Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM


Domeniul: Administrarea afacerilor
Programul de licenţă anul III zi
Anul universitar 2018-2019

MANAGEMENTUL CALITĂŢII
(suport de curs)

Prof. univ. dr. Marieta Olaru, olaru.marieta@gmail.com


Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, mihaela.maftei@ase.ro
Drd. Ilie Cristian, dgaeur@gmail.com

Bucureşti
2018/ 2019
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii. Cuprins general

CUPRINS GENERAL
1. CONCEPTE DE BAZĂ REFERITOARE LA MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1. Orientări actuale privind definirea conceptului de calitate
2. Elemente de definire a managementului calităţii
3. Funcţiile managementului calităţii
4. Orientări actuale în managementul calităţii
5. Studii de caz

2. COORDONATELE POLITICII CALITATII

1. Definirea politicii calităţii şi relaţia acesteia cu politica generală a organizaţiei


2. Conţinutul şi forma de prezentare a politicii referitoare la calitate
3. Principiile de bază şi obiectivele referitoare la calitate
4. Definirea strategiei îmbunătăţirii continue
5. Metode şi tehnici specifice strategiei îmbunătăţirii continue
6. Studii de caz

3. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATILOR REFERITOARE LA


CALITATE

1. Procesul planificării calităţii


2. Diagnosticul calităţii
3. Metode utilizate în procesul planificării calităţii
4. Evoluţia sistemelor de organizare a activităţilor referitoare la calitate
5. Tendinţe actuale privind sistemul de organizare a activtiăţilor referitoare la calitate
6. Organizarea compartimentului calitate şi rolul acestuia
7. Studii de caz

4 MODELE DE SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ISO 9000

1. Evoluţia standardelor internaţionale ISO 9000


2. În ce scop pot fi utilizate standardele ISO 9000
3. Structura generală a standardelor ISO 9000
4. Etapele implementării sistemului de management al calităţii
5. Cerinţele ISO 9001 referitoare la sistemul de management al calităţii
6. Avantajele sistemelor de management al calităţii bazate pe standardele ISO 9000
7. Documentaţia sistemului de management al calităţii
8. Studii de caz

5 AUDITUL CALITĂŢII

1. Conceptul de audit al calităţii


2. Obiectivele generale şi importanţa auditului calităţii
3. Tipuri de audituri ale calităţii
4. Auditul calităţii produsului
5. Auditul calităţii procesului

 2
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, dgaeur@gmail.com,,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii. Cuprins general

6. Auditul sistemului de management al calităţii


7. Studii de caz

6.COSTURILE REFERITOARE LA CALITATE

1. Evoluţia abordării costurilor referitoare la calitate


2. Definirea costurilor referitoare la calitate
3. Determinarea costurilor referitoare la calitate
4. Analiza costurilor referitoare la calitate
5. Optimizarea costurilor referitoare la calitate
6. Studii de caz

7 MANAGEMENTUL TOTAL AL CALITĂŢII

1. Conceptul de calitate totală


2. Definirea managementului total al calităţii
3. Principiile de bază ale TQM
4. Factorii critici în implementarea TQM
5. Modele de excelenţă bazate pe principiile TQM
6. Studii de caz

BIBLIOGRAFIE

 Evans, J.E., Quality & Performance Excellence. Management, Organization and Strategy, 7th Edition,
U.K.: South-Western – Cengage Learning, 2014.
 Evans, James R.; Lindsay, William M., The Management and Control of Quality, 7th Edition,
International Student Edition, U.K.: Thomson South-Western, 2008.
 Jaccard, M., Objectif qualité. Introduction aux systèmes de management de performance et de
durabilité, ,Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2010.
 Juran., J., M. Suprematia prin calitate, Editura Teora, Bucuresti, 2001.
 Lasrado, F., Achieving Organizational Excellence: A Quality Management Program for Culturally
Diverse Organizations (Management for Professionals), 1st ed., Springer Verlag, Berlin, 2018.
 Maiorescu, I., Sisteme de management al calitatii ISO 9001:2005, Editura Noua, Bucuresti, 2016.
 Marquardt, K., Olaru, M. and Ceausu, I., Study on the Development of Quality Measurements Models
for Steering Business Services in Relation to Customer Satisfaction. Amfiteatru Economic, 19(44),
2017, pp. 95-109.
 Olaru, M., Managementul calitatii, ed. a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
 Olaru, M. (coord.), Tehnici si instrumente ale managementului calitatii, Editura Economica, Bucuresti,
2000.
 Olaru, M., Schweig, K.-H., Sandru, D., Qualitätsmanagement in Business, 2. Auflage, Ed. ASE,
Bucureşti, 2012.
 Roesslinger, F., Siegel, D., Management stratégique et management de la qualité, Afnor Éditions, Paris,
2015.
 Sârbu, R. (coord.), Quality and business excellence, Editura ASE, Bucureşti, 2013.
 Sârbu, R., Auditarea, certificarea şi gestiunea costurilor calităţii, Editura ASE, Bucureşti, 2003.
 Stoleriu, G., Aspecte privind sistemele de management al calităţii în cadrul IMM-urilor din România,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 2009.
 Taticchi, P. (Ed.), Business Performance Measurement and Management. New Contexts, Themes and
Challenges, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.

 3
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, dgaeur@gmail.com,,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii. Cuprins general
 Zollondz, H., D., Grundlagen des Qualitätsmanagement. Einführung in Geschichte, Begriffe, Systeme
und Konzepte, 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, 2011.
 SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
 SR ISO 9000: 2015 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale si vocabular.
 SR EN ISO 9004: 2010 Sisteme de management al calităţii. Conducerea unei organizaţii către un
succes durabil.
 ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems
 SR EN ISO 10013:1997 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii.
 ISO/WD 10013 - Guidelines for quality management system documentation
 ISO 30300:2011- Information and documentation -- Management systems for records --
Fundamentals and vocabulary
 http://asro.ro
 http://asq.org/
 http://www.efqm.org/
 http://www.iso.ch/
 http://www.renar.ro

 4
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie, dgaeur@gmail.com,,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

S-ar putea să vă placă și