Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,PETRU-MUŞAT”

ÎNVĂŢĂTOR: PUIULEŢ DIANA

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

DISCIPLINA: ,,CURIOZITĂŢI ALE NATURII”-OPŢIONAL

SUBIECTUL: PĂDUREA,BUNUL CEL MAI DE PREŢ

TIPUL LECŢIEI: recapitulare

OBIECTIV FUNDAMENTAL: consolidarea unor informaţii cu privire la pădure şi rolul pădurii în viaţa omului

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

O1-să poarte discuţii pe marginea unui text;

O2- să răspundă corect la întrebări;

O3- să cunoască date generale despre pădure;


O4-să adune şi apoi să redea informaţii culese de ei despre pădure;

O5-să ,,construiască” o pădure din arbori confecţionaţi de ei ;

O6- să citească fluent diverse sfaturi ecologice, îndemnuri, etc. ;

O7- să participe cu interes la lecţie ;

STRATEGII DIDACTICE :

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, brainstormingul;


b) mijloace de realizare: planşe, fişe cu imagini, fişe din portofoliile individuale;

MODURI DE ORGANIZARE: frontal, individual

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:

 Aglaia Ionel , ,,ABC Ştiinţe ale naturii”, Ed. All


 Boris Crăciun , ,, Curiozităţi din lumea vieţuitoarelor”, Ed. Porţile Orientului
 Site –uri de pe internet.
SCENARIU DIDACTIC

FORME
NR. ETAPELE OB. METODE ŞI MIJLOACE DE
CRT LECŢIEI OP. CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV PROCEDEE DE ÎNVĂŢĂ- ORGA- EVALUARE
MÂNT. NIZARE
1. Moment Se asigură climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei, se cere conversaţia portofolii frontal
organizatoric elevilor să-şi pregătească materialele necesare.
O1 Li se va aduce la cunoştinţă elevilor că o rândunică de curând
2. Captarea atenţiei întoarsă din ţările calde le-a adus un răvaş.Se poartă discuţii pe conversaţia fişă frontal
marginea lui.(anexa)
Anunţarea te-
3. mei şi Se anunţă tema şi obiectivele. conversaţia
obiectivelor frontal
Pornind de la răvaşul rândunicii se vor verifica cunoştinţele
4. Dirijarea pro- asimilate anterior.Pornind de la cuvântul ,,pădure”se cere Fiecare elev
cesului elevilor să scrie cât mai multe cuvinte care le vin în minte, brainstormin- găseşte
instructiv- pornind de la acesta(se lucrează pe tablă).Se vor cere informaţii gul câte un cu-
educativ O2 cu privire la: vânt
-ce este o pădure;
O3 -feluri de păduri;
-date generale despre pădurea de :fag, stejar,
conifere(alcătuire:forma coroanei,frunzei,scoarţa fiecăruia, conversaţia
fruct,animale , plante ,păsări specifice fiecărei păduri, iar observaţia Planşe Frontal
discuţiile se vor purta pe baza planşelor care vor înfăţişa fiecare
pădure)
-întrebuinţări ale lemnului;
-rolul pădurii în viaţa omului;
-acţiuni ale copiilor pentru protejarea pădurii; conversaţia Planşe
-exemple de plante şi animale ocrotite de lege;(se vor arăta observaţia
O4 planşele cu respectivele plante şi animale)
Elevii vor citi de pe fişele lor curiozităţi sau ghicitori despre
pădure,vor prezenta din portofoliul Observare
5. Realizarea O6 obiectului ,,Opţional”imagini găsite de ei acasă despre pădure. conversaţia fişe cu informaţii Indivi- sistemică
Feed-back- Câţiva elevi vor citi indemnuri ecologice ,diferite sfaturi bune imagini dual
ului de urmat,cele 10 porunci ale pădurii.(anexa)

O5 conversaţia
În finalul lecţiei se va realiza macheta colectivă ,,Frumoasă eşti, explicaţia
pădurea mea”Macheta va fi pe suport de polistiren,fond de
hârtie creponată verde, în care elevii vor ,,planta”(copaci
efectuaţi de ei în orele de abilităţi practice),alte plante sau frontal Observare
animale sau păsări ce trăiesc în pădurile României. Elevii vor sistemică
lucra având un fundal muzical.

6. Încheierea O7
activităţii Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei; conversaţia frontal
Tema acasă:să adune în portofoliu informaţii şi imagini cu
păduri din diverse colţuri ale lumii.

RĂVAŞUL RÂNDUNICII

SCRISOARE
CĂTRE TOŢI COPIII PĂMÂNTULUI

PRIETENI,

Oriunde trăiţi – mai aproape sau mai departe de aceste meleaguri- în ţinuturile nordice- în împărăţia zăpezilor sau
cele tropicale, veşnic inundate de verdeaţă, în aşezările micilor sau marilor altitudini, toţi avem dreptul la aer, la apă, la
soare, la un zâmbet, la un cântec, la o floare...

Cum ne putem bucura de toate acestea dacă zilnic mor animale sau dispar plante, tot mai mulţi oameni se
îmbolnăvesc, stratul de aer care ne protejează de razele arzătoare ale soarelui se subţiază, iar poluarea creşte?

Plămânul verde al Planetei este în pericol, în agonie.E ca un animal rănit care nu se mai poate mişca şi nu poate
merge mai departe.Frunzele copacilor sunt tot mai galbene şi mai bolnave, animalele pădurii tânjesc după vremurile de
altădată...Cerul se zăreşte uneori din ce în ce mai greu de după norii negri de fum!Omul care a uitat că a luat tot de la
natură s-a întors acum împotriva ei.Mama natură este suferindă...

Pământul devine din ce în ce mai bolnav.Îl putem salva de la distrugere, iar salvarea lui stă în mâinile noastre, ale
tuturor.Aşadar, oameni din toate colţurile lumii veniţi să salvăm marea noastră casă:PLANETA ALBASTRĂ-PĂMÂNTUL!

SALVAŢI PLANETA PĂMÂNT:LEAGĂNUL OMENIRII!

CELE ZECE PORUNCI ... ALE PĂDURII


1.Eu sunt zăgazul apelor şi ocrotitoarea roadei câmpului,cunoaşte-mă şi păzeşte legea mea!

2.Nu lua numele Pădurii în deşert!

3.Adu-ţi aminte să sfinţeşti Sărbătoarea Pădurii!

4.Cinsteşte Pădurea ca să trăieşti mult şi bine pe pământ!

5.Să nu ucizi Pădurea!

6.Să nu fii lacom faţă de Pădure!

7.Să nu furi Pădurea!

8.Să nu mărturiseşti strâmb împotriva pădurii!

9.Să nu pofteşti Pădurea aproapelui tău!

10.Nu urî pe paznicii Pădurilor , ci ajută-i în îndeplinirea slujbei lor nobile şi grele.

Extras din ,,Glasul pădurii’’

ZECE MOTIVE PENTRU A PROTEJA PĂDUREA


1.Pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen; aproximativ două treimi din oxigenul consumat de oameni, animale,
industrie,agricultură e preluat din atmosferă de către arbori şi arbusti(de vegetaţie în general).

2.Absoarbe o importantă cantitate de dioxid de carbon(gaz cu efect de seră)contribuind la reducerea poluării şi având o
influenţă benefică asupra mediului.

3.Fixează solul împiedicând alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt.

4.Filtrează apa provenită din precipitaţii prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi şi frunze moarte,asigurând o apă
limpede şi curată.

5.Reduce mult din mărimea viiturilor în cazul ploilor torenţiale,prin reţinerea unei mari cantităţi de apă în coronament şi
litieră şi cedarea acesteia treptat.

6.Reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe dintre ele fiind
ameninţate cu dispariţia, datorită adaptării la condiţiile specifice de aici.

7.Este o sursă încă puţin exploatată de medicamente şi remedii naturale.

8.Are un mare impact estetic,peisajele în care apar păduri fiind de preferat terenurilor ocupate de culturi agricole sau alte
amenajări antropice.

9.E un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice recunoscute.

10.Are o mare importanţă educativ-ştiinţifică, atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare.

S-ar putea să vă placă și