Sunteți pe pagina 1din 31

Nivelul I - Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor legate de MMM

Instrumentul folosit pentru nivelul I este o listă de control conformă cu anexa 1


a Directivei Consiliului. Aplicația cere doar un timp limitat și se bazează pe
experiența utilizatorilor.

Obiective
• Descrierea sarcinii, a cerințelor fizice și a condițiilor
• Identificarea factorilor de risc conform anexei Directivei UE

Grupul de utilizatori vizat, condiții prealabile aplicării


• Aplicabile tuturor
• Cunoașterea sarcinilor

Efort
Aproximativ o jumătate de oră, în funcție de complexitatea muncii

Instrument
Lista de control

Observații
Conform anexei 1 a Directivei Consiliului, sunt luate în considerare diferitele
caracteristici ale solicitării legate de MMM:
• presiunea biomecanică asupra oaselor, articulațiilor și mușchilor care rezultă
din forțe de acțiune și din poziții forțate
• oboseala musculară care rezultă din generarea unei forțe intensive, frecvente
sau persistente
• solicitarea sistemului cardiovascular datorită unei sarcini fizice ridicate
• handicapuri cauzate de caracteristicile sarcinii (voluminoasă, care alunecă,
foarte mare)
• risc de accidentare cauzat de caracteristicile sarcinii (foarte grea, fierbinte,
ascuțită, tăioasă, mobilă)
• risc de accidentare cauzat de caracteristicile mediului de muncă (sol inegal sau
alunecos, spațiu de mișcare redus pentru lucrători, obstacole, iluminat
insuficient)

Sfaturi pentru utilizatori


Lista de control a nivelului 1 nu necesită măsurători. Toți factorii și problemele
sunt clasificate în funcție de experiența utilizatorului. Este deci esențial să se
folosească intuiția, să se coopereze cu lucrătorii și să se compare rezultatele cu
situații similare.
Dacă există neclarități, se va trece la Nivelul 2 al evaluării riscurilor.

1
Lista de control a nivelului 1 este axată doar pe o descriere a sarcinii fizice de
lucru.
Evaluarea riscului individual conform anexei 2 a Directivei Consiliului nu
poate fi efectuată cu lista de control a nivelului 1. Pentru aceasta, trebuie luați în
considerare factorii de risc individual.
Lucrătorul poate să fie expus la un risc individual dacă:
• este inapt fizic să execute sarcina respectivă,
• poartă îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte accesorii personale nepotrivite,
• nu posedă cunoștințe sau formare adecvate sau corespunzătoare.
În vederea unei analize multifactoriale, se poate face referire în mod simultan
la factorii menționați în anexele 1 și 2 ale Directivei Consiliului.

2
Manipularea manuală a maselor - Identificarea riscurilor
Listă de control
Întreprinderea_________________________________________ Data_________________
Locul de muncă/sarcina_________________________________ Semnătura___________

Tipul de manipulare a maselor Durata, frecvența Intensitatea**)


rar frecvent*) redusă ridicată

Transport
4f1
"
Ridicare, cărat, încărcare, descărcare

O «•
Operații * 1

Ridicare, susținere, manipulare

AĂA
Transport
*) Părți/elemente A- '
•"* obișnuite ale sarcinii **) Evaluare pe baza experienței: munca este considerată la fel de grea de către
lucrători, efortul este vizibil, lucrătorii sunt epuizați la sfârșitul turei, există sesizări, există cereri pentru reamenajare,
sunt semne de absență crescută sau accidente?

Descrierea sarcinii (potrivit Directivei Consiliului)


trăsătură imagine da nu
Caracteristicile masei
Prea grea sau prea voluminoasă

l
Greu de mânuit și de prins

> (1
În echilibru instabil sau conținutul se poate deplasa
Â

ri
Poziționată în așa fel încât trebuie susținută sau transportată la
distanță față de trunchi sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului

Poate să provoace leziuni lucrătorilor (din cauza contururilor


și/sau a consistenței), mai ales în cazul unei coliziuni

Efortul fizic necesar


Prea mare

3
Realizat printr-o răsucire a trunchiului
•r 1"
Mu1

t
Antrenează o deplasare bruscă a masei

Corpul se află într-o poziție instabilă

Caracteristicile mediului de muncă


Spațiul nu este suficient pentru desfășurarea activității (mai ales

h
pe verticală)

Pardoseala prezintă denivelări, pericole de împiedicare sau de


alunecare

Locul de muncă/mediul de muncă nu permite lucrătorului să


manipuleze masele la o înălțime sigură sau în poziții
corespunzătoare ale corpului ——

A
Solul sau suprafața de lucru prezintă denivelări, fiind necesară
manipularea masei la niveluri diferite

Solul/planul de sprijin este instabil

Temperatura, umiditatea sau ventilația este necorespunzătoare 1


'9
4<£
Cerințe ale activității
u
-A
Efort fizic frecvent sau prelungit, solicitând coloana vertebrală

Perioadă de odihnă fizică sau de recuperare insuficientă

Greutăți ridicate și transportate pe distanțe mari


■n
Ritm al muncii intens și care nu poate fi modificat de lucrător

—* ’ FT-r

4
Nivelul II - Evaluarea riscurilor pe nivelul de observație
Evaluarea nivelului de probabilitate a suprasarcinii musculo-scheletice

Sunt necesare cunoștințe privind sarcina ce trebuie evaluată. Membrii


personalului dispun în general de aceste cunoștințe. Pentru utilizatorii care nu au
aceste cunoștințe, va trebui efectuat în prealabil un studiu al sarcinii.
Evaluarea riscurilor conține:
• o descriere a cerințelor esențiale privind sarcina și condițiile de muncă și
• o cuantificare a solicitării prin nivelul de risc.
Nivelul de risc indică probabilitatea suprasarcinii musculo-scheletice. Cu cât
nivelul este mai ridicat, cu atât riscul este mai mare. Probabilitatea suprasarcinii
musculo-scheletice se referă la o populație generală de lucrători sănătoși, formați
corespunzător.
Utilizatorul poate alege între două instrumente utilizate în Europa:
• Metoda Indicatorilor Cheie - (MIC)
• Diagramele de Evaluare a Manipulării manuale (DEM).
Din motive de calitate, instrucțiunile speciale referitoare la cele două
instrumente (MIC și DEM) vor trebui urmate cu strictețe.

Obiective
• descrierea cerințelor esențiale privind sarcina și condițiile de muncă
• cuantificarea nivelului solicitării
• evaluarea obiectivă a riscurilor - calculul nivelului de risc
• indicarea punctelor de intervenție (reproiectare și/sau îngrijiri medicale)

Grupul de utilizatori vizat, condiții prealabile aplicării


• o bună cunoaștere a sarcinii de muncă ce trebuie evaluată
• cunoștințe de bază referitoare la securitatea și sănătatea în muncă (SSM)
• nu este necesară o formare specială în ergonomie
• intuiția.

Efort
Dacă există informații și cunoștințe suficiente despre sarcina de muncă, sunt
necesare doar câteva minute.
Dacă informațiile sunt insuficiente, va trebui efectuat în prealabil un studiu
privind
munca și mișcarea. În acest caz, efortul depinde de complexitatea sarcinii, de
gradul de repetiție și de condițiile de muncă. Durează în medie 20 de minute.

Instrumente

5
Sunt disponibile două metode testate de evaluare a riscurilor pe nivelul de
observație: Metoda Indicatorilor Cheie (MIC) și Diagramele de evaluare a
manipulării manuale (DEM).
Cele două metode:
• au fost concepute având la bază Directiva Consiliului privind manipularea
manuală a maselor,
• se bazează pe elemente biomecanice, fiziologice și psihofiziologice
• au fost testate în privința validității și a aplicabilității în practică
• se aplică de mai mulți ani.
Cele două metode dau rezultate comparabile și sunt instrumente destinate
evaluării riscurilor care depășesc nivelurile acceptabile și nu pentru evaluarea
solicitării și a stresului în timpul unei zile de lucru complete sau pe timpul întregii
vieți. Dacă sarcinile sunt complexe sau se schimbă frecvent, aplicarea metodelor
poate fi limitată.

Observații
Evaluarea riscurilor pe nivelul de observație definește caracteristicile sarcinii
fizice de muncă, arată situațiile de depășire a riscurilor acceptabile și oferă indicii în
vederea acțiunii.
Principiu: caracteristicile importante ale sarcinii sunt clasificate prin
intermediul unei scale și urmate de un nivel de risc.
Ca și la Nivelul I, sunt luate în considerare diferite caracteristici ale solicitării
legate de MMM:
• presiunea biomecanică asupra oaselor, articulațiilor și mușchilor care rezultă
din forțe de acțiune și din poziții forțate
• oboseala musculară care rezultă din generarea unei forțe intensive, frecvente
sau persistente
• solicitarea sistemului cardiovascular datorită unei sarcini fizice ridicate
• handicapuri cauzate de caracteristicile sarcinii (voluminoasă, care alunecă,
foarte mare)
• risc de accidentare cauzat de caracteristicile sarcinii (foarte grea, fierbinte,
ascuțită, tăioasă, mobilă)
• risc de accidentare cauzat de caracteristicile mediului de muncă (sol inegal sau
alunecos, spațiu de mișcare redus pentru lucrători, obstacole, iluminat
insuficient)
Nivelul de risc indică probabilitatea suprasarcinii musculo-scheletice. Cu cât
nivelul este mai ridicat, cu atât riscul este mai mare. Probabilitatea de suprasarcină
musculo-scheletică se referă la o populație generală de lucrători sănătoși, formați
corespunzător. În vederea evaluării unui singur risc pentru un lucrător, trebuie luați în
considerare alți factori. Lucrătorul se expune la riscuri dacă:
• este inapt fizic să execute sarcina respectivă,
• poartă îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte accesorii personale nepotrivite,
• nu posedă cunoștințe sau formare adecvată sau corespunzătoare.

6
În vederea unei analize multifactoriale, se poate face referire în mod simultan
la diferiții factori menționați la anexele 1 și 2 ale Directivei Consiliului.

Sfaturi pentru utilizatori


Este posibilă, din punct de vedere teoretic, o măsurare exactă a datelor culese.
În practică, unele caracteristici pot să fie măsurate cu ușurință, dar altele nu sunt
măsurabile. Greutatea poate fi măsurată cu un cântar și numărul de manipulări poate
fi numărat. Măsurarea forței de acțiune, a rezistenței la frecare și a pozițiilor
corporale este totuși dificilă și costisitoare.
Pentru a se ajunge la un nivel de precizie satisfăcător, este utilizat principiul
calculului imprecis: toate caracteristicile sunt clasificate cu ajutorul unor scale
specifice plecând de la o valoare minimă până la o valoare maximă. Pentru nivelul de
observație, se obține astfel o precizie suficientă. Pentru interpretarea nivelului de risc,
trebuie luată în considerare această precizie limitată. Punctele de atenție sunt cele ce
depășesc riscurile acceptabile și domeniile de risc - nu neapărat nivelul de risc
separat. Dispunem astfel de evaluări de risc suficiente pentru cele mai multe sarcini.
În unele cazuri, evaluarea riscurilor la acest nivel nu va reuși. În acest caz, se oferă
două opțiuni:
* dacă situația nu este clară sau dacă rezultatele nu sunt acceptabile, alte informații
vor trebui luate în considerare, discutate și interpretate, cum ar fi o estimare
subiectivă a sarcinii de muncă de către lucrători sau sesizări din partea acestora.
* dacă este necesară o precizie înaltă și o evaluare detaliată a riscurilor, va trebui
efectuată o analiză diferențiată care să corespundă Nivelului III.
Pentru evitarea unor erori, toate nivelurile vor trebui evaluate cu strictețe.
Rezultatele vor fi comparate cu experiența, cu stresul subiectiv resimțit de lucrător și
cu informațiile referitoare la sesizări sau absenteism.
În timpul evaluării riscurilor pe nivelul observației, există posibilitatea de
eroare de evaluare sau de falsă interpretare. Aceasta poate să rezulte dintr-o
cunoaștere insuficientă a sarcinii ce trebuie evaluată, dintr-o interpretare subiectivă,
din date incorecte sau erori de calcul.

7
Instrumentul MIC - Metoda Indicatorilor Cheie
Scurtă introducere referitoare la metodă

Metoda Indicatorilor Cheie (MIC) a fost concepută pentru evaluarea


riscurilor pe nivelul observației în cazul manipulării manuale a maselor
(MMM).
Sunt disponibile 2 foi de lucru diferite:
• Activități care presupun ridicare, susținere, purtare și
• Activități care presupun tragere și împingere.

Origine
Metoda a fost concepută de Institutul federal de securitate și sănătate în
muncă (BauA) și de Comitetul Lander pentru securitate și sănătate în muncă
(LASI), în strânsă colaborare cu executanții, reprezentanții pentru securitate, medicii
de medicina muncii, organizațiile de angajatori și lucrători, companiile de asigurări și
institutele științifice.
În 1996 utilizatorii metodei au publicat o schiță, urmată de un program
științific și de testări în utilizare de 5 ani.
Versiunile finale au fost publicate în 2001 și 2002.

Concepție
Principalele aspecte ale acestei metode:
• descrierea sarcinilor și evaluarea au fost separate. Descrierea sarcinilor este
obiectivă și estimativă. Descrierea rămâne valabilă, chiar dacă detaliile
procedurii de evaluare a riscurilor se schimbă din cauza unui act normativ.
o Descrierea sarcinilor este limitată la elementele cheie - toate
caracteristicile anexei 1 a Directivei Consiliului nu sunt studiate în
detaliu. Cu toate acestea, caracteristicile anexei 1 vor fi indirect
acoperite de elementele cheie. Toate elementele vor fi notate în diferite
etape cu o valoare de la minim la maxim. Utilizatorul nu are nevoie de
măsurători exacte. Principiu: calcul imprecis.
o Evaluarea riscurilor este bazată pe un model: durata înmulțită cu
intensitatea. Aceasta ține cont de aspectele biomecanice, metabolice și
individuale. Același principiu este aplicat tuturor tipurilor de sarcini
fizice de lucru.
• Metoda Indicatorilor Cheie în caz de ridicare, susținere, purtare, împingere și
tracțiune face parte dintr-un sistem MIC aplicat tuturor tipurilor de sarcini
fizice (alte secțiuni în curs de dezvoltare acoperă manipularea manuală
repetitivă, forțele de acțiune crescute, pozițiile forțate și mișcările corporale
fără manipulare manuală a maselor).
• Metoda Indicatorilor Cheie poate fi integrată în tehnologia și managementul de
SSM al companiei și poate servi pentru studii epidemiologice și la nivelul
întreprinderii.
• toți utilizatorii au convenit să urmărească această cale de dezvoltare.

8
Grupul de utilizatori vizat
• angajatorii și reprezentanții lor: tehnologi, ergonomiști, ingineri în planificare,
responsabili de personal, maiștri
• lucrătorii și reprezentanții lor
• agenți de securitate, reprezentanți pentru securitate, medici de medicina muncii
• inspectori

Calitatea metodologiei
Sunt verificate aplicabilitatea practică, validitatea și coerența. Sunt identificate
erorile potențiale de evaluare în cazul utilizării MIC și sunt stabilite instrucțiuni
pentru a diminua posibilitatea apariției erorilor de interpretare.

9
Metoda indicatorilor cheie pentru activități care presupun ridicare,
susținere și purtare
Instrucțiuni de utilizare pentru evaluarea condițiilor de muncă

Evaluarea este practic realizată pentru sarcinile de manipulare manuală și


trebuie să fie raportată la o zi de lucru. În cazul în care încărcătura și/sau posturile
se schimbă în cadrul unei activități individuale, trebuie găsite valori medii. Dacă apar
mai multe sarcini de manipulare manuală cu manipulări substanțial diferite în
cadrul activității generale, acestea trebuie estimate și documentate separat.

Următorii 3 pași sunt necesari în evaluare:


1. Determinarea indicilor de timp,
2. Determinarea indicilor pentru indicatorii cheie și
3. Evaluarea.

La stabilirea indicilor este permis să se formeze pași intermediari (interpolare). De


ex. o frecvență de 40 produce un indice de timp egal cu 3. Singura excepție este o
sarcină efectivă egală sau mai mare de 40 kg pentru un bărbat și de 25 de kg
pentru o femeie. Aceste sarcini obțin în mod obligatoriu un indice de 25.

Foaia de lucru interactivă pentru activități care presupun ridicare, susținere și


purtare poate fi descărcată la: http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-
LHC-ac.pdf. Această foaie de lucru interactivă permite completarea formularului pe
un calculator și calcularea automată a nivelul riscului asociat activității. Rezultatul
poate fi salvat pe calculator.

Alte documente utile referitoare la această metodă:


• O foaie de lucru care se poate folosi fără calculator, pentru o evaluare cu
creionul și hârtia:
http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-LHC-ws.pdf.

• O scurtă lecție care furnizează informații utile pentru folosirea MIC în practică,
oferă exemple de evaluare și răspunsuri la întrebările cele mai frecvente:
http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-shl.pdf.

Atenție!
Această metodă este utilă pentru o evaluare orientativă a condițiilor de muncă
care presupun ridicarea și purtarea sarcinilor. Cu toate acestea, o bună
cunoaștere a sarcinii de manipulare manuală care este evaluată este esențială,
pentru a se determina indicii de timp, de masă, de postură și cei privind
condițiile de muncă. Dacă nu se cunosc aceste lucruri, nu se poate face nicio
evaluare. Estimările grosiere sau presupunerile conduc la rezultate incorecte.

1
0
Pasul 1: Determinarea indicelui de timp

Indicele de timp este determinat plecând de la tabel, separat pentru cele 3 forme
posibile de manipulare manuală a maselor:

• Pentru sarcini de manipulare manuală caracterizate prin repetarea regulată


sau operații rapide de ridicare, așezare sau deplasare, numărul operațiilor
este un factor determinant pentru indicele de timp.
• Pentru sarcini de manipulare manuală caracterizate prin susținerea maselor, se
ia în considerare durata totală a susținerii (durata totală = numărul operațiilor
de susținere x durata unei singure operații de susținere).
• Pentru sarcini de manipulare manuală caracterizate prin purtarea unei mase,
se ia în considerare distanța totală parcursă cu masa. Se presupune o viteză
medie de mers pe jos de 4 km/h, aprox. egală cu 1m/s.

Pasul 2: Determinarea indicelui de masă, de postură și privind condițiile de


muncă

2.1 Masa
• Indicele de masă este determinat plecând de la tabel, separat pentru bărbați și
femei.
• Dacă sunt manipulate greutăți diferite în timpul evaluării sarcinii de
manipulare manuală care trebuie evaluată, va fi calculată o valoare medie
luând drept sarcină unică maximă o greutate de 40 kg pentru bărbați și 25 kg
pentru femei. Pentru comparație, pot fi utilizate și valorile maxime ale masei.
În acest caz, trebuie luată ca bază frecvența redusă a acestor valori maxime, și
în nici un caz frecvența totală.
• În cazul activităților care presupun ridicarea / susținerea / transportarea /
așezarea, trebuie luată în considerare greutatea efectivă. Masa reală este forța
pe care lucrătorul trebuie să o compenseze efectiv. Sarcina nu este, deci,
întotdeauna egală cu greutatea obiectului. Atunci când o cutie este ridicată,
doar 50% din greutatea ei acționează.
• În cazul tragerii sau împingerii sarcinilor, este necesară o evaluare separată.

2.2 Postura

Indicele de postură este determinat plecând de la pictogramele din tabel. Pentru


activitatea individuală trebuie utilizate posturile caracteristice adoptate în timpul
manipulării maselor. Dacă în timpul lucrului sunt adoptate diferite posturi, poate fi
calculată o valoare medie plecând de la indicele de postură pentru sarcina de
manipulare manuală evaluată.

2.3 Condițiile de muncă

Pentru a determina indicele privind condițiile de muncă, trebuie utilizate condițiile de


muncă predominante în cea mai mare parte a timpului de lucru. Nu se va lua în

1
1
considerare disconfortul ocazional, care nu are semnificație pentru securitatea muncii.
Indicatorii de securitate trebuie menționați în căsuța „Verificarea locului de muncă
pentru alte motive”.

Pasul 3: Evaluarea

Fiecare sarcină de lucru este evaluată plecând de la nivelul riscului atribuit


activității (calculat prin adunarea indicilor pentru indicatorii cheie și înmulțirea
rezultatului cu indicele de timp).

• Baza evaluării cuprinde mecanisme de acțiune biomecanică combinate cu


modele doză. Se ține cont de faptul că presiunea internă exercitată asupra
zonei dorso-lombare depinde de măsura în care trunchiul este aplecat în față și
înspre greutate și de faptul că presiunea crește odată cu creșterea duratei și/sau
a frecvenței greutății, a înclinării laterale sau a răsucirii trunchiului.
• Este dificilă efectuarea evaluărilor sumare pentru anumite sarcini de
manipulare manuală, deoarece depășesc orizontul informativ al acestei analize
orientative. Aceste evaluări necesită, în general, proceduri mai extinse de
analiză a sarcinii pentru a realiza o evaluare de risc.
• Pot fi definite nevoile de amenajare, proiectare
Această estimare a riscurilor scoate imediat în evidență nevoile de amenajare
și de luare de măsuri. În esență, trebuie eliminate cauzele indicilor ridicați. În
mod particular, acestea sunt reprezentate de regulamente la nivelul
organizației în cazul indicilor de timp ridicați, de reducerea greutății sau
utilizarea mecanismelor de ridicare în cazul indicilor de masă ridicați, sau de
îmbunătățirea condițiilor ergonomice în cazul indicilor de postură ridicați.

1
2
EVALUAREA SARCINILOR DE MANIPULARE MANUALĂ BAZATĂ PE INDICATORII
CHEIE Versiunea 2001
În cazul mai multor activități care presupun sarcini fizice considerabile, aceste activități trebuie evaluate separat.

Loc de muncă/Activitate:

Postura tipică, Postura, poziția încărcăturii Indice de


poziția încărcăturii2) postură

HI y
• Trunchiul drept, nu răsucit
• În momentul ridicării, susținerii, purtării și așezării
încărcăturii, aceasta este aproape de corp
• Trunchiul ușor aplecat în față sau ușor răsucit 2
• În momentul ridicării, susținerii, purtării și așezării
încărcăturii, aceasta este la o distanță medie de corp
• Aplecare în jos sau înainte 4
• Ușoară aplecare înainte cu răsucirea simultană a corpului
• Încărcătura este ținută departe de corp sau deasupra umerilor
• Aplecare mult înainte și răsucirea simultană a corpului 8
• Încărcătura este ținută departe de corp
• Stabilitate precară
• Ghemuire sau îngenunchiere
) Pentru a determina indicele de postură, trebuie utilizată postura tipică în timpul manipulării manuale. De exemplu,
2

dacă încărcătura necesită posturi diferite, trebuie utilizată o valoare medie - și nu valori extreme ocazionale.

Pasul 1: Determinarea indicelui de timp (Selectați o singură coloană!)


Operațiuni de ridicare sau Susținere Purtare
deplasare (< 5 s) (> 5 s) (> 5 m)
Număr pe zi Indice de Durată totală pe zi Indice de Distanță totală pe Indice de
lucrătoare timp lucrătoare timp zi lucrătoare timp
< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1Z
între 10 și 40 2 între 5 și 15 min 2 între 300 m și 1 km 2
între 40 și 200 4 între 15 min și 1 h 4 între 1 și 4 km 4
între 200 și 500 6 între 1 și 2 h 6 între 4 și 8 km 6
între 500 și 1000 8 între 2 și 4 h 8 între 8 și 16 km 8
> 1000 10 >4h 10 > 16 km 10
Exemple: așezarea cărămizilor, Exemple: susținerea și ghidarea unei piese Exemple: transportarea mobilei, livrarea
introducerea pieselor într-o mașină, de fontă în timpul lucrului pe un concasor, unor părți de schele pe un șantier de
luarea cutiilor dintr-un container și operarea unei mașini manuale de zdrobit, construcții
așezarea lor pe o bandă rulantă operarea unei mașini de tăiat iarba

Pasul 2: Determinarea indicelui de masă, de postură și privind condițiile de muncă


) ^Greutatea efectivă1) pentru bărbați Indice de masă Greutatea efectivă1) pentru femei Indice de m^^ă
< 10 kg 1 < 5 kg 1
10 la < 20 kg 2 5 la < 10 kg 2
20 la < 30 kg 4 10 la < 15 kg 4
30 la < 40 kg 7 15 la < 20 kg 7
> 40 kg 25 > 25 kg 25
1) „Greutateaefectivă” înseamnă, în acest context, forța reală de acțiune care este necesară pentru a muta încărcătura.
Această forță de acțiune nu corespunde cu masa încărcăturii în fiecare caz. La ridicarea unei cutii de carton, doar 50%
din masă va avea un efect asupra lucrătorului, iar când este utilizat un căruț, doar 10%.

1
3
Condiții de muncă Indice privind
condițiile de muncă 0

V
Condiții ergonomice bune, de ex. spațiu suficient, fără obstacole în spațiul de lucru,
podea dreaptă, fără înclinare, iluminat suficient, priză bună
Spațiu de mișcare limitat și condiții ergonomice nefavorabile (de ex. 1: spațiu de 1
mișcare limitat de înălțimea prea joasă a plafonului sau lucrul în spații mai mici de
1,5m2 sau 2: stabilitate precară datorită podelei cu denivelări sau a solului moale)
Spațiu de mișcare extrem de limitat și/sau instabilitate a centrului de greutate al 2
încărcăturii (de ex. transferul pacienților)

Pasul 3: Evaluarea
Indicii corespunzători acestei activități trebuie introduși și calculați în diagramă.

Indice de masă 2,5

+ Indice de postură 1

+ 0
Indice
= 3,5 x de
timp = 3
1
Pe baza indicilor calculați și a tabelului de mai sus, se poate obține o evaluare elementară 3).
Prevederile Legii privind concediul de maternitate se aplică cu prioritate.

Categoria de risc Nivelul riscului Descriere


1® < 10 Masă ușoară; supraîncărcare fizică puțin probabilă.
2Q între 10 și 25 Masă mai mare; este posibil să apară supraîncărcarea
fizică în cazul persoanelor mai puțin rezistente4).
Pentru aceste grupuri este folositoare reamenajarea
locului de muncă.
3Q între 25 și 50 Masă și mai mare; posibil să apară supraîncărcare
fizică și pentru persoanele rezistente în mod normal.
Se recomandă
reamenajarea locului de muncă.
40 > 50 Masă foarte mare; posibil să apară supraîncărcare
fizică. Este necesară reamenajarea locului de muncă5).
3) Ca regulă generală, trebuie să plecăm de la principiul că, pe măsură ce crește nivelul riscului, crește și riscul
supraîncărcării sistemului musculo-scheletic. Granițele dintre categoriile de risc sunt fluide din cauza tehnicilor și
condițiilor de muncă individuale. Prin urmare, clasificarea poate fi privită doar ca un ajutor orientativ. O analiză mai
exactă necesită cunoștințele unui specialist în ergonomie.
4) În acest context, persoanele mai puțin rezistente sunt persoanele cu vârsta mai mare de 40 de ani sau mai mică de 21
de ani, nou-veniții la locul de muncă sau persoanele bolnave.
5) Cerințele de reamenajare pot fi determinate prin raportarea la numărul de puncte din tabel. Prin reducerea greutății,
îmbunătățirea condițiilor de execuție sau reducerea timpului în care se depune efort, poate fi evitat stresul.

Verificarea locului de muncă din alte motive: □

Motive:_____________________________________________________________________________

1
4
Data evaluării:____________________ Evaluat de:___________________________

1
5
EVALUAREA SARCINILOR DE MANIPULARE MANUALĂ BAZATĂ PE INDICATORII
CHEIE Versiunea 2001 0
În cazul mai multor activități care presupun sarcini fizice considerabile, aceste activități trebuie evaluate separat.

Loc de muncă/Activitate:

Pasul 1: Determinarea indicelui de timp (Selectați o singură coloană!)


Operațiuni de ridicare sau Susținere Purtare
deplasare (< 5 s) (> 5 s) (> 5 m)
Număr pe zi Indice de Durată totală pe zi Indice de Distanță totală pe Indice de
lucrătoare timp lucrătoare timp zi lucrătoare timp
< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1
între 10 și 40 2 între 5 și 15 min 2 între 300 m și 1 km 2
între 40 și 200 4 între 15 min și 1 h 4 între 1 și 4 km 4
între 200 și 500 6 între 1 și 2 h 6 între 4 și 8 km 6
între 500 și 1000 8 între 2 și 4 h 8 între 8 și 16 km 8
> 1000 10 >4h 10 > 16 km 10
Exemple: așezarea cărămizilor, Exemple: susținerea și ghidarea unei piese Exemple: transportarea mobilei, livrarea
introducerea pieselor într-o mașină, de fontă în timpul lucrului pe un concasor, unor părți de schele pe un șantier de
luarea cutiilor dintr-un container și operarea unei mașini manuale de zdrobit, construcții
așezarea lor pe o bandă rulantă operarea unei mașini de tăiat iarba

Pasul 2: Determinarea indicelui de masă, de postură și privind condițiile de muncă


Greutatea efectivă1) pentru bărbați Indice de masă Greutatea efectivă1) pentru femei Indice de masă
< 10 kg 1 < 5 kg 1
10 la < 20 kg 2 5 la < 10 kg 2
20 la < 30 kg 4 10 la < 15 kg 4
30 la < 40 kg 7 15 la < 20 kg 7
> 40 kg 25 > 25 kg 25
1) „Greutateaefectivă” înseamnă, în acest context, forța reală de acțiune care este necesară pentru a muta încărcătura.
Această forță de acțiune nu corespunde cu masa încărcăturii în fiecare caz. La ridicarea unei cutii de carton, doar 50%
din masă va avea un efect asupra lucrătorului, iar când este utilizat un căruț, doar 10%.

Postura tipică, Postura, poziția încărcăturii Indice de


poziția încărcăturii2) postură

HI
• Trunchiul drept, nu răsucit
• În momentul ridicării, susținerii, purtării și așezării 1
încărcăturii, aceasta este aproape de corp
• Trunchiul ușor aplecat în față sau ușor răsucit
• În momentul ridicării, susținerii, purtării și așezării 2
încărcăturii, aceasta este la o distanță medie de corp
• Aplecare în jos sau înainte
• Ușoară aplecare înainte cu răsucirea simultană a corpului 4
• Încărcătura este ținută departe de corp sau deasupra umerilor
• Aplecare mult înainte și răsucirea simultană a corpului
• Încărcătura este ținută departe de corp 8
• Stabilitate precară
• Ghemuire sau îngenunchiere
2) Pentrua determina indicele de postură, trebuie utilizată postura tipică în timpul manipulării manuale. De exemplu,
dacă încărcătura necesită posturi diferite, trebuie utilizată o valoare medie - și nu valori extreme ocazionale.

1
6
Condiții de muncă Indice privind
condițiile de muncă
Condiții ergonomice bune, de ex. spațiu suficient, fără obstacole în spațiul de lucru,
podea dreaptă, fără înclinare, iluminat suficient, priză bună 0

Spațiu de mișcare limitat și condiții ergonomice nefavorabile (de ex. 1: spațiu de


mișcare limitat de înălțimea prea joasă a plafonului sau lucrul în spații mai mici de 1
1,5m2 sau 2: stabilitate precară datorită podelei cu denivelări sau a solului moale)
Spațiu de mișcare extrem de limitat și/sau instabilitate a centrului de greutate al
2
încărcăturii (de ex. transferul pacienților)

Pasul 3: Evaluarea
Indicii corespunzători acestei activități trebuie introduși și calculați în diagramă.

Indice de masă

+ Indice de postură

+ Indice privind

= Total x Indice de
timp = Nivelul
riscului

Pe baza indicilor calculați și a tabelului de mai sus, se poate obține o evaluare elementară 3).
Prevederile Legii privind concediul de maternitate se aplică cu prioritate.

Categoria de | Nivelul riscului Descriere


risc
1 < 10 Masă ușoară; supraîncărcare fizică puțin probabilă.
2 între 10 și 25 Masă mai mare; este posibil să apară supraîncărcarea
fizică în cazul persoanelor mai puțin rezistente 4). Pentru
aceste grupuri este folositoare reamenajarea locului de
muncă.
3 între 25 și 50 Masă și mai mare; posibil să apară supraîncărcare fizică
și pentru persoanele rezistente în mod normal. Se
recomandă
reamenajarea locului de muncă.
4 > 50 Masă foarte mare; posibil să apară supraîncărcare
fizică. Este necesară reamenajarea locului de muncă5).
3) Ca regulă generală, trebuie să plecăm de la principiul că, pe măsură ce crește nivelul riscului, crește și riscul
supraîncărcării sistemului musculo-scheletic. Granițele dintre categoriile de risc sunt fluide din cauza tehnicilor și
condițiilor de muncă individuale. Prin urmare, clasificarea poate fi privită doar ca un ajutor orientativ. O analiză mai
exactă necesită cunoștințele unui specialist în ergonomie.
4) În acest context, persoanele mai puțin rezistente sunt persoanele cu vârsta mai mare de 40 de ani sau mai mică de 21
de ani, nou-veniții la locul de muncă sau persoanele bolnave.
5) Cerințele de reamenajare pot fi determinate prin raportarea la numărul de puncte din tabel. Prin reducerea greutății,
îmbunătățirea condițiilor de execuție sau reducerea timpului în care se depune efort, poate fi evitat stresul.

Verificarea locului de muncă din alte motive: □

Motive:___________________________________________________________________________
Metoda indicatorilor cheie pentru activități care presupun tragere și
împingere

1
7
Data evaluării:____________________ Evaluat de:___________________________

1
8
Instrucțiuni de utilizare pentru evaluarea condițiilor de muncă

Evaluarea este practic realizată pentru activități individuale și trebuie să fie


raportată la o zi de lucru. Dacă încărcătura și/sau poziția corpului se modifică în
cadrul unei activități individuale, trebuie calculată o valoare medie. Dacă apar mai
multe sarcini de manipulare manuală cu manipulări substanțial diferite în cadrul
activității generale, acestea trebuie estimate și documentate separat.

Următorii 3 pași sunt necesari în evaluare:


4. Determinarea indicilor de timp,
5. Determinarea indicilor pentru indicatorii cheie și
6. Evaluarea.

Pentru determinarea indicilor sunt permiși pași intermediari (interpolare). De


exemplu, o frecvență de 40 produce un indice de timp egal cu 3.

Foaia de lucru interactivă pentru activități care presupun tragere și împingere


poate fi descărcată la: http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-PP-ac.pdf.
Această foaie de lucru interactivă permite completarea formularului pe un calculator
și calcularea automată a nivelul riscului asociat activității. Rezultatul poate fi salvat
pe calculator.

Alte documente utile referitoare la această metodă:


• O foaie de lucru care se poate folosi fără calculator, pentru o evaluare cu
creionul și hârtia:
http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-PP-ac.pdf.

• O scurtă lecție care furnizează informații utile pentru folosirea MIC în practică,
oferă exemple de evaluare și răspunsuri la întrebările cele mai frecvente:
http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-KIM-shl.pdf.

Atenție!
Această procedură este utilă pentru o evaluare orientativă a condițiilor de
muncă care presupun tragerea și împingerea greutăților. Cu toate acestea, o
bună cunoaștere a sarcinii de manipulare manuală care este evaluată este
esențială, pentru a se determina indicii de timp, de masă, de precizie a
poziționării, de viteză, de postură și cei privind condițiile de muncă. Dacă nu se
cunosc aceste lucruri, nu se poate face nicio evaluare. Estimările grosiere sau
presupunerile conduc la rezultate incorecte.

1
9
Pasul 1: Determinarea indicelui de timp

Indicele de timp este determinat plecând de la tabel, separat în cazul tracțiunii și al


împingerii pe distanțe mici, cu opriri frecvente și în cazul tracțiunii și al împingerii pe
distanțe mari:

• Pentru tragerea și împingerea pe distanțe mici, cu opriri frecvente, se ia ca bază


frecvența.
• Pentru tragerea și împingerea pe distanțe mari, se ia ca bază distanța totală.

Valoarea limită a distanței individuale de 5 metri ar trebui privită ca aproximativă.


Dacă există îndoieli, va trebui luată o decizie în funcție de criteriul care apare cel mai
frecvent: demarare, frânare sau tragere prelungită.

Pasul 2: Determinarea indicelui de masă, de precizie a poziționării, de postură și


privind condițiile de muncă

2.1 Masa care trebuie deplasată

Determinarea se face plecând de la tabel, luând în considerare masa care trebuie


deplasată (greutatea mijlocului de transport plus încărcătura) și natura mijloacelor de
transport (stivuitor, auxiliare). Foarte des sunt folosite cărucioare pe roți fără bară de
tragere. Se face o distincție între roțile orientabile (pivotante) și roțile fixe (ne-
pivotante).
Dacă sunt manipulate diferite mase în cursul activității individuale care urmează să
fie evaluată, poate fi calculată o valoare medie. Pentru comparație, se pot utiliza și
valorile maxime ale masei. În acest caz, trebuie luată ca bază frecvența mai redusă a
acestor valori maxime și în nici un caz frecvența totală.

2.2 Precizia poziționării și viteza de deplasare

Determinarea se face plecând de la tabel. Viteza „mare” este echivalentă cu mersul pe


jos normal. Dacă, în cazuri speciale, există viteze în mod clar mai mari, tabelul poate
fi extins în mod corespunzător și poate fi acordat un 4 sau un 8. Sunt admise
interpolările.

2.3 Postura

Indicele de postură este determinat plecând de la pictogramele din tabel. Pentru


activitatea individuală trebuie folosite pozițiile caracteristice în timpul manipulării
manuale. Dacă sunt adoptate diferite poziții, se poate calcula o valoare medie
plecând de la indicele de postură pentru sarcina de manipulare manuală care este
evaluată.

2
0
2.4 Condițiile de muncă

Pentru a determina indicele privind condițiile de muncă, trebuie luate în considerare


condițiile de muncă predominante în cea mai mare parte a timpului de lucru. Nu se va
lua în considerare disconfortul ocazional care nu are semnificație privind securitatea
muncii.

Pasul 3: Evaluarea

Fiecare sarcină de lucru este evaluată plecând de la un nivel al riscului atribuit


activității (calculat prin adunarea indicilor pentru indicatorii cheie și înmulțirea
rezultatului cu indicele de timp). Dacă sarcina este realizată de femei, indicele se va
înmulți cu 1,3. Se ține cont de faptul că femeile au, în medie, aproximativ 2/3 din
capacitatea bărbaților.

• Baza evaluării o reprezintă probabilitatea deteriorării sănătății. Natura și


nivelul deteriorării nu sunt definite mai precis. Se iau în considerare
mecanismele de acțiune biomecanică și fiziologică, combinate cu modele doză.
Se pleacă de la principiul că presiunea internă asupra sistemului muscular și
scheletic depinde de forțele fizice aplicate. Aceste forțe fizice sunt determinate
de greutatea obiectului care trebuie deplasat, valorile accelerației și rezistența
suprafeței solului. Posturile nefavorabile și durata și/sau frecvența crescânde
măresc solicitarea internă. Trebuie urmate instrucțiunile din caseta text gri de
pe pagina 2 a formularului.
• Este dificilă efectuarea evaluărilor sumare pentru anumite sarcini de
manipulare manuală, deoarece depășesc orizontul informativ al acestei analize
orientative. Aceste evaluări necesită, în general, proceduri mai extinse de
evaluare a riscului.
• Pot fi definite nevoile de amenajare, proiectare
Această estimare a riscurilor scoate imediat în evidență nevoile de amenajare și
de luare de măsuri. În esență, trebuie eliminate cauzele indicilor ridicați.
Acestea sunt:
o pentru indicele de timp, regulamentele la nivelul organizației,
o pentru un indice de masă ridicat, reducerea încărcăturii sau utilizarea
stivuitoarelor corespunzătoare,
o pentru indici ridicați de viteză de deplasare și de precizie a poziționării,
utilizarea de ghidaje pentru roți și de dispozitive de oprire sau reducerea
încărcăturii și
o pentru un indice de postură ridicat, îmbunătățirea amenajării postului de
lucru.
o Condițiile de muncă ar trebui să fie întotdeauna „bune”.

2
1
Evaluarea activităților care presupun tragere și împingere bazată pe indicatorii
cheie Versiunea Sept. 2002
Activitatea generală trebuie împărțită în activități separate. Fiecare activitate care presupune un efort fizic major trebuie
evaluată separat.

2,5

Loc de muncă/Activitate:
Pasul 1: Determinarea indicelui de o coloană)
Tragerea și împingerea pe distanțe mici sau cu Tragerea și împingerea pe distanțe mari
opriri frecvente (o singură distanță până în 5 m) (o singură distanță mai mare de 5 m>
Număr pe zi lucrătoare Indici de timp Distanță totală pe zi Indici de/Tmp
lucrătoare
< 10 1 < 300 1
între 10 și 40 2 între 300 m și 1 km 2
între 40 și 200 4 între 1 km și 4 km 4
între 200 și 500 6 între 4 și 8 km 6
între 500 și 1000 8 între 8 și 16 km 8
> 1000 10 > 16 km 10
Exemple: operațiile aparatelor care manipulează, instalarea Exemple: colectarea deșeurilor, transportul mobilei pe
mașinilor, distribuirea mâncării într-un spital cărucioare pe roți în clădiri, descărcarea și transbordarea
containerelor
Pasul 2: Determinarea indicilor de masă, de precizie a poziționării, de viteză,
____________de postură și privind condițiile de muncă______________________
Masa care trebuie Stivuitor, auxi .iare
Fără, masa Cărucior Cărucioare, Cărucioare pe șine, Braț mecanic,
deplasată este cărucioare pe cărucioare de aparat de ridicare

0
rostogolită roți, cărucioare mână, mese pe roți, cu cablu
(greutate)
(i fără roți fixe cărucioare cu roți
fixe

H
li
ț
rostogolire

< 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


între 50 și 100 kg 1 1 1 1 1
între 100 și 200 kg 1,5 2 2 1,5 2
între 200 și 300 kg 2 4 3 2 4
între 300 și 400 kg 3 4 3
între 400 și 600 kg 4 5 4
între 600 și 1000 kg 5 5
> 1000 kg
Zonele gri:
alunecare Situații critice, din cauză că oprirea din mișcare a
stivuitorului/masei depinde foarte mult de îndemânare
< 10 kg 1 și de forța fizică.
între 10 și 25 kg 2 Zonele albe fără număr:
între 25 și 50 kg 4 De evitat, pentru că forțele de acțiune necesare pot
> 50 kg depăși forțele fizice maxime.

2
2
Postura 1) Viteza de deplasare
Precizia poziționării mică mare

IA
(< 0,8 m/s) (între 0,8 și 1,3 m/s) 1
Redusă Trunchiul drept, nu răsucit
- nicio specificare privind distanța de deplasare
- masa poate să se rostogolească până la un dispozitiv de
1 v

A4
oprire Trunchiul ușor aplecat în față sau ușor răsucit 2
Înaltă (tragere dintr-o singură parte)
- masa trebuie poziționată și fixată cu precizie
Corpul mult înclinat în2direcția mișcării 4
- distanța de deplasare trebuie respectată cu strictețe 4
- schimbări frecvente ale direcției Așezat pe vine, în genunchi, aplecat

r
Notă: viteza medie de mers pe jos este de aproximativ 1 m/s
Combinație de aplecare și răsucire 8
1) Trebuie utilizată postura tipică. Înclinația maximă a trunchiului posibilă la demarare, frânare sau manevrare
poate fi ignorată dacă apare doar ocazional.

Condițiile de muncă
_______2_______________________________________________________________________
Bune: ^ solul sau alt nivel de suprafață stabil, neted, uscat ^ fără înclinare ^ fără V
obstacole în spațiul de lucru ^ cărucioarele sau roțile merg ușor, fără semne evidente de
uzură a rulmenților
Limitate: ^ sol murdar, puțin neuniform, instabil ^ ușor înclinat până la 2 o ^ obstacole
care trebuie evitate în spațiul de lucru ^ cărucioare sau roți murdare, care nu mai merg 2
bine, rulmenți uzați
Dificile: ^ cale de transport nepavată sau cu pavaj grosier, gropi, murdărire gravă ^
înclinare de 2 până la 5o ^ stivuitoarele trebuie să fie eliberate la pornire ^ cărucioare sau 4
roți murdare, rulmenți gripați
Complicate: ^ trepte, scări ^ înclinare >5 o ^ combinații de indicatori de la „restricționat”
8
la „dificil”
Indicatorii nemenționați în tabel trebuie adăugați, dacă este cazul.
Pasul 3: Evaluarea
Indicii relevanți pentru această activitate trebuie introduși și calculați în diagramă.

,i/
2

Indicele de postură 1
pentru femeile angajate
Indice de
1,3
4 x 2, x 13
5
Pe baza indicilor calculați și a tabelului de mai sus, se poate obține o evaluare elementară.
Categoria de risc | Nivelul riscului Descriere
2)
1O < 10 Masă ușoară; supraîncărcare fizică puțin probabilă.
2 între 10 și 25 Masă mai mare; este posibil să apară supraîncărcarea
© fizică în cazul persoanelor mai puțin rezistente 3). Pentru
aceste grupuri este folositoare reamenajarea locului de
muncă.
30 între 25 și 50 Masă și mai mare; posibil să apară supraîncărcare fizică și
pentru persoanele rezistente în mod normal. Se recomandă
reamenajarea locului de muncă.
40 > 50 Masă foarte mare; posibil să apară supraîncărcare fizică.
Este necesară reamenajarea locului de muncă.

2
3
2
4
2) Granițele dintre categoriile de risc sunt fluide din cauza tehnicilor și condițiilor de muncă individuale. Prin
urmare, clasificarea poate fi privită doar ca un ajutor orientativ. Ca regulă generală, trebuie să plecăm de la
principiul că, pe măsură ce crește nivelul riscului, crește și riscul supraîncărcării sistemului musculo-scheletic.
3) În acest context, persoanele mai puțin rezistente sunt persoanele cu vârsta mai mare de 40 de ani sau mai mică
de 21 de ani, nou-veniții la locul de muncă sau persoanele bolnave.
Evaluarea activităților care presupun tragere și împingere bazată pe indicatorii
cheie Versiunea Sept. 2002
Activitatea generală trebuie împărțită în activități separate. Fiecare activitate care presupune un efort fizic major trebuie
evaluată separat.
Loc de muncă/Activitate:

Pasul 1: Determinarea indicelui de timp (Selectați o singură coloană)


Tragerea și împingerea pe distanțe mici sau cu Tragerea și împingerea pe distanțe mari
opriri frecvente (o singură distanță până în 5 m) (o singură distanță mai mare de 5 m)
Număr pe zi lucrătoare Indici de timp Distanță totală pe zi Indici de timp
lucrătoare
< 10 1 < 300 1
între 10 și 40 2 între 300 m și 1 km 2
între 40 și 200 4 între 1 km și 4 km 4
între 200 și 500 6 între 4 și 8 km 6
între 500 și 1000 8 între 8 și 16 km 8
> 1000 10 > 16 km 10
Exemple: operațiile aparatelor care manipulează, instalarea Exemple: colectarea deșeurilor, transportul mobilei pe
mașinilor, distribuirea mâncării într-un spital cărucioare pe roți în clădiri, descărcarea și transbordarea
containerelor
Pasul 2: Determinarea indicilor de masă, de precizie a poziționării, de viteză,
____________de postură și privind condițiile de muncă______________________
Masa care trebuie Stivuitor, auxi .iare
Fără, masa Cărucior Cărucioare, Cărucioare pe șine, Braț mecanic,
deplasată este cărucioare pe cărucioare de aparat de ridicare
rostogolită roți, cărucioare mână, mese pe roți, cu cablu
(greutate) fără roți fixe cărucioare cu roți
> Tf
rostogolire
05
n RT : fixe

Cf-T ’ ■

< 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


între 50 și 100 kg 1 1 1 1 1
între 100 și 200 kg 1,5 2 2 1,5 2
între 200 și 300 kg 2 4 3 2 4
între 300 și 400 kg 3 4 3
între 400 și 600 kg 4 5 4
între 600 și 1000 kg 5 5
> 1000 kg
Zonele gri:
Situații critice, din cauză că oprirea din mișcare a
alunecare stivuitorului/masei depinde foarte mult de îndemânare
< 10 kg 1 și de forța fizică.
între 10 și 25 kg 2 Zonele albe fără număr:
între 25 și 50 kg 4 De evitat, pentru că forțele de acțiune necesare pot
> 50 kg depăși forțele fizice maxime.

Viteza de deplasare
Precizia poziționării mică mare
(< 0,8 m/s) (între 0,8 și 1,3 m/s)
Redusă
- nicio specificare privind distanța de deplasare
1 2
- masa poate să se rostogolească până la un dispozitiv de
oprire
Înaltă 2 4

2
5
- masa trebuie poziționată și fixată cu precizie
- distanța de deplasare trebuie respectată cu strictețe
- schimbări frecvente ale direcției
Notă: viteza medie de mers pe jos este de aproximativ 1 m/s

Postura 1}
eneral

IA
,
întreg Trunchiul drept, nu răsucit 1
ul
siste
m
musc Trunchiul ușor aplecat în față sau ușor răsucit 2
ulo- (tragere dintr-o singură parte)
schel
etic
este Corpul mult înclinat în direcția mișcării 4

r
solicit Așezat pe vine, în genunchi, aplecat
at
atunci
când
Combinație de aplecare și răsucire 8
se 2) Trebuie utilizată postura tipică. înclinația maximă a trunchiului posibilă la demarare, frânare sau manevrare
efectu poate fi ignorată dacă apare doar ocazional.
ează
opera
ții de Condițiile de muncă
_______2_______________________________________________________________________
trager Bune: ^ solul sau alt nivel de suprafață stabil, neted, uscat ^ fără înclinare ^ fără
e și
împin obstacole în spațiul de lucru ^ cărucioarele sau roțile merg ușor, fără semne evidente de 0
gere, uzură a rulmenților
dar Limitate: ^ sol murdar, puțin neuniform, instabil ^ ușor înclinat până la 2 o ^ obstacole
mai care trebuie evitate în spațiul de lucru ^ cărucioare sau roți murdare, care nu mai merg 2
ales
bine, rulmenți uzați
zona
mână Dificile: ^ cale de transport nepavată sau cu pavaj grosier, gropi, murdărire gravă ^
-braț- înclinare de 2 până la 5o ^ stivuitoarele trebuie să fie eliberate la pornire ^ cărucioare sau 4
umăr. roți murdare, rulmenți gripați
Cu
Complicate: ^ trepte, scări ^ înclinare >5 o ^ combinații de indicatori de la „restricționat”
toate 8
aceste la „dificil”
Indicatorii nemenționați în tabel trebuie adăugați, dacă este cazul.
a, în
funcți Pasul 3: Evaluarea
e de Indicii relevanți pentru această activitate trebuie introduși și calculați în diagramă.
forțel
e
aplica
te și
de Precizia poziționării/
urile
specif
ice, Indicele de postură
este
posibi
l ca
zona
Indicele privind
lomb ____________ pentru femeile angajate ______________
ară și
x Indice de
X = Nivelul
articu
lațiile
Total
timp 1,3 riscului
șoldul Pe baza indicilor calculați și a tabelului de mai sus, se poate obține o evaluare elementară.
ui și
ale Categoria de risc 2) Nivelul riscului Descriere
genun J____ < 10 Masă ușoară; supraîncărcare fizică puțin probabilă.
chiul
ui să 2 între 10 și 25 Masă mai mare; este posibil să apară supraîncărcarea
fie fizică în cazul persoanelor mai puțin rezistente 3). Pentru
foarte aceste grupuri este folositoare reamenajarea locului de
solicit muncă.
ate.
Din
3 între 25 și 50 Masă și mai mare; posibil să apară supraîncărcare fizică și
cauză pentru persoanele rezistente în mod normal. Se recomandă

forțel
2
e 6
fizice
2
7
reamenajarea locului de muncă.
4 > 50 Masă foarte mare; posibil să apară supraîncărcare fizică.
Este necesară reamenajarea locului de muncă.
2) Granițele dintre categoriile de risc sunt fluide din cauza tehnicilor și condițiilor de muncă individuale. Prin
urmare, clasificarea poate fi privită doar ca un ajutor orientativ. Ca regulă generală, trebuie să plecăm de la
principiul că, pe măsură ce crește nivelul riscului, crește și riscul supraîncărcării sistemului musculo-scheletic.
3) În acest context, persoanele mai puțin rezistente sunt persoanele cu vârsta mai mare de 40 de ani sau mai mică
de 21 de ani, nou-veniții la locul de muncă sau persoanele bolnave.

2
8
Instrumentul DEM - Diagrame de Evaluare a Manipulării manuale
Evaluarea riscurilor legate de manipularea manuală a maselor pe nivelul
observației

Diagramele de Evaluare a Manipulării manuale (DEM) au fost concepute


pentru evaluarea riscurilor legate de manipularea manuală a maselor pe nivelul
observației.
Sunt disponibile diferite foi de lucru pentru ridicare, purtare și manipulare
în echipă. Descrierea metodei, inclusiv diferite foi de lucru pot fi descărcate de pe
pagina de internet, după cum urmează:
• O foaie de lucru interactivă care permite introducerea benzilor de culori în
foaia de lucru și calcularea automată a scorului total, cu posibilitatea de salvare
pe computer: http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-MAC-score.pdf.
• O scurtă prezentare a Diagramelor de Evaluare a Manipulării manuale în formă
de slide-uri: http://www.handlingloads.eu/pdf files/en/en-MAC-intro.pdf.

Origine
DEM a fost conceput de Health&Safety Executive (HSE) - organism de
inspecție a muncii din Marea Britanie și Health&Safety Laboratory (HSL) și
publicat în 2002.
DEM a fost conceput inițial pentru a-i ajuta pe inspectorii din cadrul HSE să-și
dezvolte cunoștințele și încrederea în abordarea problemelor de manipulare manuală.
Acesta se bazează pe studii biomecanice, fiziologice și psihofizice obținute din
ecuația NIOSH și din tabelele Snook. După ce a fost testat și evaluat pentru a arăta
adaptarea la o utilizare lărgită, s-a făcut public și servește inspectorilor, angajatorilor
și lucrătorilor, precum și reprezentanților pentru securitate.

Concept
• DEM identifică factorii de risc pentru trei tipuri de manipulare manuală:
operațiuni de ridicare, purtare și manipulare în echipă. Acesta contribuie,
deasemenea, la identificarea sarcinilor la locul de muncă, care trebuie să fie
primele îmbunătățite.
• DEM utilizează o foaie de scor în baza căreia utilizatorul descrie sarcina:
factorii de risc sunt apoi studiați cu ajutorul uneia din cele trei diagrame
referitoare la operațiunile de ridicare, purtare și manipulare în echipă. Pentru
fiecare factor de risc, este atribuită o culoare de semafor de circulație și un scor
de către observator cu ajutorul unui simplu ghid conținut în instrument.
Culorile permit să fie indicat riscul legat de fiecare factor.
• Totalul scorurilor poate fi utilizat pentru a da prioritate unei acțiuni dintre
diferitele sarcini. Două sau mai multe sarcini pot fi comparate - scorurile mari
prezintă un risc mai mare și ar trebui deci să fie tratate cu prioritate. Scorurile
pot fi deasemenea comparate pentru propunerea de îmbunătățiri - pentru a
vedea care dintre acestea conduce la reducerea riscurilor.

2
9
• Factorii de risc incluși în DEM nu acoperă toate caracteristicile din anexa 1 a
Directivei Consiliului, de ex. factorii individuali. Foaia de scor poate fi
utilizată pentru înregistrarea factorilor individuali, factorilor psihosociali etc.

Grupul de utilizatori vizat


DEM este utilizat de către inspectori, angajatori și lucrători, inclusiv de
reprezentanții SSM.
Este ușor de utilizat și poate servi oricărei persoane de la locul de muncă. Sunt
disponibile materiale video de formare pe pagina de internet a HSE pentru facilitarea
utilizării acestui instrument, dar nu este necesară o formare specifică în ergonomie
pentru folosirea acestui instrument de bază.

Calitatea metodologiei
Sunt verificate aplicabilitatea practică, validitatea și coerența. Pentru a obține o
abordare coerentă și a diminua probabilitatea apariției erorilor, instrucțiunile de
utilizare prezintă diferite scoruri ale factorilor de risc.

3
0
Nivelul III - Analiza specială
Evaluarea riscurilor în cazuri excepționale
Analiza specială a Nivelului III va fi efectuată în cazul unor probleme specifice
imposibil de evaluat cu ajutorul evaluării riscurilor la Nivelul II și al unor probleme
legate de organizarea muncii și de suprasarcina musculo-scheletică.
Pentru acest nivel, se face o trecere în revistă a metodelor specifice și se
furnizează date de contact pentru obținerea de sprijin.

Obiective
Evaluarea riscurilor în cazul unor probleme excepționale imposibil de evaluat
cu ajutorul Nivelului II, de ex.:
• sarcini complexe și care se schimbă frecvent
• sarcini care necesită efort fizic foarte mare și o formare specială
Analiza specială a Nivelului III poate fi utilizată, deasemenea, în cazul
problemelor legate de sarcina de lucru, de ex.:
• lipsa crescândă a calității
• organizarea muncii pentru sarcinile care necesită efort fizic foarte mare
• numeroase sesizări, probleme de sănătate, boli și absențe

Condiții prealabile utilizării


• experiență în ergonomie, fiziologie, biomecanică și sănătate în muncă
• cunoștințe aprofundate privind munca ce trebuie evaluată

Instrumente
• analiza sarcinii
• studiul timpului și al mișcării
• măsurarea parametrilor fiziologici, cum ar fi ritmul cardiac, activitatea
musculară bioelectrică, consumul de oxigen
• măsurarea forțelor
• măsurarea condițiilor de mediu
• analiza biomecanică
• întrebări și interviuri
Efort
Efortul este mare, în general; acesta depinde de structura problemei și de
consecințele pentru securitate, sănătate și economie.

Date de contact pentru obținerea de sprijin


• inspectorii pentru probleme speciale: organismul național central pentru
inspecția muncii
• institutele pentru securitate și sănătate în muncă
• inginerii consultanți
• instituțiile de învățământ pentru științe sau tehnologie
• alte întreprinderi care se confruntă cu probleme similare (schimb de
experiență).

3
1