Sunteți pe pagina 1din 224

Arta francez din sec XVII.

Clasicismul n arta european .


y Arta francez din sec XVII cunoa te o nflorire total baroc r spndit n tot apusul Europei-CLASICISMUL i o orientare spre un stil artistic unitar diferit de cel

y Premisele apari ie stilului clasicist n arta francez din sec XVII const in : a) tradi iile puternice ale rena terii franceze; b) fondul psihologic specific francezilor (mai calm, ra ional); c) instaurarea monarhiei absolute (ndeplinirea condi iilor grandilocvente a regelui Ludovic al XIV-lea; invitarea la curte a celor mai str lucite min i ale vremii .a) d)influen a slab a contrarerformei religioase. n Fran a ctolicizmul n-a avut un rol hot rtor.

y Clasicizmul (cc 1635) reprezint o noua rena tere a antichit ii i i poate fi tradus ca model al perfec iuni, ideal (artistic, moral) ce are ca scop transformarea lumii, a omului comform canoanelor ra iunii intruchipareaa lui in via (aspira ia spre construc ia unei societ i exemplare)

y Doctrina clasicizmului cultiv no iunile de valoare etic , m re ie, eroic, noble e, onoare, ideal nalt,curaj, armonie (ntlnite n filosofia lui Rene Decartes, dramaturgia lui Pierre Corneille (fondatorul teatrului francez), Rassin, n picturalui Nicolas Poussin, Claude Loraine .a)

y n arta pastic clasicizmul se manifest prin: forme geometrice, clare, precise, dispuse ritmic, linii drepte,stricte, echilibru, simetrie, ordine,prevalarea ra ionaluluiasupra sentimentalului etc.( legit i universale n arta antic i renascentist ) principia canonizate ce ndep rteaza arti tii de la realitate i diversitatea via ii sociale. y Arta Francez se dezvolt n 2 etape : n prima jum tate a sec. XVII ( baroc timpuriu ) i a doua jum tate a sec. XVII, dar n arhitectur aceast evolu ie a noilor principia constructive i stilistice are loc n trei etape morfologice diatincte : Preclasicizmul(domnia lui Henric al IV-lea), Clasicizmul (domnia lui Ludovic al XIIIlea) Clasicizmul Versaillez (domnia lui Ludovic al XIV-lea) ( II jum. a sec. XVII )

Palatul Luvru( 1546 ), Arhitector Pierre Lescaut

Curtea palatului

Palatul Luvru. Pavilionul ceasornicului, arhitector Jacques Lemersier (1585-1654)

Curtea patrat a palatului Luvru, arh. J.Lemersier

Colonada palatului Luvru (1667-1678), lungimea 173 m, arh-t Claude Perrault (1613-1688), Francois
d Orbay, Louis Le Vau (oper ce deschide epoca stilului lui Ludovic al XIV-lea)

Palatul cardinalului, arh-t J. Lemersier Arhitectura


y Arhitetura Francez din sec. XVII are la origine concep iile estetice ale calsicizmului renascentist (preferate de Ludovic al XIV - lea pentru a demonstra grandoarea Fran ei i a renumitului stil francez ), v dit ndeosebi n arhitectura civil cu o puternic amprent aristocratic (ansmbluri regale, locuin e nobiliare, urbanism)

Palatul Luxemburg (1612-1615),(plan nchis), arhitect Solomon de Brosse

y Construc ia principal n arhitectura civil o constituie palatul ce poate fi de trei tipuri : 1. Palatul reziden ial (regal) 2. Palatul nobiliar (Hotel particular)

3. Palatul municipal (Hotel de ville)- primaria ora ului, colegii, cl diri cu caracter institu ional. (Din 1629 se interzicea construc ia re edin elor nobiliare de tip castel cu plan nchis medieval), comedie francez , biblioteca regal .

Colege des Quatres Nations (college Mazarini; academia francez ),(1667), (n spirit baroc), arh-t Louis Le
Vou

Hotel Royal des Invalides(1693-1706), arh-t Liberal Brucent (1635-1697)

Ecole Militare
y Palatele reziden iale (regale, nobiliare) au un plan n form de (corp volumetriccentral i dou pavilioane lateralesimetrice la extremita i), dou fa ade, dou nivele cu decora ie liniar orizontal sobr i accente ornamentale verticale simple (coloane, pila tri clasici, folosi i pentruprima dat n Fran a de Francois Mansart - arhitectul cel mai apropiat de tendin ele stilului baroc), sculpturi .a , acoperi masardat nclinat n form de capuchon decorat cu lucarne, frontoane clasice triunghiulare (preluate de la Prescaut), ferestre, balcoane, poart monumental decorate cu dantel din fier forjat ( influen italian prin Maria Medici)

Castelul Blois (1635-1638), arh-t Francoise Mansart (1598-1666)

Hotel Lavalette, arh-t F.Mansart

Castelul Maison Lafitte, arh-t F.Mansart

Hotelul Bauvais,arh-t. F.Mansart Pallais Soubise nceputul sec. XVIII Delamer Palat de Santeni

Poarta Palatului Versaille

Grilaj de Balcon de la palatal Versailles

y Majoritate palatelor nobiliare se aflau n cartiere prestigioase ale Parisului (Marais, L ille, Saint-Louis, L ille de la Cite)sau nafara lui i trebuiau s prezinte somptuozitatea, fastul, luxul, splendoarea rafinamentului aristocratic,proportional rangului noble ii proprietarului,bog ia i condi iile de via .

Castelul Vaux le Vicomte (1656-1661), arh-t Louis le Vau (1612-1670)

Hotel de Sully, arh-t Jean-Baptiste du Cerseau

y Decora ia interioar a palatelor const din panouri decorative cu ornamente florare i geometrice ncadrate n rame de stuc, statui din marmor , reliefuri aurite, picture cu compozi iialegorice, istorice n stil classic, u i pictate incrustrate n tehnica intactiei, detalii metalicearnamentale (clan e,z voare, mnere), stofa de brocart, catifea, goblenuri etc. (reprezentantul stilului baroc a fost o perioad Simon Vouet 1590-1649).

Ansamblul de la Versailles
y Cel mai reprezentativ monument al clasicizmului francez din a doua jum tate al sec. XVII este palatal regal de la Versailles (situt la circa 17 km de Paris). Crearea acestui ora -palat a generat o adev rat revolu ie n gndirea estetic european a arhitecturii sec. XVII. Arhitectonica ansamblului formeaz un raport ntre tradi ie i viziunea nou a epocii.

Vedere general a ansamblului

y Complexul de la Versailles se bazeaz pe claritatea ordinei i simetriei, pe rigorile matematice ale geometriei, pe spiritual ra ional in ordonarea natirii, constituind astfel onou rela ie ntre natur iarhitectur , natur i om(care a supus-o). y La construc ia ansamblului au participat succesiv arhitec ii Louis de Van, Jules Hardoun-Mansrt (16481700), Francois d Orbay, inginerul gr dinar sau arhitectul peisagist Andre Le Notre (1613-1700), pictorul Charles Le Brun .a. y Construc ia ansamblului a durat din 1662-1682 pna n 1715 i a avut ca punct de pornire un pavilion de vn toare a regelui Ludovic al XIII-lea (arh-t Louis Levo). La nceput s-au construit dou aripi simetrice, de sud i de nord (1679-1689), apoi s-au prelungit cu nc dou destinate apartamentelor i s lilor oficiale ( 700 de nc peri ce g zduiau peste 3 mii de oameni), ce-i confer edificiului un aspect esthetic nou ( ntins puternic pe orizontal ). y Palatul are dou fa ade ( spre curte cu deschidere de perspectiv spre 3 str zi ce duc spre diferite zone ale Fran ei i spre gr din ) tratate plastic diferit. Fa ada dinspre curtea de onoare ( Pia a Armelor )se remarc prin decorul policromal c r mizii i pietre (specific stilului lui Ludovic al XIII-lea ), iar cea dinspre parc (l-600 m)e fa etat cu piatr (col urile n stil a la rustica ca la palatele renascentiste italiene) i marmur (coloanele) unde ritmul expresiv al plinului i golului, alternan a simetriei cu asimetrie (porticurile cu coloane, pila tri, sculpturi .a) i confer elegan i gra ie. Fa ada prezint armonia construc iei compozi ionale a p r ilor i ntregului, a formelor arhitecturale i y elementelor decorative.

Pia a armelor

Curtea de marmur , arhitect Nicolas Delabel

Vedere general

Fa ada palatului dinspre curtea de onoare

y n corpul central se afl s li luxoase pentru baluri i recep ii ce erau nominalizate dup numelezeit ilor i eroilor antici : Salonul lui Hercule (din 1777 sala Tronului) ; Marele Apartament regal (la cap tul aripei drepte) construit din 6 s li ( salonul Abunden ei, salonul lui Venus, salonul Dianei (sala de billiard), salonul lui Marte (pentru jocuri de noroc), salonul lui Mercur (dormitorul), salonul lui Apollo (pentru

muzic , dans, recep iile ansamblurilor i totodat sala tronului), salonul r zboiului (de lucru), Sala P cii (de marmur gri i alb ), (pentru succesele politice i militare); Galeria oglinzilor, sala de recep ie ce unea nc perile din apartamentul regelui cu cele ale reginei, cu 9 oda i decorative cu floricele, panglici etc., Capela regal .a.

Apartamentul Reginei

Capela Regal , arhitect J.H.Mansart, Robert de Cotte

Sala r zboiului

y Galereia oglinzilor ( l 73m, l - 11m, h 13m ), (1678-1684), (arh-t J.H.Mansart) conceputa n locul fostei terase, proiectat de Louis Le Van cu ferestrele spre gr dina (apus), are 357 de oglinzi dispuse n 17 arcade pe peretele dinspre dormitoarele regale care dubleaz la infinit spa iul, Bolta galereei este

decorat de Charles Le Brun (1661) cu scene alegorice ce ilustreaz cele mai importante momente din ani de domnie ( 27 ) a lui Ludovic al XIV-lea. Galereia Oglinzilor

n corpurile aripi erau amplasate camerele pentru rude, curteni, mini tri, oaspe i de onoare etc., cu un dcor abundant baroc repartizat n func ie de statutul social (sculpturi, picturi) mobilier (Andre Charles

Bo le 1642-2732 l c e e ic int siei o ic n ust ii o si ef c o li i v se c el e e i i e es i covo e e s e o le i i ec o l f c ii .

ce e es o s s. . les Le B

gini de inte io

Goblen, Charles le Brun

La arhitectura ansmblului de la Versailles se refer i proiectul mai sever al Marelui Trianon (1670) cu coloane clasice din marmur verde i roz ( pe locul Trianonului de por elan cu m tasuri din China construit pentru doamna de Montespan) Orangeriei regale ( arh-t J.H.Mansart) Micul Trianon (1768)

Marele Trianon

Gr dinile i parcurile
y

Palatele reziden iale erau proiectate ntro armonie perfect cu natura nconjur toare i anume cu gr dinile i parcurile adiacente ce constituiau o parte component a complexelor arhitecturale. Rela ia natur -arhitectu a contribuit la crearea i dezvoltarea jardins a la francoise . n acest secol arhitectura de gr din devine, datorit geniului arhitec ilor-ingineri arta gr dinii. Andre Le Notre (1613-1700) este cel mai talentat artist n desciplinarea naturii, ordonnd vegeta ia n alei (ce se intersecteaz sub 90 grade), grup ri de flori etc, dup rigorile geometriei i simetriei (spre deosebire de gradina a l anglaise ). Parcul de la Vaux-le-Vicomte (1651-1656)

Gr dinile Tuileries Foto cu copaci triunghiulari

Principiile estetice propuse de Andre Le Notre se ntlnesc i n parcurile Chantilly, Saint-Claud, Fontenebleau, s.a. (Fran a) i n gr dinile de la Potsdam (Germania), Peterhof, Cuscovo, ostanchino,Arhangheliscoe (Rusia) s.a.

Foto de la Peterhof

Parcul Versailles
y

Parcul Versaille are o suprafa enorm 815 ha ( ini ial 6000 ha) axat (est-vest) n jurul elementului central-Grand Canale ce ncheie perspective. Parcul este ngr dit cu un zid de arbu tireteza i i unul din fier forjat. El este proiectat ca o parte component a palatului, aleile fiind percepute ca o prelungire a s lilor

Vede e de p

gene l

Gr dinile din fa a palatului Parter sunt mp r ite n alei paralele,parcele de vegetatien forme geometrice, arbori i arbu ti n form de cub, sfer , con, piramid etc, ce relev o rezolvare spa ial logic , clar .

Gr dina Versailles

Suprafa a parcului este decorat cu oglinzi de ape (lacuri, bazine, fntni artiziene), boschete ( camere cu ziduri din arbori reteza i sau cu bolt -tunel din vegeta ie n care se desf urau spectacole, dansuri s.a.), ( sala scoicilor , Baschetul , Mla tina , Labirintul , Trei fntni , Obeliscul etc.), alei regale (l335m, lat- 40m) decorate din plin cu grupuri sculpturale, deseori alegorice (anotimpuri, ruri, s.a), ce aveau drept scop glorificarea regelui i monarhiei (sculpturile reprezentau figurei frumoase, atletice nro ipostaz vessel, de s rb toare), colonade .a.

Bazinul Latoniei

Bazinul lui Apollo, Jean Baptiste Tuby

Bazinul lui Neptun, J.B.Tuby

Bazinul lui Saturn Bazinul lui Bahus

Bazinul Florei, J.B.Tuby

Fntna Dragonului, h-27 m

Imagini de Boschete Colonada


y

Printre sculptorii care au lucat la decorarea fntnelor i bazinelor cei mai importan i sunt: Francoise Girardon (1628-1715), Antoine Coysevax (1640-1720), fra ii Marcy s.a.

Fntna piramidelor Grota lui Apollo, Baia nimfelor, (F.Girardon)

R pirea Prozerpinei,(F.Girardon)

Arhitectura urban
y

Proiecte urbane au realizat Baptise Andronet Du Cerceau (1544-1590), Louise Matereau (15591615),(sec. XVI), J.H.Mansart, Francoise Blondel (1618-1683)(matemetician) .a (sec. XVII) care au conrtibuit la deschiderea epocii moderne n urbanismul francez (legatura dintre cartiere i pie e publice) Un loc aparte n urbanismul francez din sec. XVII l ocup pie ele publice cu diverse deschideri de perspectiv . Ele au deseori un plan patrat sau dreprunghiular nchis cu col urile t iate, cu statui sau fntni n centru. Pe perimetru sunt plasate cl diri cu un sistem decorativ comun- 3 nivele cu arcade semicirculare la parter (ce formeaz o alternan ritmic dintre plan i gol). La arhitectura urban se refer i por ile monumentale (pentru delimitarea spa iului capitalei) i podurile ce unesc diferite zone ale capitalei. ( Place Dauphine )

Place-des-Vosges, arh-t L. METEZEAU

Pia a Vendome (1685-1701), J.H.Mansart

Pia a invalizilor i palatal invalizilor (Hotel Royale des invalides), (1693-1707)- l. 200 m L.Bruant Fa ada palatului invalizilor

Place de la Concorde

Poarta Saint-Denis (1627), arh-t F.Blondel, Trecerea Rinului scena din r zboiul cu Olanda (sc-r.F.Girardon ) Poarta Saint Martin (1674), cu reliefuri ce celebreaz victoriile regelui Ludovic al XIVlea,(F.Blondel) . Pont Neuf (1605)

Arhitectura religioas
y

Arhitectura religioas francez poart amprenta stilului baroc Italian datorit reperelor estetice ale izui ilor afla i n Fran a (ce doreau s impresioneze publicul prin dimensiuni monumentale, ornamenta ie bogat , statui, medalioane, coloane policrome, gloria cercurilor luminoase, structur neobi nuit etc.)

Capela Sorbona (1624-1642), arh-t Lemersier Domul invalizilor

Capela bisericii Saint Paul-Saint Louis

Notre Dame-du Val-de Grace (1645)

Interiorul Notre Dame-du Val-de Grace

Sculptura
y

Sculptura francez din sesc. XVII are multe afinit i cu arta antic (sobrietate, simplitate, elegan , armonie, tematic mitologic Jacques Sarrazin (1588-1660) de i n fond ea formeaz un decor baroc (tendin c tre expresivitate( dinamic , divergen e de axe, drapaje ample, i nelini tite, stare psihologic agitat , gesture patetice), gra ie, efecte teatrale, spirit s rb toresc, forme monumentale, subiecte alegorice, simbolice etc. Francaise Girardon (1628-1715), Piere Puget (1620-1690) ). Cariatidele de pe pavilionul Orologiului de la Luvru - sculptor J.SARRAZIN

Amfitrita(Michel Anguier)

Ceres(Michel Anguier)

Perseu i Andromeda( Pierre Puget)

Perseu i Andromeda

Hercule (Pierre Puget)

Faun ( Pierre Puget)

Homer (Pierre Puget)

Filosof grec (Pierre Puget)

Sculptura francez este subordonat arhitecturii, ea fiind plasat pe fa adele sau pe atticul edificiului (n ni ele din interioarele palatelor, (galerii, s li), n parc, gr dini, n mijlocul sau pe marginea bazinelor i fntnilor, de-a lungul aleelor sau printer arbori. Venus ghemuit (1686) , sculptor A.Coysevox. Nimf cu scoic (1683-1685) pentru bazinul Latoniei , sculptor A.Coysevox. P stor cu flaut , sculptor A.Coysevox Apolo servit de Nimfe( F. Girardon)

Sfntul Sebastian ( Pierre Puger )

R pirea Elenei din Troia (Pierre Puget)

Sculptura are un rol de glorificare a ac iunilor eroice ale regelui i supu ilor s i (oameni politici, de cultur ) i prezint portrete, statui (de gr din ), personaje alegorice, mitologice, istorice, reliefuri-medalioane .a

Statuia ecvestr a regelui Ludovic al XIV-lea (1683), disparut n timpul revolu iei din 1789-1799,
( F.Girardon )

Statuia ecvestr a regelui Ludovic al XIV-lea, din curtea de onoare de la Versaille (A.Coysevox )

Bustul lui Marc Aureliu( Pierre Puget)

Bustul lui Augustus (Pierre Puget)

Zeul Mercur (efecte de zbor), (A.Coysevox )

Trecerea Rinului (A.Coysevox )

Cei mai remarca i sculptori ai vremii care au activat, cu prec dere, la Versailles, sunt Francoise Girardon(1628-1715), Antoine Coysevox(1640-1720), Jacques Sarrozin(1588-1660),Pierre Puget(16201690),(elevul lui Petro de Cortone), Jean Baptiste Tuby .a

Millon din Crotona(Pierre Puget)

Alexandru Macedon i Diogene, (P.Puget) Hercule odihnindu-se

R pirea Proserpinei (F.Girardon)

Atlan ii de pe ratu a din ora ul Toulouse (Pierre Puget)

Ducesa de Burgundia n chipul Artemidei , sculptor A.Coysevox. Madona cu Pruncul(Pierre Puget)

Sculptura portretistic din aceast perioad are ca support tipu portretul de aport ntrodus de L.Bernini prin bustul lui Ludovic al XIV-lea, dar tratate cu o not particular (starea psihologic , tr s turile fizeonomice individuale, vestimenta ie n func ie de statutul social .a) Cel care a inaintat aceast formul n portretul a la francoise a fost Antoine Coysevox, sculptor principal al Versailles ce a abordat toate genurile i a deschis calea sculpturiioficiale de curte. Ludovic al XIV-lea (A. Coysevox )

Ducele Conde ( A.Coysevox )

Charles le Brun (A. Coysevox )

Robert de Cotte (A. Coysevox )

Sculptura funerar are un aspect mai teatralizat, decorativ inspirat de la principiile de tratare plastic ale sculpturilor mormintelor papilor italieni(con inut alegoric ce trebuia s ajute la n elegerea mesajului despre caracterul preocup rilor defunctului, dimensiuni mari, impresionante structur piramidal spa ial , gesture declamatorii, patetice). Monumentul funerar al cardinalului Richelieu, din biserica Sorbona (sc-r, F.Girardon)

Monumentul funerar al cardinalului Mazarini (Luvru), (sc-r, A.Coysevox)

Monumentul funerar a lui Charles Le Brun (A. Coysevox )

Pictura
y

Pictura n acest secol are menirea de a prosl vi monarhia i a nfrumuse a re edin ele regale i nobiliare. n plan stIlistic pictura francez din sec. XVII (de curte) continu normele inaugurate de arta italian i anume se d preferin genului istoric, portretistic (inspirit din tipu portretului elaborate de Antonis Van Deyk), religios. n prima jum tate a secolului pictura are un caracter moralizator, didactic de reflectare a idealurilor nalte etice i estetice, iar n a doua jum tate a secolului, ea ob ine un character decorative i este supus arhitecturii. Linia baroc (dimensiuni grandioase, character impunator etc.) se ntlne te n pictura francez n deosebi n arta decorativ-monumental (cu tematic variat ) la Charles Le Brun (1612-1695),(viziunea eroic , structuri compozi ionale complexe), n portretele de parad la Nicolas de Largilierre (1656-1746) i uneori religioase la Philippe de Champagne (1602-1674),(elevul lui Rubens), Valentine de Boulogne (15911634).

ntrarea lui A.Macedon in Babilon , Ch. Le Brun

Portretul lui Le Brun , N. de Largilierre

Portretul doamnei ca Diana , N. de Largilierre Frumoasa din Strasburg , N. de Largilierre

Portretul cardinalului Richelieu , P. de Champagne

Portretul regelui Ludovic al XVIII-lea , P. de Champagne

y Dorin a de a ob ine o societate perfect , un om armonios, inspirat din cultul antichit ii, contribuie la reglementarea normelor estetice i etice impuse de Academia Regal de arte (1671) i la lucrarea Marelui Stil - Clasicismul (academismul). y Sistemul normativ elaborate de Academia Regal de art impune arti tilor utilizarea cultuluiantichit ii(cu prec dere roman ), respectarea tematicii mitologice, istorice, a idealului de frumuse e antic,ostructur compozi ional strict, logic , un anume tip de mbr c minte (antic) i tip de emo ii- generat din contradic iile conflictului dintre ra iune i pasiune ( calm, u or trist, ngndurat, se intrezicea expresivitatea emo ional exagerat )). Cu timpul aceste norme conven ionale, schematice confer lucr rilor un aer plicticos i lipsit de via . y Canoanele antice orientau arti tii spre descoperirea generalului din tipic (lipsea chipul de individualitate), spre accentuarea calit ilor etice ale omului care trebuia sa se opun naturii fire ti i s tind spre idealuri nalte, eroism, puritate moral , onoare, noble e, datorie cet eneasc etc. (principii care deseori redirec ionau arti tii de la reflectarea veridicit ii lumii nconjur toare plin de contradic ii). y Prevalarea legit lor ra iunii asupra sentimentalului (senza iei) este reflectat i n limbajul plastic folosit de pictori, ei punnd accentul pe desen, posibilit ile plastice ale liniei culorii revenindu-i un rol secundar. Pentru arti tii francezi arta constituie n primul rnd o construc ie a gndirii ( echilibrul matematic, armonie estetic , claritate, legea sec iunii de aur ) y Cel mai important reprezentant al clasicismului francez n pictur este Nicolas Poussin (1594-1665) format (ca artist) la coala italian (1624),(unde a activat cc. 40 de ani) n baza nv turilor filosofilor greci (stoici ce ndrumau spre b rb ie, demnita etc.), tratatele teoretice ale lui L.B.Alberti, Leonardo da Vinci, A.

Durer, istoriei romane i biblice, a crea iei lui Rafael (pe care l admira pentru marea frumuse e a frescelor sale) i ruinelor antice. y Tematica artistului se axeaz pe subiecte istorice, mitologice (o explozie n arta european din sec. XVII), religioase, alegorice, peisaj eroic cu subiecte italiene, antice, cu panorame grandioase i mai pu in portret. Pictorul prefer genurile superioare celor inferioare n care aplic normele frumosului impuse de canoanele antice. Poussin evit s picteze lucruri urte sau obi nuite, el ntinere te figura uman i-i red noble e.

Autoportret (N.Poussin)

Apolo i Dafna (N.Poussin)

Inspira ia poetului(N.Poussin)

Parnasul (N.Poussin)

Triumful lui Neptun(N.Poussin)

Venus dormind (N.Poussin)

Educarea lui Bahus(N.Poussin)

Marte i Venera

y Rezolvarea plastic a lucrurilor variaz n func ie de perioad . La nceput , fiind influen at puternic de crea ia lui Caravagio ( de i n general nu-l agrea pe artistul Italian), picteaz compozi ii mai dinamice, impulsive, baroce, complexe, deschise, apoi crea ia sa devine mai echilibrat , gndit (structura compozi ional piramidal , circular, central (liniile de for orientate spre central tabloului), redarea figurilor etc.).

Omorrea pruncilor Martirul Sfntului Erasim

Coborrea de pe cruce Rinaldo i Armida(N.Poussin)

R pirea Sabinelor (N.Poussin)

Bacanal

Judecata lui Solomon(N.Poussin)

Madona sc rilor

y N.Poussineste adeptul teoriei c gndirea, ra iunea i via a nving stihia pl cerilor, de aceea tindespre g sirea rmoniei, sentimentului de pace, fericire (visul gnditorilor utopi ti din sec. XVI-XVII despre secolul de aur ). Artistul chiar i n momentele cele mai dramatice se str duie s vad triumful dragostei, a drept ii. Tancred i Erminia (N.Poussin)

M rinimia lui Scipion


y N.Poussin ncearc prin mi c rile, gesturile personajelor s exprime lumea spiritual l untric a lor, care prin voin i autocontrol au atins acel sentiment de pace i fericire.

Odihna n tipul fugii n Egipt(N.Poussin)

y Pentru exprimarea reu it a ideii Poussin a elaborat teoria a a numitor modusuri suma modalit ilor de expesie plastic ce constau n anumite subiecte, tip de compozi ie, a tabloului, tip de redare, a figurilor etc. Lucr rile cu tematic istoric , subiecte dramatice serioase , eroi legendari se numesc doriene (ra iune, compozi ie strict , clar , figurile principale plasate pe primul plan ca n reliefurile antice), iar cele cu bacanele, p storale i motive vesele ionice (armonie, fericire, compozi ie liber pe diagonal etc)

Moartea lui Germanicus(N.Poussin)

G sirea lui Moisei (N.Poussin)

P storii din Arcadia (1636-1639)(N.Poussin)

Eco i Narcis (N.Poussin)

Nimf purtat de Satir (N.Poussin)

Pan Syrinx

BACANALA

y Crea ia lui N. Poussin, spre deosebire de cea a pictorilor cu o viziune baroc , impune spectatorului un effort spiritual, o implicare ra ional , activ n analiza lucr rii, n n elegere ac iunii evenimentului, deoarece de multe ori personajele din tablouri (lipsite de individualitate) au deseori un character apatic, pasiv, informa ia fiind redat subtil. y Regatul Florei eroii plecati de timpuriu prin suferin au ob inut lini tea i bucuria n gr dina magic a Florei.

Regatul Florei( N.Poussin)

y Lucr rile sale au aspect melancolic, u or plictisitor nu numai din cauza subiectului, dar uniform aplicat ntr-o pensula ie neted (predomin gama rece mbinat cu auriul nfluen at de la Tizian) i a t irii figurilor spiritualizate, ireale, lipsite de materialitate (inspirate din antichitate). y Din 1650 - 1660 artistul acord o aten iedeosebit peisajului, leg turii armonioase a omului cu natura. Pentru el peisajul nu serv te drept decor pentru ac iunea eroilor, ci un spa iu sacru n care omul dispare neputincios.

Agar i ngerul (N.Poussin)

nmormntarea lui Phocion (N.Poussin)

Orfeu i Euridice (N.Poussin)

Peisaj ideal(N.Poussin)

Peisaj cu Ariadna i Orion (N.Poussin)

y n general, clasicii n dorin a lor de a imita antichitatea, ignor peisajul, neglijeaz sau chiar dispre uiesc natura obi nuit , ei pictnd, de obicei, un peisaj conven ional n care ncearc s evoce anumite locuri clbre. y n concep ia filosofico artistica a pictorului natura este ntruchiparea frumosului i ra iunii. Deaceea artistul recurge la idealizarea, eroizarea ei (viziune panoramic , panteist , mun i nal i,copaci cu coronae enorme picta i dup principiul cortinei teatrale , aspect calm al naturii), compunnd uneori viziuni cosmice care accentuiaz contrastul dintre singur tate, agita ia omului i calmul suveran al naturii m re e.

Peisaj cu nimfe (N.Poussin)

Diogene (N.Poussin)

Polifem (N.Poussin)

Sfntul Matei i ngerul (N.Poussin)

y Artistul a elaborat un sistem de reprezentare a imaginii ordonat n succesiunea registrelor etajate care mai trziu a fost preluat de al i arti ti europeni. Pictorul delimiteaz clar toate planele spa iale prin imagine i culoare. n prim plan (1/3 a tabloului) se reprezint o cmpie, n al doilea copaci seculari cu coronae gigantic, iar al treilea plan revine cerului sau oglinzii apelor m rii ce se pirde dup orizont. Coloritul i pierde din intensitate cu fiecare plan i devine tot mai deschis. y Un subiect cu importan mare n acest secol este tema anotimpurilor, care pe lng faptul c red natura n diverse ipostaze ale anului, prezint o idee fundamental de continiutate a vie ii, a existen ei umane pe p mnt .a. Artistul a realizat (pentru ducele Richelieu) un ciclu de patru tablouri (1660-1664) ce au ca tem central un motiv biblic ( Prim vara Adam i eva n paradis nflorirea vie ii, copil ria omenirii; vara , Rut i Boaz culegnd spice ; Toamna Roadele de pe p mntul f g duin ei ; Iarna Potopul, sfr itul vie ii). Lucr rile ob in un caracter universal datorit aplic rii principiului tipiz rii idealiste a imaginii.

VARA (N.Poussin)

TOAMNA (N.Poussin)

IARNA (N.Poussin)

Din anii 60 ai sec. XVII pictura lui N.Poussin devine tot mai decorativ , con inutul extrem de idealizat, tratarea conven ional (colorit impestri at, tehnic neted , compozi ie haotic ).

Triumful Florei, (N.Poussin)

nchinarea vi elului de aur,(N.Poussin)

Continuatorii principiilor artistice clasiciste promovate de N.Poussin vor fi reprezentan ii neoclasicismului sau clasicismului revolu ionar de la incep. Sec. XIX . O natur idealizat se ntlne te n pesajele lui Claude Gellesau Lorrain (1600-1682) (dup provincial sa natal ) care a activat, cu prec dere, n Italia (Roma 1613, Neapoli 1619-1621).

Format n atelierul peisajistului Italian Agustino Tassi (1629), pictorul francez, sub influen a frumuse ii naturii din mprejurimile Romei (zona rural , colinele .a), practice un peisaj de i idealizat dar totodat mai liric, emo ional, mai, p mntecs (figurile din tablourile sale ce aveau un rol de umanizare simbolic a peisajului erau pictate de Simon Vouet i Valentin de Boulogne).

Serbare cmpeneasc Vederea Campo Vaccino din Roma, (Claude Lorrain)

Port cu vedere spre capitoliu

Port maritim, villa Medici(1637) , (Claude Lorrain)

Peisaj cu negustori, (Claude Lorrain)

R pirea Europei (Claude Lorrain)

C. Lorraineste considerat ntemeietorul peisajuluica gen autonom n Fran a. El picteaz aspecte pure ale naturii pe care le trateaz dup principiul de idealizare a normelor clasice. Imaginile din tablourile sale nu prezint un anume motiv concret, ci un chip generalizat, poetic al naturii (cu ruini, ntinderi vaste de m ri sau ceruri senine ori sc ldate de lumina blnd a globului solar plasat deasupra orizontului larg, rmuri ccidentle acoperite cu o vegeta ie bogat etc.)

Peisaj cu Apollo i Sibile(Claude Lorrain)

Peisaj cu Ascanius vnnd cerbul Silviei(1682), (Claude Lorrain)

Eneas pe insula Delos (Claude Lorrain)

Femeile troiene dnd foc la cor bii (Claude Lorrain)

Peisaj cu port (Claude Lorrain)

mbarcarea regine de Sheba

n ultima faz a crea iei Lorrain e preocupat de efectul luminii asupra naturii n diferite st ri ale zilei i picteaz un ciclu de tablouri ce reprezint cele patru faze caracterisctice ale zilei : dimine a, amiaz , dup amiaz , seara.

Tobias cu ngerul (Claude Lorrain)

Sosirea Cleopatrei la Tars (Claude Lorrain)

mbarcarea sfintei Paula n portul Ostia (Claude Lorrain)

Port maritim seara, (Claude Lorrain)

Lorrain de i picteaz momente calme ce evoc caracterul poetic al naturii meridionale, n tratare deseori recurge la o viziune teatral : copaci - culise i scen central redat spa ial prin succesiunea etajat aculorilor ( reci n prim plan, aplicate n strat gros de vopsea i calde n fundal ntr-un strat transparent, fluid)

G sirea lui Moisei (1638), (Claude Lorrain)

C s toria lui Isac i Rebeca (Claude Lorrain)

Plecarea lui Ulysse

Revenirea lui Ulysse

Scena n port cu Heliade (Claude Lorrain)

P stor italian, (Claude Lorrain)

Peisajele clasice nv luite de o lumin difuz , cald , cu o atmosfer de vis ale lui C. Lorrain (poetul luminii) au servit drept exemplu pentru peisagi tii europeni pn la mijlocul sec. XIX

Odihn n timpul fugii n Egipt, (Claude Lorrain)

Peisaj cu Iacob, Loban i fiicele lui, (Claude Lorrain)

Vedere la Crescenza (1648 - 1650) Apolo i Muzele pe muntele Parnass

Pictura cu tendin e realiste

Paralel cu arta clasicist n gravur dar ndeosebi n pictura din provincie (Nansy, Touluze .a) se dezvolt o linie realist n tratarea subiectului ce constituie (pentru cultura artistic a epocii date o direc ie progresist ). Reprezentan ii realismului francez sunt :Louis Le Naine (1593 1648) i fra ii s i Antoine (15881648),(picteaz portrete miniaturiste) i Mathieu (1607-1677),(portrete de nobili, cint re i, juc tori d c r i etc.), Jeorge Dumensil de la Tour (1593-1652), Valentin de Boulogne (1591-1634), (scene crcium ) .a. Tematica picturii acestei direc ii este axat pe subiecte biblice sau evenimente cruciale ale existen ei (na terea, via a, moartea), i n mod deosebit pe motive banale de via a real de la sat, pe dramatismul existen ei ranilor (probabil din cauza dep rt rii curentului oficial de la curte).

Maria Magdalena veghind, (Georges de La Tour)

Adora ia pruncului,(Georges de La Tour)

Mnc torii de maz re (J. de la Tour) Portret de b trn (J. de la Tour) Cnt re ul din Viela, (Georges de La Tour)

Femeia c utinduse de purici, (J. de La Tour)

Lucrurile sunt tratate ntro viziune caravagist ntr-un aspect pronun at de gen ( Juc torii de c r i , V. Boulogne)

Tri orul (J. de La Tour ) Tn r suflnd n t ciune

Maria Magdalena c indu-se

Sfntul Iosif tmplar

Tratarea plastic a personajelor n tablourile acestor arti ti aminte te de arta mediaval , figurile au poze rigide, forme simple, expresii austere, naive, priviri absente sau ngndurate.

Familie de

rani n interior, (Louis Le Nain)

Unii arti ti ncearc dezv luie atmosfera evenimentului prin punerea n valoare a anumitor st ri psihologice ale personajului.

Tri orul cu asul de caro, (Georges de La Tour)

Ghicitoarea,(Georges de La Tour)

Maria Magdalena veghind (Georges de La Tour)

B taia muzican ilor (Georges de La Tour)


y n plan stilistic crea ia arti tilor reali ti difer considerabil. Unii (J. de la Tour) folosesc un limbaj plastic caravagist (clarobscur puternic ce ob ine uneori un character metafizic (lumina culoarea simbolic vine parc din interiorul materiei pictate i focalizeaz centrul de interes emo ional al tabloului), figuri monumentale, generalizate, cu conturul clar al siluetelor, laconism i simplitate compozi ional , colorit sobru n tonalit i ocru brun ro ietic, strat gos de culoare n lumin i transparent n umbr ), alt ii (L. Le Nain) recurg la naturalism, la iluminarea difuz , la colorit relativ deschis n gam cald la expresii calme, u or triste a figurilor, compozi ii neclare.

Noul n scut,(Georges de La Tour)

Sfntul Sebastian ngrijit de sfnta Irina, (Georges de La Tour)

Visul lui Iosif, (Georges de La Tour)

Copilaria Mariei

Fata cu c rbuni ncin i Familia l pt resei(Louis Le Nain)

C ru a,(Louis Le Nain)

Peisaj cu

rani i biseric , (Louis Le Nain)

y Din punct de vedere conceptual i n plan psihologic chipurile personajelor acestor arti ti reali ti sunt neutre, absente i nu reflect direct contradic iile sociale ale acestor timpuri. Pictorii abordeaz subiecte foarte simple, cotidiene - tani n timpul mesei, odihnei n vizit i mai pu in n timpul lucrului.

Familie fericit ,(Lenen)

Cuplu de

rani mncnd, (Georges de La Tour)

Prnzul

ranilor,(Louis Le Nain)

rani n fa a casei, (Louis Le Nain)

Fier ria, (Louis Le Nain)

Familie de

rani (Louis Le Nain)

Patru figuri la mas

(Louis Le Nain)

Fum tori n interior (Louis Le Nain)

Vizitarea bunicii,(L.Le Nain) Cnt re ul cu cine,(L. Le Nain) Cnt re cu p l rie ,(L. Le Nain)

y O nuan democratic mai pronun at se observ n lucr rile gravorului Jacques Callot (1592-1635) i a contemporanilor s i Claude Mellan, Gerard Ordon .a. (deseori reproduceau n gravur lucr rile picturale ale lui Le Brun, Poussin .a. sau desenau ntr-o viziune manierist sau n spiritul lui Brueghel i Bosch subiecte fantastice sau cotidiene). ( Tenta ia sfntului Anton , J. Callot). y J. Callot a fost martorul diferitor conflicte, lupte dintre catolici i protestan i sau pentru p strarea independen ei n Lotaringia, fapt ce i-a determinat alegerea tematicii crea iei sale (scene de r zboi cu execu ii, incendii solda i schilozi, ruine, s r cie, bili sau tipaje de oameni ce provin gloat - rani, or eni, igani, cer etori, ambulan i etc.)

Copacul spnzura ilor, (Jacques Callot)

Groz viile r zboiului (Jacques Callot)

Execu ia, (Jacques Callot)

Scen pe strad , (Jacques Callot)

tan cu arm ,(Jacques Callot)

y Artistul e preocupat de contrastul dintre bog ia aristocra ilor i s r cia p turilor de jos, ce treze te sentimentul de revolte, nelini te, discomfort. ( Ciclul capriciilor , 1617; vederi din Paris .a. ) y J. Callot red multitudinea de aspecte ale vie ii cu scenele dramtice, nedrept ile sociale ca pe o ac iune teatral cu o not de umor negru. Tipajele personajelor sunt redate ntr-o expresivitate aproape grotesc cu mimici, gesture caricaturale, mi c ri complexe, dinamice, racursiuri puternice, deform ri lae propor iilor exagerate (figure de 11 capete), suprapunere a contrastelor de plan (figurile din primul plan cucele din fundal),(manier influen at din carnavalele i comedia italian din sec. XVI).

Ciclul bufonii italieni Cadril n amfiteatru ,,Coco a ii ,,Cocodrillo

Dou pantalone (Jacques Callot)

y n plan stilistic J. Callot i rezolv lucr rile ntr-o viziune panoramic (spa ii imense ce includeau mase enorme de oameni), cu ha urare bogat , gra ie dezvolt rii n Fran a a gravurii pe aram .

Competi ie la Nancy , Asaltul Bredei , Iarmaroc la Imprunete

.a.

Lupta de la Avigliana,(Jacques Callot)

Pod nou n Paris,(Jacques Callot)

Scen de r zboi,(Jacques Callot)

Vn toare,(Jacques Callot)

y Arta francez din sec. XVII a avut o influen puternic asupra rilor europene, cu prec dere, a celor monarhiste (Germani, Anglia, Rusia) prin r spndirea principiilor de construc ie n urbanistic , a tipurilor de construc ie n arhitecrura civil , a peisajului clasic etc.