Sunteți pe pagina 1din 7

Formulele

I.
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul desenului
conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Pe placă este montată rigid bila M, poziţia căreia este determinată
de segmentul (sau arcul) OM .Datele numerice şi desenele respective sunt ataşate.

a) De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

coef =[1,0.5,2,-170*pi/180];
t = roots(coef)

for i = [1,2,3]
if isreal(t(i,1))&& t(i,1) >=0
t = t(i,1)
end
end
t=0.9837;

b) Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului M al plăcii.

pkg load symbolic


syms t;
fe=t^3+0.5*t^2+t;
omega=diff(fe)
R=4*sqrt(5);
a=4*sqrt(5);
OM=5
Km=a-OM
O1M=sqrt(Km^2+(2*a)^2)
VM=omega*O1M
Epsilon=diff(omega)
atan=Epsilon*O1M
an=omega^2+O1M
am=sqrt(atan^2+an^2)
% Datele
t=0.9837;
omega=3*t^2+t+1
Epsilon=6*t + 4/5
Atan=((121230*t/1103)+(20205/1103))
AN=((3*(t^2)+t+1)^2+(20205/1103))
AM=sqrt(((121230*t/1103)+(20205/1103))^2+((3*(t^2)+t+1)^2+(20205/1103))
^2)
vm=(((60615)*(t^2)/1103)+(20205*t/1103)+(20205/1103))

Raspuns

omega = 4.8867
Epsilon = 6.7022
Atan = 126.44
AN = 42.198
AM = 133.29
vm = 89.516

c) Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v , a ax , arot, a) .


II.
Placa D (dreptunghi,cerc sau triunghi) se roteşte în jurul axei O1 perpendiculare la planul desenului
conform ecuaţiei φe = φ(t) , rad. Datele numerice sunt ataşate, iar desenele – în punctul precedent.

a).De determinat momentul de timp în care φe= φ1 .

function[fi]=f(t)
fi=8.4*cos(0.5*pi*t)-170*pi/180;
endfunction
t=fzero('f',pi/2)
t = 0.7702
b).Pentru momentul de timp determinat aflaţi viteza şi acceleraţia punctului O al plăcii.

%2.b
syms t;
fe=8.4*cos(0.5*pi*t);
omega=diff(fe);
epsilon = diff(fe);
omega1=abs(subs(omega,t))
epsilon1=abs(subs(epsilon,t))
a=4*sqrt(5);
O1O=(2*a)^2+a^2;
R=sqrt(O1O)
Aax=omega1^2*R
Arot=epsilon1*R
Atot=sqrt(Aax^2+Arot^2)
Vo=omega*O1O
t = 0.7702;
omega1=(21*pi*abs(sin(abs(pi*t/2))))/5
epsilon1=(21*pi*abs(sin(abs(pi*t/2))))/5
Aax=(1764*pi^2*abs(sin(abs(pi*t/2)))^2)/5
Arot=84*pi*abs(sin(abs(pi*t/2)))
Atot=sqrt(((3111696*pi^4)*(abs(sin(abs(pi*t/2)))^4)/25)+(7056*pi^2)*(ab
s(sin(abs(pi*t/2)))^2))
Vo=-1680*pi*sin(abs(pi*t/2))
Raspuns

omega1 = 12.344
epsilon1 = 12.344
Aax = 3047.7
Arot = 246.89
Atot = 3057.6
Vo = -4937.7
c).Faceţi desenul şi arătaţi pe el vectorii calculaţi: (ω, ε, v, a ax , arot, a) .
Varianta Ecuaţia mişcării Timpul de calcul
s=s(t), m
t1 , s

25 60 2 sin(2πt) 1/12

III.
Mecanismul, din desen ,constă din bara AB şi două pistoane, articulate cu bara. Pistoanele A şi B fac
mişcări de translaţie în planul desenului în ghidajele respective.Bara AB face mişcare plan-paralelă tot
în planul desenului.Este cunoscută ecuaţia mişcării a pistonului A (sau B) s=s(t) . Datele numerice şi
desenele respective sunt ataşate. t1 –este timpul de calcul.

a) De calculat vitezele punctelor A , B şi M prin metoda coordonatelor.

pkg load symbolic


syms t
AB =40
MB =20
MA=AB-MB
gamma=pi./6
gamma = 0.5236
s=60.*sqrt(2).*sin(2.*pi.*t)
s =60.*2.^(1./2).*sin(2.*pi.*t)
betta=asin(s.*sin(pi./6)./AB)
betta =asin(sin(2.*pi.*t))
alpha=pi-betta-gamma
alpha =3./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))
s1=AB.*sin(alpha)./sin(pi./6)
s1 =60.*cos(1./4*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1./2)
ym=MB.*sin(betta)
ym =20.*sin(2.*pi.*t)
xm=s1-MB.*cos(betta)
xm =60.*cos(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1./2)-20.*(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2)
va=diff(s)
va =120.*2.^(1./2).*cos(2.*pi.*t).*pi
vb=diff(s1)
vb =120.*sin(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*cos(2.*pi.*t).*pi./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*2.^(1./2)
vmx=diff(xm)
vmx =120.*sin(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*cos(2.*pi.*t).*pi./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*2.^(1./2)+40./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*sin(2.*pi.*t).*cos(2.*pi.*t).*pi
vmy=diff(ym)
vmy =40.*cos(2.*pi.*t).*pi
t=1./12;
s=60.*2.^(1./2).*sin(2.*pi.*t)
s =42.4264
betta =asin(sin(2.*pi.*t))
betta =0.5236
alpha =3./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))
alpha =1.8326
s1 =60.*cos(1./4*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1./2)
s1 =81.9615
ym=20.*sin(2.*pi.*t)
ym =10.0000
xm=60.*cos(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1./2)-20.*(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2)
xm =64.6410
va=120.*2.^(1./2).*cos(2.*pi.*t).*pi
va =461.7179
vb=120.*sin(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*cos(2.*pi.*t).*pi./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*2.^(1./2)
vb =137.9883
vmx=120.*sin(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*cos(2.*pi.*t).*pi./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*2.^(1./2)+40./(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*sin(2.*pi.*t).*cos(2.*pi.*t).*pi
vmx = 200.8202
vmy=40.*cos(2.*pi.*t).*pi
vmy =108.8280
vm=sqrt(vmx.^2+vmy.^2)
vm = 228.4125

b) De construit traiectoria mişcării punctului M şi poziţia punctului M pe traiectorie pentru


timpul de calcul t1. Folosind instrumentele ferestrei grafice , arătaţi pe traiectorie viteza
punctului M.
t=0:0.001:10;
xm=60.*cos(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1./2)-20.*(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2).*t.*2.^(1./2)-20.*(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2);
xm=s1-MB.*cos(betta);
ym=MB.*sin(betta);
plot(xm,ym)
hold on
xm=60.*cos(1./4.*pi-asin(sin(2.*pi.*t))).*2.^(1/2)-20.*(1-
sin(2.*pi.*t).^2).^(1./2);
ym=20.*sin(2.*pi.*t);
plot (xm,ym)
hold on
t=1./12;
xm= 64.6410;
ym= 10.0000;
plot(xm,ym,'ro')
d) Faceţi desenul şi arătaţi pe el toţi vectorii: (ω, vА , vВ , vМ).