Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

Primarul Municipiului Ungheni

3600, str. Naţională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax.. (236) 2.31.81

DISPOZIŢIE nr. 122-02/1-7


din 19.05.2022

Cu privire la convocarea
Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, dispoziției primarului nr. 95 din 18.05.2022 ,,Cu privire la acordarea zilelor de
concediu nefolosite”,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de


24.05.2022, la ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Ungheni, cu următoarea
ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2022


Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Raportor: I. Galușcă, viceprimar, T. Pavliuc, contabil-şef
3. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei
municipiului Ungheni”
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
4. Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Servicii
Comunale Ungheni” din Ungheni
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
5. Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Biroului de
Proiectări, Arhitectură și Sistematizări or. Ungheni”
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

Viceprimar, Dionisie TERNOVSCHI

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:


1. Comisia Socială - 24.05.2022, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 24.05.2022, ora 13:30, biroul – CIC.

3. Comisia Economie, buget şi finanţe - 24.05.2022, ora 14:00, biroul – CIC.

S-ar putea să vă placă și