Sunteți pe pagina 1din 17

AMZA ADELINA MARIANA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


FACULTATEA DE LITEREa
SPECIALIZAREA: P.I.P.P.
ANUL III, SEMESTRUL I

EXAMEN: DIDACTICA DOMENIULUI


OM ȘI SOCIETATE

Profesor: Balica Raluca Ștefania


Student: AMZA ADELINA MARIANA

ANUL 2021-2022
1. Analizați unele dintre accepțiunile didacticii și argumentați, din punctul dvs. de vedere, asupra a ceea ce reprezintă didactica
actuală. (2 p.)
2. Stabiliți rolul elevului în învățare, în contextul didacticii actuale, având în vedere domeniul Om și societate. (2 p.)
3. Analizați relația predare-învățare în condițiile folosirii calculatorului (sau folosirii altor device-uri) și internetului, la
disciplinele geografie și istorie, din aria curriculară Om și societate. (2.p)
4. Pe baza Curricumului pentru învățământul preșcolar: 3-6-7 ani, elaborațați un model de activitate pentru tema: "Ce și cum
vreau să fiu?" (3 p.)
1 p. oficiu

Notă:
*toate subiectele sunt obligatorii;
*lucrările plagiate sau asemanatoare vor fi automat depunctate;
*nota finală= nota activitate in timpul semestrului+nota examen;
*vă rog să respectați normele de tehnoredactare academice: TNR, justify, 12, spațiere 1,5 etc.

1. În societatea actuală se pune mai mult accent pe arta de a învăța să învețe, adică de a oferii instrumente prin care să-și
formeze singuri priceperi și deprinderi. Întrucât informațiile, datorită internetului, acum sunt publice, elevul este învățat doar cum să le
utilizeze, să opereze cu ele în scopul dezvoltării personale.
Îndrumarea este mai mult indirectă și s-a trecut de la ”a învăța să știi”, la ”a învăța să faci”. Accentul cade pe operaționalizarea
cunoștiințelor, iar în actul didactic, profesorul este mai mult un îndrumător care îi ajută pe elevi să descopere informațiile, nu le oferă
el. În acest sens, este utilizată sintagma ”învățarea centrată pe elevi”.
2. Elevul numai are o atitudine pasivă în actul didactic și participă la propria formare. El are rolul unui partener direct interest
de educația sa. Este încurajat să pună întrebări, să solicite informații și explicații atunci când acestea îi sunt necesare.
Importantă este relația elevului cu societatea și ăn acest sens se urmărește formarea unui comportament adecvat, prin respectarea
individualității umane. Relațiile inter-umane sunt destul de importante în societatea actuală ce urmărește întrajutorarea și colaborarea.

3. Calculatorul si Internetul reprezinta doua unelte de ultima generatie in mainile omului modern cu aspiratii catre absolut.
Aspiratii catre frontierele spatiului si ale timpului.
Prin intermediul calculatorului, pot fi expuse filmulețe prin care sunt prezentate evenimente istorice sau fenomene geografice. Acestea
au un rol important în receptarea informațiilor, întrucât, sunt corelate memoria vizuală cu memoria auditivă. Astfel, se asigură o bună
înțelegere și o fixare de durată a informațiilor.

4. PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 02.02.2022
Propunător: Amza Adelina Mariana
Unitatea de învăţământ – Grădiniţa cu Program Normal, Drobeta Turnu-Severin;
Grupa: Mare
Tema: "CE ȘI CUM VREAU SA FIU"
Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală
Scopul activităţii:
-verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor, referitoare la diverse meserii întâlnite în societate, activizarea
vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii și unelte;
-dezvoltatea capacității copiilor de a descrie imagini, obiecte;
-consolidarea abilităților practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Obiective operationale:
-să recunoască și să denumească meseriile pe baza unei imagini;
-să formeze piramida meseriilor , în funcție de criteriile date;
-să asocieze imaginea care sugerează o meserie cu imaginea uneltelor necesare în desfasurarea ei;
-să identifice produsele sau uneltele specifice unei anumite meserii;
-să taie din fișa de lucru uneltele care nu se potrivesc meseriei prezentate;

Elemente de joc: mânuirea materialului , scrisori-surpriză ,ghicirea , aplauzele, înregistrarea scorului.


Domeniul experiential: Om si societate
Metode și procedee: conversația, explicația , problematizarea , metoda piramidei, mâna oarba , jocul , competiția , recompensa ,
munca în echipa / individuală, turul galeriei.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009;
2.,,Revista învăţământului preşcolar”, nr.3-4/2009 ”,Editura ARLEQUIN,2009;
3."Metode interactive de grup", Editura ARVES,2009;

EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE EVALUARE
RESURSE MATERIALE METODE ŞI
PROCEDEE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a
organizatoric activităţii:
 pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului;
 intrarea copiilor în clasă.
2. Captarea atenţiei În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va face: prezenţa Panoul întâlnirii de Conversaţia Participarea activă
copiilor, stabilirea anotimpului, a zilei, completarea dimineaţă Explicaţia la discuţii,
calendarului naturii, discuţii referitoare la tema Frontal completarea corectă
abordată în această săptămână, pornind de la a calendarului
întrebarea descoperită în cutiuţa ce conţine Întrebarea naturii, a prezenţei
zilei.
În urma răspunsurilor primite la întrebarea: “Ce vrau
sa ma fac cand voi fii mare?" , copiii sunt anunţaţi că
activităţile pe care le vor desfăşura astăzi vor fi pline
de surprize, iar la sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei Stimularea
vor primi titlul de Cel mai bun meseriaş. interesului pentru
Tranziţie: Copiii recită în cor poezia Ce miros au activităţi
meseriile de G. Rodari (Anexa 1)
3. Anunţarea temei şi Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor Expunerea
a obiectivelor de activitate cu materialele şi sarcinile specifice. Apoi Explicaţia
li se spune copiilor că la final, dacă toate sarcinile vor Conversaţia
fi rezolvate corect, vor face o competiţie pe echipe. Frontal

4. Reactualizarea ALA 1 Explicaţia Intuirea


cunoştinţelor Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, Demonstraţia materialelor cu care
ascultă cerinţele educatoarei şi îşi aleg centrul la care Exerciţiul urmează să opereze
vor să lucreze. Imagini puzzle Munca in echipă
 La centrul Joc de masa, copiii reconstituie Realizarea
imagini tip puzzle, pentru a obţine imaginea sarcinilor de lucru
unor meserii; pe baza lor vor alcătui primite în funcţie
propoziţii. de profilul centrului
 La centrul Constructii , copiii vor primi ales
cubrile mari si mici duin lemn ptr.a construe Planşe cu meserii
diferite cladiri in care se desfasoara anumite Jetoane cu unelte şi
meserii. produse
 La centrul Artă, copiii colorează imaginile Fişe de lucru
unor meserii folosind codul culorilor pentru
fiecare planşă. Imagini alb-negru ale unor Evaluare globală
 La centrul Joc de rol , copii se vor juca de-a meserii Evaluare
tamplarii. individuală
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a
vedea şi aprecia lucrările colegilor.
4. Prezentarea noului ADE Conversaţia
conţinut şi dirijarea DŞ – Cunoaşterea mediului Explicaţia
învăţării În sala de grupă îşi face apariţia un ursulet ce aduce Plic cu scrisori
un plic mare trimis pe adresa grădiniţei. Plicul se
deschide şi se descoperă în el o scrisoare şi mai multe
plicuri mici. Educatoare citeşte această scrisoare.
(Anexa 1)
Se prezintă regulile şi sarcinile jocului: jocul este un Panou de punctaj
concurs între două echipe, are patru probe, fiecare Însemnele echipelor
răspuns corect din cadrul probelor va fi răsplătit cu
aplauze şi recompensă pe panoul de punctaj. Câştigă
echipa cu cele mai multe recompense. Cele două
echipe se vor forma prin metoda Mâna oarbă şi se Mâna oarbă
vor numi Echipa doctorilor şi Echipa politistilor.
 Explicarea şi demonstrarea probelor din Demonstraţia
concurs
Întrucât fiecare probă din concurs va fi introdusă
printr-o scrisoare surpriză, fiecare dintre cele patru
probe ale concursului va fi explicată pe parcursul
desfăşurării acestuia.
După ce se formează cele două echipe, educatoarea
deschide cel de-al doilea plic şi citeşte cea de a doua
scrisoare (Anexa 1)
Proba 1: Piramida meseriilor
Educatoarea explică în ce constă această probă: pe
ecranul unui televizor de jucărie vor fi afişate pe rând
planşe cu diverse meserii. Copilul numit va denumi
meseria şi va vorbi în câteva cuvine despre aceasta.
Copiii vor fi aleşi pe rând din fiecare echipă. După
această prezentare ei vor trebui să aşeze meseriile pe
panoul piramidei cu patru nivele, respectând criteriile
enunţate de educatoare (meserii care asigură
oamenilor tot felul de servicii – cizmar, frizer, croitor,
zidar; meserii care asigură hrana oamenilor – brutar,
bucătar, grădinar; meserii care educă oamenii –
educatoare, profesor; meserii care îngrijesc oamenii –
doctor).
Se deschide următorul plic şi se citeşte cea de a treia
scrisoare. (Anexa 1)
Proba 2: Cubul meseriilor:
Copiii arunca cubul şi denumesc meseria observată Planşe cu meserii Metoda piramidei
pe imaginea de sus a cubului. Copiii sunt rugati sa Piramida
spuna de ce si-ar alege acea meserie..
Educatoarea deschide cel de al patrulea plic şi citeşte
conţinutul acestuia.
Proba 3: Ghiceşte meseria
Educatoarea citeşte ghicitorile, copiii din fiecare
echipă răspund pe rând şi dacă găsesc răspunsul
corect, aleg de pe masă două jetoane cu unelte sau
produse specifice meseriei ghicite. (Anexa 3)
Se deschide al cincilea plic şi se citeşte cerinţa
cuprinsă în scrisoare.
Proba 4: Taie ce nu se potriveşte
Educatoarea distribuie fişele în care sunt reprezentate
trei meserii şi trei unelte pentru fiecare dintre ele, însă
două dintre aceste unelte nu aparţin meseriei
respective. Copiii trebuie să taie cu o linie ceea ce nu
corespunde. (Anexa 4)
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru
fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei câte
o bulină. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului
are cele mai multe buline.
4. Obţinerea  Desfăşurarea concursului Jocul Observarea curentă
performanţei La începutul fiecărei probe se va executa jocul de a comportamentului
probă, apoi se trece la executarea lui propriu- Analiza
zisă.Răspunsurile corecte ale fiecarei echipe vor fi răspunsurilor
recompensate cu câte o recompense pe panoul de
scor. Se va avea în vedere ca răspunsurile copiilor să
fie corect formulate din punct de vedere gramatical.
Concursul se încheie prin numărarea bulinelor
acordate fiecărei echipe şi declararea echipei Aplauze
câştigătoare care va primi aplauze.
Tranziţie: Trecerea la cea de a doua activitate pe
domenii experienţiale se face prin interpretarea unui
cântecel despre meserii (Anexa 2)
5.Asigurarea feed- DOS – Activitate practică Conversaţia
back-ului Educatoarea deschide şi ultimul plic şi citeşte cea de Explicaţia
a şasea scrisoare. (Anexa 1)
Activitatea practică va consta în realizarea unei Siluete ale unor meserii Demonstraţia
machete folosind siluete ale unor persoane ce Role de carton Munca în echipă
reprezintă diverse meserii, realizate pe role de carton Maşini şi clădiri realizate
şi clădiri sau maşini tridimensionale realizate din din cutii de carton
cutii de carton. Copiii se vor grupa câte 3-4, după Lipici
preferinţă, vor lipi elementele componente, iar apoi Placă de polistiren
vor asambla toate piesele obţinute pe o placă de
polistiren pe care au fost fixate fâşii de hârtie de
culoare gri, care sugerează străzile unui oraş.
După asamblarea machetei, se face turul galeriei, Turul galeriei Evaluarea lucrărilor
timp de 5 minute, ocazie cu care se vor identifica realizate
elementele lucrate necorespunzător. După încheierea
turului galeriei, grupurile constata greşelile.

6.Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, Analiza


activităţii dacă sarcinile de lucru au fost corect rezolvate.
ALA 2
În încheierea activităţii,ne vomorganiza ptr. incepe Elemente sugestive ale Interpretarea
jocul :”Jocul scaunelelor”. unor meserii jocului muzical
Copiilor li se oferă recompense.
ANEXA 1
SCRISORI – SURPRIZĂ
1. “Dragi copii, am aflat că în grădiniţa voastră învaţă copii deştepţi şi că în această
săptămână aţi discutat foarte multe lucruri despre meserii. Ne-am gândit să vă propunem un joc
care se numeşte Ce ştim despre meserii? V-am pregătit nişte sarcini surpriză. Fiecare plic conţine
o sarcină creată de un profesor de la şcoala noastră. Doamna educatoare va deschide următorul
plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinile create de fiecare dintre noi. Câştigătorii vor avea parte de
recompense.
Semnează: Ursuletul “Martinel”.

2. “Dragi copii,sunt sigur că piramida pe care am desenat-o pentru voi o să vă placă şi că


veţi trece cu bine peste această probă.
Semnează: Ursuleţul “Martinel”

3. “Dragi copii, sunt sigur că pana acum ati avut deindeplinit sarcini usoare. Ei bine,
vreau să vă încurc planul de a deschide următorul plic. Sigur voi reuşi! Doamna educatoare vă va
explica ce trebuie să faceţi.
Semnează: Ursuletul “Martinel”

4. “Dragi copii, în primul rând vreau să vă felicit. Dacă aţi reuşit să ajungeţi până aici,
înseamnă că sunteţi isteţi. Sarcina pe care v-o propun acum este să răspundeţi la nişte ghicitori
create de mine, special pentru voi. Sper să vă placă.
Semnează: Ursuleţul “Martinel”.

5. “Dragi copii,veţi primi nişte fişe, pe care eu le-am făcut pentru voi. Dar, din neatenţie
am încurcat uneltele. Vă rog mult să mă ajutaţi. Mult succes!”

6. “Dragi copii, dacă aţi deschis şi plicul acesta înseamnă că aţi rezolvat cu succes toate
sarcinile propuse de colegii mei. Felicitări! Aceasta este cea din urmă sarcină, pe care trebuie să
o rezolvaţi şi dacă treceţi cu bine de ea, veţi primi recompensa – surpriză pregătită de noi.
Doamna educatoare vă va explica ce trebuie să faceţi pentru rezolvarea sarcinii.
ANEXA 2

Ce miros au meseriile?

de Gianni Rodari

Oricare meserie
Are un miros,copii,
A pâine şi plăcinte
Miroase-n brutării.

Un vopsitor miroase
A lacuri de vopsit,
Geamgiu-ntotdeauna
Va mirosi a chit.

Şoferul are-n haină


Mirosul de benzină.

Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară,
Iar un halat de medic
A doctorie-amară.

Va mirosi a peşte,
Pescarul cel vânjos
Şi numai trândăvia
Nu are un miros.
ANEXA 3

GHICITORI

La şcoală, în orice zi, Cu ciocan şi cleştişor


Desenează-ntruna Victor, Face mobila de zor,
Ştiţi voi, dragi copii, Ne repară uşi, ferestre,
Ce vrea să fie el? Hai, ghiceşte, cine este?
(Pictor) (Tâmplar)

Cu undiţa stă să prindă Multe prăjituri gustoase,


Peştişorul năzdrăvan, Cu pricepere le face,
Care vrea să se ascundă Când mergem la cofetărie,
Iute, sub un bolovan. Avem o mare bucurie.
(Pescar) (Cofetar)

Cine îţi spune să zâmbeşti, Când maşina s-a stricat,


Din ochi să nu mai clipeşti, O ducem la reparat,
Pe buton apasă o dată Cu unelte potrivite,
Şi poza-i gata îndată? O repară iute, iute.
(Fotograf) (Mecanic)
ANEXA 4

TAIE CE NU SE POTRIVEŞTE
ANEXA 5

Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii

Refren: Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii,


Vrem să fim mai curând mari,
Să fim harnici făurari.
Nicio muncă, nicio muncă, nicio muncă nu e grea,
Dacă vesel şti lucra.
Noi visăm, noi visăm, noi visăm să creştem mari,
Să fim meşteri făurari.

E strungar tăticul meu,


Vreau să fiu strungar şi eu,
Să fac piese lucitoare,
De maşini şi de tractoare.

Iată-mă, pe câmp pornesc,


Pân’ s-arată soarele,
Cu tractorul românesc,
Voi brăzda ogoarele.

Refren.......................................................................

Tare-s vesel şi ghiduş,


Însă ştiu să fac şi eu,
Mobilă pentru păpuşi,
Sunt tâmplar ca tatăl meu.

Eu constructor mă visez,
Noi oraşe-ntemeiez,
Cu şcoli mari şi grădiniţe,
Pentru voi, băieţi, fetiţe!

Refren.......................................................................

Eu din munte scot voios


Minereul preţios,
Şi cu drag, minerii-mi spun:
“Frăţioare, noroc bun!”

Alb halat peste rochiţă,


Eu sunt astăzi doctoriţă,
Într-un ceas te scol voios,
Odihnit şi sănătos.

Refren.......................................................................

Albă-i pâinea şi gustoasă,


Că-i din grâu de Bărăgan,
Iese rumenă, pufoasă,
Că-i făcută de brutar.

Ciocolată ştiu să fac,


Prăjituri şi cozonac,
Pentru voi, iubiţi copii,
Cofetar vestit voi fi.

Refren.......................................................................

Tare aş vrea şi eu să cos,


Însă acul e ... ţepos,
Uite-mi pun şi degetar,
Însă totul e-n zadar.

Draga mea prietenă,


Acul nu-i greu, crede-mă,
Ţine-l frumuşel aşa
Şi-mpreună vom broda.

Refren.......................................................................

ROATA MESERIILOR

S-ar putea să vă placă și