Sunteți pe pagina 1din 7

PHP

 Poate genera contitnut dinamic in pagina;


 Poate crea, deschide, citi, scrie, sterge si inchide files in server;
 Poate colecta form data;
 Poate trimite si primi cookies;
 Poate adauga, sterge, modiica data in baza de date;
 Poate cripta data.
OUTPUT: imagini, PDF files, flash movies, text(chiar XHTML+XML)
VARIALBILE
Creare/declarare variabila PHP $
$variabila1=”Salutare”;(quotes)
$variabila2=37627;
Think of variables as containers for storing data.

O variabila poate avea un nume scurt(de ex x si y) sau ceva mai descriptiv(varsta,


numemasina, total_volum);

Reguli:
 O variabila incepe cu semnul $, urmat de numele variabilei;
 Un nume de variabilă trebuie să înceapă cu o literă sau cu caracterul de subliniere
 NU POATE incepe cu un numar;
 Poate contine doar caractere si underscore alpha-numerice (A-z, 0-9, and _ );
 Case sensitive ($varsta nu e $VARSTA)
Echo ”variabila”;

Scopul variabilelor:
Putem declara oriunde in script.
Scopul unei variabile este o parte din script unde o variabila poate fi folosita/utilizata.
3 DIFERITE SCOPURI:
 LOCAL
 GLOBAL
 STATIC
GLOBAL SCOPE: poate fi accesat in afara functiei:
<?php
$x = 5; // global scope

function myTest() {
  // using x inside this function will generate an error
  echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
}
myTest();
echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>

LOCAL SCOPE: poate fi accesata numai in cadrul acelei functii;


Putem avea acelasi nume la variabilele locale deoaree sunt in diferite functii;sunt
recunoscute doar in fct unde sunt declarate;
<?php
function myTest() {
  $x = 5; // local scope
  echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
}
myTest();

// using x outside the function will generate an error


echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>

GLOBAL KEYWORDS(cuvant cheie global):Este folosit pt a accesa o variabila globala din


interiorul unei functii
Pentru a face acest lucru, utilizați cuvântul cheie global înaintea variabilelor (în interiorul
funcției):
<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  global $x, $y;
  $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // outputs 15
?>

Tipuri de data:
 String
 Integer
 Float (floating point numbers - also called double)
 Boolean
 Array
 Object
 NULL
 Resource
Functii string PHP:
 Strlen()- lungimea stringului
 Str_word_count()-numara cuvintele din string
 Strrev()- inverseaza stringul
 Strpos()-afiseaza pozitia caracterului of the first match. Daca nu False;
 Str_replace()-inlocuieste cuvintele
NUMERE PHP
MATH PHP
CONSTANTE PHP
OPERATORI PHP
IF...ELSE...ELSEIF
SWITCH PHP
<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor
green!";
}
?>
PHP LOOPS:
Buclele sunt folosite pentru a executa același bloc de cod din nou și din nou, atâta
timp cât o anumită condiție este adevărată.
În PHP, avem următoarele tipuri de bucle:
 while - trece printr-un bloc de cod atâta timp cât condiția specificată este adevărată

 do...while - trece printr-un bloc de cod o dată, apoi repetă bucla atâta timp cât

condiția specificată este adevărată

 for - trece printr-un bloc de cod de un număr specificat de ori

 foreach - trece printr-un bloc de cod pentru fiecare element dintr-o matrice

Funcții PHP - Valori returnate (return)- Pentru a permite unei funcții să returneze o
valoare, utilizați instrucțiunea return

ARRAYS- PHP

O matrice stochează mai multe valori într-o singură variabilă:

Creare arrayarray();

În PHP, există trei tipuri de array:

Arrays indexate - Arrays cu un index numeric(pui 0,1,2,3 la fiecare declarare de variabila)

Arrays asociative - Arrays cu chei numite(asociezi fiecarei variabile cate un numar)

Arrays multidimensionale - Arrays care conțin una sau mai multe arrayuri(folosesti mult for)

Functii:

Obtii lungimra unui array- count();

Sortare array-uri:

 Functia sort()- ascending order

 Functia rsort()-descending order

 Functia asort()-ascending order, conform valorii

 Functia ksort()-ascending order- conform keii

 Functia arsort()- descending order- conf valorii

 Functia krsort()- desc. Order. Conf. keii

Variabile globale PHP – Superglobale


 $_GLOBALS:

 $_SERVER : este o variabilă super globală PHP care conține informații despre headers, paths

și script locations.

 $_REQUEST este o variabilă super globală PHP care este folosită pentru a colecta date după

trimiterea unui formular HTML.


 $_POST este o variabilă super globală PHP care este folosită pentru a colecta date de

formular după trimiterea unui formular HTML cu method="post". $_POST este, de

asemenea, utilizat pe scară largă pentru variabile pass.NU APARE IN URL CA GET

 $_GET este o variabilă super globală PHP care este utilizată pentru a colecta date de formular

după trimiterea unui formular HTML cu method="get".

 $_FILES

 $_ENV

 $_COOKIE

 $_SESSION

FORMS PHP:

Validari:

- $_SERVER[PHP_SELF]; este o variabilă super globală care returnează numele de fișier al

scriptului care se execută în prezent.

htmlspecialchars(); convertește caracterele speciale în entități HTML. Aceasta înseamnă că va înlocui

caracterele HTML precum < și > cu &lt; și &gt;. Acest lucru împiedică atacatorii să exploateze codul

prin injectarea codului HTML sau Javascript (atacuri Cross-site Scripting) în formulare.

Requierd fields

- Empty();

- If else

URL/EMAIL/NAME

PHP ADVANCED
DATA SI TIMP PHP

Functia date(): 2 parametri – format si timestamp


INCLUDE

Declarația include (sau require) preia tot textul/codul/marcajul care există în fișierul

specificat și îl copiază în fișierul care utilizează instrucțiunea include.

Includerea fișierelor este foarte utilă atunci când doriți să includeți același PHP, HTML sau text pe mai

multe pagini ale unui site web

Upload

Method post,

- $target_dir = "uploads/" - specifică directorul în care va fi plasat fișierul

- $target_file specifică calea fișierului care urmează să fie încărcat

- $uploadOk=1 nu este folosit încă (va fi folosit mai târziu)

- $imageFileType deține extensia fișierului (în litere mici)

- Apoi, verificați dacă fișierul imagine este o imagine reală sau o imagine falsă

SESSIONS

FUNCTIA SESSIONS_START()- PRIMA CHESTIE IN DOCUMENT

FUNCTIA session_destroy()

DATABASE MySQL
MySQL CONNECT:

<?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

// Create connection

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

?>
Creare conexiune:

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

Creare database:

$sql = "CREATE DATABASE myDB";

SELECT DATA:

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

WHERE:

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests WHERE

lastname='Doe'";

$result = $conn->query($sql);

function num_rows()- verifică dacă sunt returnate mai mult de zero rânduri.

Dacă sunt returnate mai mult de zero rânduri, funcția fetch_assoc() pune toate rezultatele într-o

matrice asociativă prin care putem trece în buclă. Bucla while() parcurge setul de rezultate și scoate

datele din coloanele id, prenume și prenume.

ORDER BY:

DELETE DATA: delete

UPDTATE: UPDATE ,SET


LIMIT: $sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

S-ar putea să vă placă și