Sunteți pe pagina 1din 5

Ins.școlar general, Nr…..

din……………
Prof. Nicula Mircea Cristian Dir. Prof. Cîrdan Nicu

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU

REGULAMENT CONCURS JUDEŢEAN


“Cel mai haios costum ECO”
Ediția a V-a , 21 mai 2022
Concurs din cadrul Proiect județean“Reciclează hârtia-Salvează pădurea” proiect înscris în
Calendarul Activitǎţilor Educative Judeţene, Nr.1459/04.02.2022, Sectiunea5 -
Initiativǎ,antreprenoriat și educaţie ecologicǎ

I. Organizatorii concursului:

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru

Coordonatori :
Prof. Berende Elena , Prof. Bindea Rodovica, Prof. Bindea Ovidiu
II. Grup țintă:
Elevi din învăţământul preuniversitar , cadre didactice

III. Locul de desfășurare:


Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru

IV. Data desfășurării concursului: 21 mai 2022

V. Concurs: Cel mai haios costum ECO – Participă elevi din ciclul
preşcolar/primar/gimnazial

 Un cadru didactic coordonează maxim 3 elevi.


 Concursul se desfășoară online, prin trimiterea lucrărilor la adresa menționată

Criterii de evaluare :

1. Originalitate și creativitate în realizarea lucrărilor ;


2. Folosirea materialelor reciclabile;

Secțiunea 1: Costume din materiale reciclabile - Elevii vor realiza costume din materiale reciclabile şi
vor realiza o prezentare a lor. Această prezentare va cuprinde poze și informaţii legate de materialele
folosite la realizarea costumului.(Anexa2).Vor fi premiate cele mai spectaculoase costume, cele
realizate din cât mai multe materiale reciclabile. Se va ţine cont de originalitate şi de calitatea
prezentării costumului.

Observații: Fișa de înscriere (Anexa1) , Anexa 2 și 2 – 3 poze vor fi trimise la adresa de e-mail
icabindea@gmail.com

Secțiunea 2 : Postere/Afișe – Se vor realiza postere/afișe prin care se va atrage atenția asupra
importanței pe care o are reciclarea

Observații: Fișa de înscriere (Anexa1) și posterul/afișul în format PDF sau JPG vor fi trimise la
adresa de e-mail icabindea@gmail.com

Secțiunea 3: Desene/Colaje – Tema : Reciclăm! Nu aruncăm! – în realizarea colajelor se pot folosi


materiale reciclabile.

Observații: Fișa de înscriere (Anexa1) și desenul/colajul în format PDF sau JPG vor fi trimise la
adresa de e-mail icabindea@gmail.com

VI. Înscrierea participanților :


 Data limită pentru trimiterea fișelor de înscriere: 18 mai 2022.
 Înscrierea participanților se va face prin transmiterea în format electronic a fișei de
înscriere și a lucărilor la adresa de e-mail: icabindea@gmail.com

 Informații suplimentare se pot obține de la profesorii organizatori ai concursului:


prof. Bindea Rodovica , tel.: 0764922430
prof. Berende Elena, tel.: 0741106411

VII. Reguli de participare:

Participarea este indirectă.


VIII. Necesități tehnice :

Orice problemă sau cerință de natură tehnică se aduce la cunoștința organizatorilor odată cu
înscrierea în concurs și vor fi menționate și în fișa de înscriere.

IX. Jurizare și premiere:


Juriul va fi selectat de către organizatori.
Se vor acorda premiile I, II și III şi mențiuni .
Juriul își rezervă dreptul de a acorda premii în plus față de cele menționate anterior sau de a nu
acorda unele premii.
Rezultatele concursului nu pot fi contestate!

Fiecare cadru didactic particpant va primii:

 Adeverință de participare la proiect județean


 Adeverință de coordonator al elevilor participanți la concurs
 Diplomă de participare – pentru toși elevii
 Diplome pentru premii și mențiuni

Documentele vor fi trimise participanților în format electonic până cel târziu în data de 15 iunie
2022!!!

VĂ AŞTEPTĂM!
Anexa1

FIȘA DE ÎNSCRIERE
“Cel mai haios costum ECO”

1. Date despre profesorul coordonator :

Numele și prenumele:..................................................................................................
Telefon:.........................................................................................................................
Adresa de e-mail:.........................................................................................................
Profesor la disciplina:..................................................................................................
Unitatea de învățământ:..............................................................................................

2. Date despre elevii participanți:


Nume și prenume elev Clasa Secțiunea Titlul lucrării
1.

2.

3.

Profesor îndrumător:
Anexa2

FIȘA DE PREZENTARE A COSTUMULUI


“Cel mai haios costum ECO”

Numele și prenumele elevului..................................................................................................


Numele și prenumele prof.coord.............................................................................................

Denumirea costumului : ...........................................................................................................

Materiale folosite: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tehnici folosite: ............................................................................................................

......................................................................................................................................

Descrierea costumului : .................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Profesor îndrumător:

S-ar putea să vă placă și