Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC COSTACHE CONACHI

PECHEA-GALATI

RECAPITULARE PENTRU TEZA, SEMESTRUL al II-lea, 2021-2022


Clasa a VI- a

1, Criterii de congruenta a triunghiurilor oarecare si dreptunghice;


2, Metoda triunghiurilor congruente;
3, Linii importante in triunghi;
4, Proprietatile triunghiului isoscel;
5, Proprietatile triunghiului echilateral;
0, Pe laturile unui unghi cu varful in A se iau punctele B, C, D si E astfel incat [AD] ¿ [AB],
[AE] ¿ [AC]. Demonstrati ca [BE] ¿ [CD].
1 Fie triunghiul isoscel ABC cu [AB] ¿ [AC] si triunghiurile exterioare Δ ABE si Δ ACD,
m( BAD) = m( CAE) si [AD] ¿ [AE]. Demonstrati ca:a) Δ ADB ¿ Δ ACE; b) [EB] ¿ [DC].
2 Se considera un unghi XOY, punctele A ∈ [OX, B ∈ [OY astfel incat [OA] ¿ [OB] si un
punct M interior unghiului astfel incat [MA] ¿ [MB]. Stiind ca m( MOA) = 37030’ , calculati
m( AOB) .
3 Fie triunghiul ABC si D ∈ (AC), E ∈ (BC) astfel incat [CD] ¿ [CE] si m( CDB) ¿ m( CEA).
Demonstrati ca: a) [AC] ¿ [BC]; b) DAE ¿ EBD; c) [AD] ¿ [BE].
4 In triunghiul isoscel ABC cu baza [BC],( B ¿ C ) se considera punctele D ∈ [AB], E ∈ [AC]
astfel incat [DB] ¿ [CE]. Sa se demonstreze ca:
a) [BE] ¿ [CD]; b) Δ DFB ¿ Δ EFC, unde DC ¿ BE = {F};
c) [AF este bisectoarea BAC; d) Δ DFA ¿ Δ EFA.
5 Fie triunghiul ABC si D (AB), E (AC) cu BE CD = {F}, [BF] ¿ [CF] si [DF] ¿ [EF].
∈ ∈ ¿
Demonstrati ca: a) [BD] ¿ [CE]; b) [AB] ¿ [AC]; c) ABC ¿ ACB.
6 Fie un trapez ABCD in care AC ¿ BD = {O}, ACB ¿ BDA, CAD ¿ DBC, [BC] ¿ [AD];
Demonstrati ca: a) [AO] ¿ [BO]; b) [AC] ¿ [BD].
7 Fie O mijlocul segmentului [AB] si C respectiv D doua puncte de o parte si de alta a dreptei
AB astfel incat Δ BOC ¿ Δ BOD. Demonstrati ca: a) Δ ABC ¿ Δ ABD; b) Δ AOC ¿ Δ AOD.
8 Se considera un triunghi dreptunghic Δ ABC ( m( A) = 900 ), AC = 4 cm si AB = 3 cm si
punctele M ∈ CA, N ∈ AB, astfel incat A ∈ (CM), B ∈ (AN), AM =3 cm si BN = 1 cm.
Demonstrati ca: a) [BC] ¿ [MN]; b) MNA ¿ BCA; c) AMN ¿ ABC.
Δ
9 Se considera un triunghi isoscel ABC cu [AB] [AC] si punctele D ∈ (AB) si E ∈ (AC),
¿
astfel incat [AD] ¿ [DB] si [AE] ¿ [EC]. Sa se arate ca [BE] ¿ [CD].
10 Fie un unghi MIR si punctele N, U ∈ (IM, L, T ∈ (IR astfel incat [IN] ¿ [IL] si [IU] ¿ [IT].
Daca UL ¿ TN = {A}, demonstrati ca [IA determina cu laturile unghiului TAU doua
unghiuri congruente.
11 Pe laturile [OA si [OB ale unghiului AOB se aleg punctele M, respectiv N astfel incat

[OM] ¿ [ON]. Se construieste bisectoarea unghiului AOB si se alege un punct P pe


aceasta. Demonstrati ca: a) Δ MOP ¿ Δ NOP; b) AMP ¿ BNP.
12 Fie M, N, P, Q respectiv mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] ale unui patrat.
Demonstrati ca: a) [MN] ¿ [NP] ¿ [PQ] ¿ [QM]; b) MNQ ¿ PNQ c) PQM ¿ PMN
13 Se considera triunghiul ABC cu [AB] ¿ [AC], B ¿ C si M mijlocul laturii [BC]. Pe laturile
[AB] si [AC] se aleg punctele E, respectiv F astfel incat [BE] ¿ [CF]. Demonstrati ca:
a) [BF] ¿ [CE] ; b) [EM] ¿ [FM] ; c) EMA ¿ FMA ;
d) Daca BF ¿ CE = {I} demonstrati ca triunghiul BIC este isoscel.
14 In triunghiul ABC cu AC > AB se duce bisectoarea [AD a unghiului A ( D ∈ [BC] ).Pe latura
[AC] se alege un punct M astfel incat {DA sa fie bisectoarea unghiului BDM.
Demonstrati ca: a) ABD ¿ AMD ; b) [BD] ¿ [DM].

S-ar putea să vă placă și