Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

La concursul din data de 04-05 iunie 2022 pentru postul de:

[ ]grefier cu studii superioare, perioadă nedeterminată la Judecătoria Câmpulung


[ ]grefier cu studii superioare, perioadă nedeterminată la Judecătoria Costești
[ ]grefier cu studii superioare, perioadă nedeterminată la Judecătoria Horezu
[ ]grefier cu studii superioare, perioadă nedeterminată la Judecătoria Brezoi
[ ]grefier cu studii medii, perioadă nedeterminată la Judecătoria Curtea de Argeș
[ ]grefier cu studii superioare, perioadă determinată la Tribunalul Argeș
[ ]grefier cu studii superioare, perioadă determinată la Judecătoria Piteşti
[ ]grefier cu studii superioare, perioadă determinată la Judecătoria Drăgășani

Se vor bifa cu X opțiunile formulate. Se pot formula opțiuni multiple.

Nume

Prenume

Prenume părinţi
Domiciliu Judeţ
Localitate
Strada, nr.
Bl, Sc., Et, Ap.

Telefon
Act de identitate Serie
Număr
Data eliberării
CNP
Taxa de înscriere

Studii absolvite
(medii/ superioare juridice)
Îmi exprim în mod expres consimtământul ca reprezentanţii Curţii de Apel Piteşti să prelucreze
datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine, în legătură cu desfăşurarea
concursului la care m-am înscris, precum şi să colecteze şi să prelucreze datele mele pe durata
desfăşurării probelor concursului.
Data completării cererii

Semnătură