Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebările la „RMG”

pentru pregătirea către lucrarea de control

1 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)


2 Militarii au dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei
3 Organizatorul nemijlocit al serviciului interior în companie (subunitate) este
4 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarului (evidenţiaţi răspunsul incorect)
5 Militarii, în dependenţă de gravitatea faptei săvîrşite, poartă răspundere: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
6 Conducerea unică constă în faptul că comandantul (şeful) are dreptul:
7 Militarul, după primirea ordinului
8 Toţi militarii, la întîlnire (depăşire), sînt obligaţi
9 Superioritatea este determinată de:
10 În situaţii deosebite, şeful superior poate da ordin subordonatului peste şeful nemijlocit al
acestuia. Cum procedează în aşa caz şeful superior? (evidenţiaţi răspunsul incorect)
11 Personalul destinat serviciului de zi trebuie să fie gata pentru executarea serviciului şi
primit în subordine de către sergenţii (ofiţerii, subofiţerii) de serviciu, precum şi de către
şeful gărzii unităţii
12 Armamentul individual al efectivului companiei se păstrează:
13 Şedinţele (instructajul) practice se desfăşoară:
14 Sergentul de serviciu răspunde de
15 Plantonul pe subunitate este subordonat
16 Militarul de gardă înarmat, care execută misiunea de luptă privind paza şi apărarea
postului încredinţat se numeşte
17 Santinela trece în calitate de militar de gardă
18 Militarii de gardă se odihnesc
19 Dreptul comandantului de grupa de a aplica sancţiuni disciplinare:
20 Sancţiuni disciplinare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi:
21 Militarii beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite
22 Militarul are următoarele îndatoriri: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
23 În interes personal, militarul este obligat să se adreseze
24 Şeful are dreptul:
25 Conducerea unică este unul din principiile de bază ale Forţelor Armate ale Republicii
Moldova, ea prevede:
26 Ce este ordinul
27 Subordonatul are dreptul să înainteze o reclamaţie, dacă consideră ca faţă de el s-a
procedat incorect
28 Militarii sînt obligaţi să dea onorul militar: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
29 La strîngerea de mînă, primul întinde mîna
30 Şeful nemijlocit se numeşte:
31 Intervalele dintre primirea hranei nu trebuie:
32 Apelul serviciului de zi şi gărzilor este executat de
33 Sergentul de serviciu distribuie armamentul numai la ordinul
34 Şedinţele (instructajul) teoretice se desfăşoară
35 Postul constituie
36 Schimbarea santinelelor se execută peste
37 Inviolabilitatea santinelei constă în: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
38 Santinela poate fi schimbată sau scoasă din post de
39 Dreptul locţiitorului comandantului de pluton de a aplica sancţiuni disciplinare:
40 Comandantul de grupă are dreptul (evidenţiaţi răspunsul incorect)
41 În interes de serviciu, militarul este obligat să se adreseze
42 Prin îndeplinire de către militari a obligaţiilor de serviciu se înţelege: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
43 Pînă la depunerea Jurămîntului militar, militarul nu poate fi (evidenţiaţi răspunsul
incorect)
44 Obligaţiile funcţionale ale militarilor sunt determinate de: (evidenţiaţi răspunsul incorect)
45 Şefi direcţi se numesc:
46 În ce cazuri militarul are dreptul de a nu îndeplini ordinul?
47 Cine dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI” comandantului (şefului) sosit?
(evidenţiaţi răspunsul incorect)
48 Salută primul
49 Când se dă comanda „DREPŢI” sau „Atenţiune, DREPŢI”?
50 Militarii în termen sînt instalaţi în:
51 Paturile se amplasează de la pereţii exteriori la o depărtare:
52 La sosirea în companie a şefilor direcţi, de la comandantul de companie în sus, precum şi a
ofiţerului de serviciu pe unitate, se dă comanda:
53 Rîndul la serviciu în pluton îl stabileşte
54 Pregătirea personalului din componenţa serviciului de zi, cu excepţia gărzii, numit din
partea subunităţii, este efectuată de
55 Grupele de rezervă sunt organizate pentru
56 Pentru paza unui post timp de 24 de ore se numesc
57 Pistoalele-mitralieră şi mitralierele personalului gărzii se păstrează în
58 Santinela nu se subordonează
59 Sancţiuni militare aplicate efectivului de soldaţi si sergenţi în termen: (evidenţiaţi
răspunsul incorect)
60 Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări: (evidenţiaţi răspunsul
incorect)