Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECTIE

Scoala Gimnaziala Speciala ,,SF. MINA,,


Data: 25.05.2022
Clasa : aVa A
Unitatea de invatare : Elemente de limbaj muzical și de mișcare pe muzica
Subiectul : Jocuri in sincron
Tipul lectiei: Predare
Propunator: Prof. Rosu Ovidiu
Durata: 45 min
Competente
Competente generale
1.2. Interpretarea unor fragmente simple instrumentale
3.1. Descrierea starilor si ideilor generate de audierea unor lucrari muzicale.
Competente specifice
C1- să respecte o poziţie corectă în timpul cântării, în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmate şi a
emisiei sunetelor corespunzătoare;
C2- Sa audieze si sa interpreteze lucrari muzicale si să execute corect, după indicaţii, toate tipurile de
exerciţii;
C3- Sa analizeze o lucrare audiata sau intepretata cu vocea din punct de vedere al acompaniamentului
muzical ;
C 4 – Sa participe activ la lecţie.
Principiile didactici în educația specială:

 Principiul unității/corelației dintre sensorial și rațional, dintreconcretși abstract


înpredare – învățare, cunoscutși sub denumirea de principiulintuiției;
 Principiul accesibilității și tratării individuale, diferențiate;
 Principiul respectării particularităților de vârstă și individuale;
 Principiul sistematizării, structurării șicontinuității;
 Principiul integrării teoriei cu practica;
 Principiul participarii conștiente și active a elevilor la activitățile educativ-
compensatorii și recuperatorii;
 Principiul în sușirii temeinice a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor;
 Principiul asigurării unității instrucției, educației, compensării, recuperăriiși/sau
reeducării.
Strategii didactice

Metode didactice Dialogul M1 Mijloace de Auditie m1


Explicatia M2 invatamant (1) Exercitii de
Demonstratia M3 recunoastere m2
Exercitiul M4 Jocul didactic m3
(1)Mijloace de invatamant

-audio-video: pc, videoproiector, tablete


- jetoane
- linguri
-tuburi
- hartie copt
- pahare plastic
- instumrnte de percutie din materiale reciclabile ( peturi , lemn, creioane)
- fluier
-joc didactic
Forme de organizare : frontală, colectivă, pe grupe
Mijloace de evaluare – probe cu raspunsuri orale, fise de lucru
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa :
Cunoștințe Abilități Atitudini
La finalul lecției, elevii vor ști să: Până la finalul lecției elevii: Până la finalul lecției elevii:
- să identifice elemente specifice - să participe la dialog; - vor utiliza elemente de ascultare
unui cântec; -își vor valorifica abilitățile de activă;
- să identifice semnificația unui relaționare cu ceilalți; -vor avea o atitudine de respect
mesaj muzical; - vor manifesta abilități față de ceilalți elevi și nu îi vor
- interpreteze cântecul ” ”; interpretative; întrerupe atunci când vorbesc;
- să identifice asemănări și - vor utiliza instrumente muzicale -vor avea răbdare să răspunda
deosebiri între diferite improvizate pentru a se
acompaniamente acompania.
Resurse
Materiale-bibliografie:
- Curriculum pentru dizabilitati intelectuale grave,severe si/asociate -OME .3702/2021
-Ctin Hutanu, Carmen Buzatu- Indrumator metodic pentru predarea educatiei muzicale, Ed.Emia
2006
-Tia-Anpcdefp- Culegere de metode si intrumente de educatie nonformala, 2010
www.youtube.com
www.prezi.com
Evenimen Com Continut stiitific Strategii didactice Evalua
pet
tul Metode Mijloace Moduri re
Spe
didactic cif
organiza
re

1.Mo Se face prezenta la oara a elevilor Conver Fron


ment Se pregatesc materialele necesare lectiei satia tal
organi
zatoric
Le spun elevilor niște ghicitori despre scoala . Conver Prezenta Fronta Obser
2.Captare (Anexa 1) satia re l vare
a atentiei sistema
Le prezint elevilor un material cu imagini care tica
C4 înfățișează diferite activități din scoala . Am asociat
fiecărei imagini câte un jeton sugestiv. Pornind de
la aceste indicii, elevii trebuie sa completeze o
harta ,,Stiu ,vreau sa stiu, am invatat,, in trei pasi
Se face o trecere in revista a ceeace elevii stiu
deja ; se formuleaza intrbari la care se asteapta
gasirea raspunsului in lectie ; se revine la harta
pentru a ne asigura ca inrebarile elevilor au primit
raspuns . Prin intermediul metodei
interactive : ,,Stiu , vreau sa stiu,am invatat”,
(Anexa 2)
3. Anunţa Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: Explica Prezenta Fron Evalua
rea C3 - menţinerea unei poziţii corecte în timpul tia re de pe tal re
temei şi a Youtube forma
continu
cântatului tiva
tului - interpretarea cântecului ” O vioara mica de-as
avea ” , cu întreaga clasă şi individual, cu și fără
acompaniament, participând activ la lecţie;
(interacțiune profesor-elev)
,,O vioara mica de-as avea,,( versuri)
Cantece Gradinita.ro
https://www.youtube.com/watch?v=ntPY3vx6ogA
4.Pregatir -Se vor realiza exerciţii de încălzirea vocii Conver Prezenta Fron Obser
ea vocilor Exerciţii de respiraţie (pentru realizarea unei satia re de pe tal vare
pentru Youtube sistema
cant
respiraţii ample, lungi şi bine dozate): tica
1. ,,Spatele de scaun rezemăm,
Pieptul înainte îl îndreptăm,
Trandafirul cu drag mirosim Explica
C1 Şi rostim: Ce frumos miroase floarea!” tia
2. ,,Balonul mare acum îl umflăm,
Deci cu toţii în el să suflam
Pt Pfu! Pfu! Pfu!”
3.Exerciţii de cultură vocală:
,,Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu! Tu, tu! Tu, tu! Tu, tu!”

,,Toba bate: Bum! Bum! Bum! Demon Colec


Hai copii cu toţi la drum!” stratia tiv
3.Vocalize pe sunetele arpegiului gamei DO, cu
ajutorul vocalelor: a, e, i, o, u, corectându-se, după
caz, modul de deschidere a cavităţii bucale.
https://www.youtube.com/watch?v=sv6TjhLrx1o
Aquecimento Vocal - Vocalize nr º03 - MA ME MI
MO MU
Le prezint doua clipuri cu acompaniamente cu Demon
5. Prezen pahare . strația
tarea conți
https://www.youtube.com/watch?v=2Y14iZ7Cy3U
nutului și
dirijarea - Pedro L. Camba R.
învăţării
https://www.youtube.com/watch?v=BxzdsxmGQII-
-MTC Giovanni Exerciți
C2 Instrumentele muzicale cu ritm,improvizația ul
muzicală,audiția și colaborările muzicale de grup
facilitează un proces de exprimare de sine Relaţio
nare
transformând frustrarea, mânia şi agresiunea într-o Laptop Fron prin
experienţă a creativităţii . tal acţiune
Elevii vor fi așezați în semicerc precum o şi
orchestră , bat din palme, foșnesc hărtia de copt și comuni
cânta din instrumente un ritm de acompaniament care
pe audiția dată.
Va fi prezentata interpretarea liniei melodice a Explica
cantecului : ția
C3 ,,O vioara mica de-as avea,,
TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii
https://www.youtube.com/watch?v=e2GHyaehK9A
Va fi prezentata interpretarea cantecului( versuri si
linie meelodica ) si se va cere elevilor sa
recunoasca instrumentele si sa le improvizeze cu
materialele puse la dispozitie :
,,O vioara mica de-as avea,,( versuri) Conver Pe
Cantece Gradinita.ro sația grupe
https://www.youtube.com/watch?v=ntPY3vx6ogA
6. Asi Se vor realiza jocuri de acompaniament : cântarea Exerciți
gurarea cu voce tare însoţită de bătăi ritmice din palme, ul
reten
ţiei şi
urmată de cântarea cu voce joasă însoţită de mersul
C4 pe vârfuri; (interacțiune elev-elev), cântarea cu
tran Explica
sferului acompaniament la : tuburi, pahare , linguri , hartie ția
copt , creioane, etc.
Elevii primesc sarcina de a învăța sa acompanieze Conver
cântecul, sa-l înterpreteze și apoi sa il prezinte la sația
serbare . Se pot adăuga si jucării muzicale .
7. Înche Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a Conver Recom Fron Apreci
ierea lecţiei, ulterior elevii fiind şi recompensaţi. sația pense tal erea
activi modul
tăţii ui de
lucru
Anexa 1

Vine toamna şi începe, ,,Picatura ce umple paharul poate provoca …mari dezastre ,,
E a doua casă.
Cât trăim o ţinem minte, Proverb romanesc
Ne învaţă lucruri sfinte.

(şcoala)

Bărboasa

Ţine curată casa. PET de 5 litri

(mătura) LINGURI

Drept, înalt şi subţirel, TUBURI


Cu veşmânt de lemn pe el
Are limbă de cărbune,
Pe hârtie multe spune?

(creionul) HARTIE COPT

 Țeavă de soc,
Mult zice cu foc.

(fluier)
ANEXA 2

STIU VRAU SA STIU AM INVATAT

MATURA -curatenie Curatenie Chitara

CREION-scoala /scris Instrument Bete

FLUIER – lemn Cantec Instument

PAHAR plastic- baut Uz casnic Tobita

PET de 5 litri Sticla depozitat apa TOBA

TUB plastic Folosit la instalatii electice Instrument de suflat

HARTIE COPT Bucatarie prajituri Instrument de percutie

LINGURI Tacam de servirea mesei Instrument de percutie

S-ar putea să vă placă și