Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Nr.

2 Buftea
Prof. înv. Primar Enache Adelina Florentina
Anul școlar 2021-2022
Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea
Prof. înv. Primar Enache Adelina Florentina
Anul școlar 2021-2022

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE


CLASA a IV-a A

ANUL ŞCOLAR : 2017- 2018

Nr. OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂŢI EVALUARE


Crt. Elevul va fi capabil: DE DESFĂŞURA
REALIZARE RE
1. -cultivarea relațiilor de pace și de pritenie ”Fii pacifist!” Septembrie -Activităţi practice Sala de clasă - Compoziţii Evaluarea lucrărilor
între oameni 2021 aplicative practice
-să identifice comportamentele positive din -Expoziţie
textul audiat;
-să desprindă mesajul textului audiat;
-să realizeze colaje,utilizând tehnici de
lucru învățate
2. -conștientizarea importanței educației și a ”Ziua Educației” Octombrie Vizionare teatru Sala de - Piesă de Interevaluarea
frecventării școlii 2021 spectacol teatru

3. -să desprindă mesajul filmului vizionat; ”La cinema” Noiembrie Vizionare film Sala de cinema - Carnaval Evaluarea lucrărilor
-cunoașterea unor tradiții și obiceiuri Halloween 2021 Activități practice Sala de clasă -Expoziţie practice
specifice altor țări
-cultivarea gustului estetic

4 -să cunoască principalele evenimente din ,,Sunt mândru că sunt Decembrie - Activitate literar- - Sala de clasă - Piesă de - Evaluarea orală a
trecutul istoric; român!” 2021 artistică prilejuită teatru poeziilor şi
- cultivarea unor sentimente patriotice si de de apropierea - Recitări de cântecelor
pretuire a stramosilor sărbătorilor de poezii învăţate
-să interpreteze colinde şi scenete ce au la baza iarnă - Interpretări de - Evaluarea
elemente specifice sărbătorilor de Crăciun; -Activităţi practice cântece lucrărilor practice
Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea
Prof. înv. Primar Enache Adelina Florentina
Anul școlar 2021-2022

-să participe la confecţionarea măştilor şi a „Iarna – anotimpul - Compoziţii


costumaţiilor adecvate rolului interpretat; bucuriilor” aplicative
-să realizeze aplicaţii practice pentru - Carnaval
împodobirea bradului de Crăciun, desene, -Expoziţie
colaje, machete etc.;
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea.
-să dăruiască un obiect unui coleg; ”Santa secret”
5 -să explice însemnătatea zilei de 24 Ianuarie; ,,Mândria mea- Ianuarie -Program cultural- -Sala de clasă - - Evaluare orală
-să redea printr-un desen importanţa acestei România!” 2022 artistic - Holul şcolii Confecţionar prin întrebări şi
zile; ea răspunsuri
-să recite poezii dedicate zilelor de 24 Ianuarie; steguleţelor - Evaluarea
-să intoneze ,,Hora unirii” şi alte cântece -Expoziţie lucrărilor practice
patriotice, dansând alături de ceilalţi colegi.
-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea;
-să realizeze steguleţe si alte compozitii pentru
decorarea clasei şi a holurilor
-sa-si exprime mulțumirea față de un bun ”Best friends”
prieten
6 -să explice însemnătatea zilei de 15 ianuarie; ,,Luceafărul poeziei Ianuarie - Activitate literar- -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală
-să recunoască imaginea poetului Mihai româneşti” 2022 artistică prin întrebări şi
Eminescu; răspunsuri
-să enumere cât mai multe poezii scrise de - Evaluarea orală a
marele poet; poeziilor şi
-să recite expresiv poezii scrise de Eminescu; cântecelor
învăţate
7 -să-și exprime simpatia fată de unii colegi Februarie - Activitate de tip -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală
”Valentine”s day” 2022 concurs prin întrebări şi
răspunsuri
8 -să transpună cunoştinţele desprinse din diverse „Maratonul Februarie - Activitate de tip - Sala de clasă - Concurs - Evaluarea orală a
texte narative în răspunsuri corecte şi rapide; cititorului” 2022 concurs -Jocuri de rol prin întrebări şi
-să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea - Expoziţie răspunsuri,
Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea
Prof. înv. Primar Enache Adelina Florentina
Anul școlar 2021-2022

unor teste cu variante diferite de itemi; dramatizări


-să povestească oral povestea preferată; - Evaluare scrisa
-să alcătuiasca un portofoliu cu imagini din (fişă de lucru
poveste studiate; colectivă)
-să manifeste spirit de colegialitate şi fair-play - Evaluarea
în timpul concursului. lucrărilor practice
9 -să stabileasca tehnicile şi etapele de lucru „Gânduri pentru
necesare; mama” Martie - Sala de clasă - Compoziţii - Evaluarea
-să realizeze compoziţii aplicative şi decorative 2022 aplicative/ lucrărilor practice
reprezentând: mărţişoare, felicitări, tablouri plastice
dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie folosind - Program artistic - Expoziţie
materialele adunate;
-să interpreteze cântece dedicate mamei, -
primăverii etc. - Scenetă
-să interpreteze roluri în scenete ce au la bază Ziua Mondială a Apei - Interpretări de
elemente specifice primăverii şi zilei de 8 cântece
Martie ;
-să identifice surse de apă existente pe Pământ;
-să realizeze un afiș ”Adorăm apa curată”

Ziua Pământului
Ziua Mondială a
Sănătății
Ziua Mondială a
Cărții
Compoziţii
-să realizeze o machetă”Salvați Pământul” Aprilie 2022 aplicative/ - Evaluarea
-sa identifice cauze ale degradarii sănătații; plastice lucrărilor practice
-să realizeze meniuri sănătoase pentru un stil - Expoziţie
de viață sănătos

10 -să explice însemnătatea zilei de 9 mai; ,,Suntem copiii Mai - Prezentare - cabinet -Compoziţii - Evaluarea
-să enumere cele 6 ţări europene care au pus Europei” 2022 Power Point informatică aplicative lucrărilor practice
bazele U.E.; - Evaluarea orală a
Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea
Prof. înv. Primar Enache Adelina Florentina
Anul școlar 2021-2022

-să explice importanţa aderării României la prin întrebări şi


U.E. şi data la care a avut loc acest eveniment; răspunsuri
-să confecţioneze steagul U.E.
Traseu de
”Hoinari prin țară” documentare
excursie
11 -să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente în „Ziua Copilului” 1 Iunie - Activităţi - Sala de clasă - Plan de - Evaluarea
legătură cu întrega activitate desfăşurată în 2022 practice măsuri pentru lucrărilor practice
clasa a III-a; - Carnaval optimizarea - Evaluarea orală a
- să realizeze, împreună cu învăţătorul şi activităţii prin întrebări şi
părinţii, un plan de măsuri pentru a optimiza şcolare răspunsuri
activitatea în clasa a IV-a; - Lista cu
- să enumere câteva din drepturile copilului; drepturile
- să raporteze drepturile copilului la propria copilului
experienţă de viaţă; - Expoziţie cu
- să realizeze compoziţii plastice pe tema lucrările
copilăriei. elevilor
-să imbine creative tehnici de lucru în
realizarea unor costume ecologice Ziua Mondială a
-să intocmească o grilă de evaluare a Mediului
costumelor din concurs Parade costumelor
ecologice
12 -să realizeze un montaj literar-artistic dedicat ”Linia de FINISH” Iunie Serbare Sala de clasă - Recitări de - Exerciţii de
serbării finalului clasei a III-a; 2022 poezii interpretare
-să decoreze sala de clasă pentru primirea - Interpretări de
invitaţilor scenete/
cântece

S-ar putea să vă placă și