Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de Laborator Nr.

2
Ex.1

Plot3
Mesh
Surf
Contour
Meshc
Surfc
Contourf
Contour3
Surfl
Clabel
hold on
figure
subplot
bar
title
legend
text

Ex.2 De construit graficele funcţiilor de o variabilă pe segmentul indicat. De indicat titlurile, de introdus înscrierile la
axe, legenda, de folosit diferite culori, stiluri ale liniilor şi tipuri de marcheri. De construit graficele prin diferite
metode:

a) în ferestre diferite;

b) într-o fereastră pe aceleaşi axe;

c) folosind comanda subplot :

c1) într-o fereastră pe axe diferite :

𝑓𝑓(𝑥𝑥 ) = 𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ𝑥𝑥 𝑔𝑔(𝑥𝑥 ) = 𝑥𝑥 2 cos x 𝑥𝑥 ∈ [−1, 2]


Code:

% Akbiyik, Zafer, grupa TI-211, Varianta-25 Lab Nr.2


% Ex.1
% Ex.2

close all
x = [-1:0.05:2];
daniela = (exp(x) + exp(-x))/2;
f = x.*daniela;
g = (x.*x).*cos(x);
% a) In ferestre diferite
figure(1)
plot(x,f,'m-h','linewidth',2)
title('{\it Functia f(x)}','fontSize',15)
xlabel('x','fontSize',15);
ylabel('y = f(x)','fontSize',15)
grid; grid on
figure(2)
plot(x,g,'r-->','linewidth',3)
title('{\it Functia g(x)}','fontSize',19)
xlabel('x','fontSize',19);
ylabel('y = g(x)','fontSize',19)
grid; grid minor
% b) Intr-o fereastra pe aceleasi axa;
figure(3)
plot(x,f,'g-.+')
hold on
plot(x,g,'g-d')
title('{\it Functia g(x)}','fontSize',12)
legend('f(x) = x.*daniela','g(x) = (x.*x).*cos(x)')
xlabel('x','fontSize',12);
ylabel('y = g(x)','fontSize',12)
grid; grid minor
%c) folosind comanda subplot :
% c1) Intr-o fereastra pe axe diferite :
%ORIZONTAL:
figure(4)
subplot(2,1,1)
plot(x,f,'y--.','linewidth',2)
title('Functia f(x)','fontSize',19)
xlabel('{\it x}','fontSize',19)
ylabel('{\it y=f(x)}','fontSize',19)
grid; grid on
subplot(2,1,2)
plot(x,g,'c:v')
title('{Functia g(x)}','fontSize',16)
xlabel('x','fontSize',16);
ylabel('y = g(x)','fontSize',16)
grid; grid minor
% Dikey
figure(5)
subplot(1,2,1)
plot(x,f,'y--.','linewidth',2)
title('Functia f(x)','fontSize',15)
xlabel('{\it x}','fontSize',15)
ylabel('{\it y=f(x)}','fontSize',15)
grid; grid on
subplot(1,2,2)
plot(x,g,'c:v')
title('{Functia g(x)}','fontSize',15)
xlabel('x','fontSize',15);
ylabel('y = g(x)','fontSize',15)
grid; grid minor
% c2) Intr-o fereastra pe axe diferite si pe aceeasi axa :
figure(6)
subplot(2,2,1)
plot(x,f,'y--.','linewidth',2)
title('Functia f(x)','fontSize',15)
xlabel('{\it x}','fontSize',15)
ylabel('{\it y=f(x)}','fontSize',15)
grid; grid on
subplot(2,2,3)
plot(x,g,'c:v')
2
title('{Functia g(x)}','fontSize',15)
xlabel('x','fontSize',15);
ylabel('y = g(x)','fontSize',15)
grid; grid minor
subplot(1,2,2)
plot(x,f,'r-.<')
hold on
plot(x,g,'g-d')
title('{\it Functia g(x)}','fontSize',12)
legend('f(x) = x.*daniela','g(x) = (x.*x).*cos(x)')
xlabel('x','fontSize',12);
ylabel('y = g(x)','fontSize',12)
grid; grid minor

Ex.3 De construit graficul funcţiei de două variabile pe un sector dreptunghiular. Utilizaţi funcţiile grafice - mesh,
surf, meshc, surfc, contour, contourf, contour3. Cotele la graficele de contur se aleg de sinestătător.

𝑧𝑧(𝑥𝑥𝑥𝑥) = cos(𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 ) sin (𝑥𝑥𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∈ [−1.5, 2] 𝑦𝑦 ∈ [−1,3]

Code:

% Ex.3
%close all
clc
clear
[x,y]=meshgrid(-1.5:0.01:2,-1:0.01:3);
z=cos(x.^2+y.^2).*sin(x.*y);
%-------------------------------------
figure(7)
mesh(x,y,z);
title('Mesh','fontSize',15)
%-------------------------------------
figure(8)
surf(x,y,z);
title('Surf','fontSize',15)
3
%-------------------------------------
figure(9)
meshc(x,y,z);
title('Meshc','fontSize',15)
%-------------------------------------
figure(10)
surfc(x,y,z);
title('Surfc','fontSize',15)
%-------------------------------------
figure(11)
contour(x,y,z,[0.8 1.2 2.5 0.2])
title('Contour','fontSize',19)
%-------------------------------------
figure(12)
contourf(x,y,z,8)
title('Contourf','fontSize',15)
%-------------------------------------
figure(13)
contour3(x,y,z)
title('Contour3','fontSize',15)

Concluzii:

Noi putem sa facem histograme, bare etc.Octave are multe tipuri de grafice redefinite.De asemenea sunt grafice
tridimensionale, aşa ca carcase, suprafete, plane, linii de contur.