Sunteți pe pagina 1din 2

Viitorul digital al învățământului românesc

Sistemele de educație din întreaga lume vor suferi mari modificări, favorizate de
revoluția tehnologică. În următorii 15 ani, internetul va transforma școlile în "medii interactive"
care vor da la o parte formele tradiționale de învățământ și vor schimba modul de a fi al
profesorilor, părinților și elevilor, scrie cotidianul spaniol El Mundo.
Copiii moderni tind să-și dezvolte alte abilități prin interacțiunile cu tehnologia, chiar și
la vârste foarte mici.  Este esențial ca instituțiile de învățământ să pregătească elevii să facă față
schimbărilor, determinate de dezvoltarea tehnologică rapidă, dotându-i cu competențele adecvate
provocărilor erei digitale. Tehnologiile digitale ar trebui să facă parte integrantă dintr-o abordare
educațională axată pe elev/student, adaptată vârstei și pot oferi abordări noi și inovatoare în
materie de predare și învățare.
Cu toate aceste schimbări tehnologice rapide, sistemele educaționale din România se
adaptează greu nu doar în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor, ci și predarea competențelor și
formarea cadrelor didactice. Dobândirea competențelor digitale este indisolubil legată de o
abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții. Este necesară nu doar transformarea
sistemelor educaționale și de formare la toate nivelurile în vederea satisfacerii exigențelor, ci și
oferirea unor posibilități de perfecționare și recalificare tuturor categoriilor de vârstă. Școlile
reprezintă punctul de plecare pentru formarea competențelor digitale, iar profesorii ar trebui să se
afle în centrul acestei transformări.
Profesorii ar trebui să se afle în centrul transformării digitale și, prin urmare, au ei înșiși
nevoie de o pregătire și formare continuă, care trebuie să includă module vizând practici de
predare adaptate în funcție de vârstă și dezvoltare; această formare necesită timp și nu ar trebui
să reprezinte o sarcină suplimentară, pe lângă activitățile zilnice ale acestora; predarea altor
competențe de bază cum ar fi competențele numerice și de scris-citit, predarea de competențe
digitale cere profesorilor să își actualizeze cunoștințele și competențele în mod continuu;
profesorii au nevoie de o dezvoltare profesională adecvată, flexibilă și de înaltă calitate, care să
corespundă nevoilor lor.
În școala viitorului, profesorul nu va mai fi doar un transmițător de cunoștințe, ci va avea
ca principală misiune orientarea elevului în propriul său proces de învățare. Internetul va fi
principala sursă de cunoaștere, chiar mai mult decât școala.
Astăzi, putem preda o lecţie interactivă cu ajutorul unei laptop,smartphone, ne putem
conecta în orice clipă la o reţea de internet pentru a găsi o informaţie necesară. Era digitalizării şi
a tehnologizării ne permite să fim acum mai spontani decât oricând, mijloacele tehnologice ne
oferă libertatea de a improviza, de a fi creativ şi original în acelaşi timp.
Datorită invenţiilor de ultimă oră, educatorul are la dispoziţie infinite surse de informare.
Internetul este astăzi un izvor bogat de informaţii, instrumentele tehnologice ne permit ca în
câteva secunde să accesăm un website de profil, furnizor de activităţi pentru clasă,iara cest lucru
l-am fructificat din belșug în pandemie în cadrul școlii online.
Bibliografie:
Irina Șarapatin, Creativitate şi originalitate didactică. Repere psihopedagogice
Victoria Folea, Trecerea la societatea digitală în țările uniunii europene. Studiu de caz
România
 

S-ar putea să vă placă și