Sunteți pe pagina 1din 2

PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Protecție = faptul de a proteja


Consumator = persoana care apelează la bunurile şi serviciile existente pe piaţă în scopul
satisfacerii nevoilor sale.
Protecția consumatorului = un ansamblu de dispoziții legale de natură publică sau privată,
care asigură respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
Principalul organism guvernamental cu rol în protecția consumatorului - Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorului din România (Hotărârea de Guvern nr. 700 din 11
iulie 2012).
- este subordonată primului ministru;
- în subordinea sa are 42 de Oficii judeţene.
Alte organisme cu rol bine precizat în protecția consumatorilor:
- Oficiul pentru Protecția Consumatorilor;
- Garda Financiară;
- Inspectoratul de Poliție;
- Agenția pentru Protecția Mediului;
- Direcția Generală Sanitar-Veterinară etc.
Drepturi ale consumatorului:
 dreptul la satisfacerea cerinţelor esenţiale pentru viaţă;
 dreptul la siguranţă;
 dreptul de a fi;
 dreptul de a fi protejat;
 dreptul de a alege;
 dreptul de a fi ascultat;
 dreptul la despăgubire;
 dreptul de a se organiza în asociații pentru protecția consumatorilor;
 dreptul la educare;
 dreptul la un mediu ambiant sănătos.
Încălcări ale drepturilor consumatorilor:
- comercializarea de produse cu abateri calitative, de produse falsificate sau contrafăcute;
- păstrarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor;
- comercializarea produselor cu elemente de identificare incomplete;
- reclama agresivă, mincinoasă.
Sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării drepturilor consumatorilor:
- avertismentul;
- amenda;
- închisoarea contravențională (numai persoanelor fizice de către instanța de judecată);
- suspendarea sau anularea autorizației de funcționare (până la restabilirea situației).

1
Mijloace procedurale de protecție a drepturilor consumatorilor:
- acțiuni colective – mijloc de protecție conferit de lege asociațiilor pentru protecția consumatorilor;
- acțiuni de drept comun – consumatorul prejudiciat se poate adresa agentului economic în vederea
obținerii reparării pagubei pricinuite.