Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA : Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. 11, Brăila


EDUCATOARE : Chiriac Frusina
GRUPA: pregătitoare
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului
MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare şi consolidare de cunoştinţe
TEMA ACTIVITĂŢII:” Spune ce ştii despre...”
SCOP:
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale.
 Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical
şi gramatical
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi
capabili să :
Cognitiv-formative:
 O1- să identifice imaginile ce aparţin anotimpului de iarnă, înlăturându-le pe cele
ale anotimpului de toamnă ;
 O2- să denumească tradiţii specifice de Crăciun exprimându-se corect în
propoziţii ;
 O3- să găsească un număr tot mai mare de cuvinte care încep cu sunetul dat ;
 O4- să despartă în silabe cuvântul specific obiceiului din imaginea aşezată pe
panou ;
 O5- să reprezinte fiecare silabă a cuvântului printr-un triunghi ;
 O6- să aşeze cifra corespunzătoare numărului de silabe ;
 O7- să formuleze propoziţii cu acel cuvânt ;
 O8- să reprezinte fiecare cuvânt al propoziţiei printr-un pătrat ;
 O9- să formeze propoziţii cu tot atâtea cuvinte câte arată cifra ;
 O10- să interpreteze un colind.
Afectiv-atitudinale:
 O11 – să participe cu interes la activitatea desfăşurată, să creeze versuri;
 O12 – să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare şi faţă de lucrările celorlalţi
copii.
Psiho-motorii:
 O13- să scrie în spaţiul dat tot atâtea linii câte silabe are cuvântul traistă, iar în
spaţiul din dreapta tot atâtea cerculeţe câte cuvinte are propoziţia:” Colindătorii
vestesc Naşterea Mântuitorulrui.”
 O14- să utilizeze elemente de limbaj plastic în realizarea compoziţiei plastice.
REGULILE JOCULUI : copilul la care s-a oprit numărătoarea”1,2,3,4,5,/Vino repede
aici,/Alege jetonul care îţi place,/Spune repede ce face?”va veni şi va denumi imaginea
de pe jetonul ales(colindul reprezentat), va despărţi cuvântul(obiectul specific acelui
colind) în silabe aşezând pentru fiecare silabă un triunghi. Ceilalţi copii vor găsi cât mai
multe cuvinte care încep sau se termină cu acelaşi sunet şi vor alcătui propoziţii aşezând
pentru fiecare cuvânt un pătrat.
ELEMENTE DE JOC : surpriza, folosirea numărătorii, mânuirea materialului, bătăi din
palme, sunetul clopoţelului, executarea cântecului.
STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE DIDACTICE : conversaţia, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, tehnica
lotus, cvintet
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT :
 DISTRIBUTIV: foi de desen pe care sunt desenate trăistuţe, carioca (roşie,
galbenă, albastră, verde, portocalie), clopoţei- ecusoane de culoarea cariocii.
 DEMONSTRATIV: tablou ce reprezintă copii care merg cu colindul(pot fi şi
imagini de iarnă sau din alt anotimp în funcţie de cunoştinţele pe care vrem să le
verificăm), tablă, figuri geometrice şi cifre magnetice, clopoţel, panou pentru
afişarea lucrărilor, coombină muzicală, CD cu colinde interpretate de copii
RESURSE ORGANIZATORICE: frontal, individual
FORME DE EVALUARE: continuă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, M.E.C., 2005.
 Dumitru Gherghina şi grupul, « Didactica activităţilor instructiv- educative pentru
învăţământul preprimar », Editura Didactică Nova, Craiova- 2005.
 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga –«Metode
interactive de grup »- Ghid metodic- Ed. Arves.
DURATA : 30 - 35 minute.
MOMENT ORGANIZATORIC: Pregătirea sălii de clasă şi a copiilor pentru
desfăşurarea activităţii în condiţii optime.

Straregii didactice Evaluarea


Ob. Secvenţe Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace (instrumente
Op. didactice procedee de şi indicatori)
învăţământ
O1 Captarea -Copii, astăzi v-am pregătit o surpriză. surpriza Tablou de Capacitatea
atenţiei Priviţi acest tablou şi spuneţi ce iarnă de a se
3’ vedeţi? Să vină un copil şi să ia din conversaţia, concentra.
tablou imaginile care nu se potrivesc problematiz
(păsări călătoare care pleacă în ţările area
calde şi copac cu frunze ruginii).
Copilul numit vine şi ia imaginile
motivând de ce nu se potrivesc
tabloului( sunt aspecte de toamnă).
Anunţarea -Astăzi ne vom juca jocul care se
temei numeşte « Spune ce stii despre.. »
2’
Enunţarea Vreau să mă conving că aţi ănvăţat să explicaţia Capacitatea
scopurilor vorbiţi corect în propoziţii, dacă ştiţi de a asculta.
şi a să compuneţi propoziţii cu cuvintele
obiectivelor date, dacă despărţiţi corect în silabe şi
3’ le reprezentaţi prin simboluri, dacă
puteţi să decoraţi un obiect dar nu
individual, ci în grup.
Precizarea Vom lua pe rând câte o imagine din Explicaţia şi Jetoane Capacitatea
sarcinilor tablou şi o vom aşeza alături în acest exerciţiul de a da
de învăţare/ spaţiu. Copilul la care se va termina răspunsuri
Dirijarea numărătoarea”1, 2, 3, 4, 5, /Vino corecte.
învăţării repede aici! /Alege jetonul care îţi
15’ place,/Spune repede, ce face?”va
denumi colindul cu care merge copilul Tablă,
din imagine, precizând obiectul triunghiuri,
O2 specific acelui colind: „ Colindătorul
merge cu sorcova”. Va preciza sunetul
O4 cu care începe cuvântul „sorcovă”,
O5 apoi îl va despărţi în silabe şi va aşeza
pentru fiecare silabă câte un triunghi(3
O6 triunghiuri) şi cifra corespunzătoare.
O3 Cer copiilor să găsească cât mai multe Capacitatea
cuvinte care încep sau se termină cu de a se
sunetul”s” şi să bată de atâtea ori din concentra şi
palme câte silabe are cuvântul. de a răspunde
O7 Ceilalţi copii se gândesc la o corect.
propoziţie cu acel cuvânt şi pe cea mai pătrate şi
O8 frumoasă o vom scrie pe tablă, cifre
reprezentând ficare cuvânt printr-un magnetice
pătrat. În dreptul numărului de pătrate
aşezăm cifra corespunzătoare.
O9 -Vă rog să formaţi acum o propoziţie
cu cuvântul copil formată din...arăt
cifra 4( Copilul merge cu colindul.)
Vom proceda la fel şi cu celelalte
imagini.
O14 Obţinerea Copiii vor fi împărţiţi în 5 echipe după Fişe
performanţ culoarea clopoţelului pe care l-au individuale
ei primit în piept. Pe un fond muzical ei pe care sunt
5’ vor decora traista colindătorului prin Tehnica desenate
metoda lotus. Vor folosi o singură Lotus trăistuţe,
culoare(aceeaşi cu ecusonul din piept carioca, Copiii rezolvă
şi cu culoarea trăistuţei)şi vor scrie de clopoţei- sarcinile
fiecare dată un semn grafic care nu a ecusoane de primite.
fost folosit de ceilalţi colegi. culoarea
La sunetul clopoţelului trăistuţa se va cariocii,
mişca spre colegul din stânga. exerciţiul clopoţel, CD
O13 Sub traistă sunt desenate două cu colinde,
dreptunghiuri- în primul veţi scrie tot combină
atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul muzicală
traistă, iar în al doilea dreptunghi veţi
scrie atâtea cerculeţe câte cuvinte are
propoziţia « Colindătorii vestesc
Naşterea Mântuitorului. »
O12 Încheierea Lucrările vor fi expuse şi lăsate pe cvintet Panou pentru Evaluarea
activităţii panou pentru a fi apreciate şi de Moş expunerea răspunsurilor
3’ Crăciun care le va aduce daruri la lucrărilor şi a
serbare. Se vor face aprecieri generale comportament
şi individuale. ului copiilor.
Prin metoda “cvintetul” copiii vor crea
O11 nişte versuri dedicate sărbătorilor de
iarnă.
Colindătorii,
Veseli,bucuroşi
Venind,colindând, aducând
Ne bucură, ne luminează
Credincioşii.
O10 Vor părăsi sala de grupă interpretând
un colind.