca i conform propriului sistem judiciar dac sunt suspec i de crime de r zboi cum s-a ntmplat n R zboiul de continuare care a dus la Procesele de r zboi din Finlanda. Limitnd atribu iile tribunalului interna ional la judecarea suspec ilor de crime de r zboi din rile Axei, Alia ii ac ionau n cadrul normelor interna ionale n vigoare.

Locul desf ur rii proceselor


Uniunea Sovietic a dorit ca procesele s se desf oare la Berlin. n cele din urm s-a optat pentru Nrnberg, din cteva motive: Era localizat n zona american (n acel moment, Germania era mp r it n patru zone de ocupa ie). Palatul de justi ie era spa ios i neavariat (unul dintre pu inele edificii r mase intacte dup bombardamentele aliate intense asupra Germaniei).Complexul avea i o nchisoare mare. ntruct fusese ora ul congreselor partidului nazist ( Reichsparteitag ), alegerea ora ului Nrnberg avea i o valoare simbolic , prin transformarea lui n locul judec rii conducerii Partidului Nazist. S-a mai convenit ca Fran a s g zduiasc sediul permanent al Tribunalului militar interna ional i ca primul proces (au fost planificate mai multe) s aib loc la Nrnberg. Din cauza R zboiului Rece, nu au mai avut loc alte procese n fa a Tribunalului militar interna ional.

Participan i
Fiecare dintre cele patru Judec torii au fost: ri a dat cte un judec tor principal i un loc iitor, precum i procurori.

Colonelul Sir Geoffrey Lawrence, judec tor principal britanic i pre edinte Sir William Norman Birkett, judec tor britanic loc iitor Francis Biddle, judec tor principal american John Parker, judec tor american loc iitor Henri Donnedieu de Vabres, judec tor principal francez Robert Falco, judec tor francez loc iitor general-maior Iona Nikicenko, judec tor principal sovietic locotenent-colonel Aleksandr Volcikov, judec tor sovietic loc iitor Principalii procurori au fost Robert H. Jackson pentru Statele Unite, Sir Hartley Shawcross pentru Regatul Unit, general-locotenentul Roman A. Rudenko pentru Uniunea Sovietic , Franois de Menthon i Auguste Champetier de Ribes pentru Fran a. Jackson era asistat de avocatul Telford Taylor, iar Shawcross era asistat de maiorul David Maxwell-Fyfe i de John Wheeler-Bennett. Shawcross a recrutat i un tn r avocat pledant, Anthony Marreco, fiul unui prieten, pentru a ajuta echipa britanic sa fac fa la volumul mare de munc ce a urmat. Robert Falco era un judec tor cu experien , cu multe procese la activ n Fran a.

3. Procesul principal
Tribunalul militar interna ional a fost inaugurat la 18 octombrie 1945, n cl direa Cur ii Supreme, la Berlin.Prima sesiune a fost prezidat de judec torul sovietic, Nikicenko. Procurorii au ini iat inculparea a 24 de criminali de r zboi i ase organiza ii criminale: conducerea Partidului Nazist, a Schutzstaffel (SS) i Sicherheitsdienst (SD), a Gestapo-ului, a Sturmabteilung (SA) i a naltului Comandament al Armatei Germane (OKW). Capetele de acuzare au fost: 1. 2. 3. 4. Participarea la un plan comun sau a unei conspira ii pentru comiterea de crime mpotriva p cii Pl nuirea, ini ierea i sus inerea de r zboaie de agresiune i alte crime mpotriva p cii Crime de r zboi Crime mpotriva umanit ii

De-a lungul proceselor, mai ales ntre ianuarie i iulie 1946, inculpa ii i unii dintre martori au fost examina i de psihiatrul american Leon Goldensohn. Notele sale privind atitudinea i personalitatea inculpa ilor s-au p strat. Sentin ele capitale au fost executate la 16 octombrie 1946 prin spnzurare, prin metoda de c dere standard i nu prin c dere lung . [29] [30] Judec torii francezi au propus folosirea unui pluton de execu ie pentru condamna ii militari, potrivit cutumei sentin elor pronun ate de cur ile mar iale, dar Biddle i judec torii sovietici s-au opus. Ace tia au sus inut c ofi erii i violaser etica militar i nu erau demni de moartea, considerat demn , n fa a plutonului de execu ie.Prizonierii condamna i la nchisoare au fost transfera i n 1947 la nchisoarea Spandau. Defini ia a ceea ce constituie crim de r zboi este stipulat n Principiile Nrnberg, document creat ca rezultat al procesului. Experimentele medicale efectuate de medicii germani au dus la redactarea Codului Nrnberg pentru a controla viitoarele procese privind experimentele medicale efectuate pe oameni, inclusiv Procesul medicilor. Dintre organiza ii, urm toarele nu au fost g site vinovate: Reichsregierung (guvernul central), Oberkommando (comandamentul militar suprem) und Generalstab der Wehrmacht (statul major al

armatei).

4. Influen a asupra dezvolt rii legisla iei penale interna ionale

Procesele de la Nrnberg au avut o mare influen asupra dezvolt rii legisla iei penale interna ionale. Comisia Juridic Interna ional , ac ionnd la cererea Adun rii Generale a Na iunilor Unite, a publicat n 1950 raportul Principii ale legii interna ionale recunoscute n Carta Tribunalului de la Nrnberg i n judecata tribunalului [6]. Influen a tribunalului reiese i din propunerile de nfiin are a unei instan e penale interna ionale i n elaborarea codurilor penale interna ionale, preg tite ulterior de Comisia Juridic Interna ional . O parte din argumentele ap r rii au fost c unele tratate nu fuseser semnate de puterile Axei i c , n consecin , nu erau obligate s le respecte. Aceast problem a fost tratat n judecarea crimelor de r zboi i a crimelor mpotriva umanit ii[7], care con ine o extindere a cutumelor: "Conven ia de la Haga din 1907 stipula explicit c inten ioneaz 's revizuiasc legile generale i cutumele r zboiului,' c rora astfel le recuno tea existen a, dar pn n 1939 aceste reguli trecute n Conven ie erau recunoscute de toate na iunile civilizate, i erau privite ca fiind o declara ie a legilor i cutumelor r zboiului referite n Articolul 6 (b) al Chartei de la Londra."[8]. Pe planul legisla iei interna ionale, consecin a este c , dac este semnat de un num r suficient de ri i este n vigoare de suficient de mult timp, atunci tratatul poate fi interpretat ca obligatoriu pentru toate statele, nu numai de statele care l-au semnat la nceput. Acesta este un aspect juridic foarte controversat n dreptul interna ional i nc viu dezb tut n publica iile de specialitate. Procesele de la Nrnberg au ini iat o mi care pentru stabilirea imediat a unei instan e penale interna ionale, conducnd n cele din urm dup peste cincizeci de ani la adoptarea Statutului Tribunalului Penal Interna ional. Concluziile proceselor de la Nrnberg au servit la elaborarea urm toarelor acte: y y y y Conven ia privind genocidul, 1948. Declara ia Universal a Drepturilor Omului, 1948. Conven ia privind Abolirea Prescrierii Crimelor de R zboi i Crimelor mpotriva Umanit ii, 1968. Conven ia de la Geneva asupra Legilor i Cutumelor de R zboi, 1949 cu protocoalele sale adi ionale din 1977.

5. Valabilitatea instan ei

Validitatea tribunalului a fost contestat n multiple rnduri, pe diverse considerente: Inculpa ii nu au avut drept la recurs i nu au putut afecta selec ia judec torilor. S-a argumentat c , ntruct judec torii au fost numi i de nving tori, tribunalul nu a fost impar ial i nu poate fi privit ca tribunal n adev ratul sens al cuvntului. A. L. Goodhart, profesor la Oxford, se opunea acestui punct de vedere, scriind: Orict de atractiv ar p rea n teorie, acest argument ignor faptul c se opune practicii aplic rii legilor n orice ar . Dac ar fi fost a a, atunci niciun spion nu ar fi putut fi judecat, deoarece cazul s u este mereu analizat de judec torii care reprezint ara inamic . Totu i, nimeni nu a argumentat vreodat c n asemenea cazuri este necesar ca judec torii s fie neutri. Prizonierul are dreptul s cear ca judec torii s i s fie corec i, dar nu ca ei s fie neutri. Acela i principiu este aplicabil i n legea penal obi nuit , ntruct 'un ho nu se poate plnge c este judecat de un juriu format din oameni cinsti i . [9] Judec torul sovietic principal, Nikicenko, luase parte la procesele politice nscenate de Stalin n 19361938.[10]. Una dintre acuza ii, formulat mpotriva lui Keitel, Jodl i Ribbentrop, includea conspira ia n vederea comiterii n 1939 a agresiunii mpotriva Poloniei. Protocoalele secrete ale Pactului Molotov-Ribbentrop, din 23 August 1939, propuneau mp r irea Poloniei ntre germani i sovietici (ceea ce s-a i ntmplat n Septembrie 1939); totu i, liderii sovietici nu au fost judeca i pentru aceea i conspira ie[11]. n schimb, tribunalul a declarat c protocoalele secrete ale Pactului de Neagresiune erau un fals. n 1915, Puterile Aliate, Marea Britanie, Fran a, i Rusia, au dat o declara ie n care, pentru prima dat , un guvern str in (nalta Poart ) a fost acuzat de comiterea unei crime mpotriva umanit ii . Se putea argumenta c abia cnd fraza a fost dezvoltat n Carta de la Londra, aceasta a c p tat sens. ntruct defini ia Cartei de la Londra n ce prive te defini ia unei crime mpotriva umanit ii era necunoscut la data comiterii crimei, se putea argumenta c legea era retroactiv i nc lca principiile interzicerii legilor ex post facto i a principiului din legea penal nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. Procesele s-au desf urat sub propriile reguli ale dovezilor; rechizitoriile au fost elaborate ex post facto i nu s-au bazat pe legea vreunei ri; ap rarea tu quoque a fost interzis . Articolul 19 al Cartei Tribunalului Militar Interna ional de la Nrnberg specifica:

Tribunalul nu va fi obligat s urmeze reguli tehnice pentru dovezi.Va adopta i va aplica, att ct este posibil, o procedur expeditiv i nontehnic i va admite orice dovezi va considera c au valoare probativ . Un judec tor al Cur ii Supreme de Justi ie a SUA, Harlan Fiske Stone, a afirmat c procesele de la Nrnberg c au fost o nscenare. [Procurorul ef american] Jackson conduce la Nrnberg un lin aj la nivel nalt , scria Fiske Stone. Nu m deranjeaz ce le face nazi tilor, dar nu-mi place s v d c pretinde c ceea ce conduce el este o instan judec toreasc i c procedeaz conform legii. Este o nscenare prea neru inat pentru ideile mele nvechite . [12] Alt judec tor al Cur ii Supreme de Justi ie, William Douglas, a afirmat c Alia ii se f ceau vinova i de substituirea principiului cu for a . Am crezut la vremea respectiv i cred n continuare c procesele de la Nrnberg s-au f cut f r principii , scria Douglas. Au fost f cute legi ex post facto pentru a satisface pasiunile i dorin ele vremii . [13]