Sunteți pe pagina 1din 13

GRILE ECONOMIA SI GESTIUNEA NTREPRINDERII 1. O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 31.12 .

. urmatoarele cantitati de stocuri: 1100, 920, 2050, 1850, 880 bucati. Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocum mediu al perioadei a fost: a) 1400 buc; b) 1453 buc; c) 1520,5 buc; d) 1240,5 buc. 2. Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de 10,4 zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 22 240 mil. lei, stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de: a) 233 480 mil. lei; b) 200 020 mil. lei; c) 252 480 mil. lei; d) 152 480 mil. lei; 3. Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 44 976 mil. lei, iar cifra de afaceri de 449 934 mil. lei, ratele rentabilitatii comerciale a fost de: a) 8.5%; b) 10%; c) 2%; d) 18%. 4. In anul 2004 stocul mediu al unei societati a fost de 623 860 lei, iar stocul final de 789 520 lei. Stocul initial din 2004 a fost de: a) 652589 lei; b) 458200 lei; c) 458 200 lei; d) 789520 lei. 5. Daca veniturile din exploatare a unei societati au fost de 301 743 310 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 261 089 650 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 50 734 210 mii lei; c) 30 278 922 mii lei; d) 75 449 934 mii lei. 6. Stocul initial al unei societati, in anul 2004 a fost de 458 200 lei iar stocul final de 789 520 lei. Stocul mediu in 2004 a fost de: a) 652589 lei; b) ..3860 lei; c) 458200 lei; d) 789520 lei. 7. Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul alimentar a fost de 560 890 mil. lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 9 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului alimentar a fost de: a) 60 480 mil. lei; b) 58 020 mil. lei; c) 42 480 mil. lei; d) 62 321 mil. lei. 8. Stiind ca profitul brut a fost de 32 126 mil. lei, iar activele totale de 199 198 mil. lei, rata rentabilitatii economice a fost de: a) 16. 13%; b) 20%; c) ..%; d) 15%. 9. Stiind ca stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de 233 480 mil. lei, in conditiile inregistrarii unor vanzari zilnice de 22 450 mil. lei, viteza medie de rotatie a stocurilor a fost de: a) 10 zile; b) 7 zile; c) 13 zile; d) 15 zile. 10. Daca veniturile totale ale unei societati au fost de 302 224 233 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 270 097 915 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 50 734 210 mii lei; c) 30 278 922 mii lei; d) 32 126 318 mii lei. 11. O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 31.12. urmatoarele cantitati de stocuri: 1100, 920, 2050, 1850, 440 bucati. Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocum mediu al 1

perioadei a fost: a) 1398 buc; b) 1452.5 buc; c) 1520.5 buc; d) 1240.5 buc 12. Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul nealimentar a fost de 20,5 zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 40850 mil. lei, stocul mediu inregistrat in sectorul nealimentar a fost de: a) 837 425 mil. lei; b) 750 045 mil. lei; c) 250 458 mil. lei; d) 850 520 mil. lei. 13. Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 44 976 mil. lei, iar capitalul propriu de 239 088 mil lei, rata rentabilitatii financiare a fost de: a) 20.2%; b) 18, 81%; c) 9.5%; d) 6.23%. 14. In anul 2004, stocul mediu al unei societati a fost de 5635 mil. lei, iar stocul final de 5870 mii lei. Stocul initial in anul 2004 a fost de: a) 5400 mil lei; b) 6238 mii lei; c) 4582 mii lei; d) 7895 mii lei. 15. Daca veniturile de exploatare ale unei societati au fost de 473 681 590 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 412 009 813 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 50 734 210 mii lei; c) 30 278 922 mii lei; d) 61 671 777 mii lei. 16. In anul 2004, stocul initial al unei societati a fost de 5400 mil lei, iar stocul final de 5870 mii lei. Stocul mediu in 2004 a fost de: a) 5635 mii lei; b) 6238 mii lei; c) 4582 mii lei; d) 7895 mii lei. 17. Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul nealimentar a fost de 785 ..2 mil. lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 11 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului nealimentar a fost de: a) 70 425 mil. lei; b) 75 045 mil. lei; c) 58 458 mil lei; d) 71 423 mil. lei. 18. Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 24 003 mil lei, iar cifra de afaceri de 289 709 mil lei, rata rentabilitatii comerciale a fost de: a) 8.29%; b) 13.25%; c) 25%; d) 15.80%. 19. Stiind ca stocul mediu a fost de 837 425 mil. lei si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 40 850 mil. lei, viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul nealimentar a fost de: a) 21 zile; b) 25 zile; c) 22 zile; d) 30 zile. 20. Daca veniturile totale ale unei societati au fost de 474 637 798 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 414 634 888 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 60 002 910mii lei; c) 30 278 922 mii lei; d) 32 126 318 mii lei. 21. O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 31.12. urmatoarele cantitati de stocuri: 1600, 520, 1050, 850, 1000 bucati. Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocul mediu al perioadei a fost de: a) 1400 buc; b) 1452.5 buc; c) 1520.5 buc; d) 930 buc.

22. Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de 10 zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 25 450 mil. lei, stocul mediu inregistrat de sectorul alimentar a fost de: a) 233 480 mil. lei; b) 254 500 mil. lei; c) 252 480 mil. lei; d) 152 480 mil. lei; 23. Stiind ca profitul brut a fost de 60 002 mil lei, iar activele totale de 278 922 mil lei, rata rentabilitatii economice a fost de: a) 15.7%; b) 21.5%; c) 9%; d) 18.24%. 24. In anul 2005, stocul mediu al unei societati a fost de 6835 mii lei, iar stocul final de 7800 mii lei. Stocul initial in 2005 a fost de: a) 5635 mii lei; b) 6238 mii lei; c) 4582 mii lei; d) 5870 mil lei. 25. Daca veniturile din exploatare ale unei societati au fost de 623 844 369 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 547 847 265 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 50 734 210 mii lei; c) 75 997 104 mii lei; d) 61 671 777 mii lei. 26. In anul 2005, stocul initial al unei societatii a fost de 5870 mil lei, iar stocul final de 7800 mii lei. Stocul mediu in 2005 a fost de: a) 5635 mii lei; b) 6238 mii lei; c) 4582 mii lei; d) 6835 mii lei. 27. Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul alimentar a fost de 560 800 mil. lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 10 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului alimentar a fost de: a) 60 480 mil. lei; b) 56 080 mil. lei; c) 42 480 mil. leil; d) 62 321 mil. lei. 28. Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 24 003 mil lei, iar capitalul propriu de 175 980 mil lei, rata rentabilitatii financiare a fost de: a) 13.64%; b)20.35%; c) 25%; d) 15.85%. 29. Stiind ca stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de 254 500 mil. lei si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 25 450 mil. lei, viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de: a) 10 zile; b) 15 zile; c) 22 zile; d) 12 zile. 30. Daca veniturile totale ale unei societati au fost de 632 042 366 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 557 738 522 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: a) 40 653 660 mii lei; b) 60 002 910 mii lei; c) 30 278 922 mii lei; d) 74 303 844 mii lei. 31. Care dintre urmatoarele nu este functie a firmei: a) comerciala; b) financiar-contabila; c) de negociere; d) de personal. 32. Printre activitatile specifice aprovizionarii nu se inscrie: a) fundamentarea tehnico-economica a planului si programelor de aprovizionare; b) elaborarea de bilanturi materiale si energetice; c) alegerea furnizorilor; d) prelucrarea comenzilor. 3

33. Care dintre urmatoarele nu este criteriu de clasificare a normelor de vanzare? a) natura produselor vandute; b) modul si momentul stabilirii pretului; c) natura si rolul intermediarilor; d) conditiile de cumparare. 34. Dezvoltarea intreprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: a) strategii de dezvoltare; b) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; c) planuri de dezvoltare de ansamblu; d) identificarea oportunitatilor de pe piata. 35. Identificati afirmatia adevarata: a) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul de exploatare si rezultatul exceptional; b) necesarul de finantare a ciclului de exploatare poate fi acoperit din surse proprii (fondul de rulment), surse atrase (pasive stabile) si surse imprumutate (credite pe termen scurt); c) rezultatul din exploatare = venituri din exploatare + cheltuieli de exploatare; d) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar. 36. Analiza intreprinderii la nivel mezoeconomic si propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unui grup de intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala. 37. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) calificare larga si intruire multipla a presonalului; b) asumare de risc si fructificarea oportunitatiilor; c) descentralizare in organizarea muncii; d) scaderea importantei cercetarii/inovarii. 38. Abordata intr-o conceptie sistematica intreprinderea nu prezinta urmatoarele trasaturi: a) sistem complex; b) sistem tehnico-material; c) sistem inchis; d) sistem organizatorico-administrativ. 39. Micromediul este alcatuit din: a) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, concurenti, organisme publice; b) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional; c) prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, mediul demografic; d) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca.

40. Relatiile pe care intreprinderile le genereaza in contextul noii economii, in functie de interesele lor sunt: a) relatii de vanzare-cumparare, relatii de transmitere, relatii de concurenta si relatii de complementaritate; b) relatii de schimb, relatii de concurenta, relatii de complementaritate si relatii de interferenta; c) relatii de informare, relatii de schimb, relatii de concurenta si relatii de cooperare; d) relatii de cooperare, relatii cu beneficiarii, relatii cu institutii si organisme de stat si relatii de schimb. 41. Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a intreprinderii: a) bunurile materiale; b) capital propriu; c) capital lichid; d) bunurile financiare. 42. Resursele informationale ale intreprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in aceasta categorie? a) functia de cunoastere; b) functia decizionala; c) functia de reglare; d) functia sociala. 43. Printre activitatiile de cercetare-dezvoltare nu se numara: a) influenta factorului social; b) probabilitatea realizarii rezultatelor finale; c) efectele obtinute sunt mai mici decat cele stabilite initial; d) cercetarile nu au caracter repetitiv. 44. Activitatea de markering: a) nu este situata in centrul activitatilor firmei moderne; b) impune existenta unei legaturi de credibilitate intre firma, furnizori si clienti; c) nu presupune fuzionarea teoriei cu practica si a gandirii cu actiunea; d) nu consta in analiza ocaziile ivite pe piata. 45. In comert si turism, productia auxiliara si de servire nu vizeaza urmatoarele activitati: a) activitatea de intretinere si reparare a utilajelor, masinilor si echipamentelor de productie, precum si a instalatiilor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii firmei; b) transformarea materiilor prime si a materialelor in produse finite; c) asigurarea proceselor de munca din cadrul firmei cu obiecte de inventar, scule si dispositive; d) activitatea de transport intern in cadrul firmei. 46. Care dintre urmatoarele nu este componenta a logisticii? a) transportul; b) depozitarea; c) ambalarea; d) canale de distributie. 47. Identificati afirmatia adevarata: a) gestiunea previzionala a resurselor umane reprezinta un proces prin care o firma se asigura ca va avea numarul si categoriile necesare de personal in locul corespunzator si la timpul dorit cu scopul de a realiza activitatiile planificate si de a obtine un beneficiu pentru firma si pentru indivizii din care este compusa; b) angajarea presupune cautarea si gasirea unor candidate pentru posturile vacante ale firmei prin selectarea celor mai potrivite persoane; c) recrutarea presupune alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui anumit post in cadrul firmei; 5

d) selectia presupune recrutarea si selectia de personal cu scopul de a gasi omul potrivit la locul potrivit 48. Analiza eficientei structurii organizatorice nu presupune: a) analiza critica a posibilitatiilor de realizare a obiectivelor oferite de structura organizatorica existenta; b) elaborarea unor programe de actiune prin a caror aplicare practica se asigura redresarea sau ameliorarea performantelor; c) analiza concordantei dintre cerintele de functionare exprimate de principiile generale ale structurii si modul lor de aplicare in cadrul firmei; d) analiza documentelor de formalizare a structurii organizatorice: regulamentul de organizare si functionare, fisa postului si organigrama. 49. Identificati afirmatia falsa: a) descoperirea defineste procesul prin care se constata existenta unor legi, insusiri sau fenomene necunoscute pana atunci, ale lumii materiale, obiectiv existente; b) inventia presupune rezolvarea tehnica a unei probleme din orice ramura a economiei, culturii, ocrotirii sociale sau apararii tarii, care prezinta noutati si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii din tara si strainatate; c) inovatia este procesul de dezvoltare si implementare a ideilor noi intr-o intreprindere; d) inovatiile nu sunt de produs (inclusiv servicii) si de proces. 50. Care din urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice: a) analiza situatiei curente; b) elaborarea unui set de alternative strategice; c) examinarea perspectivelor pentru viitor; d) definirea sinergiei. 51. Finantarea intreprinderii nu se poate face prin: a) contractarea de credite bancare; b) francizing; c) leasing; d) factoring. 52. Pretul produselor nu se poate stabili pe baza urmatoarei metode: a) metoda marimii capitalului disponibil; b) metoda competitiva; c) metoda venitului; d) metoda valorii. 53. Printre activitatiile specifice aprovizionarii nu se inscrie? a) fundamentarea tehnico-economica a planului si programelor de aprovizionare; b) prelucrarea comenzilor; c) elaborarea de bilanturi materiale si energetic; d) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale. 54. Identificati afirmatia falsa: a) activitatea reprezinta ansamblul proceselor omogene sau inrudite a caror realizare concura la atingerea obiectivelor de gradul II; b) atributia desemneaza un proces de munca prcis conturat, care se executa periodic si uneori continuu, ce implica cunostinte specializate si concura la realizarea unui obiectiv specific; c) activitatea de productie este situata in centrul activitatilor firmei moderne;

d) marketingul reprezinta intreaga afacere privita din punctual de vedere al rezultatului final, adica prin prisma clientului. 55. Functia de personal nu cuprinde urmatoarele activitati: a) cercetarea nevoilor si dorintelor clientilor; b) determinarea necesarului de personal; c) aprecierea, motivarea si promovarea personalului firmei; d) evaluarea activitatii desfasurate de personalul firmei. 56. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) realizarea de aliante; b) ierarhii flexibile; c) centralizarea in organizarea muncii; d) productie flexibila. 57. Analiza intreprinderii la nivel microeconomic isi propune sa: a) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; b) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unui grup de intreprinderi; c) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala; d) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale. 58. Intrprinderea este investita cu o functie sociala deoarece: a) in cadrul ei isi desfasoara activitatea un numar mare de indivizi, cu aspiratii si idealuri cand convergente, cand divergente; b) este alcatuita dintr-un ansamblu omogen de subgrupuri si indivizi care urmaresc o anumita finalitate; c) asigura stabilitatea locurilor de munca; d) este factor de mobilitate si echilibru social. 59. Elementele macromediului sunt: a) mediul demografic, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client b) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca; c) mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional; d) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, client, concurenti, organisme publice. 60. Relatiile de complementaritate prezinta 2 forme: a) complementaritatea firmelor pe linia aprovizionarii si cooperarea intre intreprinderi in domeniul productiei si distributiei; b) vanzarea-cumpararea si transmiterea (receptia) de mesaje si informatii; c) cooperarea intre intreprinderi aflate in pozitii succesive ale fluxului bunurilor si/sau seviciilor; d) cooperarea pe orizontala si cooperarea pe verticala. 61. Inovarea nu presupune urmatoarea categorie de activitati: a) descoperirea; b) dezvoltarea experimentala; c) studiul pietei; d) activitati conexe.

62. Resursele informationale ale intreprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in aceasta categorie? a) functia de trasmitere a cunostintelor si patrimoniului; b) functia de mijloc de previziune; c) funtia de reglare; d) functia operationala. 63. In cadrul intreprinderii turistice, activitatiile de productie nu se refera la: a) procese auxiliare si de servire (procese de depozitare, procese de pregatire a activitatii de prestare a serviciilor turistice); b) activitati de fabricare a produsului global turistic; c) activitati de productie propriu-zisa (transformarea materiilor prime si a materiilor in produse finite); d) activitati de productie de tip manufacturier. 64. Printre activitatile specific aprovizionarii nu se inscrie: a) testarea credibilitatii furnizorilor; b) negocierile ocazionate de incheierea acordului de vanzare; c) negocierea si concretizarea relatiilor cu furnizorii alesi; d) prospectarea pietei interne si externe de resurse materiale. 65. Prin alegerea furnizorilor nu se urmareste: a) asigurarea unu beneficiu potential; b) dobandirea unui prestigiu; c) diminuarea riscurilor; d) preschimbarea bunurilor si serviciilor in bani. 66. Logistica reprezinta: a) toatalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei firme de transformare a materiilor prime, materialelor sau a altor componente in produse; b) ultima frontiera a economiilor legate de costuri si continentul neexplorat al economiei; c) o componenta principala a procesului de manipulare a marfurilor; d) ansamblul organizatiilor si persoanelor care intervin in trecerea produselor de la producator la consumator. 67. Aprecierea personalului reprezinta: a) cautarea si gasirea unor candidati pentru posturile vacante ale firmei prin selectarea celor mai potrivite persoane; b) o evaluare a angajatului, din punct de vedere al nivelului actual si, mai ales, de perspectiva al performantei pentru a permite decidentului sa ia decizii cat mai obiective in ceea ce priveste recompensarea, promovarea salariatului respectiv; c) recrutarea si selectia de personal cu scopul de a gasi omul potrivit la locul potrivit; d) o succesiune de incadrari ale salariatilor pe diferite posturi in aceeasi intreprindere. 68. Identificati afirmatia adevarata: a) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul financiar si rezultatul exceptional; b) rezultatul din exploatare = venituri din exploatare + cheltuieli de exploatare; c) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar; 8

d) ciclul financiar reprezinta totalitatea operatiunilor care intervin intre momentul transformarii monedei, a lichiditatilor proprii sau imprumutate in bunuri si servicii pana cand se recupereaza sumele banesti alocate initial. 69. Totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor existente in cadrul firmei formeaza: a) sitemul informational al firmei; b) cultura firmei; c) functia intreprinderii; d) sistemul operational al intreprinderii. 70. Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice: a) examinarea perspectivelor pentru viitor, prin care se stabilesc obiectivele pe termen lung ale intreprinderii; b) desfasurarea resurselor reprezinta acea componenta care precizeaza modul in care intreprinderea isi va utiliza resursele de munca, materiale si banesti pentru realizarea obiectivelor propuse; c) sinergia reprezinta acea componenta a strategiei care defineste modalitatile de crestere a capacitatii productive a fiecarei componente a unui ansamblu de activitati printr-o judicioasa structurare si interactiune a acestora; d) stabilirea obiectivelor. 71. Functiunea financiar-contabila cuprinde trei subfunctiuni. Care dintre urmatoarele nu este subfunctiune a functiei financiar-contabile: a) financiara; b) contabile; c) de informatica; d) control financiar de gestiune. 72. Care dintre urmatoarele nu este resursa a intreprinderii: a) resurse individuale; b) resurse materiale; c) resurse financiare; d) resurse informationale. 73. Politica de aprovizionare nu este conditionata de urmatorul parametru: a) conditiile de cumparare; b) costul de vanzare; c) marimea capitalului disponibil pentru a fi investit in stocuri; d) consumul pe perioade. 74. Intr-o acceptiune sintetica, analiza diagnostic nu presupune: a) reperarea simptomelor; b) reperarea functionalitatilor unei intreprinderi; c) cercetarea si analiza faptelor si responsabilitatilor; d) identificarea cauzelor disfuntionalitatilor. 75. Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice: a) elaborarea unui set de alternative strategice; b) desfasurarea resurselor reprezinta acea componenta care precizeaza modul in care intreprinderea isi va utiliza resursele de munca, materiale si banesti pentru realizarea obiectivelor propuse; c) sinergia reprezinta acea componenta a strategiei care defineste modalitatile de crestere a capacitatii productive a fiecarei component a unu ansamblu de activitati printr-o judicioasa structurare si interactiune a acestora; d) stabilirea obiectivelor.

76. Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a intreprinderii in contextul globalizarii? a) calificare ingusta a personalului; b) relatii de colaborare cu alte firme; c) realizarea de aliante; d) ceresterea importantei cercetarii/inovarii. 77. Analiza intreprinderii la nivel macroeconomic isi propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei idustrii, a unei regiuni sau a unui grup de intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c ) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala. 78. Care dintre urmatoarele nu este ipostaza a intreprinderii? a) intreprinderea ca organizatie; b) intreprinderea ca sitem; c) intreprinderea ca unitate economica de productie si repartitie; d) intreprinderea ca finalitate. 79. Micromediul este alcatuit din: a) concurenti, mediul demografic, organisme publice, furnizori de forta de munca; b) mediul demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional; c) prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, mediul demografic; d) furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, concurenti, organisme publice. 80. Intreprinderile nu trebuie sa dispuna, in vederea functionarii, de urmatorul capital: a) economic; b) uman; c) social; d) lichid. 81. Dezvoltarea intreprinderii privita din punct de vedere al relatiilor cu mediul se concretizeaza in: a) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; b) strategii de dezvoltare si planuri de dezvoltare de ansamblu; c) identificarea oportunitatilor de pe piata; d) strategii si planuri de potentare a atuurilor concurentilor. 82. Gestiunea calitatii productiei reprezinta: a) un concept al gestiunii economice care defineste ca obiectiv esential identificarea, evaluarea si compararea permanenta a costurilor si eficienta economica a calitatii; b) un concept complex care cuprinde ansamblul activitatilor efectuate de o intreprindere din momentul identificarii unei cerinte de piata pana in momentul distribuirii catre beneficiari a bunurilor solicitate; c) totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei firme de transformare a materiilor prime, materialelor sau a altor componente in produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare de piata, cu ajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii; d) un proces destinat sa transforme un set de elemente intrari intr-un set specific de elemente iesiri. 83. Identificati afirmatia adevarata: a) componentele logisticii sunt transportul, stocarea si depozitarea; 10

b) politica de aprovizionare este conditionata numai de marimea capitalului disponibil pentru a fi investit in stocuri; c) aprovizionarea, in esenta, include cumpararea resurselor materiale (materii prime, materiale, marfuri, combustibil, energie, apa) si gestiunea stocurilor; d) firmele se pot aproviziona doar in cantitati egale la inceputul fiecarei luni. 84. Functia de cercetare-dezvoltare nu cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: a) cercetarea fenomenelor economice, sociale, politice ce-si pun amprenta asuprea pietelor si tehnologiilor comerciale; b) dimensionarea, profilarea si amplasarea retelei comerciale si turistice; c) organizarea rationala a proceselor de munca in magazine, depozite, unitati de cazare; d) intretinerea si repararea utilajelor, intstalatiilor si echipamentelor. 85. In alegerea furnizorilor se opereaza cu o serie de criterii. Care dintre urmatoarele categorii de criteria nu se folosesc in alegerea furnizorilor? a) criterii ce privesc produsele si livrarile; b) criterii ce ofera informatii despre situatia generala a furnizorului; c) criterii ce privesc decizia cumparatorului; d) criterii ce caracterizeaza mediul in care functioneaza furnizorul. 86. Desfacerea produselor nu se realizeaza prin: a) sisteme de distributie; b) canale de distributie; c) forme de vanzare; d) informarea consumatorilor. 87. Identificati afirmatia falsa: a) gestiunea previzionala a resurselor umane este denumita si planificare a resurselor umane; b) gestiunea previzionala a resurselor umane consta in proiectarea pe termen mediu si lung a nevoilor si resurselor de personal ale unei firme; c) identificarea ofertei interne de munca (efectul disponibil) nu reprezinta o etapa a analizei previzionale; d) selectia presupune alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat petru ocuparea unui anumit post in cadrul firmei. 88. Identificati afirmatia adevarata: a) ciclul de exploatare reprezinta o succesiune de activitati incepand cu aprovizionarea in vederea formarii stocurilor necesare desfasurarii procesului de productie pana la incasarea platii de la clienti pentru marfurile vandute sau serviciile prestate; b) dupa natura activitatii, contul de profit si pierdere, se compune din: rezultatul financiar si rezultatul exceptional; c) rezultatul brut al exercitiului = rezultatul financiar + rezultatul extraordinar; d) rezultatul financiar = venituri financiare + cheltuieli financiare. 89. Identificati afirmatia falsa: a) activitatea de marketing este situata in centrul activitatilor firmei moderne; b) atributia este o componenta de baza a unui proces de munca complex sau un proces de munca 11

simplu ce contribuie la reazlizarea unui obiectiv individual; c) activitatea de marketing impune existenta unei legaturi de credibilitate intre firma, furnizori si clienti; d) activitatea de marketing presupune fuzionarea teoriei cu practica si a gandirii cu actiunea. 90. In raport cu nivelul de adaptare, strategiile economice nu sunt: a) strategii de consolidare; b) strategii la nivel de organizare superioara; c) strategii de afaceri la nivel de intreprindere; d) strategii functionale. 91. Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a intreprinderii: a) mijloace informationale (retele de calculatoare); b) capitalul propriu; c) capitalul lichid; d) bunurile financiare. 92. Printre principalele atributii ale subfunctiei contabile nu se inscrie: a) asigurarea evidentei obiectelor de inventar, a echipamentelor de protectie; b) stabilirea preturilor si tarifelor; c) asigurarea evidentei mijloacelor fixe; d) organizarea lucrarilor de inventar etc.. 93. Vanzarea este precedata de abordarea clientului si negocierea. Abordarea clientului se poate face prin: a) contact direct si contact indirect; b) corespondenta; c) deplasarea clientului la unitatea operativa; d) cerere de oferta a unui client potential. 94. Care dintre urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice: a) analiza situatiei curente; b) elaborarea unui set de alternative strategice; c) examinarea perspectivelor pentru viitor; d) stabilirea obiectivelor. 95. Analiza intreprinderii la nivel mondoeconomic isi propune sa: a) determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unui grup de intreprinderi; b) clarifice in ce masura participa intreprinderea la productia nationala; c) clarifice cum poate proprietarul intreprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale; d) clarifice participarea intreprinderii la productia mondiala. 96. Activitatea de cercetare-dezvoltare prezinta, pentru o intreprindere, unele riscuri. Care din urmatoarele nu se incadreaza in aceasta categorie? a) risc stiintific (solutia oferita nu corespunde exigentelor); b) risc economic (cheltuieli prea mari, efecte economice prea mici); c) risc social; d) risc de productie (rezultate neverificate, nefinisari, avarii deosebite). 97. Dezvoltarea stiintifica consta in: a) activitatea de exploatare a progresului obtinut in stiinta; b) crearea intrumentarului material si elaborarea procedeelor legate de utilizarea acestuia;

12

c) creearea de bunuri si servicii necesare celorlalte activitati de inovare; d) efortul planificat si continuu de a schimba intreprinderea spre s fi mai eficienta si mai umana. 98. Care din urmatoarele nu este obiectiv al activitatii de marketing? a) adaptarea intr-un mod creativ la mediul extern; b) adaptarea profitabila la mediul in care opereaza; c) fructificarea si crearea oportunitatilor de piata; d) procurarea surselor de finantare. 99. Dezvoltarea intreprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: a) strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii; b) strategii de dezvoltare; c) planuri de dezvoltare de ansamblu; d) identificarea oportunitatilor de pe piata. 100. Identificati factorii care nu sunt luati in considerare in amplasarea intreprinderii: a) economici: costuri legate de: amplasare, construire, de functionare. Situatia locala a potentialilor clienti si concurenti, situatia climatului economico-social etc; b) institutionali; c) sociali: nivelul socio-cultural al persoanelor ce vot fi angajate, asigurarea unor conditii de munca si viata, riscul aparitiei conflictelor etc..; d) internationali.

13