Sunteți pe pagina 1din 10

1

FIȘA 1

1. Rezolvă corect exercițiile cu operațiile de adunare și scădere:

4 3 + 5 7 + 1 4 2 + 5 4 3 + 2 6 9 +
3 8 9 6 5 8 1 9 9 3 4
1 1 2

5 3 8 - 6 8 1 - 7 0 2 - 5 0 0 - 3 2 4 - 4 4 0 -
2 1 9 5 3 5 3 4 7 2 7 0 1 7 8 3 8 4

1 5 5 + 2 7 4 - 3 3 8 - 9 1 =

1 0 0 0 - ( 6 2 3 - 4 8 1 + 5 6 0 ) + 1 1 4 =

2 x 4 = 6 : 3 = 1 8 = x 5 =

6 x 7 = 1 2 : 4 = 1 8 = x 8 =

8 x 4 = 3 0 : 5 = 2 0 = x 4 =

3 x 9 = 5 4 : 9 = 2 0 = x 6 =

4 x 3 = 4 0 : 1 0 = 3 6 = x 2 =

9 x 8 = 2 4 : 8 = 3 6 = x 1 =

6 x 8 = 5 : 5 = 8 1 = x 3 =
2

2. Calculează termenii necunoscuți:

2 3 0 - a = 1 2 1 b + 3 5 = 1 5 0 c - 6 2 3 = 4 4

a = b =

a =

3 0 6 + d = 7 0 0 4 5 8 - 1 0 6 - e = 3 4

3. Pe un stadion erau 112 de băieți și fete cu 53 mai multe. Câți copii erau în total?

4. Mărește cu 405 difernța nr 564 și 372.

5. 5. Într-o librărie erau 234 caiete de matematică. Caietele dictando erau cu 12 mai puține, iar
caietele de desen cu 194 mai puține decât caietele de matematică și caietele dictando la un
loc. Câte caiete erau în total în librărie? (Scrie datele problemei apoi rezolvă.)
3

FIȘA 2

1. Calculează corect și verifică, făcând probele:

2 2 4 + 3 4 6 = 9 5 2 - 7 6 1 =

p a p a

p s p a

p s p s

3 1 5 - 1 7 8 = 6 0 4 + 2 6 6 =

p s p s

p a p s

p a p a

2. Suma a două numere este 672. Primul număr este 333. Care este al doilea număr?

3. La diferența nr 542 și 84, adaugă suma nr 56 și 84.

4. Află a – b – c știind că:


- a = 800
- b = cu 524 mai mic ca a
- c = cu 82 mai mare ca b.
4

5. Irina are un album cu fotografii. Cele cu peisaje sunt în număr de 267, iar cele cu păsări sunt
cu 43 mai multe decât cele cu peisaje. Irina îi dă surorii ei 50 de fotografii cu peisaje și tot
atâtea fotografii cu păsări. Cu câte fotografii a rămas Irina?

FIȘA 3

1. Rezolvă corect ținând cont de semnificația parantezei:

2 8 9 + ( 4 0 5 - 2 3 7 - 5 4 ) + 1 5 9 - ( 6 7 + 4 6 ) =

( 1 0 0 0 - 9 0 0 - 5 5 ) + 3 7 2 - ( 2 3 + 5 8 ) =
5

2. Cu cât e mai mare suma nr 237 și 589 făță de diferența lor?

3. Mama are 1000 de lei. Ea cheltuie pe mâncare 635 lei, iar pe produse de curățenie cu 465 de
lei mai puțin. Câți lei îi rămân mamei?

4. Află suma dintre cel mai mic nr par de trei cifre cu cifra zecilor 4 și predecesorul lui 246
mărit cu 84.

5. Calculează termenul necunoscut:

a - ( 2 3 8 - 7 3 ) = 3 5 6 ( 1 9 4 + 6 4 ) + b = 7 1 5
6

FIȘA 4

1. Descăzutul este 634, iar diferența este 378. care este scăzătorul:

2. Pe rafturile unui supermarket erau 108 pungi cu făină albă. Pungile cu făină de mălai erau cu
67 mai multe, iar pungile cu zahăr erau cu 39 mai puține decât pungile cu făină albă și făină
de mălai la un loc. Câte pungi erau în total?
7

3. Ana are 500 de lei, iar sora ei, Mara are 550 de lei. Ana cheltuie 231 de lei, iar Mara cu 64 de
lei mai mult decât cheltuie Andreea. Care dintre fete a rămas cu o sumă mai mare de lei și cu
cât? (Scrie datele problemei și rezolvă.)

3. O fabrică a produs 700 de biciclete. În prima săptămână a trimis spre vânzare 224 de
biciclete, iar în a doua săptămână cu 48 mai multe. Câte biciclete au rămas în fabrică?
8

FIȘA 5

1. Ce operație presupun cuvintele și expresiile?

difrența cu atât mai mare cu cât e mai mare suma

cu cât e mai mic cu atât mai mic total rest cu atât mai puțin

micșorează cu adaugă mai ieftin mărește mai scump mai puțin cu

1. Găsește numerele cu 175 mai mici ca 2. Găsește numerele cu 353 mai mari ca 87
9

425 și 850. și 274.

3. La o fermă de păsări erau 428 de găini și 156 de rațe. S-au vândut 174 de găini și s-au mai
cumpărat 119 rațe. Câte păsări sunt acum la fermă? (Scrie datele problemei!)

2 5 6 + a = 8 0 6 5 1 2 - b = 2 5 2 c - 8 5 = 4 1 5

d + 3 3 3 = 1 0 0 0 6 8 + e = 5 9 4 f - 1 9 2 = 3 8 7

3 6 8 - y = 4 0 9 - 3 6 8 z - 5 1 2 = 2 6 + 1 5 5
10

S-ar putea să vă placă și