Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr. 231 Bucureşti
EDUCATOARE: Pisică Mădălina
GRUPA: Mare 2
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Lumea fermecată a poveştilor
TEMA ZILEI: Călătorie în lumea poveştilor
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA I + ADE (DLC+DOS) + ALA II
DURATA: o zi
MODELUL INTEGRĂRII: ramificat
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ADP: „Cu ce personaj de poveste vreau să seamăn? De ce?”-convorbire
,,Azi, cerul este ...”(completarea calendarului naturii),
Rutine: ,,Facem ordine unde lucrăm”(rutină – deprinderea de a face ordine
la locul unde au lucrat)
Tranziţii: “Câte unul pe cărare” – joc muzical;
ALA I: “Surprize de la Michiduţă”
Bibliotecă: “Uneşte fiecare personaj cu povestea căruia îi aparţine. Colorează doar personajele care
şi-au găsit căsuţa. Lipeşte tot atâtea personaje cât îţi indică cifra” - fişă
Joc de masă: “Poveşti în bucăţi”- puzzle;
Artă: “Marionete pentru degete”
ALA II: Joc ştafetă: “Mărul fermecat”
ADE: DLC ,,În lumea poveştilor”- joc didactic
DOS ,,Semn de carte” – şnuruire, lipire

SCOPUL ACTIVITĂŢII: verificarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi aplicarea acestora în


diverse contexte de învăţare;

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE:
DOMENIUL LIMBÃ ŞI COMUNICARE
O1 – să identifice pe baza fragmentelor prezentate titlul poveştilor, obiectivul fiind
realizat dacă toţi copiii vor identifica 3 din 4 poveşti;
O2 – să ordoneze imaginile din poveste în ordinea desfăşurării evenimentelor, obiectivul fiind
realizat dacă toţi copiii vor ordona imaginile în ordinea corectă în 1 din 2 poveşti;
O3 - să recunoască personajele după replicile caracteristice acestora, obiectivul fiind realizat
dacă toţi copiii vor recunoaşte corect 4 din 6 personaje;
O4 – să asocieze personajele din poveşti cu cadrul de poveste corespunzător, obiectivul fiind
realizat dacă toţi copiii vor aşeza corect personajele în 4 din 6 cazuri;
O5 – să identifice personajele din poveşti pe baza ghicitorilor, obiectivul fiind realizatdacă toţi
copiii vor identifica corect în 3 din 4 situaţii;
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
O6 - Să şnuruiască pe conturul semnului de carte, introducând firul de jos în sus, obiectivul
fiind realizat dacă toţi copiii vor şnurui fără ajutor cel puţin 80%;
O7 - Să decoreze la alegere „semnul de carte” cu diferite elemente, obiectivul fiind realizat
dacă toţi copiii vor decora semnul de carte cu cel puţin 5 elemente;
O8 - Să–şi exprime opinia faţă de lucrarea propie şi faţă de lucrările celorlalţi, motivându-şi
părerile, obiectivul fiind realizat dacă toţi copiii vor evalua cel puţin lucrarea lor;

ACTIVTĂŢI LIBER ALESE (I)


BIBLIOTECÃ
- să unească fiecare personaj cu povestea căruia îi aparţine;
– să coloreze doar personajele care şi-au găsit casa (povestea);
– să lipească tot atâtea personaje cât indică cifra;
JOC DE MASÃ
– să lipească piesele puzzle pe carton, reconstituind imagini din poveşti cunoscute;
– să realizeze din imaginile obţinute o carte de poveşti;

2
ARTÃ
- să decupeze pe linia punctată;
- să lipească materialul decupat astfel încât să realizeze marioneta pentru deget;

ACTIVTĂŢI LIBER ALESE (II)


– să respecte regulile jocului;
– Să utilizeze deprinderi motrice însuşite (alergare printre obstacole, transport de obiecte –
lingura de lemn cu măr ) pentru a rezolva sarcina jocului;
Scopul jocului
 Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor referitoare la poveşti;
Sarcina didactică:
 Rezolvarea diverselor sarcini legate de poveşti;
Regulile jocului:
Un copil numit de educatoare rostogoleşte cubul poveştilor. În funcţie de culoarea indicată de
cub se rezolvă sarcinile specifice, fiind aduse în centrul atenţiei materialele necesare. Jocul continuă
până ce toate sarcinile specifice fiecărei feţe colorate din cubul poveştilor va fi rezolvată corect.
Fiecare răspuns corect este apreciat de colegi prin aplauze şi oferă recompensă un jeton cu un
personaj de poveste, în funcţie de echipa în care este. Răspunsurile greşite sunt corectate de ceilalţi
copii, copilul care corectează greşeala având dreptul de a primi un jeton.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, diagrama Venn, exerciţiul,
problematizarea;
b) Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauzele, întrecerea, mişcări;
c) Resurse materiale: ecusoane, marioneta “Michiduţă”, planşe din poveşti cunoscute, siluetele
personajelor din poveşti, ghicitori, planşe, jetoane, tablă magnetică, fişe, creioane colorate,
puzzle cu imagini din poveşti, lipici, suporturi cu personaje, acuarele, vase cu apă, machetă,
siluete personaje – prietenii lui Michiduţă, cartoane colorate, beţişoare, aracet, medalioane cu
personaje din poveşti, baghete, măşti, casetofon cu CD, CD – “PitiClic pe drumul cărţii”,
recompense;
d) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Durata: o zi

3
Bibliografie:
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/
7 ani), 2008
Proiectarea pas cu pas (îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar),
Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, Editura Diamant, 2010
Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Daniela Răileanu, Elena
Ungureanu, Otilia Flocea, Anişoara Bereholschi, Editura Didactica Publishing House, 2010

4
SCENARIUL ZILEI

Ziua începe prin descoperirea materialelor din cadrul centrului tematic. Se denumesc
materialele găsite aici, se discută despre modul în care trebuie păstrate şi răsfoite cărtile de poveşti.
Prin intermediul lui Piti Clic copiii descoperă o bibliotecă şi scurte informaţii legate de modul de
păstrare şi utilizare a cărţilor împrumutate de la bibliotecă (activitatea de grup).
Copiii fac cunoştinţă cu marioneta „Michiduţă” care îi introduce pe copiii în lumea fermecată a
poveştilor. El le prezintă copiilor trăistuţa cu poveşti în care se află cubul poveştilor. Copiii urmează
ca pe parcursul acestei zile să rezolve sarcinile date de cubul poveştilor, eliberându-i astfel pe prietenii
lui Michiduţă, iar apoi vor realize nişte semne de carte pe care le vor folosi atunci când citesc poveşti.
SALUTUL
În cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii se vor grupa în cerc şi se vor saluta cu formula ,,Bună
dimineaţa, copil vesel/frumos!” salut însoţit de o mângâiere pe faţa colegului, apoi fiecare grupă de
copii va fi salutată de educatoare cu aceleaşi formule.
CALENDARUL NATURII ŞI PREZENŢA
Li se va cere copiilor să precizeze cum e vremea în această dimineaţă şi cum au venit îmbrăcaţi
până la grădiniţă, dacă le-a fost cald sau frig şi vor completa calendarul naturii, specificând anotimpul,
starea vremii, cu ajutorul etichetelor tipărite şi cu simboluri corespunzătoare. Apoi, vor completa tabela
prezenţei, fiecare copil aşezându-şi fotografia în Trenuletul prezenţei. (Câti copii călătoresc astăzi în
lumea poveştilor?). Se vor număra, compara, care sunt mai mulţi, mai puţini.
ÎMPĂRTĂŞIREA
Aşezaţi pe covor în cerc, copiilor li se va propune un exercţiu de imaginaţie, trebuind să
răspundă la întrebarea „Cu ce personaj de poveste vreau să semăn? De ce?”. În momentul în care
copilul va răspunde la această întrebare, motivând răspunsul dat, va ţine în mână o carte mică de
poveşti pe care o va înmâna apoi altui coleg.
MESAJUL ZILEI
În urma împărtăşirii se va desprinde şi mesajul zilei:,,Poveştile ne învaţă lucruri bune despre
viaţă!”.
ALA I
Astfel, pe fond muzical, executând mişcările sugerate de versurile jocului muzical „Câte unul
pe cărare”, se va realiza tranziţia spre etapa următoare, copiii fiind grupaţi în trei echipe, în funcţie de

5
simbolul primit în piept la începutul zilei (echipa cărţilor roşii, portocalii şi galbene ) şi invitaţi să
rezolve sarcinile de la cele trei centre puse la dispoziţie. La centrul „Bibliotecă” copiii rezolvă sarcinile
unei fişe de lucru, copiii trebuind să unească personajele din poveşti cu povestea căruia îi aparţine, să
coloreze doar personajele care şi-au găsit casa şi să lipească tot atâtea personaje cât indică cifra. La
centrul „Ştiinţă” copiii reconstituie imaginile din poveşti, lipind piesele puzzle pe coli şi realizând din
acestea o carte de poveşti. La centrul „Artă” copiii vor decupa pe linia punctată pentru a realiza
marionete pentru degete.
ADE
Copiii vor fi invitaţi să rezolve sarcinile date de cubul poveştilor. Astfel, un copil numit de
educatoare rostogoleşte cubul poveştilor. În funcţie de culoarea cărţii indicată de cub se rezolvă
sarcinile specifice, fiind aduse în centrul atenţiei materialele necesare. Jocul continuă până ce toate
sarcinile specifice fiecărei cărţi colorate din cubul poveştilor va fi rezolvată corect. Jocul este
demonstrat iniţial de educatoare apoi se trece la desfăşurarea lui propriu-zisă.
Fiecare răspuns corect este apreciat de colegi prin aplauze şi oferă celui care a dat răspunsul corect un
jeton. Răspunsurile greşite sunt corectate de ceilalţi copii, copilul care corectează greşeala având
dreptul de a primi un jeton pentru echipa sa. În final va câştiga echipa cu cele mai multe jetoane.
După ce i-au eliberat pe prietenii lui Michiduţă şi au primit mulţumiri de la aceştia, copiii vor
confecţiona semne de carte pe care le vor folosi atunci când citesc poveşti.
ALA II
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe (aceleaşi echipe ca şi la jocul didactic) pe baza ecusonului
primit dimineaţă. Aceştia trebuie să parcurgă un traseu ce presupune alergare printre obsacole şi
transport de greutăţi în echilibru. La semnalul sonor primul copil din fiecare echipă porneşte în
alergare printre obstacole, ajunge la măsuţa pe care este mărul şi lingura de lemn, aşează mărul în
lingură şi se întoarce la linia de pornire în mers, fără să scape mărul. Copilul care aşteapă ia lingura cu
măr, se deplasează în mers până la măsuţă, lasă ligura şi mărul şi se întoarce în alegare printre
obstacole. Jocul continuă până lucrează toţi copiii şi va câştiga echipa care va termina prima.

6
Nr. Etapele Ob. Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare
crt. activităţii op. Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organiz.
1. Moment Pregătirea şi aranjarea materialului didactic,
organizatoric amenajarea mobilierului, aerisirea sălii de
grupă.
2. Captarea Captarea atenţiei se realizează prin
atentiei introducerea lui Michiduţă, un prinţ dintr-o Conversaţia Marioneta Activitate
poveste demult uitată, care şi-a pierdut Michiduţă frontală
prietenii şi are nevoie de ajutorul copiilor
pentru a-i găsi. Prietenii lui sunt personaje
din poveştile pe care copiii le cunosc: Albă
ca Zăpada, capra cu trei iezi, ursul, cei 7
pitici, cocoşul cu punguţa cu doi bani,
Scufiţa Roşie, ba chiar şi vulpea cea şireată.
3. Anuntarea Activitatea noastră de astăzi se numeşte explicaţia
temei si a „Călătorie în lumea poveştilor” activitate în Activitate
obiectivelor care vom pătrunde în lumea poveştilor frontală
cunoscute, rezolvând sarcinile cubului cu
poveşti din trăistuţa fermecată a lui
Michiduţă şi îl vom ajuta pe Michiduţă să îi
găsească pe prietenii săi.

7
4. Desfăşurarea Explicarea regulilor
activităţii Se explică copiilor regulile jocului. Activitate
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, în frontală
funcţie de ecusoanele primate. Un copil
numit de educatoare rostogoleşte cubul Explicaţia
poveştilor. În funcţie de culoarea feţei
indicată de cub se rezolvă sarcinile
specifice. Jocul continuă până ce toate
sarcinile specifice fiecărei feţe colorate din
cubul poveştilor va fi rezolvată corect.
Fiecare răspuns corect este apreciat de
colegi prin aplauze şi printr-un jeton. Explicaţia
Echipa care va avea mai multe jetoane la
finalul jocului va fi câştigătoare.
Răspunsurile greşite sunt corectate de
ceilalţi copii, copilul care corectează
greşeala primind un jeton pentru echipa sa.
Se demonstrează modul de desfăşurare a
jocului apoi se trece la desfăşurarea lui
propriu-zisă.
Copiii rostogolesc cubul poveştilor şi Demonstraţia Cubul
rezolvă sarcinile specifice fiecărei feţe poveştilor

8
colorate de pe cub. Fiecare sarcină este
citită şi explicată de educatoare, fiind aduse jocul
în centrul atenţiei materialele necesare
rezolvării acesteia.
Jocul de probă
Sarcina 1:
Ascultă cu atenţie fragmentul şi
denumeşte povestea din care face parte. explicaţia Anexa 1 Activitate Evaluare
Echipa Cocoşilor: exerciţiul pe echipe orală
“Într-o zi, capra îşi chemă iezii de pe afară I1:
şi le zice: Activitate Recunoaşte
O1 -Dragii mamei copilaşi, eu mă duc în frontal poveştile!
pădure, ca să mai aduc ceva de-ale gurii.
Dar voi încuiaţi uşa după mine, ascultaţi
unul de altul şi să nu cumva să deschideţi
până ce nu-ţi auzi glasul meu.”

“Cucoşul cum scăpă din mâinile


moşneagului, fugi de acasă şi umbla pe
drumuri, bezmetec. Şi cum mergea el pe un
drum, numai iaca găseşte o punguţă cu doi
bani.”

9
Echipa Găinuşelor:
“Însă cum au pornit boii, vulpea a şi început
cu picioarele a împinge peştele jos din car.
Ţăranul mâna, carul scârţâia şi peştele din
car cădea. După ce hoaţa de vulpe a aruncat
o mulţime de peşte, binişor sare şi ea din
car, şi cu mare grabă, îl ia, îl duce la vizuină
şi începe a mânca, că tare-i mai era foame.”
“Şi atunci primul pitic zise:
-Cine a stat pe scăunelul meu?
Al doilea urmă:
-Cine a mâncat din talerul meu?
Al treilea:
-Cine a muşcat din pâinişoara mea?
Al patrulea:
-Cine- a luat din legumele mele?
Al cincilea:
-Cine a umblat cu furculiţa mea?”

10
Desfăşurarea jocului explicaţia planşe Activitate Evaluare
O2 Sarcina 2 exerciţiul poveşti, pe echipe orală
I2:
poveste fac parte? Ordonează imaginile în Activitate Aranjează
ordinea desfăşurării evenimentelor. frontală în ordine
Echipa Cocoşilor: cronologică
Echipa Găinuşelor: imagiile.
Sarcina 3
O5 şi răspunde explicaţia Ghicitori Activitate Evaluare
corect. exerciţiul Anexa 2 pe echipe orală
Echipa Cocoşilor: I3:
Pe cărare tot mergând Recunoaşte
A-ntâlnit lupul flămând explicaţia personajele
De sfatul mamei a uitat exerciţiul Activitate din poveşti
Şi greşala a costat frontal pe baza
Cine este oare? descrierilor
(Sufiţa Roşie) din
Şi pe iezi şi pe Scufiţă ghicitori.
Imediat i-a înghiţit
Dar i-a venit de hac
Vânătorul iscusit. Ghici !
(lupul)

11
Echipa Găinuşelor:
Lupul rău m-a păcălit
Crezând că-i nepoata mea
Înăuntru l-am poftit
Şi pe loc m-a înghiţit.
(bunicuţa)
Farfurii, ceşcuţe, oale
Stau acum frumos pe raft.
Şi hăinuţe şi pătuţuri
Astăzi le-a aerisit,
Iar piticii pot să vină,
Totul este pregătit.
Să vedem dacă ghiciţi
Despre cine am vorbit! "
(Alba ca Zăpada)
Sarcina 4
O4 Michiduţă a încurcat poveştile! Ajută-l să explicaţia siluete Activitate
găsească locul fiecărui personaj în povestea exerciţiul personaje, frontală Evaluare
potrivită. cadre din Activitate acţional-
Echipa Cocoşilor: poveşti; pe echipe practică
Echipa Găinuşelor:

12
Variante ale jocului
Sarcina 5 explicaţia Anexa 3 Activitate
Jocul păcălelilor exerciţiul frontală
Corectează propoziţiile pentru a fi
adevărate.
Echipa Cocoşilor: Conversaţia Activitate
Vulpea a rămas fără coadă. Explicaţia pe echipe
Albă ca Zăpada avea 10 pitici. Exerciţiul
Echipa Găinuşelor:
Ursul şi-a băgat coada în baltă.
Capra l-a pedepsit pe lup.

Sarcina 6 Explicaţia Anexa 4 Activitate I5:


Cine sunt eu? conversaţia frontală Recunoaşte
O3 Echipa Cocoşilor: Replici ale personajele
“Oglinjoară din perete, oglinjoară, personajelor pe baza
Cine e cea mai frumoasă din ţară?” din poveşti replicilor
“Ia mai pune-ţi pofta-n cui cumătre, că doar din poveşti.
nu pentru gustul altuia m-am muncit eu.”
“Cucurigu! Boieri mari,
Daţi punguţa cu doi bani!”

13
Echipa Găinuşelor:
“Bunicuţo, de ce ai urechile atât de mari?”
“Fată frumoasă şi harnică, grijeşte-mă şi
curăţă-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu
bine vreodată.”
“Trei iezi cucuieţi,/ Mamei uşa descuieţi,
Că mama v-aduce vouă:/ Frunze-n buze,/
Lapte-tâţe,/ Drob de sare/ În spinare,/
Mălăieş/ În călcăieş,/ Somc de flori/ Pe
subsuori.”

Evaluarea formativă explicaţia Planşă cu


Sarcina 7 exerciţiul schema
O4 Completaţi diagrama Venn astfel: în cercul Diagrama diagramei
roşu aşezaţi personajele din povestea “Fata Venn Venn
babei şi fata moşneagului”, iar în cercul Jetoane cu
albastru personajele din povestea “Punguţa personajele
cu doi bani”. Găsiţi personajele comune şi din cele
aşezaţi-le în intersecţia cercurilor. două
poveşti.

14
5. Obţinerea Fiecare copil va primi pe măsuţe o
performanţei carte de poveşti. Le voi cere să deschidă
cartea la o anumită pagină, să o privească Conversaţia Activitate
bine , iar apoi să închidă cartea. Eu voi face frontală
acelaşi lucru. Voi cere copiilor să deschidă
repede cartea la pagina respectivă. În cartea
mea se va afla un semn de carte la ultima
pagină folosită, astfel voi găsi foarte repede
pagina.
Voi evidenţia copiilor acest lucru.
Astăzi vom face un „semn de carte”
pentru a-l putea folosi şi voi la cărţile de
poveşti. Deci vom şnurui şi apoi vom
decora semnul de carte.
Copiii vor prezenta materialul didactic de Conversaţia Coşuleţe cu Activitate
pe măsuţe: coşuleţe cu bucăţi de carton de semnele de frontală
formă dreptunghiulară, perforate pe carte, şnur,
margini, şnur, steţuţe, flori, inimioare, elemente
frunze perforate pentru decorat. perforate
Voi demonstra şi explica modul de lucru Demonstraţia pentru
corect: introducerea corectă a şnurului în decorat
fiecare orificiu de jos în sus. Explicaţia

15
Un copil va repeta modul de lucru.
Se vor executa exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinii.
Copiii vor începe să şnuruiască semnul de Exerciţiul Activitate
carte. individual
Voi supraveghea modul în care copiii ă
realizează tema propusă şi îi voi ajuta pe cei
care întâmpină greutăţi şi le voi da indicaţii
suplimentare.
În final voi numi câţiva copii care va alege
cele mai reuşite lucrări pe care le vom
analiza împreună cu ceilalţi copii, cerându-
le să-şi motiveze părerile.
6. Evaluarea Se va repeta tema activităţii.
Se va găsi o utilitate semnelor de carte
realizate, acestea fiind expuse la Bibliotecă.
Se va realiza tranziţia la ALA II.
7. Încheierea Copiii sunt apreciaţi pentru lucrările explicaţia recompense frontal
activităţii realizate şi pentru activitatea desfăşurată.

16

S-ar putea să vă placă și