Sunteți pe pagina 1din 8

RUGĂCIUNE PENTRU CÂSTIGAREA UNUI PROCES

Iubite sfinte Antoane, iată-mă la picioarele tale cu sufletul îngrijorat, când mă gândesc la nenorocirea
ce m-ar putea lovi pe mine si familia mea dacă justitia omenească ar comite o eroare în judecata ei.
Tu ai apărat pe cei nevinovati. Vino si în ajutorul meu, apără-mă ca pe un client al tău. Nu-ti cer o
minune, ci numai o favoare.

Te rog, cere lumină pentru judecatori ca să cunoască adevărul si îndepărtează din mintea lor tot ce ar
putea să-i ducă în eroare. Fă ca nedreptatea să nu poată triumfa. Dacă însă Dumnezeu va îngădui
totusi ca să mi se întâmple lucrul de care mă tem atât de mult, fă ca să nu-mi pierd resemnarea
sfântă, ci să accept vointa Domnului, care ne loveste numai pentru binele sufletului nostru. Nu mă
îndoiesc că si în această încercare grea tu nu mă vei părăsi. Amin.

RUGĂCIUNE DE RECOMANDARE

Sfinte Antoane, între toti sfintii lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti
si ajuta pe toti cei care si-au pus nădejdea în tine. Dumnezeu ti-a dat chiar puterea de a învia mortii,
de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sănătatea, astfel încât toti cei care au alergat la tine au
simtit mângâierea sprijinului tău.

Această grijă a ta fată de suferintele oamenilor, mă umple si pe mine de încredere sfântă, cu care
alerg la bunătatea ta, cerându-ti ajutor. Pentru dragostea ta înflăcărată către Isus, care a voit să
coboare în bratele tale sub chip de prunc ceresc si pentru iubirea ta gingasă fată de Maria, Mama lui
Isus, te rog, arată-ti acum puterea ta cea mare si ajută-mă.

Tu esti tăria mea în suportarea pagubelor, în nenorocirile care mă lovesc, în întristările mele sufletesti,
în boli si lipsuri, în necazuri si ispite de tot felul. Fii, deci, lîngă mine când patimile îmi răscolesc sufletul
si când duhul cel rău unelteste împotriva sufletului meu ca să-l piardă.

Sfinte Antoane, te rog, ajută-mă în toate lipsurile mele trupesti si sufletesti. Alină si mângâie sufletul
meu în orice strâmtorare, pentru ca, îmbărbătat de tine, să primesc cununa biruintei de la Dumnezeu
în slava vesnică a cerului. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU DOBÂNDIREA UNUI HAR DEOSEBIT

La tine alergăm, Sfinte Antoane, care ai avut o inimă înflăcărată de dragoste către Dumnezeu si către
aproapele: pe tine te invocăm, puternicule făcător de minuni, care ai tinut în bratele tale pe Isus
Cristos sub chip de Prunc: către tine ne îndreptăm plini de încredere, ca să mijlocesti la bunul Isus
harul pe care îl dorim din adâncul inimii.

( se spune dorinta... )

Sfinte Antoane nu privi la nevrednicia noastră, ci la slava lui Dumnezeu, care va fi preamărit prin tine,
si la binele sufletelor noastre, precum si al acelora pe care îi vom ajuta la rândul nostru.

În semn de recunostintă vom căuta să ducem o viată cât mai potrivită cu învătăturile Sfintei Evanghelii
si să imităm virtutile tale, ajutându-i pe cei săraci si muncind pentru răspândirea binelui. Amin.
RUGĂCIUNE LA UN MARE NECAZ

Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari
în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar si mortii, ai întors de pe căile rătăcite pe cei păcătosi, ai vindecat
pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate si orice rău, oricât de mare ar fi fost, s-a
îndepărtat prin puterea rugăciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împărtit oamenilor bogătiile harului lui
Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credintă, au învătat să fie constiinciosi în împlinirea
datoriilor, au ajuns la bunăstare si o viată fericită.

Si eu alerg la tine în necazul în care mă aflu. Nu am de unde să primesc ajutor decât de la Dumnezeu
dar sunt nevrednic să apar în fata lui din cauza păcatelor mele. Priveste la sufletul meu împovărat si
fie-ti milă de mine.

Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta fată de cei sărmani si pentru grija ta pentru binele lor
trupesc si sufletesc, roagă-l pe bunul Dumnezeu să mă ajute si pe mine. Amin.

INVOCATII CĂTRE SFANTUL ANTON


Sfinte Antoane de Padova, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasă a vietii călugăresti, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al Sfintei Biserici, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, propovăduitor al adevărurilor dumnezeiesti, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, vrednic împărtitor al sfintelor sacramente, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, păstor rîvnic al sufletelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutorul celor săraci, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, alinătorul celor bolnavi, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtorati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietorul bătrânilor, al văduvelor si al celor părăsiti, Roagă-te pentru
noi
Sfinte Antoane, călăuză a sufletelor spre Dumnezeu, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, luptător neînfricat împotriva spiritului rău, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, cunoscător al constiintelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, îndrumător pe calea moravurilor bune, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute sau furate, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, Roagă-te pentru noi
Preot: Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane,
Toti: ca să ne facem vrednici de făgăduintele lui Cristos.
Preot: Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o
îndreptăm spre tine prin mijlocirea Sfintului Anton de Padova, Păstor si Invătător al Bisericii
tale: dă-ne, te rugăm, ajutorul trupesc si sufletesc, pentru ca la sfârsitul vietii noastre
pământesti, să te putem lăuda împreună cu el si cu toti sfintii tăi, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA UNUI OM BOLNAV

Sfinte Antoane, tu ai înteles cel mai bine că sănătatea este un mare dar al lui Dumnezeu si de aceea ai
mijlocit pentru multi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile.

Priveste-mă si pe mine, care mă lupt cu boala si nu mă mai vindec. Doresc să mă bucur de sănătate,
pentru ca să duc o viată frumoasă si să laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mă pot ruga asa
cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în fata lui Isus, vindecătorul celor bolnavi, mijloceste-
mi si mie însănătosirea prin puterea lui, pentru ca să reiau datoriile mele de mai înainte.

Îti voi fi recunoscător si voi căuta să-mi folosesc viata pentru a face bine si pentru a-mi mântui
sufletul. Iar dacă în planul lui Dumnezeu eu trebuie să sufăr pentru ispăsirea păcatelor mele si ale
semenilor mei, te rog să-mi dobîndesti răbdarea si harul de a uni suferintele mele cu chinurile îndurate
de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel să am parte de răsplată, împreună cu aceia care-si
poartă crucea cu răbdare pe urmele lui. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU UN BOLNAV

O, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste si de putere dumnezeiască ai ajutat pururea si
pretutindeni pe aproapele tău, si cu rugăciunea ta ai vindecat chiar si pe acela pentru care nu mai era
nici o nădejde, încât lumea toată te numeste "Sfântul minunilor", te rugăm să-ti arăti puterea si iubirea
ta fată de sărmanul bolnav N..., care si-a pus toată încrederea în tine.

Dumnezeu, o slăvite Antoane, ti-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de
orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alină-i durerea sau
redă-i sănătatea deplină, dacă aceasta va fi spre mântuirea sufletului său.

Dacă însă Dumnezeu în vointa sa de nepătruns, a hotărât ca el să sufere mai departe sau chiar să
părăsească această vale de lacrimi, atunci fii de fată în cel din urmă moment al vietii lui. Trezeste în
sufletul lui o căintă sinceră de păcate, ca să primească cu folos ultimele Sacramente; întăreste-l ca să
întâmpine moartea cu supunere fată de vointa lui Dumnezeu si astfel să treacă din această viată la
fericirea raiului, unde să laude pentru toată vesnicia milostivirile lui Dumnezeu si bunătatea ta. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PROPRIA FAMILIE

Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor crestine, ca preot tu ai predicat deseori despre
demnitatea si sfintenia familiei: ca împărtitor al darurilor ceresti ai coplesit-o cu nenumărate
binecuvântări: ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile spiritului rău.

Cu umilintă vin si eu să-ti cer ocrotirea ta pentru familia noastră. Astăzi îti încredintez tie grija fată de
toti cei dragi. Crută familia noastră de toate necazurile acestei vieti.

Îndepărtează din familia noastră paharul durerii si al amărăciunii, iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel,
dobândeste-ne răbdarea si resemnarea la vointa sa preasfântă. Înlătură-i pe toti aceia care vor să
strice casa noastră, mai ales pe cei ce încearcă să semene intrigi între noi.

Sfinte Antoane, ajută familia noastră să trăiască după legea lui Cristos: să păzească cu sfintenie
poruncile lui Dumnezeu si ale sfintei Biserici, să se bucure de pace si prosperitate, iar după această
viată pământească să ne găsim într-o zi reuniti în cer, spre a ne bucura pentru toată vesnicia de
răsplata si fericirea celor alesi. Amin.
RUGĂCIUNE CĂTRE PRUNCUL ISUS CARE A BINEVOIT SĂ COBOARE ÎN
BRATELE SFÂNTULUI ANTON

Isuse, Prunc ceresc, te ador în bratele slujitorului tău credincios, sfântul Anton si doresc să te cinstesc
si să te iubesc cu aceeasi dragoste ca a lui. Tu ai voit să vii în bratele sale pentru că el ti-a ascultat
cuvântul si l-a împlinit cu fidelitate. În acea clipă Tu i-ai dăruit atâtea comori ceresti, încât o viată
întreagă a putut împărti si altora din ele.

Întreaga omenire recunoaste aceasta când se închină în fata icoanei sau a statuetei sfântului Anton cu
pruncul Isus în brate. Isuse, Fiul lui Dumnezeu si Mântuitorul meu, mă închin tie si te ador ca si
slujitorul si prietenul tău, sfântul Anton. Ajută-mă să fiu statornic în această supunere fată de tine si s-
o dovedesc mai ales prin faptele mele.

Acum îndrăznesc să-ti arăt si necazul în care mă aflu pentru a depune la picioarele tale povara inimii
mele (mentioneaza cererea). Nădăjduiesc să fiu ascultat pentru bunătatea ta si mijlocirea sfântului
Anton. Te implor asadar pentru mila ta nemărginită, pentru meritele Preasfintei tale Mame si pentru
fidelitatea sfântului Anton, să mă ajuti acum si totdeauna, iar la sfârsitul vietii să mă faci părtas de
fericirea vesnică. Tu care vietuiesti si domnesti în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNTOARCEREA CELOR ÎNSTRĂINATI DE DUMNEZEU

Doamne Isuse Cristoase, tu ai venit în lume ca să salvezi ceea ce era pierdut. Tu însuti ai spus: 'Nu am
venit să salvez pe cei drepti ci pe cei păcătosi.' Tu ierti zilnic mii de oameni si-i faci să se bucure din
nou de darurile tale ceresti si pământesti, având din nou o constiintă curată.

După înăltarea la cer tu ai trimis pe slujitorii tăi în lume, ca prin puterea Spiritului Sfânt să ierte
păcatele acelora care se întorc la Dumnezeu si-si mărturisesc cu sinceritate păcatele. Printre acesti
slujitori ai iertării, un loc deosebit îl ocupă si sfântul Anton. El a alergat după cei păcătosi, i-a încurajat,
si prin puterea preotească le-a dăruit iertarea ta.

De aceea alerg si eu la mijlocirea sfântului Anton. Priveste, Doamne la zelul si rugăciunile sale si ai
milă de cei cufundati în păcate si rătăcire. Trimite-le pe Spiritul Tău Sfînt, care să le lumineze mintea,
ca si ei să vadă primejdia în care se află. Întăreste-le vointa ca să se poată ridica din starea lor
asemeni fiului risipitor, spunând: 'Mă voi ridica si mă voi întoarce la Tatăl meu.' Dă-le bucuria unei vieti
curate, pentru ca să rămână statornici în bine.

Iată ei se pierd si iadul se umple cu sufletele lor. Ce voi oferi ca răscumpărare pentru sufletele lor?
Ceea ce ai oferit Tu pe lemnul crucii: Sângele Tău preascump pe care sfântul Anton, preotul tău, l-a
oferit la Sfânta Liturghie pentru întoarcerea celor răi. Primeste, Părinte ceresc acest prinos desăvârsit
si pentru el scapă de pierzarea vesnică sufletele celor pe care i-ai creat după chipul tău si care prin
botez au devenit copiii tăi si fratii Fiului tău preaiubit.

Ce sunt suferintele vietii acesteia în comparatie cu cele ale vietii viitoare? De aceea vin în fata ta si te
rog din toate puterile mele pentru cei dragi ai mei cât si pentru toti cei păcătosi din lume ai milă de ei
si condu-i pe căile mântuirii. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU A CERE HARUL UNEI VIETI CRESTINESTI

Sfinte Antoane, ocrotitorul si mijlocitorul meu credincios, pe tine te rog să-mi dobândesti de la bunul
Dumnezeu, în numele suferintei si mortii Domnului nostru Isus Christos, harul de a-mi îndrepta viata
păcătoasă, de a părăsi deprinderile mele rele, înăbusind poftele păcătoase si biruind ispitele. Astfel voi
putea sluji cu dragoste tot mai mare lui Dumnezeu, rămânându-i credincios în toate zilele vietii mele.

Spirite Sfânt, împărtitorul harurilor, sprijină-mă ca după exemplul sfântului Anton, să duc o viată
plăcută lui Dumnezeu, si să mă întăresc zilnic în virtutile crestinesti.

Dumnezeule milostiv, ajută-mă să-ti cer cu stăruintă numai ceea ce-ti place, să cunosc vointa ta si s-o
împlinesc din toată inima.

Dă-mi Doamne să muncesc pentru tine, să simt dezgust pentru comoditate. Ajută-mă să-mi înalt
cugetul către tine si să mă rog muncind, sau să muncesc rugându-mă. Dă-mi o inimă atentă la
soaptele tale, să îndepărtez gândurile lumesti si să nu mă las înfrânt de nici o încercare.

Dobândeste-mi lumină pentru a te cunoaste, spre a te căuta mereu si întelepciune spre a te găsi
totdeauna. Măreste-mi credinta, întăreste-mi nădejdea, desăvârseste-mi iubirea, ca prin meritele
Domnului nostru Isus Cristos si prin mijlocirea sfântului Anton, să pot gusta, după această viată,
bucuria vietii vesnice. Amin.

RUGĂCIUNE PRENTRU ÎNTOARCEREA CELOR ÎNSTRĂINATI DE FAMILIE


Dumnezeule vesnic, Creatorul cerului si al pământului, tu ai orânduit familia ca sub
binecuvântarea ta oamenii să se simtă fericiti. Dar iată că păcatul i-a dezbinat pe cei dragi si
i-a făcut să fie dusmanii propriei lor iubiri.

Însă tu ai milă de cei ruinati sufleteste si-i întorci la datoria lor. Sfântul Anton a primit de la
tine acest dar, de a împăca familiile dezbinate si de a-i readuce pe copiii înstrăinati de
familie. De aceea alerg la mijlocirea lui, pentru ca rugăciunea lui cucernică să sprijine
slăbiciunea si nevrednicia mea.

Doamne, tu ai permis această dezbinare, poate pentru a mă face să văd că iubirea dintr-o
familie este darul tău. Fă ca necazul care s-a abătut asupra familiei mele să-mi fie o
învătătură si un îndemn ca să mă rog cu mai multă stăruintă de acum înainte pentru familia
mea.

Priveste, Doamne spre familia mea dezbinată si adu înapoi pe (tatăl, sotul, copilul,...) meu
pentru ca uniti din nou, să-ti putem sluji împreună aici pe pământ si la sfârsitul vietii
noastre să fim uniti în cer. Amin.
SFÂNTUL ANTON:
RUGĂCIUNE PENTRU ÎNDREPTAREA UNEI PERSOANE SCUMPE (SOT, COPIL,
ETC.)

Sfinte Antoane, tu care esti plin de dragoste sfântă fată de cei păcătosi, si n-ai crutat trudă, rugăciune
si fapte aspre de pocăintă pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca să îndrept o
persoană scumpă inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza vietii ei
dezordonate.

Tu stii că această persoană nu este cu totul rea. Are o inimă bună. Îsi iubeste familia si-i vrea tot
binele. Dar, din nefericire se uită pe sine si nu vede propria-i mizerie sufletească în care se află. Este
ca un sărman orb, iubite sfinte Antoane, si depinde de tine să-i dobândesti lumină de la Dumnezeu.
Adu-o înapoi în Casa Tatălui ceresc, dar curând, căci altfel este în primejdie să cadă pradă diavolului.

Sfinte Antoane, dacă această persoană nefericită si-ar cunoaste starea de plâns si dacă s-ar gândi la
primejdia de a cădea în orice clipă pradă osândei vesnice - la care se expune atât de usor - atunci
desigur ca s-ar îndrepta. Binevoieste, deci, a-i deschide ochii. Fă-o să înteleagă mizeria sufletească în
care se află. Ridic-o din noroiul păcătelor în care s-a înglodat asa de adânc. Sfinte Antoane, nu te
cuprinde mila când privesti acest suflet? Fă ca acest fiu rătăcit să înteleagă întreaga decădere la care a
ajuns. Întoarce-l la casa Tatălui ceresc. Ia-l sub protectia ta si mijloceste pentru el ca Domnul să-si
deschidă bratele milei sale nesfârsite, să-i dea sărutul de pace si de împăcare, reasezându-l în
drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, îndeplineste-mi ruga. Este în joc sângele
dumnezeiesc al lui Isus Cristos. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNDREPTAREA UNUI COPIL

Sfinte Antoane, ocrotitorul meu plin de râvnă pentru mântuirea sufletelor, fie-ti milă de durerea unui
tată (a unei mame) coplesit(ă) de nelinistea în care l-a aruncat (a aruncat-o) nepăsarea religioasă a
propiului fiu (a propriei fiice).

Tu, care regăsesti lucrurile pierdute, fă ca fiul meu (fiica mea) să regăsească în sfârsit calea
crestinească pe care a rătăcit-o. Flacăra credintei pare a fi stinsă în sufletul lui(ei). Pasiunile si
indiferenta ce-l(o) împresoară i-au întunecat mintea si i-au slăbit vointa. Tu de atâtea ori ai înfrânt
puterile iadului.

Luminează-i mintea si dezvăluie-i înselăciunea diavolului, ca să recunoască primejdia în care se află


sufletul său, si - asemenea fiului rătăcit - să se reîntoarcă în bratele tatălui sau (mamei sale), spre
bucuria Tatălui ceresc. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU A AVEA COPII

Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, priveste cu îndurare si vezi cum trăiesc în întristare,
pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni si eu mamă, sau dacă devin, îmi curmă bucuria,
luându-mi copilul de la sân. Copiii sânt legătura de iubire dintre soti: mijloceste, deci pentru mine la
Domnul, ca El să ne mângâie cu un copil si să ni-l tină în viată.

Eu făgăduiesc că îl voi creste si educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care
ai avut-o fată de Pruncul Isus, dobândeste-mi acest har. Iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel,
usurează-ne, mie si sotului meu traiul, cu haruri deosebite, ca să fim pururi resemnati în vointa lui
Dumnezeu si să ne folosim de starea noastră pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU REUSITA LA EXAMEN

Sfinte Antoane, tu ai căutat cu mare sârguintă adevărul si ai stiut să unesti credinta cu stiinta. Tu ai
dobândit întelepciunea prin muncă si rugăciune. Din smerenie ti-ai ascuns priceperea, însă Dumnezeu
te-a făcut cunoscut, pentru ca să fii lumină si altora.

Îndemnat de exemplul tău vreau si eu să progresez în viata crestină si în stiintă. Mă adresez tie, mai
ales cu ocazia examenului pe care trebuie să îl dau. M-am pregătit constiincios, dar mă tem ca nu
cumva emotia sau neatentia să lipsească munca mea de roadele cuvenite. Luminează-mi mintea,
întăreste-mi memoria si dă-mi priceperea necesară, ca să răspund corect si cuviincios, spre edificarea
examinatorilor mei. Fereste-i de orice răutate omenească pentru ca să tină cont de capacitatea mea si
de munca depusă, si să nu fie influentati de alte considerente.

Ajută-mă să trec cu bine această probă, care va fi un pas înainte pe drumul vietii mele si o răsplată
meritată pentru truda si grija părintilor mei. Ajută-mă să adâncesc cunostintele mele, ca ele să nu se
oprească la suprafată, ci să ajungă la izvorul întelepciunii si al stiintei care este Dumnezeu. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU OBTINEREA UNUI SERVICIU

Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe cei nevoiasi si săraci, ajută-mă să-mi
procur pâinea cea de toate zilele. Iată în ce greutăti mă aflu eu (si familia mea). Nu stiu ce să fac si
încotro să mă îndrept. Faptele tale minunate au aruncat o rază de sperantă si în sufletul meu si mă
îndeamnă să alerg la mijlocirea ta.

Stiu că Dumnezeu, care orânduieste toate, cunoaste starea mea, dar nu sânt vrednic să apar în fata
lui. De aceea cer sprijinul tău. Vin cu toată încrederea la tine, Sfinte Antoane! Ai milă de mine (si de
familia mea). Luminează mintea si miscă inima celor mai mari ca să ia o hotărâre bună în situatia
mea: fă-i să înteleagă greutătile în care mă zbat eu (si familia mea).

Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine câstigarea celor necesare existentei mele (si a familiei).
De aceea te rog ajută-mă să găsesc un serviciu potrivit, ca să trăiesc cinstit din munca mea.
Nădăjduiesc că mă vei ajuta. Voi stărui în această rugăciune până când ea se va împlini. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU O CĂSĂTORIE FERICITĂ

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâtia tineri pe drumul vietii si le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu
ca să poată întemeia o familie fericită si astfel să aibă parte de o viată frumoasă.

Stiu că si viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stăpânul cerului si al pământului, dar teama de
primejdiile care mă înconjoară - uneltirile celor răi, farmecele, descântecele - mă fac uneori să mă
clatin în credintă. De aceea alerg la ajutorul tău. Toti cei care si-au încredintat viitorul în mâinile tale
au fost călăuziti pe drumul cel bun.

Dobândeste-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credintă, ca să


descopăr mereu vointa lui; supunere la această vointă si seriozitate în pregătirea mea pentru viata de
familie.

Întăreste-mi convingerea că Dumnezeu nu părăseste făpturile sale si le conduce prin providenta sa.
Domnul nostru Isus Cristos ne-a învătat: 'Căutati mai întâi împărătia lui Dumnezeu si dreptatea lui si
toate celelalte vor veni pe deasupra' (Mt 5, 35).

Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viată cinstită si supusă vointei lui Dumnezeu. Fereste-
mă de orice rău si ajută-mă să-mi găsesc un tovarăs credincios (o tovarăsă credincioasă), pentru ca
astfel, amândoi să fim fericiti pe drumul vietii si să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU CÂSTIGAREA UNUI PROCES

Iubite sfinte Antoane, iată-mă la picioarele tale cu sufletul îngrijorat, când mă gândesc la nenorocirea
ce m-ar putea lovi pe mine si familia mea dacă justitia omenească ar comite o eroare în judecata ei.
Tu ai apărat pe cei nevinovati. Vino si în ajutorul meu, apără-mă ca pe un client al tău. Nu-ti cer o
minune, ci numai o favoare.

Te rog, cere lumină pentru judecatori ca să cunoască adevărul si îndepărtează din mintea lor tot ce ar
putea să-i ducă în eroare. Fă ca nedreptatea să nu poată triumfa. Dacă însă Dumnezeu va îngădui
totusi ca să mi se întâmple lucrul de care mă tem atât de mult, fă ca să nu-mi pierd resemnarea
sfântă, ci să accept vointa Domnului, care ne loveste numai pentru binele sufletului nostru. Nu mă
îndoiesc că si în această încercare grea tu nu mă vei părăsi. Amin.

RUGĂCIUNE DE MULTUMIRE

Sfine Antoane, tu ai avut o inimă simtitoare fată de suferintele oamenilor si i-ai ajutat totdeauna. Si eu
am simtit ajutorul tău în viata mea.

Primeste recunostinta mea si darul pe care îl prezint la altarul tău. Vreau si eu să contribui, cu slabele
mele puteri, la răspândirea împărătiei lui Dumnezeu si la ajutorarea săracilor. Ajută-mă în continuare,
ca viata mea să fie demnă de un adevărat crestin si niciodată să nu uit de binefacerea pe care am
primit-o prin tine. Amin.

S-ar putea să vă placă și